اخبار

انرژی هسته ایی

مذاکرات هسته ایی، تقابلی آسیمیتریک

 مذاکرات هسته ایی در چهار چوب مسائل فنی که در حقیقت فرع قضیه هستند بظاهر تا کنون خوب پیش رفته است ولی مانند همیشه توافقها روی مسائل فنی به د...

سیاسی - تحلیلی

russland

سقوط بازهم بیشتر روبل روسیه پس از اجلاس اوپک

 چکیده: ... بانک مرکزی روسیه، پس از اینکه نتوانست ارزش روبل را با ترزیق ۷۰$ بلیون دلار تثبیت کند گذا...

از دیگران و جراید خارجی

dollar_par (1)

رابطه دلار و ریال و توصیه ایی به مقامات مسئول پولی

در چنین شرایطی اگر دولت کنترل ارزی برقرار کند مجدداً بازر ارز را بکام کلان دزدان کرده است و اگر کنترل هم نکند این کلان دزدان با سوء استفاده ...