Category: اخبار

تودهنی اپوزیسیون سوریه به مسکو

Share Button

خبرگزاری فرانس پرس گزارش میدهد که رهبران اصلی اپوزیسیون سوریه دیروز پنجشنبه دعوت وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف را برای گفتگو در مسکو رد کردند. سخنگوی کمیته عالی مذاکرات، ریاض نعسان گفت که ریاض حجاب دعوت شخصی برای شرکت در گفتگوی مسکو برای جمعه را دریافت داشته است ولی آنرا رد کرده است.

Riad Hijab, who heads the Syrian opposition council backed by Saudi Arabia, speaks during a news conference in Riyadh January 20, 2016. REUTERS/Faisal Al Nasser

 پیش توضیح: تمام توضیحات داخل کروشه و پرانتز و مقدمه یادداشت زیر از من و بقیه، ترجمه کامل گزارش دیلی استار لبنان است که آنهم از فرانس پرس گرفته است و گزارش فرانس پرس را بسیاری رسانه های دنیا درج کرده اند.

مقدمه

متأسفانه وقت و انرژی کافی نیست تا با نشاندادن تمام زوایای ناپیدای طرح کنفرانس آستانه و نکات بسیار مهمی که در هیاهوی پر طمطراق این آتش بس و ابتکار استراتژیک مسکو، آنکارا، تهران در این رابطه پنهان ماند؛ میزان دسیسه آمیز بودن این طرح را از یکسو و بروشنی و میزان ابلهانه سررهم بندی کردن پروژه آنرا از سوی دیگر نشان دهم.

مدتهاست به این نتیجه رسیده ام که دستگاه اطلاعاتی کنونی روسیه (FSB) آنچه را از سلف خود(KGB) به ارث برده است همان آزادی کشی آن دستگاه جهنمی است والی در عرصه دسیسه چینی و توطئه گری یک ذره از استعداد سلف خود را به ارث نبرده است و فاقد آن توان ذهنی، ابتکار و خلاقیت نشان دادنی میباشد که KGB بطور متوسط از آن برخوردار بود و البته این امر تعجبی هم ندارد.

هرچند رژیم کمونیستی گذشته در نیمه های دوم عمر خود جاذبه ایدئولوژیک خود را از دست داده و به فساد گرائیده بود ولی با این حال فساد در آن دستگاه و نظام از سوی یک حزب ۲۰ میلیونی که اعضا و ارگانهای آن حد اقل به برخی موازین بوراکراتیک و ارزشهای سیاسی پایبندی داشتند فساد را محدود میکرد و جذب استعدادهای سیاسی و مدیریتی برای رژیم بعنوان یگانه کارفرمای کشور دشوار نبود. پس از فروپاشی کمونیسم این فاسد ترین بخش نظام گذشته بود که دستگاه حکومتی را قبضه کرد و بعلت انحلال نظام اقتصادی واحد بورکراتیک و برقراری نوعی پلورالیسم سیاسی ولو بظاهر، دستگاه دولتی عملاً به نقطه کانونی حاذبه نیروهای فاسد، دزد و فرصت طلب تبدیل گردید که با نیت مشارکت در چپاول به دستگاه جذب شده بودند و نیروهای سالم سیاسی و اقتصادی از بدنه حکومت ریزش کرده به موضع اپوزیسیونی رانده شده بودند.

اگر پروژه کنفرانس آستانه با شکست روبرو گردید ناشی از این بود که دستگاه فاسد حکومتی روسیه در دام تصویر سازی غلطی افتاد که خود برای پروپاگاند سیاسی و توجیه بمباران وحشیانه  اپوزیسیون سوریه ساخته بود. اگر ایران، خفت زده و بحاشیه رانده شده از این کنفرانسِ شکست خورده خارج شد ناشی از نگرش نازلی است که رژیم در مقابله با مخالفتهای داخلی و نسبت به مخالفین داشته و انرا به اپوزسیون سوریه و حامیان آنهم تعمیم داده است و اگر اردوغان نیز در این بازی دست خالی برگشت ناشی از آن نگاه اتومان وارانه ایست که پشتیبانی توده مذهبی و افسون شده ترکیه نسبت به او بروز داده و او عادتاً اپوزیسیون سوریه را هم در همان قد و اندازه رصد کرده است و میکند.

و اما جریان تودهنی اپوزیسیون سوریه به مسکو که من آنرا بسیار خفت آمیز هم میدانم:

«خبرگزاری فرانس پرس گزارش میدهد که رهبران اصلی اپوزیسیون سوریه دیروز پنجشنبه دعوت وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف را برای گفتگو در مسکو رد کردند.

سخنگوی کمیته عالی مذاکرات، ریاض نعسان گفت که ریاض حجاب دعوت شخصی برای شرکت در گفتگوی مسکو برای جمعه را دریافت داشته است ولی آنرا رد کرده است.

ولی او افزود هنوز هیچ دعوتی برای خود کمیته ارسال نشده است. [ فقط یک بچه میتواند متوجه مانور آمیز بودن تفرقه آفرین این دعوت را درک نکند. و مسکو با مهم جلوه دادن نشت آستانه و مسکو برای جمعه میخواهد چنان آتمسفر رقابت آمیز و شکاکیت آفرینی بین اپوزیسیون ایجاد کن که برخی به بازی گرفته شوند و برخی نشوند و.. و ببازی گرفته نشدگان فکر کنند از قطار جا مانده اند. ح ـ ت]

HNC (کمیته عالی مذاکرات) چتر اپوزیسیون عمده سوریه است و در کنفرانس سازمان داده شده از سوی روسیه، ترکیه و ایران در این هفته در آستانه شرکت داشته است.

احمد رمضان، سخنگوی ائتلاف ملی اپوزیسیون که مقر آن در ترکیه میباشد نیز گفت که  ائتلاف ملی ملاقات به لاوروف را رد کرده است.[روسیه و شرکاء میخواستند در اپوزیسیون برای مشارکت و امتیاز دهی رقابت ایجاد کنند ولی برعکس حالا رقابت روندی معکوس بخود میگیرد و هرکس میخواهد با تف انداختن بروی مسکو به دیگری بگوید «روی موضع» است. ح ت]

احمد رمضان گفت که دعوتنامه برای رهبران کنونی و سابق ائتلاف ملی و برای رئیس کنونی آن ارسال شده است.

روز چهار شنبه لاوروف به نمایندگان مجلس گفت که او « از همه نمایندگان تمامی اپوزیسیون سیاسی» که مایلند در گفتگوهای مسکو در جمعه شرکت کنند دعوت کرده است.[از بخت بد پوتین و لاوروف، دو اتفاق مهم دیروز رخ داد. اولی این بود که جبهة فتح الشام در یکرشته عملیات برق آسا طومار بسیاری از گروههای ساختگی را در هم پیچید، مواضع آنهارا تسخیر و تعدادی از افراد آنها را دستگیر کرد. دومین اتفاق اظهارات دونالدترامپ بود مبنی بر اینکه بزودی از وزارت دفاع و خارجه خواهد خواست تا طرح ایجاد منطقه پرواز ممنوع در نوار های مرزی سوریه را تهیه کنند. این اظهار نظر با واکنش روسیه مواجه شد که گفت آمریکا باید به عواقب این حرکت بیاندیشد. اگر تا جند روز پیش بوی کباب نشستهای آستانه و مسکو ممکن بود برخی از جریانهای سازشکار را بسوی ضیافتی خرداغ کننده جلب کند حالا با بلند شدن بوی واقعی کباب منطقه آزاد با سخنان ترامپ و شکست گروههای ساختگی، هرکس دماغش را میگیرد و اَه اَه کنان میگوید چه بوی گندی از آستانا و مسکو میآید. ح ت]

لاوروف گفت« ما میخواهیم آنها را(مدعوین را. ح ت) نسبت به آنجه در آستانا جریان یافت روشن کنیم.»

مذاکرات صلح در پایتخت کازاخستان بدون نتیجه محسوسی روز سه شنبه پایان یافت.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه نخواست  بگوید که آن وزراتخانه از کدام گروههای اپوزیسیونی دعوت کرده است تا با لاوروف در مسکو دیدار کنند.[ او نخواست بگوید برای اینکه معلوم نشود چه تعدادی به این دعوت نه! گفته اند. ولی اپوزیسیون ساکت نخواهد ماند و خواهد گفت چه گروههایی دعوت شده و کدام نه! و کدام آری! گفته اند. ح ت]

اپوزیسیون سوریه از تعداد زیادی جریانها، بشمول مبارزان میانه رو و گروههای مسلح اسلامی تشکیل میشود که فقط گروههای غیر افراطی به مذاکرات آستانه دعوت شده بودند.

روسیه، ایران و ترکیه موافقت کردند که در آستانه، یک مکانیسم مشترک برای ادامه و تحکیم آتش بس لرزان سه هفته ایی در سوریه ایجاد کنند ولی نتوانستند اجزاء این مکانیسم  و اینکه چگونه عمل خواهد کرد را ارائه دهند.»

پایان ترجمه گزارش فرانس پرس و کامنتهای پیوستی

آخرین کامنت اینکه روسیه، ترکیه و ایران پس از شکست آستانه و شکست قطعی قابل پیش بینی دعوت به مسکو برای مذاکره، بیشتر به دست و پا خواهند افتاد و با هر دست و پازدنی مرتکب اشباهات بیشتری خواهند شد. حریفان خونسرد و اینطرف تعادل خویش را از داده است.

………………..

افزوه ها و ضمایم

Reuters

/201705/02

The Astana talks were a diplomatic coup that underlined the growing Middle East clout of Russia, Iran and Turkey and Washington’s diminished influence at a time when Donald Trump is settling into the presidency

………………………….

خبر از فرانس پرس: آخرین خبر اینکه کنفرانس ژنو که قرار بود ع فوریه برگزار شود تا آخر ماه به تعویق افتاد.

فرانس پرس: پیشروی نیروهای ترکیه در منطقه فراط با نام سپر فراط در اثر تلفات زیاد ترکیه و مقاومت شدید داعش متوقف شد.

………………….

Naharnet

27/01/2017

Syria Talks in Geneva Postponed from Feb 8 Until End of the Month

UN-hosted negotiations on the Syrian conflict planned for February 8 in Geneva have been postponed until the end of that month, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Friday.

“The date of February 8 has been put back until the end of next month,” Lavrov told a meeting with minor Syrian opposition representatives in Moscow to discuss peace talks in Kazakhstan that ended on Tuesday without a major breakthrough.

There was no confirmation from the United Nations on the latest plans for the next round of talks between the Syrian regime and opposition.

The main opposition groups stayed away from the Moscow meeting with Lavrov, as the Kremlin seeks to impose its influence as the key powerbroker in Syria on the back of its game-changing military support for leader Bashar al-Assad.

Representatives from armed opposition groups and Damascus were expected to hold their first face-to-face talks in Astana, but the rebels refused over regime truce violations and mediators were forced to shuttle between the two sides.

Key players Russia, Turkey and Iran backed the talks and the main result was an agreement by the three sides to try to shore up a shaky ceasefire on the ground in the war-torn country.

The latest peace initiative to halt fighting that has killed over 310,000 people since 2011 comes after the Syrian regime, with the help of Russian and Iranian firepower, dealt rebels a crushing blow by ousting the rebels from eastern Aleppo last month.

………………………………..

Syrian Dissident Launches New Opposition Bloc from Lebanonby Naharnet Newsdesk 6 hours ago

More Here

………………………………

بیانیه پایانی کنفرانس آستانه

Share Button

علوش افزود:«روس‌ها دیگر از ایفای نقش جنگجوی حامی اسد علیه مخالفان سوری خارج، و به ایفای نقش ضامن آتش‌بس روی آورده اند. اما ایران و حزب الله لبنان همچنان به ایفای نقشی مخرب در روند صلح سوریه اصرار دارند . تهران  تلاش می کند مانع تلاش های روسیه شود»+ کامنت من در پایان

بیانیه پایانی کنفرانس آستانه… تاکید بر ادامه گفتگو میان سوری‌ها و تثبیت آتش‌بس
مخالفان اسد خواستار پایان دادن به نقش مخرب ایران در روند صلح سوریه شدند

دبی-العربیه.نت فارسی

۲۴/۰۱/۲۰۱۷

کنفرانس آستانه برای صلح در سوریه پس از دو روز گفت وگوها میان مخالفان سوری و هیئت‌ دولت سوریه و با نظارت روسیه، ترکیه و ایران روز سه شنبه بعد از ظهر بیانیه‌ای پایانی خود را صادر کرد.

در بیانیه آمده است که هیئت های شرکت کنند توافق کردند که مبنای گفتگوها در راستای بیانیه مشترک وزرای خارجه خود در مسکو مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶ و قطعنامه ۲۳۳۶ شورای امنیت ملل متحد روند مذاکرات را دنبال کنند.

