Category: اخبار

آیا مطالبات معوق بانکها کاهش پیدا کرده است؟

Share Button

خبر آنلاین یکم اسفند

/عبور از ۴۲ هزار میلیارد تومان
بازار مالی – همزمان با افزایش نرخ سود بانکی خوب بود بانک مرکزی آماری از میزان مطالبات معوق بانکها نیز منتشر می کرد.
علی پاکزاد: افزایش معوقات بانکی در سال گذشته در آذر ماه به مرز ۴۶ هزار میلیارد تومان نزدیک شد و انتشار اخبار مربوط به این موضوع باعث شد بانک مرکزی و سیستم بانکی برای کاهش این معوقات دست به اقداماتی بزنند و البته در نهایت بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در پایان سال ۸۹ ، میزان بدهی معوق بانکها به رقمی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید که این کاهش ۴ هزار میلیارد تومانی از محل تسویه وامهای کوچک و کاهش نوبت وامهای عقب افتاده زیر ۲۰ میلیون تومان صورت گرفت و در عمل به بدهکاران اصلی سیستم بانکی چندان فشاری وارد نشد.
این روند البته تا حدی به دلیل شرایط حاکم شده بر اقتصاد کشور بعد از هدفمندسازی یارانه ها منطقی به نظر می رسید و با آغاز اصلاح قیمت حاملهای انرژی واحدهای تولیدی که توان بازپرداخت تسهیلات خود را نداشتند نباید از سوی سیستم بانکی تحت فشار قرار می گرفتند و کاهش تنها ۴ هزار میلیارد تومان معوقات با توجه به این پیش فرض ها قابل قبول است ولی در شرایط فعلی وضعیت به کجا رسیده است؟

اعلام میزان معوقات بانکی در آمارهای بانک مرکزی ذیل عنوان «سایر»
عنوان ۸۴ ۸۵ از سال ۸۶ به بعد در آمارهای بانک مرکزی سه عنوان خرید دین،اموال معاملات و مطالبات معوق ذیل عنوان«سایر» در آمارهای رسمی منتشر شده است ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹
جمع کل مانده تسهیلات بانکی ۸۳۲۸۳ ۱۱۷۹۷۲ ۱۶۱۷۹۱ ۱۸۱۳۲۵ ۲۱۰۳۹۲ ۲۹۰۳۴۸
خرید دین ۱۰۷ ۲۰۰ ۱۷۷۴۰ ۳۰۰۷۹ ۳۸۴۰۱ ۴۲۲۳۳
اموال معاملات ۳۶۷ ۸۳۷
مطالبات معوق وسررسید گذشته ۶۹۸۲ ۱۰۸۹۲
جمع: ۷۴۵۵ ۱۱۹۲۹ ۱۷۷۴۰ ۳۰۰۷۹ ۳۸۴۰۱ ۴۲۲۳۳
نرخ رشد: – %۶۰ %۴۹ %۷۰ %۲۸ %۱۰
سهم سایر(خرید دین،اموال معاملات، معوقات) در مانده کل: %۹ %۱۰ %۱۱ %۱۷ %۱۸ %۱۵
منبع: بانک مرکزی ارقام: میلیارد تومان

بانک مرکزی همانطور که اشاره شد به تازگی آمارهای مربوط به ترکیب وضعیت مانده تسهیلات بانکهای کشور در پایان سال ۸۹ را منتشر کرده و هیچ گزارش رسمی در مورد وضعیت مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۰ منتشر نشده است، با در نظر گرفتن موضوع از یکسو و فضای اقتصادی کشور می توان برآورد کرد میزان مطالبات معوق سیستم بانکی در سال ۹۰ به راحتی به مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده باشد، هرچند تا زمانی که گزارش رسمی از سوی نهاد های ذیصلاح در این زمینه منتشر نشود نمی توان به طور قطع در مورد میزان معوقات منتشر نشود، این نوع برآورد تنها در حد حدس و گمان باقی می ماند ولی واقعیت این است که شرایط اقتصادی و مشکلات بخش تولید در سال جاری به راحتی می تواند دلیل محکمی برای سیر صعودی این شاخص باشد.
اما نکته جالب آنکه اگر نگاهی به ترکیب تسهیلات و معوقات در بین انواع بانکهای تجاری، تخصصی و خصوصی داشته باشیم می بینیم در میان تمام بانکها کمترین میزان بدهی معوق درمقایسه با مانده تسهیلات ارایه شده مربوط به بانکهای تخصصی بوده است. یعنی بانکهایی مانند بانک مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی و یا توسعه صادرات که دقیقا در بخش های مولد اقتصاد ارایه خدمات می کنند کمترین میزان معوقات را داشته اند.
البته بانک مسکن بزرگترین سهم را درمیان بانکهای تخصصی دارد. بخش عمده ای از تسهیلات ارایه شده از سوی این بانک محدود به تسهیلات خرد می شود و بنا به اظهار نظر کارشناسان بانکی کمترین میزان معوقات و سوخت مطالبات مربوط به وامهای خرد به خصوص در بخش مسکن است.

وضعیت مانده تسهیلات بانکی
سال کل بانکها بانکهای تجاری
مانده تسهیلات بانکی معوقات بانکی نسبت معوقات به کل تسهیلات مانده تسهیلات بانکی معوقات بانکی نسبت معوقات به کل تسهیلات
۱۳۸۴ ۸۳,۲۸۳ ۶,۹۸۲ %۸ ۵۳,۱۰۸ ۵,۰۵۲ %۱۰
۱۳۸۵ ۱۱۷,۹۷۲ ۱۰,۸۹۲ %۹ ۷۳,۷۳۴ ۷,۰۳۱ %۱۰
۱۳۸۶ ۱۶۱,۵۷۹ ۱۷,۷۴۰ %۱۱ ۱۰۲,۲۹۴ ۱۱,۷۸۲ %۱۲
۱۳۸۷ ۱۸۱,۳۲۵ ۳۰,۰۷۹ %۱۷ ۱۰۸,۲۱۴ ۱۸,۳۴۹ %۱۷
۱۳۸۸ ۲۱۰,۳۹۲ ۳۸,۴۰۱ %۱۸ ۵۱,۱۸۲ ۱۲,۲۹۰ %۲۴
۱۳۸۹ ۲۹۰,۳۴۸ ۴۲,۲۳۳ %۱۵ ۵۸,۷۵۶ ۱۴,۸۱۰ %۲۵
سال بانکهای تخصصی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری
مانده تسهیلات بانکی معوقات بانکی نسبت معوقات به کل تسهیلات مانده تسهیلات بانکی معوقات بانکی نسبت معوقات به کل تسهیلات
۱۳۸۴ ۱۹,۷۶۶ ۱,۶۳۱ %۸ ۱۰,۴۰۹ ۳۳۵ %۳
۱۳۸۵ ۲۷,۸۴۴ ۲,۸۰۹ %۱۰ ۱۶,۳۹۴ ۱,۰۵۱ %۶
۱۳۸۶ ۳۴,۳۶۸ ۳,۳۴۷ %۱۰ ۲۴,۹۱۷ ۲,۶۱۱ %۱۰
۱۳۸۷ ۳۹,۷۲۱ ۳,۹۲۹ %۱۰ ۳۳,۳۹۰ ۷,۸۰۱ %۲۳
۱۳۸۸ ۵۰,۰۹۸ ۴,۷۶۲ %۱۰ ۱۰۹,۱۱۲ ۲۱,۳۵۰ %۲۰
۱۳۸۹ ۷۶,۰۸۷ ۶,۱۴۲ %۸ ۱۲۴,۳۲۰ ۲۵,۳۷۴ %۲۰
منبع: بانک مرکزی ارقام: میلیارد تومان

معوقات و افزایش نرخ سود سپرده
در مرحله بعد باید این پرسش مطرح شود که با توجه به افزایش اتفاق افتاده در نرخ سود سپرده ها که به طور قطع باید از محل افزایش سود تسهیلات تامین شود، وضعیت تسهیلات معوق به کجا می رسد؟ آیا رشد معوقات کاهش پیدا می کند؟
در مورد تسهیلات جدیدی که پرداخت می شود، افزایش نرخ سود سپرده ها می تواند عاملی برای افزایش میزان معوقات باشد و در مورد تسهیلات معوق قبلی می توان انتظار داشت این معوقات بیشتر شود زیرا با توجه به گران شدن تسهیلات جدید به طور حتم یکی از انگیزه های بدهکاران (یعنی تسویه تسهیلات قبلی برای دریافت تسهیلات جدید) کاهش پیدا می کند و بدهکاران دارای بدهی معوق، ترجیح خواهند داد همچنان بدهی قبلی را با سرعت بطئی قبل و با نرخ های گذشته بپردازند.
در اینجا تذکر این نکته لازم است که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی با هدف جمع آوری نقدینگی سرگردان و سرو سامان دادن به اوضاع آشفته بازار پولی کشور صورت گرفته است ولی می توان انتظار داشت که یکی از تبعات منفی این روش درمانی، افزایش میزان معوقات باشد.
در نهایت با اشاره به رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی که در ابتدای سال جاری بانکها با آن در گیر بودند امروز که در آستانه آخرین ماه سال ۹۰ قرار گرفته ایم می توان گفت به رغم سکوت بانک مرکزی باید انتظار ارقام بالاتری در بدهی های عقب افتاده بانکها داشته باشیم؛ بدهی هایی که شاید امید چندانی به بازگشت زود هنگام آن نباشد.

رقابت اصلی بین حامیان احمدی‌نژاد و اصولگرایان است

Share Button

زیباکلام:

انتخابات آینده رقابت درون حاکمیت است/مجلس نهم تفاوتی با مجلس هشتم ندارد/ انتخابات اساساً پرسشی از مردم است که آیا از عملکرد حاکمیت موجود و مسئولین موجود رضایت دارند یا خیر؟ /جریان ۷+۸ تنها ۸۰ کرسی را به خود اختصاص می‌دهند.

ایلنا: صادق زیبا کلام استاد دانشگاه علوم سیاسی و عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نشستی با عنوان انقلاب اسلامی، انتخابات و بیداری اسلامی در دانشگاه تهران با موضوع صف بندی جریانات سیاسی در انتخابات مجلس نهم با هم به مناظره پرداختند.

صادق زیبا کلام درباره آرایش سیاسی فعلی در انتخابات آینده مجلس گفت: ‌ انتخابات اساساً پرسشی از مردم است که آیا از عملکرد حاکمیت موجود و مسئولین موجود رضایت دارند یا خیر؟ این اصل کلی است که در همهٔ جوامع به همین گونه برقرار است اگر مردم رضایت داشته باشند به جریان حاکم رای می‌دهند در غیر این صورت جریان تغییر خواهد کرد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در انتخابات آینده چنین مسئله‌ای وجود ندارد افزود: در اصل انتخابات آینده رقابت درون حاکمیت است و بعد از انتخابات تفاوت بنیادین بین مجلس هشتم و مجلس نهم به وجود نخواهد آمد که منجر به تغییر وتحولی در سیاست‌های کلی ایران شود.

وی درباره جریان‌های سیاسی انتخاباتی تصریح کرد: جریان اصلی انتخابات رقابت درون خود حاکمیت و کسانی که از سال ۸۴ تاکنون قدرت را به دست داشته‌اند و به صورت کلی رقابت اصلی بین حامیان احمدی‌نژاد و اصولگرایان سنتی شکل گرفته است.

