Archive for: January 2013

رانت گوشت و خون ملت

Share Button

درمیهن ما با گذشت هر روز، بخش کمتری از مردم باید اشتهای بخش تناورشونده تری از «سرمایه خواران» را ارضاء کنند. و این یعنی خوردن از گوشت و استخوان زحمتکشان نه از محل کار آنان.

در بین حتی همان شیخ نشینهای نفتی امارات هم هیچ شیخ نشینی نیست که مانند کشور ما، تمام در آمد نفتی اش بجیب اقشار و طبقه تازه به قدرت رسیده حاکم برسد.
و کامنت مرا هم در زیر عکسها بخوانید!

TT4

TT5

TT6

TT7

TT8

TT9

TT10

TT11

TT12

TT13

TT14

TT15

TT16

TT17

TT18

و اینهم کامنت من:
کامنتی بر یک اِ ـ میل رسیده!
روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق زهر کوی بام خاست
پرسید زان میانه یکی کودکی فقیر
آن رخشنده چیست که بر تاج پادشاست.
گفتند آن جماعت که ندانیم ما که چیست
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست
از ره رسید پیرزنی کوژپشت و گفت
این خونِ دل من و اشک دیده شماست
مارا به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ، سالهاست که با گله آشناست
از زنده یاد پروین اعتصامی.
آری، در زمان پروین و حتا تا زمانه ما، جلال و جبروت پادشاهان صرب المثل یک زندگی افسانه ایی بوده است. ولی اگر این مثال مردمی که طی قرون شکل گرفته است و پر بیراه هم نیست در زمان «پروین» مصداق داشته است، در ایران ولایی و اسلامی ما و با حاکمیت بلا منازع و فراسلطانی آیت الله خوانده ایی بنام سید علی خامنه ایی و الیگارشی نظامی، اقتصادی، مذهبی پشت سر او؛ دیگر این ضرب المثل تاریخی در دنیا، جامعیت خودرا از دست داده است و اگر پروین زنده بود امروز باید میسرود که: ( روزی گذشت شیخ یا که روزه خوان به قدرت رسیده ایی و.. .
بنظر من امروز دیگر در میهن ما سخن از رانتخواری نفتی و رانت نفتی، بیان آن فرایندی که بنام فرایند غیرعادلانه توزیع ثروت یا تولید ملی در میهن ما نامیده شده معنای خود را از دست داده است.
میزان تصور ناپذیر انباشت قدرت و ثروت بی حساب و استثمار مبتنی بر غارت خود ملت و دسترنج آن با استفاده از مکانیسمهای غیرعادلانه توزیع ثروت و فرایند ویژه بی عدالتی آفرین گردش پول، کالا، تولید و خدمات که بعلت تورم، کاهش ارزش پول ملی، سیستم بسیار غیر عادلانه مالیاتی و گمرکی و دولتی کردن بخش عمده اقتصاد کشور و تملک بهترین منابع تولیدی به سپاه و نهاد های زیر نظر رهبری، کار را از چپاول درآمد نفتی گذرانده و به غارت ثروت و دیگر منابع طبیعی و استثمار بی سابقه نیروی کار یدی و فکری تا مرز رسیدن کارد به استخوان مزد و حقوق بگیران رسانده است. این دیگر نه حتی نیروی کار ملت بلکه خود ذخیره انرژی کاری زحمتکشان است که بدون باز آفرینی کامل و جبران شدن آن به تاراج میرود. شرایط کار امروز میهن ما و بی حقوقی و بی دفاعی اقشار و طبقات آسیب پذیر مملکت این را به روشنی بازگو میکند.
توزیع یارانه مستقیم( بخوان صداقه خوارگی و یا ایجاد روحیه گدا پروری)، به ملت بجای ایجاد چنان شرایطی که هر زحمتکشی بتواند به اندازه (حد اقل قسمت قابل تحملی از معادل محصول مادی یا خدماتی کار خویش را با مزد خود بخرد)، یعنی اینکه این دیگر، این؛ اصلِ ذخیره و خزانه نیروی کار است که مورد استثمار قرار گرفته و مصرف میشود و نه بخش باز تولید شده آن.
درمیهن ما با گذشت هر روز، بخش کمتری از مردم باید اشتهای بخش تناورشونده تری از «سرمایه خواران» را ارضاء کند. و این یعنی خوردن از گوشت و استخوان زحمتکشان نه از محل کار آنان.
نگارنده این سطور بعنوان کسی که حد اقل ۳۰ سال از زندگی خود را با کار یدی گذرانده است(۳ سال کار های متفرقه و ۲۷ سال کار حرفه ایی فلز کاری)، بر خلاف اعتقاد عموم طرفدار استثمار است. ولی آنچنان استثماری که در فرایند «بازگسترشی» تولید؛ کشورهای بزرگ صنعتی امروز جهان را به جایگاه امروزشان رسانده و برای کارگران آنها چنان رفاهی آفریده است که کارگر کره شمالی و حتی چین در چند ده ساله آینده هم ففط خواب آنرا باید ببینند.
در بین حتی همان شیخ نشینهای نفتی امارات هم هیچ شیخ نشینی نیست که مانند کشور ما، تمام در آمد نفتی اش بجیب اقشار و طبقه تازه به قدرت رسیده حاکم برسد.
ملت ایران با حکومتی مدافع منافع رانتخواران روبرو نیست بلکه با حکومتی مدافع سرمایه خواران که کارشان به خونخواری زحمتشکان کشیده است روبرو است. عکسهای فوق که نمیتوانند استثناء هم باشند گواه این ادعای منست.

انتخابات، گزینه ها و گمانه زنیها

Share Button

برگرفته از کلمه: جمعه, ۶ بهمن, ۱۳۹۱

مهندسی معکوس انتخابات: کاندیداهای نمایشی و نتایج تضمین شده برای جناح حاکم

چکیده:در مهندسی معکوس انتخابات، به جای آن که در فرایند انتخابات مداخله شود تا نتیجه مطلوب به دست آید، این فرایند به گونه ای طراحی می شود تا نتیجه مورد نظر به دست آید. مهندسی معکوس انتخابات بر چیدن آرایش سیاسی و کاندیدا کردن عده ای و عدم اجازه به کاندیدا شدن عده ای دیگر و ایجاد فضای خاص بر کل انتخابات تاکید دارد تا بدون نیاز به مهندسی انتخابات، نتیجه مطلوب حاصل آید….

سایت بازتاب در مطلبی با عنوان «رونمایی از پروژه مهندسی معکوس انتخابات» نوشت:
با طرح بحث جایگزینی مهندسی معکوس انتخابات، به جای مهندسی انتخابات، این سوال در افکار عمومی پدید آمده است که مهندسی معکوس انتخابات چیست؟
واژه مهندسی انتخابات در مواردی به کار برده می شود که با دخالت مستقیم برخی عناصر، نتیجه مطلوب آنها در انتخابات به دست آید. این دخالت می تواند در استفاده از امکانات به صورتی نابرابر در تبلیغات، رای گیری و شمارش آرا انجام شود، اما مهندسی معکوس انتخابات فرایند متفاوتی دارد.
در مهندسی معکوس انتخابات، به جای آن که در فرایند انتخابات مداخله شود تا نتیجه مطلوب به دست آید، این فرایند به گونه ای طراحی می شود تا نتیجه مورد نظر به دست آید.
مهندسی معکوس انتخابات بر چیدن آرایش سیاسی و کاندیدا کردن عده ای و عدم اجازه به کاندیدا شدن عده ای دیگر و ایجاد فضای خاص بر کل انتخابات تاکید دارد تا بدون نیاز به مهندسی انتخابات، نتیجه مطلوب حاصل آید.
بر این اساس، در انتخابات پیش رو که محافلی از اصولگرایان به دنبال تامین هدفی خاص هستند، موضوع مهندسی معکوس انتخابات مطرح شده است.
این هدف، جلوگیری از پیروزی طیف احمدی نژاد و اصلاح طلبان در فاز نخست و به پیروزی رساندن کاندیدای مورد نظر این محافل در وهله دوم است.
براساس این استراتژی، مهندسی معکوس انتخابات بر جلوگیری از به وجود آمدن فضا برای کاندیداتوری چهره های درجه اول اصلاح طلبان یعنی هاشمی و خاتمی که شانس بالایی برای پیروزی دارند، تاکید دارد و در این راستا، بخشی از حملات توهین آمیز و تهدیدات از تریبون های رسمی علیه این دو نفر به وجود آمده است.
در مرحله دوم با عدم حضور چهره های درجه اول، چهره های درجه دوم و سوم اصلاح طلب که با این محافل ارتباط مناسبی دارند، به عنوان کاندیداهای زینتی اصلاح طلبان مطرح می شوند.
براساس طراحی صورت گرفته در مهندسی معکوس انتخابات، اولا تعداد این کاندیداهای زینتی بیش از یک نفر خواهد بود تا آرا بین آنها پخش شود و ثانیا هیچ یک از محبوبیت و کاریزمای بالایی برخوردار نیستند که قابلیت جذب رای بالا را داشته باشند و بین ۵۰۰ هزار تا دو میلیون رای برای آنان پیش بینی می شود.
در میان فهرست کاندیداهای در نظر گرفته شده برای مهندسی معکوس انتخابات، تاکنون، نام محمدرضا عارف، حسن روحانی و محمد سعیدی کیا در اولویت قرار دارد، هرچند چهره هایی نظیر محمدعلی نجفی، اسحاق جهانگیری و محمد شریعتمداری هم در اولویت دوم مطرح می باشند.
در راهبرد مهندسی معکوس انتخابات، با حضور چهره های درجه دو و سه اصلاح طلب، اولا انتخابات از حالت تک جناحی اصولگرا خارج می شود، ثانیا سبد رای خاکستری کاندیدای طیف احمدی نژاد که ممکن است مشایی یا چهره ای شبیه او باشد، تضعیف می گردد، ثالثا شکست این چهره های اصلاح طلب، گواهی بر عدم صحت ادعای اصلاح طلبان در سال ۱۳۸۸ مبنی برتقلب تلقی می گردد و رابعا رفتار پس از شکست کاندیداهای اصلاح طلب که مبتنی بر قبول شکست و تبریک به رقیب برنده خود می باشد، به عنوان رفتار مطلوب و اخلاقی بازنده انتخابات تلقی شده و از کاندیداهای شکست خورده اصلاح طلب تجلیل به عمل خواهد آمد تا الگوسازی برای عمل بازنده و عکس العمل نظام به آن انجام شود.
به نظر می سرد هوشمندانه ترین رفتار چهره های درجه دو و سه اصلاح طلب که البته بعضا از برخی ویژگی های مثبت نظیر تجربه و سلامت و توانمندی برخوردارند، آن است که وارد بازی مهندسی معکوس انتخابات نشوند و اگرچه ممکن است نسبت به همه ابعاد این استراتژِی آگاهی نداشته باشند و از سرحسن نیت احساس تکلیف کرده و کاندیدا شده باشند، اما مشارکت این چهره ها در انتخابات، می تواند ایفای نقش در یک بازی باشد که عواید آن برای اصلاح طلبان جز زیان نخواهد بود، هرچند ممکن است برای این کاندیدا ها منافعی همچون مطرح شدن در رسانه ها، گردش بالای مالی فعالیت انتخاباتی و پست بهتری از شرایط فعلی یا دست کم تثبیت مقام فعلی به همراه بیاورد.
برهمین اساس است که تا کنون سید محمد خاتمی و اکبرهاشمی رفسنجانی در دیدار های این کاندیداهای بالقوه با آنها و همچنین سایر نشست ها، بارها تاکید کرده اند شرایط در حال حاضر برای حضور اصلاح طلبان فراهم نیست و حضور در انتخابات از سوی اصلاح طلبان باید در صورت فراهم شدن بستر توسط نظام و آن هم در قالب یک کاندیدای واحد انجام شود، اما در عین حال بازهم تصمیم گیری نهایی را به خود این افراد محول کرده اند.
……………………………………………………………………
کامنت من:
تحلیل فوق تا حدود زیادی نزدیک به آن سیاستی است که اقتدارگرایان که مجری اراده رهبری هستند در انتخابات آینده ریاست جمهوری در پیش خواهتد گرفت.
محور راهبرد آنها اینست تا بکمک اصلاح طلبان باسمه ایی، برای کاندیدای گروه احمدی نژاد چنان رقیب تراشی کنند که مجبور به کودتای انتخاباتی دیگری و این بار علیه کاندیدای رئیس جمهور برگزیده خود ،احمدی نزاد، نشوند.
اینکه این سیاست راهبردی را در عمل چگونه پیاده کنند مسئله ایی نیست که از هم اکنون بتوان بدان پاسخ گفت. روی این اصل من برای بیان نظر خودم ۲ ـ ۳ ماه صبر میکنم و پس از روشن شدن فضای انتخاباتی تحلیل خودم را خواهم داد. ولی دو نکته را از هم اکنون میتوانم با قدری قطعیت بگویم: ۱ـ مسئله اصلی اقتدار گرایان در انتخابات آینده نه اصللاح طلبان بلکه گروه احمدی نژاد و کاندید اصلی آنهاست ۲ ـ تلاش خواهد شد تا از اصلاح طلبان در آن حد که برای تضعیف موقعیت کاندیدای گروه احمدی نژاد لازم است استفاده شود و نه بیش.
۳ ـ من بعید نمیدانم که کاندایدای رهبری با دست پر انتخاباتی از نظر وعده های اصلاحی اقتصادی و سیاسی تا آنجا که نظام به لرزه نیفتد به میدان خواهد آمد. با امتیازات تاکتیکی به قضد حفظ دست آوردهای استراتژیکی هیئت حاکمه و طبقه (جدید) پایگاهی آن. مهم اینست که در چنین صورتی، چنان روشنگری ایی صورت گیرد که مردم فریب وعده های تاکتیکی را نخورند.