هیئت‌های مشترک از مذاکرات میان دولت سوریه و گروه‌های مخالف مسلح در شهر آستانه، که در تاریخ ۲۳ و ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷، برگزار شد، حمایت می‌کنند.

بیانیه از حضور دی مستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه و تسهیل گفت‌وگوهای فوق الذکر قدردانی و تشکر می‌کنند.

هیئت‌های مشترک یک بار دیگر بر تعهد خود نسبت به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی سوریه به عنوان کشوری دموکراتیک، چند قومی، چند مذهبی و غیر فرقه‌ای که در شورای امنیت ملل متحد نیز مورد تایید قرار گرفته است، تاکید می‌کنند.

هیئت‌های مشترک معتقدند که بحران سوریه از طریق راه کار نظامی قابل حل نیست و تنها از طریق فرایندی سیاسی مبتنی بر اجرای کامل قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند حل و فصل شود.

سه کشور روسیه، ترکیه و ایران ضمن اتخاذ اقداماتی واقعی و اعمال نفوذ بر طرف‌ها، بدنبال تحکیم و تثبیت آتش بس حاصله براساس ترتیبات امضا شده در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶ که در قطعنامه (۲۰۱۶) ۲۳۳۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد حمایت قرار گرفته است، کمک به حداقل رساندن موارد نقض آتش بس، کاهش خشونت‌ها، اعتماد سازی، تضمین دسترسی کمک‌های بشر دوستانه بدون هیچگونه مانعی با سرعت و مداوم در راستای قطعنامه (۲۰۱۴) ۲۱۶۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و حفاظت و تردد آزادانه غیر نظامیان در سوریه خواهند بود؛

برای ایجاد سازکاری سه جانبه با هدف نظارت و تضمین پایبندی نسبت به آتش بس، ممانعت از بروز هر گونه اقدام تحریک آمیز و تعیین کلیه شرایط آتش بس تصمیم گرفتند.

سه کشور ترکیه، روسیه وایران بار دیگر بر اراده خود نسبت به مبارزه مشترک علیه داعش و جبهه النصره و جداسازی گروه‌های معارض مسلح از آنها تاکید کردند و معتقدند که ضرورتی فوری برای سرعت بخشیدن به تلاش‌ها جهت احیای فرایند مذاکرات مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد.

تاکید دارند که نشست بین‌المللی سوریه در آستانه مبنایی موثر برای گفت‌وگوهای مستقیم میان دولت و معارضین، همانطور که در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاب شده، می‌باشد.

از تمایل گروه‌های معارض مسلح برای مشارکت در دور آینده مذاکرات میان دولت و مخالفان سوری تحت نظارت سازمان ملل متحد در ژنو در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۷ حمایت می‌کنند.

برگزارکنندگان کنفرانس از تمامی اعضای جامعه بین‌الملل مصرانه می‌خواهند از این فرایند سیاسی با رویکرد اجرای سریع تمامی گامهای مورد توافق در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کنند.

تصمیم می‌گیرند با همکاری فعال بر اساس مبنای آستانه در مورد برخی از موضوعات خاص فرایند سیاسی تحت تملک و هدایت سوری‌ها تسهیل شده توسط سازمان ملل متحد به تلاش‌های جهانی نسبت به اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان متحد کمک کنند.

کنفرانس در بیانیه پایانی از رئیس جمهوری قزاقستان، نور سلطان نظربایف و کشور قزاقستان به خاطر میزبانی از نشست بین‌المللی سوریه در شهر آستانه قدردانی کردند.

برخورد محتاطانه مخالفان سوری نسبت به بیانیه پایانی آستانه

از سوی دیگر مخالفان سوری با بیان اینکه بیانیه تنها دیدگاه سه کشور روسیه، ترکیه و ایران را بیان کرده است اعلام کردند که نسبت به نتایج و دستاوردهای کنفرانس و بیانیه پایانی آن به صورت محتاطانه برخورد خواهند کرد.

محمد علوش رئیس هیئت مخالفان سوری در کنفرانس آستانه گفت :«مخالفان سوری با دادن هر گونه نقشی به ایران در گفت وگوها یا مذاکرات آینده به شدت مخالفند».

علوش تاکید کرد که مخالفان سوری از راه حلی سیاسی با نظارت سازمان ملل متحد در ژنو با هدف پایان دادن به حکومت بشار اسد، پشتیبانی می کنند.

علوش گفت:«وی به روسیه پیشنهاد آتشبس دائم در سوریه را داده و قرار است مسکو هفته آینده به او به صورت مفصل جواب دهد».

علوش افزود:«روس‌ها دیگر از ایفای نقش جنگجوی حامی اسد علیه مخالفان سوری خارج، و به ایفای نقش ضامن آتش‌بس روی آورده اند. اما ایران و حزب الله لبنان همچنان به ایفای نقشی مخرب در روند صلح سوریه اصرار دارند . تهران  تلاش می کند مانع تلاش های روسیه شود».

………………………..

کامنت من:

طرح مثلث کودتا شکست خورد. روسیه و ترکیه دست خالی و ایران شکست خورده از از آستانه برمیگردند.

بیانیه که هنوز به تأئید و امضای شرکت کنندگان نرسیده عملاً همه چیز را به همان کنفرانس ژنو احاله داده است که از جمله مواد قطعنامه های آن تشکیل دولت انتقالی است.

طرفهای امضاء کننده بشمول ایران و روسیه پذیرفته اند که جز داعش تروریستی در سوریه نیست و تا آنجا که به جبهة النصره در کنار داعش اشاره شده است؛ توپ خالی در هوا است زیرا دیگر حریانی بنام جبهة النصرة وجود خارجی ندارد مگر در آرشیو روزنامه ها. آنجه هست جبهة الفتح الشام است که با عمده ترین گروهای معارضین مسلح حاضر شده در کنفرانس همپوشی دارد و آنها مخالف سرکوب و بمباران آن در اطراف دمشق هستند.

روسیه برای خارج شدن از انزوا و بهره برداری از فرصت پیش آمده در سوریه و همزمانی آن با دولت جدید آمریکا، حاضر است همه کار بکند و قربانی کردن ایران و بشار اسد بخاطر جلب محبت آمریکا کمترین کاریست که حاضر است انجام دهد.

……………………….

افزوده ها و ضمایم

Reuters

2501/2017

…………………………..

Reuters

25/01/2017

Syrian opposition will only discuss ceasefire at Kazakhstan talks, spokesman says

Share Button

“We will not enter into any political discussions and everything revolves over abiding by the ceasefire and the humanitarian dimension of easing the suffering of Syrians under siege and release of detainees and delivery of aid,” Yahya al Aridi, a spokesman for the opposition delegation, told Reuters.

Reuters

23/01/2017

A Syrian opposition delegation to peace talks set to open in the Kazakh capital on Monday said it would only discuss ways to salvage a fragile Russian-Turkish ceasefire it sees as having been violated chiefly by Iranian-backed militias in Syria.

The Syrian government considers most of the rebel groups attending the conference to be foreign-backed “terrorists”, but says it is ready to engage in talks with armed groups that surrender their arms and enter reconciliation deals.

Mainstream rebel groups under the banner of the so-called Free Syrian Army (FSA) have rejected these terms, saying their goal is to end President Bashar al Assad’s rule through a U.N. backed political transition process.

“We will not enter into any political discussions and everything revolves over abiding by the ceasefire and the humanitarian dimension of easing the suffering of Syrians under siege and release of detainees and delivery of aid,” Yahya al Aridi, a spokesman for the opposition delegation, told Reuters.

“The Syrian regime has an interest in diverting attention from these issues. If the Syrian regime thinks our presence in Astana is a surrender by us, this is a delusion,” he added.

The 14-member team has taken no decision on holding face-to-face talks with the government delegation after the start of the conference, he said, adding that it was likely to be via intermediaries like the previous U.N.-backed Geneva conferences.

“There are complications when you are going to face those who entered your country and continue to kill you, and a regime that has not abided by a ceasefire and continues with its policy of destruction and killing its people,” he said.

The Syrian government has long denied using its aerial superiority to bomb civilians in rebel-held areas in a conflict that has killed tens of thousands.

U.N. investigators have also accused both government and rebels of committing war crimes during the conflict.

The delegation, which faced enormous pressure from regional backer Turkey to attend the talks branded a sellout by other rebel groups, was meeting round the clock to decide whether to attend the opening session, where it would be in the same room as Syrian government representatives.

(Reporting by Suleiman Al-Khalidi|; Editing by Clarence Fernandez)

……………………

Reuters

23/01/2017

23/01/2017

Astana Talks: Why Iran and Russia differ on Syria?

 

…………………………….

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-01-24 06:47:09Z | |

BaghdadPost

January 24 2017 09:47

Securing the Assad regime and preventing its collapse brought both Russia and Iran together in Syria. The division of tasks among the regime allies and their independence of one another allowed them to create a unified front both militarily and politically.

Their mutual interest, however, seems to gradually diverge as their short-term goal in safeguarding the Syrian regime has been achieved.

A struggle for influence in the country post-conflict and a separation between their competing long-term agendas seem inevitable.

The internationalisation of the Syrian conflict made it a proxy war between different camps. Finding a solution will prove to be more difficult as it creates new divisions among the same alliances as well as across them. Acknowledging the differences among the regime’s main backers, at an early stage, helps us understand the possibilities and challenges ahead of ending the six-year conflict.
Restoring order vs maintaining influence

Iran intervened in Syria for strategic reasons: these included maintaining its influence and securing a supply route through the country for its proxy Hezbollah in Lebanon.

Its intervention also has ideological aspects alongside the broader Sunni-Shia struggle. The Syrian regime’s lack of manpower made it reliant on Iranian-backed militias and granted Tehran a dominant role in Syria.

Iran has been essential in providing the manpower and resources that have helped Assad’s government hold its grounds.

Thousands of Iranian-trained Shia militia fighters from Iran, Iraq, Lebanon and elsewhere have been sent to Syria, on top of thousands of Iranian-trained and funded local militias.

Moscow, however, intervened to maintain its influence in Syria by preserving the regime and the state institutions. But more importantly, it did so to be recognised as a superpower and to use that to leverage its interests elsewhere, namely in Ukraine.

Russia has largely supported the Syrian regime politically by vetoing any anti-Assad resolution in the UN Security Council. This role evolved in September 2015 into a direct military operation to safeguard the regime, which was about to collapse.

Moscow’s interest, after securing the regime, lies in ending the Syrian conflict as soon as possible, to collect its rewards and win both the war and the peace.

The Kremlin seems keen to benefit from its victory in Aleppo to transfer its role in Syria from a military actor into a peacemaker as a way to maintain a long-term leverage.

Unlike Russia, Iran believes that its victorious military operation in Syria should continue to be able to dictate the conditions of a solution that secures its influence and interests post-war.

In the long term, Moscow’s objective is to restore a strong state with functioning institutions and a monopoly over arms.

In contrast to that, Iran’s long-term vision is to maintain strong proxy militias, similar to those in Lebanon and Iraq, although they might take a different shape, to protect its interest in Syria and the region in the long-term.

Shift in strategy

Iran, on a number of recent occasions, has frequently instructed its allied militias to act against Russia’s instructions, which indicates that the interest of the two countries is slowly diverging. During the regime’s latest offensive to capture the rebel-held part of eastern Aleppo, Russia, in cooperation with Turkey, brokered a deal to allow civilians and rebel groups to be displaced to other rebel-held areas in northern Syria.

Iran, which was allegedly not consulted, was not happy with the deal, which does not benefit it, and pushed its allied militias to sabotage it.

The deal was then revised to include Tehran’s demands of evacuating people out of the two rebel-besieged Shia towns of Fua and Kafraya in Idlib.

Moscow also built on its victory in Aleppo and its rapprochement with Turkey and brokered a ceasefire with rebel groups to pave the way for peace talks. The ceasefire was Russia’s attempt to present itself as a mediator and sideline both Obama’s administration and the UN.

Iran is one of the three sponsors of the peace talks led by Russia: however, it did not ratify the cease-fire agreement.

Iranian-backed militias, namely Hezbollah, continued their attack on the town of Wadi Barada in rural Damascus, which also encouraged the regime to continue its air strikes across the country. Despite these violations, which could have hindered the Russian-led peace talks, Turkey was able to pressure rebel groups not only to abide by the ceasefire but to also agree to go to the peace talks.

Russia on top

The emerging differences between the Syrian regime’s allies were not only limited to issues related to the situation on the ground but also extended to the political sphere.

Iran does not seem to be aligned with the Kremlin’s attempt to negotiate with opposition factions in northern Syria and to find a consensual solution.

This process, if successful, could mean that Assad will have to share power with some of his opponents, which offers a challenge to Iran’s long-term interest and presents it with an uncertain future. It could also mean that Iran has to withdraw its allied foreign militias from Syria, as it is an essential demand for the rebels and their backers, which will reduce its influence.

