Archive for: September 2013

استراتژی عاشورایی بحساب جان مردم عادی

Share Button

یادداشت زیر با عنوان “استراتژی مرگ اسد و استراتژی تغیر رژیم اوباما “۵ روز پیش ادیت نشده  در این سایت درج شد. پس از ویرایش آن و اضافات مختصری آن را مجدداً درج میکنم چون بنظرم درک استراتژی ضد بشری اسد که طراحان آن رژیم ایران و حزب الله لبنان هستند” از اهمیت بسیار برخوردار است. درانتخاب این استراتژی غیر انسانی مرگ؛ که مناطق پرجمعیت شهری را به منطقه و میدان جنگ و غیر نظامیان را به کیسه های شنی زنده خاکریزهای دفاعی   تبدیل میکند، نه تنها هیچ حماسه ای وجود ندارد بلکه حتی برای آن چشم اندازی هم نیست زیرا جامعه جهانی هرگز بخاطر این استراژی ضد بشری و تروریستی، تسلیم باجگیری تروریسم اتمی ایران و شیمیایی اسد نخواهد شد.

300px-Tomahawk_Block_IV_cruise_missile_-crop (1)

A BGM-109 Tomahawk

هفته قبل وقتی رسانه های دنیا خبر قریب الوقع بودن حمله موشکی آمریکا در پنجشنبه گذشته را میدادند، من درجواب دوستی که بمن زنگ زده بودم گفتم هیچ اتفاقی نه در فردا بلکه در روزها و شاید هم هفته های اخیر نمی افتند ولی آمریکا بطور قطع بعد از آن حمله خواهد کرد. موضع قاطعی که در تمام سخنرانیهای اوباما، فرانسیس هولانده و دیوید کامرون و رجب طیب اردوغان بود معنائی جز این نداشت. اما وقتی پارلمان انگلیس به کامرون برای شرکت و اقدام انگلیس در چنین حمله ایی”نه!” گفت و روز پس از آن اوباما هم با یک چرخش، مسئله را به تصمیم مجالس آمریکا حواله کرد، رجز خوانیها در دمشق و تهران شروع شدکه گویا  هوا برای اوباما پس بوده و جا زده است. حال آنکه نه تنها اوباما جا نزده است بلکه بسیاری شواهد نشان میدهد که  با احاله مسئله به کنگره و سنا دیگر، مسئله عملیات تنبیهی در کار نیست بلکه برنامه وارد فاز “تغیر رژیم” گردیده است و  اگر هدفِ واکنشی تنبیهی، در حد پرتاب چند ده موشک به مراکز نظامی رژیم اسد بود دیگر تصویب نمایندگان کنگره و سنا لازم نبود.

رسانه های دنیا در هفته قبل از نقل وانتقال وسیع نیروهای نظامی و تأسیسات حساس رژیم اسد و تشکیل اطاق جنگ در جای نامعلومی در دمشق به فرماندهی خود بشار اسد خبر دادند. از تشکیل اطاق جنگ بگذریم اخبار نقل و انتقال واحد های نظامی به جاهای امن برای من معما شد؟ مگر پادگانهای و فرودگاهای نظامی و واحدهای توپخانه و زرهی و تأسیسات راداری قابل مخفی کردن هستند یا باید مخفی شوند که انتقال داده میشوند؟

یاداشتی تقریباً نیم صفحه ایی در وال استریت ژورنال دیروز معما را برایم حل کرد. چگونه؟ با یک مقدمه  موضوع را توضیح خواهم داد.

رژیم ایران، حزب الله لبنان و حماس چنان از جنگ ۳۳ روزه ۶ سال پیش لبنان و ۳ سال پیش غزه که مقاومت حزب الله و حماس در برابر اسرائیل، کشوری که ۳ بار حمله مشترک ارتش ۶ کشورعرب علیه خود را پیش از آن دفع کرده بود، چه حماسه سازیها و افسانه پردازیها ها که نکردند. در اینکه حزب الله و حماس در این دو جنگ خوب جنگیدند تردیدی نیست ولی باید دانست که امروز برتری نظامی در درجه اول یعنی تکنولوژی و سازماندهی عالی و مدرن جنگی. اگر از این دو  جنبه بگذریم،ارتش اسرائیل در مقایسه با حریف به لحاظ؛ روحیه، انگیزه داشتن و سازماندهی رزمی، اگر بسیار برتر نباشد پائینترتر هم نیست.

ارتش اسرائیل بخاطر زبده گی اش در جهان مشهور است ولی آنچه این ارتش کوچک را در دنیا معروف کرده است در درجه اول قدرت هوایی بسیار ورزیده آن است. رابطه ارتش اسرائیل با جامعه اسرائیل بگونه ایست که بیشترین بخش جمعیت بزرگسال اسرائیل در مدتی کوتاه میتواند به واحد های منظم وحرفه ایی نظامی تبدیل شود و به بیانی میتوان اسرائیل را یک پادگان بزرگ نظامی بحساب آورد.

اگر این ارتش در آن دو جنگ با حماس و حزب الله نتوانست حریف آندو شود، مطلقاً به این دلیل نبود که افراد حزب الله و حماس نسبت به نفرات ارتش اسرائیل از روحیه رزمی یا سازماندهی بهتر نظامی و تکنولوژی جنگی بالاتر برخوردار بودند بلکه به این دلیل بود که حزب الله و حماس در این دو جنگ، با اسرائیل از”استراتژی مرگ” برای مردم پیروی میکردند. برابر این استراتژی نامتعارف، مؤسسات غیر نظامی؛ از بیمارستانها، مدارس کودکستاها و مساجد گرفته تا خانه های مردم باید به استحکامات نظامی تبدیل میشدند تا جنگجویان حزالله و حماس خود را در پناه آن اماکن غیر جنگی قابل “حرمت” از آسیب حملات توپخانه و بمبارنهای اسرائیلی حفظ کنند. در این استراتژی مرگ؛ غیر نظامیان و مردم عادی از پیر و جوان، زن و مرد، زنان باردار و پیران محتضر به سنگر زنده و گوشت دم توپ تبدیل میکردند. اگر تکنولوژی مهیب ارتش اسرائیل میخواست این سنگرها را تسخیر کند بمعنای کشتار آن سپرهای انسانی و تخریب آن اماکن غیر نظامی و در نتیجه سقوط دولت اسرائیل در حد طالبان میبود که نتیجه آن قرار گرفتن سران آن کشور در برابر دادگاه های بین المللی جنایت جنگی بود و اگر نمیخواست معنای آن عقب نشینی اجباری بود.

حماس و حزب الله کمترین تعهدی نسبت به کنوانسیونهای بین المللی در مورد رعایت قوانین و مقررات تعهد آورحاکم بر جنگ و مراعات غیرنطامیان را نداشتند. آنها کمترین ابایی از تبدیل آمبولانسها به نفربر زرهی و بیمارستها و مساجد و کودکستانها به سکوهای پرتاب موشک نداشتند و به این ترتیب بود که ارتش اسرائیل  در برابر یک چنین استراتژی ای به چکنم! چکنم افتاده و سرانجام در هردو جنگ عقب نشست. برای آن ارتش، رعایت چنان هدف گیری دقیقی در حد عملیات جراحی نظامی که این اماکن و مردم غیر نظامی را نکوبد و فقط نظامیان و اهداف نظامی را هدف بگیرد ابداً امکان پذیر نبود زیرا همه اینها باهم بودند.

پس از جنگ ۳۳ روزه اسرائیل و حزب الله؛ پروفسور یکی از مراکز مطالعات استراترتژیک آمریکا و رئیس سابق موساد هردو ، طی یک یاداشت  مشترک طولانی تحلیلی با عنوان”جنگ اسیمیتریک حزب الله”، مشکل نامتعارف بودن استراتژی حزب الله را به تحلیل کشانده و در پایان هم نوشتند که حزب الله در این جنگ اگر کشته  میداد از کشته های خود بعنوان شهید برای تحریک مردم و نفرگیریهای بیشتر سود میبرد و اگر هم از سربازان اسرائیل میکشت با پروپاگاند غرورآفرینانه بازهم مردم را تهیج و یارگیریهای جدید میکرد.

وقتی دیروز یاداشت وال استریت،* در مورد جا بجایی نظامی ابوابجمعی های دولتی و نظامی در دمشق را خواندم که در آن نوشته بود؛ دولت دمشق بسیاری از ابوابجمعی های دولتی و نظامی خود را به مناطق مسکونی و پر جمعیت دمشق انتقال داده  و حتی دولت بسیاری از مردم  را مجبور به ترک خانه های خود کرده است و آپارتمانهای خالی را اشغال نموده  تا نیروهای خود را در آنجاها مستقر کند، دانستم که بحث از همان استراتژی جنگی” اسیمیتریک” و تبدیل مردم عادی به خاکریز زنده در برابر حمله احتمالی و در درجه اول حمله نیروهای زمینی است. چرا؟ چون قریب ۲۰۰ فروند موشک” تام هاوک” میان بردی که هرکدام نزدیک به ۴۵۰ کیلو گرم کلاهک منفجره دارند و ارتش آمریکا برای هریک نزدیک به ۶۰۰ هزار دلار پرداخت کرده باضافه هزینه اضافه خدماتی و ..، برای این به سواحل سوریه انتقال داده نشده اند تا مناطق مسکونی دمشق را هدف گیری کنند هدف آنها تخریب زیر ساختهای نظامی است.

پس، سنگر بندی واحد های پیاده و نیمه مکانیزه و نیمه زرهی ارتش اسد در مناطق مسکونی دمشق هدفش آفریدن”حماسه” ای مشابه جنگ سی و سه روزه حزب الله  در لبنان و و ده روزه حماس درغزه علیه اسرائیل است. همان حماسه ایی که احتمالاً رژیم ولایی ایران هم خواب اتمی آنرا  با انتقال سایتهای اتمی در شهر های پر جمعیت در صورت بحران برای مردم ما دیده است.

درانتخاب این استراتژی غیر انسانی مرگ؛ که مناطق پرجمعیت شهری را به منطقه و میدان جنگ و غیر نظامیان را به کیسه های شنی زنده خاکریزهای دفاعی  تبدیل میکند، نه تنها هیچ حماسه ای وجود ندارد بلکه حتی برای آن چشم اندازی هم نیست زیرا  امروزه جامعه جهانی هرگز بخاطر این استراژی ضد بشری و تروریستی، تسلیم باجگیری تروریسم اتمی ایران و شیمیایی اسد نخواهد شد.

بنظر من سروصدای هفته قبل در اطراف حمله قریب الوقوع آمریکا بیش از آنکه واقعی بوده باشد، یک نبض گیری ازجامعه جهانی بود که در صورت حمله آمریکا چه واکنشی نشان خواهد داد. تاکتیک آمریکا این بود که با سنجشِ نسبت میزان مثبت و منفی واکنش جامعه جهانی، هدف و طرح استراتژیک حمله نظامی خود را تعین کند. عملیات تنبیهی یا تغیر رژیم؟.

این اهداف از عملیات تنبیهی با پرتاب چند ده موشک به زیر ساختارهای نظامی شروع و میتواند تا عملیات تمام عیارنظامی برای تغیر رژیم گسترش یابند.

انتشار اخبار و گزارشهای حمله احتمالی آمریکا به سوریه در غرب، فعالین جنبش صلح را در دنیا به فعالیت واداشت. در اینجا با این کار ندارم که در پس خیلی از این بسیجگریهای “گزینشی” صلح گرایانه، غالبا لوژیستک جمهوری اسلامی و روسیه قرار دارد[زیرا این صلح طلبان، موقع بمباران مردم بی دفاع شهرهای سوریه و قتل و عام صد هزار تن مردم آن کشور و استفاده از بمب شیمیایی در خواب  زمستانی بودند و حالا یکباره بیدار شده اند] ولی خبر تظاهرات چند ده یا حد حاکثر صد نفره  مبارزان “صلح” در گوشه و کنار دنیا نشان از این دارد که جامعه جهانی و افکار عمومی دنیا مشکلی با عملیات نظامی برای سرنگونی اسد ندارد و اگر دغددغه ایی هست، اینست که هزینه این عملیات را چه کشوری و چه کسانی بپردازند. در مقام مقایسه باید بگویم که روزهای پیش از حمله نیروهای ائتلاف به عراق در ۱۱سال پیش من در تظاهرات علیه این جنگ در اسلو پایتخت نروژ بودم. تاریخ نروژ چنین میزانی از جمعیت با چنان ترکیب متنوعی را بیاد ندارد. چپ، راست، کلیسا، عرب و عجم، اروپا یی و غیر اروپایی تبار، همجنس باز و غیر همجنس باز  در کارنوالی بسیار برانگیزنده و مهیج به این اجتماع اعتراضی پیوسته بودند. میتوان به جرعت گفت بیش از نیمی از مردم اسلو در این تظاهرات شرکت داشتند. این جمعیت اعتراضی صلح صد ها هزار نفری امروز به دهه نفر تقلیل یافته است.

 از طرف دیگر روزنامه وال استریت ژورنال امروز از واگذاری مأموریت رسمی به پنتاگون برای آموزش و تجهیز نظامی نیروهای میانه روی ارتش آزاد سوریه خبر میدهد. این روزنامه مینویسد که قبلاً این وظیفه را در مقیاسی بسیار محدود و پنهانی “سیا” بعهده گرفته بود. معنای این خبر اینست که اولاً آمریکا رسماً وارد سازماندهی ارتش آزادیبخش برای سوریه شده است ـ امری که با بودجه محدود و لزوم پنهانکاریهای دست و پا گیرانه برای سازمان “سیا” عملی نیست و در ثانی، دیگر بحثی از عملیات تنبیهی در میان نیست بلکه شمارش معکوس برای تغیر رژیم اسد آغاز شده است. و اگر اوباما با یک چرخش تصمیم به حواله دادن مسئله به کنگره و سنا کرد، نه به این خاطر بود که جا زده است بلکه به این دلیل بود که او، اوضاع را چنان مساعد دیده که طرح تغیر رژیم را بجای عملیات تنبیهی در دستور کار قرار داده است، طرحی که میتواند مخاطره آمیزتر و پر هزینه تر باشد و به این دلیل گرفتن “اُکی” نمایندگان مجالس آمریکا  برای این طرح گسترش داده شده ضروری باشد.

در هفته های پیش روی دنیا خواهد فهمید که خوشحالی ایران و رژیم دمشق از پرتاب توپ تصمیم حمله نظامی به سنا و کنگره از سوی اوباما جای خوشحالی نداشته است بویژه اینکه اگر قدری در این گمانه زنی مقرون به واقعیت جلو رفته و بدانیم که طرح تغیر رژیم اسد پیش فاز طرح تغیر رژیم در ایران است.

سوریه و شرکای آن فقط  در یک حالت میتوانند از خطرعملیات نظامی وسیع برای تغیر رژیم برهند و آنهم اینست که در آخرین لحظات رژیم اسد سر عقل آمده و از قدرت کنارگیری کند و جای خود را به یک دولت انتقالی بدهد. چنین امری میتواند با یک کودتای درون کاخی هم محقق شود.

سخن پایانی اینکه بنظر من کارزار جنگ روانی کنونی که پیش در آمد حمله واقعی نظامی پیش روی میباشد، واجد جنبه ها و حاشیه ها یی است که پیش بینی عملیات واقعی پس از آن حتی برای زبردست ترین تحلیگران نظامی و سیاسی دنیا هم ممکن نیست زیرا دانستن اینکه در اطاقهای جنگ وستادهای جنگ روانی دقیقاً چه میگذرد، آسان نیست ولی من بسهم خود بر این باورم که اولاً آمریکا با شرکت فرانسه و احتمالاً حتی انگلیس، ترکیه و شاید عربستان و امارات و اردن، حمله خواهد کرد و مأموریت عملیات پاکسازی زمینی را به ارتش آزاد سوریه و شاید هم واحد هایی از اردن و عربستان بدهد و درثانی  چنین حمله ایی تا تغیر رژیم اسد پیش خواهد رفت.

پایان خبر

توضیح: این یادشت را که چند روز پیش نوشته و درج کرده بودم پس از ساعاتی برداشم چون دارای اشتباهات املایی و انشایی زیادی بود. امروز فرصت کردم تا پس از ادیت آنرا بدون دست کاری در موضوع بروز کنم.

