اخبار

DSC_0090

سفرنامه اسپانیا و سوگنامه ایی بر یک جنایت جنسی

من در نگاه معصومانه این کودک نکبت و ادبار چرکینی را که در مذهب ما، در تربیت جنسی ما، در شرم و «هیس!» کردنهای ابلهانه ما نهفته است میبینم! تع...

سیاسی - تحلیلی

اردوغان3

ترکیه به چه سمت میرود؟

رجب طیب اردوغان تَرَکِهای قومی را به چنان شکافهایی عمیق و ترمیم ناپذیری در ترکیه تبدیل کرده است که ر...

از دیگران و جراید خارجی

Venezuela_protest.0.0

ونزوئلا بسوی فروپاشی: بخش چهارم

فقط قدری سواد سیاسی روزنامه خوانی کافیست تا با توجه به وضع وخیم اقتصادی و ریزش شدید نیروهای حزب سوسیالیست ونزوئلا،طرف درک کند برای رژیم ...