Tehran also opposes Moscow’s strategic decisions with regards to improving relations with Turkey and the Trump administration. Such relations further increase Iranian concerns about a shift in the balance of power in Syria.

The empowerment of Syrian officials, who represent both Iran and Russia’s interests, only increases the rivalry between the two allies as they put them in decision-making positions. This likely includes selecting the Syria regime’s official negotiating team members.

Moscow has been able to sort out the emerging differences with Iran through negotiations, which successfully secured both countries’ interests. But it will be difficult for Russia to continue to avoid addressing the elephant in the room – Iran’s divergent goals in Syria – if it wants to achieve tangible results in peace talks in Astana.

Russia has been able, through Turkey, to pressure rebel groups to compromise, but these groups will at some point resist unless they get something in return.

Therefore Moscow is taking strategic decisions, some of which depend on Trump’s policies towards all parties involved. The rest depends on how serious Russia is in becoming a peacemaker, not only in Syria, but in the wider region.

——————————-

– Haid Haid is a Syrian columnist and researcher and a Chatham House Associate Fellow. Focus: Security policy, conflict resolution, Kurds and Islamist movements.
The article was published on Middle East Eye 

Last Modified: 01 24 2017 09:48 AM

لیره ترکیه همراه اقتصاد کشور در سراشیبی سقوط

Share Button

در پس بحران کنونی ترکیه یک بحران بسیار عمیق شونده سیاسی، اقتصادی، مذهبی و قومی قرار دارد که با تغیر دولت هم حل نمیشود. حزب مذهبی اردوغان جامعه ترکیه را تا پی بنای آن به چهار اردوگاه آشتی ناپذیر تبدیل کرده است که دهها سال هم برای ترمیم شکافهای سیاسی، مذهبی و قومی بوجود آمده آن کافی نیست. ۱ ـ اردوگاه مذهبیون دنباله رو اردوغان و حزب عدالت و توسعه. ۲ ـ نیروهای مذهبی پیرو فتح الله گولن. ۳ ـ ناسیونالیستهای ترک به رهبری حزب جمهوریخواه مردم و متحدینش. ۴ ـ کردهای طرفدار صلاح الدین دیمیتراس و حزب دمکراسی خلق (HDP).

امروزه؛ توسعه اقتصادی در سراسر جهان، دسترسی به خدمات پزشکی را برای بیشترین مردمان دنیا قرار  آسان کرده است. هر فرد یا اطرافیان او، هرساله بارها به پزشک یا درمانگاه محل مراجعه میکنند تا آنجا که هر فرد کم سوادی هم دیگر خودش یک نیمه پزشک است و بر آثار استفاده مُسَکن ها، آنتی بیوتکها و ویتامینها آشنایی دارد. بنا بر این اگر یک پزشکی بیمار خود را به یک رمال و دعا نویس ارجاع دهد یا خودش برای بیمارش بجای تجویز داروهای مناسب دعا نویسی کند، بلافاصله شخص بیمار پی میبرد که با یک شیاد سرو کار دارد و نه با یک پزشک.

این تشخیص از اینجا ناشی میشود که گستره بیماری و زمینه ها و پیش زمینه های آن و تن آدم در قلمروی پیش دانسته های کلی(نه تخصصی) شخص بیمار یا اطرافیانش قرار دارد.

همه اینها ناشی از این است که بدن آدمی با محدوده فیزیکی اش در حوزه شعور عملی آدم  قرار داردکه طی دهها سال عمر آنرا تجربه کرده و میکند.

اما وقتی بحث از بیماری سیاسی یا اقتصادی یک جامعه در میان است قضیه به این سادگی نیست و اوضاع و احوال سیاسی یک جامعه نه محاط در محدوده تجربه و شعور عملی یک فرد متعارف جامعه است و نه پیش دانسته های یک فرد متعارف جامعه برای تشخیص قرین به واقعیت بیماری کار ساز است و از اینرو یک شیاد عالم نمای سیاسی یا اقتصادی  میتواند دعا نویسی خود را بعنوان نسخه شفا بخش یک بیماری سیاسی یا اقتصادی بمردم ارائه دهد بدون اینکه چندان زیر سئوال برود. برای چنین تشخیصهایی و تجویزات متعاقب آن بهترین نمونه دائی جان ناپلئون خودمان است.

راه دوری نرویم، مقوله یا مفهومِ عرضه و تقاضا، مکانیسم بازار و ابزار پولی و مالی را در نظر بگیریم. یک فرد متعارف جامعه، مخصوصاً اگر آن جامعه در بلوک صنعتی دنیا و بازار باز آن تازه وارد وارد باشد یعنی هنوز دم درب جامعه صنعتی ایستاده باشد، درکی تئوریک و درست از این مفاهیم ندارد و طبیعی هم هست و لذا قضاوت آن شخص از مسائل اقتصادی کشور ناخودآگاه بیان مغشوش وضعیت اقتصادی خود آن فرد است تا مملکت و جامعه.

امروز کنترل ارزش پول در دنیای صنعتی در درجه اول بعهده بانک مرکزی است که مکانیسم پولی را در اختیار دارد و کنترل میکند و در درجه دوم  بعهده دولت است که بودجه بندی مالی کشور را در دست دارد و از طریق بازی با مکانیسم انبساط و انقباضی بودجه روی ارزش پول کشور اثر میگذارد که البته در کشورهای مدرن دنیا که بانکهای مرکزیشان مانند دستگاه قضائی اشان کاملاً مستقل هستند، اگر دولتها در خلاف جهت بانک مرکزی حرکت کنند بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر بانکی، بهره ایی و تعدیلات در نرخ ارزها یا میزان عرضه پول به بازار مانع از این میشوند تا دولت با انگیزه های سیاسی یکباره اقتصاد مملکت را زیرو رو کند.

بهر حال قضاوت روی یک بیماری اقتصادی در قلمرو فهم متعارف یک فرد متعارف نیست مگر اینکه آن فرد یا متخصص پولی و اقتصادی بسیار سطح بالا باشد یا عضوی از یک مؤسسه اقتصادی که تفکر جمعی و اجماع تخصصها و افکار، زحمت فرد را در فهم مسائل بسیار کثیر الجوانب اقتصادی آسان میکند.

فردی که عضو یک انجمن(انستیو) اقتصادی است در کنار مغز خود مغز دهها نفر مانند خود را نیز که ارگانیزه شده اند را در اختیار دارد و در تحلیل خود از مسایل از این مغز جمعی استفاده میکند.

اگر مسئله، مسئله سیاسی باشد تفکر (جمعی) حزبی به تک تک افراد سادهِ حزب کلیات مسائل عمده و راهبردی را که کاملاً جمعبندی و سهل الهضم شده است را در اختیار افراد حزبی میگذارد  و انها آن رهنمود ها را بعنوان شعارهای راهبردی خود میپذیرند و از نقشه راه حزبی این یا آنطرف نمیروند و مجبور هم نیستند تا همه مسائل را خود یک تنه تجزیه و تحلیل کنند.

تفکرحزبی هم بنوبه خود؛ تنها مسائل روز را در بر نمیگیرد بلکه فلسفه و دکترین سیاسی حزب را بعنوان یک پلاتفرم نسبتاً ثابت بعنوان کارپایه تحلیلهای روز قرار میدهد که اعضاء با باور به آن کارپایه عملاً بیش از ۵۰ % حرفها و پیامها را مفروض گرفته و مجبور نیستند هر مسئله ایی را از بنیاد مورد برسی قرار دهند.

در حاشیه بگویم که فقدان تفکر حزبی در میهن ما به رواج وحشتناک تفکر دائی جان ناپلئونی و انفراد سیاسی منجر شده است که فقط میتوان گفت خدا عاقبت ما را بخیر کند.

هدف از این یادادشت به دعانویسی افتادن رجب طیب اردوغان در مدیریت وضع دشوار اقتصادی و پولی ترکیه است.

لیر ترکیه از دو سال پیش که سرکوب منتقدان سیاست حزب توسعه و عدالت، پس از قضیه قزی پارک و افشای سوء استفاده های اقتصادی اطرافیان اردوغان سقوط کرد و تا امروز بیش ۶۰% ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داده است.

امروز ۱۲ ژانویه، لیر ترکیه از حدود ۲٫۳۰ لیر در برابر یک دلار در ۲ سال پیش به ۳٫۸۴ لیر در برابر دلار سقوط کرده است که بمعنای از دست رفتن ۶۶% ارزش برابری لیر در برابر ارزهای خارجی میباشد و سقوط آنهم همچنان ادامه دارد.

ببینیم حکیم رجب اردوغان، علل این به تب و لرز افتادن پول مملکت را چگونه چه معرفق میکند و آیا برای درمان آن با نظر کارشناسان پولی و اقتصادی نسخه ای پزشک پسند مینویسد یا نه!دعای اَمن رجبَ(یُجیبُ) مُستَرَضَ الدُعا و یُکَّشِفُ السور مینویسد و نماز حاجت میخواهد.

از روزی که لیر ترکیه شروع به سقوط کرد، اردوغان فانوس بدست دنبال توطئه گران مسبب آن میگردد و در درجه اول هم گروه “فتح الله گولن”، یک دین شناس غیر روحانی مقیم آمریکا، را پشت پرده توطئه علیه لیر معرفی میکند و بعد بطور غیر مستقیم آمریکا و برخی دول اروپایی را.

سایت خبری ـ تحلیلی Zero Hedge مینویسد:”امروز صبح(۴۰ روز پیش) در اثر موج جدید وحشتزدگی پولی، فروش لیر ترکیه رکورد سقوط جدیدی را بجای نهاد و به ۳٫۶۰ لیر در برابر هر دلار آمریکا تنزل یافت. و  در این حال اردوغان وعده میدهد که نرخ بهره برای پروژه های سرمایه  گذاری تقلیل داده خواهد شد.”

این وعده اردوغان دقیقاً یک حرکت غلط از منظر سیاست کارشناسانه پولی بود و عکس العملی در برابر بانک مرکزی ترکیه که برای دفاع از ارزش لیر(بدرستی) نرخ بهره را قبلاً بالا برده بود.

اردوغان که بحران را نه درونزا و ناشی از سیاست غلط و بحران آفرین سیاسی خود بلکه ناشی توطئه خارجی میداند، خودآگاه یا ناخود آگاه، به تدبیر سیاسی برای علاج مشکل میپردازد و از مردم کمک میخواهد.

Zero Hedge در ادامه گزارش مینویسد:” اردوغان در یک سخنرانی تلویزیونی در آنکارا گفت؛ کسانی که ارز خارجی توی متکاها خود دارید! بیائید و ارزهای خود را به لیر یا طلا تبدیل کنید! کمک کنید تا لیره ارزشش بالا برود.” … ” اردوغان هشدار داد که نیروهایی هستند که علیه ترکیه«وارد بازی شده» شده اند. آنها میکوشند که کاری را که با کودتا نتوانستند علیه ما بکنند در بازار مالی کشور تمام کنند. «نگران نباشید! در مدتی کوتاه ما حریف آنها خواهیم شد. ترکها با تبدیل ارزهای خود به لیره، باید با آنها مقابله کنند. تردید نکنید که ما بازی این نیروها را بهم خواهیم زد.»

به این میگویند دعانوسی برای بیماری پولی کشور زیرا در اثر این فراخوان اولاً، اگر آن مردمی که ارز ذخیره کرده اند اینکار را با انگیزه سفته بازانه و سودبردن کرده اند و بحرف این حکیم گوش نخواهند داد ولی درعوض؛ این فراخوان به کلان پولدارها علامت میدهد که لیره باز هم تنزل خواهد یافت  تا پولهایشان را به دلار تبدیل کنند. و این همان اتفاقی است که رخ داد.

ترکیش مینوت (TurkishMinute) یک سایت خبری ترکی دیگر نیز با تیتر درشتِ اردوغان خطاب به مردم گفت:” اگر شما وطنپرست هستید دلار های خودتان را به لیره ترک تبدیل کنید! چنین ادامه میدهد؛ او خطاب به مغازه داران مراکز خرید گفت من از شما تقاضا میکنم، اگر وطن پرست هستید، ارزهای خودتان را به لیره تبدیل کنید. او سقوط ارزش لیره در برابر ارزهای خارجی را رشته ایی از یک عملیات جهانی دانست که ترکیه را هدف قرار داده است و با اشاره به وضع وخیم اقتصادی کشور ضمن درخواست از مردم که دلارهایشان را به لیر تبدیل کنند گفت:” ما از این ببعد با کشورهای روسیه، چین و ایران با ارزهای خودشان معامله خواهیم کرد. Turkey will trade with Russia, China and Iran in their own currencies and in lira.

این شبیه همان رویکردی است که احمدی نژاد نیز در واکنش به بحران ارزی در پیش گرفت و خواست با نبدیل ذخیره ارزی ایران به یورو، روبل و درهم امارات کمر اقتصاد آمریکا را بشکند!