ح تبریزیان

*

پس از توضیح  بالاو باز درج یاداشت فوق در سایت” در اجیپت ایندیپندنت ” المصری الیوم  در گزارشی تحیلیل خیری به این گزاره ذیل برخوردم که بسیار خواندنی و د ر تأئید تحلیل فوق است:

المصری الیوم مینویسد که رژیم اسد بسیار از تجهزات و موسسات جنگی خود را به مناقطق مسکونی انتقال داده است.  و به اینهم اکتفاء نکرده و واحد های نظامی مشوک به وفاداری را به مرکز نظامی ایی فرستاده است که ممکنست آماژ حمله غرب قرار گیرند. اماکنی که رژیم موشکهای اسکود خود را در آنجا مستقر کرده است شامل مدارس، دانشگاه ها، و خوابگاههای دانشجویی. ضمناً در توضیح تظاهرات صلح دیروز اهرام آنلاین خبر داد که “دهها” نفر در مصر علیه حمله آمریکا به سوریه اعتراض کردند. این تعداد در بیروت به نقل از نهار نت در همین حد بوده است و در کشورهای اروپایی هم تقریباً اعتراض قابل ذکری رخ نداده است.W460

تظاهرات ضد جنگ در لبنان.Protests against possible U.S strike on Syria in London

در میدان ترافاگلار لندن(گاردین)

Assad has already moved some military equipment and personnel to civilian areas and put soldiers whose loyalty to Assad is in doubt in military sites as human shields against any Western strikes, the Istanbul-based Syrian opposition has said.

It cited movement of rockets, Scud missiles and launches, as well as soldiers to locations including schools, university dormitories and government buildings inside cities.

That could complicate the ability of the United States to reach some targets.

 

***************************

***************************************************************

خبر مهم جدید!

Report: Hizbullah Official Says Assad

Made Big Mistake by Using Chemical Weapons

إقرأ هذا الخبر بالعربیةby Naharnet Newsdesk ۱۲ hours ago

W460

German intelligence said Tuesday that spying on a conversation between a Hizbullah member and an Iranian diplomat provided “an additional clue” that proves Syrian President Bashar Assad used chemical weapons in the August 21 attacks.

“The intelligence agency (BND) intercepted a phone conversation between a high-ranking Hizbullah member and the Iranian embassy and in which the Hizbullah official seems to admit chemicals were used,” a report by Der Spiegel magazine said.

It elaborated: “He said in the phone call that Assad lost his nerves and made a big mistake by ordering the chemical weapons attack.”

The magazine said the revelation was made during a secret briefing to select lawmakers on Monday, in which BND head Gerhard Schindler said that while there is still no incontestable proof, analysis of the evidence at hand has led his intelligence service to believe that Assad’s regime is to blame.

Schindler explained that “only Assad’s regime is in possession of binary chemical weapons such as sarin.”

“The BND believes that regime experts would be the only ones capable of manufacturing such weapons and deploying them with small missiles and that they were used in attacks before August 21,” the German magazine said.

It pointed out: “The telephone conversation intercepted by the BND could be an important piece in the puzzle currently being assembled by Western intelligence experts.”

Der Spiegel’s report comes after U.S. President Barack Obama warned last week he was ready to launch military strikes on Assad’s regime over its alleged use of chemical weapons.

Washington has accused the regime of Assad of carrying out the August 21 attack near Damascus, which U.S. officials say killed nearly 1,500 people, including hundreds of children.

***************************************************************************************************

اخبار و گزارشهای تکمیلی به این نوشتار افزوده خواهد شد

U.S. Considers Stepping Up Rebel Support

White House Plan Would Transfer Responsibility for Arming and Training Opposition Forces to the Pentagon From the CIA

  •  Wall Street Journal
  • 04.09.2013
MORE IN MIDDLE EAST »

BY ADAM ENTOUS AND JULIAN E. BARNES

WASHINGTON—The Obama administration is considering putting the Pentagon in charge of arming and training moderate rebel forces in Syria, a move that could help expand the effort significantly beyond the limited scope of the current Central Intelligence Agency program, U.S. officials said.

These internal discussions come as Congress begins a debate over a resolution to authorize limited strikes against Syria in response to the alleged use of chemical weapons last month.

The move would substantially revamp one of the administration’s most secretive and controversial undertakings in the 2½-year-old civil war. President Barack Obama authorized the CIA program in June after

**********************************************

US inaction would send bad message to Iran, N.Korea: Kerry
 AFP, Tuesday 3 Sep 2013
Failure by the United States to take military action against Syria would send a dangerous signal to Iran, Hezbollah and other US foes, Secretary of State John Kerry said Tuesday.

“Iran is hoping you look the other way,” Kerry told lawmakers as he made the case for Congress to endorse punitive US strikes against the Syrian regime over its suspected use of chemical weapons.

“Our inaction would surely give them (Iran) a permission slip for them to at least misinterpret our intention, if not to put it to the test,” Kerry told the Senate Foreign Relations Committee.

Hezbollah militants in Lebanon are “hoping that isolationism will prevail” and “North Korea is hoping that ambivalence carries the day,” he said.

“They are all listening for our silence.”

************************

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323932604579051234076232794.html

**************************************************************************

برای مطالعه بیشتر

بارس نیوز
۱۶شهریور
ناگفته‌هایی از سفر هیئت پارلمانی ایران به سوریه
مهم‌ترین دلیل تعویق حمله آمریکا به سوریه/ اولین جمله‌ اسد در دیدار با هیئت ایرانی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برآوردهای ما در سفر به سوریه نشان داد چیزی در حدود ۸۰ درصد ساکنان سرزمین‌های اشغالی به شدت نگران حمله آمریکا به سوریه هستند.

خبرگزاری فارس: مهم‌ترین دلیل تعویق حمله آمریکا به سوریه/ اولین جمله‌ اسد در دیدار با هیئت ایرانی
محمدجواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای هیئت پارلمانی ایران که اخیراً‌ عازم سوریه شده بود در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌ها و برجستگی‌های سفر ما این بود که درست در همان ساعات و لحظات و مکانی که آمریکایی‌ها برای شروع حمله اعلام کرده بودند، هیئت ما وارد دمشق شد.

**اولین جمله اسد در دیدار با هیئت ایرانی

وی افزود: همان لحظه‌ای که ما با آقای بشاراسد ملاقات داشتیم، وی اولین جمله‌ای که گفت این بود که ورود شما از ایران در واقع به چالش کشیدن صریح حمله آمریکا بود؛ آقای اسد از حضور به موقع ما خیلی تشکر و از عزم جمهوری اسلامی برای دفاع از ملت سوریه قدردانی کرد.

کریمی قدوسی ادامه داد: از نکات برجسته‌ای که در این سفر به دست ما رسید این بود که در همه ملاقات‌هایی که با مقامات سوری داشتیم آمادگی دفاعی و نظامی فوق‌العاده زیادی را در نظرات و مطالبی که از آنها می‌شنیدیم مشاهده کردیم.

**وحشت صهیونیست‌ها از آمادگی ارتش سوریه

وی گفت: این آمادگی نظامی و اراده برای پاسخگویی آن هم با توان فوق‌العاده زیاد که یگان‌های موشکی ارتش سوریه که دست نخورده باقی مانده است، داشتند برای رژیم صهیونیستی خیلی رعب‌انگیز بود.

وی اظهار داشت:‌ تحلیل دشمنان سوریه این است که ارتش این کشور در دو سال گذشته به طور کامل توانش را از دست داده و توانایی پاسخگویی ندارد و این مسئله یکی از دلایلی است که استکبار جهانی با تکیه بر آن قصد حمله به سوریه را دارد؛ ولی آقای بشاراسد از آمادگی بالای قدرت ارتش صحبت کرد و ما نگرانی را در آقای اسد در رابطه با حمله آمریکا ندیدیم.

این نماینده مجلس تأکید کرد: همچنین ما در تمام ملاقات‌هایی که داشتیم تزلزلی در روحیه مقامات سوری ندیدیم و این نکته خیلی برای ما جالب بود.

**ترددها در سوریه جریان داشت/زندگی روز‌مره خود را داشتند

وی ادامه داد: در سوریه شهر وضعیت آرامی داشت و تقریباً همه چیز عادی بود و ترددها در شهر جریان داشت مردم زندگی روز‌مره خود را داشتند و ما نگرانی را در روحیه مردم هم مشاهده نکردیم.

کریمی قدوسی خاطرنشان کرد: البته تعدادی از مردم سوریه در این مدت به لبنان مهاجرت کردند که البته این افراد تعداد زیادی نیستند.

**ابراز رضایت مردم لبنان از حمایت حزب‌الله از سوریه

این نماینده مجلس گفت: از نکات برجسته دیگری که در سفر به لبنان مشاهده کردیم این بود که مردم لبنان به خصوص شیعیان از حضور حزب‌الله در صحنه‌های نبرد حمایت می‌کردند هرچند که برخی مقامات لبنان در رابطه با این موضوع نگران هستند ولی مردم لبنان از اینکه حزب‌الله در نقطه عطفی از تاریخ قدرت بازدارندگی خود را در سوریه عرضه کرده اظهار خوشحالی می‌کردند.

وی افزود: البته حزب‌الله در سوریه هم شهدایی داشت که این شهدا به طور علنی تشییع می‌شدند و عکس‌ها و بنرها و پوسترهای شهدا در سطح شهر نصب می‌شد.

کریمی قدوسی اظهار داشت: ما دیداری را با اعضای مجلس لبنان هم داشتیم که در این دیدار چند تن از نمایندگان جریان ۱۴ مارس نسبت به عملکرد حزب‌الله اعتراض کردند و البته نمایندگان حزب‌الله در پاسخ به آنها گفتند حزب‌الله اقدامی را که انجام می‌دهد خیلی صادقانه و شفاف و آشکار است و آن اقدام را هم بیان می‌کند و الآن هم می‌گوییم که حزب‌الله رسماً در صحنه سوریه در مقابل جریان تکفیری قرار گرفته است.

**توزیع شیر خشک؛ بهانه جریان ۱۴ مارس برای حضور در سوریه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: همچنین نمایندگان حزب‌الله خطاب به نمایندگان جریان ۱۴ مارس گفتند که این جریان که به عملکرد حزب‌الله اعتراض می‌کند خودشان از اول درگیری در کنار معارضین حضور داشتند و سلاح پخش می‌‌کردند و پولی که عربستان به آنها می‌داد را در آنجا توزیع می‌کردند و زمانی هم که از آنها می‌پرسیدیدم چرا در سوریه حضور پیدا کردید در پاسخ می‌گفتند که ما در آنجا مشغول توزیع شیر خشک هستیم.

کریمی قدوسی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: یکی دیگر از نکات برجسته که در این سفر با آن برخورد داشتیم نقش پرهزینه و خبیثانه دولت سعودی بود؛ نقش دولت سعودی در حوادث سوریه با محوریت بندربن سلطان صورت می‌گیرد و در واقع می‌شود گفت که آتش در سوریه بخصوص طی ماه‌های اخیر زیر سر سعودی‌ها است.

وی ادامه داد: با کودتایی که به درخواست عربستان در قطر به وجود آمد و عربستان درخواست می‌کند که حاکم مطلق در این میدان عربستان باشد و آمریکایی‌ها باید قطری‌ها را حذف کنند و البته آمریکا هم این خواسته سعودی‌ها را می‌پذیرد و امیر قطر و همچنین ساختار این کشور را عوض می‌کند تا همه چیز در دست سعودی‌ها قرار گیرد.

**فراخوان آمریکا برای حمله به سوریه با خواسته سعودی‌ها انجام می‌شود

کریمی‌قدوسی اضافه کرد: امروز سعودی با همه وجودش در محوریت تحولات منطقه قرار دارد و فراخوان آمریکا برای حمله به سوریه با خواسته سعودی‌ها انجام می‌شود.

**سعوی‌ها همه هزینه حمله به سوریه را به اوباما داده‌اند

کریمی قدوسی تأکید کرد: در جلساتی که ما داشتیم اعلام شد که ۱۰۰درصد هزینه حمله به سوریه را سعودی‌ها در اختیار اوباما گذاشته و حتی اوباما پول را هم گرفته و هنوز فرصت خرج کردن آن را پیدا نکرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: البته جان کری هم اعلام کرد که هزینه این حمله را کشورهای عربی به ما داده‌اند و حتی گفته‌اند که اگر تنها حمله کنیم ۱۰۰درصد این هزینه را می‌پردازند.

**بندربن سلطان دوماه پیش وعده سرنگونی اسد را داده بود

وی همچنین گفت: نکته دیگری که در جلسات مطرح شد، این بود که دو ماه پیش بندر بن سلطان در جلسه‌ای که با معارضین و برخی افراد همسو با آنان داشت، در آنجا بیان می‌کند که دو ماه دیگر کار اسد تمام است و بعد هم نوبت به حزب‌الله می‌رسد و این نشان می‌دهد که داستان شیمیایی یک بهانه است و تصمیم از قبل گرفته شده و لجستیک حمله فراهم شده بود و حتی وزیر دفاع آمریکا هم اعلام کرده که ما امکاناتمان را منتقل کرده‌ایم در حالیکه انتقال امکانات برای یک حمله زمان‌بر است.

کریمی قدوسی اظهار داشت: همه این مسائل نشان می‌دهد که دشمنان سوریه از قبل تصمیمشان را گرفته‌اند و دنبال بهانه بودند تا افکار عمومی را در حمایت از خودشان بسیج کنند و پشت سر خودشان قرار دهند.

**مهمترین دلیل تعویق حمله آمریکا به سوریه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: در مجموع آن چیزی که در ارزیابی‌ها به دست ما آمد این بود که اگر آمریکایی‌ها حمله نکنند امتیاز بزرگی به منطقه داده‌اند و پیروزی بزرگی نصیب جبهه مقاومت می‌شود چرا که یک ابرقدرت برای حمله زمان و مکان اعلام کرده ولی تحت شرایطی نتوانسته تصمیمش را عملی کند و از سوی دیگر اگر آمریکا به سوریه حمله هم کند قطعاً به دلیل آمادگی بالا در سوریه شکست می‌خورد و پیروزی بزرگتری نصیب مقاومت می‌شود.

وی تصریح کرد: مهمترین دلیل تعویق حمله آمریکا به سوریه را که ما بررسی کردیم این بود که اتخاذ مواضع انقلابی و بسیار اثرگذار مقامات جمهوری اسلامی ایران باعث این مسئله شده است و همه مسئولانی که ما در سوریه و لبنان با آنها جلسه داشتیم این موضوع را اعلام کردند و این موضوع را عامل بازدارنده‌ای برای حمله به سوریه اعلام دانستند چرا که وقتی ایران اعلام نظر می‌کند و فرماندهان عالی نظامی می‌گویند که خط قرمز جمهوری اسلامی دمشق و سوریه است این بدان معناست که حزب‌الله و سوریه و ایران و تمام جریان مقاومت در این مسئله دخیل هستند و در کل بر موضع جمهوری اسلامی بسیار حساب باز شده بود.

وی اظهار داشت: ما در جلسات رسانه‌ای که با خبرنگاران داشتیم یکی از سؤالات این بود که چرا تا کنون حزب‌الله هیچ اظهارنظری نکرده است و البته پاسخ روشن بود چرا که در جایی که جمهوری اسلامی موضع می‌گیرد آن موضع همان موضع حزب‌الله است.

وی تأکید کرد:‌در سوریه نیروهای نظامی در آمادگی کامل به سر می‌برند و در کل در این رابطه هیچ نگرانی وجود ندارد.

**۸۰ درصد اسرائیلی‌ها به شدت نگران حمله به سوریه هستند

کریمی قدوسی اظهار داشت: البته اسرائیل نگرانی‌هایی در رابطه با حمله به سوریه دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۸۰ درصد از اسرائیلی‌ها به شدت نگران حمله هستند چرا که رژیم صهیونیستی تنها توانسته برای ۳۰ درصد از اسرائیلی‌ها پناهگاه درست کند و تحلیل اسرائیلی‌ها هم این است که ما در ساعات اولیه حمله ۳۰هزار تلفات می‌دهیم و حتی در تحلیل‌های مقامات در این سفر که به طور مستدل اعلام می‌شد این مسئله مطرح شد که در ادامه این نبرد ۴۰۰هزار تلفات از اسرائیلی‌ها می‌گیرد و این اخباری است که اسرائیلی‌ها از اراده مقاومت دریافت کرده‌اند و فوق‌العاده نگرانند و احتمال زیاد این نگرانی به کنگره آمریکا هم منتقل می‌شود و چه بسا در صحن کنگره نتوانند به یک تصمیم برسند.