انقلاب در مصر ادامه دارد

Share Button

Janury 25

Protests, clashes all over the country on revolution’s anniversary

Scorers of protesters chant against the regime during January 25 rallies; clashes between demonstrators and security continue in Cairo, Alexandria and Suez as violence erupt in Ismailia and Mahalla

لینک عکس هاس تظاهرات امروز مصر. همه شعار ها علیه مُرسی و اخوان است.

http://english.ahram.org.eg/NewsContentMulti/63265/Multimedia.aspx

Bel Trew, Salma Shukrallah, Randa Ali, Friday 25 Jan 2013
Print Send

Protesters in Tahrir Square on the revolution’s second anniversary (Photo: Mai Shaheen))
Janury1
VIDEO: Protesters and police clash near Tahrir

Egypt’s post-revolution timeline: Two years of turmoil

Egypt Revolution’s 2nd anniversary: Rallies, marches and street-cleaning drives

On Egypt uprising’s 2nd anniversary, revolutionary aspirations remain elusive
Janury2
Egypt’s revolution: Social justice has yet to be achieved
18:15 Ambulance service sources tell Ahram Online that the number of injured have reached 120 nationwide.
In Upper Egypt’s Aswan, clashes using bladed weapons have erupted between supporters and opponents of President Mohamed Morsi, reported Al-Ahram’s Arabic news website.

The clashes broke out when a number of Morsi’s supporters demanded that the opposition stage stop repeating offensive chants.

At least two have been injured as a result.

18:15 In Cairo, security officers fire tear gas at protesters present at the presidential palace following an attempt by the masked group Black Bloc to cross the barbed wires placed by security forces in front of the palace.

It was also reported that tents of protesters have been removed by the police.

Meanwhile, the Muslim Brotherhood’s official spokesperson in Alexandria, Anas El-Qady, said in a press statement on Friday that the day’s demonstrations were not “big enough to fill a street or a square” adding that the violence seen only reflects the political weakness of the forces calling for the protests.

“What some political forces are doing now in spreading chaos and violence is only an attempt to make a coup against legitimacy…The people’s refusal to participate was made obvious by how they participated in protecting public property, including the Alexandria court complex.”

El-Qady added that the Muslim Brotherhood chose to celebrate the anniversary through development projects as “they care about the future of this country and the people’s aspirations and interests”. He said that the Brotherhood have offered free health services and sold subsidised products across Egypt.

18:10 Al-Ahram Arabic reports that hundreds have destroyed the Ismailia governorate headquarters’ facade and attempted to storm the building.

18:05 Ahmed Harara, the dentist-turned-activist who lost one eye during the January 25 Revolution and other later in the same year in clashes between protesters and police, arrives in Cairo’s Tahrir Square to a hero’s reception, reported Ahram Online’s Osman El-Sharnoubi. A group of protesters hand a placard to him that reads: “Morsi is a liar, the Muslim Brotherhood are murderers.”

18:00 Mohamed Sultan, the head of the health ministry’s ambulance service, announced that injuries nationwide have reached 61 on Friday. There have been 41 reported injured in Alexandria, nine in Suez, eight in Cairo, one in Luxor, one in Mahalla and one in Beheira.

In Cairo, former MP Mostafa El-Guindy, who is now a member of the Constitution Party – founded by opposition figure Mohamed ElBaradei – and the National Salvation Front, spoke to reporters in Tahrir Square. “The square’s role is to instigate action, and tonight there will be action; either the constitution is brought down or we are,” he said.

17:55 Spokesperson of the Armed Forces Ahmed Mohamed Ali released a statement Friday afternoon stating that the army will not be taking part in any confrontations with civilians, explaining that the spreading of military forces at the entrances to Greater Cairo is part of a plan by the armed forces to intensify security measures on the highways leading to the capital.

“This is a precautionary routine procedure to secure the country through critical timing. We took the same procedure last November,” said Ali.

17:50 A little earlier in Tahrir Square, Ahram Online’s Zeinab El Gundy spoke to well-known Egyptian sociologist Saad El-Din Ibrahim.

“I came here to join the young protesters for freedom, bread and social justice. I think the message must be sent to the regime, otherwise it will be too late,” he commented.

Ahram Online’s Osman El-Sharnoubi reported at five o’clock that police forces continue to fire tear gas in Qasr El-Aini street off Tahrir Square.

“There is very potent tear gas on Sheikh Rihan Street. Some protesters are distributing vinegar to counter the effects of the tear gas,” he said.

17:45 Al-Ahram’s Arabic website reports that protesters stoned the premises of the city council in the city of Mahalla, located in Delta’s Gharbiya governorate, while calling for the “fall of the regime.”

Earlier, a march consisting of members of several revolutionary groups as well as hardcore football fan ‘Ultras’ groups had headed to the council and chanted anti-Brotherhood slogans, according to the same report.

17:40 Five revolutionary groups issued a statement to mourn the “passing away of two martyrs” on the second anniversary of Egypt’s revolution. No deaths have been officially confirmed thus far.
january3
According to the statement, both persons were killed in the coastal city of Alexandria where clashes between demonstrators and police forces have been ongoing. It was signed by the Popular Current, the Social Popular Alliance, the Free Egyptian Movement, the April 6 Democratic Front (a breakaway group from the original April 6 Youth Movement), and the Revolutionary Socialists.

The health ministry’s Egyptian Ambulance Organisation, however, issued a statement saying no deaths had been reported at 4pm Egypt time, while 61 had been injured across Egypt during the ongoing clashes and protests.

The statement issued by the five revolutionary groups was released at approximately 5pm.

17:35 The Freedom and Justice Party’s foreign affairs analyst Islam Abdel-Rahman criticised the media’s coverage of the the controversial new Black Bloc group, who have blocked the tramway tracks in Alexandria on Friday.
“I wonder, if they [Black Bloc] had some Islamic flags or signs, what would be the media’s reaction?” said Abdel-Rahman on his Twitter account.
january4
17:30 New head of the Salafist Nour Party Yousef Makhioun urged demonstrators to avoid violence or assaulting public property, in a Friday press statement as street battles escalate across the country.

He stressed that police members are also Egyptian and should not be attacked as “we are all one nation”.

The ultraconservative leader called on all Egyptians to “stand in the way of those who are trying to use the current events to create chaos and destroy state institutions because the poor will be the hardest hit.”
January5
۱۷:۲۵ Take a look at our latest op-ed: Why Egypt’s ‘Twitter revolution’ was a western myth

17:20 In the first official statement issued amid Friday’s protests, Prime Minister Hisham Qandil calls on party leaders to be stricter in their rejection of violence.

“I demand party heads and political forces to assume their national responsibility by declaring their outright rejection of all acts of rioting and torching buildings instead they should commit to the peacefulness of protests,” Qandil said on his official Facebook page Friday afternoon.

“I have reviewed with the minister of interior Maj. Gen. Mohamed Ibrahim the current security situation as well as the status of those arrested upon yesterday’s events” he continued.

Several protesters were arrested Thursday evening when clashes intensified between riot police and protesters who broke down parts of the concrete block wall at Cairo’s downtown street Qasr El-Aini.
January6
17:15 Moving to the coastal city of Port Said, thousands are protesting alongside hardcore fans of Al-Masry football club, Ultras Masrawy and Green Eagles, reported Aswat Masryia news website.

Protesters are chanting against president Mohamed Morsi and his policies. Among the crowds are families of the defendants facing trial for last year’s February 1 Port said massacre.

Egypt’s criminal court is expected to announce its verdict on the contentious case, Saturday.

17:10 Marches leaving from Shubra and Mostafa Mahmoud have reached a packed Tahrir as the masses chant “the people demand the overthrow of the regime.”

17:05 The Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice Party headquarters in Ismailia have been torched, Reuters reports.

Witnesses told the British news agency that a group of youths had first broken into and then ransacked the office of the FJP.

17:00 Protesters in Suez have entered the governorate’s headquarters amid escalating clashes with the security forces, Ahmed Khafagi a member of the Suez Youth bloc told Ahram Online .
Khafagi added that they hung up a poster of a slain protester as soon as they entered the government building.

16:55 Back on Tahrir Ahram Online’s Sarah El-Rashidi talks to journalist Sherin Ali about her take on Egypt, two years on from the revolution:

“I’m here today because I believe oppression, poverty and injustice is not the written fate of the Egyptian people. Millions have been struggling for freedom and dignity. However, unfortunately, we are cursed with one leader after another who believe that coming to power simply means enjoying the privileges of the position without its full responsibility and duty.”

“I’m here today not to remove Morsi, because he assumed power through the ballot box, but to remind him that he has a duty to the Egyptian people and that he can’t oppress and exclude the opposition”, she added.

January7
16:50 Moving north to the Cairo suburb of Nasr City, the march which kicked off from Rabaa Al-Adawyia mosque has arrived at the presidential palace, reports Al-Ahram Arabic news website.

Security presence was bolstered earlier this morning around the main gate to the palace.

16:45 In central Cairo, 100s block the Maspero Corniche, where the state radio and television headquarters are located, calling for the end of the regime, reports Ahram Arabic website.

“Down with the rule of the [Muslim Brotherhood] Supreme Guide,” the demonstrators also chant.

Negotiations between protesters and traffic police continue, as the security forces push to open the road to traffic.

16:40 Prominent Egyptian author Ahdaf Soueif chats to Ahram Online’s Sarah El-Rashidi on Tahrir Square.

“I am here to keep the pressure on and for social justice for the Egyptian people,” she says.

16:35 Meanwhile moving north to Alexandria, Ahram Online’s Yasmine Fathi says hundreds of protesters are marching towards Sidi Gaber district, another popular place in the coastal city for protests.

16:30 In response to news the Shubra march was attacked under the building of the Muslim Brotherhood’s Ikhwan Online, the Islamist group say it was in fact a “third attempt to raid their offices”.

Rather than the Brotherhood being responsible for throwing rocks and glass at the protesters heading for Tahrir, they say a battle is currently ensuing between residents of Tawfiqya and a masked group. Both groups, the Islamist group added, are firing birdshot and molotov cocktails at each other.