زیبا کلام با اشاره به اینکه کشاندن پای غربی‌ها به بحث، کمکی به پیشبرد اهداف داخلی نمی‌کند گفت: انتخابات پیش رو انتخاباتی نیست که منجر به تشکیل مجلسی شود که توان تغییرات عمده در مناسبات سیاسیَ، اجتماعی واقتصادی را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه باید دید آیا مردم از سیاست‌های موجود راضی هستند یا نه گفت: بحث اصلی این است که اگر انتخابات انتخاباتی آزاد باشد مردم خودشان رضایتشان را بیان خواهند کرد.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نمی‌خواهم بحث را به دوم خرداد بکشانم و بگویم که آیا اصلاح طلب‌ها در انتخابات آینده با چراغی خاموش وموتور روشن فعالیت می‌کنند یاخیر گفت: همه می‌دانیم که خاتمی و اصلاح طلب‌ها اهل این گونه برنامه نیستند.

زیبا کلام افزود: بعد از ۲۲ خرداد جناحی که خودرا پیروز انتخابات می‌دانست با در دست داشتن رسانه‌ها و تریبون‌ها اعلام کرد که اصلاح طلبی تمام شده و اگراصلاح طلبان می‌خواهند در عرصه سیاسی حضور داشته باشند باید توبه کنند و مشخص هم نیست مردم توبه‌شان را بپذیرند آیا با این صحبت‌ها می‌توان گفت که در انتخابات آینده اصلاح طلبان حضور خواهند داشت.

وی افزود: اصلاح طلب‌ها در زندان هستند و احزابشان منحل شده است و نه رسانه‌ای دارند و نه تریبونی در نتیجه نمی‌توان گفت که در انتخابات آینده حضور دارند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در بیان وضعیت مطلوب آرایش سیاسی خاطرنشان کرد: گروه‌ها و جریاناتی که در انتخابات شرکت می‌کنند سه جریان اصلی را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه اولین جریان، جریان وابسته به دولت (احمدی نژاد-رحیم مشایی) است در بیان دومین جریان افزود: جریان گروه ۸+۷ دومین جریان اصولگرایی را به رهبری آیت الله مهدوی کنی تشکیل داده ودیگر جریان حاضر در انتخابات جریان جبهه پایداری یا‌‌ همان دوستان و متحدین احمدی‌نژاد است که به دلیل وجود رحیم مشایی ترجیح می‌دهند به احمدی‌نژاد کاری نداشته باشند و تنها مشکلشان با دولت دهم به دلیل ارتباط احمدی‌نژاد با رحیم مشایی است نه سیاست‌های نادرست دولت.

زیباکلام با تاکید بر اینکه این سه جریان دلیل اصلی انتخابات هستند افزود: جریان چهارم جریان غیر اصولگرا است و به این دلیل تائید صلاحیت شدند که برخی عنوان کنند سلایق مختلف در انتخابات حضور دارند.

زیبا کلام تصریح کرد: حاصل انتخابات در جریان اول ۱۰۰ نماینده است که بیشترین کرسی مجلس را به خود اختصاص خواهد داد و جریان ۷+۸ تنها ۸۰ کرسی را به خود اختصاص می‌دهند.

وی افزود: جریان سوم یا جبهه پایداری معتقد است که ۴۰ تا ۵۰ کرسی مجلس را به خود اختصاص خواهدداد.

زیبا کلام تاکید کرد: در انتخابات آینده جریان‌هایی حضور دارند که قدرت را از سال ۸۴ در دست داشتند.

وی افزود: معتقدم اصلاح طلبی واژه‌ای است که از دوم خرداد سال ۷۶ به بعد به معنای یک جریان سیاسی وارد عرصه سیاسی شد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: اگر معتقدید که تابش، کواکبیان وعارف اصلاح طلب واقعی هستند ومابقی افراد شناخته شده همکار غربی‌ها به حساب می‌آیند بحثی وجود ندارد.

وی در تشریح کلمه مردم سالاری دینی گفت: هنوز نتوانسته‌ام بفهمم که مردم سالاری دینی یعنی چه به نظر می‌رسد این کلمه باب شد تا در مقابل دموکراسی قرار بگیرد و اینگونه بیان شد که بهتر از دموکراسی است و امور دموکراسی را ندارد.

وی در بخش پایان صحبت‌های خود گفت: هدف انتخابات در هر جامعه‌ای ارزیابی و داوری مردم از سیاست کلان حاکمیت است و انتخابات ۱۲ اسفند انتخاباتی نیست که عملکرد حاکمیت موجود را به داوری بنشیند زیرا مردم گزینهٔ دیگری در اختیار ندارند که انتخاب کنند.

پایان پیام

یک مناظره تلویزیونی خواندنی!

Share Button

برگرفته از سحام نیوز
۲۰ بهمن
گزارشی از یک مناظره جنجالی در رادیو
سحام نیوز: شامگاه دوشنبه یک برنامه رادیویی در ایران به محل منازعه کلامی جریان های اصولگرا تبدیل شد و طی آن عماد افروغ و علی مطهری، حمید رسایی و احمد سالک را “کاسب فتنه” و “دشمن آزادی بیان” خواندند. لحن تند شرکت کنندگان در این برنامه رایویی به گونه ای بود که مجری برنامه قدرت اداره جلسه را برای دقایقی از دست داد.
به گزارش روز، در ابتدای این برنامه رادیویی علی مطهری “رفتار نظام با مخالفان” را بسیار “خشن” توصیف کرد و گفت: “بله! نظام خشن عملکرد…مردم زیادی به یک آقا رای داده بودند، به نتیجه اعتراض داشتند… در نظرشان در انتخابات تقلب شده بود، اما برخورد حکومت با آنها آنقدر شدید بود که سرانجام کشور را دچار بحران کرد”.
این سخنان در حالی بیان می شد که حمید رسایی، نماینده افراطی حامی دولت و احمد سالک، روحانی تندرویی که به دخالت در جنایات کهریزک متهم است،در مقام پاسخگویی بی وقفه فریاد می زدند و خواستار قطع صحبت های علی مطهری بودند.
حمید رسایی از جمله گفت: “آنها معترض نبودند…آنها آمده بودند بانک ها را آتش بزنند. مگر امام با منافقین چگونه برخورد کرد؟ تعداد اینها نیز زیاد نبود. شما کلی حرف می زنید. اینها تعدادشان کم بود و فتنه گر بودند. از کجا می گویید جمعیت زیاد؟ اولا فرض می کنیم ۱۳ میلیون به اون آقا رای داد، بعد یک عده ای نه در همه ایران که در تهران، نه در همه تهران که در شمال تهران و نه در همه شمال تهران که در برخی محل های پراکنده آمدند و بانک ها و اتوبوس ها را آتش زدند….”.
اما علی مطهری سخنان وی را در حالی که از آنسو، احمد سالک در حال فریاد زدن بود و وقت برای صحبت می خواست قطع کرد و گفت:”آقای رسایی! اصلا مهم نیست چند نفر بودند. برخی می گویند سه میلیون. اصلا نه سه میلیون، یک میلیون، نه ۱۰۰ هزار، نه ۱۰ هزار نفر. آنها اعتراض داشتند و ما آنقدر بد عمل کردیم که اجازه ندادیم حرفشان را بزنند. من می گویم این رسم جهوری اسلامی نیست”.
در اینجا احمد سالک امکان صحبت پیدا کرد و گفت: “آقای مطهری! من از شما تعجب می کنم. اینها از قبل برای کودتا برنامه ریزی کرده بودند. بروید مصاحبه های آن آقا روز ۱۷ خرداد را با رسانه های بیگانه ببینید. آنها قصد آشوب داشتند و ولایت فقیه را هدف گرفته بودند”.
مطهری به وی چنین پاسخ داد: “نخیر آقا جان. حرف بی ربط نزنید! آنها اولش راهپیمایی آرامی برگزار کردند…”.
رسایی حرف های مطهری را قطع کرد و گفت: “آقای مطهری! مگر ۲۵ خرداد نیامدند؟ چه کسی با آنها برخورد کرد؟ چه کسی متعرض شد؟”
مطهری پاسخ داد: “مجوز که ندادیم… جمعیت شان آنقدر زیاد بود که نمی توانستیم برخوردی بکنیم. اما بعدا آنچنان برخورد کردیم که مسئله از انتخابات به سمت ولایت فقیه رفت. اینکار را ما خودمان کردیم. اصلا بر فرض آقای سالک نخست وزیر امام و رئیس مجلس هشت سال ایران جاسوس امریکا و اسرائیل و …، آن مردم که جاسوس نبودند، چرا با آنها خشونت کردیم؟ چرا اجازه ندادیم حرفشان را بزنند؟”
در واکنش به این سخنان، حمید رسایی اظهار کرد: “مگر امام با منافقین و جبهه ملی در همان سال اول انقلاب برخورد نکرد؟ این چه استدلالی است که تو می کنی برادر!”
مطهری در جواب گفت: “اولا من برادر تو نیستم. در ثانی آن امام بود. ثالثا منافقین اعلام قیام مسلحانه کرده بودند و جبهه ملی هم با رد لایحه قصاص، مرتد محسوب می شد. این ها با مردمی که معتقد بودند در انتخابات تقلب شده خیلی فرق دارد”.
پس از این جدال لفظی، مجری برنامه از حضور افروغ در استودیو خبر داد و خواستار آن شد که وی درباره موضوع نشست یعنی “انتخابات، رسانه و شایعه” صحبت کند، اما افروغ که بر افروخته به نظر می رسید در پاسخ مجری گفت: “من مایلم قبل از آنکه درباره موضوع شما صحبت کنم، به موضوع مهمتری بپردازم و آن هم موضوع کرکسان و کاسبان فتنه است”.
در این هنگام حمید رسایی دوباره شروع به فریاد زدن کرد و خواستار آن شد که افروغ درباره موضوع صحبت کند.
افروغ نیز در پاسخ به این واکنش گفت: “آقای رسایی! چرا وقتی صحبت از کرکس هایی می شود که با ماجرای فتنه کاسبی راه انداخته اند و به مال و قدرت رسیده اند و شکم شان را با مال حرام پر کرده اند، مصداق را به خودتان می گیرید؟”
رسایی گفت: “من به خودم نمی گیرم جناب آقای افروغ! منتها در اینجا شما بهتر است به جای این بحث ها، درباره حرف های تان در برنامه پارک ملت که مورد سوء استفاده ضد انقلاب و فتنه قرار گرفت صحبت کنید”.
افروغ در پاسخ گفت: “خب! خوب است که آقای وکیل الدوله، موضوع برنامه پارک ملت را به میان کشید. در همان شب من پیامک های تهدید آمیزی دریافت کردم با این مضمون که تو به ولایت فقیه لطمه زدی…”.
رسایی حرف او را قطع کرد و گفت:” آن شب نبود، فردایش بود”.
افروغ جواب داد: “بله. فردا شب اش این آقایی که نمی دانیم ناگهان از کجا صاحب و معیار و شاقول نظام شده، برای من پیامک تهدید آمیز فرستاد”.
در پس زمینه صحبت های افروغ، حمید رسایی بی وقفه فریاد می زد.
اما افروغ چنین ادامه داد: “حرف من همین است. یک عده که من آنها را کاسبین فتنه می دانم، مثل کرکس به جان هر نوع آزادی اندیشه افتاده اند. کجای حرف های من در برنامه پارک ملت، بر ضد ولایت فقیه بود که این آقا به خودش اجازه می ده در نشریه اش مرا عامل آمریکا بخواند”.
رسایی گفت: “تمام سایت های ضد انقلاب از حرف های شما خوشحال شدند”.
افروغ گفت: “اینکه آنها خوشحال شدند، چه ربطی به حرف های من دارد”.
رسایی گفت: “امام فرموده هر وقت بیگانگان از حرف ما خوشحال شدند، باید به خود شک کنیم”.
در این میان مطهری حرف رسایی را قطع کرد و گفت: “نظر امام این نبوده که ما همه را خفه کنیم. این چه معیاری است؟ مگر رسانه های بیگانه همان زمان که امام فرمان ۸ ماده ای صادر کردند، خوشحال نشدند؟ ”
رسایی گفت: “حرف من آن است که جای بحث های آقای افروغ در تلویزیون نبود. آنهم یکطرفه. ایشان شبهاتی مطرح کردند.”
افروغ گفت: “خب آقای عالم! الان ما سراپا گوشیم که استدلال های شما را بشنویم”.
رسایی گفت: “بحث این است که رسانه های بیگانه…”.
افروغ صحبت اش را قطع کرد و گفت:” آقا فرار نکن. مگر ادعا نکردی استدلال داری. بفرما ما گوش می دهیم”.
رسایی گفت: “آقای افروغ باید در یک برنامه کارشناسی بحث کرد”.
مجری گفت: “آقای رسایی به مخاطبان توهین نفرمایید. این برنامه یکی از تخصصی ترین برنامه های رادیو است لطفا جواب بدهید”.
رسایی گفت: “من الان حضور ذهن ندارم…”.
افروغ گفت: “این هم از استدلال آقایان”.
پس از این مشاجره، مطهری وارد بحث شد و گفت: “اینکه امثال رسایی می گویند جای این بحث در تلویزیون نیست حرف مهملی است. با همین تنگ نظری ها کار را به اینجا کشانده ایم”.
رسایی گفت: “آقای باهنر(به اشتباه)! حضرت آیت الله شهید مرتضی مطهری هم در همان اول انقلاب در برنامه های تلویزیونی که شرکت می کردند، از گروه های دیگر هم می آمدند. حضرت آیت الله مصباح بودند و آقایان دیگر”.
مطهری گفت: “تاریخ بلد نیستی آقا جان! اولا اسم من باهنر نیست و مطهری است. در ثانی شهید مطهری هرگز به آن نشست ها نرسید. شهید بهشتی می رفتند. اتفاقا شهید مطهری موضوع انقلاب اسلامی را در یک برنامه جداگانه و به صورت تک نفره مطرح کردند”.
رسایی گفت: “فرق نمی کند!( خنده) به هر حال ما با هم دوستیم فعلا آقای مطهری”.
مطهری جواب داد: “والا ما با شما دوستی نداریم”.
رسایی: “فعلا که هستیم”.
مطهری: “حالا فعلا متاسفانه بله شما هم …”.
افروغ گفت: “آقای رسایی! هنوز جواب نداده اید!”
رسایی گفت: “حرف من این است که آقای افروغ زمانی در درون خانواده انقلاب بوده”.
افروغ گفت: “چرا می گویی بوده؟ یعنی الان نیستم؟ ”
رسایی: “اگر نبودید که من با شما حرف نمی زدم”.
افروغ جواب داد: “به به خیلی ممنون. چه اعتماد به نفسی دارید”.
مطهری گفت: “همین تنگ نظری باعث وضع موجود است. من به آقای سالک هم می گویم که نباید از آزادی ترسید”.
سالک گفت: “من نگفتم نباید کسی حرف بزند”.
مطهری: “منظور شما دقیقا همین بود. شما با آزادی مخالفید”.
رسایی به وسط حرف ها دوید و گفت: “خب شما که نماینده هستید، مگر تا به حال کم حرف های ضد انقلاب را زده اید؟”
مطهری جواب داد: “بس کنید این بچه بازی ها را. شما که سهم تان را گرفته اید. نماینده حق دارد درباره تمام مسائل جاری کشور اظهار نظر کند”.