Zero Hedge در ادامه گزارش خود از سخنرانی اردوغان مینویسد که هیچ معلوم نیست چه تعداد به حرف اردوغان گوش داده و دلارهای خود را به لیر تبدیل کردند ولی در هر صورت غیر منطقی است اگر اردوغان فکر کند با همان قاطعیتی که کودتا را سرکوب کرد میتوان با بازار مالی هم رفتار کند.

رهبر حزب جمهوری خواه مردم (CHP) کمال کلیچ اغلو، حزب عمده  پارلمانی مخالف دولت، در عکس العمل به درخواستها و حرفهای اردوغان گفت” اردوغان! خودت حاضری دلارهایت را به لیر ترکیه تبدیل کنی که از مردم میخواهی ارزهایشان را به لیره ایی تبدیل کنند که هر روز ارزشش را از دست میدهد؟

رفتار اردوغان چه در توضیح بحران و چه راه علاج آن، نمونه تیپیک یک دعا نویسی اقتصادی و سیاسی کردن یک مسئله پولی است که دلایل آن روشن است و قبل از همه هم، حرکت اردوغان بسوی سلطانی و اوتومانی کردن حکومتی است که شالوده این بحران آفرینی است آنهم برای کشوری که  ارتباط بسیار وسیع با بازار آزاد جهان داشته و میخواهد وارد جامعه اروپا شود.

در خاتمه اضافه کنم که بسیاری از هم میهنان خودمان چه خارج نشینان و چه داخل نشین، در بانکهای ترکیه سپرده گذاری کرده و یا مباردرت به خرید املاک کرده اند. جا دارد که آنها قدری به خطراتی که این سرمایه گذاریهای آنان را تهدید میکند بیاندیشند.

در پس بحران کنونی ترکیه یک بحران بسیار عمیق شونده سیاسی، اقتصادی، مذهبی و قومی قرار دارد که با تغیر دولت هم حل نمیشود. حزب مذهبی اردوغان جامعه ترکیه را تا پی بنای آن به چهار اردوگاه آشتی ناپذیر تبدیل کرده است که دهها سال هم برای ترمیم شکافهای سیاسی، مذهبی و قومی بوجود آمده آن کافی نیست. ۱ ـ اردوگاه مذهبیون دنباله رو اردوغان و حزب عدالت و توسعه. ۲ ـ نیروهای مذهبی پیرو فتح الله گولن. ۳ ـ ناسیونالیستهای ترک به رهبری حزب جمهوریخواه مردم و متحدینش. ۴ ـ کردهای طرفدار صلاح الدین دیمیتراس و حزب دمکراسی خلق (HDP).

سقوط اقتصادی و سیاسی ترکیه در آینده همچنان ادامه خواهد یافت و اضافه کنم که مؤسسات بزرگ مالی دنیا مانند مودیMoody و S&P نرخ اعتباری ترکیه را به سطح تقریباً صفر تقلیل داده اند.

افزوده ها و ضمایم

………………..

Naharnet

16/01/2016

Turkey Unemployment Highest in Half Decade

………………….

Aljazeera

1/13/2017

Turkey offers citizenship to foreign property buyers

People who invest in Turkey, including buying properties worth $1m or creating 100 jobs, will be offered citizenship.

……………………..

Turkey Lira under New Pressure as Bank Measures Fail to Impress

W460

Turkey’s embattled lira on Wednesday took a new pounding on foreign exchange markets as emergency measures announced by the central bank failed to impress markets rattled by terror attacks and political instability.

The lira has lost almost 10 percent in value against the American dollar since the start of this year alone with President Recep Tayyip Erdogan’s plan for a presidential system, currently debated by parliament, unnerving investors.

The lira lost 1.15 percent against the dollar to trade at 3.84 to the greenback, having earlier reached a new historic low in value of 3.89.

Against the euro, the lira crashed through the 4.0 ceiling for the first time in history to trade at 4.06 to the euro, a loss of 1.19 percent in value on the day.

Economists have expressed alarm that the pressure could continue due to concerns over security and political stability as Erdogan drives for a presidential system under a new constitution.

The central bank on Tuesday sought to halt the slide by relaxing foreign exchange rules to inject 1.5 billion dollars into the market.

But the move failed to halt the bloodletting on the markets with analysts saying more was needed.

“Directionally, we see these measures supportive for the currency,” economists at Finansbank said in a note to clients.

But they added: “In terms of magnitude, however, it is a different story. We think the impact on currency is likely be limited.”

Despite the turbulence that has seen the lira lose 25 percent against the dollar in the last three months alone, Turkish officials remained sanguine.

“The exchange rate is not more important than the current account, deficit, employment, growth or inflation,” Turkey’s Economy Minister Nihat Zeybekci was quoted as saying by the Hurriyet daily.

Cemil Ertem, a senior advisor to Erdogan, blamed a conspiracy from abroad to encourage speculation and devalue the lira during the constitution debate.

“There’s an operation going on to quickly devalue the Turkish lira. This is not a conspiracy theory. It’s a very clear reality,” he said.

Hurriyet’s economic columnist Ugur Gurses said the central bank was powerless to make any major change given the political background and could only act as a “fire brigade”.

“The turbulence experienced in the Turkish financial markets is completely fuelled by the political field,” he wrote.

 ………………..

CNBC

Tuesday, 10 Jan 2017 | 6:18 AM ET

Turkish lira plumbs record lows against the dollar on economic and political fears

……………..
<a href=Anadolu Agency” />

Erdogan praises citizens’ efforts to boost Turkish lira

President asks Turks to now give more weight to the campaign of converting foreign exchange savings to Turkish liras

………………………………

Amid signals of a looming economic crisis, President Recep Tayyip Erdoğan on Sunday described Turks who convert their foreign currencies into Turkish lira as “patriots,” saying Turkey will trade with Russia, China and Iran in their own currencies and in lira.

Describing the depreciation of the Turkish lira against the US dollar as an international operation targeting Turkey in the aftermath of a July 15 coup attempt, Erdoğan said: “I am appealing to the owners of shopping malls. If we are patriots, then we have to convert foreign currencies into lira.”

He was speaking during an awards ceremony at the Kayseri Industrialists Chamber in Kayseri.

“You are aware of the game they have been playing since the July 15 coup attempt. They are now trying to finish the coup that failed on July 15 by means of interest rates and foreign currency,” said Erdoğan, accusing the Gülen movement of being part of the new attempt as well.

Reiterating his call for lowering interest rates in Turkey, Erdoğan said; “Whatever the cost, we have to reduce interest rates. Interest rates must be lowered to pave the way for investment. When we lowered the interest rates to 4.6 percent, they created the Gezi Park protests as a response.”

“We currently give credit to investors at interest rates of 14, 15, 16 or 17 percent. Can this country develop? No. You destroy it, you finish it. If the unemployment rate reaches 11.7 to 11.8 percent, what is the reason? Investment stops. We have to revive it… If they [investors] can get cheaper credit, they will be able to invest. There is no water in  the pump. We have to fill it up,” said Erdoğan.

“When we see people responding to our call to convert foreign currencies into Turkish lira, our belief in the nation increases even further. As long as this tie between the state and the nation exists, no operation can bring this country to its knees,” added Erdoğan.

“Those who keep dollars or euros under their pillows should turn them into lira or gold,” Erdoğan said in an earlier speech in Kayseri on Sunday.

Erdoğan made similar a call to people on Friday in Ankara: “Come, bring the savings under your pillow and invest it in Turkish lira. Let’s stabilize the market with this money.”

Reacting to Erdoğan’s call, main opposition Republican People’s Party (CHP) Chairman Kemal Kılıçdaroğlu on Saturday asked Erdoğan whether he sold off his own dollars after the president called on the nation to sell off foreign exchange to help stem the depreciation of the Turkish lira.

In remarks in Adana, Kılıçdaroğlu made reference to shoeboxes, which became the symbol of a corruption investigation in December 2013 that implicated several ministers in then-Prime Minister Erdoğan’s government.

In response to Erdoğan’s call, Recep Yeter, a journalist for the pro-Erdoğan Yeni Şafak daily, posted a Twitter message on Sunday, calling for the seizure of the money of people who buy large amounts of dollars. “If driving a tank over nation is the same as driving a dollar over the nation, then you can seize the money of people who are carrying out an operation against the nation by buying large amounts of dollars,” he wrote.

Turkey’s main stock exchange, Borsa İstanbul, converted all its cash assets into lira a few hours after Erdoğan’s call.

The Turkish lira fell to a record low of 3.60 against the dollar on Friday despite Erdoğan’s remarks. The Turkish government held an emergency economic coordination board meeting later the same day.

…………………………

Hurriyat

December/02/2016

AFP photo

President Recep Tayyip Erdoğan called on Turkish citizens on Dec. 2 to convert their foreign exchange into gold or the Turkish Lira, adding that there was no option other than cutting interest rates to spur growth.

Following his remarks in Ankara, the lira saw fresh lows against the U.S. dollar.

“Those who keep foreign currency under their mattress should come and turn them into lira or gold,” Erdoğan said in a speech to mark the opening of an automotive showroom complex in Ankara.

“Such moves will hurt some people’s game. Do not worry. We will destroy this game together. We saw such things in 2007 and 2008. I then said the problems would not affect Turkey. I am now saying the same thing. The problems will not even touch us,” he added.

He also voiced his criticism against high interest rates, saying there was “no option” other than cutting interest rates.

“We will open the way for investors with low interest rates,” the president said.

His position had previously raised tension between the Central Bank, which has kept the rates high to rein in inflation, and the government, insisting that rates should be lowered to make credit available to entrepreneurs.

“We should look at the world. Is the interest rate high in America, Japan, or Europe? While it is so low there, why are our interest rates wandering around 14, 15, or 16 percent? We will pave the way for entrepreneurs with low interest rates. High interest will only spur the financial sector, and I will also say this for public banks,” he said.

The lira fell to a record low of 3.55 against the dollar after he spoke. The Turkish currency is down some 17 percent against the dollar since the start of the year.

The government has said it will take measures to make it easier for state institutions to conduct transactions in liras rather than dollars and has urged private businesses to do the same in an effort to shore up the currency.

An economic slowdown is also a source of concern and fresh data painted a mixed picture.

The manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) slipped to 48.8 in November from 49.8 in October, according to the Istanbul Chamber of Industry and IHS Markit, pointing to a contraction in activity on Dec. 1.

Meanwhile, Turkish exports rose 5 percent year-on-year in November to $11.95 billion and Istanbul retail prices rose 0.59 percent during the month, other data showed on Dec. 1.

……………………….
Tyler Durden's picture

Early this morning, in yet another session of panicked selling, the Turkish Lira crashed to new record lows to just shy of USDTRY 3.60, momentarily going bidless as the currency plunged nearly 400 pips in seconds, after Turkish President Recep Erdogan said the path for investors will be opened with lower interest rates, and urged the central bank to imitate Japan and U.S. where rates are low: “why should we go around with 14-15 percent?”

The answer is simple: the currency tends to drop when an economy is seen as weak, the political regime unstable, or – yes – a central bank cuts rates, which Turkey, as shown in the chart below, can not afford if it hopes to maintain a stable economy with the lira already at all time lows.

Normally, any other country would find itself in a dilemma: how to lower rates as per the president’s demands to stimulate investment and the economy, without killing the economy… but not Erdogan. As AFP notes, the Turkish president “urged” his fellow Turks on Friday to convert their foreign currencies into gold and lira to stimulate the country’s economy as the lira continued its slide against the dollar.

“For those who have foreign currencies under the pillow, come change this to gold, come change this to Turkish lira. Let the lira win greater value. Let gold win greater value,” he said during a televised speech in Ankara

It was not exactly clear how a few thousand Turks exchange lira for gold would “let gold win greater value”, nor how the same number of locals converting their dollars to lira would withstand another selling onslaught as soon the the Turkish central bank cut rates again, but that’s not really relevant for the Turkish president, who appears to have a far better understanding of how to wage “failed coups” than simple finance.

“What necessity is there to let foreign currency have greater value?” he asked.

There was no answer, but as he was speaking, the lira lost value against the US dollar, crashing just shy of 3.60. After his address, it stage a modest rebound at 3.55 against the greenback, a loss of over 1.5% on the day. In November alone, the lira has lost more than 10% against the dollar, and December was not starting off on the right foot either.

And no, he wasn’t joking: as Hurriyet reported moments ago, Turkey’s main stock exchange, Borsa Istanbul, became the first institution to convert all of its cash assets into the Turkish Lira a few hours after President Recep Tayyip Erdo?an called on people and institutions to back the struggling currency against the U.S. dollar.  Borsa Istanbul said in a written statement on Dec. 2 that it would convert all of its cash assets into lira and keep them in lira accounts.

Erdogan also warned that there were forces “playing games” against Turkey, which Turks could counter by changing their money. He did not say whom he was referring to. “Don’t worry, in a short while, we will destroy this game“, clearly referring to “evil speculators” who could be destroyed if only mom and pop exchanged the dollars in their mattress for the local currency.