Ahram Online journalist Mostafa Ali at the scene says he can hear heavy gunfire and can see 100s of protesters from the Shubra march surrounding the Brotherhood building, they appear to be under fire from unknown assailants.

The rest of the Shubra march continued on to Tahrir Square.

16:15 The police have been ordered to deal with protesters “firmly” as they have recieved reports that groups will try to storm the court building, Head of Alexandria’s Investigative Police Nasser El-Abd told Ahram Online’s Ahmed Eleiba. He added that the police have orders to stand their ground against any attempts to enter or damage state buildings.

Clashes continue in Egypt’s coastal city between the security forces and protesters outside of the Alexandrian governorate building.

16:10 Assailants armed with stones and glass attacked the Shubra march from the roof of Each Way hotel at Al-Tawfikya market near the High court, says Ahram Online reporter Hossam El-Hamalawy from the rally.

“We can hear shots, we don’t know if its bird shot or live ammunition,” El-Hamalawy confirmed.

Eyewitnesses accuse the Muslim Brotherhood of initiating the violence, however others suggest it is part of a vendors fight.

Ahram Online’s El-Hamalawy says the attack originated from the bureau of the Muslim Brotherhood’s official website Ikhwan Online, right next to the Tawfikya market, when they started throwing stones at protesters. Ikhwan Online’s office was allegedly attacked last night.
january8
16:00 The Ministry of Interior has issued a warning to protesters engaging the police, on its official Facebook page:

“Dear revolutionaries, you have the right to protest, express your opinion as much as you want. There will be no hostility between you and us as long as you refrain from any sabotage or attacks on police establishments”

15:55 Passing by state-owned Al-Gomhorya newspaper, protesters in the Shubra march chant against “the misleading media” as they reach Ramsis Street on their journey to Cairo’s Tahrir.

15:50 Meanwhile back in Tahrir, Ahram Online’s Ekram Ibrahim catchs up with activist and co-founder of the No To Military Trials For Civilians campaign Mona Seif.

“I think the turnout of protesters is good. I am here mainly because our social justice demands have yet to be fulfilled – the government is instead adopting the line of not caring.”

15:45 Violence spreads across the country as clashes erupt in Suez between hundreds of protesters and security forces at the governorate headquarters.

Medhat Eissa of the Suez Revolutionary Bloc told Ahram Online security forces started firing tear gas as the march approached the government building. Several injuries have been reported, he confirmed.

Clashes erupt in Suez between hundreds of protesters and security (Photo: Mohamed Abdo)
15:35 Rebab El-Mahdi, a political science professor at the American University in Cairo and well-known political activist, tells Ahram Online that the only way to get rid of the current regime with all its policies is to build a new political alternative, working on the ground and dealing with the real demands of the people.

“The circumstances now are different than they were in January 2011,” she told Ahram Online. “Protests and sit-ins in different squares around Egypt will not topple the regime or convince people to join. The revolutionary forces need to build real alternatives that engage people and their everyday struggles with the political demands of the revolution, and this is not an easy task.”

۱۵:۳۰ Ahram Online’s Simon Hanna has been filming from the frontlines of the clashes in Cairo.

15:25 Al-Ahram Arabic reports that protesters at in front of Al-Manshia police station have been attacked by a number of people armed with bladed weapons.

According to Alexandrian authorities at least thirty have been injured in the clashes taking place in the coastal city.

Meanwhile, Ahram Online’s Yasmine Fathi is at the governorate’s headquarters, where tear gas is being fired at protesters. She reports that the canisters being used bear no labels or details about where they were manufactured, and describes the effect of the gas as “much worse” than gas used in previous clashes.

15:20 Moving to the seaport city of Suez, three marches have started marching to the iconic Al-Arabeen square. Protesters are chanting: “Our demands is still the same – bread, dignity and social justice” and “Down with the [Muslim Brotherhood’s] Supreme Guide.”

15:15 Several small demonstrations are take place in governorates around Egypt, including Damanhour, Sharqiya, Minya, Menoufiya, Luxor and Dakhiliyah.

The chants are mostly protesting deteriorating living conditions, demanding justice for slain protesters, and pressing for the revolution’s unmet goals. Many chants are against the Muslim Brotherhood using the slogan: “Down with the rule of the Supreme Guide.”

۱۵:۱۰ On its official Facebook page, the Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice Party has posted pictures of its members painting the walls of Al-Azhar University. The Brotherhood had said that they would not be participating in the planned demonstrations but would be launching a campaign dubbed “Together we build Egypt” providing community services.

Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice Party has posted pictures of its members painting the walls of Al-Azhar University. (Photo: Freedom and Justice Party FB. page)
15:05 In Alexandria, the situation remains tense. Hundreds of protesters are now gathering at Al-Manshia police station in the coastal city, chanting ”the ministry of interior are thugs,” reported Al-Ahram Arabic news website.

The police have chained the station’s gates shut and fired shots in the air to disperse protesters; both security forces and protesters are throwing stones at each other.

Meanwhile, around 4,000 have left Saad Zaghloul Square marching to Alexandria’s court complex.

In Cairo, the small-scale clashes close to Tahrir Square continue; Ahram Online’s Zeinab El-Gundy reports that protesters are throwing flaming balls of cloth at police, while both sides are hurling stones at each other.

15:00 Thousands are marching from Al-Istiqama mosque in Giza, led by founder of the Strong Egypt Party Abdel-Moneim Abul-Fotouh.

Also taking part in the march are the president’s former advisor Seif Abdel Fatah, and several members of the Strong Egypt Party including political analyst Rebab El-Mahdi and TV anchor and poet Abdel-Rahman Youssef.

The 6 April Democratic Front and the Socialist Youth Movement are also participating in the march.

Al-Ahram Arabic website quoted Abul-Fotouh as saying that he rejected the slogan “the people want the fall of the regime” and “down with the rule of the [Muslim Brotherhood’s] Supreme Guide”, saying that it was not 25 January 2011 and that he and his party want to reform the regime and not topple it.

14:55 According to Mohamed Sultan, the head of the health ministry’s ambulance service, four people have been injured so far today in the clashes in Cairo, with a total of 29 injured since the violence began yesterday.

14:50 Numbers at the Mostafa Mahmoud mosque in the middle-class Cairo district of Mohandeseen are steadily increasing, reports Ahram Online’s Ekram Ibrahim.

Ibrahim spoke to Mohamed Sherif, a 28-year-old demonstrator who has been protesting since January 28, 2011.

“My demands are that Morsi changes the government and that the constitution is cancelled. If these top demands are not met I will not leave Tahrir Square,” said Sherif.

The Shubra march, led by labour activist Kamal Abou Eita, has reached almost 20,000 people, reports Ahram Online’s Hossam El-Hamalawy. Protesters are chanting: “Students with workers against the president’s exploitation.”

Shubra march (Photo: Hossam El-Hamalawy)
14:45 Al-Ahram Arabic is reporting a number of anti-government demonstrations around Egypt. Protesters in Qena, Upper Egypt, have staged a demonstration in Al-Mahatta Square chanting “Down with the rule of the Morshid [Supreme Guide of the Muslim Brotherhood]” and “They said justice and stability and the people are left hungry.”

Members of the Egyptian Democratic Party, the Nasserist Party, the National Salvation Front, and the Constitution Party all took part in the protest, Al-Ahram Arabic news website reported.

In Mahalla city in the Nile Delta, protesters reportedly tore down images of President Morsi that had been put up by his supporters, reported Al-Ahram Arabic. Hundreds of protesters marched through the centre of Mahalla chanting “Leave, leave, Morsi” and “Mahallah is with Tahrir.” Their chants also described the current situation as the “era of train martyrs and house collapses.”

۱۴:۴۰ Clashes have erupted in Egypt’s second city of Alexandria, reports Ahram Online’s Ahmed Eleiba. The march coming from Qaed Ibrahim reached the Governorate headquarters, where the street battles began.

Street battles began in Alexandria
Hundreds of demonstrators, including several who identified themselves as members of the Black Bloc, formed lines as they approached the government building and were met with tear gas from the security forces.

Several people have fainted and ambulances are rushing to the scene, said Eleiba.

Ahram Online’s Yasmine Fathi says what seems like bullet shots can be heard and reports snipers can be seen on top of a fire fighting brigade station. Protesters are breaking up the pavement to make rocks.

Meanwhile, Al-Ahram Arabic website reporter Ahmed Sabri says several individuals dressed in black and identifying themselves as members of the Black Bloc have stormed the Alexandria Court.

In Northern Sinai, police forces have arrived near El-Horreya Square, formerly called El-Refaei Square, in Al-Arish city in anticipation of any violence that may erupt in Friday’s demonstrations, Al-Ahram Arabic news website reported.

14:30 Moving back to Tahrir, Sarah El-Rashidi says political figure and founding member of Kifaya movement George Isaac has just entered the square surrounded by a huge a crowd.

Atif Aziz, a demonstrator in his forties, tells Ahram Online why people are so reluctant to talk to the media

“We are in a huge dilemma…it is not about getting rid of Morsi it is much more complicated than that.”

Aziz blames the current status on the lack of a plan from the side of the revolutionaries.

14:20 The march leaving from Shubra is growing, says Ahram Online reporter Hossam El-Hamalawy.

As the march kicked off, the protesters were greeted by a family of a slain protester from their balcony as those marhcing chanted for vengeance for those killed during the January 25 Revolution.

The rally which was dubbed “the march for social justice” focused on calling for labour rights, present was prominent labour activist and head of the independent union of Real Estate Tax Agency Employees Kamal Abou-Eita.

The march leaving from Shubra (Photo: Adam Makary)
14:15 Six people have been injured, including a Spanish journalist in the Qasr El-Aini clashes, reports Ahram Online journalist Zeinab El-Gundy.

In Alexandria’s Qaed Ibrahim, prayers finished and demonstrators have increased now to thousands (Photo: Yasmine Fathi)
14:10 A boisterous Alexandrian march leaving Qaed Ibrahim rally point is chanting against the Muslim Brotherhood and calling for the end of Morsi’s rule, reports Ahram Online’s Yasmine Fathi from the coastal city.

Demonstrators are chanting for the right of the martyrs and focusing mostly on Gaber Salah or ‘Jika’, a 16-year-old protester who was shot by police last November during clashes around the Ministry of Interior.

14:00 US embassy warned their citizens in Egypt to avoid downtown areas of Cairo and Heliopolis as well as Alexandria on the January 25 Revolution’s anniversary.

“As a matter of general practice, US citizens should avoid areas where large gatherings may occur. Even demonstrations or events intended to be peaceful can turn confrontational and possibly escalate into violence. US citizens in Egypt are urged to monitor local news reports and to plan their activities accordingly,” read the security statement on their official website.

13:45 Protesters are demanding the application of minimum and maximum wage as well as protesting the increase in prices at a gathering in working-class district of Imbaba, says Ahram Arabic website.

The hundreds-strong rally is preparing to march on Tahrir.

“Shout out loud residents of Imbaba the Brotherhood do not represent us,” the angry demonstrators chant

13:40 Moving back to Alexandria, several thousand protesters have started marching from Qaed Ibrahim rallying point toward Muharam Bek, reports Ahram Online’s Yasmine Fathi.

Qasr El-Aini clashes

13:35 Hamdeen Sabbahi and Mohamed ElBaradei, National Salvation Front leaders and former presidential candidates, are leading the Mostafa Mahmoud march.
Thousands are moving from Mohandiseen to Tahrir. Meanwhile back in downtown Cairo a smaller march form Al-Fath Mosque in Ramsis Street has kicked off as well.

13:30 Employees from Egypt’s Stock Exchange in downtown Cairo report an increased security presence outside of the building, ahead of potential riots, says Ahram Arabic news websit.

13:25 Moving to the working-class district of Shubra, thousands have already started marching to Tahrir square carrying Egyptians flags, reports Ahram Online journalist Hossam El-Hamalawy.

