بنی صدر

« ما به ایران بد کردیم، به خود بد کردیم و به نسل آینده‌مان

No Comments

Leave a Reply