Category: اخبار

کلاف ترور و توطعه در لبنان باز میشود

Share Button

دستگیری سیاستمدار شناخته شده هوادار سوریه به اتهام توطعه بمب گذاری به منظور ایجاد جنگ فرقه ایی آغازی بر پرده برداری از سیمای پنهان جامعه لبنان است که بازیگر اصلی در آن حزب الله است. هنگام حساب پس دادن فرارسیده است.

انفجاربمب سیاسی در لبنان
دستگیری وزیر اطلاعات سابق لبنان، میشل سماحه که به عامل رژیم اسد در صحنه سیاسی لبنان معروف است، کمتر از انفجار یک بمب خوشه ایی سیاسی در فضای بقدر کافی متتشنج سیاسی امروز لبنان نیست.
میشل سماحه کیست؟
سماحه به سیاستمدار طرفدار سوریه معروف است او در دو دوره تا ۲۰۰۴ در کابینه رفیق حریری پست وزارتی داشته است.
در سال ۱۹۶۴ به حزب کتائب(فالانژ) پیوست و به سمت رابط حزب با سوریه برگزیده شد. او حزب کتائب را در ۱۹۸۵ ترک کرد. در ۲۰۰۷، دولت آمریکا او را بخاطرتوطعه چینی برای بی ثبات کردن لبنان در اجرای منافع سوریه، از ورود به آمریکا منع کرد.
صبگاه پنجشنبه گذشته، او از رخنخواب خود بیرون کشیده شده و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد علاوه بر وی، راننده او و یک نفر دیگر نیز به اتهمام دست داشتن در حمل و نقل مواد منفجره و شرکت در توطعه برای ایجاد جنگ فرقه ایی در لبنان دستگیر شدند. در همان ۲۴ ساعات نخست، سماحه اعتراف کرد که بشار اسد از او خواسته است: مواد منفجره مزبور را به ترتیبی در اماکن مذهبی سُنی ها شیعان، دروزیها و کلیسیاهای مسیحیان کار گذاشته شود که همه فرق سیاسی و مذهبی لبنان بجان هم بیفتند.
دو روز پس از دستگیری سماحه، امروز دادستان کل لبنان، پرونده او را به تحویل دادگاه نظامی احاله داد که نشانگر بیخ پیدا کردن قضیه است.
رسانه های حزب الله لبنان از زبان محمد رآد؛ نماینده پارلمانی حزب الله و یکی از چهره های شاخص آن، دستگیری و اتهامات وارده به «سماحه» را یک سناریو سازی مجعول خوانده و گفت که تعدادی از قضات در گیر در این ماجرا سرشان به سرویسهای اطلاعتی خارج وصل است.
واکنش تند نسبت به دستگیری سماحه، به جریان حزب االله محدود نماند و سایتهای حکومتی ایران نیز از آن بعنوان یک توطعه نام بردند.
بنظر من اطلاق بمب خوشه ایی سیاسی به این رخداد هیچ اغراق نیست. حتی اگر خیلی از روی بی طرفی افراطی به قضیه نگاه کرده و وزنی برای اظهارات «محمد رآد» دایر بر توطعه بودن قضیه قائل شده آنرا سناریو سازی بدانیم، این خود نشان از آغاز روند اخر مسابقه قدرت در رینگ بوکس «بودن و نبودن» صحنه سیاسی لبنان است که نشان از ژرفای برنامه ریزی برای ضربه به نیروهای هوادار سوریه در لبنان دارد. برنامه ایی که بهیچوجه در حد صدور کیفرخواست و محکوم کردن یک نفر(سماحه) محدود نخواهد ماند.
اگر جریانی در پشت این قضیه تا آنجا رفته است که بلافاصله پس از بازگشت سماحه با مواد منفجره او را دستگیر کند و ظرف ۲۴ ساعت از او اعتراف بگیرد که او بدستور خود بشاراسد این مأموریت را پذیرفته است ـ و با توجه به اینکه در لبنان فشار و شکنجه ایی از آن نوع که در ایران ما برای اعتراف گیری وجود دارد نیست ـ اعتراف صریح و سریع سماحه یکی از این دو حالت زیر را دارد:
۱ ـ چنان مدارکی در برابر او نهاده اند که انکار آنها مطلقاً بی ثمر بوده است و در جا اراده او را درهم شکسته و او را به اعتراف وادار ساخته است.
۲ ـ او از آغاز دوجانبه کار میکرده و دمشق، حزب االله و ایران را فریب داده است تا در چنین ایام بسیار حساس و سرنوشت سازی که حزب الله و سوریه نفس احتضار را میکشند تیر خلاس را با چنین سناریویی به آنها شلیک کند.
واقعیت اینست که دنیای سیاسی در هیچ کشور دیگری به اندازه لبنان مملو از بازیهای پنهانی و توطعه چینانه نیست. دلیل آنهم روشن است. جامعه لبنان جامعه ایی تقسیم شده بین گروههای رقیب مذهبی، قومی و سیاسی است. از متروپولهای سابق اروپایی تا آمریکا گرفته تا شیوخ و دول عرب، ایران و روسیه در آنجا «نایب»های(پروکسی ـ های) خود را دارند. این«نایب» ها بیش از آنکه در رقابت های سیاسی خود کل جامعه لبنان را بعنوان یک ملت واحد مخاطب قرار داده و در یک رابطه ملی با ملت، خود را قر ار دهند با اربابان یا برادربزرگها و پدرخوانده های فرا مرزی خود، و درجهت منافع سیاسی مشترک خود و آنان رفتار خویش را تنظیم میکنند. هرچند، همه همچنان در حرف از«لبنان» و لبنانی حرف میزنند. بطور مثال سید حسن نصرالله، مخصوصاً اخیراً، از دیالوگ ملی سخن بسیارمیگوید در حالیکه شمایل بزرگ خمینی و خامنه ایی بالای سراو آویزان است توگویی حضور ایران در لبنان یک پیش فرض پرسش ناپذیر بوده و ایران بخشی از سیاست داخلی لبنان است. برخی جریان های مسیحی مثل کتائت و حزب آزاد میهنی لبنان(میشل اون)، ارتباط با سوریه را یک امر بدیهی گرفته و بشیر جمائیل و سلیمان فرنجیه هم فرانسه را پاترون(حامی) حامی خود میدانند. جریانهای سنی که در ۱۴ مارس هستند نیز به عربستان و کشورهای عربی نزدیکترند تا به خود لبنان بعنوان یک ملت واحد. سمیر جع جع و نیروهای لبنانی هم ظاهراً طرفدار لبنان مسیحی هستند. دروزیها هم که شجره سیاسی اشان چپ بوده به روسیه میرسد موضعی مانور آمیز بین همه اینها دارند.
از اینروست که لبنان عرصه بازیهای پنهانی، توطعه ها و ترور هاست که معروف ترین این ترورها ترور رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ بود که جان ۲۲ نفر دیگر هم گرفت و متهم اصلی آن همچنان حزب الله است و ترور کمال جنبلات که او نیز از دولتمردان معروف لبنان و رهبر دروزیها بود که در ۱۹۷۷ ترور شد و متهم اصلی دستگاه های امنیتی بعث سوریه است.
وقتی یک قاتل دستگیر میشود، هم او و هم وکیلش پایه دفاع را بر انکار جرم میگذارند. اگر دادستان مدارک زنده و غیر قابل انکار روی میز میگذارد، روند دفاعیه متهم و وکیل مدافع از انکار اتهام به دفاع و توجیه جرم میکشد زیرا دیگر، جز کمک گرفتن از مفرهای قانونی و کمک گرفتن از آن بخش از جامعه که یا برحسب منافع یا برحسب قضاوت خود از مجموعه شرایط، ارتکاب آن جرم را موجه میداند چاره ایی نیست. مثل دزدی که دزدی خویش را انکار میکند ولی بعد از اثبات جرم تکیه دفاع خود را براین میگذارد آنقدر محتاج و گرسنه بوده است که چاره ایی جز دزدی نداشته است. هم بخشی از هیتت داوری این را میپذیرد و هم بخشی از جامعه.
ارتکاب قتل در لبنان تا هنگامی که هویت مجرم معلوم نیست، مذموم است ولی اگر معلوم شود مقتول کیست و قاتل کیست، این، دیگر به این بستگی پیدا میکند که قاضی کجا نشسته است. منظورم از قاضی در «درجه اول» جامعه فرقه ایی لبنان است. اگر مقتول یک سنی یا یک مسیحی است، قتل از نگاه یک حزب اللهی مباح و مجاز است اگر سنی است اگر یک شیعه است، اگر دروزی یا کمونیست و.. است ، مورد به مورد قضاوت میتواند تغیر کند. اما این حکم ضمن درستی نسبی خود، عام و مطلق نیست. هستند بخشی از همین جامعه فرقه ایی که قتل را در هرشرایطی قتل و نا موجه میدانند. نظام حقوقی حاکم بر این جامعه فرقه ایی بعنوان مظهر اراده حقوقی جامعه قتل را مذموم وقاتل را مستوجب مجازات میداند.
اگر شبکه عنکبوبتی ترور و توطعه در لبنان که حزبالله، سوریه و ایران در پشت سر آن قرار دارند تا امروز انکار کردنی بوده است، دلیل اول آن این میباشد که قتل علنی یعنی به چالش کشیدن علنی نظام قضائی و در درجه دوم حد اقل بخشی از وجدان جامعه، که چنین جنایاتی را صرفنظر از عامل و دلیل ارتکاب آن، بهیچ وجه نمی پذیرد.
حزب الله، سوریه و ایران امروزه دیگر، باید تمام قد به دفاع از دو یا سه دهه توطعه و ترور خود برخیزند زیرا استدلال فوق در باره جامعه فرقه ایی لبنان بهیچ وجه بدین معنا نیست که همه هواداران یک فرقه از هر جنایتی بنام منافع فرقه ایی دفاع میکنند. تلاش محورِ ایران ، حزب الله و سوریه در فرار از اتهام از این ناشی میشود که آنها نمیخواهند با تن دادن به قبول چنین اتهاماتی به ریزش درونی دوچار شودند. ولی با باز شدن کلاف توطعه و ترور در لبنان که با تضعیف و سرانجام سقوط اسد شتاب خواهد گرفت چاره ایی برای حزبالله باقی نخواهد ماند تا برای توجیه جامعه شیعه و هوادار سوریه در لبنان به دفاع رسمی و علنی از ترورهای خود بپردازد و این یعنی رویارو شدن به بخشی از نظام قضائی که مبنای کارش نه نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به ترور بلکه نگاه حقوقی بدان است و درپشت سر آن علاوه بر همه نیروهای مخالف سوریه،ایران و حزبالله قرار دارند بخشی از جامعه شیعه لبنان هم یا از روی مصلحت طلبی یا وجدانیات انسانی قرار دارند.
دستگیری سیاستمدار شناخته شده هوادار سوریه به اتهام توطعه بمب گذاری به منظور ایجاد جنگ فرقه ایی آغازی بر پرده برداری از سیمای پنهان جامعه لبنان است که بازیگر اصلی در آن حزب الله است. هنگام حساب پس دادن فرارسیده است.

بمناسبت تب دلار!

Share Button

خبر آنلاین دوشنبه ۱۶ مرداد
قیمت دلار باز هم پرواز کرد
بازرگانی – اتحادیه طلا، جواهر و صرافان تهران قیمت دلار در بازار آزاد روز دوشنبه را ۲۰۶۶ تومان اعلام کرده است.
قیمت دلار که روز گذشته بر اساس اعلام اتحادیه طلا، جواهر و صرافان تهران به ۲۰۴۰ تومان رسیده بود و نسبت به نخستین روز هفته افزایش ۳۵ تومانی را به ثبت رساند بار دیگر در روز دو شنبه ۱۶ مرداد به افزایش قیمت خود ادامه داد.
به گزارش خبرآنلاین اتحادیه طلا، جواهر و صرافان تهران قیمت دلار در بازار آزاد روز دوشنبه را ۲۰۶۶ تومان اعلام کرده است که نسبت به روز قبل افزایش ۲۶ تومانی را نشان می دهد.
گفتنی است برخی دلال ها با سوء استفاده از جو روانی، بار دیگر با ایجاد اخلال در بازار دلار در بازار آزاد را به قیمت ۲۱۰۰ تومان نیز به فروش رساندند.

این یاداشت چند روز با عنوان «واکاوی یک مفهوم: پول چیست» نگارش و درج شد ولی بخاطر مطرح شدن راه اندازی بورس ارز از سوی وزیر اقتصاد و اظهارات بهمنی دایر بر اینکه دلار ظرف ده روز آینده تک نرخی خواهد شد، و بخاطر شدت گرفتن تب دلار در بازار ارزی، مجداً بروز میشود. با این توضیح که بنظر من کنترول تنظیمات پولی و ارزی از دست بانک مرکزی و دولت خارج گردیده است و برای افزایش نرخ دلار و سقوط ریال سقفی نمیتوان تعین کرد!
ح ت

دولت، مدیریت سیستم بانکی، ارگانهای امنیتی و نظامی کشور به بلوفها و دست پا زدن های استیصال آمیز بسنده نکردند، دستگاه های امینی کشور، شگرد جدید دیگری هم یافتند و آنهم به رگبار بستن اعتماد مردم نسبت به آن چک پولها، اسکناسهای آمریکایی و سکه های طلا بود. رسانه های حکومتی و نیمه حکومتی در یک روز با یک انشای استاندارد و مشابه ایی از قول دستگاه انتظامی و امنیتی خبر دادند که دلار و سکه تقلبی وارد بازار شده است.