Protesters are chanting against Muslim Brotherhood Supreme Guide Mohamed El-Badie and deputy-head of Freedom and Justice Party Essam El-Erian, accusing the latter of being a Zionist.

Among those demonstrating are youth of the opposition coalition National Salvation Front, April 6 Youth movement and the Revolutionary Socialists.

“The people demand the overthrowing of the regime,” chant the protesters.

13:15 In Alexandria’s Qaed Ibrahim, prayers finished and demonstrators have increased now to thousands.

13:10 Prime Minister Hisham Qandil has reportedly asked the Ministry of Communications to boost network coverage in places where huge rallies are expected for the anniversary rallies, says Minister of Communication Atef Helmi.

Speaking to Turkish press agency Anatoli, Helmi said the capacity of the three working networks Mobinil, Etisalat and Vodafone will be increased by 15 -20 per cent. These wavelengths will be taken from the army.

13:05 Tens of protesters at Heliopolis’s presidential palace, the site of mass rallies in December against President Mohamed Morsi, blocked El-Merghany street using burning tyres for 30 minutes until security forces convinced them to retreat, reports Al-Ahram Arabic news website.

13:00 According to Mohamed Sultan head of Egypt’s ambulance, at least 35 ambulances will be present on the square.
“We will also be coordinating with the field hospitals which will start working following Friday’s prayers,” Sultan told Al-Ahram Arabic news website.

12:55 Meanwhile, in Mohamed Mahmoud street near Tahrir Square tens of protesters are chanting “They have killed our brothers on the square, they too must die”, reports Al-Ahram Arabic news website.

12:50 From Alexandria’s Qaed Ibrahim Square, Ahram Online’s Yasmine Fathi talks to a passerby, Mohamed Hisham

“What is happening to the Brotherhood today is exactly what happened to prophet Mohamed during the early days of his message when the Kuffar (infidels) were fighting him.”

12:47 Back on Tahrir, Ahram Online’s Zeinab El-Guindy reports that the clashes are intensifying on the corner of the flashpoint square. A tear gas bomb thrown from the police’s side was picked up by a young boy who threw it back at the security forces.

Moving to the center of Tahrir Square, El-Guindy says the preacher Mohamed Abdallah Nasr leading the Friday prayers is attacking the Muslim Brotherhood saying, they are “using double standards.”

Preacher Mohamed Abdallah Nasr leading the Friday prayers is attacking the Muslim Brotherhood (Photo: Zeinab El-Guindy)
12:45 Back to Cairo, leading figure of the National Salvation Front Mohamed ElBaradei has just arrived at Mostafa Mahmoud mosque, in the middle-class district of Mohandissen to join in the prayers before the marches start, reports Ahram Online’s Ekram Ibrahim.

Mostafa Mahmoud mosque (Photo: Ekram Ibrahim)
12:35 Meanwhile inAlexandria at the main rallying point Qaed Ibrahim Square, hundreds have already gathered. However, Sheikh Ahmed Mahalawy, known for his pro-revolution speeches during the 18-day uprising in 2011 and controversial pro-Islamist sermons which have sparked recent clashes in the coastal city, chose not to give the Friday sermon.

Banners demanding that President Mohamed Morsi steps down surround a mixed crowd, which includes both young and old as well as many women. Chants condemn the Brotherhood’s Freedom and Justice Party as “liars”.

Two marches are planned in the coastal city, one from Qaed Ibrahim another from the Two Saints Church and possibly a third rally from the middle-class area of Victoria Square.

Ezz El-Din El-Azzazy, 29, talking to Ahram Online’s Yasmine Fathi at Qaed Ibrahim says:

“I am here because of the increasing prices. I come from the slums and I feel that the Brotherhood only care about the poor when they need votes.”

12:25 There has been a low turnout at the Mostafa Mahmoud Mosque rallying point even after Friday prayers, says Ahram Online’s Ekram Ibrahim.

Tens are holding Egyptian flags in an absence of political groups.

12:15 Scuffles between protesters and security forces erupt on Qasr El-Aini Street near Tahrir Square a few hours before thousands are scheduled to gather on the square to mark the revolution’s 2nd anniversary.

Ahram Online reporter Zeinab El-Gundy on the scene says police forces are firing tear gas.

The clashes reportedly took place after a number of protesters attempted to bring down the wall built by security forces on the street adjacent to key government buildings.

Earlier on Thursday, two protesters were arrested by the police for trying to remove the wall which was built in November 2012 during Cairo’s downtown street Mohamed Mahmoud’s commemoration where clashes took place between Egypt’s Central Security Forces (CSF) and protesters.

12:00 As the Friday prayers begin, protesters have already begun rallying in Cairo’s Shubra district, ahead of the expected march to Tahrir, reports Ahram Online’s Adam Makary.

Members of the Black Bloc, a new vigilante group all dressed in black, who made their first statement on the eve of the second anniversary vowing to fight the Muslim Brotherhood, are planning to march on the presidential palace instead of Tahrir.

Black Bloc statement released on 23 January, here is the video

11.45 Hundreds are already gathered in the iconic square reports Ahram Online’s Zeinab El-Guindy. Street vendors are lining up around the square selling flags, t-shirts, food and drinks catering to the masses expected to appear marking the revolution anniversary.

11.30 Good morning, we open our live coverage of today’s mass rallies for the 2nd anniversary of Egypt’s 2011 uprising.

The sun shines over Tahrir squares as it welcomes the third round of the January 25 Revolution with banners hung saying “No to the Prosecutor General, No the Muslim Brotherhood’s supreme guide, No to Military trials”.

Tahrir is filled with tens of tents and a small mural of the January 25 Revolution’s martyrs has been erected in the middle of the square’s garden.

Small demos are marching around the square chanting “Leave” awaiting the masses who plan to march to the square following Friday’s prayers.

Here is a guide to the marches taking place today.

Thousands are expected to gather in Tahrir Square to mark the 2nd anniversary of Egypt’s January 25 Revolution amid deepening political turmoil across the country.

Thursday night saw clashes between security forces and protesters on Qasr Al-Aini Street by key government buildings such as the upper house of parliament and the Cabinet headquarters, after groups attempted to remove a 12ft concrete security barricade erected by the military during previous street battles.

Political parties and movements from across the spectrum – both Islamist and non-Islamist – have made plans for the day ranging from protest rallies and marches to public street-cleaning campaigns.
On Sunday, 16 revolutionary parties and groups announced plans to mark the occasion with countrywide demonstrations. These groups say they will continue to push for longstanding revolutionary goals – namely ‘freedom, bread and social justice’ – and combat perceived political monopolisation by Egypt’s Muslim Brotherhood.

Friday’s rallies are slated to begin immediately following noon prayers. Several marches will set out for Tahrir Square from different areas of Cairo and Giza, including Helwan, Shubra, Al-Zawaya, Imbaba and Mohandeseen’s Mostafa Mahmoud Square. Another march has also been planned from points in Cairo to the Presidential Palace.
Additional rallies are also expected in several governorates, including Alexandria, the Red Sea, Kafr Al-Sheikh, Assuit, Port Said, Suez and Sharqiya.

Among the parties and groups participating in Friday’s planned protests are the Constitution Party, the Egyptian Popular Current, the Socialist Popular Alliance, the Free Egyptians party, the Revolutionary Socialists and the Maspero Youth Coalition.

The Muslim Brotherhood and its Freedom and Justice Party (FJP), meanwhile, declared that they would – unlike last year – refrain from taking part in either celebrations or protests. Rather, the group plans to launch a campaign from 24 January to 5 February aimed at providing free healthcare and public sanitation services.

مرحله دوم هدفمندی یا آش کشک خاله‌؟

Share Button

عبدی

اینجاست که می‌توان حدس زد اختلافات میان دو قوه، از این پس در شیب تندتری قرار خواهد گرفت. ولی مسأله اصلی این است که وضعیت تورم و سایر موضوعات اقتصادی و نیز مسایل سیاست خارجی در دو ماه باقیمانده تا پایان سال هر روز در مسیری پیش خواهد رفت که کنترل و اداره امور را سخت‌تر می‌کند. این وضعیت محصول بذری است که ۸ سال پیش در زمین سیاست ایران و به دست اصولگرایان غالب کاشته شد. اگر هدف کاشت این بذر مرور شود، در طبیعی بودن محصول آن شکی نخواهد بود.