**بازی دوسرباخت برای آمریکایی‌ها در حمله به سوریه

این نماینده مجلس تصریح کرد: در هر صورت اگر آمریکایی‌ها تصمیمی هم بگیرند ما آماده‌ایم و اگر تصمیمی هم نگیرند باز هم پیروزی از آن ماست و در واقع این موضوع همچون یک بازی دوسرباخت برای آمریکایی‌ها است.

کریمی قدوسی در خصوص دیدار هیئت پارلمانی ایران با سید حسن نصرالله اظهار داشت: سید حسن نصرالله هم اعلام کرد که آمادگی حزب‌الله صددرصد است و البته سید حسن سخنانش را با اطمینان خاصی بیان می‌کرد؛ جامعه لبنان هم از حضور حزب‌الله در سوریه بیشترین نفع را می‌برد و حتی نفع حزب‌الله در این موضوع بیشتر از نفع نبرد ۳۳ روزه خواهد بود هرچند که در حال حاضر برخی مقامات لبنان متوجه این موضوع نیستند ولی در آینده نزدیک بار دیگر نقش اثرگذار و پایدار و امنیت‌ساز حزب‌الله در سوریه و تأثیر آن در منطقه را مشاهده می‌کنند.

*******************************

چرا در کشوری با هزاران سال سابقه و ادعای فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی، در نوشته منتسب به یک بخشدار جوان برای تلافی تجاوز آمریکا به سوریه، دختران اوباما به تجاوز تهدید شوند یا در معرض دید همگان گذاشتن فیلم قطع عضو دیگران با افتخار مطرح شود؟!
کد خبر: ۳۴۳۴۴۸
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ – ۱۳:۳۶
آقای بخشدار سابق، ایرانیان اهل تجاوز به ناموس دیگران نیستند!

اگر تا چند سال پیش از این، دیپلماسی و سیاست خارجی محدود به رابطه میان سران کشورها بود، اکنون اظهارات مقامات کشورها در جمع‌های کوچک داخلی و حتی نوشته‌های یک مقام کوچک محلی را نیز دنیا می‌بیند و می‌شنود.

حال تصور کنید که وبلاگی به فرزند یک مقام ایرانی منتسب باشد که در ۲۸ ‌سالگی و بی‌هیچ سابقه‌ای در سال ۱۳۹۰ به بخشداری کیش منصوب ‌و به سرعت هم از کار برکنار شده است. نوشته‌های پر از غلط و دور از واقعیت این وبلاگ ـ که تمسخر همه تخصص‌ها و کارشناسی‌های حوزه بین‌الملل است ـ هم مدت‌ها مورد توجه برخی سایت‌ها قرار گرفته است.

در این وبلاگ، سپس در اوج اخبار از احتمال حمله و تجاوز غرب به سوریه‌، مطلبی آمده است که؛

‌«انتشار این چند خط توسط رسانه‌های ایران ممنوع است

خدا کنه اوباما خریت کنه و به سوریه حمله کنه که در این صورت:

۱ ـ انتشار تمام نقاط ضعف تمام منافع آمریکا در تمام دنیا برای تمام مردم دنیا + آموزش ساده عملیات،

۲ ـ ظرف ۲۱ ساعت یک نفر از خانواده تمامی وزرای آمریکا + سفرای آمریکا + فرماندهان نظامی آمریکا در سرار جهان ربوده خواهد شد،

۳ ـ در ۱۸ ساعت بعدی فیلم قطع عضو آنان در معرض دید همگان گذاشته خواهد شد + ارسال دستی فیلم،

۴ ـ باید به اوباما یادآوری کرد که اگر تو حروم زاده‌ای، در خاک آمریکا و دیگر نقاط جهان هم هستند حروم‌زاده‌هایی که به راحتی می‌تونن به ساشا تجاوز کنن. فقط کافی است با آنان دوست شد و ارتباط برقرار کرد که شده.

۵ ـ اوباما به سوریه حمله کن تا برای همیشه از صفحه روزگار محو بشین و افکار عمومی جهان حق بده که باید بهتون حمله و تجاوز می‌شد. لطفا حمله کن‌».

چنین نوشته بی‌منطق و دور از اخلاق و انسانیتی، مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفته و آن‌ها مدعی می‌شوند که «ایران»، «یک مقام سابق ایرانی»، «دیپلمات سابق ایرانی» و یا «یک متخصص ایرانی مسائل استراتژیک»، دختران و خانواده اوباما را تهدید به ربودن یا تجاوز کرده است.

 

حد و حدود آزادی بیان در کشور باید مورد احترام همگان باشد، ولی چگونه می‌توان چنین اظهاراتی را بدون پاسخ گذاشت. شاید بهترین راه همین باشد که صاحبان واقعی چنین افکاری را به دست روانشناسان و روانکاوان سپرد تا ‌درمان شوند. جز این راه دیگری نیست. کسی که تجاوز به دیگران را ابزار و وسیله‌ای پسندیده می‌داند، حتما به درمان و بازپروری نیاز دارد.

و البته باید به محافل و مدارسی اندیشید که چنین استراتژیست‌هایی و  به استادانی که چنین دانشجویانی تربیت می‌کنند.

حمایت رهبرایران از رژیم اسد در کاربرد سلاح شیمیایی

Share Button

نهار نت لبنان به نقل از فرانس پرس مینویسد که آقای خامنه ایی گفته است که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه بهانه است و هدف آمریکا  حمله به آن کشور با این بهانه سازی است. صد البته در صحت این اظهارت و ادعای رهبر جمهوری اسلامی نمیتوان تردید کرد.

استکبار غرب، آنگاه که:  کشتار زندانیان سیاسی، اعدام های فله ایی، فشار و تضییق علیه اقلیت های قومی و مذهبی، تعقیب و سرکوب خبرنگاران، کشتار های خوزستان و کردستان و و سرکوب جنبش سبز و قتلهای سریالی و زنجیره ای و بسیاری دیگر قتلها را به  رژیم مهرورز اسلامی ایران نسبت داد، آنگاه که ایران را به تلاش برای دست یافتن به سلاح اتمی متهم کرد، آنگاه که ایران را یکی از نقض کننده ترین موازین حقوق بشر در جهان معرف کرد و.. ، همه این بهانه های واهی تر از واهی را برای مداخله در امور داخلی ایران اختراع و جعل کرد تا بهانه ایی برای تحریم و مداخله در امور ایران اسلامی بیابد.

کیست در جهان نداند  که هیچ یک از این وصله ها به تن و قبای این نظام مقدس  و معصوم  و مخصوصاً رهبر قُدسی مرتبت آن نمی چسبد و همه این اتهامات بیجا جزبهانه های واهیِ استکباری برای فشار به ایران استکبار ستیز نبوده و نیستند.

امروز هم این استکبار خوابنما شده و چیزی بنام استفاده از سلاح کشتار جمعی گاز شیمیایی سارین  در سوریه  توسط رژیم استکبار ستیز بشار اسد یافته است تا به بهانه کار برد آن به آن کشور برادر ضد صهیونیستی و ضد استکباری متحد رژیم ایران حمله کند.

خامنه ایی: استفاده از سلاح شمیایی بهانه ایی حمله سوریه

Ayatollah Ali Khamenei

نهار نت لبنان از خبر گزاری فرانس پرس

۵ سپتامبر

آیت الله علی خامنه ایی رهبر ایران امروز پنجشنبه گفت  این ادعاها که رژیم سوریه  در  ۲۱ اوت سلاحهای شیمیایی بکار برده است یک “بهانه”برای حمله به این کشور است .

خامنه ای که یکی از عمده ترین حامیان رژیم دمشق است، ایالات متحده و هم پیمانانش را متهم کرد که با استفاده از کار برد (ادعایی) سلاح شیمیایی بعنوان یک بهانه” استفاده میکنند  و میگویند که  بنا بدلایل  انسانی در سوریه میخواهند مداخله کنند.

http://www.naharnet.com/stories/en/96905-chemical-weapon-claim-pretext-to-hit-syria-says-khamenei

شتاب تاریخ در مصر سرگیجه آور است

Share Button

جابر نصار، عضو کمیته ۵۰ نفری قانون اساسی و رئیس دانشگاه قاهره: ” در مصر هیچ استبدادی نخواهد بود نه بنام دین و نه بنام ارتش. ما به پیکار خود ادامه خواهیم داد تا آنچنان قانون اساسی ایی تدوین کنیم که متناسب مردم باشد.” او گفت: ” گزینه تدوین یک قانون اساسی کاملاً جدید منتفی نیست  اما کمیته ۵۰ نفری  آنچه در که وجدان حکم میکند انجام خواهد  داد.” 

 در گزارش خبری دیگری  در همین اهرام آنلاین؛ * سعدالدین الحیلالی، پروفسور حقوق اسلامی دانشگاه الاحضر گفت” که ماده ۲۱۹ قانون اساسی قبلی [ ماده ایی که شریعت را مبنای همه قوانین قرار میداد ح ت] غیر عادلانه بود و تصوری قشری از اسلام به جامعه عرضه میکرد.

الحلیلی گفت: رابطه بین خدا و باورمندان بایستی مستقیم باشد و بدون مداخله دیگری. هیچ کس نباید از قانون اساسی برای تحمیل قرائت خودش از دین و احکام شرعی اسلام به دیگری یا جامعه استفاده کند. و یا اینکه اگر دیگران مانند آنها رفتار نکردند آنها را لامذهب معرفی کنند.

The 50-member Committee will do what its conscience dictates: Nassar 

 
Member of the 50-committee Gaber Nassar criticised the suspended 2012 constitution, promising that the new version will represent all Egyptians
Ahram Online, Wednesday 4 Sep 2013
Gaber Nassar

Member of constitution committee Gaber Nassar (Photo: Al-Ahram)

Member of the 50-committee to amend Egypt’s constitution, Gaber Nassar, said on Wednesday that the suspended 2012 constitution has been utilised for partisan gains, Ahram’s Arabic website reported.

Nassar, President of Cairo University, told several journalists at the Shura Council, whilst processing his ID for the 50-member committee, that Egyptians insist on having a democratic constitution.

He described 25 January 2011 and 30 June 2013 as two revolutions, and explained that as such, the constitution should reflect the Egyptian people and their revolutionary spirit.

“There won’t be tyranny in Egypt in the name of religion or army, and we will fight to find a constitution fit for the people,” he elaborated.

Achieving the goals of the revolution, according to Nassar, is non-negotiable. He believes there is no place for partial-solutions within a revolutionary nation.

Nassar was also a member of the committee tasked with drafting the 2012 constitution during Morsi’s one year reign. However, he resigned along with a number of non-Islamists, who believed that the constitution was not representative of all Egyptians.

Nassar said options are open for the 50-member committee to “develop a vision for a new constitution,” indicating that the 50-committee has the opportunity to draft a completely new constitution for Egypt, instead of purely amending the 2012 version.

Such a path, says Nassar, is not difficult, as Egypt has a long history in drafting constitutions.

He also stated that all options are on the table for either adopting the revisions of the 10-member technical committee, which made initial suggestions for amendments to the constitution, or not following these proposals.

“The [50-member committee] will do what its conscience dictates,” he added.

Members of the 50-committee were announced on Sunday and are expected to start their first session soon at the Shura Council

Headquarters.
*

استراتژی مرگ دمشق و استراتژی تغیر رژیم اوباما

Share Button

درانتخاب این استراتژی غیر انسانی مرگ؛ که مناطق پرجمعیت شهری را به منطقه و میدان جنگ و غیر نظامیان را به کیسه های شنی زنده خاکریزهای دفاعی   تبدیل میکند، نه تنها هیچ حماسه ای وجود ندارد بلکه حتی برای آن چشم اندازی هم نیست زیرا جامعه جهانی هرگز بخاطر این استراژی ضد بشری و تروریستی، تسلیم باجگیری تروریسم اتمی ایران و شیمیایی اسد نخواهد شد.

300px-Tomahawk_Block_IV_cruise_missile_-crop (1)

A BGM-109 Tomahawk

هفته قبل وقتی رسانه های دنیا خبر قریب الوقع بودن حمله موشکی آمریکا در پنجشنبه گذشته را میدادند، من درجواب دوستی که بمن زنگ زده بودم گفتم هیچ اتفاقی نه در فردا بلکه در روزها و شاید هم هفته های اخیر نمی افتند ولی آمریکا بطور قطع بعد از آن حمله خواهد کرد. موضع قاطعی که در تمام سخنرانیهای اوباما، فرانسیس هولانده و دیوید کامرون و رجب طیب اردوغان بود معنائی جز این نداشت. اما وقتی پارلمان انگلیس به کامرون برای شرکت و اقدام انگلیس در چنین حمله ایی”نه!” گفت و روز پس از آن اوباما هم با یک چرخش، مسئله را به تصمیم مجالس آمریکا حواله کرد، رجز خوانیها در دمشق و تهران شروع شدکه گویا  هوا برای اوباما پس بوده و جا زده است. حال آنکه نه تنها اوباما جا نزده است بلکه بسیاری شواهد نشان میدهد که  با احاله مسئله به کنگره و سنا دیگر، مسئله عملیات تنبیهی در کار نیست بلکه برنامه وارد فاز “تغیر رژیم” گردیده است و  اگر هدفِ واکنشی تنبیهی، در حد پرتاب چند ده موشک به مراکز نظامی رژیم اسد بود دیگر تصویب نمایندگان کنگره و سنا لازم نبود.

رسانه های دنیا در هفته قبل از نقل وانتقال وسیع نیروهای نظامی و تأسیسات حساس رژیم اسد و تشکیل اطاق جنگ در جای نامعلومی در دمشق به فرماندهی خود بشار اسد خبر دادند. از تشکیل اطاق جنگ بگذریم اخبار نقل و انتقال واحد های نظامی به جاهای امن برای من معما شد؟ مگر پادگانهای و فرودگاهای نظامی و واحدهای توپخانه و زرهی و تأسیسات راداری قابل مخفی کردن هستند یا باید مخفی شوند که انتقال داده میشوند؟

یاداشتی تقریباً نیم صفحه ایی در وال استریت ژورنال دیروز معما را برایم حل کرد. چگونه؟ با یک مقدمه  موضوع را توضیح خواهم داد.

رژیم ایران، حزب الله لبنان و حماس چنان از جنگ ۳۳ روزه ۶ سال پیش لبنان و ۳ سال پیش غزه که مقاومت حزب الله و حماس در برابر اسرائیل، کشوری که ۳ بار حمله مشترک ارتش ۶ کشورعرب علیه خود را پیش از آن دفع کرده بود، چه حماسه سازیها و افسانه پردازیها ها که نکردند. در اینکه حزب الله و حماس در این دو جنگ خوب جنگیدند تردیدی نیست ولی باید دانست که امروز برتری نظامی در درجه اول یعنی تکنولوژی و سازماندهی عالی و مدرن جنگی. اگر از این دو  جنبه بگذریم،ارتش اسرائیل در مقایسه با حریف به لحاظ؛ روحیه، انگیزه داشتن و سازماندهی رزمی، اگر بسیار برتر نباشد پائینترتر هم نیست.

ارتش اسرائیل بخاطر زبده گی اش در جهان مشهور است ولی آنچه این ارتش کوچک را در دنیا معروف کرده است در درجه اول قدرت هوایی بسیار ورزیده آن است. رابطه ارتش اسرائیل با جامعه اسرائیل بگونه ایست که بیشترین بخش جمعیت بزرگسال اسرائیل در مدتی کوتاه میتواند به واحد های منظم وحرفه ایی نظامی تبدیل شود و به بیانی میتوان اسرائیل را یک پادگان بزرگ نظامی بحساب آورد.