As noted above, the Lira was also reacting to Erdogan’s repeated insistence on lowering interest rates because, he claims, there is “no other remedy”. He referred to the United States, Japan and Europe as examples of where rates are low and questioned why Turkey still had such high rates.

In a surprise to some, after several months of rate cuts, the central bank stepped in with an unexpected hike of 50 basis points in its leading rate last month. This prompted many to wonder how long Erdogan will tolerate the insolence of his central banker who clearly has defied his decree.

To be sure, concerns over Turkey’s political instability, including the government’s race to expand Erdogan’s powers, as well as its cracking relationship with the European Union meant a rally in the lira was shortlived after the bank’s announcement.

Worries over Erdogan’s influence grew after Prime Minister Binali Yildirim said on Thursday the government would bring a bill to parliament next week which proposes to change the constitution and give greater powers to the president. Considering Erdogan’s track record, it is only a matter of time before he appoints himself central bank head too, at which point the Turkish Lira and the Venezuela Bolivar will begin a race which one can reach a value of 0 faster.

Incidentally, anyone who does convert their dollars into gold can simultaneously start a countdown how long it will take for the “authorities” to come knocking and confiscate said gold

Early this morning, in yet another session of panicked selling, the Turkish Lira crashed to new record lows to just shy of USDTRY 3.60, momentarily going bidless as the currency plunged nearly 400 pips in seconds, after Turkish President Recep Erdogan said the path for investors will be opened with lower interest rates, and urged the central bank to imitate Japan and U.S. where rates are low: “why should we go around with 14-15 percent?”

The answer is simple: the currency tends to drop when an economy is seen as weak, the political regime unstable, or – yes – a central bank cuts rates, which Turkey, as shown in the chart below, can not afford if it hopes to maintain a stable economy with the lira already at all time lows.

Normally, any other country would find itself in a dilemma: how to lower rates as per the president’s demands to stimulate investment and the economy, without killing the economy… but not Erdogan. As AFP notes, the Turkish president “urged” his fellow Turks on Friday to convert their foreign currencies into gold and lira to stimulate the country’s economy as the lira continued its slide against the dollar.

“For those who have foreign currencies under the pillow, come change this to gold, come change this to Turkish lira. Let the lira win greater value. Let gold win greater value,” he said during a televised speech in Ankara.

It was not exactly clear how a few thousand Turks exchange lira for gold would “let gold win greater value”, nor how the same number of locals converting their dollars to lira would withstand another selling onslaught as soon the the Turkish central bank cut rates again, but that’s not really relevant for the Turkish president, who appears to have a far better understanding of how to wage “failed coups” than simple finance.

“What necessity is there to let foreign currency have greater value?” he asked.

There was no answer, but as he was speaking, the lira lost value against the US dollar, crashing just shy of 3.60. After his address, it stage a modest rebound at 3.55 against the greenback, a loss of over 1.5% on the day. In November alone, the lira has lost more than 10% against the dollar, and December was not starting off on the right foot either.

And no, he wasn’t joking: as Hurriyet reported moments ago, Turkey’s main stock exchange, Borsa Istanbul, became the first institution to convert all of its cash assets into the Turkish Lira a few hours after President Recep Tayyip Erdo?an called on people and institutions to back the struggling currency against the U.S. dollar.  Borsa Istanbul said in a written statement on Dec. 2 that it would convert all of its cash assets into lira and keep them in lira accounts.

Erdogan also warned that there were forces “playing games” against Turkey, which Turks could counter by changing their money. He did not say whom he was referring to. “Don’t worry, in a short while, we will destroy this game“, clearly referring to “evil speculators” who could be destroyed if only mom and pop exchanged the dollars in their mattress for the local currency.

As noted above, the Lira was also reacting to Erdogan’s repeated insistence on lowering interest rates because, he claims, there is “no other remedy”. He referred to the United States, Japan and Europe as examples of where rates are low and questioned why Turkey still had such high rates.

In a surprise to some, after several months of rate cuts, the central bank stepped in with an unexpected hike of 50 basis points in its leading rate last month. This prompted many to wonder how long Erdogan will tolerate the insolence of his central banker who clearly has defied his decree.

To be sure, concerns over Turkey’s political instability, including the government’s race to expand Erdogan’s powers, as well as its cracking relationship with the European Union meant a rally in the lira was shortlived after the bank’s announcement.

Worries over Erdogan’s influence grew after Prime Minister Binali Yildirim said on Thursday the government would bring a bill to parliament next week which proposes to change the constitution and give greater powers to the president. Considering Erdogan’s track record, it is only a matter of time before he appoints himself central bank head too, at which point the Turkish Lira and the Venezuela Bolivar will begin a race which one can reach a value of 0 faster.

Incidentally, anyone who does convert their dollars into gold can simultaneously start a countdown how long it will take for the “authorities” to come knocking and confiscate said gold

…………………………….

..

المونیتور

۲۶/۰۱/۲۰۱۷

Turkey offers citizenship to foreigners with deep pockets

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/turkey-offers-citizenship-foreigners-to-lure-investors.html#ixzz4X31ehQEw

گزارش روئیترز از تشجیع جنازه هاشمی واشک تمساح رهبر

Share Button

روئیترز امروز گزارشی دارد از مراسم تشیع جنازه هاشمی رفسنجانی با تیتر:«جمعت عظیمی با رئیس جمهور سابق ایران که مورد بی مهری رهبر عظمی واقع شد، خدا حافظی کرد ».

روئیترز کلیپی ویدوئی هم از انبوهی جمیعت مشایعت کننده تابوت هاشمی دارد که متأسفانه نتوانستم آنرا کپی کنم و علاقمندان میتوانند با لینک خود روئیترز آنرا ببینند.

لزومی نمی بینم تا گزارش را ترجمه کنم فقط بجای کامنتی بر آن، شعری را به پیشگاه مقام معظم رهبری در این زمینه تقدیم میکنم:

شنیده ام که به رود نیل بُوَد جانوری

کو کسب روزی با چشم اشکبار کند

به ساحل آید و بی حس بروی خاک افتد

سپس ز بهر جلبِ مگس، دو دیده بر آفتاب پر از قی و اشک کند

چو گشت کاسه چشمش پر از قی و اشک

بهم نهد مژه، سر به زیر آب و جان مگسان را،

چو ران بره بریان بِروی آتش تیز،

کباب کند

چو اشک این حیوان است اشکِ دیدهِ مقامِ معظمِ  رهبرما

مرو! تو بنزدیک این جانور ایدوست،

کو جان تو را چو بره بریان بر آتش تیز، کباب کند

ح تبریزیان

Some reports said up to 4.5 million people attended Rafsanjani's funeral on Tuesday [AFP]

Some reports said up to 4.5 million people attended Rafsanjani's funeral on Tuesday [AFP]

Huge crowd bids farewell to Iranian ex-president who fell out with supreme leader

Hundreds of thousands of Iranians massed in central Tehran on Tuesday for the funeral of former president Akbar Hashemi Rafsanjani, an influential figurehead of the Islamic Republic whose pragmatism led to a rift with Iran’s supreme leader.

Rafsanjani, who died on Sunday aged 82, was buried next to Ayatollah Ruhollah Khomeini, the leader of Iran’s Islamic Revolution in 1979 who founded its system of theocratic rule.

Rafsanjani’s policies of economic liberalisation and better relations with the West .attracted fierce supporters and equally fierce critics during his life

While many of his opponents turned out to honour him, and Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei stressed their close bond, what was intended by the state as a show of unity was clouded by the chants of thousands opposition supporters, as well as the absence of reformist ex-president Mohammad Khatami.

An eyewitness told Reuters on the phone from Tehran: “Some were chanting slogans asking for political prisoners to be released, some hardliners were shouting ‘Death to America!’. But they didn’t clash. Everyone was respectful.”

Some of the chants called for the release of former prime minister Mir Hossein Mousavi and of Mehdi Karoubi, a cleric and former speaker of parliament who lost the disputed 2009 presidential election to incumbent Mahmoud Ahmadinejad.

Both men refused to accept the results of that election and were placed under house arrest while Rafsanjani, who had backed them, was politically isolated along with his family.

KHATAMI ABSENT

Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and Iran’s President Hassan Rouhani touch the coffin of former president Ali Akbar Hashemi Rafsanjani during his funeral ceremony in Tehran, Iran January 10, 2017. Leader.ir/Handout via REUTERS

l

Two separate sources said Hashemi’s daughter Faezeh, jailed for six months in 2012 on charges of anti-government propaganda, had told people at the funeral that Khatami had been banned from attending. On state television’s live coverage, the opposition chants were drowned out by solemn music.

As a leading power-broker, Rafsanjani helped Khamenei to secure Iran’s most powerful position, that of supreme leader, after Khomeini’s death in 1989, and won election as president himself a few months later.

However, their friendship gradually turned into rivalry as Rafsanjani, who continued to wield enormous influence even after his eight years as president ended, sided with reformists who promoted greater freedom, while Khamenei interpreted the values of the Islamic Republic much more conservatively.

In his condolence message, Khamenei said political differences had never been able to “entirely break up” their nearly 60 years of friendship.

Streets were filled overnight with billboards that showed a picture of the two men smiling and chatting as close friends.

“No one will be like Hashemi for me,” the billboards quoted Khamenei as saying, using Rafsanjani’s first family name.

KHAMENEI’S PRAYER

It was Khamenei who said the final prayer over Rafsanjani’s body in the University of Tehran courtyard where the late president delivered many of his sermons during Friday prayers.

Politicians, military commanders and religious figures from all camps stood behind him.

President Hassan Rouhani, the head of parliament, the head of the judiciary and senior Khamenei advisers stood in the first line at the service, while cabinet ministers and the deceased leader’s relatives filled the rows behind them.

Rafsanjani’s body, sealed in a metal coffin with his white turban on top, was then brought in procession down Revolution Street in central Tehran, where hundreds of thousands of people came out in cold winter weather to pay tribute.

Among those attending were Revolutionary Guards Commander Qassem Soleimani, leading Iranian Sunni cleric Molavi Abdolhamid Ismaeelzahi, several of Khomeini’s grandsons and even a number of Iranian movie stars.

Rafsanjani’s death is a blow to Rouhani, whom he had backed in the 2013 presidential election and who now faces re-election having resolved Iran’s long nuclear standoff with the West but shown little of the economic payoff that he had promised.

Rouhani’s deputy chief of staff, Hamid Aboutalebi, tweeted: “The glorious presence of people of Tehran in the funeral and their tearful farewell show that they will never forget Rafsanjani’s moderate thoughts and his allies.”

Rafsanjani was a member of the Assembly of Experts, the clerical body that selects the supreme leader. His absence from that debate, whenever it happens, means the chances of a pragmatist succeeding Khamenei are reduced.

(Reporting by Bozorgmehr Sharafedin; Editing by Kevin Liffey)

سوریه: و آنچه انتظارش میرفت

Share Button

یک منبع از اپوزیسیون سوریه به الشرق الاوسط گفت این گروهها عبارتند از: احرار الشام، جیش الشام، صقور الشام، فاستقیم کما أمیرة أنین، فیلق الرحمن، فیلق الشام ، و جبهة الشام میباشند.

۸ گروه از اپوزیسیون سوریه متحد شدند

الشرق الاوسط

بیروت ـ منابع نزدیک به اپوزیسیون سوریه دیروز شنبه اعلام کردند که ۸ گروه بزرگ اپوزیسیون در شمال سوریه تحت نام ” شورای رهبری برای آزادی سوریه” متحد شدند.

یک منبع از اپوزیسیون سوریه به الشرق الاوسط گفت این گروهها عبارتند از: احرار الشام، جیش الشام، صقور الشام، فاستقیم کما أمیرة أنین، فیلق الرحمن، فیلق الشام ، و جبهة الشام میباشند.

گروههای نامبرده فوق، موافقت کردند تا یک ارگان فرماندهی واحد نظامی و یک ارگان واحد رهبری سیاسی ایجاد کنند که در این دو ارگان، فرماندهان نظامی این گروهها ارگان فرماندهی نظامی و رهبران سیاسی، ارگان رهبری سیاسی را بعهده خواهند گرفت. برابر این تصمیم؛ رهبران گروههای متحد شده شورای رهبری را تشکیل میدهند که در آن تصمیمات باتفاق آراء اجرایی خواهند شد.

همین منبع گفت که ۸ گروه متحد شده موافقت کردند تا دست در دست هم، جبران شکست تلاش ماه* قبل برای متحد شدن گروههای میانه رو و بنیادگرایان بشمول فتح الشام را بکنند.