این برنامه در حالی که رسایی فریاد می زد “و شورای نگهبان هم حق دارد رد اش کند”، در فضایی متشنج به پایان رسید.
Balatarin

چشم انداز تاریک است! از زبان محسن رضایی

Share Button

محسن رضایی در کارگاه تخصصی رسانه و چشم‌انداز:
مشکلات موجود نشان می‌دهد تحولی در جامعه ایجاد نشده‌است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در حال حاضر با وجود ۲۳۰ هزار زندانی در سلول‌ها‌، بیکاری، تورم و غیره نشان ‌می‌دهد که تحولی در جامعه ایجاد نشده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث‌های انحرافی و فتنه مطرح شده در چند سال اخیر بحث چشم‌انداز را تحت تاثیر قرار داده که باید توجه داشت این مساله؛ مساله روز کشور نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن رضایی در دومین روز از کارگاه تخصصی رسانه و چشم‌انداز با تاکید بر اینکه در گذشته نیز این گونه مسایل را داشته‌ایم اما از آن عبور کرده‌ایم، افزود: اگر ‌می‌خواهیم روی این مسایل تمرکز کنیم نمی‌توانیم اکتیو عمل کنیم.
وی درخصوص عملکرد نمایندگان در راستای چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: باید از نمایندگان و کاندیداها پرسیده شود که درمورد سند چشم‌انداز چه ‌می‌دانند و با آن چقدر آشنایی دارند که پاسخ به این سوال خودش یک معیاری به وجود ‌می‌آورد برای ارزیابی آزاد کاندیداها.
وی در ادامه با طرح این سوال که چشم‌انداز چیست، افزود: چشم‌انداز تصویر آرمانی و قابل تحقق از ایران آینده است یعنی ایران رویایی با آرمان قابل تحقق است‌.
وی با بیان اینکه برخی از رویاها قابل تحقق است و قابل تحقق نیست، اظهار داشت: چشم‌انداز یک کلمه ولی نه یک کلمه عرفی بلکه معنایی است البته باید توجه داشت که چشم‌انداز نمی‌تواند چند معنایی باشد چراکه چشم‌انداز‌های چند گانه باعث گمراهی خواهد شد.

دبیر مجمع تشیخص مصلحت نظام تصریح کرد: بزرگترین مشکل جامعه این است که نگاه چندگانه به رویاهای ایران دارد که باید این نگاه‌ها به نگاههای خاص و همگانی تبدیل شود.

وی ادامه داد: چشم‌انداز ‌می‌تواند رهبران و مدیران را برای مدیریت بر چالش‌ها تقویت کند و آن زمان بهتر ‌می‌توان آن را مدیریت کرد.

رضایی با اشاره به اینکه رفتارهای ملتها از چهار حالت خارج نیست، افزود: یکی از رفتارها شانس و تصادف است که به آن ‌می‌توان سرگردانی نیز گفت. در این رفتار که افراد برنامه برای خود ندارد.

وی رفتار دیگر ملت‌ها را تطبیقی اعلام کرد و گفت: در این رفتار منتظر آن هستیم که ببینیم در دیگر کشورها چه خبر است. خبر باید تطبیق شود که این رفتاها نسبت به رفتار اول حسنی است که این حرکت تقلیدی صرف است که زیان آن کمتر از یک حرکت انفعالی است.

وی افزود: رفتار سوم براساس پیش بینی عمل ‌می‌شود که به آن حرکت فعال نیز ‌می‌گویند که در آن برای چند سال آینده در حوزه‌های مختلف برنامه‌های جامعه پیش بینی ‌می‌شود که دریک حرکت استراتژیک ثبات ایجاد ‌می‌کند.

رضایی چهارمین رفتار را آینده‌سازی و حرکت پیشگامانه دانست و گفت:‌این رفتار از سایر رفتارها جلوتر است به طوری که در این رفتار ما آینده خود را ‌می‌سازیم و نقش آفرینی ‌می‌کنیم و چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز از نوع این رفتار است که ما هم به دنبال آن هستیم که از حالت سرگردانی‌، انفعال و پیش بینی عمل خارج شویم و به دنبال رفتارهای آینده نگری پیش برویم.

رضایی؛ ریاست و حکومت‌، جامعه و زندگی مردم و مساله منطقه‌ای را سه رکن اصلی وضعیت ایران در چشم‌انداز اظهارکرد و افزود: این سه رکن شرط لازم حیاتی کشور است و در چشم‌انداز نیز بسیار جدی است که باید به درستی مدیریت شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ سال طول کشید تا به تمدن سازی و پیروزی انقلاب اسلامی برسیم، افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی دو بعد مهم از آن انتظار ‌می‌رفت تا بتواند تحولی ایجاد کند. یکی سیاست و دیگری در جامعه بود که در انقلاب بیشترین توجهات به سمت سیاست سوق پیدا کرده است.

رضایی ادامه داد: در حال حاضر با وجود ۲۳۰ هزار زندانی در سلول‌ها‌، بیکاری، تورم و غیره نشان ‌می‌دهد که تحولی در جامعه ایجاد نشده است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم این مشکلات را رفع کنیم شش روند را در چشم‌انداز شناسایی کردیم که یکی از روندها نیروی توسعه یافتگی که در چشم‌انداز دیده شده است.

وی بقای نظام جمهوری اسلامی‌، مساله جهانی شدن‌، پذیرش هژمونی جدید آمریکا در منطقه و بیداری اسلامی را از دیگر روند شش گانه در چشم‌انداز دانست.

رضایی ادامه داد: این شش روند در چشم‌انداز شناسایی شده است تا براساس آن بتوان جامعه‌ای از نظر اقتصادی‌، درآمد سرانه بالا‌، اشتغال و عدالت به معنای واقعی شکل بگیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در چشم‌انداز باید دید با چه فرصت‌ها و تهدیدها مواجه هستیم و قطعا در روند اجرای این چشم‌انداز قدرت‌های بین‌المللی در مقابل این چشم‌انداز عکس‌العمل نشان خواهد داد‌.

وی افزود: سه گروهی که در روند این چشم‌انداز عکس‌العمل نشان خواهد داد آمریکا، انگلیس و اسراییل‌، اروپای واحد و سوریه و چین خواهند بود.

وی افزود: ایران در جغرافیایی قرار دارد که تغییر و تحولات به طور طبیعی از سایر و بسیاری از کشورها سرایت ‌می‌کند‌.

رضایی افزود: ایدئولوژی حاکم شده در ایران غیراز اینکه ‌می‌تواند در برخی کشورهای تاثیرگذار باشد، ‌می‌تواند این تاثیرات را مدیریت کند که این برنامه‌ها قطعا قدرت بین‌المللی را در آینده با چالش روبرو خواهد کرد.

رضایی تاکید کرد: نه تنها صهیونیست‌ها بلکه گروههای مسیحی نیز صاحب قدرت هستند و آنها نیز ‌می‌توانند در روند پیشرفت چشم‌انداز اخلال ایجاد کنند چراکه یک نکته کلیدی در چالش‌ها وجود دارد زیرا ایران در منطقه‌ای قرار دارد که کمربند طلایی وجود دارد که ‌می‌تواند مدیترانه را به چین وصل کند که این کمربند را ۴ کشور سوریه، عراق‌، ایران و افغانستان تشکیل ‌می‌دهند.