سال قبل بود که احمدی نژاد در واکنش به جهش ناگهانی دلار از ۹۰۰ به ۱۲۰۰ وسپس ۱۳۰۰ و الی آخر برای آرام کردن مردم با ژستی خیلی اعتماد آمیز و بی اعتنا که سعی میکرد احساس اطمینان در مخاطبن ایجاد کند؛ در باره وضع برابری ریال با ارزهای خارجی گفت ؛ چی میگویند پول ما ضعیف است، صندوق و ذخیره ارزی ما آنقدر هست که اگر هیچ نفتی هم صادر نکنیم برای مدت ۳ سال ارز داریم. او افزود بنظر وی قیمت تومان خیلی زیر نرخ واقعی آن است. باید ۸۰۰ تومان نه ۱۲۰۰ تومان باشد.
قریب یکسال پیش از این اظهارات احمدی نژاد، در جلسه ایی با حضور وزیر اقتصاد، بازرگانی و مسئولین اطاق بازرگانی برای بحت پیرامون مسایل اقتصادی و مشکلات تجار صادر کنند در بحث از نرخ« تومان» آقای عسگر اولادی بعنوان دبیر اتحادیه صادر کنندگان گفت؛ با این دلار ۹۰۰ تومان تجار صادر کننده ازبین میروند و واردت ارزان تولید داخلی را نابود میکند. او افزود که نرخ واقعی دلار بین ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان است.
دولت پس از چندی بجای تصحیح و تعدیل نرخ برابری تومان با دلار سیاست جوایز صادراتی را در پیش گرفت که عملاً حل مسئله ای که باید از طریق مکانیسم پولی، یعنی تعدیل متناسب نرخ برابری دلار و تومان انجام گیرد با رشوه دهی به تجار محترم صادر کننده حل! شد. تفاوت این دو رویکرد مانند اینست که یک کشور بجای تقویت قدرت خرید پول ملی و مهار تورم، دائم دستمزدها را بالا ببرد. رویکرد نخست ثبات آفرین و دوم زلزله آفرین است.
چندی نگذشت که واقعیت زمخت قدرت واقعی خرید و نرخ واقعی برابری تومان با دلار، از طریق بازار سیاه ارزی و هجوم مردم برای خرید دلار، بانک مرکزی و دولت را سورپرایز کرد. در موج دوم تب ارزی، دلار به حدود ۱۴۰۰ و بعد تا ۱۶۰۰ رسید. در این مرحله دولت بجای توسل به ابزارها و مکانیسم کارشناسانه پولی، برای حل قضیه یکسره به سیاست چماق تهدیدات امنیتی متوسل شد و دستور بگیر و ببند دلالان ارزی در خیابان فردوسی و بازار منوچهری را صادر کرد و تا آنجا پیش رفت که تهدید به اعدام دلالان ارز کرد. همزمان با اعلام این حکومت نظامی ارزی، بانک مرکزی سعی کرد با تزریق «موضعی و مقطعی» ارز، کمر دلالان ارزی را بشکند. که البته موفقیت نسبی هم داشت. ولی هر دانش آموز دوره اول دانشکده اقتصاد و هر سبزی فروشی با قدری سابقه کسب، بخوبی میتوانست درک کند که نه این بگیر ببند ها میتواند ادامه یابد و نه آن تهدید به اعدام میتوانست به اجرا گذاشته شود و نه آن تزریق مقطعی و موضعی دلار میتوانست ادامه یابد زیرا عقبه آن خالی بود.
دولت، مدیریت سیستم بانکی، ارگانهای امنیتی و نظامی کشور به بلوفها و دست پا زدن های استیصال آمیز بسنده نکردند، دستگاه های امینی کشور، شگرد جدید دیگری هم یافتند و آنهم به رگبار بستن اعتماد مردم نسبت به آن چک پولها، اسکناسهای آمریکایی و سکه های طلا بود. رسانه های حکومتی و نیمه حکومتی در یک روز با یک انشای استاندارد و مشابه ایی از قول دستگاه انتظامی و امنیتی خبر دادند که دلار و سکه تقلبی وارد بازار شده است. و این روزها که امواج بحران ارزی میرود که دیگر به یک جریان مداوم تبدیل شود، برای بار سوم، خبر از ظهور دلار و سکه تقلبی در بازار میدهند* تا بلکه با ترساندن مردم از توسل آنها به تبدیل اندوخته خود به طلا و ارز که بمعنی بیرون کشیدن سپرده هایشان از بانکهاست که بهره های دریافتی ابداً جواب افت ارزش سپرده آنان را که ازتورم ناشی میشود نمیدهد، جلو گیری کنند. مردم حق دارند از مقامات بپرسند شما که جاسوسهای دشمن صهیونیستی را که آثار و رد پایی از خود بجای نمیگذارند، به آسانی در عرض چند روز دستگیر و وادار به اعتراف میکنید، چگونه است که نمیتوانید رد این سکه ها و اسکناسهای تقلبیِ قابل رد یابی را بگیرید و جاعلا را مثل جاسوسان به سزای اعمالشان برسانید؟؟ مگر خدایی ناکرده این دلار های جعلی از چاپخانه براداران صادر میشود؟
با این ترتیب هیچ تعجب آمیز نخواهد بود اگر در ادامه امنیتی کردن مسئله ارز، پول و سپرده، مقامات بانکی و امنیتی رژیم به این نتیجه برسند که با راه انداختن باند های سارق مسلح و باج بگیران مسلح، مردم را از نگهداشتن هرگونه ارز ، طلا یا هرگونه نقدینگی در خانه ها یا محل کسب خود باز دارند. شاید این سناریو اغراق آمیز بنظر برسد ولی به هیچ وجه چنین نیست زیرا وقتی دولتی یکسره با سازو کار های کارشناسنه و تجربه شده طی چند صد سال، کاملاً خدا حافظی کرده ابزار فشار و تهدید امنیتی را جایگزین آن میکند این رویکرد در ادامه خود نمیتواند کارش بدانجا هم کشیده نشود..
کلاسیک های اقتصاد، برای پول حد اقل ۳ ویژگی یا نقش عمده را تعریف کرده اند که بدون وجود آن ویژگیها، پول دیگر پول نیست.
۱ ـ پول بعنوان وسیله مبادله و پرداخت
۲ ـ پول بعنوان معیار ارزش و محاسبه
۳ ـ پول بعنوان وسیله پس انداز و انباشت
با موج گرانی و تورم و بی ارزش شدن لحظه ایی تومان دیگر نمیتوان این ساده ترین کارکرد پولی را از آن انتظار داشت زیرا یک مبادله و پرداخت هنگامی میتواند رخ دهد که دو «ارزش» مساوی یا نسبتاً مساوی با هم معاوضه شوند. فروشنده ایی که یک کیلو شکر میفروشد اگر بداند به ازای وجه دریافتی آن، دیگر خود نمیتواند آن یک کیلو شکر را تهیه کند، به نسبت برآورد خود از میزان افت آن «تومن» هایی که میگیرد، پیشا پیش روی قیمت جنسش میکشد تا ضرر نکند. پس در این رابطه تومن وسیله مبادله خوب و قابل اطمینانی نیست. کار زمانی بیشتر بیخ پیدا میکند که مسئله ، مسئله یک کیلو یا یک گونی شکر نیست بلکه اجرای یک پروژه ساختمانی چند ساله و چند ده میلیاردی یا یک قرارداد طولانی تجاری است. فروشنده بهیچ وجه نمیتواند برآورد کند که به ازای آن ارزش واقعی که بصورت خدمات یا کالا تعهد میکند چه میگیرد.
کارمندی که حق بازنشستگی ماهیانه و بیمه بازنشستگی میپردازد نمیداند که در فردای بازنشستگی اش «چی و چقدر» دست او را میگیرد. پس در این «کارکرد» تومان میرود که خاصیت پولی اش را از دست بدهد.
پول بعنوان معیار ارزش و محاسبه. وقتی مقررات راهنمایی میگوید در یک منطقه سرعت ۵۰ است یعنی هم سرعت سنج ماشین و هم دروبین راهنمایی با یک زبان حرف میزنند و همه میدانند ۵۰ کیلومتر یعنی چی. حال یک لحظه تصور کنیم که کیلومتر هم مثل «کش لاستکی» کوتاه و دراز شود. در آن صورت دیگر از مقررات راهنمایی نمیتوان صحبت کرد.
پول بعنوان وسیله پس انداز هم تا زمانی پول است که پس انداز کننده به یقین میداند این میزان ارزش یا قدرت خرید متراکم در این وجه ذخیره شده، ده سال دیگر همانست که الان هست ( البته با رعایت بهره که در حقیقت خود قیمت پول بعنوان یک کالاست). اگر ارزش و قدرت خرید پول نوسان کننده باشد، مردم از آن برای پس انداز یا استفاده نمی کنند و یا در حالت های استثنایی افزایش قدرت پول، خرید بجای خرید کردن، پول خود را نگاه میدارند و یا خرید خود را به عقب میاندازند و با این واکنش خود باعث سقوط قیمتها میشوند که رکود اقتصادی ایجاد میکند.
نتیجه:
دولت احمدی نژاد با سیاست های امام زمانی خود بر سر پول ملی مملکت همان آورده است که در همه زمینه های دیگر. با پول نمیتوان به روش نظامیگرانه بر خورد کرد. سیاست های تحمیلی نرخ گذاری بهره بانکی فقط کام رشوه گیران بانکی و آن کلان وامگیرانی را شیرین میکند که در شرایط تورم ۳۰ تا ۵۰% ی، وام بانکی با بهره های ۱۵% و حد اکثر ۲۵%ی میگیرند.
نرخ مصنوعی ارز ودلار کام آن تجار صادرکننده ایی را شیرین میکند که ارز کالای صادراتی خود را که در بسیاری موارد هم، مواد یا ماشین آلات آن با نرخ دلار ۱۲۳۰ تومان تهیه شده است مستقیماً در خارج کشوربه قیمت حدود ۲۰۰۰ تومان و بالاتر میفروشند، این سیاست بنفع آن قاچاقچیان مرزی تمام میشود که دست در دست «برادران» هرچه را صرف کند صادر کرده و تبدیل به دلار میکنند و آن دلار ها را یا همانجا میفرشند و یا جنسی را که صرف میکند، بدون هزینه گمرکی وارد میکنند.
حذف ارز توریستی، سپس طبقه بندی چند درجه ایی وارادات و نرخ گذاری متفاوت برای دلار، حذف ارز دانشجویی و کاستن از ارز زیارتی و.. ، دست و پا زدنها و ضد و نقیض گوئیهایی مقامات بانکی و پولی کشور نشان از دو چیز دارد: نخست وضع وخیم ارزی کشور که ناشی از کاهش فروش نفت و روپیه ایی شدن ما به ازای بهای آن از یکسو و سرگیجه گرفتن و از دست دادن کنترول بر اوضاع پولی از سوی دیگر است. دولت و بانک مرکزی در موقعیتی نیستند که بتوانند از این حالت عدم تعادل خارج شوند. همه گمانه زنیها برای تعین این یا آن سقف برای نرخ دلار هپروت اندیشی است زیرا بهیچ وجه معلوم نیست آن زیر ساختار پولی ای که بر مبنای آن نرخ برابری تومان باید تعین شود درچه موقعیتی قرار دارد. فرضاً شایعاتی هست دال بر ورشکستگی صنایع خود رو سازی، ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نیرو و علاوه بر همه اینها بدهی نجومی دولت به سیستم بانکی و در شرایطی که فشار برای خارج کردن سپرده های بانکی زیاد است. در حالیکه بدهی های بلا وصول بانکها سر به جهنم ۵۰ میلیارد دلاری یعنی یکصد هزار میلیارد تومانی ( ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) تومانی میزند.
علما و دانشمندان اقتصاد و پول شناسان مملکتمان راجع به راه چاره های پولی فکر میکنند و گاه نظر میدهند. ولی به این آقابان باید گفت آن سبد انگور سرکه شده است و بعنوان یک موضوع شمیایی باید مورد بررسی قرار گیرد و نه بیو شیمیایی محض. این جنازه به مرده شور احتیاج دارد و نه طبیب.
«تومان، نرخ برابری و امکان تسعیر» آن در ایران سیاسی شده است و فقط راه حل سیاسی دارد یعنی فقط با تشکیل یک دولتی که بتواند در جامعه و در جهان اعتماد سازی کند و را ه راه برای توسل به سازو کار های کارشناسانه پولی بازکند.
بحران ارزی کشور پایان نخواهد یافت و دلار در ۲۰۰۰ تومان باقی نخواهد ماند بالا رفتن نرخ آن تا به ثریا به ماندگاری این دولت بستگی دارد و سیاست هایی که تا کنون رایج بوده است.
*
خبر آنلاین ۱۳ مرداد
گزارش بانک مرکزی از شایعه وجود دلار و سکه‌های تقلبی در بازار
بازار مالی – بانک مرکزی از بروز برخی شایعات مبنی بر وجود دلار و سکه‌های تقلبی در بازار خبر داد.
بانک مرکزی اعلام کرد: در پی بروز برخی شایعات مبنی بر وجود دلارو سکه‌های تقلبی در بازار ، از کلیه هموطنان درخواست می‌شود که به منظور ارتقاء سطح ایمنی در مبادلات روزمره و جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی، برای خرید ارز و سکه‌های خود به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مراجعه کنند.
شایان ذکر است به منظور حفاظت از سکه‌های خود، هموطنان می‌توانند از صندوق امانات بانکها و همچنین برای حفاظت از ارز از روش سپرده‌گذاری ارزی در بانکها استفاده کنند.
………………
توجه!
دوستان شما را به خواندن یاداشتی که تحت عنوان«کلاهبرداری بزرگ» در اطراف مسئله ارز در یک هفته و شاید ۱۰ روز آینده خواهم نگاشت دعوت میکنم. علت تأخیر در انتشار آنرا بداً عرض خواهم کرد