اگر این ارتش در آن دو جنگ با حماس و حزب الله نتوانست حریف آندو شود، مطلقاً به این دلیل نبود که افراد حزب الله و حماس نسبت به نفرات ارتش اسرائیل از روحیه رزمی یا سازماندهی بهتر نظامی و تکنولوژی جنگی بالاتر برخوردار بودند بلکه به این دلیل بود که حزب الله و حماس در این دو جنگ، با اسرائیل از”استراتژی مرگ” برای مردم پیروی میکردند. برابر این استراتژی نامتعارف، مؤسسات غیر نظامی؛ از بیمارستانها، مدارس کودکستاها و مساجد گرفته تا خانه های مردم باید به استحکامات نظامی تبدیل میشدند تا جنگجویان حزالله و حماس خود را در پناه آن اماکن غیر جنگی قابل “حرمت” از آسیب حملات توپخانه و بمبارنهای اسرائیلی حفظ کنند. در این استراتژی مرگ؛ غیر نظامیان و مردم عادی از پیر و جوان، زن و مرد، زنان باردار و پیران محتضر به سنگر زنده و گوشت دم توپ تبدیل میکردند. اگر تکنولوژی مهیب ارتش اسرائیل میخواست این سنگرها را تسخیر کند بمعنای کشتار آن سپرهای انسانی و تخریب آن اماکن غیر نظامی و در نتیجه سقوط دولت اسرائیل در حد طالبان میبود که نتیجه آن قرار گرفتن سران آن کشور در برابر دادگاه های بین المللی جنایت جنگی بود و اگر نمیخواست معنای آن عقب نشینی اجباری بود.

حماس و حزب الله کمترین تعهدی نسبت به کنوانسیونهای بین المللی در مورد رعایت قوانین و مقررات تعهد آورحاکم بر جنگ و مراعات غیرنطامیان را نداشتند. آنها کمترین ابایی از تبدیل آمبولانسها به نفربر زرهی و بیمارستها و مساجد و کودکستانها به سکوهای پرتاب موشک نداشتند و به این ترتیب بود که ارتش اسرائیل  در برابر یک چنین استراتژی ای به چکنم! چکنم افتاده و سرانجام در هردو جنگ عقب نشست. برای آن ارتش، رعایت چنان هدف گیری دقیقی در حد عملیات جراحی نظامی که این اماکن و مردم غیر نظامی را نکوبد و فقط نظامیان و اهداف نظامی را هدف بگیرد ابداً امکان پذیر نبود زیرا همه اینها باهم بودند.

پس از جنگ ۳۳ روزه اسرائیل و حزب الله؛ پروفسور یکی از مراکز مطالعات استراترتژیک آمریکا و رئیس سابق موساد هردو ، طی یک یاداشت  مشترک طولانی تحلیلی با عنوان”جنگ اسیمیتریک حزب الله”، مشکل نامتعارف بودن استراتژی حزب الله را به تحلیل کشانده و در پایان هم نوشتند که حزب الله در این جنگ اگر کشته  میداد از کشته های خود بعنوان شهید برای تحریک مردم و نفرگیریهای بیشتر سود میبرد و اگر هم از سربازان اسرائیل میکشت با پروپاگاند غرورآفرینانه بازهم مردم را تهیج و یارگیریهای جدید میکرد.

وقتی دیروز یاداشت وال استریت،* در مورد جا بجایی نظامی ابوابجمعی های دولتی و نظامی در دمشق را خواندم که در آن نوشته بود؛ دولت دمشق بسیاری از ابوابجمعی های دولتی و نظامی خود را به مناطق مسکونی و پر جمعیت دمشق انتقال داده  و حتی دولت بسیاری از مردم  را مجبور به ترک خانه های خود کرده است و آپارتمانهای خالی را اشغال نموده  تا نیروهای خود را در آنجاها مستقر کند، دانستم که بحث از همان استراتژی جنگی” اسیمیتریک” و تبدیل مردم عادی به خاکریز زنده در برابر حمله احتمالی و در درجه اول حمله نیروهای زمینی است. چرا؟ چون قریب ۲۰۰ فروند موشک” تام هاوک” میان بردی که هرکدام نزدیک به ۴۵۰ کیلو گرم کلاهک منفجره دارند و ارتش آمریکا برای هریک نزدیک به ۶۰۰ هزار دلار پرداخت کرده باضافه هزینه اضافه خدماتی و ..، برای این به سواحل سوریه انتقال داده نشده اند تا مناطق مسکونی دمشق را هدف گیری کنند هدف آنها تخریب زیر ساختهای نظامی است.

پس، سنگر بندی واحد های پیاده و نیمه مکانیزه و نیمه زرهی ارتش اسد در مناطق مسکونی دمشق هدفش آفریدن”حماسه” ای مشابه جنگ سی و سه روزه حزب الله  در لبنان و و ده روزه حماس درغزه علیه اسرائیل است. همان حماسه ایی که احتمالاً رژیم ولایی ایران هم خواب اتمی آنرا  با انتقال سایتهای اتمی در شهر های پر جمعیت در صورت بحران برای مردم ما دیده است.

درانتخاب این استراتژی غیر انسانی مرگ؛ که مناطق پرجمعیت شهری را به منطقه و میدان جنگ و غیر نظامیان را به کیسه های شنی زنده خاکریزهای دفاعی  تبدیل میکند، نه تنها هیچ حماسه ای وجود ندارد بلکه حتی برای آن چشم اندازی هم نیست زیرا  امروزه جامعه جهانی هرگز بخاطر این استراژی ضد بشری و تروریستی، تسلیم باجگیری تروریسم اتمی ایران و شیمیایی اسد نخواهد شد.

بنظر من سروصدای هفته قبل در اطراف حمله قریب الوقوع آمریکا بیش از آنکه واقعی بوده باشد، یک نبض گیری ازجامعه جهانی بود که در صورت حمله آمریکا چه واکنشی نشان خواهد داد. تاکتیک آمریکا این بود که با سنجشِ نسبت میزان مثبت و منفی واکنش جامعه جهانی، هدف و طرح استراتژیک حمله نظامی خود را تعین کند. عملیات تنبیهی یا تغیر رژیم؟.

این اهداف از عملیات تنبیهی با پرتاب چند ده موشک به زیر ساختارهای نظامی شروع و میتواند تا عملیات تمام عیارنظامی برای تغیر رژیم گسترش یابند.

انتشار اخبار و گزارشهای حمله احتمالی آمریکا به سوریه در غرب، فعالین جنبش صلح را در دنیا به فعالیت واداشت. در اینجا با این کار ندارم که در پس خیلی از این بسیجگریهای “گزینشی” صلح گرایانه، غالبا لوژیستک جمهوری اسلامی و روسیه قرار دارد[زیرا این صلح طلبان، موقع بمباران مردم بی دفاع شهرهای سوریه و قتل و عام صد هزار تن مردم آن کشور و استفاده از بمب شیمیایی در خواب  زمستانی بودند و حالا یکباره بیدار شده اند] ولی خبر تظاهرات چند ده یا حد حاکثر صد نفره  مبارزان “صلح” در گوشه و کنار دنیا نشان از این دارد که جامعه جهانی و افکار عمومی دنیا مشکلی با عملیات نظامی برای سرنگونی اسد ندارد و اگر دغددغه ایی هست، اینست که هزینه این عملیات را چه کشوری و چه کسانی بپردازند. در مقام مقایسه باید بگویم که روزهای پیش از حمله نیروهای ائتلاف به عراق در ۱۱سال پیش من در تظاهرات علیه این جنگ در اسلو پایتخت نروژ بودم. تاریخ نروژ چنین میزانی از جمعیت با چنان ترکیب متنوعی را بیاد ندارد. چپ، راست، کلیسا، عرب و عجم، اروپا یی و غیر اروپایی تبار، همجنس باز و غیر همجنس باز  در کارنوالی بسیار برانگیزنده و مهیج به این اجتماع اعتراضی پیوسته بودند. میتوان به جرعت گفت بیش از نیمی از مردم اسلو در این تظاهرات شرکت داشتند. این جمعیت اعتراضی صلح صد ها هزار نفری امروز به دهه نفر تقلیل یافته است.

 از طرف دیگر روزنامه وال استریت ژورنال امروز از واگذاری مأموریت رسمی به پنتاگون برای آموزش و تجهیز نظامی نیروهای میانه روی ارتش آزاد سوریه خبر میدهد. این روزنامه مینویسد که قبلاً این وظیفه را در مقیاسی بسیار محدود و پنهانی “سیا” بعهده گرفته بود. معنای این خبر اینست که اولاً آمریکا رسماً وارد سازماندهی ارتش آزادیبخش برای سوریه شده است ـ امری که با بودجه محدود و لزوم پنهانکاریهای دست و پا گیرانه برای سازمان “سیا” عملی نیست و در ثانی، دیگر بحثی از عملیات تنبیهی در میان نیست بلکه شمارش معکوس برای تغیر رژیم اسد آغاز شده است. و اگر اوباما با یک چرخش تصمیم به حواله دادن مسئله به کنگره و سنا کرد، نه به این خاطر بود که جا زده است بلکه به این دلیل بود که او، اوضاع را چنان مساعد دیده که طرح تغیر رژیم را بجای عملیات تنبیهی در دستور کار قرار داده است، طرحی که میتواند مخاطره آمیزتر و پر هزینه تر باشد و به این دلیل گرفتن “اُکی” نمایندگان مجالس آمریکا  برای این طرح گسترش داده شده ضروری باشد.

در هفته های پیش روی دنیا خواهد فهمید که خوشحالی ایران و رژیم دمشق از پرتاب توپ تصمیم حمله نظامی به سنا و کنگره از سوی اوباما جای خوشحالی نداشته است بویژه اینکه اگر قدری در این گمانه زنی مقرون به واقعیت جلو رفته و بدانیم که طرح تغیر رژیم اسد پیش فاز طرح تغیر رژیم در ایران است.

سوریه و شرکای آن فقط  در یک حالت میتوانند از خطرعملیات نظامی وسیع برای تغیر رژیم برهند و آنهم اینست که در آخرین لحظات رژیم اسد سر عقل آمده و از قدرت کنارگیری کند و جای خود را به یک دولت انتقالی بدهد. چنین امری میتواند با یک کودتای درون کاخی هم محقق شود.

سخن پایانی اینکه بنظر من کارزار جنگ روانی کنونی که پیش در آمد حمله واقعی نظامی پیش روی میباشد، واجد جنبه ها و حاشیه ها یی است که پیش بینی عملیات واقعی پس از آن حتی برای زبردست ترین تحلیگران نظامی و سیاسی دنیا هم ممکن نیست زیرا دانستن اینکه در اطاقهای جنگ وستادهای جنگ روانی دقیقاً چه میگذرد، آسان نیست ولی من بسهم خود بر این باورم که اولاً آمریکا با شرکت فرانسه و احتمالاً حتی انگلیس، ترکیه و شاید عربستان و امارات و اردن، حمله خواهد کرد و مأموریت عملیات پاکسازی زمینی را به ارتش آزاد سوریه و شاید هم واحد هایی از اردن و عربستان بدهد و درثانی  چنین حمله ایی تا تغیر رژیم اسد پیش خواهد رفت.

پایان خبر

توضیح: این یادشت را که چند روز پیش نوشته و درج کرده بودم پس از ساعاتی برداشم چون دارای اشتباهات املایی و انشایی زیادی بود. امروز فرصت کردم تا پس از ادیت آنرا بدون دست کاری در موضوع بروز کنم.

ح تبریزیان

*

پس از توضیح  بالاو باز درج یاداشت فوق در سایت” در اجیپت ایندیپندنت ” المصری الیوم  در گزارشی تحیلیل خیری به این گزاره ذیل برخوردم که بسیار خواندنی و د ر تأئید تحلیل فوق است:

المصری الیوم مینویسد که رژیم اسد بسیار از تجهزات و موسسات جنگی خود را به مناقطق مسکونی انتقال داده است.  و به اینهم اکتفاء نکرده و واحد های نظامی مشوک به وفاداری را به مرکز نظامی ایی فرستاده است که ممکنست آماژ حمله غرب قرار گیرند. اماکنی که رژیم موشکهای اسکود خود را در آنجا مستقر کرده است شامل مدارس، دانشگاه ها، و خوابگاههای دانشجویی. ضمناً در توضیح تظاهرات صلح دیروز اهرام آنلاین خبر داد که “دهها” نفر در مصر علیه حمله آمریکا به سوریه اعتراض کردند. این تعداد در بیروت به نقل از نهار نت در همین حد بوده است و در کشورهای اروپایی هم تقریباً اعتراض قابل ذکری رخ نداده است.W460

تظاهرات ضد جنگ در لبنان.Protests against possible U.S strike on Syria in London

در میدان ترافاگلار لندن(گاردین)

Assad has already moved some military equipment and personnel to civilian areas and put soldiers whose loyalty to Assad is in doubt in military sites as human shields against any Western strikes, the Istanbul-based Syrian opposition has said.

It cited movement of rockets, Scud missiles and launches, as well as soldiers to locations including schools, university dormitories and government buildings inside cities.

That could complicate the ability of the United States to reach some targets.

 

***************************

***************************************************************

خبر مهم جدید!

Report: Hizbullah Official Says Assad

Made Big Mistake by Using Chemical Weapons

إقرأ هذا الخبر بالعربیةby Naharnet Newsdesk ۱۲ hours ago

W460

German intelligence said Tuesday that spying on a conversation between a Hizbullah member and an Iranian diplomat provided “an additional clue” that proves Syrian President Bashar Assad used chemical weapons in the August 21 attacks.

“The intelligence agency (BND) intercepted a phone conversation between a high-ranking Hizbullah member and the Iranian embassy and in which the Hizbullah official seems to admit chemicals were used,” a report by Der Spiegel magazine said.

It elaborated: “He said in the phone call that Assad lost his nerves and made a big mistake by ordering the chemical weapons attack.”

The magazine said the revelation was made during a secret briefing to select lawmakers on Monday, in which BND head Gerhard Schindler said that while there is still no incontestable proof, analysis of the evidence at hand has led his intelligence service to believe that Assad’s regime is to blame.

Schindler explained that “only Assad’s regime is in possession of binary chemical weapons such as sarin.”

“The BND believes that regime experts would be the only ones capable of manufacturing such weapons and deploying them with small missiles and that they were used in attacks before August 21,” the German magazine said.

It pointed out: “The telephone conversation intercepted by the BND could be an important piece in the puzzle currently being assembled by Western intelligence experts.”

Der Spiegel’s report comes after U.S. President Barack Obama warned last week he was ready to launch military strikes on Assad’s regime over its alleged use of chemical weapons.

Washington has accused the regime of Assad of carrying out the August 21 attack near Damascus, which U.S. officials say killed nearly 1,500 people, including hundreds of children.

***************************************************************************************************

اخبار و گزارشهای تکمیلی به این نوشتار افزوده خواهد شد

U.S. Considers Stepping Up Rebel Support

White House Plan Would Transfer Responsibility for Arming and Training Opposition Forces to the Pentagon From the CIA

  •  Wall Street Journal
  • 04.09.2013
MORE IN MIDDLE EAST »

BY ADAM ENTOUS AND JULIAN E. BARNES

WASHINGTON—The Obama administration is considering putting the Pentagon in charge of arming and training moderate rebel forces in Syria, a move that could help expand the effort significantly beyond the limited scope of the current Central Intelligence Agency program, U.S. officials said.

These internal discussions come as Congress begins a debate over a resolution to authorize limited strikes against Syria in response to the alleged use of chemical weapons last month.

The move would substantially revamp one of the administration’s most secretive and controversial undertakings in the 2½-year-old civil war. President Barack Obama authorized the CIA program in June after

**********************************************

US inaction would send bad message to Iran, N.Korea: Kerry
 AFP, Tuesday 3 Sep 2013
Failure by the United States to take military action against Syria would send a dangerous signal to Iran, Hezbollah and other US foes, Secretary of State John Kerry said Tuesday.

“Iran is hoping you look the other way,” Kerry told lawmakers as he made the case for Congress to endorse punitive US strikes against the Syrian regime over its suspected use of chemical weapons.

“Our inaction would surely give them (Iran) a permission slip for them to at least misinterpret our intention, if not to put it to the test,” Kerry told the Senate Foreign Relations Committee.

Hezbollah militants in Lebanon are “hoping that isolationism will prevail” and “North Korea is hoping that ambivalence carries the day,” he said.

“They are all listening for our silence.”