وی افزود: نفت انگلستان ۵ سال آینده و آمریکا ۹ سال آینده به پایان خواهدرسید و باتوجه به اینکه عمده انرژی دنیا از خلیج فارس ‌می‌گذرد قیمت نفت به طور طبیعی در ۱۰ سال آینده به بالای ۲۰۰دلار خواهد رسید. اگرایران بتواند با این ظرفیتی که در حال حاضر نفت تولید ‌می‌کند در ۵ و ۱۰ آینده نیز تولید کند ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار دلار درآمد نفتی خواهیم داشت و تمام مطالعات نشان ‌می‌دهد که طی این مدت غرب نمی‌تواند به جای نفت وگاز انرژی دیگری را جایگزین کند که این خود یکی از چالش بزرگ دنیا غرب و امریکا درسالهای آینده خواهد بود.

وی تاکید کرد: برای اینکه بتوان به اهداف چشم‌انداز دست یافت باید درک مشترک و فراگیری بین آحاد مردم ایجاد شود که این درک مشترک نیز نیازمند تبدیل درک واحد به باور ملی و عزم ملی است.

وی رسانه‌ها را در تحقق اهداف چشم‌انداز مهم دانست و گفت: اگر ‌می‌خواهیم چشم‌انداز تحقق پیدا کند بدون شک رسانه‌ها نقش مهمی را در این زمینه ‌می‌توانند ایفاد کنند.

وی تاکید کرد: باید دولت‌ها و مجلس‌‌هایی پیشگامانه انتخاب شوند که باهم، هم‌راستا و در تعامل باشند و ازسوی دیگر باید ساختار سیاسی کشور نیز تغییر کند تا بتوان به درستی به اهداف چشم‌انداز رسید و این عقب ماندگی و عدم توازن را درست کرد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر وجود یک نهاد متولی در چشم‌انداز خالی است، افزود: ما هم موافق این هستیم که متولی برای این چشم‌انداز بوجود‌ آید تا روندرو به رشد این چشم‌انداز از مسوولان کشور توسط این نهاد پیگیری شود هرچند شکل گیری این نهاد در اختیارات مقام معظم رهبری است. ما فقط پیشنهاد آن را به ایشان داده‌ایم تا وی دستور تشکیل این نهاد متولی را بدهد و آن وقت ‌می‌توانیم تشویق و تنبیه‌ها را سالانه داشته باشیم.

وی درخصوص نوسانات ارز نیز گفت: در تیرماه سال جاری نامه‌ای به دولت درخصوص وضعیت نرخ ارز و طلا در بازار نوشتیم اما متاسفانه دولت واکنشی به این نامه نشان نداد که طی ۷ ماه سال جاری شاهد تنش‌های موجود در این بازار بودیم اما قطعا از آن کارشناس‌تر و صاحب‌نظرتر هم وجود دارد باید از ظرفیت‌های آنها در پیشبرد توسعه کشور استفاده کنیم و نباید ترسید چراکه تجربه نشان داده است که وقتی ضعف‌ها نمایان ‌می‌شود اختلافاتی بوجود ‌می‌آید اما ‌می‌توان با درایت و مدیریت از این مشکلات رهایی پیدا کرد.
پایان پیام

۵۰ سال بازار یابی در اروپا بر باد میرود!

Share Button


ایلنا۱۹ بهمن
کاهش روابط تجاری با اروپا، به تجارت ایران صدمه میزند
خروج ما از بازار کشورهای اروپایی منجر به آن می شود که بازارهای ۵۰ ساله از دستمان خارج شوند.

ایلنا: رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در گفتگو با ایلنا اعلام کرد: اتخاذ سیاست کاهش روابط تجاری با کشورهای اروپایی به ضرر ما تمام می شود.

حسن شمس در گفتگو با ایلنا به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اینکه کاهش روابط تجاری با کشورهای اروپایی به واسطه تحریم نفتی ایران از سوی آنها در دستور کار ما قرار گرفته است، اظهار داشت: اروپایی ها به غیر از نفت نیازی به دیگر کالاهای صادراتی ما ندارد که مسئولان ما چنین مسائلی مطرح می کنند. مگر ما چیزی جز کالاهای سنتی به اروپا صادر می کنیم.

وی در این خصوص افزود: حاصل کاهش روابط تجاری ایران با اروپا تنها به میزان صادرات و تجارت ما صدمه میزند. اگر ما به اروپا کالاهایمان را نفروشیم آنها از طریق دیگر رقبایمان کالای خود را خریداری می کنند و تنها ما از این سیاست ضرر می بینیم.

شمس با اذعان بر اینکه فعالان اقتصادی خواستار حضور در بازارهای اروپایی هستند، عنوان کرد: خروج ما از بازار کشورهای اروپایی منجر به آن می شود که بازارهای ۵۰ ساله از دستمان خارج شود. مسلما بازگشت دوباره به بازارهای فوق در حضور رقبای قدرتمند بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

عماد افروغ: آسیب شناسی انقلاب اسلامی ایران

Share Button


متفکرین و مدافعین انقلاب اسلامی، حتی آنهنگام که به ضرورت نقد انقلاب می افتند برای این نقد خود چنان مرزی میگذارند که هرگز از طلسم آن بیرون زدنی نباشند. این برادران با مفهوم نقد بمعنای پرسش پذیر بودگی همه چیزبی هیچ اما و اگری باور ندارند. بزعم ایشان انقلاب اسلامی عیوبی و نارسایی هایی داشته است اما… !!، . چگونه آقای عماد افروغ میتواند بیاید امروز بگویند مقابل نهادن ایرانیت و اسلامیت در انقلاب اشتباه بوددر حالیکه سید علی خامنه ایی با آویختن دستمال عربی روی شانه خود به شیوه شاگرد قهوچیها یا جیگرکی با هزار یک علامت هنوز میخواهد به سراسر جهان اسلام پیام دهد ما امتیم و ماملت یعنی ایرانی نیستیم. یعنی ما بر نه بر اساس ایرانی بودن خودبلکه بر اساس اسلامی و امت بودگی خود تعریف میشویم.
آقای افروغ جرئت ندارد بگوید آسیدعلی! این امت شدگی ما مردم ایران، تویِ روضه خوان را به نان و آب و از مداحی دوره گرد به رهبری رساند ولی ایران را به خود صیغه خواندگی امت بزرگ عربی کشاند بدون اینکه در همان جایگاه هم برسمیت شناخته شود؟
باز همین درجه از نگاه محدود انتقادی امثال آقای افروغ را باید خوش آمد گفت. ولی چه خوب بود کسانی مثل ایشان بااین ملتی که قربانی تئوریهای معیوب آنها شده است، قدری صادقانه تر برخورد میکردند.
جناب افروغ در گزینه جمهوری اسلامی از طرف امام هیچ راز و رمزی ویزه نبود و نیست جز اینکه او میخواست همه مقامات مملکت دستاربسر شوند وکه میبینید که شده اند. از هز دو نفر متخصص جقوق ، اقتصاد دان ،کارشناس ارشد حد اقل یکی دستار بسر است معلوم نیست اینها آدمهای دیوانی هستن یا روحانی؟ امم میخواست بجای حکومت سکولار پهلوی آخوند کراسی را مستقر کند که کرد ولی این آخوند کراسی خیلی زود به اصل خود یعنی لومپنکراسی باز گشت! همین و همین. دستمال روی شانه رهبر به شیوه جیگرکی ها تنها نشان امت شدگی ملت بزرگ ایران این بلکه نشان لومپن وارگی حکومت نیز هست..
فرصتی نیست ولی اگر شد این گفتگو را نقد خواهم کرد!

در گفتگو باعمادافروغ!

تقابل ایرانیت و اسلامیت و قدرت‌زدگی مشکل جامعه ماست

در انقلاب مردم می‌دانستند چه می‌خواهند، جمهوری اسلامی خواسته مردم بود/ در اوایل انقلاب اسلامیت را در مقابل ایرانیت قرار داریم که اشتباه بود/ در مقابله با دولت رانتی انقلاب کردیم، ولی دولت رانتی کماکان ادامه دارد.

ایلنا: عماد افروغ جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است از همان ابتدا باید انقلاب را به لحاظ ذهنی و معیاری از جمهوری اسلامی جدا می‌کردیم و از انقلاب به عنوان محک و معیار نقد جمهوری اسلامی استفاده می‌کردیم تا شاهد برخی رخدادهای تلخ نباشیم.

افروغ تقابل اسلامیت و ایرانیت و قدرت‌زدگی را دو مشکل امروز جامعه ایران می‌داند و می‌گوید: مشکلات به خاطر تقابل اسلامیت و ایرانیت است که کماکان مورد غفلت قرار می‌گیرد و البته این بحث هیچ ربطی به بحث پوچ و ناسیونالیستی مکتب ایرانی ندارد. نکته دیگر قدرت زدگی است که فکر کردیم با تشکیل جمهوری اسلامی دیگر نیازی به نقد و نظریه‌پردازی و نیازی به اعتبار قدرت و قدرت مدنی نداریم. قدرت مدنی تنها یک قدرت نظارتی نیست و باید در اداره کشور کمک کند. نمی‌توان در اداره کشور از نخبگان عرصه مدنی غافل شد و نخبه شامل تخصصهای مختلف می‌باشد.

متن کامل گفت‌وگوی ایلنا با عماد افروغ با موضوع آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی ایران در پی می‌آید:

*دوست داریم در این مصاحبه به شعار اصلی انقلاب که «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود بپردازیم. مبانی شکل گیری این شعار چه بود؟ چرا شعار اولیه استقلال، آزادی، حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی تبدیل شد؟

اینکه چرا این سه شعار مطرح شد به شرایط زمانی و مکانی و اتفاقاتی که در دوره پهلوی رخ داد باز می‌گردد.

بنا بر نظریه تلفیقی بنده درباره شرایط رخداد انقلاب اسلامی، که در رساله فوق لیسانس خود نیز به آن اشاره کرده‌ام، نظام سرمایه‌داری قصد داشت با توجه به ضرورت‌های تحقق سرمایه‌داری پیرامونی در کشورهای جهان سوم و ایران، سلطه تمام عیار و معطوف به فرماسیون اجتماعی را پیش ببرد و تحولی در سطح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کند و یک نظام شبه سرمایه‌داری و وابسته در ایران را شکل بدهد.

در شروع کار نیاز بود یک نظام سیاسی وابسته ایجاد کند تا از قِبَل آن، سیاست‌های اقتصادی خود را دنبال کند.

اما فورماسیون اجتماعی دارای سه ضلع سیاست، اقتصاد و فرهنگ است، به همین خاطر مسائل فرهنگی نیز در دستور کار پهلوی قرار گرفت تا به گونه‌ای بتواند کل نظام اجتماعی را در راستای اهداف سرمایه‌داری پیرامونی دگرگون کند. به همین دلیل دست به یک سری اقدامات فرهنگی مانند کشف حجاب و تاسیس دانشگاه‌هایی با هدف تربیت انسان‌های نو و به تعبیر امام راحل (ره) شرق زده و غرب زده زد.

بزرگ‌ترین خطای پهلوی این بود که در راستای دستیابی به اهداف خود بیش از حد با فرهنگ مقابله کرد و این درسی برای همه کشور‌ها است که نمی‌شود با تاریخ، فرهنگ و هویت مردم بازی کرد.

به تعبیر خیلی از متفکران، ما با سیاست‌های فرهنگی پهلوی، دچار یک بحران هویت شدیم و در‌‌ همان زمان بود که مساله بازگشت به خود شرقی از سوی امام (ره)، بازگشت به خویشتن خویش از سوی مرحوم شریعتی و بازگشت به فطرت از سوی استاد مطهری مطرح شد.

با برانگیخته شدن حساسیت‌ها و واکنش‌های فرهنگی، یکی از عوامل و شرایط مهم شکل گیری انقلاب رخ داد.

