اخبار

logo_small

فروپاشی اصولگرایی

چکیده :ریشه‌های رفتاری گروه‌های سه‌گانه (انحرافیون، توابین، قاعدین) و افراد فرصت‌طلبی که به سبب گذشته تیره خود در پیش از انقلاب بازیچه دیگرا...

سیاسی - تحلیلی

صادق لاریجانی

رد صلاحیت کارساز نشد”منصرفسازی” لازم آمد

برای ستاد استبداد دیگر نفس رقابت مهم است و نه اینکه کی، چی؟ فکر میکند و چه موضعی دارد. ستاد استبداد ...

از دیگران و جراید خارجی

جنتی 2

صف‌بندی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در حال شفاف شدن

چکیده :با حذف نام آیت الله هاشمی از فهرست جامعه مدرسین و اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات خبرگان، اکنون سوالی که برای انتخابات خبرگان...