اخبار

russland

سقوط قیمت نفت، کسری بودجه و پنهانکاری دولت

و امروز دیگر برای دولت و وزارت نفت ما تنها سقوط آزاد قیمت نفت تا سطح ۴۰ دلار و به احتمال زیاد زیر آن مطرح نیست بلکه اساساً یافتن بازاری که ب...

سیاسی - تحلیلی

o

چرا نفت ممکنست به بشکه ایی ۲۰ دلار هم سقوط کند؟

آناتولِ کالتسکی* یکی از برجسته ترین تحلیلگران  اقتصادی بزرگترین رسانه های دنیا از جمله، تایمز مالی، ...

از دیگران و جراید خارجی

مرغ2

دورنمای نرخ دلار و ارزها، از زبانِ سایتهای حکومتی

در میهن ما صادر کنندگان کالا به صرافی و صرافیها به صادر کننده تبدیل شده اند. آن یک، صادر کننده شده است تا صرافی کند و این یک چون نمیتواند آز...