اخبار

اعتراضات، اپوزیسیون، وحدت رهبری در نیروهای سرکوب، فقدان رهبری در جبهه اعتراضات

در رابطه با گزاره فوق من یک پیشنها بسیار ساده عرضه میکنم که با رعایت آن بطور قطع رژیم سرنگون خواهد شد و هزینه رعایت این شرط هم چند ده یا صد ...

سیاسی - تحلیلی

مرگ اصلاحطلبی و اصلاحات از زبان نویسنده سبز

طی چند روز گذشته طی 2 یادداشت نوشتم که اگر تظاهرات اخیر سرکوب هم شود این پیام را به جامعه داده است ک...

از دیگران و جراید خارجی

نامه صریح زیباکلام به شمخانی درباره اعتراضات

صادق زیباکلام در نامه‌اي به علي شمخانی خطاب به او نوشته است: در این ۴۰ سال هر تظاهرات اعتراضی در ایران کار دشمن بوده است!... معترضان از اص...