برگرفته از سایت آینده
منتشره در روزنامه اعتماد ۲۷-۱۰-۱۳۹۱
امروز توجهات سیاسی به مجلس است و این که آیا این جلسه برقرار می‌شود یا خیر؟ اگر شد رئیس دولت چه خواهد گفت و چه خواهد کرد و نمایندگان چه واکنشی خواهند داشت؟ فارغ از هرگونه اتفاق خاصی که بیفتد، پیشاپیش چند نکته را می‌توان حدس زد:
۱ـ با وضعیت فعلی و ادامه آن، مجلس در مبارزه و رودررویی با رئیس دولت، از پیش شکست‌خورده تلقی می‌شود. شاید شکست هم کلمه مناسبی برای آن نباشد، زیرا ابعاد آن بیش از شکست‌های معمولی است. مانند تیمی که بازی را یک بر صفر ببازد یا ده بر صفر. هر دو شکست است، ولی این کجا و آن کجا؟ دلیل این برداشت هم روشن است. به لحاظ قانون اساسی، مجلس دست بالاتر را دارد و می‌تواند با اتکا به اختیارات قانونی موجود، اراده خود در برابر دولت را به کرسی بنشاند. ولی این وجه حقوقی قضیه از دو سو با چالش مواجه شده است. از یک سو به نظر می‌رسد که مجلس اجازه یا توان استفاده از این اختیارات را ندارد. از این نظر گویی که فاقد چنین اختیاراتی است. مثل اسلحه ای است که در دست دارید، ولی هدف مقابل شما می‌داند که خالی است، یا گلوله آن مشقی است و فقط صدا دارد، آن هم صدای خفه. از سوی دیگر و از زاویه‌ی عنصر حقیقی قدرت، که در میدان جامعه تجلی دارد، رییس دولت دست بالاتر را نسبت به مجلس دارد و گمان نمی‌کنم که از میان مجالس پس از انقلاب، مجلسی تا این ضعیف (حتی مجلس هفتم و هشتم) را تجربه کرده باشیم. از این نکته می‌توان نتیجه هم گرفت؛ این که برخی از آقایان پیشنهاد انتخاب رئیس جمهور به وسیله مجلس بجای آرای عمومی مردم را داده‌اند، پیشنهاد مفیدی نیست، زیرا رئیس جمهور برآمده از چنین مجلسی، به مراتب از خود آن ضعیف‌تر خواهد بود و این یعنی فاجعه‌ای برای نظام مدیریتی کشور.
۲ـ مهم‌ترین نکته‌ای که ظاهراً موضوع و محور احتمالی سخنرانی رییس دولت در مجلس است، بحث مرحله دوم پرداخت یارانه‌هاست. موضع رئیس دولت در این باره روشن است، خواهان اجرای کامل و حتی یکباره این طرح و پرداخت ۵ برابری نسبت به ارقام فعلی است. موضع اکثریت نمایندگان هم روشن است، جلوگیری از اجرای آن حتی در اندازه‌های محدودتر این طرح. این یعنی شکست سیاسی برای نمایندگان. چرا؟ از اوایل سال ۹۰، همه رفتارها و برنامه‌های دولت فقط و فقط در قالب تحقق یک هدف سیاسی قابل درک بود و آن هم زمینه‌سازی برای پیروزی نامزد دولت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ است. رئیس دولت به زبان بی‌زبانی بارها تکرار کرده، که دولت او پس از سال ۹۲ نیز به نحوی ادامه خواهد یافت. روشن است که اگر هر گروهی غیر از گروه او عهده‌دار کرسی ریاست شوند، نه‌تنها رئیس دولت برای همیشه از عرصه سیاست حذف خواهد شد،‌ بلکه مسئولیت تمامی مشکلات کشور نیز به عهده او خواهد افتاد. لذا برای پرهیز از این وضع باید دولت بعدی را همسو با خود شکل دهد. با همین انگیزه زمینه‌چینی‌ها از انتخابات مجلس نهم آغاز شد ولی به دلیل ردصلاحیت‌های گسترده نامزدهای دولتی در آن انتخابات، اقدامات خود را مسکوت گذاشتند، ولی حالا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بهترین فرصت در اختیار آنان است. آنان مجلس را در یک دوراهی قرار خواهند داد. یا همراهی با اجرای طرح یارانه‌ها یا مخالفت. موافقت مجلس با اجرایی شدن این طرح، به منزله عقب‌نشینی آنان و پیروزی دولت است و مهم‌ترین ابزار سیاسی را در دست نامزد دولت قرار خواهد داد تا اولین پرداخت را در خرداد ماه انجام دهد و رای آوری خود را تضمین کند. نفری دویست هزار تومان! فکرش را بکنید. تصورش هم موجب تعجب است چه رسد به تحققش!!
اگر مجلس در برابر این طرح بایستد، در این صورت وارد یک جنجال جدی با رئیس دولت می‌شود که به یکی از مهم‌ترین موضوعات انتخاباتی تبدیل می‌شود و تنها نامزدی که شعار اجرای آن را خواهد داد، نامزد دولت است که در این صورت هم رد کردن او برای کلیت سیستم هزینه دارد و هم مقابله با او برای سایر نامزدهای احتمالی سخت خواهد شد. شعار اصلی که مردم را به صحنه بکشد، این است که اگر رأی آوردم، این طرح را اجرا خواهم کرد. پول آن هم برای پرداخت نقد و آماده و در جیب رئیس دولت است! پرداخت‌های قبلی هم ضمانت اجرایی بودن طرح است. به قول مرحوم توفیق، «آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری پاته!». حالا این قضیه یارانه‌ها هم برای مجلس نهم همان آش کشک خاله محترمه است که تأیید کنند، به پایشان نوشته می‌شود، تأیید هم نکنند به نحو دیگری به پایشان نوشته خواهد شد.
اینجاست که می‌توان حدس زد اختلافات میان دو قوه، از این پس در شیب تندتری قرار خواهد گرفت. ولی مسأله اصلی این است که وضعیت تورم و سایر موضوعات اقتصادی و نیز مسایل سیاست خارجی در دو ماه باقیمانده تا پایان سال هر روز در مسیری پیش خواهد رفت که کنترل و اداره امور را سخت‌تر می‌کند. این وضعیت محصول بذری است که ۸ سال پیش در زمین سیاست ایران و به دست اصولگرایان غالب کاشته شد. اگر هدف کاشت این بذر مرور شود، در طبیعی بودن محصول آن شکی نخواهد بود.
۳ـ مشکلاتی که اصول‌گرایان غیردولتی دارند یکی دوتا نیست. آنان از یک سو می‌خواهند انتخاباتی داشته باشند که مشارکت بالایی از مردم را تأمین کند، مشارکتی که نقطه قابل اتکای سیاسی برای کلیت نظام و رئیس جمهور آینده داشته باشد و از سویی دیگر در پی عدم حضور اصلاح طلبان و یا رد نامزدی نماینده دولت هستند. اما محبوبیت و نفوذ لازم را برای تحقق این اهداف متعارض در جامعه نیز ندارند. به نظر می‌رسد که اصولگرایان حاکم باید یک تجدیدنظر اساسی درباره کلیت راهبرد خود در انتخابات بنمایند. راهبردی که سراسر متناقض است و این احتمال بیشتر وجود دارد که هزینه‌های اجزای این راهبرد متعارض را متحمل شوند، بدون آن که از منفعت آن‌ها نصیبی ببرند. یعنی چوب رد صلاحیت و مشارکتی نامناسب را بخورند و در نهایت هم نامزدشان پیروز میدان نباشد.
منتشره در روزنامه اعتماد ۲۷-۱۰-۱۳۹۱
پایان یاداشت
برگرفته از سایت آینده(عباس عبدی)
………………………………….
کامنت کم:
بنظر میرسد که این یاداشت قبل از حضور رئیس جمهور در مجلس تنظیم شده باشد. ولی تأخیر درج آن از اهمیت محتوای آن نمی کاهد
آقای احمدی نژاد بعنوان رئیس قوه اجرائیه مملکت از سرمایه ملی هرچه لازمست مایه خواهد گذارد و در حاتم بحشی از آن به «مستضعفین » و دادن وعده و وعید های سخاوتمندانه بدانان دریغ نخواهد کرد تا در این انتخابات فرادستی گرفته تا بعد و به تدریج این فرادستی خود را در تمامی نظام چنان نهادینه سازد که ولی فقیه آینده را هم او تعین کند و نه مجلس خبرگان رهبری و یا خود رهبر.
ضمناً، من فکر نمیکنم کارتهای برنده احمدی نژاد به طرح یارانه ها محدود شود، او یرگهای بسیار دیگری برای دیگر اقشار مردم و دنیا دارد که بر حسب اوضاع زمین خواهد زد.
من فکر میکنم نبرد قدرت بین اصولگرایان سنتی و تیم رئیس جمهور، نبرد «بودن و یا نبودن » خواهد بود و اگر رهبر پیش دستی نکند و رئیس جمهور را بنحوی مهار یا حذف کند خود او بدست رئیس جمهور مهار یا حذف خواهد شد.
احمدی نژاد فرادستی کامل دارد و با ابزارهای معمولی قانونی هم حذف یا به حاشیه راندن وی امکانپذیر نخواهد بود.
با اجازه یاداشت را در سایت شخصی کپی میکنم.
بخانه یکی بچه گرگ می پرورید
چو پرورده شد خواجه را بر درید

Sadr Movement Withdraw from Maliki’s Committee

Share Button

Asharq-Al Awsaat

Iraq’s protesters welcomed the move taken by the Sadr movement to withdraw from the seven-member committee. Chairman of the Anbar tribes, Sheikh Humaid al-Shoka told Asharq Al-Awsat “The protesters demands are crystal clear and this does not require committees but serious measures to implement these.”

Thursday 24 January 2013
By Hamza MustafaBaghdad, Asharq Al-Awsat—Sadr movement leader, Moqtada al-Sadr, struck a fatal blow to the seven-member committee tasked by Iraqi Prime Minister Nouri al-Malik to consider the demands of protesters, announcing the withdrawal of all Sadr movement trend ministers from this commission. This committee is headed by Iraqi Deputy Prime Minister for Energy and senior member of al-Maliki’s State of Law coalition Hussein al-Shahristani.
Speaking during a press conference held at the Sadrist headquarters yesterday, spokesman Sheikh Salah al-Obeidi said, “The seven-member committee—formed by the government to look at the demands of the protesters—has yet to take any practical decisions to contribute to resolving these demands in the correct manner.”
He added that, “The solutions put forward by the seven-member committee do not meet the size of the growing crisis in the country, in addition to failing to be aware of all the necessary operational aspects to resolve this.”
Obeidi indicated that, “Political bickering has dominated the work of the blocs during the current period, which hampered the efforts to resolve this issue in the correct manner.”
“Failure to listen to the view of the religious authorities worsened the protest crisis, particularly as they aimed to resolve this from the outset.” The Sadr movement spokesman added.
For his part, Sadr MP Mohamed Rida al-Khafaji, informed Asharq Al-Awsat, that Maliki, “is not serious about finding real solutions to the protesters’ demands, and if the religious authorities had not intervened he would have been able to transgress further, particularly as parties close to him had already begun to incite the street and play on sectarian tensions.”
“Since the beginning of the crisis the Sadr movement has taken the initiative to meet the protesters demands, the majority of which we view as being legitimate.” Khafaji said.
MP Khafaji also revealed that, “Sadr sent delegations to these governorates and these delegations returned with demands and these were raised to parliament and the government, while he also asked the prime minister to send an Islamic Dawa Party delegation to receive the protesters demands, however Maliki refused and rather than going to the people directly in his position as prime minister of Iraq, he began to make attempts to move the street and form a committee that has yet to do anything to meet the people’s demands.”
“The Sadrists will not be a party to this process of procrastination and stalling, particularly as we informed Maliki from the outset that the demands of the protesters are legitimate, their protests are spontaneous, and they do not have a unified leadership or demands.” He added.
The MP also informed Asharq Al-Awsat that, “We also warned against betting on the time factor because this is not in Maliki’s favor, we said that continuing this process of procrastination will raise the ceiling of demands and open the door to foreign interference and agendas.”
Khafaji clarified that “This dismissive dealing with the crisis forced the religious authorities to intervene . . . therefore we are withdrawing from the seven-member committee because we are not prepared to betray the religious authorities and because Maliki has made a critical mistake. He must reform his practices which are not in line with being the leader of everybody in the country, rather than in the interests of one party against another. They are all our people and their demands should be met.”
Iraq’s protesters welcomed the move taken by the Sadr movement to withdraw from the seven-member committee. Chairman of the Anbar tribes, Sheikh Humaid al-Shoka told Asharq Al-Awsat “The protesters demands are crystal clear and this does not require committees but serious measures to implement these.”
He stressed, “Since the outset we said that if the government was serious it would have begun immediate implementation of the majority of the demands that fall under its authority.”
Sheikh Shoka also asserted that “The step taken by Sadr to withdraw his ministers from this committee is a courageous one and demonstrates a sound view of this position. More importantly, it confirms our convictions that some parties are trying to play on sectarian tensions at a time when religious leaders are making courageous statements, particularly the religious authorities in Najaf as well as religious leaders like Sayyid Sadr and Sayyid (Ammar) al-Hakim, as well as what we are hearing from out tribal cousins in central and southern Iraq who understand the legitimacy of our demands.”
In other news, Iyad Allawi’s Iraqiya bloc announced that its ministers would continue to boycott cabinet meetings, adding that it is considering taking new positions should the government’s policy of stalling and procrastination should continue. Iraqiya bloc MP Talal Zobaie told Asharq Al-Awsat, “The Iraqiya bloc continues to be of the view that the issue can be resolved by dealing with the protesters directly, rather than through the formation of committees and the like.”
He added, “The continuation of this procrastination and stalling will prompt us to take other unprecedented actions such as completely withdrawing from the political process because we cannot bear false witness to a political process that is failing to seriously deal with the people’s demands.”
MP Zobaie emphasized that, “The best evidence of the lack of seriousness on the part of the government is the Sadrists’ decision to withdraw their ministers” adding “they are partners in the National Alliance that includes Prime Minister Nouri al-Maliki.”
Answering a question regarding the protesters’ refusing to deal with politicians, including Iraqiya bloc members, and whether there is any point in the Sadrists withdrawing under such circumstances, Zobaie said, “The protesters have every right to say this because they have truly gone to hell and back thanks to the politicians, however our position reflects our own view, particularly as we are a part of the Iraqi people and we must bear responsibility to history regarding what is happening.

انتخابات در اردن پادشاهی و در جمهوری مصر

Share Button
AhramOnline
Egypt Elections 2011
MMeessr
Braving long queues and longer ballot papers, Nasr City women make their voices heardIn one district of Cairo, voters waited for hours to be able to vote in the historic elections 

Naharnet
24/01-13
اردن

Jordanians Vote for New Parliament in Polls Boycotted by Islamists
Polling stations across Jordan opened Wednesday in a vote boycotted by Islamists behind strident pro-reform protests who have already labeled as illegitimate what is expected to be an opposition-free parliament.

