اخبار

Wind turbines, which generate renewable energy, are seen on the Zafarana Wind Farm in Suez

حق مسلم مردم در مصر و حق مسلم ما در ایران؟

برنامه مصر برای تولید 20% انرژی  خود از منابع قابل تجدید (خورشیدی و باد) تا سال 2020 سایت المونیتور گزارشی دارد از تلاش مصر برای سرمایه گذا...

سیاسی - تحلیلی

فلسطین

حماس در سرا شیبی سقوط: ۵

بازنده بزرگ در این ماجرا و سومین جنگ حماس با اسرائیل، ایران اسلامی ما است که تا کنون میلیارد ها دلار...

از دیگران و جراید خارجی

IMG03285786

مرگ یک شیاد و اشکهای تمساحی

چندی پیش بمناسبت سکته مهدوی کنی دکتر مهدی خزئلی که بر کیفیات و احوال زندگی  او آشنایی نزدیک دارد، نامه ایی به به او که در بستر جانکندن بود ن...