کشوری که به لحاظ سیاسی وابسته است، آرزوی استقلال دارد. وابستگی سیاسی پهلوی در واقع یک وابستگی مستبدانه و یا به عبارتی یک استبداد وابسته بود و به این ترتیب آزادی نیز جزیی از آرزوهای دیرینه و مضاعف مردم به حساب می‌آمد.

بحث وابستگی سیاسی تمام عیار ایران، به نظام سرمایه داری به دلیل روی کار آمدن نظام پهلوی، برای کشوری که هیچ‌گاه مستعمره نبوده و به استقلال خود حساس بوده، بسیار دردآور است.

به همین دلیل در مورد مباحث استقلال و آزادی که بخش سلبی شعارهای انقلاب است خیلی بحث نداریم، زیرا در آن زمان ایران کشوری وابسته بود که به روش استبدادی اداره می‌شد، یعنی به تعبیری یک حکومت استبدادی وابسته بود.

اما وجه ایجابی که‌‌ همان جمهوری اسلامی است ضمن اینکه سوال بسیار خوبی است و در جایی نیز خوانده‌ام که رهبری معظم هم از امام (ره) این سوال را کرده‌اند که چه شد جمهوری اسلامی به ذهن شما خطور کرد؟ بنده نیز پاسخ این سؤال را نمی‌دانم، همگان می‌دانند که امام (ره) مبدع بلامنازعه این عبارت هستند، اما اینکه ایشان دقیقاً تحت تأثیر چه جریان و چه اندیشه و ایده و چه تجربه تاریخی این عبارت ایجابی یا فلسفه سیاسی نوظهور را مطرح کرده‌اند، نمی‌توانم به ضرس قاطع اتخاذ موضع کنم.

می‌توانم بگویم که جمهوری اسلامی تعریف جدیدی از مشروعیت است و فلسفه سیاسی نوظهور است، اما قرار دادن خود در جای امام (ره) برای فهم آنچه در ذهن امام گذشته است که به ابداع مفهوم جمهوری اسلامی در برابر جمهوری دمکراتیک اسلامی و حکومت اسلامی منجر شده است، برایم امکان پذیر نیست.

یقیناً ایشان با این مفهوم می‌خواهند اهمیت مردم و مردم سالاری را در حکومت و مشروعیت سیاسی مطرح کنند، اما اینکه جمهوری اسلامی از کجا در ذهن امام نقش بسته است، با اعتراف به عدم دست یابی به پاسخی قاطع احتمالاً می‌توان تا حدودی از طریق باز سازی و مرور بر اندیشه‌های امام (ره) به آن نزدیک شد.

* چه نوع اندیشه‌هایی؟

شاید تحت تأثیر فلسفه صدرایی که در آن جایگاه ویژه‌ای برای اختیار و حق انسان قائل هستند، احتمالا متاثر از آموزه‌های دینی و سیره نظری و عملی پیامبر اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) و واکاوی عقلی آن‌ها، با مرور بر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی مختلف در ایران و ریشه یابی علل موفقیت‌ها و ناکامی‌های آن‌ها به این مفهوم رسیده‌اند و یا شاید سؤالاتی که خبرنگاران خارجی در باب دموکراسی، جمهوریت و آزادی از امام می‌پرسیدند، ایشان را به این نتیجه رساندند که بهترین شکل حکومت در شرایط فعلی جمهوری اسلامی است.

سؤال، سوال ظریفی است و تاکنون با اینکه درباره انقلاب کتاب هم نوشته‌ام با این سؤال مواجه نشده‌ام.

بدون تردید این مفهوم وجه ایجابی انقلاب بود و هست و به همین دلیل در نقد جمله‌ای که منتسب به مرحوم بازرگان است که در انقلاب مردم می‌دانستند چه نمی‌خواهند، اما نمی‌دانستند چه می‌خواهند؛ باید بگویم که مردم می‌دانستند چه می‌خواهند، جمهوری اسلامی خواسته مردم بود.

یعنی فلسفه مردم سالاری دینی و تعریف جدیدی از مشروعیت به معنای قانونیّت یک نظام سیاسی.

* یک نظام سیاسی در چه حالتی مشروع است؟

یک نظام سیاسی در حالتی مشروع است که هم دینی، شرعی و حقانی باشد و هم مورد قبول و رضایت عامه مردم قرار بگیرد.

عطف به همین مفهوم، امام (ره) در ۱۲ فروردین رفراندوم را برگزار کرد، ایشان از طریق رفراندوم مقبولیت نظام که رکن اساسی مشروعیت است را تثبیت و به رخ کشیدند و این یک شاهکار بود و به این موضوع بر می‌گشت که امام، امام است و بی‌خود نیست که امام، امام است.

* چگونه شد که امام شناخته شدند و مورد قبول عامه مردم قرار گرفتند؟ در زمانی که امام (ره) وارد عرصه مبارزه و رهبری مردم شدند ما روشنفکران دیگری نیز داشتیم اما اینکه از این میان امام چه خصوصیاتی داشتند که مورد پذیرش قرار گرفت سوال است؟

امام در طول مبارزات سیاسی، خود را عرضه کردند و شناخته شدند. در واقع مردم امام را در حالی که خود را عرضه می‌کرد و در مقابل مکاتب دیگر می‌ایستاد کشف کردند.

در نهضت‌های دیگر ایران در یک صد سال اخیر، کمتر اتفاق افتاده که روحانیون ما به استثناء جنبش تنباکو و ۱۵ خرداد، که آن هم نقطه عطف انقلاب اسلامی بود، در نظریه‌پردازی و بسیج توده‌ها، هر دو فعال باشند و عمدتا نقش مهمی در بسیج توده‌ها داشتند.

تنها انقلاب اسلامی، به مثابه یک جنبش تمام عیار ملی، اسلامی و جهانی است که نظریه‌پردازی، رهبری و راهبری آن بر عهده یک روحانی و مرجع تقلید است.

اگر قرار به امام‌شناسی باشد، باید باز گردیم به سالهای ۱۳۲۳ که اولین بار امام نامه‌ای نوشتند و مردم را دعوت به قیام کردند و بعد بحث مخالفت ایشان با انجمن‌های ایالتی و ولایتی و مخالفت با کاپیتولاسیون شکل می‌گیرد که در نتیجه به تبعید ایشان می‌انجامد و به این ترتیب ایشان از خارج از کشور به هدایت مردم می‌پردازند تا انقلاب به پیروزی می‌رسد.

نکته دیگر در پذیرش امام، به نگاه تاریخی مردم به مرجعیت باز می‌گردد. مرجعیت جایگاه بسیار والایی دارد. البته اگر هویت دینی و تاریخی مردم نبود و اگر سابقه مبارزات روحانیت و جایگاه ویژه مرجعیت نبود، شاید امام بخشی از این اقبال را به دست نمی‌آورد.

*در حقیقت‌‌ همان مسائلی که ریشه در فرهنگ جامعه ایران دارد و پهلوی با آن مقابله کرد؟

بله، به همین خاطراست که در ابتدا به بعد فرهنگی اشاره کردم. البته پهلوی علاوه بر بلند پروازی‌ها و گرایشاتش به فرهنگ خیابانی غرب، ناگزیر بود که با فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی و شرقی در افتد، به دلیل اینکه باید فرماسیون اجتماعی در هر سه ضلع سیاست، اجتماع و فرهنگ وابسته می‌شد.

فرهنگ جامعه مهم است و به راحتی نمی‌توان با هویت تاریخی، فرهنگی و زیست جهان مردم بازی کرد و هر کسی هم نمی‌تواند خود را مدافع آن نشان بدهد. نمی‌توانی با فرهنگ جامعه و مردم بازی کنی، زیرا مردم می‌فهمند، بازی کردن شاید چند صباحی جواب بدهد اما یک روزی و یک جایی دست‌ها رو می‌شود.

و این مسئله ریشه در تاریخ و فرهنگ کهن ایران و عنصر ته نشین شده فرهنگ ایرانی، یعنی یکتاپرستی، نگاه سلسله مراتبی، تلفیق دین و سیاست و نگرش مبتنی بر آشتی ناپذیر بودن حق و باطل دارد که ریشه در قبل و بعد اسلام در ایران دارد. قوم ایران هیچ‌گاه بت پرست نبوده و تندیسه‌ای نداشته است و بعد از اسلام به یکتاپرستی کامل می‌رسد.

ایرانیان قومی هستند که در نبوت در جا نزدند، عطف به نگاه سلسله مراتبی خود به امامت و ولایت رسیدند.

در این بین باید به عوامل عِلّی (مکانیزم به وجود آورنده یک حادثه) و عوامل اعدادی (عوامل بیرونی که در کنار عامل عِلّی دست به دست هم می‌دهند تا حادثه‌ای خلق شود) توجه کرد.

عامل علّی را در نگرش وحدت گرا و نا‌ثنویت امام می‌بینم. بر اساس همین مسئله امام بین دین و سیاست، دنیا و آخرت، فرد و جامعه، حکمت نظری و عملی رابطه برقرار می‌کنند و بیان می‌دارند که در نظر هم عمل لازم است.

باز هم تاکید می‌کنم که باید برای بررسی دقیق ابعاد انقلاب و تحلیل خوب انقلاب، اندیشه امام را بررسی کرد. این انقلاب یک بعد اندیشه‌ای عمیق دارد و اتفاقاتی که در جامعه ما رخ می‌دهد به خاطر بی‌توجهی به اندیشه امام و صبغه فلسفی، عرفانی، کلامی و فقهی امام است، اگر ما این‌ها را خوب درک می‌کردیم بسیاری از مشکلات فعلی را نداشتیم.

*جمهوریتی که در ابتدای انقلاب مطرح می‌شد چه اصولی را در برمی گرفت؟

اصول جمهوریت در فلسفه سیاسی است. فلسفه سیاسی نو ظهور برخلاف فلسفه سیاسی فیلسوف- شاهی افلاطون، یا به تعبیری تئوکراسی که به فضیلت اشخاص تاکید دارد و بر خلاف دموکراسی که فقط به رضایت مردم توجه دارد، به هر دو بعد عنایت دارد.

یعنی نظامی مشروع و قانونی است که هم بعد شرعی، اخلاقی و ویژگی اشخاص و هم مقبولیت عامه را مورد توجه قرار دهد.

فلسفه سیاسی مردم سالاری دینی ترکیبی از پاسخ هنجاری و جامعه‌شناختی سیاسی به سؤال کهن مشروعیت است. جواب ابعاد حقانی در پاسخ به وجه هنجاری آن و جواب بعد مقبولیت در پاسخ به وجه اثباتی و عینی آن است و هر کدام از این دو برای دیگری، هم قابلیت است، هم محدودیت.

مثلا محدودیتی که وجه حقانی و دینی مردم سالاری دینی برای مقبولیت ایجاد می‌کند، این است که مردم حق ندارند دور هر کسی حلقه بزنند و از هر کسی اطاعت بکنند. به تبع، محدودیتی که مردم سالاری برای وجه دینی ایجاد می‌کند، این است که، کسانی که حقانیت دارند حق ترور و کودتا ندارند. حق ندارند با تمسک به هر وسیله‌ای به قدرت برسند یا به قدرت بیشتر دست پیدا کنند یا قدرت را حفظ کنند.

وجه دینی نیز فرصتی برای دموکراسی است که از محتوای خود منحرف نشود و دموکراسی نیز برای وجه حقانی یک فرصت است. شاهد این بوده‌ایم که خیلی از نظام‌های سیاسی به نام دفاع از فضایل انسانی و به دلیل بی‌اعتنایی به ملزومات مرتبط با دموکراسی سر از فاشیسم در آورده‌اند.

