اخبار

خودم

اطلاعیه شخصی

اطلاعیه شخصی: نزدیک به بیش از5 سال است از عمر این سایت بدنبال هک و تصرف سایت قبلی " سبز در سوئد" میگذرد. برای آنها که از چند و چون گردش سای...

سیاسی - تحلیلی

زوار

برابری حق رأی همگانی در چه شرایطی معیار دموکراسی است؟

انگیزه نوشتن این یاداشت نه تنها عکس فوق و این زوار بیچاره جان باخته در جاده های ایران که روزگاری ماد...

از دیگران و جراید خارجی

syrian  free army

دروازه جهنم سوریه بروی روسیه و ایران گشوده شد!

چکیده ... گرد و خاک داعش فروخواهد نشست در حالیکه فقط چشمان گردوخاک کنندگان را کور خواهد کرد. در گاردین، دیلی تلگراف، الجزیره و برخی دیگر از ...