اخبار

IMAGE6351813567110573802

آمریکا ستیزی ایدئولوژیک یعنی زنده باد استبداد و فساد

هنگام آن رسیده است که بدانیم برخلاف دهه های گذشته، قرارگرفتن در جبهه آمریکا ستیزی مدال افتخاری نیست که کسی به سینه خود بیاویزد و سکوت در برا...

سیاسی - تحلیلی

قطع دست

داعش ایرانی و نامعادله ۱+۱=۱۰۰

آنچه موجب رسوانی داعش و برانگیخته شدن احساسات جهانیان گردیده است در واقع انتشار کلیپ ویدئویی این سر ...

از دیگران و جراید خارجی

Abdel-Fattah el-Sissi

AP Interview: El-Sissi ready to back anti-IS fight

He told AP that Egyptians had realized the danger of "political Islam" and that if he had not acted, the Arab world's most populous nation w...