The Arab Spring movement that began two years ago and toppled four regimes across the region also sparked regular protests in Jordan, where a combination of youths and Islamists have been demanding sweeping political and economic reforms.
Their protests have become increasingly vocal and, during deadly November rioting over a sharp hike in fuel prices, there were unprecedented calls from some quarters for King Abdullah II to step down.
The monarch, whose throne is not seriously thought to be under threat, is hoping that Wednesday’s polls will produce a new crop of strong MPs who will work efficiently to jump start reform.
But analysts say tribal leaders and other pro-regime figures, along with independent businessmen, are expected to sweep the polls in the country of 6.8 million people.
The powerful Muslim Brotherhood and the National Reform Front of former premier and intelligence chief Ahmad Obeidat are staying away from the polls, which opened for 12 hours from 7:00 am (0400 GMT).
But the election “will add to problems instead of solving them, particularly under the boycott. We will see a parliament that does not have political weight,”analyst Oraib Rintawi, the Al-Quds Centre for Political Studies head, told Agence France Presse.
The king has said that he plans for the first time to consult with MPs before naming prime ministers, insisting on Jordan’s need to create strong political parties to help pave the way for parliamentary governments.
But the Islamists say there is no real will to reform.
“Our boycott was the right decision because a parliament or government that is imposed on people is illegitimate,” said Zaki Bani Rsheid, the Brotherhood’s deputy leader.
The Islamists won only six seats in the 2007 election but wield considerable influence on society.
They object to existing constituency boundaries, which they say over-represent loyalist rural areas at the expense of Islamist urban bastions.
They and Obeidat’s front are also angry at the lack of genuine reform, little progress in fighting corruption and a failure to move towards a constitutional monarchy with the premier chosen by parliament rather than the king.
The polls come as Jordan faces acute economic problems, including a $5-billion (3.6-billion-euro) budget deficit, and challenges in coping with more than 300,000 Syrian refugees who have fled their war-torn country.
Unemployment in the poor desert kingdom officially stands at 14 percent, but non-governmental sources put the figure as high as 30 percent, and a majority of the country’s youth are without jobs.
King Abdullah has urged people to take part, calling the boycott “a tremendous miscalculation”, and Wednesday has been declared a national holiday to encourage the 2.3 million registered voters to turn out.
Those who do turn out at the 1,484 polling stations will choose from 1,425 candidates, including around 140 former MPs and 191 women contesting 150 seats in parliament’s lower house.
Some 47,000 police are being deployed to provide security.

Syrian Regime Builds New Paramilitary Force Aided by Iran

مردم قالیباف، حصیرنشین هستند

Share Button

عبدی
برگرفته از سایت آینده
۳۰-۱۰-۱۳۹۱
طی این چند روزی که از سخنرانی رئیس دولت در مجلس می‌گذرد، مطالب متعددی در نقد آن بیان شده‌است که نیازی به تکرار آن‌ها نیست. اگر آن بحش از منتقدین وی که درون حکومت هستند، از توانایی سیاسی لازم برخوردار بودند، می‌توانستند این سخنان را به سکوی پرش سیاسی خود تبدیل کنند. ولی به‌ظاهر رئیس دولت هم متوجه این ناتوانی طرف مقابل خود شده ‌است که چنین بی‌پروا سخن می‌گوید. گویی که در ۷ سال و نیم گذشته گروه‌های دیگری در مصدر امور کشور بوده‌اند. ولی الان معلوم شده؛ آنان که هنگام آمدن درصدد انداختن طرحی نو برای عالم و آدم و کهکشان راه‌شیری بوده‌اند، از انجام وظیفه در اداره خانه و کشور خود نیز ناتوان بوده‌اند. بگذریم. در این یادداشت از نکات مطرح شده درباره این سخنان، فقط به چند نکته اشاره می‌کنم.

۱ـ در اقتصاد، چهار شاخص مهم و کلیدی وجود دارد. رشد تولید، سرمایه‌گذاری، بیکاری و تورم. هر شاخص دیگری حتی شاخصی مثل ضریب جینی و نابرابری در برابر این چهار شاخص اهمیتی ثانوی دارد. ولی در این سخنرانی چندهزار کلمه‌ای رییس دولت نمی‌توان آمار و ارقام و حتی ادعایی درباره بهبود این شاخص‌های چهارگانه یافت. دلیل آن هم روشن است. زیرا هیچ نکته مثبتی درباره این چهار شاخص کلیدی که استحکام ساختمان اقتصاد برپایه‌های بهبود آن‌ها قضاوت و داوری می‌شود در این ۸ سال دیده نمی‌شود که ارزش بیان کردن داشته باشد. وقتی که نتوان درباره این اصلی‌ترین شاخص‌ها آمار و اطلاعات داد، به ناچار باید برای رد گم کردن، آمار بیهوده اراضی جنگلی و زمین‌های قابل کشت کشور را ردیف کرد.
۲ـ ذهنیتی که مدیریت جامعه ما را دچار بحران کرده، در سراسر این سخنرانی دیده می‌شود. رئیس دولت گفته است: «ملتی که در دریای ثروت نشسته نباید فقیر باشد!». این همان ذهنیت خطرناکی است که جامعه را به این روز انداخته است . این جمله مرا به یاد یکی از یادداشت‌های توماس فریدمن، یادداشت‌نویس روزنامه نیویورک تایمز می‌اندازد که در حدود ۱۰ ماه پیش نوشت که؛ علم بهتر است یا نفت؟ او توضیح می‌دهد که من بعد از کشور خودم، به تایوان بیش از هر کشور دیگری علاقه‌مندم، زیرا این جزیره مثل سنگی بی‌حاصل در دریایی طوفانی می‌ماند که از هرگونه منابع طبیعی برای زندگی کردن بی‌بهره است، به طوری که حتی شن و ماسه (دقت کنید شن و ماسه) مورد نیاز خود جهت ساخت و ساز را هم از چین وارد می‌کند. با این حال یک‌چهارم بزرگترین ذخایر مالی جهان از آنِ این کشور است. چرا که به جای حفاری زمین و استخراج هر چیزی از معدن، این کشور در پی پرورش ۲۴ میلیون استعدادی است که زنان و مردان این کشور را تشکیل می‌دهد.
درست است. وقتی ملتی در دریای ثروت بنشیند، باید هم فقیر باشد. چرا که از نشستن جز فقر و نکبت و نابرابری چیزی حاصل نمی‌شود. آنچه که مردمی را ثروتمند می‌کند، نه نفت است و نه زمین و نه طلا و نه هیچ معدن طبیعی دیگر. این استعداد و آموزش و خلاقیت و غنای فرهنگی و مسئولیت‌پذیری سیاسی و اخلاقی است که یک مردمی را ثروتمند می‌کند. روشن است که چنین مردمی پس از یک سال مدیریت در یک شرکت، بیلان و گزارش کار می‌دهد، چه رسد به این که ۸ سال در مصدر امور باشند و ۶۰۰ میلیارد دلار درآمدی از همان ثروت بی حساب و کتاب به خزانه‌شان واریز شده باشد و دریغ از یک سطر گزارشِ کار و پاسخگویی.
۳ـ نکته سوم هم بی‌ارتباط با مورد دوم نیست. رئیس دولت جمله‌ای را اظهار کرد، گویی که کشف ذره‌ی هیگز در فیزیک است: «ملت قالی‌باف، نباید حصیرنشین باشند!» در حالی که چنین نیست و در این گزاره فقط یک «ن» اضافی است. گزاره درست آن چنین است که: «مردم قالیباف، بناچار حصیرنشین هستند». چرا؟ اول این که ملت قالی نمی‌بافد، بلکه بخشی از مردم و بیشتر زنان روستایی قالی‌باف هستند. اما در میان همین ملت هم قالی زیر پای کسانی است که اصلاً نمی‌دانند قالی چگونه بافته می‌شود و عمرشان یک بار هم چگونگی و زحمت بافته شدن یک قالی را ندیده‌اند. اگر هنگامی که روی قالی ابریشمی خود راه می‌روند گوش‌های خود را تیز کنند،‌ صدای شکستن انگشتان دخترانی را خواهند شنید که از سنین زیر ۱۰ سال در حال گره زدن نخ‌های قالی در میان تار و پود زندگی خود هستند. چگونه می‌توان تصور کرد که بافنده قالی اصفهان یا قم یا تبریز، حتی خانه‌ای داشته باشد که مناسب انداختن قالی‌های بافته شده روی آن باشد؟ اگر در داخل کشور، مصرف‌کننده قالی اعلای اصفهان، قم و تبریز، همان بافندگان آن نیستند، در سطح جهان نیز همین قاعده برقرار است. این کشورهای ثروتمند هستند که قالی را مصرف می‌کنند و این فقرا هستند که آن را می‌بافند. شاید در تمامی اروپا یک دار قالی پیدا نشود، ولی در ایران، پاکستان، افغانستان و چین تا دلتان بخواهد از این دارها در کنار سایر دارها برافراشته است. کدامیک از مادران، زنان، دختران و خواهران مسئولین دولتی یا نمایندگان مجلس در ایران قالی‌بافی می‌کنند که می‌خواهند مردم ایران همچنان قالی‌باف بمانند، حتماً به امید روزی که هر ایرانی ۵۰ متر مربع قالی اصفهان داشته باشد؟ مردم ما با فرش ماشینی و موکت هم می‌توانند زندگی کنند و هیچ نیازی با انداختن فرش تبریز و قم و اصفهان در زیر پای خود ندارند. آنچه که می‌خواهند، شغل با درآمد کافی (نه به اندازه قالی‌بافی) و زمینه برای بروز خلاقیت و پایین کشیدن این دارهای کذایی است. پس تا وقتی که مردمی قالیباف هستند، حصیرنشین هم هستند و همچنان باقی خواهند ماند. اگر مردم روی قالی تبریز ننشینند دچار مشکل نمی‌شوند، ولی اگر روی دریای ارز باشند و دارو گیرشان نیاید ولی بجایش لوازم آرایش وارد کشور شود به حال این جامعه باید دلسوزی کرد.
منتشر شده در اعتماد ۳۰-۱۰-۱۳۹۱

عباس عبدی: اندکی با صراحت سخن باید گفت

Share Button

در همین رابطه باید متذکر شد که همپوشانی داشتن اصلاحات، با سایر جریانات، دلیل نمی‌شود که آنها یکسان دانسته شوند، زیرا یکسان دانستن، چیزی متفاوت از همپوشانی نسبی داشتن است. بویژه آنکه بیشتر نیروهای اجتماعی و سیاسی کمابیش و در مواردی با یکدیگر همپوشانی دارند.