************************

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323932604579051234076232794.html

 **************************************************************************

برای مطالعه بیشتر

بارس نیوز
۱۶شهریور
ناگفته‌هایی از سفر هیئت پارلمانی ایران به سوریه
مهم‌ترین دلیل تعویق حمله آمریکا به سوریه/ اولین جمله‌ اسد در دیدار با هیئت ایرانی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برآوردهای ما در سفر به سوریه نشان داد چیزی در حدود ۸۰ درصد ساکنان سرزمین‌های اشغالی به شدت نگران حمله آمریکا به سوریه هستند.

خبرگزاری فارس: مهم‌ترین دلیل تعویق حمله آمریکا به سوریه/ اولین جمله‌ اسد در دیدار با هیئت ایرانی
محمدجواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای هیئت پارلمانی ایران که اخیراً‌ عازم سوریه شده بود در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌ها و برجستگی‌های سفر ما این بود که درست در همان ساعات و لحظات و مکانی که آمریکایی‌ها برای شروع حمله اعلام کرده بودند، هیئت ما وارد دمشق شد.

**اولین جمله اسد در دیدار با هیئت ایرانی

وی افزود: همان لحظه‌ای که ما با آقای بشاراسد ملاقات داشتیم، وی اولین جمله‌ای که گفت این بود که ورود شما از ایران در واقع به چالش کشیدن صریح حمله آمریکا بود؛ آقای اسد از حضور به موقع ما خیلی تشکر و از عزم جمهوری اسلامی برای دفاع از ملت سوریه قدردانی کرد.

کریمی قدوسی ادامه داد: از نکات برجسته‌ای که در این سفر به دست ما رسید این بود که در همه ملاقات‌هایی که با مقامات سوری داشتیم آمادگی دفاعی و نظامی فوق‌العاده زیادی را در نظرات و مطالبی که از آنها می‌شنیدیم مشاهده کردیم.

**وحشت صهیونیست‌ها از آمادگی ارتش سوریه

وی گفت: این آمادگی نظامی و اراده برای پاسخگویی آن هم با توان فوق‌العاده زیاد که یگان‌های موشکی ارتش سوریه که دست نخورده باقی مانده است، داشتند برای رژیم صهیونیستی خیلی رعب‌انگیز بود.

وی اظهار داشت:‌ تحلیل دشمنان سوریه این است که ارتش این کشور در دو سال گذشته به طور کامل توانش را از دست داده و توانایی پاسخگویی ندارد و این مسئله یکی از دلایلی است که استکبار جهانی با تکیه بر آن قصد حمله به سوریه را دارد؛ ولی آقای بشاراسد از آمادگی بالای قدرت ارتش صحبت کرد و ما نگرانی را در آقای اسد در رابطه با حمله آمریکا ندیدیم.

این نماینده مجلس تأکید کرد: همچنین ما در تمام ملاقات‌هایی که داشتیم تزلزلی در روحیه مقامات سوری ندیدیم و این نکته خیلی برای ما جالب بود.

**ترددها در سوریه جریان داشت/زندگی روز‌مره خود را داشتند

وی ادامه داد: در سوریه شهر وضعیت آرامی داشت و تقریباً همه چیز عادی بود و ترددها در شهر جریان داشت مردم زندگی روز‌مره خود را داشتند و ما نگرانی را در روحیه مردم هم مشاهده نکردیم.

کریمی قدوسی خاطرنشان کرد: البته تعدادی از مردم سوریه در این مدت به لبنان مهاجرت کردند که البته این افراد تعداد زیادی نیستند.

**ابراز رضایت مردم لبنان از حمایت حزب‌الله از سوریه

این نماینده مجلس گفت: از نکات برجسته دیگری که در سفر به لبنان مشاهده کردیم این بود که مردم لبنان به خصوص شیعیان از حضور حزب‌الله در صحنه‌های نبرد حمایت می‌کردند هرچند که برخی مقامات لبنان در رابطه با این موضوع نگران هستند ولی مردم لبنان از اینکه حزب‌الله در نقطه عطفی از تاریخ قدرت بازدارندگی خود را در سوریه عرضه کرده اظهار خوشحالی می‌کردند.

وی افزود: البته حزب‌الله در سوریه هم شهدایی داشت که این شهدا به طور علنی تشییع می‌شدند و عکس‌ها و بنرها و پوسترهای شهدا در سطح شهر نصب می‌شد.

کریمی قدوسی اظهار داشت: ما دیداری را با اعضای مجلس لبنان هم داشتیم که در این دیدار چند تن از نمایندگان جریان ۱۴ مارس نسبت به عملکرد حزب‌الله اعتراض کردند و البته نمایندگان حزب‌الله در پاسخ به آنها گفتند حزب‌الله اقدامی را که انجام می‌دهد خیلی صادقانه و شفاف و آشکار است و آن اقدام را هم بیان می‌کند و الآن هم می‌گوییم که حزب‌الله رسماً در صحنه سوریه در مقابل جریان تکفیری قرار گرفته است.

**توزیع شیر خشک؛ بهانه جریان ۱۴ مارس برای حضور در سوریه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: همچنین نمایندگان حزب‌الله خطاب به نمایندگان جریان ۱۴ مارس گفتند که این جریان که به عملکرد حزب‌الله اعتراض می‌کند خودشان از اول درگیری در کنار معارضین حضور داشتند و سلاح پخش می‌‌کردند و پولی که عربستان به آنها می‌داد را در آنجا توزیع می‌کردند و زمانی هم که از آنها می‌پرسیدیدم چرا در سوریه حضور پیدا کردید در پاسخ می‌گفتند که ما در آنجا مشغول توزیع شیر خشک هستیم.

کریمی قدوسی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: یکی دیگر از نکات برجسته که در این سفر با آن برخورد داشتیم نقش پرهزینه و خبیثانه دولت سعودی بود؛ نقش دولت سعودی در حوادث سوریه با محوریت بندربن سلطان صورت می‌گیرد و در واقع می‌شود گفت که آتش در سوریه بخصوص طی ماه‌های اخیر زیر سر سعودی‌ها است.

وی ادامه داد: با کودتایی که به درخواست عربستان در قطر به وجود آمد و عربستان درخواست می‌کند که حاکم مطلق در این میدان عربستان باشد و آمریکایی‌ها باید قطری‌ها را حذف کنند و البته آمریکا هم این خواسته سعودی‌ها را می‌پذیرد و امیر قطر و همچنین ساختار این کشور را عوض می‌کند تا همه چیز در دست سعودی‌ها قرار گیرد.

**فراخوان آمریکا برای حمله به سوریه با خواسته سعودی‌ها انجام می‌شود

کریمی‌قدوسی اضافه کرد: امروز سعودی با همه وجودش در محوریت تحولات منطقه قرار دارد و فراخوان آمریکا برای حمله به سوریه با خواسته سعودی‌ها انجام می‌شود.

**سعوی‌ها همه هزینه حمله به سوریه را به اوباما داده‌اند

کریمی قدوسی تأکید کرد: در جلساتی که ما داشتیم اعلام شد که ۱۰۰درصد هزینه حمله به سوریه را سعودی‌ها در اختیار اوباما گذاشته و حتی اوباما پول را هم گرفته و هنوز فرصت خرج کردن آن را پیدا نکرده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: البته جان کری هم اعلام کرد که هزینه این حمله را کشورهای عربی به ما داده‌اند و حتی گفته‌اند که اگر تنها حمله کنیم ۱۰۰درصد این هزینه را می‌پردازند.

**بندربن سلطان دوماه پیش وعده سرنگونی اسد را داده بود

وی همچنین گفت: نکته دیگری که در جلسات مطرح شد، این بود که دو ماه پیش بندر بن سلطان در جلسه‌ای که با معارضین و برخی افراد همسو با آنان داشت، در آنجا بیان می‌کند که دو ماه دیگر کار اسد تمام است و بعد هم نوبت به حزب‌الله می‌رسد و این نشان می‌دهد که داستان شیمیایی یک بهانه است و تصمیم از قبل گرفته شده و لجستیک حمله فراهم شده بود و حتی وزیر دفاع آمریکا هم اعلام کرده که ما امکاناتمان را منتقل کرده‌ایم در حالیکه انتقال امکانات برای یک حمله زمان‌بر است.

کریمی قدوسی اظهار داشت: همه این مسائل نشان می‌دهد که دشمنان سوریه از قبل تصمیمشان را گرفته‌اند و دنبال بهانه بودند تا افکار عمومی را در حمایت از خودشان بسیج کنند و پشت سر خودشان قرار دهند.

**مهمترین دلیل تعویق حمله آمریکا به سوریه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: در مجموع آن چیزی که در ارزیابی‌ها به دست ما آمد این بود که اگر آمریکایی‌ها حمله نکنند امتیاز بزرگی به منطقه داده‌اند و پیروزی بزرگی نصیب جبهه مقاومت می‌شود چرا که یک ابرقدرت برای حمله زمان و مکان اعلام کرده ولی تحت شرایطی نتوانسته تصمیمش را عملی کند و از سوی دیگر اگر آمریکا به سوریه حمله هم کند قطعاً به دلیل آمادگی بالا در سوریه شکست می‌خورد و پیروزی بزرگتری نصیب مقاومت می‌شود.

وی تصریح کرد: مهمترین دلیل تعویق حمله آمریکا به سوریه را که ما بررسی کردیم این بود که اتخاذ مواضع انقلابی و بسیار اثرگذار مقامات جمهوری اسلامی ایران باعث این مسئله شده است و همه مسئولانی که ما در سوریه و لبنان با آنها جلسه داشتیم این موضوع را اعلام کردند و این موضوع را عامل بازدارنده‌ای برای حمله به سوریه اعلام دانستند چرا که وقتی ایران اعلام نظر می‌کند و فرماندهان عالی نظامی می‌گویند که خط قرمز جمهوری اسلامی دمشق و سوریه است این بدان معناست که حزب‌الله و سوریه و ایران و تمام جریان مقاومت در این مسئله دخیل هستند و در کل بر موضع جمهوری اسلامی بسیار حساب باز شده بود.

وی اظهار داشت: ما در جلسات رسانه‌ای که با خبرنگاران داشتیم یکی از سؤالات این بود که چرا تا کنون حزب‌الله هیچ اظهارنظری نکرده است و البته پاسخ روشن بود چرا که در جایی که جمهوری اسلامی موضع می‌گیرد آن موضع همان موضع حزب‌الله است.

وی تأکید کرد:‌در سوریه نیروهای نظامی در آمادگی کامل به سر می‌برند و در کل در این رابطه هیچ نگرانی وجود ندارد.

**۸۰ درصد اسرائیلی‌ها به شدت نگران حمله به سوریه هستند

کریمی قدوسی اظهار داشت: البته اسرائیل نگرانی‌هایی در رابطه با حمله به سوریه دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۸۰ درصد از اسرائیلی‌ها به شدت نگران حمله هستند چرا که رژیم صهیونیستی تنها توانسته برای ۳۰ درصد از اسرائیلی‌ها پناهگاه درست کند و تحلیل اسرائیلی‌ها هم این است که ما در ساعات اولیه حمله ۳۰هزار تلفات می‌دهیم و حتی در تحلیل‌های مقامات در این سفر که به طور مستدل اعلام می‌شد این مسئله مطرح شد که در ادامه این نبرد ۴۰۰هزار تلفات از اسرائیلی‌ها می‌گیرد و این اخباری است که اسرائیلی‌ها از اراده مقاومت دریافت کرده‌اند و فوق‌العاده نگرانند و احتمال زیاد این نگرانی به کنگره آمریکا هم منتقل می‌شود و چه بسا در صحن کنگره نتوانند به یک تصمیم برسند.

**بازی دوسرباخت برای آمریکایی‌ها در حمله به سوریه

این نماینده مجلس تصریح کرد: در هر صورت اگر آمریکایی‌ها تصمیمی هم بگیرند ما آماده‌ایم و اگر تصمیمی هم نگیرند باز هم پیروزی از آن ماست و در واقع این موضوع همچون یک بازی دوسرباخت برای آمریکایی‌ها است.

کریمی قدوسی در خصوص دیدار هیئت پارلمانی ایران با سید حسن نصرالله اظهار داشت: سید حسن نصرالله هم اعلام کرد که آمادگی حزب‌الله صددرصد است و البته سید حسن سخنانش را با اطمینان خاصی بیان می‌کرد؛ جامعه لبنان هم از حضور حزب‌الله در سوریه بیشترین نفع را می‌برد و حتی نفع حزب‌الله در این موضوع بیشتر از نفع نبرد ۳۳ روزه خواهد بود هرچند که در حال حاضر برخی مقامات لبنان متوجه این موضوع نیستند ولی در آینده نزدیک بار دیگر نقش اثرگذار و پایدار و امنیت‌ساز حزب‌الله در سوریه و تأثیر آن در منطقه را مشاهده می‌کنند.

انتهای پیام/

– See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920614000651#sthash.mQsKz5L9.dpuf

کی بود بو داد؟

Share Button

من در یاداشتهای خود راجع به سوریه طی این دو سال جنگ داخلی چندین بار نوشته ام که از نگاه من و بر حسب تجربه، رِژیم اسد، ایران، حزب الله لبنان برآنند تا با القاعده ای کردن فضای مخاصمات در سوریه مخالفین رژیم اسد را در داخل و خارج بر سر این دو راهی قرار دهند که بین نیروهای جهادی و اسد یکی را انتخاب کنند. با و طبق این استراتژی باید جریان های دموکراسی خواه  چنان در گاز انبر گذارده شده و چنان حذف شوند تا مخالفین اسد لنگ را انداخته، به صدا در آیند که صد رحمت به همان کفن دزد اولی.  و از ترس مار غاشیه ـ ی القاعده به دامن افعی جرار رژیم اسد پناه برند.

 Sarin GASگاز سارین* را کی ول کرد؟ اسد و شرکاء یا القاعده؟

بچه که بودیم، در مدرسه یا دبیرستان در کلاسهای حدوداً ۳۰  نفره گاه گداری یکی از بچه ها بو میداد. شامه حساس، هنر و تجربه قیافه شناسی بچه ها معمولاً به کشف سریع مجرم می انجامید.  انگ “چسو” انگی تحقیر آمیز و خفت آور بود. ولی طرف بو دهنده چون به سرزنش عادت کرده بود، هرگاه لازم بود خود را بی پروا آزاد کند، میکرد و به خوردن انگ چسو هم بخودش نیز اهمیتی نمی داد. نگاههای متهم کننده  بچه هایی که از بوی گندی که هوای کلاس را  متعفن میکرد که دماغهای راخود گرفته بودند هم دیگر در او اثر نداشت. ولی قضیه این بود که طرفِ بوداده  همیشه با پررویی اولین کسی بود که چند دقیقه قبل از انتشار  گاز، دماغ خود را میگرفت و با نگاه معنی دار  به اطراف خود از دور و وری ها میپرسید؛ کی بود چسید؟

اگر این تجربه دوران بچگی را در ذهن خود زنده کنیم و سپس مطلب زیر ازسایت فارس نیوز، سایت غیر رسمی سپاه، را بخوانیم که در آن سردار دهقان میگوید: ” تهدید به حمله نظامی به بهانه استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه در حالی مطرح می شود که این کشور با بی توجهی نسبت به هشدارهای ۸ ماه پیش ایران در خصوص ورود محموله‌های گاز سارین به سوریه، عملا شرایط را برای انجام حملات شیمیایی در سوریه فراهم کرد. ”

من در یاداشتهای خود راجع به سوریه طی این دو سال جنگ داخلی چندین بار نوشته ام که از نگاه من و بر حسب تجربه، رِژیم اسد، ایران، حزب الله لبنان برآنند تا با القاعده ای کردن فضای مخاصمات در سوریه مخالفین رژیم اسد را در داخل و خارج بر سر این دو راهی قرار دهند که بین نیروهای جهادی و اسد یکی را انتخاب کنند. با و طبق این استراتژی باید جریان های دموکراسی خواه چنان در گاز انبر، گذارده شده  و و چنان حذف شوند تا مخالفین اسد لُنگ را انداخته، به صدا در آیند که صد رحمت به همان کفن دزد اولی. و از ترس مار غاشیه ـ ی القاعده به دامن افعی جرار رژیم اسد پناه برند.

تمام سر و صدای” آی! القاعده و آی ! نیروهای تکفیری و جهادی!” در این راستا است.

