اخبار

کمپانی سعودی آرامکو بازیگر بزرگ نفت در جهان میشود

رویترز: کمپانی تجارت نفتی آرامکو اولین محموله نفتی خریداری از آمریکا را به کمپانی هوندایی کره جنوبی فروخت کمپانی تجارت نفتی(ATC) اولین...

سیاسی - تحلیلی

شبح جنگ و انفعال جامعه سیاسی منتقد رژیم

رهبر نظام، سید علی خامنه ای و شیخ حسن روحانی در سخنرانیهای خود تمایلات و اهداف ماجراجویانه خود را ...

از دیگران و جراید خارجی

بمب ساعتی ورشکستگی صنایع خود رو سازی

ورشکستگی صنایع خود روسازی نکته تازه ای در اقتصاد ورشکسته ایران نیست ولی حالا چنان گند این ورشکستگی بیرون زده است که رسانه های رژیم هم قادر ...