عبدی
برگرفته از سایت آینده ۲۳-۱۰-۱۳۹۱
این روزها بیش از گذشته مباحث مربوط به انتخابات و سیاست انتخاباتی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، ولی هرچه در این موضوع جلوتر می‌رویم، بجای آنکه چشم‌انداز موضع آنان درباره انتخابات روشن‌تر و یکدست‌تر شود، گوناگون‌تر می‌شود. ریشه این تشتّت در چیست؟ چرا هرازگاهی یکی به میخ زده می‌شود و یکی به نعل؟ و البته در نهایت هم این چکش سرگردان بر دستان نعل‌بند فرود خواهد آمد و هیچ اسبی را نعل نخواهد کرد. واقعیت این است که مسأله و مشکل اصلاح‌طلبان، انتخابات و شرکت یا عدم شرکت در آن نیست. همچنان که سال گذشته هم که نتوانستند در این مورد تصمیم موثری بگیرند، نه تنها هیچ مشکلی حل نشد، که بر اختلافات افزوده گشت. مسأله اصلی آنان تعهد و التزام به یک راهبرد مشخص و آمادگی پذیرش نتایج و تبعات چنین راهبردی است. تا وقتی که تناقضات موجود در ذهنیت و رفتار کلیت اصلاح‌طلبان حل نشود، قابل تصور نخواهد بود که شاهد شکل‌گیری راهبردی عملی و معقول از سوی آنان باشیم. صاحبان ذهنیت‌های متناقض که درصدد بهره‌مند شدن از منافع راهبردهای متضاد هستند، باید بدانند که در بهترین حالت منافع هیچ یک از دو راهبرد متضاد را به دست نمی‌آورند، و در بدترین حالت هزینه و ضررهای هر دو راهبرد نصیب آنان خواهد شد.
برای اینکه از کلی‌گویی پرهیز کنیم، بهتر است که به موضوعات مطرح در میان اصلاح‌طلبان اشاره کرد، و برای نمونه بخشی از سخنان آقای عبدالله نوری که اخیراً در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بیان شده را مرور می‌کنیم شاید به درک بهتری از وضعیت اصلاح‌طلبان و مسایل و مشکلات پیش روی آنان دست یابیم. شاید چنین افرادی در موقعیتی نباشند که بتوانند یا بخواهند که هر آنچه را که فکر می‌کنند اظهار نمایند، ولی به گمان من باید با صراحت بیشتری سخن گفت و از شفافیت نسبی نگران نبود، حداقل در درون یک مجموعه‌ای که داعیه دفاع از عقلانیت، آزادی، شفافیت و گفتگو دارند.
۱ـ اولین نکته‌ای که در سخنان ایشان به چشم می‌آید تأکید بر این موضوع است که تعریف روشنی از اصلاح‌طلبان و جنبش سبز ارایه نشده است. آیا واقعاً چنین است؟ اگر این گزاره درست باشد، آیا دیگران حق ندارند از اصلاح‌طلبان بپرسند که شما تاکنون براساس چه چارچوب تعریف شده‌ای رفتار کرده‌اید و یا در ادامه رفتار خواهید کرد؟ شاید گفته شود که بله چیزهایی هست، اما تعریف روشن نیست. پاسخ این خواهد بود که اگر، منظور از تعریف روشن، آنگونه تعاریفی است که در منطق صورت می‌گیرد و جامع و مانع همه موارد می‌شود، در این صورت باید گفت که چنین تعریفی در دانش اجتماعی وجود ندارد چه رسد به اینکه در عمل سیاسی بخواهیم به اینگونه تعاریف دست یابیم. ولی این بدان معنا نیست که اصلاح‌طلبی فاقد تعریف روشن (به معنای سیاسی و اجتماعی) است. و اگر فاقد چنین تعریفی بود، همه این مباحث بیهوده است.
اگر این گمان ایجاد شده که تعریف روشنی از اصلاحات وجود ندارد، از آنجا ناشی می‌شود که در چهار سال گذشته نوعی تغییر خط‌مشی (آگاهانه یا ناآگاهانه) در این مجموعه بوجود آمده، که آنان را در حالت برزخ سیاسی و تعلیق نگه داشته است، و به قول معروف یک دل آنان در گرو یک رفتار و راهبرد است، همان خط‌مشی که آقای نوری به درستی از آن به قهرمان‌بازی و قهرمان‌سازی تعبیر و آن را نقد کرده‌اند و یک دل دیگر در گرو نشان دادن یک کنش خردورزانه و عقلایی و مبتنی به اصول اصلاحات است. این دودلی است، که موجب بروز این ذهنیت شده که گویی اصلاحات تعریف روشنی نداشته است.
در همین رابطه باید متذکر شد که همپوشانی داشتن اصلاحات، با سایر جریانات، دلیل نمی‌شود که آنها یکسان دانسته شوند، زیرا یکسان دانستن، چیزی متفاوت از همپوشانی نسبی داشتن است. بویژه آنکه بیشتر نیروهای اجتماعی و سیاسی کمابیش و در مواردی با یکدیگر همپوشانی دارند.
۲ـ نکته بعدی که به درستی در سخنان آقای نوری دیده می‌شود این است که نوع عمل و برنامه حاکمیت نشان می‌دهد که هنوز برای رجوع به جریان اصلاح‌طلبی ضرورتی احساس نمی‌کند. این درست است، ولی مگر قرار است غیر از این باشد؟ یعنی اصلاح‌طلبان بنشینند که روزی روزگاری برسد که جریان حاکم به آنان رجوع کند؟ در این صورت حتماً افتادن حکومت به چنان روزی مطلوب بوده و از سوی اصلاح‌طلبان استقبال خواهد شد. آیا گمان نمی‌کنیم که مطلوبیت افتادن حکومت به چنین روزی، برای منتقدین، بهترین دلیل برای حکومت است که هیچگاه به این منتقدان روی خوش نشان ندهد؟ بعلاوه آیا اصلاح‌طلبان در شکل‌گیری آن وضعیت مطلوب برای حکومت هم مشارکت خواهند داشت یا فقط نظاره‌گر خواهند بود؟ اگر آنان در شکل‌گیری این وضع مشارکت داشته باشند و برای تحقق آن بکوشند، این همان ادعایی است که حکومت علیه آنان خواهد داشت. و اگر آنان چنین کوششی را نکنند، در این صورت چه تضمینی دارد که این وضع مطلوب، محقق شود. ضمن اینکه اگر کسانی هستند که می‌توانند این وضع را برای حکومت ایجاد کنند، خودشان هم بهره آن را خواهند برد و اجازه نمی‌دهند که اصلاح‌طلبان در این میان نقشی ایفا کنند.
واقعیت این است که با ادامه سیاست سال ۱۳۸۸، امکان بازگشت به عرصه انتخابات وجود ندارد. یا حداقل در شرایط حاضر چنین امکانی قابل تصور نیست، و نه تنها نشان ندادن اقدامی از سوی حکومت برای حضور اصلاح‌طلبان، غیر منتظره نیست، بلکه حالت عکس آن غیر قابل انتظار است. شاید اصلاح‌طلبان رأی دادن آقای خاتمی را نشانه‌ای مثبت از جانب اصلاح‌طلبان بدانند، در حالی که این کار هیچ اهمیتی نداشت. اگر آقای خاتمی خود را در مقام رهبر اصلاحات می‌شناسد، می‌بایست این کار را با اعلام قبلی و درخواست از طرفدارانش برای حضور در پای صندوق‌ها، آن هم جلوی خبرنگاران و در تهران انجام می‌داد، و در ادامه هم به هیچ وجه از آن کوتاه نمی‌آمد، نه آنکه در دماوند و یک صندوق دورافتاده و به دور از چشم دیگران و در بعد از ظهر روز رأی‌گیری و بدون اعلام قبلی رأی دهد. و جالب اینکه انتظار داشته‌اند، حکومت در برابر این اقدام احتمالاً انتحاری! واکنشی در خور نشان دهد، در حالی که بجز مشکلاتی که گفته شد، این اقدام نشان داد که طرفِ اصلاحات، فاقد رهبری و اراده و حتی تحلیل درست از شرایط سیاسی است و هیچ کس حاضر نیست روی چنین نیرویی حساب کند. نیرویی که قادر به رهبری و هدایت طرفدارانش نیست، بیش از آنکه، آنان را رهبری کنند، تابع نظرات احساسی و شعاری آنان است. رای دادن آقای خاتمی نشانه‌ی ‌بارزی از عمل بدون پشتوانه‌ی تحلیلی بود، که هزینه‌هایش نصیب شد ولی منافعی از آن حاصل نگردید.
مشکل اصلی اصلاح‌طلبان در کجاست؟ در اینجاست که اگر فکر می‌کنند مشارکت انتخاباتی در ایران فقط و فقط برای انتخاب شدن رییس جمهور است و در هیچ زمینه دیگری اهمیت ندارد و نیز اگر معتقدند که در انتخابات ۱۳۸۸ تقلب موثر شده است و پس از این هم، در بر همین پاشنه می‌گردد، در این صورت سخن گفتن از انتخابات آینده و پیش‌شرط و پس‌شرط گذاشتن، و درخواست ایجاد شرایط کردن و امثال اینها، جملگی بیهوده است. هیچ راهی ندارند جز اینکه خیلی صریح و روشن بگویند تا اطلاع ثانوی (که معلوم نیست چه موقع خواهد بود) ما نیستیم. و در این صورت جلسه گذاشتن و صحبت کردن و همه اینها بیهوده و اضافی است. ولی اگر نگاه آنان به انتخابات موضوعیت داشتن انتخابات است و برداشت آنان از انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز، چنان که شایع شده نیست، و نسبت به روند چهار سال گذشته خود انتقاد دارند، در این صورت ترجیح دارد که نگاه انتقادی را ابتدا متوجه خود کنند و فرض را بر این بگذارند، تا هنگامی که این اتفاق و نقد درونی رخ ندهد، تغییری در وضع آنان حاصل نخواهد شد.
اینها بدان معنا نیست که اشکالی در طرف مقابل نیست، که هست و زیاد هم هست، ولی اصلاح‌طلبان در درجه اول مسئول رفع اشتباه‌های خودشان هستند و اشتباهات طرف مقابل هم با نصیحت رفع نخواهد شد، بلکه از طریق کنش کم عیب و نقص اصلاح‌طلبان است که آنان هم اصلاح خواهند شد، نه آنکه کنش اصلاح‌طلبان معطوف به تغییر رویه طرف مقابل شود. این عجیب‌ترین ذهنیتی است که نزد برخی از اصلاح‌طلبان است، ذهنیتی که بروز عمل خود را مشروط به تحقق نتیجه و هدف این عمل می‌کند!!
۳ـ آقای نوری در ادامه به این نکته درست اشاره می‌کند که رسانه‌های رسمی رهبران اصلاحات را مورد تهاجم جملات غیر اخلاقی قرار می‌دهند. این درست است ولی باید متوجه باشیم که چه نتیجه‌ای از آن می‌خواهیم بگیریم. خوب! برنامه اصلاحات برای حل چنین مشکلاتی است، و حضور اصلاح‌طلبان را نمی‌توان مشروط به حل این موارد کرد. چندی پیش روزنامه‌ای که سخنگوی رسمی ضد اصلاحات است، متنی را از من نقل کرد و در ابتدای آن دو مورد درباره من گفته است که، فقط مانده‌ام که این دروغ‌ها را چگونه جعل می‌کنند! ولی چه نتیجه‌ای از این باید گرفت؟ آیا جز اینکه برای تغییر این وضع باید کوشید؟ آیا جز اینکه در اولین گام خودمان اسیر خبرسازی‌های اینگونه رسانه‌ها نشویم؟ و مهمتر از همه اینکه آیا نباید خودمان را از انجام رفتارهای مشابه پرهیز دهیم؟ انجام ندادن این رفتارها از سوی ما تا هنگامی که تحت نظارت قضایی طرف مقابل هستیم، چندان اهمیتی ندارد، مسأله وقتی مهم است که بدانیم آیا افراد منتسب به منتقدین در غیاب این نوع نظارت‌ها، از انجام رفتار مشابه پرهیز می‌کنند یا خیر؟ گمان نمی‌کنم.
۴ـ نکته دیگری که به درستی در سخنان آقای نوری مطرح شده، فراگیر شدن حالت یأس و ناامیدی و انفعال در میان اصلاح‌طلبان است. ولی باید توجه داشت که بحث اصلی ما در چرایی بروز این یأس و نیز راه درمان آن است. یأس و ناامیدی در فرد، یک مسأله روحی و روان‌شناسانه است، در حالی که بروز این ویژگی در یک مجموعه بزرگ سیاسی، ناشی از یک مسأله جامعه شناختی و سیاسی است و با توصیه‌های اخلاقی و روحیه دادن به افراد درمان نمی‌شود. علت بروز چنین پدیده‌ای نزد اصلاح‌طلبان، همان دوگانگی و تضادی است که در بند ۱ به آن اشاره شده است، و تا وقتی که این دوگانگی حل نشود، امیدی به درمان یأس و ناامیدی هم نمی‌توان داشت.
۵ـ یکی از مهم‌ترین فرازهای اظهارات آقای نوری اشاره درست به فقدان اعتماد میان اصلاح‌طلبان و حکومت است، بی‌اعتمادی میان طرفین، هرگونه اقدامی را زمین‌گیر کرده است. روشن است که در فضای بی‌اعتمادی نمی‌توان اقدامی موثر انجام داد، و تا وقتی که یکی از طرفین جان به لب نشود، دلیلی ندارد که گامی برای رفع بی‌اعتمادی بردارد. پرسش این است که چگونه می‌توان بی‌اعتمادی را کاهش داد، یا حداقل در مسیری گام برداشت که به مرور کم شود؟ پاسخ ساده این است که طرف مقابل کوتاه بیاید. ولی مشکل اینجاست که طرف مقابل هم همین را می‌گوید. پس راه‌حل این است که هر طرف، مستقل از طرف مقابل خود گام‌های لازم را بردارد، و برداشتن گام را منوط به هیچ شرطی نکند. نه یک گام را که چند گام را بردارد. این قدم‌ها باید مبتنی بر منطقی استوار باشد که بی‌اعتمادی را کاهش دهد. افتخار سیاسی با طرفی است که ابتدا این گام‌ها را برمی‌دارد. او با برداشتن این گام‌ها نشان می‌دهد که تا چه حد مسئولیت‌پذیر است. اگر از این منظر نگاه کنیم وقتی مخاطب ما حکومت است، خواهیم گفت که حکومت گام اول و حتی گام دوم را بردارد، و هنگامی که مخاطب ما اصلاح‌طلبان هستند، همین را خطاب به آنان خواهیم گفت. به طور طبیعی انتظار نباید داشته باشیم که برداشتن گام، بی‌هزینه است، اگر بی‌هزینه بود و یا در کوتاه‌مدت منفعت داشت که نیازی به توصیه برای انجام آن نبود.
۶ـ بخش دیگری از سخنان آقای نوری که آن نیز به درستی مطرح شده، لزوم رسیدن اصلاح‌طلبان به تصمیمی جمعی درباره انتخابات است. ولی مقدمه لازم این هدف، از یک سو بحث و گفتگوی آزاد درباره موضوع و پرداختن به نظرات انتقادی است و از سوی دیگر وجود مرجعیتی مسئولیت‌پذیر در برابر تصمیمات اخذ شده، است. تجربه نشان داده که در غیاب این دو شرط نتیجه مفیدی برون نمی‌آید، و آنچه که به دست می‌آید، تحمیل ذهنیت برخی افراد و سپس شکست و عمیق‌تر شدن ناامیدی و یأس موجود است. آقای نوری به درستی اشاره می‌کنند که میان اصلاح‌طلبان نظرات گوناگونی درباره انتخابات وجود دارد، ولی چرا این نظرات گوناگون در سال ۱۳۷۶ نبود؟ و چرا اکنون پس از گذشت ۴ سال، باز هم از گوناگونی‌ها کاسته نشده است؟ وقتی که آقای نوری حصر مرحوم آیت‌الله منتظری را با آقایان موسوی و کروبی مقایسه می‌کنند و دو نوع رفتار متضاد را از برخی از اصلاح‌طلبان گوشزد می‌کنند، به این معناست که ریشه اشکالات در جای دیگری است، که از سوی برخی افراد تناقضاتی به این آشکاری، دیده نمی‌شود. نه تنها در این مورد که در موارد دیگر هم می‌توان این تناقضات گفتاری و رفتاری را برشمرد، و تا وقتی که به چرایی وجود این حد از تناقضات آشکار و ساده پرداخته نشود، نمی‌توان در موضوعات اصلی به تفاهم و اشتراک نظر رسید.
۷ـ آخرین نکته‌ای که در سخنان آقای نوری به درستی مطرح شده، این است که در شرایط کنونی با چه مشکلی مواجهیم؟ آیا مسأله ما موضوعات خاص اصلاح‌طلبان و جنبش اصلاحات است یا مشکلات ملی و مردم و کشور در اولویت است؟ هرچند تمایز قائل شدن میان انواع مسایل جامعه کاری دشوار است، ولی پاسخ به این پرسش آقای نوری بسیار مهم است. اگر از منظر کشور و منافع ملی و مشکلاتِ مردم که به دلیل سوء مدیریت‌های متعدد در سال‌های اخیر ایجاد شده، به جامعه و سیاست نگاه کنیم، نحوه رفتار و حتی گفتار ما فرق خواهد کرد با هنگامی که فقط و فقط به مشکلات و رابطه یک گروه یا جمع یا جناح سیاسی به حکومت نگریسته شود. نحوه رفتار اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر، نه از منطق استوار سیاسی برخوردار است و نه اینکه می‌تواند با مردم و مسایل جامعه تعامل کند، حداکثر کارآیی آن در برخی شبکه‌های اینترنتی و برای لقلقه زبانی غیر مسئولانه، کارآیی دارد.
اصلاح‌طلبان اگر گمان می‌کنند که کشور در شرایط خطیری است و اگر گمان می‌کنند که آینده کشور جز با مشارکت همه نیروها و از جمله آنان در مسیر درست و سازنده قرار نخواهد گرفت، و اگر گمان می‌کنند که انتخابات زمینه‌ای مناسب برای بازسازی همه نیروهای سیاسی است، و اگر گمان می‌کنند که با وجود فضای بی‌اعتمادی متقابل کنونی گام موثری نمی‌توان برداشت، در این صورت چاره‌ای ندارند جز اینکه وارد یک بازی برد ـ برد شوند، و با برداشتن گام‌های معنادار و ضمن نقد گذشته، خود را برای انتخاباتی آماده کنند که موضوعیت دارد، و نشان دهند که افزایش پایه‌های مشارکت برای حکومت، امتیازی نیست که به آن داده شود، بلکه این هدف است و اثرات مثبت خود را خواهد داشت.
برای انجام این کار زمان از دست رفته است. اینکه آقای نوری گفته‌اند «این بحث‌ها فعلاً در مرحله مقدماتی است»، این سوال را پیش می‌آورد که مگر امروز معلوم شده که انتخابات در راه است که بحث‌های آن در مرحله مقدماتی است؟ قضیه چندان پیچیده نیست، برخی از جناح‌های اصلاحات علاقه‌ای به ورود به این بحث ندارند، و آن را کش می‌دهند که نظر خودشان را به عنوان تنها گزینه مطرح کنند. و به احتمال فراوان می‌توان گفت که این بحث‌ها همواره در مرحله مقدماتی باقی خواهد ماند، راه‌حل اصلاح‌طلبان پذیرش رهبری جمعی و با ایده روشن است، رفتارهای موجود نه درشان اصلاح‌طلبی است که ادعاهای بزرگی دارد، بلکه حتی در سطح نیروهایی که قصد اصلاح آنان را دارند هم نیست. اینکه آقای خاتمی می‌گویند هنوز نشانه‌ای برای حضور اصلاح‌طلبان نمی‌بینند، به شرطی درست است که بدون هیچ اقدامی و هزینه‌ای بخواهند، خودشان نامزد انتخابات شوند! گمان نمی‌کنم که چنین سیاستی در جهان خلقت وجود داشته باشد. مشکل اصلی پیدا کردن درکی درست از مفهوم و کارکرد سیاست است و به نظر نمی‌رسد که برای اصلاح‌طلبان وقت چندانی برای این کار باقی مانده باشد.
منتشر شده در آسمان ۲۴-۱۰-۱۳۹۱