آنها که نمیخواهند، میتوانند قبول نکنند و میتوانند به انتظار بنشینند تا با سقوط اسد پرده از راز  حضور وسیع القاعده و نیروهای تکفیری در یکی از سست مذهب ترین و سکولارترین کشورهای منطقه  برداشته شود، ولی من با اطمینانی مبتنی بر رصد دقیق  این بحران، طی دو سال و نیم گذشته، با قطعیت میگویم اگر چه نه همه، ولی بخش عمده ایی از این دستجات القاعده ای، جز گروههای نمایشی برای عملیات نمایشی، برای آوازه پراکنی و جو سازی دلهره آور و از همه مهمتر برای تله گذاری برای نیروها و افراد ساده ای که میخواهند به مبارزه بپیوندند نیست.

و تا آنجا که به نیروهای واقعی جهادی هم مربوط میشود استراتژی رژیم اسد و شرکاء استفاده غیر مستقیم از آنها، در جهت همین استراتژی است. برای رژیم اسد که خود بهیچوجه در قساوت و آدم کشی دست کمی هم از القاعده ندارد، امشی کردن سریع گروههای جهادی واقعی، پس از تصفیه  و پاکسازی کشور از اپوزیسیون مردمی و دموکرات، هیچ کار دشواری نیست و قطعاً نه به عملیات ضد عفونی  طولانی چند ماهه بلکه با عملیاتی چند هفته ایی پایان می یابد. مبارزان چچن و داغستان در روسیه دست کمی از القاعده نداشتند ولی گروههای مجازات  اعزامی پوتین  به آنها نشان دادند که روسیه افغانستان نیست همچنانکه  مسجد  جای…  . این واحد های اعزامی با چنان خشونتی جنبش چچن را سرکوب کردند که خود مبارزان چچن هرگز آن حد خشونت از خود  نشان نداده بودند. در دو سری عملیات آنها  به یک مدرسه و یک بیمارستان  حمله کرده و دانش آموزان و بیماران را به گرو گرفتند. کماندهای رژیم ریختند و بی پروا از کشته شدن گرو گانها  تمام تروریستها را کشتند و روی آنها چند صد کودک و بیمار را نیز.

پس از جنک دوم جهانی “ک.گ.ب” در مناطق بالتیک شامل استونی، لیتوانی و لتونی با درست کردن دستجات پارتیزانی قلابی؛ هم تمام غرب را سرکار گذاشت و هم  بنام اپوزیسون ضد بلشویکی از آنها مرتب درخواست کمک کرده و آنها را دوشید.

در جریان تدارک عملیات نرماندی نیز بمدت دو سال ” ام آی ۶″ انگلیس یک شبکه قلابی و تحت کنترول وسیع جاسوسی “ظاهراً برای آلمانها” درست کرد که از طریق آن اطلاعات گمراه کننده برای ستاد جنگی هیتلر میفرستاد.

در ایران خودمان سالها تشکیلات تهران (حزب توده) بعنوان یک شاخه اطلاعاتی و تله گذاری ساواک عمل میکرد. تشکیلات مشابهی هم در اصفهان وجود داشت.

لذا نباید از شنیدن اینکه این القاعده تا حدود زیادی “القاعده ” ی بشار اسد وایران ساخته  است که در سوریه حضور دارد چندان تعجب کرد. ولی سرویسهای اطلاعاتی غرب هم بیکار نیستند. همین! اینها گمانه زنی های منست و پذیرش یا رد آنها را به خواننده وامیگذارم.

پایان یادداشت

**********************************************

سردار دهقان با اشاره به مسائل سوریه مطرح کرد
هشدار ۸ ماه قبل ایران درباره ورود محموله گاز «سارین» به سوریه/ آمریکا به دنبال حمله محدود

وزیر دفاع گفت: نیروهای مسلح آمریکا در حال حاضر قابلیت عملیاتی لازم برای استفاده از نیروی نظامی و ایجاد موازنه استراتژیک در سوریه را ندارد.

خبرگزاری فارس: هشدار ۸ ماه قبل ایران درباره ورود محموله گاز «سارین» به سوریه/ آمریکا به دنبال حمله محدود

به گزارش گروه امنیتی دفاعی خبرگزاری فارس، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، طی سخنانی با اشاره به مسایل سوریه، گفت: نیروهای مسلح آمریکا در حال حاضر قابلیت عملیاتی لازم برای استفاده از نیروی نظامی و ایجاد موازنه استراتژیک در سوریه را نداشته و از این رو در تلاش است که با حملات محدود، ضمن بازسازی روحیه مضمحل تروریستها و تضعیف قدرت عملیاتی نیروهای مسلح سوریه، موازنه عملیاتی را به نفع معارضین تکفیری تغییر دهد.

دهقان با اشاره به تبعات ضدامنیتی حضور گسترده افراطی ترین گروههای تروریستی سلفی و تکفیری مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای منطقه در سوریه و جنگ نیابتی آنان علیه مردم مظلوم این کشور اظهار داشت: به طور قطع تقویت و حمایت تروریستها، گسترش ویروسی آنان در تمامی حوزه های سیاسی و تاثیرگذاری منفی و غیر قابل پیش بینی بر امنیت جهانی را بدنبال خواهد داشت.

وزیر دفاع همچنین با اشاره به هزینه‌های سنگین پیگیری این رویکرد از سوی آمریکا، با یادآوری تبعات اقدام مشابه این کشور در افعانستان که به شکل‌گیری شبکه جهانی تروریسم منجر شد، اظهار داشت: رخداد ۱۱ سپتامبر، کمترین هزینه‌ای بود که مردم آمریکا در چارجوب پیگیری سیاستهای مخرب حاکمان خود پرداختند.

دهقان بی‌توجهی آمریکا به مطالبه جهانی در خصوص اجتناب از خشونت و نظامی‌گری و بهره‌گیری از راهکارهای مبتنی بر گفتگو و مفاهمه برای حل بحرانهای امنیتی را نشانه روشنی از فقدان اصالت شعارهای صلح طلبانه و آشتی‌جویانه حاکمان این کشور دانست و افزود: تهدید به حمله نظامی به بهانه استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه در حالی مطرح می شود که این کشور با بی توجهی نسبت به هشدارهای ۸ ماه پیش ایران در خصوص ورود محموله‌های گاز سارین به سوریه، عملا شرایط را برای انجام حملات شیمیایی در سوریه فراهم کرد.

وی با اشاره به مخالفت جدی حامیان سنتی آمریکا با تصمیم این کشور برای حمله به سوریه و افزایش هزینه سیاسی و اجتماعی دولت آمریکا برای انجام این اقدام افزود: مراجعه به کنگره برای اخذ مجوز حمله نظامی به سوریه نشان می‌دهد که حاکمان این کشور که تحت فشار لابی های صهیونیستی برای حمله به سوریه قرار گرفته اند، به دنبال انتقال بار منفی و هزینه‌های گسترده این تصمیم به سایر نهادهای تصمیم گیری در آمریکا هستند.

وزیر دفاع در پایان با تاکید بر ضرورت مراجعه به آرای آحاد مردم و گروههای اجتماعی و قومی در سوریه به منظور دستیابی به راه حل سیاسی جامع و مانع اظهار داشت: پراکندن بذر جنگ افروزی و خشونت هیچگاه به رویش نهالهای صلح و امنیت پایدار منجر نخواهد شد.

انتهای پیام/

*********************************************************************

*   گاز سارین گازی کشنده است که به آن گاز ضد اعصاب هم میگویند نه بو و نه رنگ و نه طعم دارد. دقایقی پس از استشمام حتی کمی از آن، ششهای تنفس کننده را فلج و او را خفه میکند. این گاز از سوی سازمان ملل بعنوان سلاح کشتار جمعی منع شده است. ویکی پدیا

Sarin, or GB, is an organophosphorus compound with the formula [(CH3)2CHO]CH3P(O)F. It is a colorless, odorless liquid,[4]used as a chemical weapon owing to its extreme potency as a nerve agent. It has been classified as a weapon of mass destruction in UN Resolution 687.[not in citation given] Production and stockpiling of sarin was outlawed by the Chemical Weapons Convention of 1993 where it is classified as a Schedule 1 substance.

Even at very low concentrations, sarin can be fatal within one minute after direct ingestion of a lethal dose, due to suffocation from lung muscle paralysis, unless some antidotes, typically atropine or Biperiden and pralidoxime, are quickly administered to a person.[4] People who absorb a non-lethal dose, but do not receive immediate medical treatment, may suffer permanent neurological damage.

********************************************************************************

خبر آنلاین
۹ شهریور

بروجردی در سوریه: سال گذشته رسما به آمریکایی​ها اعلام کردیم که گروه​های تروریستی سلاح شیمیایی دارند

سیاست > دیپلماسی – ایرنا نوشت:

علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از دیدار با رییس مجلس سوریه در جمع خبرنگاران گفت: این سفر فرصت دیگری برای اعلام حمایت مجدد جمهوری اسلامی ایران از محور مقاومت و کشور دوست و برادر، سوریه است.

وی اظهار داشت: ما به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه حمله و جنگ علیه سوریه به اطلاع مسوولان سوری و جامعه جهانی می رسانیم.

بروجردی افزود: این هیات پارلمانی به نمایندگی از ملت بزرگ ایران و نظام جمهوری اسلامی، حمله شیمیایی علیه مردم مظلوم سوریه را محکوم می کند.

وی تصریح کرد: سال گذشته رسما به آمریکایی ها اعلام کرده بودیم که بر اساس اطلاعات ما، گروه های تروریستی سلاح شیمیایی در اختیار دارند اما متاسفانه آنها به این هشدار مهم جمهوری اسلامی ایران توجه نکردند.

او تاکید کرد: هرگونه جنگ و حمله نظامی علیه سوریه، گستره ای فراتر از مرزهای سوریه خواهد داشت.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه جواد کریمی قدوسی و فتح الله حسینی دو تن از اعضای این کمیسیون روز شنبه وارد دمشق شدند.

قرار است هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران فردا(یکشنبه) با بشار اسد رییس جمهوری سوریه، وائل الحلقی نخست وزیر و ولید المعلم وزیر امورخارجه این کشور به طور جداگانه دیدار کند.  اعضای هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر خود عازم لبنان می شوند و با مقامات لبنانی از جمله رییس مجلس این کشور دیدار و گفت وگو می کنند.

/۲۹۲۹

http://khabaronline.ir/detail/310988/Politics/diplomacy

Secular political forces satisfied with Egypt’s constitution-amending committee

Share Button

Socialist Popular Alliance Party and Egyptian Social Democratic Party, among other political groups, say 50-member committee representative of Egyptian people; Salafist Nour Party critiques minimal Islamist representation

Ahram Online Zeinab El-Guindy, Monday 2 Sep 2013
Egypt
Egypt’s interim President Adly Mansour (Photo: Reuters)

Egypt’s newly formed 50-member constitution-amending committee has been mostly criticised by Islamist groups and praised by many secular political groups.The makeup of the committee, announced Sunday by the presidency, includes only a few Islamists and critics of the ouster of ex-president Mohamed Morsi by the army on 3 July following mass popular protests.

Abdel Ghafar Shukr, the leader of the Socialist Popular Alliance Party, praised the new constitutional amendment committee in press statements on Monday, describing it as being representative of all Egyptians.

“Most of the committee’s members have been elected through authorities and syndicates, like the representatives of the students unions, syndicates of journalists and lawyers, as well as the members of political parties,” said the Leftist politician, adding that public figures selected for the committee also represent Egyptian society.

Ayman Abu-Ela, Secretary of Parliamentary Affairs in the Egyptian Social Democratic Party, expressed his complete satisfaction with the formation of the 50- member committee.

“The committee was chosen carefully when it comes to diversity,” he said in a statement on Monday, praising the representation of youth in the committee.

However, Abu-Ela believes there should be a larger representation of women in the committee, which currently includes five women.

Mohamed Abu El-Ghar, leader of the Egyptian Social Democratic Party, is a member of the committee as a representative of liberal powers.

The ‘Rebel’ (Tamarod) group, which called for the 30 June nationwide protests that paved the way for the armed forces to topple Morsi, also praised the make-up of the 50-member constitution committee.

Mai Wahba, a spokesperson for the group, told Al-Ahram’s Arabic website on Monday that the committee was diverse and representative, saying that the anti-Morsi Rebel campaign’s proposals have largely been met.

Two of the ‘Rebel’ campaign’s founders, Mahmoud Badr and Mohamed Abdel-Aziz, have been included in the committee.

‘Illegitimate’

On the other hand, the Salafist Nour Party filed a complaint in a statement earlier on Monday, saying that the newly formed constitutional committee marginalises the Islamist current. The party added that it is still evaluating the situation and “all options are on the table.”

“The formation of the committee is really bad and reflects the domination of the leftist-Nasserist faction,” the Nour statement reads.

The Nour Party has approved the roadmap that was announced by army-chief Abdel-Fattah El-Sisi following the removal of president Morsi from office.

The Salafist party has warned that eliminating certain articles from the suspended-2012 constitution concerning Sharia law is an attempt to move Egyptians away from their “Islamic identity.”

Alaa Abu El-Nasr, general secretary of the Building and Development Party, the political arm of the ultra-conservative Al-Gama’a Al-Islamiyaa, has criticised the announcement of the 50-member committee’s formation, saying that it does not give legitimacy to the current interim-government.

“The current regime does not have any democratic legitimacy. Our position following the ousting of president Morsi is clear; we consider the amendment of the constitution illegitimate,” said the member of the Building and Development Party, adding that his party has refused any part in the committee.

“How could the people accept an unelected constituent assembly when the opposition in the time of president Morsi used to attack a constituent assembly chosen by an elected president,” Abu El Nasr said.

The Building and Development Party and Al-Gama’a Al-Islamiyaa are founding members of the Muslim Brotherhood-led coalition.

The coalition, named the National Alliance to Support Legitimacy, has already declared its complete refusal to adhere to the roadmap announced by Egypt’s interim government after the ousting of Morsi.

The Muslim Brotherhood, from which Morsi hails, has been critical of the suspension of the 2012 constitution and any moves to revise it since Morsi’s ouster.

Presidential spokesman Ihab Badawi announced on Sunday the composition of the 50-member committee that has been tasked with amending the suspended 2012 constitution.

The committee will examine amendments drawn up by a separate group of legal experts formed in July, and is to produce a final draft of the constitution within 60 days.

Interim President Adly Mansour will then put the constitution to a national referendum within 30 days of receiving the final draft. It will become effective upon public approval.

The 2012 constitution was suspended as part of the roadmap put forth by the Egyptian armed forces, together with political groups and public figures.

Under Morsi, Egypt’s non-Islamist political forces have repeatedly argued the suspended constitution was not representative of all layers of society and limited many freedoms, blaming the majority Islamist members of the outgoing constituent assembly for ignoring their recommendations.

 

فرانکشتاین جمهوری اسلامی در کمپ اشرف دهها قربانی گرفت!

Share Button

در همان روزهای نخست انقلاب که شخص امام از رأی ملت و تضمین آزادی برای حتی کمونیستها و غیراجباری بودن حجاب زنان سخن میگفت، گروههای باصطلاح پیراهن شخصی یا خود سر و یا هر اسم دیگری که میخواهیم برآنها بگذاریم، با چوب و چماق و قمه و زنجیر، مسالمت آمیزترین اجتماعات، حتی اجتماعات فرهنگی و غیر سیاسی را مورد حمله و هجوم قرار میدادند و از هم می پاشاندند. از اجتماعات گذشته به کتابفروشیها و نوار فروشیها حمله میکردند و خیابانها را به کنترول خود در می آوردند.

آقای خمینی هرگز خود زیر بار قانون شکنی های آن باندهای اولترا فاشیستی اسلامی نرفت! ولی آیا برای او دشوار بود تا با یک فرمان این کار را نفی و نهی کند؟

بامداد دیروز یکشنبه خبرگزاری رویترز خبر از حمله ی گردانهای مرگ و ترور به کمپ اشرف و کشتن وحشیانه ۴۷ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق داد. فارس نیوز، سایت غیر رسمی سپاه در اطلاعیه امروز خود ضمن ابراز مسرت از وقوع این جنایت تعداد کشته شدگان را بیشتر و ۷۰ نفر ذکر میکند.