مردم سالاری دو ویژگی بارز دارد، اول حکومت منطبق بر قانون و دوم چرخش اصحاب قدرت. تبلور مردم سالاری دینی در فصل سوم قانون اساسی به خوبی بیان شده است و در بخشهای دیگر قانون نیز بر آن تاکید شده است.

-آیا فضا برای حضور و فعالیت بزرگان سیاسی کشور مناسب است؟

در سال ۸۵ به عنوان یکصدمین سالگرد مشروطه، همایشی در مجلس برقرار بود؛ در آن همایش، مقاله‌ای با عنوان ربط دو گفتمان مشروطه و انقلاب اسلامی ارائه کردم.

در آن مقاله سوالی مطرح کردم، با این عنوان که چه شد که از دل مشروطه کودتای رضاخانی‌زاده شد؟

مشروطه صرف نظر از ریشه‌های تاریخی‌اش صبغه نوگرایی فلسفی پررنگی داشت و همین مسئله باعث شد پس از غالب شدن نوگرایان اجتماعی، سنت گرایان اجتماعی حذف شوند و نماد طلیعه این حذف را ‌می‌توان در اعدام شیخ فضل الله نوری دید.

حذف و انزوای سنت گرایان اجتماعی سبب شد در برابر کودتا نیز مقاومتی وجود نداشته باشد و عنوان کردم که نشود‌‌ همان جریان و خطر در انقلاب اسلامی به صورت برعکس رخ بدهد.

انقلاب اسلامی گفتمان جامع‌تری دارد، نه صرفاً سنت گرای فلسفی است و نه صرفاً نوگرای فلسفی و ترکیبی از این دو با عنوان مردم سالاری دینی است. اما در مقایسه با انقلاب مشروطه صبغه سنت گرایی فلسفی پررنگ تری دارد که ‌می‌تواند به محو نوگرایان اجتماعی بیانجامد.

در سال ۸۵ در مجلس همین مبحث را بیان کردم و زنگ خطری را به صدا در آوردم که این اتفاقی که شما بیان کردید رخ ندهد، اما تا حدودی رخ داد. اگر این پیش بینی‌ها نبود و یک آمادگی شکل نمی‌گرفت، احتمالاً وضع بد‌تر ‌می‌شد.

هم اکنون که قدرت در دست اصول گرایان است، شاهد نقدهای جدی در اردوگاه آنان هستیم و این مبارک است. نباید با مفاهیم برخورد دو گانه داشت اگر بر این عقیده‌ایم که مثلا توطئه توهم است، به گونه‌ای نباشد زمانی که به نفع ما است بگویم توطئه توهم است و آنجا که به ضرر ماست بگوییم توطئه توهم نیست.

برخی عنوان ‌می‌کنند که دعوا‌ها ساختگی است تا تنور انتخابات گرم شود. این هم از آن حرف‌های دوگانه‌ای است که به آن اشاره شد. برای مثال دولت ما آن طور که باید و شاید دولت قانون گرایی نیست و جایگاه در خوری برای مجلس و رأی مردم و نظارت مردم قائل نیست، اما مجلس خودش متوجه این معنا است و طرح سوال از رئیس جمهور را به صورتی جدی و نه ساختگی و صوری مطرح ‌می‌کند. این گونه نباشد که برخلاف معمول این را صرفآ یک توطئه بدانیم.

به هرحال، به رغم همه این سختی‌ها، هستند کسانی که در مجلس متوجه ‌ملزومات جمهوری اسلامی، حق مردم و سابقه تاریخی و اندیشه امام بوده و مراقب هستند که نگاه ابزاری به مردم نشود.

هرچند وضع را وضع مطلوبی نمی‌دانم، اما معتقدم که ‌می‌توانست بد‌تر باشد. لکن باید این نوید را هم بدهم که روز به روز فضا به سمت مبانی و اصولی پیش ‌می‌رود که براساس آن‌ها هشدار‌ها داده شده است.

به رغم اینکه فضا نا‌مناسب است اما در باطن روندی وجود دارد که نویدبخش و امید وارکننده است. بتدریج توهم‌ها، جهالت‌ها و رندی‌ها و کلاه برداری‌ها کم رنگ و بر ملا می‌شود.

نمونه بارز همین کلاه برداری‌های سیاسی به برداشت‌های رندانه از صحبت‌های بنده در برنامه پارک ملت بر می‌گردد. این صحبت‌ها هیچ ربطی به جایگاه ولایت فقیه و شخص ولی فقیه نداشت، اما عده‌ای برای فرار کردن از مسئولیت‌های خود و اصطلاحاً با «شعار کی بود، کی بود، ما نبودیم»، این صحبت‌ها را متوجه ولایت فقیه کردند. مخاطب اصلی صحبت‌های من دولت، وکیل الدوله‌ها و برخی از نهاد‌های دولتی و حتی مردمی بود، اما برخی از صاحب منصبان برای فرار، پشت دفاع از ولایت فقیه سنگر گرفتند.

*فکر ‌می‌کنید مبانی و اصول جمهوریت از ابتدای انقلاب تا کنون رشد داشته‌است؟

اصول باید فهمیده و نظریه‌پردازی ‌می‌شد، باید مسئولیتهای خودمان را فهم ‌می‌کردیم، اما تا حدودی قدرت زدگی ما مانع شد که این مسأله صورت گیرد.

در اصل نهادهای مدنی و تاریخی ما تا حدودی وظایف نظارتی و نظریه‌پردازی خود را فراموش کردند. از سوی دیگر روشنفکران ما هم فراموش کردند که در چه بستری انقلاب شد.

اشتباه اینجا است که بر این باور باشیم که رشد یک نظام تنها به قدرت رسمی وابسته است، در حالی که قدرت رسمی و قدرت غیر رسمی باید در کنار هم حرکت کنند و اگر نقادی قدرت غیر رسمی نباشد، قدرت رسمی از درون می‌پوسد و اگر مراقب نباشیم بلای خانمان سوز می‌شود.

*ممکن است شرایط ایران بعد از انقلاب در این مساله تاثیر داشته باشد؟ بحث فرهنگی بعد از انقلاب مورد توجه قرار نگرفت.

بله، درست است. در اوایل انقلاب اسلامیت را در مقابل ایرانیت قرار داریم که اشتباه بود و بعد ایرانیت را در مقابل اسلامیت قرار داریم که آن هم اشتباه بود.

نمی‌شود این دو را در فضای جغرافیایی ایران و تاحدودی فضای جغرافیای فرهنگی از هم جدا کرد. کسانی که در مورد هویت ایرانی کار کرده‌اند، معتقدند عنصر مقوم ایرانیت ما دینداری ما است. درست است که دایره اسلامیت وسیع‌تر از دایره ایرانیت است، اما خود ایرانیت نیز مؤلفه‌هایی دارد که خارج از فضای جغرافیایی ما است.

یعنی ایرانیت عطف به پیوندهای فرهنگی صرفاَ در فضای جغرافیایی ما تعریف نمی‌شود و بدون تردید اسلامیت نیز به عنوان یک مکتب جامع در فضای جغرافیایی هیچ کشوری تعریف نمی‌شود و البته ویژگی‌های مشترکی بین اسلامیت فرا جغرافیایی و فرا ملی ما و پیوندهای فرهنگی فرا ایرانی و ملی ما وجود دارد. بهترین تبلور این حرف من یکی از آیات قرآن است که می‌فرماید اگر قرآن به عجم نازل می‌شد عرب ایمان نمی‌آورد و چه زیبا امام صادق در تکمیل این آیه می‌فرمایند اسلام به عرب نازل شد و عجم، به دلیل‌‌ همان ویژگی‌های فرا قومی و فرا ملی‌اش ایمان آورد. به همین خاطر است که ایرانیان از اسلام استقبال کردند و به بارور شدن آن کمک کردند.

همان طور که عنوان کردم بخشی از مشکلات به خاطر تقابل اسلامیت و ایرانیت است که کماکان مورد غفلت قرار می‌گیرد و البته این بحث هیچ ربطی به بحث پوچ و ناسیونالیستی مکتب ایرانی ندارد.

نکته دیگر قدرت زدگی است که فکر کردیم با تشکیل جمهوری اسلامی دیگر نیازی به نقد و نظریه‌پردازی و نیازی به اعتبار قدرت و قدرت مدنی نداریم. قدرت مدنی تنها یک قدرت نظارتی نیست و باید در اداره کشور کمک کند. نمی‌توان در اداره کشور از نخبگان عرصه مدنی غافل شد و نخبه شامل تخصصهای مختلف می‌باشد.

بدون کمک نخبگان و نقد نمی‌شود کشور را به سلامت اداره کرد. با چنگ و دندان به قدرت رسمی چسبیدن و انقلاب را با سیاست‌ها و رفتارهای رسمی مستتر در جمهوری اسلامی خلط کردن و اتخاذ سیاست‌های مذبذب در جمهوری اسلامی چاره کار نیست.

در‌‌ همان ابتدا باید انقلاب را به لحاظ ذهنی و معیاری از جمهوری اسلامی جدا می‌کردیم و از انقلاب به عنوان محک و معیار نقد جمهوری اسلامی استفاده می‌کردیم تا شاهد برخی رخدادهای تلخ نباشیم.

بخشی از این مشکلات نیز به شرایط زمانه باز می‌گردد، شرایط زمانه چیزهایی را به ما دیکته کرد که قرار نبود در شرایط عادی تن به این دیکته‌ها بدهیم. مثلاَ چیزهایی اقتضایی بودند و حسب ضرورت زمانی و مکانی پذیرفتم. این‌ها اقتضایی بودند و ضروری نبودند، اما یادمان رفت که باید بتدریج از این حالات اقتضایی خارج شویم. اوایل انقلاب، گروه‌های محارب اعلام نبرد مسلحانه کردند و مسئول آن را وادار به استفاده از ماشینهای بنز ضد گلوله کردند، اما قرار ما ماشینهای بنز نبود، مسئولین با دوچرخه سرکار خود می‌رفتند، بنز‌ها اقتضای زمان بود ولی بتدریج ضروری شد. باید توجه کنیم که مسائل اقتضایی ضروری نشود. هر انقلاب ذاتیاتی دارد و عرضیاتی و ممکن است عرضیات عندالاقتضایی، ذاتی بشوند، اما ذاتی نیستند و بحث حق و مصلحت در اینجا مطرح می‌شود. مصلحت دایره زمانی و مکانی خود را دارد. باید بازنگری شود که چه بخشی از اقتضائات ضروری شده و باید آن‌ها را حذف کرد و این مساله بسیار مهمی است.

نکته دیگر توجه به ظرف انقلاب است ما با یک قابلیت‌های خاص انقلاب کردیم، اگر ظرف قابلیت تمام عیاری داشت انقلاب نمی‌کردیم. ما در مقابل محدودیت‌های این ظرف کاری اساسی نکرده‌ایم و بجای اینکه این ضعف تاریخی خود را رفع کنیم، روز به روز مظروف خود را تنگ‌تر ‌می‌کنیم.

یکی از ظرف‌هایی ناموجهی که انقلاب اسلامی در آن شکل گرفت رابطه قدرت – ثروت، تمرکز گرایی در اداره کشور و اقتصاد نفتی بود. دولت رانتی یکی از عوامل اصلی انقلاب بود، در مقابله با دولت رانتی ما انقلاب کردیم، ولی دولت رانتی کماکان ادامه دارد.