عنان آخرین شانس اسد برای زنده ماندن است

Share Button

یادشت تحلیلی زیر از روزنامه نگار برجسته عرب خانم راقیدا دِرقم است که در سایت دارالحیات درج شده است. رقدیا با بسیاری نشریات غربی و عرب و و همکاری داشته و بامطرح ترین رسانه ها و نشریات دنیا نظیر bbc . nbc ،با لوس انجلس تایمز، هرالد تریبون، واشنگتن پست نیویورک تایمز همکاری دارد.
خلاصه ترجمه:
هنگامیکه کوفی عنان مأموریت یافت تا با هماهنگی اتحادیه عرب مأموریت میانجی گری خود را در سوریه انجام دهد روسیه نفس راحتی کشید زیرا برای روسیه این بمعنی جهتگیری بحران از نظامی شدن و خطر جنگ داخلی بسوی سیاسی شدن و حل سیاسی بحران بود. از نگاه مسکو میانجی گری کوفی عنان میتواند مانع چرخش رادیکال اوضاع شود. ایده اصلی حل بحران از طریق مصالحه و مذاکره درحقیقت راهبرد ی روسی بود که برخی دولتهای عرب و چین هم با آن موافق بودند. از سویی، کشور های ارپایی و آمریکا، با نگاهی دیگر بر چنین مأموریتی که مبتکر آن روسیه بود صحه گذاردند با نگاهی تاکتیکی. شرط اصلی مسکو برای چنین میانجی گری ایی، امتناع از هر گونه پیش شرطی بود چون پیش شرط گذارن خود نقض غرض و برای اسد غیر قابل قبول بود. کشورهای عرب خلیجی و عربستان و همچنین اپوزیسوین پیش شرط کنار رفتن بشار اسد را برای هر گونه مذاکره ایی قرار داده بودند، راه حلی مانند یمن. با آغاز مأموریت عنان ابهاماتی در اطراف این مأموریت بروز کرد که در جهت مخالف نیت مسکو بود. طرفهای غربی هرچند بر حرکت عنان در راستای ابتکار مسکو مبنی بر حفظ اسد بر رأس قدرت و انجام مذاکره با مخالفین برای انجام تحولات سیاسی چراغ سبز دادند ولی به این حرکت نگاهی تاکتیکی داشتند بدین معنا که این مأموریت را، هرچند نه به قصد کناره گیری فوری اسد، ولی بعنوان حرکتی برای یافتن مکانیسمی که نهایتاً به کنار رفتن اسد منجر شود مینگریستند.
در نگاه به اهداف مذاکرات بین جبهه منطقه ایی و جهانی مخالفین اسد که به مذاکره نگاهی تاکتیکی و مرحله ایی برای حذف اسد داشتنئد و روسیه که به این مذاکرات نگاهی استرتژیک داشت که در آن ابقای اسد ملحوظ بود تفاوت بسیار وجود دارد و این تفاوت انتظارات، این مأموریت را برای عنان بسیار دشوار ساخته است.
جبهه مخالفین اسد از سوی دیگر به نظامی کردن صحنه نه بعنوان یک راهبرد استراتژیک بلکه تاکتیکی مینگرد که فشار آن بر رژیم بموازات حضور فعال جنبش اعتراضی، به فرسایش رژیم کمک کرده و شرایط را برای سقوط رژیم از درون آماده میسازد. این؛ آن بهترین برون رفتی است که جبهه مخالف اسد، هم از مبارزه، مسلحانه و هم فشار منطقه ایی و جهانی و هم جنبش اعتراضی انتظار دارد. از سوی دیگر برای مسکو مسئله بیرون رفتن از سوریه در اثر سقوط اسد تنها از دست دادن یک پایگاه استراتژیک و سوق الجیشی در منطقه حساس خاورمیانه نیست بلکه مسئله حفظ آخرین سکویی فرا مرزی است که به روسیه اعتبار جهانی میداد لذا بیرون انداخته شدن از منطقه و آخرین پایگاه، برای آن به یک امر حیثیتی و پرستژی بعنوان یک قدرت جهانی تبدیل شده است و این است دلیل سرسحتی دفاع مسکو از اسد که ظاهراً حاضر است برای این دفاع هزینه سنگینی هم بپردازد.
مسکو به بهار عرب و روی کار آمدن جریانهای اسلامی در منطقه بصورت مارش پیشروی غرب بسوی مرزهای خود مینگرد. مرزهایی که از سوی ۵ کشور مسلمان احاطه شده است. از اینرو این، اسلامی بودن این بهار عربیست که مسکو را به وحشت انداخته است. روسیه حکومت سکولار اسد مهمترین را خاکریز دفاعی خود تلقی میکند و کمترین انتظارش از حل مسالمت آمیز بحران سوریه ممانعت از روی کار آمدن اسلامیستها در این کشور است.

Annan is Assad’s Final Life Preserver
Fri, 16 March 2012
Raghida Dergham, New York
The most difficult dance has begun between regional and international players with former UN Secretary-General Kofi Annan entering the ring to lead the tango, to the tune of negotiations on the issue of Syria. European strategies have begun to fragment and branch out, while American strategies have taken to backtracking – this under the pretext of gathering under the banner of Annan’s mission. Russia is at ease because the first round of Annan’s strategy as joint Envoy of the United Nations and the League of Arab States has been to Moscow’s advantage. Indeed, his opening stances were nearly identical to those of Russia in terms of how to start looking for solutions and ways out of the Syrian crisis. The League of Arab States, through Secretary-General Nabil El-Araby, raised the banner of negotiations as Annan wants them, leaving him enough space to define his tasks as he sees fit. And suddenly, the frame of reference of Annan’s mandate is shrouded in obscurity, after the principal notion had been that this mandate was established on the basis of discussing mechanisms for the transition of power in Damascus through a political process. Such convenient obscurity coincided with many European and American intellectual centers mobilizing themselves, either to reject “getting implicated” in Syria and settle for withdrawing away from what is happening there, or to follow the lead of the European Council on Foreign Relations (ECFR) – which put forward a strategy “that gives Moscow the lead role in formulating a ceasefire, and accedes to its demand that negotiations with the regime [in Damascus] not be preconditioned on Assad’s demise”. The author of this policy memo, Julien Barnes-Dacey, himself describes this proposed strategy of his as one characterized by “deep unpleasantness”, but adds that “it is hard to conceive of any other way of stopping the current bloodshed”. Such a transformation in the policy, feelings and thinking of important sectors on the European and American scene requires the Arab countries that oppose such proposals to develop their strategies and to radically reformulate some of them. The tactic of political confrontation with Russia or tough talk with Kofi Annan remains a mere tactic, and does not form a strategy. Similarly, the methods of shaming or of waiting for failure to occur do not represent a strategy. Indeed, if the countries that reject maintaining the regime in Damascus and keeping Bashar Al-Assad in power cling to such a stance, they must formulate a strategy that takes into account the fact that there are now those who oppose their insistence on the end of Bashar Al-Assad’s rule a fundamental condition of negotiations, especially those conducted by UN-AL Envoy Kofi Annan. They must formulate a strategy that would take into account the fact that they will be confronting not just Russia and China, but also in effect the United States and Europe. Indeed, arming the opposition is also a tactic, not a strategy. And what the current phase requires is to think of the nature of the alternative in power in Damascus, and of its identity as an essential component of the possibility of coming to an understanding primarily with Russia. The language of interests is no longer the traditional one restricted to oil, money and military presence in the Middle East, as dignity and offense have become an important element of Russia’s considerations after the collapse of the Soviet Union, this aside from the seriousness of Russia feeling directly threatened if Islamists continue to rise to power – something which those who call for change in Syria are required to examine carefully and seriously.

Kofi Annan considers himself to be Bashar Al-Assad’s final life line, and he is determined to be a negotiator not on the local Syrian scene alone, but also between major leaderships, and most prominently those of the United States and Russia. Annan wants his mission to succeed, naturally, and he believes that there is no way for him to succeed if he enters the ring of political solutions while carrying the death penalty for the regime to give to Assad to sign. The exact opposite is true, as Annan realizes that if Assad decides to commit political suicide, he will not be going down alone. He realizes that presenting Bashar Al-Assad with a political death penalty will close the door to political solutions. And the question is: what does Annan have in mind? Most likely Annan holds several cards he is prepared to burn, as well as several cards he is prepared to trade off. His priority is premised on the necessity of opening a direct channel between himself and Bashar Al-Assad in person, and he would prefer for the channel to remain at this level and not drop to that of one between Kofi Annan and Foreign Minister Walid Al-Muallem, the architect of Syrian policy with international parties. Indeed, Kofi Annan wants Bashar Al-Assad to take personal responsibility for the failure of his mission – if it were to fail – and he wants to offer him the incentives of success – if the elements of such success were to become available.

Kofi Annan has always been known to be a man skilled at the art of navigation, a perseverant and experienced negotiator. Annan does not like to fail and hates to be the object of criticism. He has a smooth personality, but a solid core. His relations with the Syrian government and its leaders have been characterized by friendship and he had been quite lenient with Damascus during the confrontation between Syria on the one hand, and France and the United States on the other, resulting from the role played by Syria in Lebanon, especially prior to the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafic Hariri and in its wake, back when Annan was Secretary-General of the United Nations. The background of the stances Annan had taken back then remains obscure to this day, and it is unclear whether he continues to cling to the rationale behind those stances or whether he has reconsidered. And that is an important element of his thinking towards his mission now as an envoy, not as Secretary-General. Current UN Secretary-General Ban Ki-moon stands in a different trench, at the forefront of those sharply critical of the regime in Damascus, and he has come to the conclusion that the fate of this regime was to disappear, after it has lost its legitimacy before its people and has dealt with its people by killing them. Ban Ki-moon has adopted a principle for himself which he intends to be the defining feature of his historical legacy – the principle of non-impunity.

How will this fundamental difference between the two men work itself out? That is not yet known. Perhaps they will meet perfectly, if Bashar Al-Assad were to cause Kofi Annan’s mission to fail. But if there were to be a deal or a political formula based on maintaining the president and the regime in power, then disagreements will most likely arise.

Ban Ki-moon is not dealing with the Syrian issue emotionally, but rather from the perspective of his assessment of the change that came to the Arab region a year ago. He thus considers that there is no way for things to go back to what they had been, and this in his opinion means that there is no escaping the end of single-party rule in Syria and no way for the Baath Party to continue monopolizing power there. This also means that as long as the Syrian President views the opposition as terrorism, there will be no way for a political settlement to be reached. If, on the other hand, the goal is to provide a formula for an acceptable exit strategy, even one that provides guarantees of immunity similar to Yemeni President Ali Abdullah Saleh’s exit from power, Ban Ki-moon will then most likely place realism at the forefront in the name of saving lives.

Kofi Annan’s relationship with Secretary-General of the Arab League Nabil Al-Araby is not as complicated. Indeed, Nabil Al-Araby is not in confrontation with Annan, because Annan perhaps provides him with transitional salvation, knowing that Arab countries are now divided over how to deal with Syria. And perhaps Nabil Al-Araby has accurately interpreted the indications coming out of Western capitals and reached the conclusion that they seek “temporary relief” through Annan’s mission, in order to resolve the issue of Russia, and not just Syria.

Former US Ambassador to the UN and seasoned diplomat Thomas Pickering, now a member of the board of trustees of the National Committee on American Foreign Policy (NCAFP), at the NCAFP’s gala awards dinner honoring CEO of the Coca Cola Company Muhtar Kent and former US Ambassador to Afghanistan Karl Eikenberry, said that he did not consider viable any diplomatic mission like that of Kofi Annan “if it is based on preconditions”, adding that he “agree[s] with the stance of principle, but do[es] not foresee any possibility for success if the mission is based on preconditions”.