 تفاوت آماری سپاه و آمار رویترز وسایر منابع خبری از تعداد کشته شدگان را جز به اینکه  فارس نیوز؛  قبل از وقوع جنایت اطلاعیه از پیش نوشته شده سپاه را که احتمالاً بر اساس انتظار قتل ۷۰ نفر تنظیم شده بوده است را دریافت کرده بوده، به چیز دیگری نمیتوان نسبت داد که معنای آن شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در این عملیات تروریستی است.  سپاه در اطلاعیه خود در این مورد ازجمله مینویسد: “این اقدام که منجر به هلاکت رسیدن قریب به هفتاد تن از کادرهای فاسد منافقین از جمله هفت تن از شورای رهبری و مسئولان اطلاعات و عملیات سازمان منافقین با بیش از ۳۰ سال سابقه جنایت گردید، یقیناً مایه تشفی خاطر اُمت اسلامی و خانواده های معظم شهدا خصوصا خانواده های معزز شهدای ترور خواهد شد.

بدون تردید دو ملت مسلمان ایران و عراق خاطرات تلخ خیانت ها و جنایت های منافقین پلید را هرگز فراموش نکرده و سرنوشت اجتناب ناپذیر و محتوم منافقین جز ذلت، آوارگی، درماندگی و نابودی کامل نخواهد بود.”

در اینکه این کشتار با اطلاع و آمریت رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته و بدون تأئید وی انجام آن، چه از سوی نیروهای عراقی، گروههای مرگ وابسته به سپاه قدس در عراق و یا خود ارتش عراق، آنچنانکه خود مجاهدین اعلام کرده اند غیر ممکن بوده است جای کمترین ابهامی نمیتواند باشد. آنچه ابهام آمیز بنظر میرسد اینست که هدف از این کشتار چه بوده است؟ این ابهام زمانی بیشتر میشود که در نظر بگیرم که  مجاهدین علیرغمِ هایهویِ سیاسی اشان، سالهاست است که دست به هیچ عمل تروریستی نزده اند و باز همه میدانند که این گروه به لحاظ نظامی هم دیگر خطری برای جمهوری اسلامی نیست.

بنظر من، یکی از اهداف این کشتار ایجاد آنچنان فضایی است که در راه برنامه های سیاسی و دیپلماتیک اعتدالگرایانه دولت روحانی سنگ اندازی کنند. هدف، ایجاد آنچنان فضای خشونت و تروریست که زمینه گفتمان “اعتدال” محو شود. دومین هدف چنین کشتاری میتواند زهر چشم گیری از همه مخالفین رژیم باشد. سومین آن میتواند تحریک خود سازمان مجاهدین به عملیات انتقامی باشد تا رژیم بتواند آنها را به دنیا مجدداً تروریست معرفی کند. تحریک مجاهدین به افتادن در خط ترور میتواند به رژیم این بهانه را بدهد که جو خفقان پلیسی دهه ۶۰ و ۷۰ را از نو در کشور احیاء کند.

و اما!

معمای باند سعید امامی! از افسانه سازی تا واقعیت؟

قریب ۱۲ ـ ۱۳ سال پیش که بدنبال قتل های زنجیره ایی، تمام محافل سیاسی منتقد و یا ضد رژیم با دستگیری سعید امامی بنوعی به تله این باور افتادند که گویا: “باندی” به رهبری سعید امامی وجود داشته است که علیرغم سیاستهای نظام، برنامه آن قتل ها را سازمان میداده است. اعترافات زیر شکنجه خود سعید امامی دیگر ابهامی باقی نگذارد که چنین باندی در درون دستگاه اطلاعاتی بوده است که به فتوانی فلان آخوند حکومتی و با استفاده از امکانات وزارت اطلاعات برنامه کشتن مخالفین رژیم را میریخته و اجرا میکرده و لذا رژیم و رهبری آن بی تقصیر و از این آلودگیها مبراست.

بنظر من با واجبی خورکردن سعید امامی اسرار این جنایت بزرگ به محاق رفت. جنایتی که باید بحساب کلیت نظام و رهبر آن یعنی سید علی خامنه ایی نوشته میشد، بحساب گروهی خود سر نوشته شد و رژیم توانست خود را به آسانی از آن کنار بکشد. ولی نتایج و دستاوردهای آن قتلها که خفه کردن جامعه مدنی و سیاسی منتقد رژیم بود، برای رژیم حفظ شد که منجر به تحکیم بیشتر آن گردید.

بازجویان  سعید امامی بسیار کردند تا از زبان او اعتراف بگیرند که او در ارتباط با اسرائیل و یا در راستای سیاست آن دولت به اینکار دست زده اند. در صورت موفق شدن به این اعترافگیری، رژیم بطور کامل از گناه ارتکاب این جنایت تطهیر و تبرئه میگردید و گناه قتل ها به یک واجبی خورده حواله داده میشد.

قریب ۱۲ سال پس واجبی خور کردن سعید امامی میب بینیم که یاران آنروزی او نه تنها تنبیه نشده اند بلکه همگی پستهای بالای امنیتی و سیاسی هم  گرفته و ارتقاء مقام یافته اند. بحث مطلقاً از این نیست که سعید امامی یکی از مهره های  اصلی آن جنایات نبوده است بلکه بحث بر سر اینست که رژیم و رهبر آن با هیاهوی اغفال کننده در اطراف “باندی بنام  باندسعید امامی” و بعنوان گروهی خود سر، دردرون دستگاه اطلاعاتی نظام، این جنایات را مرتکب گردیده بود.  اگر شخص ناظر خود را به قصه سعید امامی محدود کند و پس پیش این ماجرا را به درستی نشکافد و سابقه تاریخی آنرا که به قدمت خود حکومت جمهوری اسلامی است نبیند، صد البته این سناریوی اغفال کننده را باورخواهد کرد.

قدری به عقب برمیگردم.

در همان روزهای نخست انقلاب که شخص امام از رأی ملت و تضمین آزادی برای حتی کمونیستها و غیراجباری بودن حجاب زنان سخن میگفت، گروههای باصطلاح پیراهن شخصی یا خود سر و یا هر اسم دیگری که میخواهیم برآنها بگذاریم، با چوب و چماق و قمه و زنجیر، مسالمت آمیزترین اجتماعات، حتی اجتماعات فرهنگی و غیر سیاسی را مورد حمله و هجوم قرار میدادند و از هم می پاشاندند. از اجتماعات گذشته به کتابفروشیها و نوار فروشیها حمله میکردند و خیابانها را به کنترول خود در می آوردند.

آقای خمینی هرگز خود زیر بار قانون شکنی های آن باندهای اولترا فاشیستی اسلامی نرفت! ولی آیا برای او دشوار بود تا با یک فرمان این کار را نفی و نهی کند؟

خیلی ساده لوحانه است که بپذیریم که خمینی از این قضایا بی خبر بود و ساده لوحانه تر از آن، اینکه فکر کنیم که او با اینکارها مخالف بود. این خشونتهای خیابانی باندهای اولترا فاشیستی رژیم،  فقط پیش در آمدی برای حاکم کردن آن جو قبرستانی بود که در سالهای بعد با اعدامهای فله ایی و سپس کشتار زندانیان سیاسی ادامه یافت.

پس از مرگ رهبر انقلاب و به به تخت نشستن آقای خامنه ایی این سیاست سرکوب و نسق گیری از مخالفین و منتقدین باید همچنان ادامه میافت. رژیم برای قلع و قمع بقایای گروههای سیاسی با کمترین مانعی روبرو نبود. کشتار و اعدام گروهی آنان بدون هیچ پروایی ادامه یافت ولی آنچه مسئله بود، وجود آن قشر از روشنفکران و منتقدانی بود که برای اعدام و زندان آنها چندان بهانه ای وجود نداشت و زندانی کردن آنها هم  میتوانست از آنها  چهره های مردمی و کاریسماتیک بسازد و وجهه بزک شده ایران اسلامی در منطقه و دینا خراب کند. در اینجا به وجود باندی که این مهم را برعهده گیرد نیاز پیدا شد که قرعه فال بنام سعید امامی افتاد.

همانقدر که آقای خمینی از خشونت خیابانی علیه دگراندیشان، زنان، فعالین سیاسی و حقوق مدنی، انجمن های فرهنگی  و صنفی بیخبر بود،همانقدر که او ازقتل عام زندانیان سیاسی، رواج شکنجه و تجاوز در زندانها، در دهه ۶۰ و مخصوصاً ۶۷ بی خبر بود، آقای سید علی خامنه ای هم بعنوان مقام معظم رهبری نیز از قتل های زنجیره ای توسط “گروهی خود سر بی خبر بوده است.”

گروههای خود سر؛ که درآلمان نازی و فاشیسم ایتالیا، به آنها پیراهن قهوه ای یاسیاه جامگان میگفتند، هیچ پدیده ناشناخته ایی در رژیم های فاشیستی نیستند. رژیم های فاشیستی بدلایل گوناگون نمیتوانند متُدهای سرکوب خود را قانونی کنند لذا مأموریت سرکوبگری برخی ازمخالفین را که بنام قانون اجرای آن غیر ممکن است به باندهای غیر رسمی فاشیستی میدهند که در پناه قدرت سرکوب رسمی، ارتش، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی دارند میسپارند تا شاکله نظام از مسئولیت جنایات انجام شده شانه خالی کند.

جنایت انجام شده در اردوگاه اشرف و قتل وعام دهها تن آدم غیر مسلح را در آنجا را جز به سید علی خامنه ایی و در ادامه بیش از سه دهه جنایت و کشتار تحت رهبریت او نمیتوان نسبت داد. چه این جنایت بدست  باندهای فاشیستی شیعه عراقی انجام شده باشد یا عوامل خود رژیم یا سپاه قدس آن، دستهای خون آلود خامنه ایی از پشت آن نمایان است. در جای دیگری دنبال مجرم اصلی گشتن بیهوده است. از خیابانهای تهران تا دمشق و بغداد هرجا شبیحه یا پیراهن شخصی یا گروه خود سرهست که ادم میکشد و تجاوز میکند، دستهای خون آلود خامنه ای و بیت او هم در آنجا دیده میشود.

و اما سخن آخر اینکه این جنایت بوضوح نشان داد که درب مدیریت امنیتی رژیم همچنان بر همان پایه ایی میچرند که در دوران خشونت های خیابانی، اعدامهای فله ایی، کاروان جرثقیل های سریالی، قتل و عام دهه ۶۰، قتلهای زنجیره ایی و سرکوب جنبش اعتراضی ۸۸ سبز میچرخید.

کشتار اعضای مجاهدین در اردوگاه اشرف فقط این پیام را با خود دارد که طبیعت درآکولایی و فرانکشتاینی جمهوری اسلامی و رهبری آن تغیر نکرده است هر چند بنا به مقتضیات روز از ماسکهای مختلفی استفاده میکند.

آنچنانکه پیداست وقوع این جنایت بزرگ وجدان ایرانیان آزادی دوست را بسختی تکان داده است. فضای مجازی سرشار از ابراز انزجار نسبت به این جنایت هولناک است و میرود تا به کمپینی وسیع علیه تروریسم دولتی جمهوری اسلامی تبدیل شود.

سازمان مجادهدین این فرصت را یافته است تا با حمایت ایرانیان آزادی دوست کمپینی جهانی برای پیگیری قضایی این جنایت، در مراجع بین المللی را سازمان دهد. ولی مجاهدین باید بدانند و آویزه گوش خود کنند که نمیتوانند و نباید؛ برآشفتگی وجدانی این معترضین به این جنایت را مصادره به مطلوب کرده و با کاسبکاری تنگ نظرانه سیاسی، آنرا ذخیره سیاسی و سازمانی برای خود بحساب آورند. آنها باید بدانند چنین امری اخته کردن چنین کمپینی است. پرچم این کمپین جز دستهای خونین جمهوری اسلامی و شخص خامنه ایی نمیتواند باشد. هرپرچم و بیرق و باندرول دیگری به ازهم گسیختگی این موج اعتراضی بالقوه وسیع منجر میشود.

http://farsi.alarabiya.net/news-renderer?mgnlUuid=e228695f-1aa3-4571-a3f9-bd5b86d669ea

کمیته بازنگری قانون اساسی مصر را بشناسیم!

Share Button

برای ما ایرانیان که پس از انقلاب شکوهمند ۲۲ بهمن، مجلس مؤسسان قانون اساسی آخوندهای معمم و مکلا را تشکیل دادیم و بر اساسِ “فقهی” که چند صد سال از دانشگاه الاحضر مصر و چند هزار سال از دنیای امروز عقب تر بود نظام اسلامی را مستقر و ولی فقیه را بر عرش قدرت کبریایی میهنمانمان نشاندیم خواندن و حتی حفظ کردن این لیست و مقایسه آن با فهرست نمایندگان مجلس مؤسسان قانون اساسی آنروزمان و فرایند تنظیم آن، اهمیت ادراکی، تفهیمی و نهیب وجدانی دارد.

عدلی منصور

Egypt’s interim President Adly Mansour talking to nation on 22 July, 2013 (Photo: Reuters)

دیروز یکشنبه عصر سخنگوی رئیس جمهور موقت مصر ایحاب بداوی لیست ۵۰ نفره اعضای کمیته بازنگری متن قانون اساسی تعلیق شده ۲۰۱۲  را اعلام کرد.

بنظر من  ترکیب این لیست  که در ادامه انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ و ادامه قیام میلیونی مردم علیه اخوان المسلمین، مُرسی و اسلام سیاسی در روز تاریخی سوم ژولای و تصمیم تاریخی ژنرالهای مصری به رهبری عبدالفتاح السیسی دایر بر عزل مرسی و اعلام نقشه راه نیروهای مسلح مصر است، از چنان اهمیت تاریخی و دورانسازی برای مصر و نه تنها مصر بلکه برای خاورمیانه ـ ی استبداد و اسلامزده م برخورداراست که بجاست آنرا با دقت مطالعه کنیم.

برای ما ایرانیان که پس از انقلاب شکوهمند ۲۲ بهمن، مجلس مؤسسان قانون اساسی آخوندهای معمم و مکلا را تشکیل دادیم و بر اساسِ “فقهی” که چند صد سال از دانشگاه الاحضر مصر و چند هزار سال از دنیای امروز عقب تر بود نظام اسلامی را مستقر و ولی فقیه را بر عرش قدرت کبریایی میهنمانمان نشاندیم خواندن و حتی حفظ کردن این لیست و مقایسه آن با فهرست نمایندگان مجلس مؤسسان قانون اساسی آنروزمان و فرایند تنظیم آن، اهمیت ادراکی، تفهیمی و نهیب وجدانی دارد.

چپگرایان و ملیون مصر هم مانند ما چپها و میلیون ایرانی در دوران انقلاب، نخست بدنیال اسلامگرایان مصری و در رآس آنها اخوان المسلمین  افتادند و به آنها دخیل بسته و اقتدا کردند. لولوی ترسناک رژیم مبارک و یا باقیمانده های آن رژیم، این نیروهای “ماورای مترقی و دموکراتیک “را در جبهه ایی واحد در کنار سلفیستها و جماعت السلامیه در پشت سر اخوان المسلمین قرار داده بود. دشمن مشترک آنها در این مقطع نیروهای مسلح کشور و بقایای رژیم سابق که در پشت سر ژنرال هوایی احمد شفیق گرد آمده بودند، بود. ترس و توهمات سیاسی این نیروها مرا بیاد داستان آن گوزنی انداخت که در چشمه ایی به شاخهای زیبای خود غرومندانه و با احساس تحسین از زیبایی آنها نگریست و سپس به پاهای زشت خویش غمزده. ولی آن پاهای زشت، او را زمانی نجات دادند که شاخهای بهوا رفته او در لابلای شاخه درختان( بخوان توهامت سیاسی و ایدئولوژیک) او را به صید آسان صیادان تبدیل کرده بودند.

نیروهای مسلح مصر که قریب یکسال و نیم عربده های “اعدام باید گردد” این نیروها را در میدان تحریر تحمل کرده بودند، در آن لحظه سرنوشتی سازی که میرفت تا کشور مصر بکام اسلامگرایی و طالبانیسم اخوانی فرو رود مصر و مصریان را نجات داد.

نیروهای مسلح مصر و ژنرالهای چکمه پوش آن به اوانگارد تزلزل ناپذیر دموکراسی و دموکراسی خواهان مصری به جاده صاف کنهای استبداد دینی تبدیل شده بودند.

