اخبار

احتمال فروپاشی کشور از زبان دو صاحب نظر مطرح داخلی

احمد زید آبادی: ...«در صورت تداوم ناکارآمدی وضع موجود، احتمال بروز هرج و مرج از راه گسترش اعتراض‌های بدون سازماندهی وجود دارد؛ موضوعی که می‌...

سیاسی - تحلیلی

مهلت «اف آی ت اف» به ایران برای ترکِ حمایت از تروریسم و پولشویی

اعضای «اف آ ت اف» پیش از این تا ماه جاری به تهران مهلت داده بودند تا قوانین خود را علیه پولشویی و تا...

از دیگران و جراید خارجی

هشدار دکتر شفیعی کدکنی درباره‌ برنامه ‌های زبانی دشمنان

🔥 هشدار دکتر شفیعی کدکنی درباره‌ برنامه ‌های زبانی دشمنان🔥 🔥🔥🔥 آنجا [آکسفورد] یک فرد انگلیسی که اسمش همه چیزش انگلیسی بود، عضو کمپانی هن...