This is also the opinion of Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. The latter insists on there being no preconditions to negotiations with Assad, contrary to the stance of the Arab Gulf states, who say that a political transitional process is the precondition for negotiations. Ambassador Pickering considers that there is an urgent need for Arab leaderships, especially in the Gulf, to closely examine the reasons that have led Moscow to go as far as to “isolate itself from the Arab World” because of Syria. He considers all players to have no choice but to “take advantage of the opportunities” available in order to “achieve goals” on the long term.

The thinking among the ranks of the countries that insist on Bashar Al-Assad leaving is that Assad cannot continue to follow the Russian method, because he is “surrounded, bankrupt, and facing armed resistance to his chauvinistic regime”. Their wager is on the regime weakening from within as a result of the perseverance of the opposition and of those who are arming it. Their wager is on exhausting the regime by arming the opposition and surrounding it regionally and internationally. They consider the change of leadership to be a final decision and Assad leaving power to be inevitable. Most of this strategy seems to rely on “ifs”, in the sense of wagers: if Turkey agrees to humanitarian corridors, if Washington stops wavering in its stance, if the Europeans tighten their ranks again, and if China considers it to be in its interest to distance itself from Russia’s obstinacy. “Ifs” are a tactic too, not a strategy. The best strategy would be one that would delve deep into: why is Russia being obstinate? And what does it want? Indeed, everyone is now trying to entice Russia into cooperating, each for their own considerations.

The strategy of the Arab Gulf states towards Russia must include acknowledging the importance of Syria for Moscow as a center of strategic presence amidst the Western assault on the region through the gateway of the Islamists’ rise to power. Of course, there is also the element of Moscow refusing to be insulted and excluded, as it is clearly saying: no matter what it may cost us, we are here and we will not be insulted. Yet the element of the Islamists rising to power is not a mere passing, marginal chapter within Russia’s considerations. It is an existential issue. Russia is surrounded by five Muslim republics, and it considers it to be of the utmost foolishness for it to approve of funding and support from the Arab Gulf and from the West for the Muslim Brotherhood – or the Salafists – to seize power in the Muslim World. This in Moscow’s opinion would be suicide, and this is what the Arab Gulf states must acknowledge before anything else.

Indeed, the key to change in Damascus is not just for the regime to leave. It also lies in reaching an agreement in advance, at the Syrian, regional and international levels, on the fact that the alternative will not be an Islamist one.

اصلاح ناپذیری رژیم شاه

Share Button

مقاله ذیل از سایت آینده برداشته شده است. بلحاظ نکات روشنگرانه آن ، آنرا در اینجا درج کرده وعلاوه بر درج خود مقاله کامنت جالبی را هم که ذیل آن دیدیدم را به اضافه کامنت خودم را بر این مقاله نیز درج میکنم.

