اخبار

مهاجرانی

چنین است رسم روزگار! احمد زید آبادی و عطاالله مهاجرانی

..خرداد و تیر 94 است؛ احمد زیدآبادی روزنامه نگار زندانی است و بعد از 6 سال زندان، از رجایی شهر مستقیم به گناباد فرستاده می شود؛ به تبعید. در...

سیاسی - تحلیلی

خامنه ایی . روحانی

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی!

آری شیخ حسن روحانی ریا کار است ولی نه به آن معنا که این اوباش فریاد کرده اند، بلکه به دلیلی کاملاً  ...

از دیگران و جراید خارجی

اخوان . تروریست.jpg2

عجب شیر تو شیری!

  این درحالیست که حماس خود یک گروه متهم به عملیات  تروریستی  از سوی اسرائیل ، ایالات متحده و اتحادیه اروپا است که از نگاه همسایگان عرب خویش ...