پایان ترجمه بخشی از گزارش الشرق الاوسط

کامنت من:

در اعلامیه توافق اردوغان ـ پوتین از ۷ گروه نام برده شده بود و بنحو قدری مضحک تعداد نفرات این گروهها را نیز با ارقام  تفکیکی دقیق ذکر کرده بود. برابر اعلامیه توافقنامه، جمع آن گروهها ۶۰٫۰۰۰ ذکر شده بود که رقم سازی آن کاملاً مشهود بود. هدف از این رقم سازی از سوی مسکو و آنکارا این بود که نشان داده شود گروههای به این بزرگی به توافق آنکارا ـ مسکو پیوسته اند که البته در میان آن ۷ گروه فقط احرار الشام شناخته شده بود که آنهم روز بعد شرکت خود را در مذاکرات و توافق سه جانبه مسکوـ آنکاراـ تهران، از بیخ انکار کرد که البته برخی از سران همان گروههای ۶ گانه هم امضای خود را تکذیب کردند هرچند اصل موافقتنامه را رد نکردند. بنظر من تعدادی از همان ۶ گروه گمنام نامبرده شده هم صرفاً دسته بندی های پروکسیکال و ساختگی دستگاه امنیتی ترکیه هستند که فاقد کمترین پایگاه اجتماعی در سوریه میباشند.

*و اما در رابطه به تلاش قبلی برای اتحاد پروههای اپوزیسیون؛ در همان زمان، خبر آنرا العربیه درج کرد که من برای صحت و ثقم آن سایر رسانه های منطقه و خبرگزاریهای دنیا را گشتم که چون هیچیک از آن خبرگزاریها آن خبر را درج نکرده بود منهم آنرا جدی نگرفتم. شاید این تلاش هم به شکست انجامد ولی این دو تلاش نشان میدهد که اپوزیسیون سوریه در مسیر یافتن راه اتحاد خویش است و در توفیق نهایی این تلاش تردید نباید کرد.

در پایان اینرا اضافه کنم که یک بازنده اصلی توافق رسانه ایی شده ترکیه ـ روسیه؛ ایران میباشد که در صورت اجرایی شدن آن، حزب الله و سپاه قدس ایران باید جُل و پلاس خود را پس از اینهمه هزینه مالی، جانی و حیثیتی جمع کرده و از سوریه خارج شوند.

بی اعتناعی روسیه و از آن بیشتر ترکیه به ایران و اخطار ترکیه به رهبری کشور ما که جلو شکستن آتش بس از طرف حزب الله را بگیرد جای توجه جدی دارد که البته سایتهای وابسته به محافل نظامی ایران هم این روش تحقیر آمیز ترکیه و روسیه را هریک بنجوی منعکس کرده و اصل قضیه را زیر سئوال برده اند. سایتهای تابناک و تسنیم و فارس نیوز مطالبی در این زمینه دارند که وضعیت نکبتی ایران را در این تحولات سیاسی و دیپلماتیک نشان میدهد.

نکته بسیار شایان توجه دیگر اینست که در جریان این مذاکرات مانور آمیز که کلاً مسیر آن از مسیر مورد نظر پوتین و اردوغان خارج شد اینست که در جریان این مانور شکست خورده حد اقل بخشی از نیروهای پروکسیکال روسیه و ترکیه از تاریکخانه پنهانی خود خارج شدند تا نقش طرف توافق را بازی کنند. این امر بمعنای تصفیه و پاکسازی نسبی اپوزیسیون از عوامل نفوذی ترکیه و روسیه است.

افزوده ها و ضمایم:

تابناک

خبرگزاری روسی اسپوتنیک گزارش داد؛

Reuters

Links
Reuters
Russia Annonces Ceasefire in Syria From Midnight
29/12/2016

کودتای زیر زمینی علیه جنبش مردمی ضد اسد در سوریه

Share Button

در یک کلام ترکیه و روسیه با این مانور کودتاگرانه علیه اپوزیسیون سوریه، توانسته اند تا اینجا ابتکار استراتژیک را در جنگ روانی بدست گیرند. واکنش سران اپوزیسیون در روزها و حتی ساعات آینده میتواند روشن کند که رهبری اپوزیسیون سوریه واقعاً تا چه حد توانسته و میتوانند با یک ضد حمله روانی، همچنان ابتکار عمل را بسهم خود در دست خویش نگاه دارد.

عکس صفحه اول ریاض حجاب نخست وزیر سابق و رهبر  اپوزیسیون

%d8%ac%d8%b1%d8%ac-%d8%b5%d8%a8%d8%b1%d8%a7

جرج صبرا از رهبران اپوزیسیون اعلام کرد ما از چنین توافقی بی اطلاع هستیم

از العربیه تا الجزیره، تا رویترز، BBC  و فرانس پرس  همگی به نشخوار کننده اخباری تبدیل شده اند که از مسکو و آنکارا بدانها میرسد. از لحظه ایی که ولادیمیر پوتین و اردوغان اعلام کردند که همراه با ایران، طی یک مذاکره سه جانبه به توافق بر سر آتش بس سراسری رسیده اند هیچ منبع مستقلی روی صحنه خبری دنیا ظاهر نشده است تا از زبان رهبران واقعی اپوزیسیون سوریه یا دولتهایی که طی این سالها از مبارزه مردم سوریه حمایت کردند، بگوید ماجرا از چه قرار است.

فقط اظهارات دو تن از رهبران اپوزسیون دایر بر بی خبری اشان از این مذاکرات کافیست تا بطور جدی احتمال توطئه آمیز بودن این باصطلاح توافقنامه آتش بس را بدهیم. اظهارات این دو تن از سران اپوزیسیون سوریه در میان گردو خاک جنجالی خبری توافق آتش بس، گم شد و کسی بدان توجه نکرد.
جرج صبرا عضو ارشد هیت رهبری و مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه دیروز در گفتگو با روئیترز گفت:”هیچ اطلاعی از وجود تماس میان اپوزیسیون و رژیم سوریه نداریم. بطور حتم ما ارتباطی با این مساله نداریم.”
 ریاض حجاب صدر هیئت عالی مذاکره‌کننده متشکل از مخالفان سوری اعلام کرد که به هیچ کنفرانسی درباره بحران سوریه، دعوت نشده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ریاض حجاب هماهنگ‌کننده هیئت عالی مذاکره‌کننده مخالفان سوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که گفت‌وگوها باید بر بر اساس گام‌هایی جهت اعتمادسازی میان طرف‌های درگیر، به منظور ایجاد فضایی مناسب برای مذاکره درباره انتقال سیاسی، استوار باشد.

حجاب افزود:« گفت‌وگوها درباره انتقال سیاسی باید در ژنو و تحت نظارت سازمان ملل صورت گیرد.»

وی تاکید کرد که برای هر گفت‌وگویی نیاز به برنامه‌ای مشخص وجود دارد تا طرف‌های اصلی بتوانند بر اساس آنها، مواضع خود را اعلام کنند.»

حجاب از گروه‌های مخالف سوری خواست، موضع مثبت درباره همکاری با تلاش‌های منطقه‌ای جهت برقراری آتش‌بس در سوریه، اتخاذ کنند.”

کسی نگفت و نپرسید که غافل گذاردن این رهبران اپوزیسیون سوریه از سوی مسکو و آنکارا یعنی چه؟ و کسی نگفته و نپرسیده است جه تعداد دیگر از رهبران اپوزیسیون سوریه که دستگاه پوتین و اردوغان بجای آنها آدم سازی کرده و به پشت میکرفن مصاحبه های خبری و بیانیه دهی روان کردند، روحشان از این توافقنامه بی خبر است!

در حالیکه در گزارشهای انتشار یافته پیرامون این توافق آتش بس نامی از ارتش آزاد سوریه بعنوان یکی از امضاء کنندگان این توافقنامه نیست، سایت العربیه مصاحبه شخصی را بنام اسامه ابوزید مشاور قانونی ارتش آزاد سوریه درج کرده است که از آنکارا پخش شده است. امری که تردید روی بی غل و غشی این توافقنامه را افزایش میدهد.

این توافقنامه، ارتش آزاد سوریه را عملاً  از روند مذاکرات حذف کرده است و هیچ معلوم نیست این اسامه ابوزید که العربیه از او بعنوان مشاور قانونی ارتش آزاد سوریه نام میبرد و مصاحبه اورا درج کرده است، مهره ای از قبل کاشته شده بوده است یا جدیداً توسط اردوغان و دستگاه اطلاعاتی “میت” ساخته شده است. زیرا ارتش آزاد سوریه سخنگویانی دارد که برای دادن بیانیه یا اطلاعیه، سمت رسمی سخنگویی دارند و نه مشاور قانونی.

این توافقنامه در زیر لفافه وعده های توخالی و بدون تضمین، از قبیل خروج نیروهای حزب الله از لبنان که بلافاصله هم خبر تکذیب آن در رسانه های ایران درج شد یا تقلیل نیرهای نظامی روسیه، موادی  گنجانیده شده است که دست مسکو و رژیم اسد را برای قلع و قمع و بمباران اپوزیسیون کاملاً باز میگذارند و مقدم برآن اپوزیسیون را تکه پاره میکند. در این توافقنامه گفته شده است که جبهة النصرة و برخی دیگر از گرذوهای وابسته بدان مشمول این اتش بس نمیشوند که ترجمه دقیق این ابهام گوئی اینست که هواپیماهای رژیم اسد و روسیه میتوانند هر موضع و هرگروهی را بنام وابستگان به جبهة النصرة بمباران کنند. در کُل تا آنجا که به روسیه و رژیم اسد مربوط میشود این توافقنامه دست آنها را باز گذارده است. و تا آنجا که به وعده های سرخرمن به اپوزیسیون مربوط میشود، دست آوردی جز لالایی خواب کننده در خود ندارد.

این توافقنامه را من از آنجهت کودتای زیر زمینی نام نهاده ام که دسیسه چینانه و در غیاب آنهایی که طرف اصلی هرآتش بسی باید باشند و در غیاب آن دولتهایی که در پشت سر اپوزیسیون سوریه با پایمردی ایستاده بوده اند، پنهانی و بصورت زدو بند سرهم بندی شده است.  بنظرمن کشاندن پیکارجویان خارج شده از حلب به ادلیب نیز بخشی از این توطئه بوده است تا حلقه های ارتباطی اپوزیسیون، در کنترل رژیم اسد و یا گروههای وابسته به اردوغان قرار گیرد تا آنها بموقع با یک شبیخون در همه شبکه آنها اختلال و سردرگمی ایجاد کرده و مانع واکنش بموقع و بیدار کننده آنها گردند.

در چنین شرایطی، فقط چند روز اختلال در رابطه بین واحدهای اپوزیسیون کافیست تا عوامل ستون پنجم رژیم اسد، روسیه و ترکیه بکمک مهره های نفوذی خود این اختلال تشکیلاتی و ارتباطی را به فرایند گسیختگی کامل ارتباطی و مهره کاریهای جدید بکشانند و ابتکار سیاسی را بدست گیرند.

تا هم اکنون هم تمام ابتکار خبری و تبلیغاتی در بست به دستان؛ مسکو، آنکارا و دمشق افتاده است.

معلوم نیست واحد های پراکنده و ارتباط گیسیخته اپوزیسیون با شنیدن اخبار این توافق ناگهانی به آن شیوه ایی که خبر پراکنی رژیم و اردوغان و مسکو پخش میکنند، دستخوش چه روحیه ایی بشوند.  این کودتا هم رهبران اپوزیسیون را حذف کرده و هم دولتهای حامی آن اپوزیسیون را. دیگر میتوان گفت ریش و قیچی بدست اردوغان و پوتین افتاده است که در بهرتین حالت آنها روی منافع سیاسی و ژئوپولتیک خود معامله خواهند کرد. رژیمهایی که آزادی را از مردم خود گرفته اند نمیتوانند به مردم دیگر آزادی بدهند.

در یک کلام ترکیه و روسیه با این مانور کودتاگرانه علیه اپوزیسیون سوریه، توانسته اند تا اینجا ابتکار استراتژیک را در جنگ روانی بدست گیرند. واکنش سران اپوزیسیون در روزها و حتی ساعات آینده میتواند روشن کند که رهبری اپوزیسیون سوریه واقعاً تا چه حد توانسته و میتوانند با یک ضد حمله روانی، همچنان ابتکار عمل را بسهم خود در دست خویش نگاه دارد.

تمام وعده هایی که در این باصطلاح توافق آتش بس به اپوزیسیون داده شده است بدون پشتوانه و مبهم است در حالی که افتادن ابتکار استراتژیک در عرضه جنگ روانی و سیاسی بدستان روسیه و آنکارا یک واقعیت عملی است.

منابع و ضمایم

ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که توافق آتش بس با نظام این کشور را امضا کرده است؛ توافقی که بنا بر این اعلام، شامل تمام مناطق تحت کنترل گروه‌های مخالف نظام سوریه می‌شود مگر مناطقی در تصرف گروه داعش و واحدهای حمایت از خلق کُرد قرار دارد.