آزمون نظریه‌ی برچسب‌زنی در سیاست! درباره اصلاح‌ناپذیری رژیم شاه

منتشر شده در مهرنامه بهمن ماه ۱۳۹۰

آزمون نظریه‌ی برچسب‌زنی در سیاست!
درباره اصلاح‌ناپذیری رژیم شاه

پرسشی که برای نوشتن این پاسخ مطرح شده، این است که چرا رژیم شاه اصلاح‌پذیر نبود؟ این پرسش دو پیش‌فرض اساسی دارد. یکی اصلاح‌ناپذیری آن رژیم و دیگری وضوح نسبی معنای اصلاح‌ناپذیری است. فقط با پذیرش این دو پیش‌فرض است که می‌توان به این پرسش پاسخ داد. ولی به نظر می‌رسد که ابتدا باید در‌باره‌ی این دو پیش‌فرض و درستی یا نادرستی آن‌ها بحث کرد و هنگامی‌ که پیش‌فرض‌ها پذیرفته شدند، آن‌گاه به پرسش پاسخ داد.
اصلاح‌پذیری و اصلاح‌ناپذیری یک رژیم سیاسی چه معنایی دارد؟ نکته‌ی اول این که هیچ رژیمی خود را در آن حد بی‌عیب و نقص نمی‌داند که نیازمند به اصلاحات نباشد. بنابراین همه‌ی رژیم‌ها از این منظر کمابیش در حال ایجاد تغییراتی در خود هستند. هم‌چنین هیچ رژیمی در شرایط عادی و معمول که تحت فشار قدرت محالفان نیست، خود را در حدی فاسد نمی‌داند که مخالفانش را صالح‌تر و برتر از خود بداند تا به خواسته‌های آنان تن بدهد. بنابراین اگر چنین رژیمی را اصلاح‌ناپذیر بنامیم، بدان معناست که بر اساس یک معیار بیرونی آن را اصلاح‌ناپذیر معرفی کرده‌ایم. به این اعتبار رژیم شاه برای برخی مخالفانش اصلاح‌ناپذیر بود، هم‌چنان که نظام‌های سرمایه‌داری هم برای کمونیست‌ها اصلاح‌ناپذیر بودند و نظام ایالت متحده هم برای القاعده، و رژیم طالبان هم برای آمریکا اصلاح‌ناپذیر است. در همه‌ی موارد چاره‌ای جز براندازی و جنگ علیه این رژیم‌ها باقی نمی ماند.
از سوی دیگر اصلاح‌ناپذیری را می‌توان بر اساس واقعیت ساختاری رژیم‌ها تعریف کرد. تحلیلی که مارکس از ساختار اقتصادی و تضاد کار و سرمایه و … در نظام سرمایه‌داری ارائه می‌دهد، به معنای آن است که این نظام در مراحل پیشرفته‌تر، “خودویرانگر” شده و ساز و کار آن به گونه‌ای است که امکان اصلاحات در آن وجود نخواهد داشت، مگر آن که رابطه‌ی کار و سرمایه‌ و ابزار تولید به کلی دگرگون شود. گو این که تحلیل مارکس در نوع خود بدیع و درخشان بود و بحران‌های ادواری سرمایه‌داری هم‌‌، چون صدای زنگ شترانی بود که از راه دور به گوش می‌رسید و نزدیک شدن کاروان را خبر می‌داد، ولی در نهایت برخلاف این تحلیل درخشان که در زمان خود از نظر بسیاری حتمی می‌نمود، نظام سرمایه‌داری قادر به اصلاح خود شد و مسیر دیگری را تجربه کرد که به طور نسبی رفاه و تأمین اجتماعی را برای بسیاری از شهروندانش تأمین کرد و این مسیر خوداصلاحی از نظر برخی ممکن است کماکان نیز ادامه یابد.
پرسش دیگر درباره‌ی اصلاح‌ناپذیر بودن یک رژیم این است که زمان‌بندی لازم برای دیدن علائم مثبت و اصلا‌ح‌پذیری از چه معیاری تبعیت می‌کند؟ منظور این است که اگر یک رژیم در مقطع خاصی با اعتراضات مخالفان مواجه شد ولی به هر دلیلی نه تنها کوتاه نیامد بلکه اقدام به سرکوب نمود، آیا بلافاصله باید حکم اصلاح‌ناپذیری به آن داد؟ اگر پاسخ بلی باشد در این صورت چه توجیهی برای اتفاقاتی که در پرتغال، اسپانیا، آرژانتین و شیلی رخ داد، وجود دارد؟ آیا این رژیم‌ها در نهایت از طریق جابه‌جایی‌های مسالمت‌آمیز و اصلاح‌گرایانه تغییر نکردند؟ به‌علاوه اگر پاسخ مثبت باشد در این صورت همه‌ی رژیم‌ها اصلاح‌ناپذیر خواهند بود، چرا که به طور عمومی و در بسیاری از موارد اقدامات اولیه‌ی آنان در برابر مخالفان، توسل به قوه‌ی قهریه است. اگر پاسخ خیر باشد، معیار سنجش حد و حدود سرکوب و نیز زمان ادامه‌ی مسیر غیراصلاحی، برای آن که یک رژیم اصلاح‌ناپذیر معرفی شود، چیست؟
بنابراین اصلاح‌پذیری و اصلاح‌ناپذیری یک رژیم در درجه‌ی اول متأثر از مرجع تعریف‌کننده‌ی مفهوم اصلاحات و جامعه‌ی مطلوب مورد نظر این منتقدین است. اگر از منظر خود، رژیمی را اصلاح‌ناپذیر بدانیم، به طور طبیعی آن رژیم هم در چهارچوب تعریف خودمحورانه، مخالفانش را اصلاح‌ناپذیر تلقی خواهد کرد و تا وقتی که تحلیل و تصور طرفین بر این مدار باشد، طرفین ماجرا از دید یکدیگر اصلاح‌ناپذیر تلقی خواهند شد و بر اساس همین تعریف نسبت به یکدیگر رفتار می‌کنند. در این نگاه، تحلیل طرفین مستقل از ارزش‌ها و پیش‌داوری‌های آنان نیست. این امکان وجود دارد که اصلاحات را بی‌طرفانه و بر اساس ساختارهای رژیم و ضرورت‌های بنیادین جامعه مدرن و تناقضات درونی آن تعریف کنیم. برای مثال تحلیلی که از رژیم شاه وجود داشت این بود که پیشرفت در ساختار اقتصادی و اجتماعی، همراه شده بود با پسرفت در ساختار سیاسی آن و این وضع موجب به‌هم خوردن توازن میان ساختار سیاسی با دیگر ساختارهای جامعه بود و تا هنگامی که پشت رژیم به درآمدهای کلان نفتی گرم بود، می‌توانست عوارض سوء ناشی از نبود این توازن را بپوشاند. مسیر کلی آن رژیم به‌ سوی توسعه‌ی درون‌زا و پاید‌ار نبود و مشکل موجود در ساختار سیاسی آن باعث خشک شدن چشمه‌ی جوشان اصلاحات مستمر و درون‌زا شده بود. اگر این تحلیل را به عنوان یک تحلیل بی‌طرفانه و علمی از یک رژیم بپذیریم، باز هم نمی‌توانیم بر اساس آن حکم به اصلاح‌ناپذیر بودنش بدهیم، زیرا تجربه نشان داده است که نپذیرفتن سیاست‌های اصلاحاتی در این گونه رژیم‌ها، ناشی از عدم توافق آنان با منتقدین، در وجود مشکل و رسیدن به بن‌بست است، لذا هنگامی‌ که به مرحله‌ای می‌رسند که چنین مشکلی را لمس می‌کنند، آماده‌ی پذیرش تغییرات و اصلاحات می‌شوند. بنابراین حتی رژیم‌هایی که به لحاظ ساختاری، دیر یا زود به بن‌بست خواهند رسید را نمی‌توان اصلاح‌ناپذیر دانست و چه بسا همین نکته باید کلید اصلاح‌پذیر دانستن آنها باشد، فقط باید زمان آن برسد و یا در صورت امکان کوشش کرد که زمان آن را جلو انداخت. شاید در نیم قرن گذشته هیچ رژیمی ظالمانه‌تر و نفرت‌انگیز‌تر از رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی نبود و اتفاق نظر بود که چنین رژیمی قادر نیست که به حیات خود ادامه دهد. در نهایت هم پذیرفتن اصلاح‌پذیر بودن آن از سوی ماندلا مؤثرتر از ایده‌ی قبلی که آن را اصلاح‌ناپذیر می‌دانست، عمل کرد و منجر به پذیرش تحولات ساختاری از سوی حکام سفیدپوست و تحویل قدرت به اکثریت سیاه شد.
اصلاح‌ناپذیر دانستن یک رژیم را می‌توان تا حدی مشابه نظریه‌ی برچسب‌زنی دانست. بر مبنای این نظریه که در جامعه‌شناسی جرم و انحراف کاربرد دارد، با اطلاق عنوان و برچسب مجرم به فردی که برای اولین بار مرتکب یک خطا و انحراف یا جرم شده باشد، او را برای همیشه از جامعه و رفتار طبیعی و بهنجار اجتماعی دور کرده و اجازه نمی‌دهد که به دامن جامعه بازگردد. روشن است که نقد و تحلیل این ایده جای بحث فراوان دارد و تمامی رفتارهای مجرمانه را نمی‌توان در این قالب تفسیر کرد و توضیح داد، ولی بخش قابل توجهی از رفتارهای مجرمانه (بعد از ارتکاب اولین جرم) با این نظریه قابل فهم است. در عرصه‌ی سیاست نیز چنین است. وقتی که رژیمی اصلاح‌ناپذیر دانسته شد، به ناچار باید تعامل را کنار گذاشت و با آن مقابله‌ی مسلحانه یا دیگر شیوه‌های براندازانه کرد. هرچند این تصور در خلاء و انتزاع شکل نمی‌گیرد، بلکه اقداماتی از سوی آن رژیم انجام شده که زمینه را برای چنین تصوری فراهم کرده است، ولی مشکل این‌جاست که پس از چنین برداشتی از آن رژیم، از سوی مخالفان اقداماتی انجام می‌شود که واکنش رژیم اصلاح‌ناپذیر را به سمتی سوق می‌دهد که آن را اصلاح‌ناپذیرتر می‌نمایاند. زیرا چنین رژیمی برای مقابله با مخالفان برانداز به سوی استفاده از ابزار فیزیکی قدرت سوق پیدا می‌کند و همین امر به صورت یک فرآیند تشدیدکننده عمل کرده و طرفین را بیش از پیش رودروری یکدیگر قرار می‌دهد. از این منظر اطلاق برچسب اصلاح‌ناپذیری به یک رژیم را می‌توان نوعی پیش‌بینی فعال نامید، به این معنا که با این برچسب کاری می‌کنیم که آن رژیم دست به اقداماتی زند که در عمل نزد مردم اصلاح‌ناپذیر درآید. نمونه‌ی روشن آن رژیم شاه است. تا پیش از عملیات سیاهکل در سال ۱۳۴۹، دستگیری و بازجویی فعالان سیاسی و دانشجویی در چهارچوب سیاست خاصی قرار داشت، اگرچه پیش از این تاریخ گروه جزنی و گروه فلسطین و پیش از آن مجموعه‌ی ترروکننده‌ی حسن‌علی منصور و نیز حزب ملل‌اسلامی دستگیر و حتی چند نفر از عاملان ترور منصور اعدام شده بودند، ولی برخورد با این افراد در مجموع در چهارچوبی قرار داشت که رژیم شاه را به واکنش بیش‌ از اندازه مجبور نکرد. برای نمونه تا این مقطع اگر دانشجویانی در جریان تظاهرات دانشجویی بازداشت می‌شدند، پس از مدتی آزاد می‌گردیدند، اگر در حادترین اقدامات هم حضور داشتند، ممکن بود آنان را به طور موقت به سربازی بفرستند، که نمونه‌ی آن تظاهرات دانشجویان برای بزرگداشت هفتم و چهلم مرحوم تختی و نیز اقدامات دانشجویان در جریان تظاهرات علیه گرانی بلیت خطوط اتوبوسرانی تهران در سال ۱۳۴۸ است. ولی پس از جریان سیاهکل، و کشتن یا اعدام کردن تمامی افراد حاضر در آن ماجرا، نحوه‌ی برخورد ساواک هم از حیث شکنجه، هم از حیث دلایل بازداشت و هم از حیث میزان نگهداری در زندان و صدور حکم و نحوه‌ی رسیدگی به اتهام، به کلی تغییر کرد و روابط طرفین در مسیر فرآیند تشدیدکننده‌ی پیش‌گفته قرار گرفت و رژیم را در مسیری قرار داد که برای حفظ امنیت خود، بیش از پیش به نیروهای سرکوب‌گر تکیه کند.
ایده‌ی اصلاح‌ناپذیری به طور معمول در شرایطی مطرح می‌شود که موازنه‌ی قوا میان حکومت و طرف مقابل، بسیار نامتوازن است و به دلیل همین عدم توازن است که رژیم ها زیر بار مطالبات مخالفانشان نمی‌روند، زیرا دلیلی عینی از جنس قدرت برای پذیرش آن نمی‌بینند. در طرف دیگر مخالفان رژیم قرار دارند که می‌کوشند موازنه‌ی قوا را برقرار کنند، ولی هنگامی که دسترسی به مسیرهای قانونی و مسالمت‌آمیز سخت باشد، می‌کوشند که مسیرهای دیگر را تجربه کنند. برای توجیه انتخاب این مسیرها چاره‌ای نمی‌بینند جز آن که عنوان اصلاح‌ناپذیری را بر رژیم اطلاق کنند و مردم را از طریق پذیرش این عنوان حول خود بسیج نمایند.
بنابر این یک رژیم وقتی اصلاح‌پذیر نیست که منتقدانش از اصلاح‌ کردن آن ناتوان یا ناامید شده باشند و اصلاح‌ناپذیری ویژگی ذاتی هیچ رژیمی نیست. حتی اتحاد جماهیر شوروی هم که هیچ اپوزیسیونی نداشت، در نهایت مجبور شد به اصلاحات و حتی فروپاشی تن دهد. شاید گفته شود که برخی رژیم‌ها هنگام حضور برخی رهبران به اصلاحات تن نخواهند داد، مثل هیتلر یا استالین یا مائو، ولی در عمل دیده می‌شود که رژیمی چون چین کمونیست هم پس از مائو مجبور می‌شود به اصلاحات جدی، تن دهد و بدون تردید این اصلاحات در عرصه سیاست هم خود را بر چین تحمیل خواهد کرد. اصلاح‌ناپذیری در این گونه موارد تنها یک امر موقتی است. امری که به دلیل عدم موازنه‌ی قوا با اپوزیسیون تثبیت می‌شود و با اقدامات براندازانه‌ی مخالفان نیز بطور معمول و حتی در صورت پیروزی مخالفان زایل نمی‌شود. آن‌چه که جالب‌تر است این است که مخالفان رژیم‌هایی که اصلاح‌ناپذیر معرفی می‌شوند، به مرور زمان ویژگی‌های این رژیم‌ها را، به دلایل متعدد، در خود بازتولید می‌کنند که مهم‌ترین آنان خشونت‌ورزی و کسب روحیه استبدادی است.
اصلاح‌ناپذیر دانستن یک رژیم و سپس اقدام علیه آن بر اساس این تحلیل، از نظر اخلاقی نیز محل تأمل است، زیرا وضعیت سیاسی هر جامعه کمابیش مورد منحصر به فرد است و کسی نمی‌تواند درباره‌ی رفتار آینده‌ی آن اظهار نظر قطعی نماید. ممکن است یک پزشک با معاینه‌ی یک بیمار، فوت او را پیش‌بینی کرده و کوشش خانواده‌ی او را برای معالجه‌ی وی نامفید بداند، زیرا او بر اساس تجربه و آزمون‌های مکرر و البته علمی و کافی نسبت به سایر بیماران چنین نظری را رائه می‌دهد، ولی هیچ سیاست‌مدار و جامعه‌شناسی از منظر اخلاقی نمی‌تواند چنین حکمی را نسبت به یک رژیم صادر کند، چرا که پذیرش نهایی چنین حکمی(اصلاح‌ماپذیری) که بر هیچ یقینی استوار نیت و فقط حدس و گمان است، مستلزم تجویز انجام رفتارهایی در جهت براندازی آن رژیم است که نتیجه این رفتارها تبعات زیادی را به مردم و جامعه، تحمیل خواهد‌کرد. تجربه‌ی جوامع گوناگون نشان‌دهنده‌ی آن است که پذیرش اصل اصلاح‌پذیری هر نظام، نه تنها مؤثرتر بوده، بلکه مهم‌تر از آن این که رفتار رژیم مورد نظر را، تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. البته از رژیم (به معنای افراد) مهم‌تر، بحث ساختارهای مقوم و پیش‌برنده آن، و نیز سطح توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی یک جامعه است که اصلاحات را امکان پذیر می‌کند یا خیر. نمونه‌های روشن آن در اروپا، دو کشور اسپانیا و پرتغال است که منتقدین تا وقتی که بر اساس ذهنیت اصلاح‌ناپذیری حکومت عمل می‌کردند، جز درگیری و خشونت و سرکوب از جانب رژیم استبدادی چیز دیگری عایدشان نمی‌شد و تنها هیزم آتش خشم و خشونت حکومت را زیاد می‌کردند، ولی از هنگامی که در مسیر تعامل و اصلاحات گام برداشتند، از یک سو هزینه‌ها کمتر شد زیرا ابزار سرکوب را از دست رژیم‌ها گرفتند یا آن را کند کردند و از سوی دیگر دیری نپایید که به دلیل ضرورت‌های روشن، این رژیم‌ها اصلاحات را پذیرا شدند و وضع امروز این دو کشور، به ویژه اسپانیا، از سایر کشورهای جنوب اروپا نه تنها بدتر نیست که بهتر هم هست.
مراحل گذار به فضای دموکراتیک در تمامی کشورهایی که از طریق مصالحه و سازش و اصلاح‌طلبانه انجام شده، کم‌هزینه‌تر، مؤثر‌تر و بازگشت‌ناپذیرتر بوده است. البته این‌ها به معنای آن نیست که منتقدین منفعل نشسته و منتظر روز موعود مصالحه باشند، چرا که چنین روزی با انفعال و قهر و سکوت از راه نخواهد رسید. ولی فرق میان مبارزه از موضع اصلاح‌ناپذیری علیه یک نظام با مبارزه و مشارکت سیاسی در عرصه‌ی یک نظام و با فرض و رویکرد اصلاح‌پذیر بودن آن، بسیار زیاد است.
با این کلیات می‌توان نتیجه گرفت که رژیم شاه بیش از آن که به طور ذاتی اصلاح‌ناپذیر بوده و یا حتی در یک مقطع خاص اصلاح‌ناپذیر شده باشد، از سوی منتقدین برچسب اصلاح‌ناپذیری دریافت کرده و در نهایت هم معلوم شد که این برچسب هم غلط بوده و هم بی‌نتیجه. غلط بود به این دلیل روشن که پس از ایجاد موازنه قوای نسبی و از سال ۵۶ از سوی رژیم کوشش‌هایی برای تغییر آغاز شد، ولی چون مجموعه‌ی مخالفان از پیش حساب خود را از رژیم به نحو حادی جدا کرده بودند، اصلاحات با همراهی و همگامی مخالفان تکمیل و تصحیح نشد. بی‌نتیجه هم بود زیرا کسانی که عنوان اصلاح‌ناپذیر را به آن دادند و با این عنوان توجیهی مناسب برای پی‌ریزی مبارزه‌ی مسلحانه علیه آن به دست آوردند، در نهایت جز شکست چیز دیگری نصیبشان نشد و در تابستان سال ۱۳۵۵ و پس از کشته شدن حمید اشرف، عملاً کلیه‌ی این گروه‌ها شکست خوردند و تجربه‌ی ناموفقی را از خود به ارث گذاشتند. حتی اگر شخص شاه تن به اصلاحات نمی‌داد، باز هم معلوم شد که دو سال بعد فوت می‌شد و به احتمال قریب به یقین جانشینان او تن به اصلاحات مهم‌تری می‌دادند. آن‌چه که موجب می‌شد تا او به اصلاحات سیاسی تن ندهد، ضعف شدید مخالفانش بود، ضمن آن‌که آن رژیم بر اساس عمل‌کرد‌های اقتصادی سال‌های ۴۰ تا ۵۲ خود، دلیلی نمی‌دید که خود را ناموفق بداند و ادعاهای مخالفان را بپذیرد، زیرا که در این سال‌‌ها شاخص‌های اقتصادی ایران دچار تغییرات مثبتی شده بود. برای مثال در فاصله‌ی سال‌های ۴۰ تا ۵۲ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت بیش از ۴ برابر شده بود و از سال ۵۲ تا ۵۵ نیز دو برابر دیگر افزایش داشت. در مقطع ۴۰ تا ۵۲ تمامی تورم در این سال‌ها فقط حدود ۵۰% بود و در مقطع ۵۲ تا ۵۵ هم همین مقدار تورم را شاهدیم. البته فساد و نابرابری‌های عمیق اقتصادی و فقدان مشارکت‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی روی دیگر این سکه بود، ولی این امر چندان دور از انتظار نبود که رژیم و حامیانش بر وجوه مثبت ماجرا تأکید کنند. اگر این فرض منطقی پذیرفته می‌شد که آینده‌ی رژیم شاه از دو حالت خارج نیست، یا این که وضعیت اقتصادی و رشد شاخص‌های آن ادامه می‌یافت به نحوی که درآمد سرانه‌ی ایران به نحو مستمری افزایش می‌یافت و ساختارهای متناسب آن نیز به به واسطه سازوکارهای درونی به وجود می‌آمد که چنین وضعی مطلوب بود، یا این که این رژیم در میانه‌ی راه متوقف و از ادامه‌ی راه خود ناتوان می‌شد و با مخالفان به توازن قوای نسبی می‌رسید که این امر نیز آن را به تن دادن به اصلاحات مجبور می‌کرد، و در هر دو مورد میزان آمادگی منتقدین بود که می‌توانست به اصلاحات سرعت و عمق لازم را ببخشد، در هر دو صورت نیازی به اصلاح نا‌پذیر دانستن آن رژیم نبود تا هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل شود. اما نباید فراموش کرد که بخشی از آن چه که به عنوان ویژگی‌های اصلاح‌ناپذیری سیستم شاه شناخته می‌شد، ناشی از در‌آمدهای عظیم و بادآورده‌ی نفتی بود. به عبارت دیگر ساختار اقتصادی آن رژیم منشاء این وضع بود، بنابراین برای اصلاح امور باید تمرکز بر تغییر این ساختار می‌شد و باید متوجه می‌بودیم که با وجود چنین ساختاری اوضاع درست نخواهد شد حتی اگر رژیم تغییر کند.
اصلاح‌ناپذیر دانستن رژیم شاه تا حدی هم متأثر از فضای انقلابی جهانی بود، ولی آن‌چه که موجب بروز خسارات فراوانی، بویژه پس از انقلاب از اطلاق این عنوان به رژیم شاه حاصل شد، اصلاح‌ناپذیر شدن بخش قابل توجهی از اپوزوسیون آن نظام بود. آنان رفتاری را در رد و طرد دیگر مبارزان و یا حتی دوستانشان در درون زندان یا درون گروه خود داشتند که چندان اخلاقی‌تر از رفتار رژیم با مخالفانش نبود.
آن‌چه که به عنوان جمع‌بندی این یادداشت می‌توانم بگویم این است که نه به صفت ساختار حقیقی و نه به صفت ساختار حقوقی، هیچ رژیمی را در بلند مدت ذاتاً اصلاح‌ناپذیر نمی‌توان نامید، زیرا که ساختار حقیقی هر رژیمی در مواجه با بن‌بست‌های روبه‌رو دچار تغییر و اصلاح می‌شود و حتی دگم‌ترین ساختارهای حقوقی را نیز تغییر خواهد داد. اگر رژیم اتحاد جماهیر شوروی به کلی اصلاح‌ناپذیر تلقی می‌شد و آمریکایی‌ها برای خلاصی از آن به جنگ اتمی علیه آن روی می‌آوردند، امرز با جهانی به غایت وحشتناک روبه‌رو بودیم. ولی رعایت احتیاط در تعامل با آن رژیم نتیجه‌ی مطلوب را داد و آن را تغییر داد، بدون این که یک گلوله علیه آن شلیک شود. رژیم کره‌ی شمالی هم دیر یا زود مجبور به پذیرش اصلاحات می‌شود(همان‌طور که میانمار هم به اصلاحات تن خواهد داد)، هرچند اصلاح این رژیم هزینه‌های سنگینی خواهد داشت ولی تهاجم به آن به قصد براندازی‌اش حتماً هزینه‌های بیشتری را بر جهان و مردم دو کره و منطقه تحمیل خواهد کرد. رژیم شاه اصلاح‌ناپذیر بود چون مخالفانش چنین می‌خواستند و اگر مبنای مبارزه‌ی خود را بر اساس اصلاح‌پذیری می‌گذاشتند، هم هزینه‌ی کمتری پرداخت می‌شد و هم منافع بیشتری نصیب مردم می‌گردید. گذشته‌ها گذشته است ولی اگر قرار باشد از گذشته‌ها درسی بگیریم، نباید خطاهای پیشین را تکرار کنیم. این نکات به معنای نادیده انگاشتن مسئولیت عظیم آن رژیم در اختناق و سرکوب و فساد نیست، حتی نافی دستاوردهایی که یک انقلاب می‌تواند برای جامعه داشته باشد و آن را از پوسته سنتی خود رها کند هم نیست، دستاوردی که با یک انقلاب حاصل می‌شود و نیازی به تکرارش نیست. آن‌چه گفته شد منطق خاص خود را در توجه دادن منتقدین به مسئولیت چبزهایی است که می‌گویند یا می‌خواهند.
منتشر شده در مهرنامه بهمن ماه ۱۳۹۰
کامنتی بی نام:

جناب عبدی سلام.
جناب عبدی شما درجه مهندسی از دانشگاه معتبری دارید. مطمئناٌ میدانید مهندسی چیست.
از نظر حافظ مهندسی ای بیت است
طرب سرای محبت کنون شود معمور
که طاق ابروی یار منش مهندس شد
مهندسی از نظر من غیر مهندس عبارت از استفاده تا حد ومرز اقتصادی از علوم پایه است در ساخت واستفاده مواد و طبیعت وتولیدات صنعتی پایه ای در تولید مجصولات وخدماتی که زندگی انسان را پربار تر و اسان تر کند.
با تعریف فوق خدمات اجتماعی وسیاسی با توجه به علوم پایه ان رشته نیاز به مهند سی دارد. در طراحی سیستم های صنعتی الکتریکی و الکترونیکی از فیوز زیاد نامبرده میشود. فیوز وسیله ایست ارزان قیمت که قبل از صدمات اساسی به سیستم از بین میرود وباعث جلوگیری از صدمات جدی واساسی به سیستم میگردد. در سیستم های مکانیکی هم نوعی فیوز تعریف میگردد.مثلاٌ کوپلینگ را ضعیف تر از گیر بکس میگیرند که صدمه به کوپلینگ وارد شود ونه گیر بکس. در فیلمی می دیدم که شکاربانی همواره همراه بزی بود وعلت انرا اینگونه توضیح میدادند که این بز در موقع ضرورت از شکاربان با انداختن ان جلوی حیوان وحشی مواضبط میکند. در مهندسی سیستم های اجتماعی وحکومتی هم نوعی قیوز برای سیستم لازم است که بایستی جهت جلوگیری از صدمات جدی در سیستم تعبیه گردد. واگر زیاد میسوزد رفع عیب شود. رفع عیب ضخیم کردن سیم فیوز نیست. رفع مصب کردن عیب یابی سیستم و دانستن علت امپر بالاست. سیستم شاه اصلاٌ مهندسی نبود. فیوز واینگونه حرفها هم نداشت. همه چیز مستقیماٌ به خودش وصل بود. موتور رزرو هم نداشت.وقتی خودش چه از نظر جسمی وچه از نظر مدل وبازدهی سوخت دیگر غیر قابل استفاده شده وقابل تعویض واصلاح شده بود. سیستم های اجتماعی هم مانند سیستم های صنعتی چنانچه با توجه به نیازها وبازیافت های جدید تغییرات ندهند دیگر قابل استفاده نخواهند بود. سیستم اجتماعی مانند یک سیستم صنعتی طمانی غیر قابل اصلاح است که از اصلاحات مورد نیاز پریودیک با توجه به نظر مصرف کننده که مردم هستند چشم پوشی کند. امریکا را که مطمئناٌ من مدافع ان نیستم در نظر بگیریداز سرخ پوست کشی و ورود وتجارت برده وبرده داری تا جنگ های انفصال و تا دوره اپارتاید و امروزه بدون تغییر اساسی در ماهیت سرمایه داری تغییرات اساسی داشته است سیستم سرمایه داری هم هرروزه قوی تر شده است. به اتومبیل هم نگاه کنید. اتومبیل مدل ۱۹۲۰ با تغییرات سالیانه تا امروز تفاوت های زیادی دارد. گرچه هردو احتراقی اند .یبرای ارئه تولیدی به مردم باید کمی سلیقه به خرج داد. برخی ازسیستم های اجتماعی مانند سیستم شاه بی سلیقه وبی فیوز توسط مهندسین خارجی طراحی شده بودند. علت سوختن موتور محرکه انها این بود.در این مورد مطالب زیادی میتوان نوشت که بعلت کمبود وقت انرا به دفعات دیگر موکول میکنم.
…..
کامنت خودم:
کامنتی بر یاداشت فوق!
مقاله تحلیلی بسیار خوبی بود. و ما کلاً به بحث پیرامون نقش واقعی تاریخی رژیم گذشته بسیار نیازمندیم و نه تنها محض بحث بخاطر بحث، بلکه بخاطرِ به آشتی رسیدن با گذشته خود و ایجاد آشتی دردرون تنوعات سیاسی کشور که میتوانند و باید به دوستی و همزیستی برسند و گرنه آلترناتیو آن پدرکشتگی و رسوب کینه های تاریخی است که به واگرایی بیشتر منجر میشود.
واما ضمن تأئید نظر آن دوست مهندس که قضایا را مهندسی تحلیل کرده بود و کاربرد جالب فیوز سیاسی در نظام های سیاسی باید به چند کاستی بزرگ و یک و شاید چند مقایسه نادرست در این تحلیل اشاره کنم:
۱ ـ سرچشمه ایی را گرفتن توانست به بیل ـ چو آن چشمه پر شد گرفتن نشاید به پیل
شما این نکته را بخوبی توضیح داده ائید. ولی برای اصلاح پذیر بودن یا شدن یک رژیم تنها کافی نیست که مخالفین کمک کنند تا آن رژیم اصلاح پذیر شود زیرا این تحمل زمان بَر میتواند زائو و بچه، هر دو را سر زا ببرد. بطور مثال رژیم قذافی و صدام ظرفیت اینرا نداشتند( بدلیل ساختاری و عملکرد گذشته خود) تا در چهار چوب زمانبندی منطقی خود را با روند اصلاحات تطبیق دهند،یعنی مهلتی که شرایط زمانه ما به یک رژیم میدهد.
اگر اپوزیسیونی رفرمیست وجود میداشت و میخواست بکوشد تا آندو دیکتاتور را به مسیر اصلاحات بکشاند، چند ده سال باید صبر میکرد تا با نمودار شدن نشانه های از هم پاشیدگی اجتماعی و سیاسی، فرصتی پدید آید و.. . زمانه این فرصت را نمیدهد.
۲ ـ رژیم شاه یک رژیم ملی و ناسیونالیست بود. ناسیونالیسم آن ملی و سیاسی بود نه ایدئولوژیک مثل نازیها یا بعثی ها. یعنی ناسیونالیسم پهلوی داعیه جهانی و فرا ملی نداشت. لذا با جهان در تعامل بود. سیاست خارجی شاه بنظرمن حرف نداشت؛ هم با چین مغازله میکرد و هم با روسیه و هم با اعراب و هم با اسرائیل در حالیکه متحد استراتژیک غرب بود و در دو پیمان نظامی سنتو و سیتو که سرشان به ناتو وصل بود عضویت داشت. این تعامل با جهان وهمسوئی با غرب، مطلوبترین شرایط را برای اصلاحپذیر شدن آن رژیم ـ که بهیچ عنوان از عوامل داخلی کم اهمیت تر نبود ـ فراهم میساخت اگر اپوزیسون برانداز مجال میدادند و یا همراهی میکردند.
به باور من رژیم سلطان قابوس در عمان و رژیم مسقط که هردو استبدادیهایی کپک زده هستند قابلیت اصلاحپذیری بیشتری دارند تا رژیمهایی مثل قذافی و صدام.
تعامل با «جریان عمده جهانی» دوران ما، که امروز جز غرب و سرمایه داری مدل غربی نیست، تعین کننده دور شوندگی یا نزدیک شوندگی یک رژیم به مسیراصلاحپذیری است. بطور خلاصه نمیتوان با غرب در جنگ بود و اصلاحات کرد. نمیتوان با غرب به مصالحه رسید بدون اینکه در درون مملکت با مخالفین خود به تعامل رسید. به هیچ یک از این دو با زبان سخت، سیاست ورزی مبتنی بر دروغ و فریب و تقلب نمیتوان رسید. هرچه پایه های کار نادرست تر باشد، هرچه در زیرکاری و زیر سازی تقلب مصالح بکار رفته بیشتبر باشد شانس بنا کردن تعامل کمتر است.
۳ــ اصلاح پذیر شدن دولت هایی که کاملاً مخالفین را از سر راه برداشته اند و «آلترناتیو» را از بیرون سیستم بدرون نظام کشانده اند بمراتب از آن نظامهای دیکتاتوری که با چالش جدی از سوی مخالفین روبر هستند، محتمل تر است.
رژیم سوسیالیستی شوروی اپوزیسیون خود را در درون خود داشت درست مثل زمانی که اصلاح طلبان خودمان دردرون نظام بودند. امروزه دیگر آنها در خارج نظام قرار دارند و تغیرات درونی نظام و ساختار قدرت در «این تقابل و انتاگونیسمی» که هر روز انرژی انفجاری بیشتری میگیرد شکل خواهد گرفت و تحت تأثیر عوامل موثر خارجی به واگرایی بیشتر منجر خواهد شد.
پس ازآغاز بهار عربی فرصت کمی برای رژیمهایی مثل قذافی و بدتراز آن رژیمها؛ که تعدادشان هم در منطقه دیگر زیاد نیست باقی مانده است. چنین رژیمهایی با گذشت هر روز، باید باج و امتیاز بیشتری برای به تعامل رسیدن با غرب در خارج و مخالفین در داخل، به آنها بدهند که از بضاعت آنان خارج است. و آنچه در این میان برای چنین رژیمهایی خیلی خیلی گول زننده است برخی برتری های تاکتیکی، مقطعی و موضعی است که مانع از آن میشود تا بطور نمونه رژیمی مثل بشار اسد برتری مهیب استراتژیک رقیب را ببیند.
اگر رژیم شوروی هم اپوزیسیونی در برابر خود داشت، بجای شروع روند اصلاحات دردرون سیستم ، سیستم آن دوچار ریزش و سیر قهقرایی میشد که معالاً نه به اصلاحات، بلکه کار به انقلاب میکشید.
من از قضا بر این باورم که رژیم کره شمالی مثل ویتنام به راه اصلاحات خواهد افتاد زیرا در حقیقت با اصلاحات، در آنجا قدرتی جابجا نخواهد شد و کسی به پای دادگاه و جوخه اعدام کشانده نخواهد شد.
سکولاریسم و مدرنیته از درون شکم کلیسا بیرون آمدند زیرا در آن دوران، جایی برای پرداخت اندیشه جز کلیسا وجود نداشت ولی پس از زایش مدرنیته دیگر تقابل بود و تقابل و سرانجام دنباله روی کلیسا از مدرنیته تا آنجا که پاپ و واتیکان هم امروز خودرا با زمان وفق میدهد. بنابر این از لحظه زایش اپوزیسیون «جدی» برای یک رژیم قاعده و قانون بازی کاملاً عوض میشود.
توضیحات فوق را در مورد پرتقال، آفریقای جنوبی و اسپانیا نیز میتوان بکار برد. این سه کشور در کل، بخشی از بلوک غرب بودند و در خطوط اساسی سیاسی خود با آن در تعامل و این «بودن» در سیستم غرب بود که امکان گذار اصلاح طلبانه را بدانها داد. نمونه های مصر، تونس و یمن نیز در برا بر ماهستند که تقریباً همان مسیر را طی میکنند.
باید در نظر داشت واحد های ملی برغم استقلال نسبی خود منطقاً بخشی از نظام جهانی هستند. در درون این نظام جهانی جاهایی تعمیر پذیرند و جاهایی تخریب پذیر و مستلزم نوسازی. موقع باز سازی یک خانه هم برخی جاها تعمیر میشوند و برخی جا زیرو رو و نوسازی. این بستگی به هماهنگی کل و جز در آن واحد مسکونی دارد.
کشور ما مثل لیبی و سوریه است و حتی جان سخت تر از آنها و نه مصر و تونس یا اسپانیا و آفریقای جنوبی دوران آپارتائید.