سپاس! آقای احمدی نژاد

Share Button

آقای احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور مملکت، خوب یا بد، با این مجلس قلابی و گوش بفرمان آنچنان رفتار کرد که باید با آن رفتار میشد و شایسته آن بود و هست. اگرملت ایران این محفل بله گویان رانتخوار و بی اصل و نسب «قانون گذاری» را نمیداشت اقلاً به روشنی درمی یافت که در عصر دولتمداری فتحلی شاهی و فرامین سلطانی بعنوان قانون روزگار میگذراند . ملت میدانست که سرنوشت او نه د ست مجلس بلکه در دست شخص فتحلی شاه معاصر و. اوامرظل اللهی او است.
Maaaajles
دیروز رئیس جمهور بنا به درخواست خود، در صحن مجلس حضور یافت. بر حسب ظاهر او آمده بود تا از برنامه های خود و مشکلات و موانع پیش پای دولت به مجلسیان توضیح دهد. اما در واقع امر تنها هدفی که در این حضور در مجلس و تو ضیح و تشریح مسائل مملکتی مورد نظر وی نبود، توضیح مسائل به آن مجلس بود. رئیس جمهور به آنجا رفت تا در وحله نخست، از آنجا پیام انتخاباتی خود را به ملت بدهد.
برخی از نمایندگان ، در برابر درخواست آقای احمدی نژاد از وی خواسته بودند تا پس از سخنرانی در مجلس باقی بماند و بحرفهای نمایندگان گوش داده و به سئولات آنان پاسخ دهد. پاسخ آقای احمدی نژاد به این درخواست لاریجانی و دیگر نمایندگان این بود که او برای استماع نظر «مجلسیان» وقت نداشته و برنامه های دیگری دارد. او با این عمل خود خواست حقارت و بی جایگاهی این مجلس را نشان دهد والی بعنوان رئیس قدرت اجرایی مملکت، برای وی چه برنامه ایی میتوانست مهمتر از این باشد تا پس از نطق خود بماند به انتقادات، نظرات و ابهامات «نمایندگان ملت» پاسخ دهد. در حقیقت، او در سخنرانی خود در مجلس پیام ویژه یا حرف تازه ای که مردم انتظار آنرا نداشته یا قبلاً آنرا نشنیده باشند نداشت. او آمده بود تا به ملت نشان دهد که این «مجلس در ذیل امور هم نیست تا تا چه رسد به رأس امور». این؛ برای دومین بار بود که او اینچنین با این مجلس گوش بفرمان ولایت مدار، این چنین با تحقیر رفتار میکرد. بار نخست چند ماه پیش بود که مجلس او را برای توضیح خواسته بود و او پس از مدتی طولانی و امروز و فردا کردن، به مجلس رفت و پاسخ توضیحات خواهی مجلس نشینان را با جوک و متلک گوئی داد.
آقای احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور مملکت، خوب یا بد، با این مجلس قلابی و گوش بفرمان آنچنان رفتار کرد که باید با آن رفتار میشد و شایسته آن بود و هست. اگرملت ایران این محفل بله گویان رانتخوار و بی اصل و نسب «قانون گذاری» را نمیداشت اقلاً به روشنی درمی یافت که در عصر دولتمداری فتحلی شاهی و فرامین سلطانی بعنوان قانون روزگار میگذراند . ملت میدانست که سرنوشت او نه د ست مجلس بلکه در دست شخص فتحلی شاه معاصر و. اوامرظل اللهی او است.
بی اعتبار سازی از این «شبه مجلس » که طبق دستور مستقیم بیت رهبری عمل میکند، برای عبورملت ایران از بن بست کنونی بسمت تحول یک ضرورت تاریخی بود و هست. اقشار میانه و جامعه شهری که منطقاً، پارادیمکال و بحکم تاریخ ، مجلس قانون گزاری باید مجلس آنان باشد نتوانست قلابی بودن این کاریکاتورسازی از نهاد قانون گذاری را با امتناع خود از شرکت در انتخابات آن نشان دهد ولی رئیس جمهور مورد تأئید همین مجلس که بارها و بارها در ولایتمداری او هورا کشیده و در رثایش قصیده ها سرائیده بود، این الزام تاریخی را به بهترین وجهی نشان داد. بی اعتناعی رئیس جمهور به این مجلس دقیقاً آن انتظاری بود که مردم و بویژه اقشار متوسط شهری از رئیس جمهور داشتند و او آنرا اجابت کرد. پس جا دارد از این رئیس جمهور که جایگاه این مجلس را بدان نشان داد سپاسگزار باشیم.
برای یاد آوری بیشتر میگویم که این مجلس جز ماست مالی کردن چپاول اموال ملت، جز ماست مالی کردن اختلاسهای میلیاردی، جز سرپوش گذاشتن بر جنایاتی که در بازداشتگاهها و شکنجه گاه های رژیم میگذرد و خاک پاشیدن به چشم ملت، کار دیگری نمیکند و هیچ اغراقی در این نیست اگر بگوئیم نبودن آن بهتر از بودنش است زیرا در آن صورت مردم خواهند دانست قانون نویسی در بیت رهبری انجام میشود و در آنجاست که مسئولیت بدبختی مملکت قرار دارد و نه در مجلس فرمایشی و یا دفتر «جاجب الدوله» ایی ریاست جمهوری.
من بعنوان یک ایرانی از رفتار آقای احمدی نژاد با این مجلس سپاسگزارم.