به گزارش العربیه، اسامه ابوزید مشارو قانونی ارتش آزاد سوریه و عضو هیئت مذاکره کننده این تشکیلات مسلح، در کنفرانسی خبری در آنکارا پایتخت ترکیه گفت که توافق آتش بس، شامل همه مناطق سوریه بدون استثنا می‌شود.

او همچنین افزود که توافق، شامل همه گروه‌های اپوزیسیونی می‌شود که در سوریه حضور دارند.

…………….

BBC

31/12/2016

Syria conflict: UN endorses Syria ceasefire deal

…………

Aljazeera

31/12/2016

In their statement, the rebels said it appeared the government and the opposition had signed two different versions of the ceasefire deal, one of which was missing “a number of key and essential points that are non-negotiable”, but did not say what those were.

“There is a different interpretation on this ceasefire between Syrian opposition groups on the one hand and the Russians and other parties on the other,” Marwan Kabalan, an analyst at Doha Institute, told Al Jazeera.

There was confusion over which groups in the opposition are included in the ceasefire. The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL, also known as ISIS) group, which has made enemies of all sides in the conflict, is not included.

“The opposition said the ceasefire includes all Syrian factions excluding ISIL, whereas the Russians said it would exclude all UN-designated terrorist organisations including al-Nusra Front,” said Kabalan. “This [difference] is a ticking bomb that will jeopardise the whole process as the Syrian forces will go after al-Nusra and that will put the Syrian opposition factions in a very difficult position.”

………………..

29/12/2016

 Alarabia
Russia’s defense ministry said the insurgent groups which signed the agreement were: Failaq al-Sham, Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, Thuwwar al-Sham, Jaish al-Muhajidin, Jaish Idlib and al-Jabha al-Shamia.

فیلق الشام،احرار الشام، جیش الاسلام، طیوار الشام، جیش المجاهدین،جیش ادلیب ،الجبهة شامیه

……….

العربیه

۲۹/۱۲/۲۰۱۶

ارتش دولتی سوریه هم از توقف عملیات نظامی در سراسر کشور برپایه توافق آتش بس خبر داد، اما گفت که این توافق، گروه‌های داعش، جبهه فتح الشام (النصره سابق) و گروه‌های مرتبط با آن‌ها را شامل نمی‌شود. بیانیه ارتش سوریه این گروه‌ها را مشخص نکرده است.

شماری از مسئولان اپوزیسیون سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند که با طرحی برای آتش بس موافقت کرده‌اند. اما مشخص نکردند که این آتش بس که ساعت ۲۲: ۰۰ به وقت گرینویچ آغاز می‌شود، کدام گروه‌ها را در بر می‌گیرد.
Reuters

29/12/2016

The Syrian army announced a nationwide halt to fighting but said Islamic State and ex-Nusra Front militants and all groups linked to them would be excluded from the deal. It did not say which unnamed groups would be excluded.

 …..

A spokesman for the Free Syrian Army, a loose alliance of rebel groups, said it would abide by the ceasefire, due to come into force at 2200 GMT, and take part in future talks.

دولت بحرین و اسلامخواهان طرفدار رژیم ایران

Share Button

واکنش محمد نوری زاد به تهدیدات برون مرزی فرمانده سپاه قدس: آیا در ایران هم اجازه تظاهرات اعتراضی می دهید؟

محمد نوری زاد در واکنش به سخنان قاسم سلیمانی گفته است که “آیا همانطور که بحرینی ها را به شورش فرا می خوانید، اجازه تظاهرات به مخالفان خود در ایران را هم می دهید؟” + کامنت من در زیر

سلیمانی

در پی بیانیه تهدید آمیز فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران علیه بحرین و تشویق مردم آن کشور به اعتراض علیه وضع موجود، محمد نوری زاد یکی از منتقدان داخل ایران در واکنش به سخنان قاسم سلیمانی گفته است که “آیا همانطور که بحرینی ها را به شورش فرا می خوانید، اجازه تظاهرات به مخالفان خود در ایران را هم می دهید؟”

اخبار روزانه تایمز اسرائیل به فارسی را می توانید روزانه در ایمیل خود دریافت کنید   اشتراک

گفتنی است، طی روزهای اخیر در ادامه واکنش های خشمگینانه مقامات جمهوری اسلامی علیه اقدام بحرین در سلب تابعیت از یک روحانی شیعه، فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی طی انتشار بیانیه ای دولت بحرین را محکوم به انجام اعمال تروریستی و تهدید به مقابله مسلحانه نمود.

به گزارش صفحه فیسبوکی محمد نوری زاد، این نویسنده، هنرمند و فعال سیاسی مخالف سیاست های نظام اسلامی، با اعتراض به سخنان قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در خصوص تشویق مردم بحرین به شورش علیه دولت گفته است: «آیا سلیمانى همانگونه که بحرینى ‌ها را به شورش علیه دولت این کشور فرا خوانده، اجازه تظاهرات به مخالفان جمهورى اسلامى و حامیان جنبش سبز براى تجمع در مقابل منزل کروبى و موسوى و زهرا رهنورد را نیز مى ‌دهد؟»

نورى زاد همچنین با انتشار عکسى در کانال تلگرام خود از تجمع شیعیان بحرینی مقابل منزل “عیسى قاسم روحانی مخالف بحرینی” که در حال خوردن غذا از میز سلف سرویس در خیابان هستند، که به جهت همکاری با گروه “الوفاق بحرین” و شرکت در آشوب هایی که منجر به کشته شدن چند پلیس و برخی از تظاهر کنندگان شده بود، حق تابعیت وی از سوی این کشور سلب شده و در واکنش به این مسئله، قاسم سلیمانی دولت بحرین را تهدید به مقابله و مردم آن کشور را تشویق به شورش کرده بود، نوشته است: «جناب قاسم سلیمانی، اینها حامیان شیخ عیسی قاسم هستند که در مقابل خانه او در بحرین تجمع کرده ‌اند. آیا ما نیز می ‌توانیم در اعتراض به حصر غیرقانونی شیخ مهدی کروبی، مهندس موسوی و خانم رهنورد، در مقابل منزل آنها تجمع کنیم؟!»

همچنین العربیه گزارش داد که حسن هاشمیان، استاد دانشگاه و تحلیل گر سیاسى نیز در صفحه فیسبوک خود ضمن انتشار دو عکس، نوشته است: «عکس اول تجمع هواداران عیسی قاسم روحانی مخالف دولت بحرین است که خامنه ‌ای را امام خود دانسته و مقلد او هستند و به قول نوری زاد آیا حکومت ایران اجازه می دهد هواداران کروبی و موسوی جلوی منزل آنها تجمع کنند؟! و عکس دوم مربوط به محکمه رفتن علی سلمان رئیس یک حزب مخالف دولت بحرین است که وی به همراه دو وکیل و با ماشین آخرین سیستم به دادگاه رفت و دو روز بعد از این دادگاه علی سلمان در سخنان تندی خواستار استفاده مخالفین از کوکتل مولوتف در تظاهرات شد. دولت بحرین بعد از اعتراضات خیابانی مخالفان در سال ۲۰۱۱ طرح آشتی ملی را مطرح کرد و از طریق آن خواستار شرکت مخالفان در انتخابات و طرح خواسته های خود از راه های قانونی شد اما مخالفان شرکت در انتخابات را تحریم کردند و مانند خمینی در سال ۱۳۵۷ خواستار برکناری کامل دولت شدند. یعنی همان فاجعه ای که بر سر مردم ایران آمد را می خواستند در بحرین تکرار کنند».

شایان ذکر است که پیشتر نیز دولت بحرین، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران “شاخه برون مرزی” را متهم به “ایفای نقش در کودتا”، “همکاری با حزب الله بحرین” و “تشویق مردم این کشور به ایجاد آشوب” و عامل دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه از راه سپاه قدس کرده بود.

…………..

کامنت من:

من در همان حدود ۴ سال پیش که حزب تروریستی شیعی الوفاق، انتخابات پارلمانی را که در دوره قبلی آن ۱۸ کرسی نمایندگی داشت را تحریم کرد و به تظاهرات مسلحانه خیابانی و بمب پراکنی پرداخت و بیمارستانهای تحت کنترل خود را به انبار اسلحه و مهمات تبدیل کرد، ماجرا را در همین سایت منعکس کردم.

حزب الوفاق و دیگر چریات شیعی در بحرین، اپوزیسیون سیاسی در نظام پارلمانی مشروطه بحرین نیستند آنها باندهایی هستند که به تحریک ایران برای تبدیل بحرین به یکی از واسال نشینهای رژیم ولایی ایران تلاش میکنند و به کمتر از آنهم راضی نیستند.

افسوس اینجاست که برخی سایتهای اصلاخ طلب و بطور مشخص سایت کلمه هراز چندگاهی همصدا با فاشیست ترین باندهای نظامی/سپاهی حاکم بر میهن ما برای غیر قانونی شدن این حزب و زندانی شدن رهبر تروریست آن مرثیه میخوانند با اینکه خوب میدانند این شیخ تروریست (شیخ علی سلمان) دنبال چیست؟

برای اینکه بهتر ماهیت واسالی و تروریستی این باصطلاح حزب را بشناسید به سایت “الوفاق” نکاهی بیاندازید.

همانطور که در گزارش فوق هم آمده است، شاهزاده سلمان به خامد الخلیفه، در سال ۲۰۱۱، همزمان به بهار عربی یک برنامه آشتی ملی و دموکراتیزاسیون مطرح کرد که ما ایرانیها در این رژیم، حتی در خواب هم نظیر آنرا برای خود نمیتوانیم ببینیم حتی اگر بفرض محال برداران سبز کلمه بجای سید علی و شرکاء بقدرت برسند. حزب الوفاق این برنامه را رد کرد و رویکرد تروریستی را برگزید.

Prince Salman bin Hamad al Khalifa at the Pentagon May 10 2012.jpg

شاهزاده سلمان بن خلیفه

بد نیست کمی هم با بیوگرافی* ولیعهد بحرین که این طرح را پیش کشید آشنا شویم. او نه تنها بین زمامداران منطقه بلکه بین روشنفکران منطقه با تحصیلات عالی در زمینه علوم انسانی نمونه وار است و از قلم بسیار توانایی ژورنالیسیتک برخوردارمیباشد.

او پس از پایان دوره دانشگاهی در منامه، برای یک طی یک دوره دانشگاهی در زمینه هنر به آمریکا رفت. پس از گذراندن این دوره برای دوره دانشیاری  MPhil( دوره عالی فلسفه) به دانشگاه واشنگتن رفت. پس از آن موفق به دریافت دریافت درجه دکترا در فلسفه(فلسفه تاریخ و علوم) از دانشگاه کامبریج شد.

من فقط یکی از مقالات او را در یکی از نشریات آمریکایی در ۴ ـ ۵ سال پیش خواندم و از دامنه معلومات او و صلابت قلمی اش شگفت زده شدم و اغراقی در این حرف نیست. فکر.

اینرا هم اضافه کنم که سال قبل انتخابات پارلمانی بحرین برگذار گردید که الوفاق آنرا تحریم کرد ولی نزدیک به ۵۲% مردم بحرین که اکثریت آنها هم شیعه هستند بپای صندوقهای رآی رفتند و به جمهوری اسلامی و الوفاق “نه!” گفتند.

 *

Wikipedia

Early life and education[edit]

His Royal Highness Prince Salman is the eldest son of King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain and his first wife, Her Royal Highness Princess Sabika bint Ebrahim Al Khalifa.

His Royal Highness Prince Salman completed his high school education at Bahrain School, and then went on to earn a BA degree in Political Science from the American University in Washington D.C. (1992), followed by a MPhil degree in History and philosophy of science from the Queens’ College, University of Cambridge, England (1994).[1]

این خبر را بخوانید!

Share Button

شورشیان ۲۱ غیر نظامی را درحلب اعدام کردند.

۲۱ Civilians ‘Executed’ by Rebels in Aleppo

ساختار جمله چنان است که اولاً روی غیر نظامی بودن اعدام شدگان تأکید دارد زیرا واژه غیر نظامی در آغاز جمله آمده است. دوماً از یک خبر موثق و قطعی خبر میدهد و جالب اینست که بدانیم سایت نهارنت که این خبر را درج کرده است به بلوک ۱۴ مارس لبنان نزدیک است که از مخالفین اسد در سوریه بطور غیر مستقیم حمایت میکند و در جبهه مقابل حزب الله قرار دارد.

و اما بقیه خبر:

W460

خبرگزاری دولتی اعلام کرد که مقامات سوریه جنگجویان شورشی را متهم کردند که هفته پیش ۲۱ تن از جمله زنان و کودکان از نزدیک بهنگام خروج از حلب بگلوله بسته و اعدام کرده اند.

SANA سانا آژانس خبری دولتی(خبرگزاری بشار اسد ح ت) گفت که پیکر اعدام شدگان در  دو منطقه مجاور حلب یافت شده است.