بدهی ۷ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران برقی و آبی

Share Button

خبر آنلاین
۳ اسفند
انرژی – وزارت نیرو نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران برقی و آبی خود بدهکاراست.
آذرجزایری:بدهی های وزارت نیرو امسال وزیر این وزارتخانه را سه بار به طور جدی به مرز استیضاح رساند و درنهایت با میانجیگری رئیس مجلس و تعیین زمان برای پرداخت این مطالبات به خیر گذشت. البته مطالبات پیمانکاران برقی این روزها آنچنان پررنگ است که پیمانکاران آبی و مطالباتشان به چشم نمی آید اما ظاهرا قراراست این پیمانکاران هم به زودی صاحب انجمنی شوند تا بتوانند به طور جامع از حقوق آبی ها دفاع کنند.
اما موضوع به این جا ختم نمی شود.چراکه وضعیت این روزهای وزارت نیرو مصداق نبود مو در کف دست است. وقتی این وزارتخانه پولی در اختیار ندارد پرداخت مطالبات و درخواست آن از وزیر به نظر منطقی نمی آید. چراکه دولت طی سالجاری می بایست براساس بودجه جاری کشور بخشی از این مطالبات را به گردن می گرفت که این امر محقق نشد.
درحال حاضر پیمانکارهای برقی ۵ هزار میلیارد تومان مطالبه معوق دارند که البته بررسی این رقم ها نشان می دهد تاریخ برخی از این مطالبات به ۲ سال پیش بر می گردد.
درعین حال گفته می شود پیمانکاران آبی نیز بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارند. این درحالی است که براساس در بودجه ۹۰ ،برای این بخش ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب شده بود که سه هزار میلیارد تومان آن اختصاص یافته اما تا کنون بنا بر پیگیری های صورت گرفته حتی یک تومان هم پرداخت نشده است.
دراین بین بنابرگفته رئیس سندیکای صنعت برق کشور، از ابتدای امسال تاکنون با پیگیری های مستمر، این سندیکا موفق به دریافت ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات اعضای خود شده و مابقی به قوت خود باقی است.
صالحی بر ماده ۳۵ بودجه ۹۰ تاکید می کند که براساس این ماده قرار بوده ۵ هزار میلیاردتومان از دارایی های وزارت نیرو به ازای مطالبات پیمانکاران به آنها داده شود که این امر محقق نشده است.
وی در عین حال اشاره ای نیز به ماده ۳۱ قانون بودجه ۹۰ می کند و یادآور می شود:۵ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برقی بدون احتساب ۳ هزار میلیارد تومان بدهی این وزارتخانه به بانک هاست که براساس ماده ۳۱ بودجه ۹۰ باید به بانک ها پرداخت می شد اما این امر نیز تا کنون با مشکلاتی مواجه شده و همین امر نیز به طور غیر مستقیم بر تعامل پیمانکاران با بانک ها تاصیرگذاربوده است.
صالحی تاکید دارد:کاهش قدرت مالی وزارت نیرو نزد بانک ها باعث می شود که دیگر سیستم بانکی کشور به پیمانکاران این بخش اعتماد لازم را نداشته باشد و از تامین اعتبار پروژه ها جا خالی کنند.
رئیس سندیکای صنعت برق از روشی دیگر هم حرف به میان می کشد. او معتقد است، در شرایطی که از خرید اوراق مشارکت استقبال لازم نشده ما حاضر به تهاتر اوراق به جای مطالبات خود با این وزارتخانه هستیم اما به شرط آنکه بتوان این اوراق را به راحتی نقد کرد.
این درحالی است که سال گذشته مطالبات پیمانکاران و مواردی دیگر از جمله اشکالاتی در صنعت آب کشور نامجو را به پای میز استیضاح کشاند و در روزهای پایانی سال گذشته بالاخره این وزیر با یک رای اختلاف توانست صندلی خود را حفظ کند. امسال هم مهمترین مشکل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران بود که این وزیر را به مجلس کشاند به نحوی که بیشتر ماه های امسال این وزیر در تلاش بود تا نمایندگان را متقاعد کند که عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران ناشی از کمبود منابع مالی است.
همین مشکلی که در سال گذشته نیز مورد تاکید قرار می گرفت. با این حال پاسخ نمایندگان به این مشکلات کشاندن وزیر نیرو به پشت میز استیضاح بود چراکه بهارستانی ها بارها در مصاحبه های مختلف از نامجو خواسته بودند که مشکلات مالی را به کمیسیون انرژی گزارش دهد تا شاید بتوان با راهکاری قانونی آن را برطرف کرد. نتیجه استیضاح نامجو شفاف شدن این مشکلات بود. کمبود منابع مالی وزارت نیرو در نهایت در بودجه سال ۹۱ برطرف شد اما این قوانین تنها درحد یک نوشته باقی ماند و بخش زیادی از این قوانین دست نخورده باقی ماند.
نتیجه قوانینی که ابتدای سال مسوولان نیرویی را آنچنان خوشحال کرده بود که با برگزاری مصاحبه های مختلف از وعده های شیرین می گفتند تا جایی که بهزاد، معاون وزیر در امور برق تاکید کرد: امسال تمام مطالبات پیمانکاران برقی پرداخت خواهد شد و از بدهی ۶هزار ۵۰۰ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران برقی و آبی کشور و تنها ۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش برق کشور است.
در این بین برخی از کارشناسان تاکید می کنند که عدم پرداخت این مطالبات را باید در تخصیص ندادن بودجه به وزارتخانه نیرو جستجو کرد. مساله ای که این روزها نامجو را نیز وادار به پاسخ شفاف به خبرنگاران کرده است. پاسخ هایی چون کمبود منابع مالی در بخش آب و فاضلاب و …!
باید از این حرفها بگذریم و تاکید کنیم ۲۰ روز دیگر به عید باقی است و همچنان پیمانکاران برقی و آبی از نبود منابع مالی می گویند.
………..
کامنت من:
من قریب ۳ سال است با زیر نظر داشتن وضعیت پرداختها و بدهی های وزارت نیرو مسئله حله نشده بدهی های وزارت نیرو را مطرح کرده ام ولی در اینجا فقط باید این ۳ هزار میلیارد توان بدهی بانکی را هم بر آن بیفزایم یعنی بدهی وزارت نیرو در حقیقت ۱۰ هزار میلیارد تومان است. معنی این بدهی ها در شرایط تورم بالای ۳۰% یعنی متضرر شدن پیمانکاران و سوء استفاده از منابع اعتباری سیستم بانکی! از سوی وزارت نیرو.

روسیه امریکا را متهم به دخالت در انتخابات خود میکند!

Share Button


نهار نت لبنان
سرگی لاوروف امروز در مصاحبه باروزنامه دولتی روسیسکایا گازتا، با متهم کردن ایالات متحده به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه آن کشور را به تندی مورد انتقاد قرار داد. حمله لاوروف یک هفته پس از حمله خود پوتین به مخالفین رخ میدهد که آنها را به «تدارک برای دوز و ککلک های کثیف» برای بی اعتبار کردن روند انتخاباتی متهم کرد. پوتین گفت که مخالفین در صددند تا با انداختن آرای تقلبی در صندوقها انتخابات را بی اعتبار کنند.
سرگی لاوروف امریکا را متهم کرد که به انجمنهای مدنی روسیه کمک مالی میدهد. لاوروف گفت: « آمریکا باید بداند که آن روزهایی که به روسیه رهنمود و درس میداد سپری شده است.»
او گغت:« طرف امریکائی ما خوب میداند که ما چه میگوییم ولی رسوب تفکر گذشته مانع از آن است تا آنها درک کنند»
او افزود: « ما در برابر دخالت در روند انتخابات ریاست جمهوری بسختی برخورد خواهیم داد.»
……
….
*************
کامنت من:
رفتار پوتین و وزیر خارجه اش همانطور که در یادداشت دو روز پیش نوشتم ناشی از ترس و عدم اعتماد به نفس است، رفتار سیاستمدار یک کشور اروپایی نیست بلکه بیشتر شبیه رفتار احمدی و قذافی و یا مقام معظم است. اگر پوتین واقعاً مردم را پشت سر خود دارد اگر روسیه دستگاه قضایی مستقل دارد اگر روسیه بی پروا میتواند ناظرین بین المللی را برای نظارت بر انتخابات خود دعوت کند چه باک از اینکه عده ای تلاش کنند تا شبهه آفرینی کرده یا اثر گذاری کنند؟ چرا دولت فنلاند، لهستان ، بلژیک ترکیه ، تایلند از پرداختهای آمریکا به سازمانهای مدنی خود ناراحت نیستند و آندولت را متهم نمیکنند؟ اگر پوتین ریگی یا قلوه سنگی به کفش ندارد این بامبول های مدل دیکتاتورهای افریقائی یعنی چه؟
واقعاً اگر روسیه آبرویی هم داشت سرهنگ پوتین کاراته باز آنرا بر باد داد!
انتخابات روسیه سرآغاز یک بحران پایان نیافتنی در روسیه کنونی خواهد بود که جز با سقوط پوتین، مدودیف و الیگارشی مالی امنیتی مافیایی پشت سر آنها پایان نخواهد یافت.

Balatarin

Russia Accuses U.S. of Meddling in Presidential Vote
by Naharnet Newsdesk 34 minutes ago
Russia on Thursday accused the United States of trying to influence its election process by funding opposition groups in advance of Vladimir Putin’s expected return to the Kremlin in the weekend poll.

The charges came as officials braced for mass protests that have been called for the day after Sunday’s election in which the Russian strongman is expected to breeze his way past four weak rivals to a third presidential term.

Investigators began to probe alleged dirty tricks practiced by Putin’s opponents while Foreign Minister Sergei Lavrov launched a lacerating critique in which he accused the United States of trying to push Russia around.

“The days when Russia could be lectured or preached to are over,” Lavrov said in an interview with the online edition of the Rossiyskaya Gazeta government daily.

“Our American partners understand this perfectly well, but the inertia of past approaches and stereotypes in Washington is still evident,” Lavrov said.

“We respond firmly … to attempts to affect the political and electoral processes in Russia, including by way of funding civil society groups.”

The remarks echo a similar attack by Putin and follow a state-led crackdown on a Moscow-based election monitor called Golos (Voice) that openly receives funding from the West.

Putin had earlier accused the U.S. State Department of inciting the street protests that erupted in December following disputed parliamentary elections and have continued ahead of Sunday’s vote.

The former KGB spy’s comments drew a sharp U.S. response and now threaten to complicate relations that U.S. President Barack Obama had tried to “reset” with his outgoing counterpart Dmitry Medvedev in 2009.

Golos has become a visible irritant for the Russian authorities and was the subject of a vicious smear program on state television that aired just days ahead of December’s elections.

The same station planned to air “Part 2” of the show on Thursday night with the focus turning to financial links between Russian opposition leaders and the West.

Golos described Sunday’s election as a farce.

“This is not a campaign between one candidate and others. It is between a main candidate and society which is protesting for fair elections,” Golos member Alexander Kynev told reporters.

The group has promised to published a detailed post-election study that aims to chronicle abuses recorded Sunday by its thousands of monitors.

Officials appeared to be attempting to preempt those findings by launching an investigation into strange videos released this week supposedly documenting cases of electoral fraud.

The clips downloaded to YouTube were staged to make it seem like they were shot on election day. One showed an angry voter discovering that someone had already cast his ballot for him.

