اخبار

635807030463197580

چالشگری جدید رژیم از زبان سرپاسدار محسن رضایی

بخش بیدار جامعه ما در چالشگریهای اتمی، آمریکا و اسرائیل ستیزی رژیم، در کنار آن قرار نگرفت و بیشک در چالشگری جدید آن با دول عربی منطقه نیز در...

سیاسی - تحلیلی

n_101704_1

کودتای ۱۸ تیر نوژه و کودتای ۱۵ ژولای ضد اردوغان

شارلاتانیسم اردوغان در اینست که که او میخواهد با طرح تقاضای استراداد فتح الله گولن برای فاصله گیری خ...

از دیگران و جراید خارجی

logo_small

رنانی: راهکار نجات کشور از نابودی اقتصادی وفاق و آشتی ملی است

پیش کامنت:با آغاز بحران اقتصادی در کشور، از دوره پایانی  ریاست جمهوری احمدی نژاد، بحرانی که در واقع در بستر اقتصاد کشور از سالها پیش وجود دا...