هر چند این مظروف آن قدر قوی بوده که این محدودیت‌ها را تحمل کرده است، اما باید چاره اندیشی کرد و تحول ساختاری را در دستور قرار داد و نهادهای مستقل مدنی ما باید به استقلال خود و نظریه‌پردازی خود توجه زیادی بکنند.

آنهایی که در عرصه نخبگی ما تخصص‌هایی دارند و ‌می‌توانند به اعتلای کشور کمک کنند باید به کار گرفته شوند و زمینه به کار گیری آن‌ها فراهم شود.

**به مسایلی چون عدم تبدیل مصلحت به ضرورت و تغییر تفکر‌ها اشاره کردید در بطن جامعه و مردم چه تغییراتی باید شکل بگیرد.

انقلاب متعلق به مردم است.

-درست است انقلاب مال مردم بود و مردم این انقلاب را شکل دادند آیا حضور مردم در عرصه‌های مختلف کشور با گذشته قابل مقایسه است؟

مردم صاحب اصلی، مجرا و هدف انقلاب و بعد مشروعیت نظام هستند. آنچه به عنوان آسیب دیده ‌می‌شود این است که به تدریج آن چرخه دیالکتیک بین عرصه رسمی و عرصه مردمی در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سست شده است و این نشان دهنده این است که مسأله‌ای رخ داده که باید جلوی آن را گرفت. به تدریج مردم به صورت خود آگاه و ناخودآگاه بیگانه ‌می‌شوند و به نظرم راهش‌‌ همان روشنفکری و آگاهی بخشی است.

یعنی مردم باید نسبت به جایگاه، به نقش و به حقوق خود آگاه شوند و اینجاست که روشنفکری معنا پیدا ‌می‌کند. روشنفکر به عنوان زبان بی‌زبان‌ها، آگاهی بخش تود‌ها و برملا کننده شبکه اغوایی و القایی معنا پیدا ‌می‌کند. مردم باید بدانند چه جایگاهی دارند تا بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند و این چرخش دیالکتیک را فعال کند.

نباید روز به روز شاهد بیگانگی عرصه رسمی از غیر رسمی باشیم. بخشی از این تمدن سازی ما با روش خاص ایجاد کننده اختلال در چرخة دیالتیک است. مدتی است هر کسی که به قدرت رسمی ‌می‌رسد بلافاصله امتیازات انحصاری به خود اختصاص‌می‌دهد و فورمالیزمی را برای تحکیم پایه‌های قدرت خود ایجاد می‌کند.

مساله ظرف و مظروف است، وقتی ظرف را بزرگ نمی‌کنید، مظروف تاریخی این ظرف باز ‌می‌گردد. یکی از مظروفهای مربوط به ظرف تاریخی ما فرهّ ایزدی است که به شاه اعطا ‌می‌شد.

ما به ولی فقیه فرهّ ایزدی اعطا نمی‌کنیم، ولی فقیه شاه نیست و نباید نگاهی مانند شاه به ولی فقیه داشت. این توهین به ولایت فقیه و جایگاه قاعده‌مند و منضبط آن است. نه ایشان خود این تصویر را از خودشان دارند و نه ما باید به مثابه یک شاه به ایشان نگاه کنیم و با ترس و لرز و هراس با ایشان گفت‌و‌گو کنیم. امام علی (ع) ‌می‌فرمایند: بامن مانند جباران سخن مگویید.

یکی از معانی ولی، محبت و عشق است و می‌تواند نمودی از آن در ولی امر به عنوان وجه اجتماعی و سیاسی آن تجلی داشته باشد. یعنی ولایت فقیه مبتنی بر اقناع، محبت و عشق است و تصویر مبتنی بر زور، اجبار، ترس و اغوا نباید از ولی فقیه ساخته شود.

عظمت جمهوری اسلامی به برج و بارویش نیست، به حریت، عشق‌ و محبتش است اگر این‌ها نباشد چه فرقی بین آمریکا و ایران است. یادمان نرود که جمهوری اسلامی چه ویژگی‌هایی داشت و باید داشته باشد.

!پیش بسوی استقرار حکومت اسلامی با پرچم انقلابی

Share Button

Egypt’s first deputy parliament speaker, Ashraf Thabet, says he will ensure those responsible for the deaths of protestors are properly prosecuted. (File photo)

»معاون سخنگوی پارلمان جدید مصر از اخوان المسلمین اشرف طابت: «ما اطمینان میدهیم که همه آنهایی که مسئول مرگ معترضین هستند به محاکمه کشیده شوند»
اخوان المسلمین ، زیرکانه بجای اینکه شعار حکومت شرعی و انقلاب اسلامی بدهد، هدف استراتژیک خود را خُرد کردن ستون فقرات ارتش و مطیع کردن آن قرار داده است. به بهانه انتقام گیری خون انقلابیون، باید اتوریته و استقلای ارتش در هم شکسته شود تا زمینه تبدیل آن به سپاه پاسداران مصر با ایدئولوژی اسلامی هموار شود. نیروهای چپ و ناصریست های ناسیونالیست به اسب تروآی نیروهای ارتجاعی مصر، دولتهای سوریه و ایران تبدیل شده اند. زیر اسلامی کردن انقلاب یعنی چیره کردن گفتمان ضد لیبرالی ضد اسرائیلی و ضد امریکائیست که در فضای آن نفس سیاسی جامعه گرفته میشود!

By TALAAT AL-MAGHRABI
AL ARABIYA CAIRO

Egypt’s First Deputy Parliament Speaker Ashraf Thabet vowed to make sure the first post-revolution parliament would take the necessary measures to prosecute all those responsible for killing or injuring the revolutionaries.

“The revolutionaries have to be avenged because it is thanks to them that we are now members of parliament. This could never have happened during Hosni Mubarak’s time,” Thabet told the talk show 90 Minutes on the Egyptian independent satellite channel al-Mehwar.

Thabet, who also heads the fact finding committee in charge of investigating violence against protestors, said the committee will start its work as soon as its sub-committees are formed.

“Each member of the committee and its sub-committees will be assigned a special role so that at the end we have all the information needed and which includes the sequence of events since the beginning of the revolution.”

Thabet said that even cases where suspects were found innocent will be investigated by the committee.

“Meanwhile, the committee will also be working on knowing the whereabouts of people who disappeared at the time of the revolution and are still missing.”

In addition to making sure that anyone involved in killing or injuring innocent civilians is prosecuted, Thabet stressed that the new parliament will work on eliminating the reasons that ignited the revolution.

“This should include financial, political, and social corruption, flawed laws and legislations, and the problem of slum areas.”

Thabet found an alliance between the Salafi Nour Party, to which he belongs, and the Freedom and Justice Party, the political wing of the Muslim Brotherhood, quite unlikely.

“We did not have an alliance during the elections nor do we have one now. The Nour Party has good relations with the Freedom and Justice party and all other parties in the parliament.”

Those good relations, he explained, were what made electing a parliament speaker and two deputies a smooth process.

“The parliament speaker was from the Freedom and Justice Party since it has the majority and the first and second deputies came from Nour and Wafd, respectively, in accordance with their ranking in election results.”

Thabet added that the new parliament is entirely different from the 2010 one in the sense that it is no longer a subordinate of the government and the executive power.

“The former ruling National Democratic Party monopolized the parliament in several ways especially through rigging and thuggery and allowed no other party to take part in the political process.”

On the contrary, he pointed out, the new parliament is a body assigned with issuing legislations and monitoring the performance of the government.

“It also contains representatives of all political powers such as Islamists, revolutionaries, liberals, and independents.”

Saad al-Katatni, the new parliament speaker, declared Ashraf Thabet first deputy after getting 429 votes.

Thabet, holder of a B.Sc. in agriculture and a B.A. in law, was secretary general of the Membership Affairs Committee in the Nour Party, is a preacher in several Egyptian mosques, and has taken part in several charity projects across the country.

(Translated from Arabic by Sonia Farid)

 

سوریه هم در چنگال بحران ارزی!

Share Button


سوریه هم ارزش پول خود را کاهش میدهد
تایمز مالی

Syrian plan paves way for pound’s devaluation
By Abigail Fielding Smith in Damascus
Getty
Syria plans to introduce a managed float of its exchange rate next week, Adib Mayaleh, the central bank governor, told the Financial Times on Thursday, effectively devaluing its currency.
The move comes as a 10-month political crisis has pushed the Syrian pound to record lows against the dollar on the black market. President Bashar al-Assad’s regime is struggling to bolster an economy hit by European Union sanctions on the lucrative oil trade and the loss of valuable tourism dollars.
More
ON THIS STORY
• Syria set for showdown over Arab League
• Comment Monitoring Syria
• Diplomats seek UN Syria consensus
• In depth Syria
• Monitors feted by Damascus residents
ON THIS TOPIC
• Global Insight League risks letting Assad off hook
• Arab League urges end to Syria violence
• Syria opposition groups fail to reach accord
• Syrian rebels raise a flag from the past
IN MIDDLE EASTERN FINANCE
• UAE central bank hit by hackers
• Dubai’s new-found optimism anchored by debt
• Egypt’s stifled SMEs gear up for listing
• UAE squeezes federal spending
“During the last 10 days the exchange rate jumped a lot of steps, we are now in a period of controlling those steps,” said Mr Mayaleh.
Until now, private banks have been obliged to supply foreign currency at an exchange rate determined by the central bank. At the start of the political crisis, both the official and the black market rates were around 47.5 Syrian pounds to the dollar.
But since the crisis began there has been a surge in demand for dollars as Syrians contemplate an increasingly uncertain political and economic future. This has pushed the black market rate up to about S£۷۰ to the dollar, while the central bank rate has risen to just S£۵۷٫
Banks are thought to have dollars but are assumed to be reluctant to sell them at the official rate, analysts say. The central bank’s plan seems to be that allowing private banks to sell foreign currencies at a rate of their choice will increase the flow of money in the system, though it will allow a de facto devaluation of the currency. “We know banks have sufficient foreign exchange and want to sell it,” Mr Mayaleh said.
“By putting private bank money in the market they would hope it would impact the black market rate and exert some control over inevitable devaluation,” said David Butter of the Economist Intelligence Unit.
The decree, issued by the prime minister’s office, is a bold move for a regime which has historically exercised a large degree of control over the economy. As such, it reflects the serious nature of their predicament.
But the move still falls short of a full liberalisation of the exchange rate. The central bank will continue to finance the import of “essential substances” at the official rate. The supply of foreign currency for personal use is still governed by heavy restrictions. Individuals can only buy $2,000 of foreign exchange a year without special permission.
The defence of the pound has also cost the Syrian government. Last year it said that it had spent $2bn of its foreign currency reserves defending the pound. There has been speculation that the recent slide reflects a decision to ration the supply of foreign currency reserves, also hurt by the loss of oil revenue due to EU sanctions and the loss of tourism dollars.
Last September, the government sought to ban imports in an effort to preserve the country’s foreign currency reserves. It later overturned this decision under pressure from the business community.
Mr Mayaleh declined to comment on the state of the central bank’s foreign currency reserves, saying the release of those numbers would provide “tools” for those seeking to undermine confidence in the pound. He insisted that the state had the resources to cope with the current economic environment. “We know this crisis will last for a long time, we are ready to face it,” said Mr Mayaleh. “Sanctions will be pain, but they won’t kill.”
 