The preliminary probe into the footage was launched just a day after Putin accused the opposition of planning to “stuff ballots themselves, monitor this and then report on it” as evidence of violations.

Many Russian bloggers suspect the clips are the product of pro-Kremlin youth groups that want to dilute and discredit real evidence of fraud.

All the four candidates challenging Putin have to a greater or lesser degree kept their distance from the protest movement and none has poll ratings approaching 20 percent.

One activist suggested as an alternative to Putin — the anti-corruption lawyer and blogger Alexei Navalny — took the chance to publish a major policy statement on ways to break the ties between big business and the state.

“In Putin’s Russia, it is not talent and hard work that makes billionaires, but having the right friends down at the dacha,” Navalny wrote in the Vedomosti business daily.
 

ذخیره ارزی سوریه بزودی ته میکشد

Share Button

نهار نت لبنان
۲۳ فوریه
منابع دیپلماتیک غربی بر این اعتقادند که ذخیره ارزی سئریه که نخست از تحریم و سپس از قیام مردم ضربه خورده است ظرف ۳ الی ۵ ماه آینده ته خواهد کشید.

Syria Currency Reserves to Run out Soon: Western Diplomat
by Naharnet Newsdesk 3 hours ago
Comment 1

Syria will exhaust its foreign currency reserves in three to five months, sparking crisis in an economy reeling from sanctions over its crackdown on protests, a Western diplomat said Wednesday.

“Foreign reserves are down, probably hemorrhaging up to $3 billion (2.3 billion euros) a month,” the diplomat told reporters in London.

“We think the reserves will probably be exhausted in three to five months,” he said, adding that this was his government’s “best estimate” at a time of scant reliable data on the Syrian economy.

“There will be a point at which their currency will collapse,” he said.

The Syrian pound has plunged to a series of record lows in black market trading since anti-regime protest broke down last month, and been hit by mounting economic woes.

The embattled regime of President Bashar al-Assad is also being squeezed by European Union oil and arms embargoes and the EU is currently planning a fresh set of penalties.

The United States and Canada have also imposed sanctions, while Arab nations have banned transactions with the Syrian government and central bank and frozen Syrian government assets in Arab countries.

Arab and Western powers are to meet with Syrian opposition figures in Tunis on Friday at a conference aimed at boosting international action to end the increasingly bloody crisis, which has claimed at least 6,000 lives.

The “Friends of Syria” conference will gather top diplomats from the Arab League, Europe and the United States, but will be marked by the absence of Russia, which denounced the meeting as one-sided and refused to attend.

British Foreign Secretary William Hague and “several of his counterparts” will also discuss the bloodshed on the margins of a conference on Somalia in London on Thursday, a foreign ministry spokesman said.

Britain’s ambassador to Damascus returned to Syria on Friday, the spokesman said, after the Foreign Office had recalled the envoy to London on February 6 in protest against the regime’s violent crackdown.

“We recalled the ambassador for consultations and we have had those consultations,” the spokesman said. “The balance is in favor of retaining a limited presence in Damascus.”

The spokesman said the small British diplomatic mission in Damascus was communicating with both members of the regime and the opposition.
 

مطالبات معوق بانکها=۲ برابر بودجه عمرانی کشور

Share Button

خبر آن لاین به نقل از خبر گزاری پارس
۳ اسفند ۹۰
بازار مالی – فارس نوشت:قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی کارکنان بانکها گفت: در حالی که عمده مطالبات معوق بانکی ناشی از تسهیلات سفارشی و غیرکارشناسی است، حجم این معوقات حدود دو برابر بودجه عمرانی کل کشور شده است. حمیدرضا معلمی با بیان اینکه ریشه اصلی معوقات بانکی به تسهیلات سفارشی و غیرکارشناسی و بدون مطالعه برمی‌گردد گفت: حجم این مطالبات بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان شده که این رقم از کل بودجه عمرانی کشور در یک سال بیشتر شده است.

وی افزود: اگر بانکها تلاش کنند حتی نیمی از این مطالبات معوق را وصول کنند به اندازه عملکرد بودجه عمرانی در سال گذشته خواهد بود.

قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی کارکنان بانکها افزود: یکی از دلایل افزایش هزینه تسهیلات در بانکها به خاطر مطالبات معوق است که بانکها مجبورند برای جبران این مطالبات بخشی از منابع خود را بلوکه کنند و نرخ تسهیلات و خدمات خود را افزایش دهند.

معلمی یادآور شد: وقتی نظارت بر اعطای تسهیلات بزرگ وجود ندارد ۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق هر روز بزرگتر می‌شود.

وی گفت: هر وقت به بانکها گفته می‌شود به وصول مطالبات بپردازند سراغ وامهای کوچک می‌روند در حالی که وامهای ۲ یا ۵ میلیون تومانی یا از وثیقه و یا حقوق ضامن برداشت می‌شود اما مشکل در مورد تسهیلات کلان و میلیاردی است که بدون در نظر گرفتن وثیقه‌های لازم و طرح توجیه فنی و اقتصادی پرداخت می‌شود.

قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی کارکنان بانکها یادآور شد: به عنوان مثال فردی با ثبت یک شرکت حدود ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات از یک بانک دولتی دریافت کرده که اگر وام گیرنده با رئیس شعبه تبانی نمی‌کرد هرگز این تسهیلات پرداخت نمی‌شد در حالی که برای برخورد با این رئیس شعبه فقط حکم بازنشستگی او را امضا کردند و او دوباره رئیس یکی از شعب‌ بانکهای خصوصی در بازار شد.

حجت‌الاسلام معلمی یادآور شد: اگر رئیس شعبه فقط یک استعلام از بانکهای مجاور انجام می‌داد متوجه می‌شد که این فرد به بانکهای متعدد بدهکار است لذا تسهیلات به او پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: در شرایطی که دادگاه مفسدان کلان اقتصادی شبکه بانکی تشکیل شده اما اگر مسئولان نظارتی و امنیتی به هشدارهای قبلی مجمع اسلامی کارکنان بانکها توجه می‌کردند باعث نمی‌شد افراد ظاهرالصلاحی که بازنشسته شده بودند دوباره به مدیرعاملی بزرگترین بانک کشور انتخاب شده در حالی که تابعیت دوگانه داشته و هر لحظه امکان فرار او از کشور وجود داشت.

وی افزود: در حال حاضر مسئولان نظارتی و قضایی باید پس‌مانده‌های باند افراد خطاکار در شبکه بانکی را حذف کنند. چون با ماندن این افراد در بدنه بانکهای دولتی زمینه را برای فساد آماده می‌کنند.

قائم مقام دبیرکل جامعه اسلامی کارکنان بانکها افزود: اگر به فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سوی مقام معظم رهبر در سال ۸۰ صادر شد عمل می‌کردند امروز چنین فساد بزرگ بانکی رخ نمی‌داد.

وی افزود: متاسفانه عده‌ای به فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل نکردند و اگر به دقت به آن عمل می‌شد جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می‌شد.

http://khabaronline.ir/detail/200223/economy/energy

آسیایی ها پول نفت ایران را چگونه پرداخت می کنند؟

Share Button

خبرآنلاین اول اسفند ۹۰
انرژی – در شرایطی که کشورهای آسیایی راغب به خرید نفت از ایران هستند، تحریم ها به نوعی اروپا را مورد هدف قرارداده و همه چیز به کام آسیایی ها تمام شده است.
آذرجزایری : این مساله زمانی روشن می شود که سفر اخیر آمریکایی ها به کره جنوبی و ژاپن بدون نتیجه باقی ماند و هنوز هم این کشورها متقاعد به قطع رابطه با ایران نشده اند. درعین حال گفته می شود دیدار اخیر مقامات ایران و چین بر سر افزایش صادرات نفت به پکن به توافق رسیده اند و از این سو پیش بینی می شود چند درصد از قطع صادرات نفت به اروپا به این کشور اختصاص یابد.
این درحالی است که گفته می شود ایران برای صادرات نفت به کشورهای آسیایی امتیازهای خوبی را برای آنها قائل شده اگرچه این امر هیچگاه توسط مسوولان نفتی ایران مورد تایید قرار نگرفته اما به نظر می رسد این استدلال که نفع این تحریم ها برای آسیایی ها بوده و این اروپاست که متضرر شرایط فعلی است درست به نظر می رسد.
دراین بین کشورهای آسیایی هنوز هم همانند گذشته پول نفت را به ایران پرداخت می کنند. دراین بین طی چندماه گذشته از میان این چند کشور آسیایی هند با مشکل پرداخت پول به ایران مواجه شده است که برای مدتی این مشکل توسط یک بانک ترکی حل شد و در حال حاضر نیز با انصراف این بانک از انجام مبادلات مالی دو کشور هند پیشنهاد تهاتر گندم به ایران را داده است.
براین اساس شاید بد نباشد به نحوه تبادلات مالی کشورهای آسیایی به ایران اشاره شود چراکه با وجود تمام اطمینان خاطرهای مسوولان این کشورها وزیر نفت ایران اخیرا در خصوص تهاتر کالا به جای نفت تاکید کرده این مساله چندان پیچیده نخواهد بود و درنهایت ایران می تواند از این روش هم استفاده کند.براساس این گزارش در حال حاضر روزانه یک میلیون و ۴۶۶ هزار بشکه نفت به مقصد کشورهای آسیایی صادر می شود..

بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی را پرداخت کنید!

Share Button

بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی را پرداخت کنید

آقای دکتر احمدی‌نژاد لازم است عرض کنم که سپردن بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان با واکنش و عکس العمل مالکان و صاحبان سرمایه تامین اجتماعی که‌‌ همان کارگران هستند مواجه خواهد شد.

ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان در نامه‌ای خطاب به رییس جمهور به شرح دغدغه‌های جامعه کارگری در خصوص سازمان تامین اجتماعی پرداخته است.

هادی رضازاده در نامه خود با اشاره به اینکه اخیرا دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کشوری و رفع دغدغه‌های اقتصادی آنان مبلغ یک هزار میلیارد تومان از مطالبات این بازنشستگان را پرداخت کرده است، آورده است: در فاصله یک سال دستور دادید ۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شود، اما نمی‌دانیم چرا دولت محترم بعد از ۳ سال هنوز مصوبه مجلس را مبنی بر اینکه دولت دو هزار و ۵۰۰ میلیارد از سهام شرکتهای دولتی را به صندوق تامین اجتماعی واگذار کند تا این صندوق با فروش آن بتواند حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی را افزایش دهد، به طور کامل اجرا نکرده و فقط حدود یک هزار میلیارد از سهام شرکت مخابرات در‌‌ همان سال اول در اختیار این صندوق قرار گرفته است.

رضازاده با طرح این سئوال که «آیا حضرتعالی خود را مدافع کارگران و محرومین جامعه نمی‌دانید» در ادامه این نامه تصریح کرده است: با وجود این داعیه چرا هرگز دستوری صادر نمی‌کنید تا بدهی ۳۰هزار و ۷۰۰میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود و یا ترتیبی اتخاذ نمی‌کنید که کارفرمایان بخش دولتی بدهی سه هزار و ۳۰۰میلیاردی خود و همچنین کارفرمایان بخش خصوصی بدهی یک هزار و ۶۰۰میلیاردی خود را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کنند.

او خطاب به احمدی نژاد با اشاره به تغییرات پی در پی مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی، نوشته است: شما بهتر از هرکسی می‌دانید یک مدیر تازه وارد در تامین اجتماعی زمان زیادی را صرف آشنایی با تامین اجتماعی می‌نماید، اما همینکه مدیر از نحوه کار در تامین اجتماعی آشنایی پیدا می‌کند از کار برکنار می‌شود به طوریکه در طی شش سال گذشته تامین اجتماعی شش مدیر به خود دیده و این تغیرات پی درپی، سازمان را به چالش کشیده است.

او در بخش دیگری از این نامه اظهار داشته است: آقای دکتر احمدی‌نژاد لازم است عرض کنم که سپردن بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان با واکنش و عکس العمل مالکان و صاحبان سرمایه تامین اجتماعی که‌‌ همان کارگران هستند مواجه خواهد شد.

او همچنین در متن نامه خود یکی دیگر از مشکلات صندوق تامین اجتماعی راعدم اجرای قانون الزام تامین اجتماعی دانسته و گفته است: قانون الزام تامین اجتماعی، سازمان را موظف کرده به صورت رایگان به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات رایگان ارائه دهد، متاسفانه بدلیل عدم اجرای این قانون کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مجبورشده اند با پرداخت هزینه‌های اضافه از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنند و جالب اینکه با این وجود هم نمی‌توانند از همه خدمات به صورت کامل استفاده کنند.

او در ادامه این نامه آورده است که که اکثر اقشار جامعه سهام عدالت دریافت کردند حتی به مدیران سهام عدالت داده شده اما به کارگران که یکی از ضعیف‌ترین و محروم‌ترین اقشار جامعه هستند، سهام عدالت پرداخت نشده است.

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=242964