رئیس مرکز کالبد شکافی ظاهرحاجو، به خبرگزاری سانا گفت؛ جنازه های این ۲۱ قربانی، که از جمله، شامل پنج کودک و ۴ زن میشوند که بدست تروریستها کشته شده اند مورد آزمایشات کالبد شکافی قرار گرفتند.

نیازی به ترجمه بقیه مطلب نیست.

پس چنین معلوم میشود که رئیس مرکزپزشک قانونی حلب، ارگانی که معمولاً در رژیمهایی مانند رژیم اسد و ایران ازسری ترین و امنیتی ترین بخشهای نظام میباشند، گفته است که تروریستها این ۲۱ نفر را کشته اند. از اینجا اولاً معلوم میشود که رئیس مرکزکالبد شکافی حلب قاضی تحقیق هم هست چون اولاً روشن میکند که اینها اعدام شده اند و درثانی اعدام کنندگان حتماً و قطعاً از تروریستها بوده اند. فقط در سوریه و ایران چنین جرائمی چنین سریع کشف و مجرمین شناسائی و اعلام میشوند.

و اما تیتر خبر، نه ابهامی در صحت اعدام ها باقی میگذارد ئ نه کمترین احتمالی که ممکنست اینها توسط برداران سپاه قدس یا حزب الله لبنان و یا شبیحه(پیراهن شخصی های اسد) کشته شده باشند ولی  این خبرنگار اینقدر خوانندگان خود را ابله فرض کرده است که اهمیتی  هم نمیدهد که در سطر زیر اقلاً ” منبع خبر را که سانا است و تازه خود سانا خبرش بر پایه ادعای پزشک قانونی است و نه مراجعی دیگر را درز بگیرد که دم خروس دولتی بودن خبر اینقدر تا بالای ران حیوان معلوم نباشد و در ثانی همین خبرگزاری مینویسد که مقامات متهم میکنند! و خبرنگار به تبعیت از پزشک قانونی تکلیف را تمام کرده و اتهام و متهم کردن را به این حکم قطعی تبدیل میکند که کشتند! تروریستها کشتند!

تازه این همه قضیه نیست. این خبر  که از ادعای مقامات و پزشک قانونی سوریه؛ با عنوان اتهام و متهم کردن؛ بر اساس گزارش خبرگزاری بشار اسد(سانا) شروع گردید حالا دیگر به کانال خبرگزاری بسیار آبرودار جهانی فرانس پرس افتاده است. 

از این مرحله ببعد کم ـ کم، واژه های: سانا، مقامات سوری، پزشک قانونی حلب،اتهام و متهم کردن در مرحله بازنشر خیر توسط سایت رفقا و سایت براداران … سپاه حذف میشوند و مانند شبکه های پولشوئی، خبر از ماشین خبرشویی و تصفیه مافیای خبر ساز روسیه و ایران گذشته بطور خلاصه چنین پرداخت میشود تا به دیگر شبکه های خبری دنیا بعنوان یک خبر دست اول حقنه شود:

“خبرگزاری فرانس پرس از حلب گزارش داد که تروریستهای مخالف دولت بشار اسد ۲۱ تن افرادی را که قصد ترک حلب را داشتند بگلوله بستند و کشتند. در میان این قربانیان ۴ زن و پنج کودک وجود داشتند که همه جنازه های این قربانیان مورد کالبد شکافی قرار گرفت!”

لطفاً همین فردا به سایتهای رفقای قدیم و سایت برادران سپاه بشمول تسنیم، فارس نیوز، تابناک سری بزیند ببینید آیا این خبر را رله میکنند یا نه و در صورت باز نشر بچه صورت؟

by Naharnet Newsdesk 11 hours ago

Syrian authorities have accused rebel fighters of executing 21 civilians, including women and children, at close range as they quit second city Aleppo last week, state media reported.

The bodies were found in two neighbourhoods in east Aleppo, state news agency SANA said late Sunday.

The head of Aleppo’s forensic unit Zaher Hajjo told SANA that “21 corpses of civilian victims, including five children and four women, killed by terrorist groups” were examined.

“The bodies were found in prisons run by the terrorist groups in Sukkari and al-Kalasseh, and they were found to have been executed by gunshot at very close range,” Hajjo was quoted as saying.

………….

افزوده ها

پیش بینی ام در مورد رله خبر توسط رسانه های “رفقا” زودتر از آنچه فکر میکردم بواقع بپیوست.

رژیم کمونیستی و نظام آن در اتحاد شوروی و دینا ورافتاد ولی رفق از غلاموارگی به پیشکاه تزارچه های حاکم روس دست بردار نیستند ولی معلوم نیست این نوکر منشی پس ورشکستگی ایدئولوژیک چه معنایی دارد. و اینهم بازدرج خبر:

سربازان روسیه در حلب به گورهای جمعی برخورد کرده‌اند

صدای مردم

یک کشف مخوف: سربازان روسیه در حلب به گورهای جمعی برخورد کرده‌اند. بسیاری از اجساد نشانی از شکنجه و گلوله بر بدن دارند.

Syrien Schnee und Kälte in Aleppo (Getty Images/AFP/G. Ourfalian)

یکی از سخنگویان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ده‌ها جسد در گورهای جمعی در حلب پیدا شده اند. روی بدن بعضی از این اجساد آثار شلیک گلوله دیده می‌شود و روی بدن بعضی دیگر آثار ضرب و جرح.
به گزارش اسپوتنیک، ژنرال ایگور کوناشنکوف، نماینده رسمی وزارت دفاع روسیه بیان داشت : در حلب گور دسته جمعی از ده ها سوریه ای که تحت شکنجه و آزار شدید قرار گرفته اند کشف شده است.

وی گفت: « این گورستان بزرگ شامل ده ها جسد از مردم سوریه است که تحت آزارو شکنجه شدید بوده اند. برخی از آنها اعضای بدنشان قطع شده و در اکثرموارد تیر به سرشان اصابت کرده است. و به نظر می رسد که این آغاز ماجراست. »

اسپوتنیک

پوتین برای ما رئیس جمهور تعین میکند!

Share Button

آنچه پوتین در برابر انتخاباتهای ریاست جمهوری ایران نشان میدهد فقط کف زدن، هورا کشیدن و نظاره کردن است. کرملین هرگز نمیتواند از خود نوکری وفاتر تر از رژیم خامنه ایی و گزینشهای او برای اجرای منویات خود  در ایران سر کار بیاورد تا به اندازه رژیم ولایی حاکم، کوک نکرده، مهمیز نحورده و پاداش نگرفته، با چنین استقامتی در سَمتِ منافع آن تاخت کند. مگر پوتین مریض است که با دخالت نابجای خود در این موهبت و ودیعه الهی پر منفعت بدون هزینه برای خود دستکاری کند.

روسیه در تمام طول حیات خود هیچ نوکری خوش خدمت تر از رژیم فعلی ایران نداشته است

سایت العربیه گزارشی را بنقل از سایت تابناک، سایت محسن رضایی درج کرده است که در آن گفته میشود که روسیه به ایران اطلاع داده است که یکی از بلند پایگان دستگاه دولت روحانی جاسوس آمریکا است. این گزارش در ادامه می افزاید؛ یک تحلیلگر روسی فردی از جناحی خاص را برای پست ریاست جمهوری پیشنهاد داده است.

سایت العربیه از دیدن این خبر در تابناک سرگیجه گرفته و بدون ذره ایی تعمق در جایگاه و پایگاه سیاسی محسن رضایی در نظام و  به تبعیت آن سایت تابناک، با شعف این خبر را بازتاب داده است.

اولاً اگر کسی با سبک کار KGB و  FSB آشنا باشد میداند که آنها  معمولاً نفوذیهای خود را نه در بین افراد معروف به غربگرایی و یا لیبرال بلکه در بین محافظه کارترین و افراطی ترین بخش و با غلط انداز ترین فیگورها جا میکنند تا هم بتوانند اطلاعات دست اول بهتری کسب کنند و هم با هیاهیوی آی جاسوس! آی جاسوس! در بین جناحهایی که کمترین وابستگی خارجی را دارند، شرافتمند ترین افراد هر رژیمی را زیر ضربه ببرند و جای خود را در سیستم بیشتر باز کنند.

در دوران جنگ سرد، تمام جاسوسهای KGB در افواه به عنوان کمونیست ستیز ترین افراد شناخته میشدند. بیاد دارم در دهه ۵۰ که یک رشته شبکه های KGB در اروپا کشف شد در سوئیس ژنرالی را گرفتنند که دخترش در یک مصاحبه گفت من تعجب میکنم پدرم در خانه همیشه از کمونیستها بد میگفت و یک نفرت باور نکردنی و تقریباً بیمار گونه از آنها داشت! آن ژنرال بجرم جاسوسی خود اعتراف کرد و به ۳۰ سال زندان محکوم شد.

ممکنست باشند کسانی در میهنمان که این خبر و گزارش را جدی بگیرند و فکر کنند جدیست ولی واقعیت قضیه اینست که هیج نیازی نیست که پوتین و دستگاه اطلاعاتی او FSB تلاش کنند که بر انتخابات ریاست جمهوری ایران اثر بگذارند زیرا حکومت ایران بشمول جایگاه ریاست جمهوری و دیگر دستگاههای دیوانی یا نظامی اش در سیاست ضد آمریکایی، از خود پوتین روسی ترند و علت اینهم اینست که بند ناف و مجاری دستگاه تنفسی رژیم ایران با سیاست آمریکا ستیزیِ گره خورده است و در مقایسه با کرملین بسیار در این عرصه زمینگیرتر است و این اتکاء  به آمریکاستیزی که بنیاد آئین رژیم بر آن نهاده شده است، اگر از آمریکا ستیزی دستگاه پوتین چند ده مرتبه جدی تر، عمیق تر و ریشه دارتر نباشد کمتر نیست.

سایت محسن رضایی از یک شگرد کهنه تبلیغاتی برای بازار گرمی خود از یکطرف و نشان دان نوعی تأثیر پذیر بودن انتخاباتهای ایران از سوی دیگر، این خبر را درج کرده است.که هم خود را غیر روس پرست معرفی کند و هم انتخاباتهای ریاست جمهوری ایران را چنان آزاد و تأثیر پذیر معرفی کند که میتواند از رفتار نیروهای خارجی تآثیر خاصی بپذیرد. و این روس پرستی محسن رضایی و منظومه قدرتی که او بدان وابسته است از این ناشی میشود که روسیه یگانه دولت بزرگی است که دربست از سیاست سرکوب و استبداد در ایران حمایت میکند همچنانکه دشمنی این رژیم با آمریکا فقط بخاطر سیاستهای لیبرالیستی و دفاع از حقوق بشر آن کشور است اگر آمریکا در برابر صدور تروریسم و استبداد ایران سکوت کند، بیشک رهبری ایران باسر به طرف او میدود و در برابر آن کرنش هم میکند.

نه پوتین میخواهد و اگر هم بخواهد میتواند  روی روند انتصاب رئیس جمهوری ایران اثر بگذارد و نه انتخابات ایران جز در چهارچوب محدود ادامه استبداد و حاکمیت ولایی و سیاست آمریکا ستیز آن قابل تأثیر پذیری است.

آنچه پوتین در برابر انتخاباتهای ریاست جمهوری ایران نشان میدهد فقط کف زدن، هورا کشیدن و نظاره کردن است. کرملین هرگز نمیتواند از خود نوکری وفاتر تر از رژیم خامنه ایی و گزینشهای او برای اجرای منویاتش در ایران بر سر کار بیاورد تا به اندازه رژیم ولایی حاکم، کوک نکرده، مهمیز نحورده و پاداش نگرفته، با چنین استقامتی در سَمتِ منافع آن کشور تاخت کند. مگر پوتین مریض است تا با دخالت نابجای خود در این موهبت و ودیعه الهی پر منفعت بدون هزینه برای خود دستکاری کند.

از فرصت استفاده کرده کامنت مختصری هم راجع به فرمان شیخ حسن روحانی رئیس جمهور ایران دایر بر اتمی کردن ناوگان تجاری و نفتی مینویسم:

شیخ حسن با ژستی رئیس جمهور مآبانه دستور دادتا ناوگان تجاری ایران اتمی شود.

شیخ حسن میداند که اولاً اتمی کردن سوخت کشتیها در چهار چوب برجام است  که آمریکا هم آنرا بلامانع دانست و بنا بر این شکستن شاخ قول نیست و لذا  او با ژست رئیس جمهور نمایانه خود در واکنش به تصمیم  کنگره آمریکا دایر بر تمدید ده ساله تحریمهای آمریکا میخواهد بگوید واقعاً صاحب تصمیم است.

این ژشت قلابی فقط احمق فرض کردن مردم و پاشیدن خاک بچشم آنهاست. اگر اتمی کردن سوخت کشتی های ایران حرکتی راهبردی و استراتژیک بود شیخ حسن فقط نقش ابلاغ کننده تصمیم بر آنرا داشت نه تصمیم گیرنده آنرا.