واژه کودتا طی ده ها سال چنان آهنگ روانخراش و وجدان آزاری در ما ایجاد کرده است و آنچنان ما را در سوگ اسطوره شده عاشورای مصدقی ۲۸ مرداد برای ابد الدهر ماتمزده کرده است که قدرت درک اینرا نداریم که بدانیم کودتا همیشه کودتا نیست یا کودتا معنای سیاسی واحدی ندارد.

اقدام نظامیان مصر را چه کودتا و چه اجرای فرمان قیامی خلقی بدانیم، در این معنای تاریخی و سیاسی اجتماعی آن تغیری نمیدهد که نجات دهنده ملت مصر بود. جا دارد که حسرت اینرا بخوریم که ای کاش ماهم مصری بودیم!

و اینهم لیست کمیته ۵۰ نفری بازنگری و تدوین قانون اساسی مصر. این توضیح را باید بدهم که بعلت ناآشنایی به نامهای مصری و عربی شاید در املای آنها اشتباه رخ داده باشد و به همین صورت نمیدانم کدامیک از این نامها زن هستند ولی میدانم که قرار بود ۱۰ نفر از جنبش جوانان و زنان در لیست وجود داشته باشد:

۱ ـ دیعا رشوان (ژورنالیست): دبیر سندیکای روزنامه نگاران و سرپرست مرکز مطالعات استراتژیک و سیاسی الاهرام 

۲ ـ مونا ذول ـ فکار (حقوق بشر): حقوقدان و معاون دبیر شورایملی حقوق بشر.

۳ ــ محمد مقدالدین( نیروهای مسلح): معاون سرپرست حقوقی ارتش

۴ ـ السعید بداوی(حزب لیبرال): سرمایه دار معروف و دبیر حزب لیبرال وفد 

۵ـ محمد ابولقدر ( حزب لیبرال): دبیر حزب سوسیال دموکرات مصر  و یکی از بنیانگزاران جبهه نجات ملی

۶ ـ  قابر ناصر (چهره اجتماعی): پرفسور حقوق و رئیس دانشگاه قاهره

۷ـ محمد سلماوی (نویسنده) : دبیر اتحادیه نویسندگان

۸ ـ  بسّام الزرقا( نویسنده اسلامیست): معاون دبیر حزب سلفیست نور

۹ـ عَمرموسی( چهره اجتماعی): رهبر حزب کنفرانس لیبرال و از بنیانگذارن جبهه نجات ملی

۱۰ـ سامه آشور(حقوقدان): دبیر سندیکای حقوقدانان، رهبر حزب ناصریست و از بنیانگذاران جبهه نجات ملی.

۱۱ـ  شوکی الّلم( الاحضر): مفتی اعظم مصر

۱۲ـ اسقف پائولو(کلیسای قبطی): اسقف شهر طانا و صدر شورای کلیسای ارتودکس برای امور زناشوئی

۱۳ـ مِروات الطلاوی (شورای ملی زنان) دبیر شورای ملی زنان.

۱۴ـ  محمد عبدل عزیز(جنبش جوانان):یکی از بنیانگذاران کمپین تَمَرُد و عضو جریان مردمی ناصریست

۱۵ـ احمد عید(جنبش جوانان) از بنیانگزاران جنبش ۳۰ ژوئن (جنبش عزل محمد مُرسی ـ ح ت)

۱۶ـ محمد بدر (جنبش جوانان) بنبانگذار کمپین تمرد

۱۷ـ عَمر صلاح(جنبش جوانان) بنیاگزارجنبش ۳۰ ژوئن

۱۸ـ محمد عبلا( هنرمند) نقاش معروف

۱۹ـ سید حجاب( شورای عالی فرهنگی) شاعر معروف

۲۰ـ خالد یوسف( هنرمندان) فیلمساز معروف و عضو جریان مردمی ناصریست

۲۱ـ جبالی المراغی(کارگران) دبیر فدراسیون اتحادیه های کارگری

۲۲ـ احمد خیری(کارگران): دبیر فدراسیون ملی کارگران مصر

۲۳ـ محمد عبدلخادر(کشاورزان):دبیرسندیکای کشاورزان

۲۴ـ محمد حمدا (کشاورز): دبیر اتحادیه های تعاونیهای کشاورزان

۲۵ـ خیری عبدلدایم(پزشکها): دبیر سندیکای پزشکان

۲۶ـ عُسماء شوکی(مهندسها): دبیر سندیکای مهندسین، شاخه قاهره

۲۷ـ الهامی الزیات( انجمنهای توریسم) صدر اتحادیه اطاقهای توریسم (مثل اطاقهای بازرگانی در مملکت ما ـ ح ت)

۲۸ـ عبلا محیی الدین(اطاقهای صنایع) مشاور وزرات صنایع

۲۹ـ احمد الوکیلی(اطلاقهای بازرگانی) دبیر اطاقهای بازرگانی

۳۰ـ مصطفی بدران(دانشجو): دبیر اتحادیه دانشجویان

۳۱ـ طلعت عبدل کاوی( ان .جی.او ـ نهادهای مدنی)دبیر فدراسیون “نهادهای مدنی ان .جی او” ها

۳۲ـ عظا العشماوی(شورای ملی کودکان و مادران): مدیر واحد ضد ترافیک در شورای ملی کودکان و مادران

۳۳ـ احمد محمدین( شورایشورای ملی نیازمندیهای مخصوص : ـ حُسام المسّاح(نیازمندیهای ویژه)

۳۴ ـ حسّام المسّاح(نیازمندیهای مخصوص): شورای میس برای نیزمندیهای ویژه

۳۵ـ علی محمد عبدل مولی(وزارت کشور): مشاور امور حقوقی وزارت کشور

۳۶ـ کمال ال حلباوی(جریانهای اسلامی): متفکر برجسته اسلامی، نویسنده و از چهره های سابق رهبری اخوان المسلمین

۳۷ـ حسین عبدل رازک(جریان چپ): معاون دبیر حزب چپگرای تاگامّو

۳۸ـ محمد سامی (جریان ناسیونالیستی) دبیر حزب ناصریست کرامه

۳۹ـ ماقدی یعقوب(شخصیت اجتماعی): جراح قلب با شهرت جهانی و بنیانگذار بنیاد قلب ماقدی یقوب

۴۰ ـ عبدل جلیل مصطفی( چهره اجتماعی): از رهبران اصلی حزب سازندگی و از بنبانگذاران جبهه نجات ملی

۴۱ ـ عَمر الشوباکی(چهره اجتماعی): تحلیلگر برجسته سیاسی و رئیس مرکز مطالعاتی سیاسی و استراتژیک عرب و اروپای الاهرام

۴۲ ـ سعد الدین الحلابی(چهره اجتماعی): پروفسور در فقه تطبیقی در دانشگاه احضر

۴۳ ـ هدا الصدا(چهره اجتماعی)پروفسور رشته ادبیات در دانشگاه قاهره

۴۴ـ محمد قونیم(چهره اجتماعی): از بنیانگزاران حزب سوسیال دموکرات و پروفسورمعروف بیماریهای آلات تناسلی

۴۵ـ حجاج عدول(چهره اجتماعی ـ نوبیان« نوبیان یعنی حبشی تبار ـ ح ـ ت”): نویسنده

۴۶ ـ مسعود ابو ـ فقر(چهره اجتماعی از سینا): نویسنده و فعال سیاسی

۴۷ ـ محمد عبدلسلام (الاحضر): قاضی و مشاور امام اعظم الاحضر

۴۸ ـ عبدالله مبارک النجار (الاحضر): پروفسوردر دانشکده  حقوق و شریعت اسلامی دانشگاه الاحضر

۴۹ـ اسقف انتونیوس  عزیز مینا(کلیسای کاتولیک) کلیسای کاتولیک در قیزا

۵۰ـ صفت البیادی( کلیسای اوانجلیک): صدر جامعه پرستانها در مصر

If U.S. strikes Syria, destroyers likely to deliver the blow

بحران سوریه و بد اقبالی روحانی

Share Button

اما اگر دمشق و متحدینش واکنش نشان داده و فی المثل اهدافی را در اسراییل یا مناطق دیگر مورد حمله قرار دهند، در آن صورت هیچ چیز قابل پیش بینی نخواهد بود. در چنین وضعیتی ای بسا «روحانی معتدل» و صلح طلب خود را در کنار جنگ نشسته و در کنار فرماندهان نظامی ببیند. در این صورت سیلی که به راه می افتد نه تنها پرونده بنفش رنگ تنش زدایی روحانی با غرب را با خود خواهد برد، بلکه ای بسا خود وی را هم از جا کنده و ببرد.

صادق زیبا کلام؛ در ایران هم همچون بسیاری از مناطق دیگر خاورمیانه و جهان، خیلی ها بی صبرانه در انتظار گزارش بازرسان سازمان ملل که امروز (شنبه) قرار است منتشر شود، هستند. یکی از آن خیلی ها در ایران آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهورمان هستند. علت نگرانی رییس جمهور ما مشخص است. او نیک می داند که سرنوشت سیاست خارجی اعتدالی اش در گرو این گزارش است. اگر چه گزارش هیچ ارتباطی با ایران پیدا نمی کند، اما روحانی نیک می داند که اگر گزارش مبین آن باشد که حمله شیمیایی در جنوب دمشق که عمدتا زیر نفوذ مخالفین بشار اسد است، توسط رژیم وی صورت گرفته آنقدرها طول نمی کشد که امواج بمب افکن ها و موشک های کروز آسمان سیاسی را سیاه خواهند کرد.

صدها مراکز نظامی، پایگاه های هوایی، تاسیسات نظامی و ارتباطاتی سوریه مورد هدف قرار خواهند گرفت. آقای روحانی نیک می داند که این پایان دیپلماسی تنش زدایی ایشان با غرب و آشتی با دنیاست که در حقیقت اصلی ترین و مهم ترین بخش سیاست خارجی وی را تشکیل می دهد. در حقیقت و به نحو حزن انگیزی موشک های کروز قبل از آنکه توان نظامی بشار اسد را از کار بیندازند، پرونده بنفش رنگ «سیاست تنش زدایی با غرب» را که روی میز کار دکتر ظریف قرار دارد به قفسه های انبار راکد پرونده های مختومه در بایگانی وزارت خارجه در میدان امام خمینی روانه می کند. غربی ها البته در حال حاضر به دنبال تغییر رژیم در سوریه نیستند.

به عبارت دیگر هدف آنان از حمله نظامی به سوریه به هیچ روی ساقط کردن رژیم بشار اسد نیست بلکه صرفا متوقف ساختن ماشین نظامی ارتش وی و تغییر موازنه نظامی به نفع مخالفین است که از بهار امسال روند تحولات نظامی به زیان شان بوده است.

دکتر روحانی همه اینها را نیک می داند و می داند که حتی در صورتی که گزارش بازرسان به زیان کامل بشار اسد بشود، دخالت غربی ها بسیار محدود و در حد بمباران مناطق نظامی خواهد بود. اما و در عین حال آقای روحانی این را هم نیک می دانند که همان گونه که لندن و واشنگتن در صورتی که گزارش برای بشار اسد باشد مجبور خواهند شد که برای خالی نبودن عریضه هم که شده اقدامی ولو سمبلیک انجام دهند، در آن صورت آن وقت نوبت بشار اسد و متحدینش می شود که واکنش نشان دهند.

آیا ممکن است بخت با حسن روحانی یار شود و اسد و متحدینش هیچ واکنشی در برابر حملات هوایی از خود نشان ندهند و صرفا به محکومیت و اعتراض روانی بسنده کنند؟ چنین احتمالی درباره روسیه، چین و خود اسد خیلی دور از ذهن و بعید به نظر نمی رسد. اما آیا ایران و حزب الله هم هیچ واکنشی نشان نداده و صرفا آن حملات را همچون روسیه و چین محکوم خواهند کرد.

حتی با این فرض که ایران و حزب الله هم واکنش جدی در برابر حملات محدود غرب نشان ندهند باز هم بن بست دیپلماتیک سیاست خارجی دکتر روحانی نسبت به غرب هیچ تغییری نمی کند. فضا بین متحدین سوریه و غرب بعد از حمله آنان به سوریه آنقدر سرد و تیره می شود که عملا هیچ جایی برای تنش زدایی و بهبود رابطه از جانب روحانی نمی ماند.

ایران هم مجبور می شود لحنش را نسبت به غرب تغییر داده و خصمانه کند. حتی اگر به فرض آقای روحانی و دکتر ظریف هم لحن شان را تغییر ندهند، مجموعه حاکمیت و نظام آنقدر لحن شان رادیکال و خصمانه نسبت به غرب خواهد شد که جای زیادی برای اعتدال و آشتی جویی از سوی دولت تدبیر و امید باقی نمی ماند.

ضمن آنکه خود روحانی هم نمی تواند در آن شرایط خیلی برخلاف جهت آب شنا کند. همه اینها در صورتی است که دامنه درگیری ها صرفا محدود به بمباران مراکز نظامی سوریه آن هم به گونه یی محدود شود و نه سوری ها، نه ایران و نه حزب الله واکنشی نشان ندهند.

اما اگر دمشق و متحدینش واکنش نشان داده و فی المثل اهدافی را در اسراییل یا مناطق دیگر مورد حمله قرار دهند، در آن صورت هیچ چیز قابل پیش بینی نخواهد بود. در چنین وضعیتی ای بسا «روحانی معتدل» و صلح طلب خود را در کنار جنگ نشسته و در کنار فرماندهان نظامی ببیند. در این صورت سیلی که به راه می افتد نه تنها پرونده بنفش رنگ تنش زدایی روحانی با غرب را با خود خواهد برد، بلکه ای بسا خود وی را هم از جا کنده و ببرد.

اما همچنان یک معجزه می تواند اتفاق بیفتد که پرونده تنش زدایی همچنان در پایان امروز روی میز بزرگ دکتر ظریف باقی بماند. اینکه گزارش تیم بازرسی نتواند به طور قطعی نتیجه گیری کرده باشد که حملات شیمیایی هولناک چهارشنبه ۱۹ مرداد توسط ارتش سوریه صورت گرفته.

در این صورت لندن و واشنگتن مجبور نخواهند شد واکنشی نشان دهند و فلاکت مردم سوریه همچنان ادامه خواهد یافت. روحانی نیز می تواند نفس راحتی کشیده و پوشه بنفش رنگ تنش زدایی اش را با غرب همچنان روی میز دکتر ظریف نگه دارد.

برگرفته شده از العربیه

********************************************

کامنت من:

صادقانه بگویم ، اگر درداخل کشور بودم نمیدانم چگونه مینوشتم و آیا اصلاً جرئت میکردم دست به قلم ببرم؟ ولی میخواهم از آقای زیبا کلام بپرسم آیا اینقدر پر هزینه است که آدم رو راست بنویسد:  تا کی  امنیت و منافع ملی ما به دُم  رژیم سوریه، حزب الله لبنان و حماس باید  بسته باشد؟

دو هفته قبل نشریه لیبراسیون فرانسه نوشت که ایران تا کنون ۱۷ میلیارد هزینه جنگ سوریه کرده است. آیا تمامی ملت ایران و نسلهای متمادی و دارو ندار مملکت باید صرف بلند پروازیهای جنون آسا  و بیمار گونه  سید علی خامنه ایی و شرگاء نظامی  ـ دیوانی  و حوزوی او شوند. آیا سید علی خامنه ایی و اطرافیان او  خود مانند مردم طعم تلخ و خانمانسوز تحریم ، بیکاری ، گرانی و نا اطمینانی به فردا را میچشد؟ و یا نه! این زهر مار را فقط برای مردم سفارش میدهد؟

تا روزی که سرنوشت ما با سرنوشت سوریه، حزب الله لبنان و حماس و شیعیان بحرین گره خورده است روز خوش نخواهیم داشت و رنگ آرامش را نخواهیم  دید.

*********************************************

 <iframe frameborder=”0″ scrolling=”no” width=”512″ height=”288″ src=”http://live.wsj.com/public/page/embed-8CCE9801_8A7B_44C7_9090_C7FF815E18A4.html”></iframe><iframe frameborder=”0″ scrolling=”no” width=”512″ height=”288″ src=”http://live.wsj.com/public/page/embed-8CCE9801_8A7B_44C7_9090_C7FF815E18A4.html”></iframe>