اخبار

درسهایی از شکستِ رفراندم اقلیم کردستان

برای یک لحظه فکر کنیم در جغرافیای منطقه کردستان عراق، اقلیم کُرد نه با دولتهای فاشیستی استبدادی سوریه و ایران و نو اتومان اردوغان، حتی فقط د...

سیاسی - تحلیلی

استراتژی آنها و استراتژی ما: راهبردی

چکیده ... این ضداستراتژی، روی دیگری هم دارد و آن اینست که گفتمان و دکترین حکومت، خود را بر اساس تقاب...

از دیگران و جراید خارجی

بمناسبت چهلمین زادروز ستاره در خاک خفته، ستار بهشتی

توضیح: این یادنامه 3 سال پیش در دومین سالگرد شکنجه کُش شدن ستار نگاشته و تنظیم شده است که بمناسبت پنجمین سالگرد قتلِ آن زنده یاد به روز میگر...