ناوهواپیما بر روسیه در بندر سوریه

Share Button

Syria and Russia
Wait and sea
An awkward visitor
Jan 14th 2012 | from the print edition

THE Syrian port of Tartus is Russia’s only military base outside the old Soviet Union. Moreover, Russia is the Syrian regime’s only big-power friend. So the arrival there of the Admiral Kuznetsov aircraft-carrier and a few other warships earlier this month brought a warm welcome from Bashar Assad’s defence minister, General Dawood Rajiha, who praised Russia’s “honourable” support for his government.

Russia still blocks sanctions against Syria in the UN Security Council. But its navy offers little practical support. The laboriously assembled flotilla (shadowed by NATO vessels) did nothing to stop Cyprus impounding a cargo ship carrying tens of tonnes of Russian ammunition and explosives to Syria; it was released on condition it went to Turkey.
Russian officials say the visit is nothing to do with Syria’s politics. Its warships visit often. It started modernising the near-derelict base, a legacy from Soviet times, in 2009. In any case they would be little use in a real fight: America’s Sixth Fleet alone has probably more firepower than Russia’s entire navy, which has barely 20 seaworthy surface ships.

The toppling of dictators in Iraq and Libya hurt Russia’s oil interests and arms sales. It wants to avoid that in Syria. Its dilemma is that too much support for Mr Assad risks a future regime booting it out of Tartus, which is valued by Russian spooks and electronic snoopers. But too little may mean defeat for an old ally
  

Balatarin

اقتصاد سوریه در تنگنا

Share Button

روزنامه شرق
یک شنبه,۲۵ دی ۱۳۹۰
۲۰۱۲ ۱۵ January
شرق،سحر طلوعی: «اقتصاد سوریه ویران شده است.» این گزاره، جمله ابتدایی اغلب گزارش‌های اقتصادی‌ای است که در یک سال اخیر درباره این کشور نوشته شده است. منظور از یک سال اخیر، مدت‌زمانی است که ناآرامی‌ها در سوریه کلید خورده و تا امروز ادامه داشته است. کافی است در موتورهای جست‌وجوی اینترنتی نام سوریه و وضعیت اقتصادی این کشور بعد از شروع اعتراض‌های مردمی به دولت بشار اسد را جست‌وجو کنید. تکراری‌ترین جمله‌ای که در این گزارش‌ها به آن دست پیدا می‌کنید، گزاره ابتدایی همین مطلب است: «اقتصاد سوریه ویران شده است.» سوریه کمی بیشتر از ۲۲ میلیون نفر جمعیت دارد و کمی بیشتر از ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع مساحت. واحد پول این کشور لیره یا پوند است که در بازار جهانی ارزها هرگز به عنوان واحد پولی قدرتمند و معتبر شناخته‌شده نیست. سوال اینجاست: حالا که سوریه وضعیت ناآرامی را پشت سر می‌گذارد، آیا ارزش واحد پولی این کشور کم شده یا نه، اگر کم شده چقدر و…
دو روزنامه نشنال‌نیوز امارات و گاردین انگلیس در ماه آگوست و دسامبر ۲۰۱۱ گزارشی از وضعیت اقتصادی سوریه بعد از بروز بحران و درگیری داخلی منتشر کرده‌اند و هر دو روند بالا و پایین شدن ارزش واحد پولی سوریه (لیره – پوند) را زیر نظر گرفته‌اند. هر دو روزنامه سعی کرده‌اند پاسخی برای پرسش ما دست و پا کنند. گزارش روزنامه نشنال‌نیوز در روزهایی نوشته شده است که بحران مالی گریبان بازارهای اروپا و آمریکا را نیز گرفته بود (ماه آگوست) و گزارش گاردین تازه‌تر و به‌روز‌تر است (ماه دسامبر). گزارشی که در ادامه می‌خوانید نکاتی است از گزارش‌های این دو روزنامه.
بشار اسد برای حفظ دولت خود تا امروز چیزی بیش از ۶۰ میلیارد دلار خرج کرده است. می‌شود به جای بشار اسد، از واژه سوریه و اقتصاد این کشور استفاده کرد و گفت: اقتصاد این کشور تا امروز بیش از ۶۰ میلیارد دلار آسیب دیده است. مصداق این ادعا صنعت گردشگری، کشاورزی و نفت این کشور است که بعد از بروز بحران داخلی فلج یا نیمه‌فلج شده است. توریسم در سوریه حدود ۱۲ درصد اقتصاد را شامل می‌شود. از ماه مارس سال ۲۰۱۱ که اعتراض‌های مردمی در سوریه شروع شد تا امروز از این ۱۲ درصد دیگر خبری نیست. این درست که شهر‌های حما و حمص و درعا میدان شکل‌گیری درگیری‌ها بوده است و بیشتر بار گردشگری سوریه بر دوش حلب و دمشق است که در بحبوحه ناآرامی‌ها کمتر دچار بحران شده است، اما در این یک سال اخیر راه‌های عبوری و دسترسی به دمشق و حلب برای گردشگران هرگز امن نبوده و همین امر باعث شده صنعت توریسم سوریه فلج شود و به ادعای گزارش‌نویس روزنامه نشنال‌نیوز به صفر برسد. در صنعت نفت نیز دولت سوریه دچار مشکلات فراوان شده است. نفت اساس اقتصاد سوریه نیست اما شروع ناآرامی‌های داخلی این صنعت را هم با مشکل روبه‌رو کرده است. آمار مربوط به تولید نفت سوریه می‌گوید این کشور در شرایط عادی به طور متوسط در روز حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند. از این مقدار، ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام، به مصرف داخلی این کشور می‌رسد که البته سوریه تنها ۲۴۰ هزار بشکه آن را تصفیه می‌کند و برای تامین نیازهایش نیازمند واردات گسترده است. همین اعداد و ارقام که در شرایط عادی برای سوریه به دست آمده، آنقدر کم است که به زعم روزنامه نشنال‌نیوز به مثابه خودکشی است. نفت وارداتی سوریه از روسیه و ایران تامین می‌شود. با بروز تحریم‌های آمریکایی و اروپایی، تامین نیاز سوختی این کشور به مشکل برخورده است. از دست روسیه و ایران هم خیلی کاری ساخته نیست. کشاورزی یکی از پایه‌های محکم اقتصاد سوریه است. گفته می‌شود ۱۸ درصد اقتصاد این کشور به کشاورزی وابسته است. زمین‌های بارور و حاصلخیز سوریه در شهر‌های دیرالروز و حما مستقر است. کافی است اخبار سوریه در این نزدیک به یک سال را پیگیری کرده باشید. حما و دیرالزور از مراکز اصلی درگیری‌ها به شمار می‌آیند. با هجوم تانک‌های ارتش سوریه به این مناطق زمین‌های کشاورزی آسیب دیده‌اند. از این گذشته کشاورزان هم تقریبا کار را رها کرده‌اند و بیشتر مشغول اعتراض‌های خیابانی هستند. معاملات این بخش با دولت قطع شده است و همین مساله بر اقتصاد سوریه تاثیر گذاشته است. به اینها اعتصاب‌های گاه و بیگاه را هم اضافه کنید و البته رونق گرفتن بازار سیاه در این کشور را تا پازل دلایل برای زمین خوردن اقتصاد سوریه فراهم شود. فراموش نکنید دمشق بازار بزرگ تجار سوریه است. اما بی‌ثباتی‌های سیاسی در پایتخت باعث شده میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این منطقه به رقم صفر برسد و در عمل تاجران دمشقی هم از تجارت طرفی نبندند. با این حساب به نظر می‌رسد ۶۰ میلیارد دلار ضرر و زیان برای سوریه عدد غیرقابل قبولی هم نباشد. خب همه دلایل برای زمین خوردن اقتصاد سوریه جور است. آیا واقعا ارزش واحد پولی این کشور بیش از همیشه افت کرده است؟ برای این کار باید ارزش واحد پولی سوریه یا همان لیره را با واحدهای پولی معتبر جهانی مثل دلار مقایسه کرد. پیش از مارس ۲۰۱۱ که هنوز امواج اعتراضی مردم سوریه علیه دولت راه نیفتاده بود، هر یک دلار آمریکا برابر بود با ۵۴ تا ۴/۵۸ لیره یا پوند سوریه. در آمار منتشرشده از نوسان‌های واحد پولی سوریه، نوشته شده این دامنه عددی طی یک دهه (سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰) تقریبا ثابت بوده است. اما این دامنه عددی در بحبوحه درگیری‌های داخلی سوریه ناگهان دچار تغییرات گسترده شد و به بدترین وضعیت خود رسید. نشنال‌نیوز می‌نویسد ارزش واحد پولی سوریه در بدترین حالت خود به ۶۷ لیره مقابل یک دلار آمریکا رسید. یعنی فقط ۱۰ واحد افزایش با مفهوم کاهش ارزش. این اتفاقات در ماه آگوست ۲۰۱۱ و در اوج بحران مالی اروپا و آمریکا رخ داد. رسانه‌ها از این دوره با تیتر «واحد پولی سوریه در کم‌ارزش‌ترین حد خود» یاد کرده‌اند. دولت بشار اسد برای کنترل ارزش واحد لیره دست به کار شد و در همان ماه آگوست تنها ۱۰۵ میلیون دلار از دولت کویت قرض گرفت. دولت بشار اسد برای حفظ ارزش واحد پولی کشور خود بیش از اینها هزینه داده است. روزنامه گاردین انگلیس از قول بانکدار‌های سوری می‌نویسد: طی هفت ماه یعنی از ماه مارس ۲۰۱۱ که تاریخ آغاز بحران داخلی سوریه بوده تا ماه سپتامبر ۲۰۱۱، دولت بشار اسد برای جلوگیری از افت ارزش واحد پولی لیره با پوند مقابل واحد پولی دلار هر ماه مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است! مبلغ شگفت‌انگیزی است. بی‌دلیل نیست که گفته می‌شود حفظ دولت اسد تا امروز ۶۰ میلیارد دلار خرج داشته است. بعد از این ترفند، دولت اسد معتقد است ارزش واحد پولی سوریه به عدد ۵/۴۷ لیره مقابل یک دلار آمریکا رسیده است.
این عدد حتی از ارزش لیره در شرایط عادی هم بالاتر است. اما آنچه گاردین از بازار سیاه سوریه به گوش می‌رساند این است که در ماه دسامبر هر یک دلار آمریکا برابر است با ۲۵/۵۷ لیره سوریه. با این حساب ظاهرا واحد پولی سوریه افت نکرده و بی‌ارزش نشده است. اما وقتی رقم هر ماه ۵۰۰ میلیون دلار هزینه برای حفظ ارزش لیره را که دولت از جیب مردم برمی‌دارد تا قدرت را ترک نکند و تسلیم رای مردم نشود، بگذاریم کنار این گزاره، دست‌مان می‌آید که ارزش واحد پولی این کشور افت کرده است. پیش از شروع درگیری‌های داخلی سوریه، ذخایر ارزی این کشور کمی بیش از ۱۷ میلیارد دلار بوده است. اما این روزها هرگز نمی‌توانید خبری از رقم دقیق آن بگیرید. گاردین در ادامه گزارش خود تاکید می‌کند بانکدارهای سوریه مدعی هستند با همه این تلاطم‌های مالی و اقتصادی موجود در کشور هنوز مردم سوریه سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج نکرده‌اند و دست به سپرده‌هایشان نزده‌اند.
روزنامه نشنال‌نیوز در پایان گزارش خود نوشته دولت اسد شاید با حضور خیابانی مردم و فشار اعتراض‌ها بیش از این متزلزل نشود و فرونپاشد، اما در زمینه اقتصاد، اوضاع امیدوارکننده‌ای ندارد و نزدیک به پایان است.