اخبار

Iraq’s al-Sadr, promising reform, is constrained by Iran

Al-Sadr's rise threatens Iran's claim to speak on behalf of Iraq's Shiite majority, a precedent that could fuel independent Shiite movements...

  • انتخابات عراق ۳: صدر خواهان دولتی...

    از کامنت من: 1 ـ بسیار اشتباه خواهد بود اگر اهمیت پیروزی ...

  • انتخابات عراق : ۲

    ولی در هر صورت بر اساس آنچه تا کنون رفته است میتوان گفت که ج...

  • انتخابات عراق: نتایج اولیه...

    و اما تراژدی شکست نیروهای وابسته به ایران زمانی بیشتر خواهد ...

سیاسی - تحلیلی

پوتین: ایران باید از سوریه بیرون برود!

روزنامه اسرائیلی ژروزالم پست دیروز گزارشی دارد در باره اظهارات پوتین در بازدید غیر منتظره بشار اسد ا...

از دیگران و جراید خارجی

مبارزه سیاسی، سازماندهی سیاسی و جنبش توده‌ای

سخن کوتاه؛ بین تبلیغات سیاسی و مبارزاتی برای سازمان‌گری و کادرسازی و تبلیغات مطالباتی برای به میدان کشاندن مردم و دامن‌زدن به جنبش اعترا...