اخبار

جایزه یک میلیارد تومانی برای اجرای حکم سلمان رشدی

حضرت امام(ره) در همین ارتباط می فرمایند: «ترس من این است كه تحلیلگران امروز، 10 سال دیگر بر كرسی قضاوت بنشینند و بگویند كه باید دید فتوای اس...

سیاسی - تحلیلی

نوکری استراتژیک یا هم پیمانی استراتژیک؟

با مطالعه کامل یادداشت تابناک و تناقض آن با نگاه رئیس شورای امنیت ملی کشورمان، خواننده بروشنی می...

از دیگران و جراید خارجی

Donald Trump: Most dagerous leader ever

With Donald Trump, the US has acquired its most dangerous leader ever. Could he become Hitler? That is questionable, for the US in 2017 is n...