Archive for: June 2014

روزهای مالکی وحضورایران درعراق بشماره افتاده است: بخش ۵

Share Button

سر سختی مالکی  و امید او به حل نظامی مسئله درحالیکه موازنه استراتژیک بزیان اوست، یعنی دامنه یافتن شورش مسلحانه و غلطیدن بیشتر ایران در این باتلاق. و اگر هم فردا یا پس فردا با معجزه ایی مالکی کنار گذارده شود و تن به عزل خود بدهد، این شکست برای جبهه او، تمام ابوابجمعی و ماشین دولتی اش و ایران چنان کمر شکن خواهد بود که معلوم نیست خود او از آن جان بسلامت در ببرد و رژیم ایران نیز این ضربه مرگ را بتواند از سر خود دفع کند.

سوخو

من ۴ روز پیش نوشتم که برنامه خرید ضربتی چند اسکاداران هوپیمای سوخوی روسی، پوششی برای باگرداندن هواپیماهای عراق است که صدام در حال استیصال آنها را به به ایران فرستاد. امروز نیویورک تایمز مینویسد:” گزارشهای تأئید نشده ایی وجود دارد که حاکی از آماده شدن ایران برای بازگرداندن تعدادی ازجنگنده هایی است که صدام حسین در سال ۱۹۹۱ به ایران پرواز داد تا آنها را از گزند حمله آمریکا  در امان نگاه دارد.

نیویورک تایمز در ادامه مینویسد:” ژنرال انوارحما امین، فرمانده نیروی هوایی عراق با اشاره به هواپیماهای سوخوی ۲۵ روسی که در یک هواپیمای غول پیکر روسی بار و به عراق حمل و تحویل گردیده میگوید: “در سه  تا چهار روز آینده، این هواپیماها بخدمت گرفته خواهند شد تا از نیروهای ما علیه شورشیان اسلامیستی عراق و سوریه، حمایت کنند.” انتظار میرود دو محموله دیگر در عصر یکشنبه(دیروز) تحویل گردد.” از گفته های این ژنرال فقط میتوان دریافت که خلبانی غیر از خود عراقیها پرواز این هواپیماها را بعهده خواهند داشت و ساده اندیشی است اگر تصور شود که این خلبانان استقراضی غیر از خلبانان ایرانی و سپاه باشند.

این نشریه چنین ادامه میدهد:”گفته میشود که حد اقل سه تیم از نیروهای ویژه آمریکا در اطراف بغداد مستقر شده اند تا روی نیازهای ارتش عراق و میزان آمادگی رزمی آنان ارزیابی کرده و بر اساس ارزیابی خود روی نوع نیازهای آنان تصمیم گیری کنند. برای اولین بار نیز از کمکهای نظامی روسیه به این کشور خبر میرسد. ژنرال امین میگود که آنها متخصص هستند نه مسشار نظامی.” … “مقامات آمریکایی  با استناد به منابع اطلاعاتی میگویند که ایران هواپیماهای بی سرنشین اطلاعاتی(درون) به عراق فرستاده است و به دولت عراق کمک نظامی  و تجهیزاتی میکند.  روز سه شنبه گذشته نخست وزیر عراق، نوری المالکی گفت که طی ترتیباتی با وزارت دفاع روسیه، سفارش خرید دو اسکادران سوخوی ۲۵ روسی  مخصوص آماج های جنگی زمینی که برای عملیات نزدیک به اهداف زمینی مفید هستند را داده است که سریعاً وارد عملیات خواهند شد.”

 از این گزاره های نیویرک تایمز  من اینگونه  نتیجه میگیرم: در حالیکه آمریکا به امید تشکیل یک دولت نجات ملی که نیروهای سیاسی، مذهبی و قومی گوناگون را در قدرت و مسئولیت اداره مملکت شرکت داده و برای بحران یک راه سیاسی بیابند، دولت مالکی با بیلاخ گفتن به تلاشهای آمریکا از طریق خرید هواپیماهای روسی و دریافت کمک مستشاری از آن کشور، بدون ذره ایی توجه  به توصیه های دول غربی و بیش از همه آمریکا، یکباره با چرخشی غیر منتظره (البته به ظاهر، چون قابل تصور بود)، بسوی روسها متمایل گردید و همچنان روی راهبرد خود که تشکیل دولتی با اکثریت پارلمانی (شیعه خالص و متحدین آن) و سرکوب نظامی مخالفین با استفاده از قدرت آتش هوایی تکیه دارد. روسها، ایران و خود دولت مالکی در این خیال هستند تا عراق را به محور  ایران /روسیه/حزب الله کشانده و آنرا بطور کامل از مدار غرب و دول عرب منطقه دور کنند. خطر عظیم این رویکرد بی فرجام و ماجراجویانه مالکی و همسوئی روسیه و ایران( سه دولت به استیصال افتاده)* با آن، در اینست که آنها میخواهند تاریخ و زمان را با همه تغیرات دینامیکی که  منطقه دستخوش آن گردیده است را به عقب برگردانند. حکومت مالکی تمام استراتژی حل بحران خود را بر سرکوب جنبش مردم عراق  بکمک بمباران مردم و جنبش آنان بنا نهاده است. همان رویکردی که رژیم اسد در سوریه در پیش گرفته است. در اجرای این استراتژی، چون آن نیروی رزمی زمینی قابلی که بتواند اراضی و مناطق تصرفی را از دست شورشیان خارج کند وجود ندارد، دولت مالکی تمام تکیه خود را به بمباران از هوا و گلوله باران با  توپخانه زمینی و هلیکوپترهای توپدار نهاده است.  بنظر من تصمیم بر اتخاذِ این رویکرد از مدتها قبل روی میز برنامه ریزانِ عراقی، روسی و ایرانی برای چنین روزی و چنین چالشی قرار داشته است والی چگونه میشود که قراداد خرید دو اسکاران هواپیمای جنگنده سوخوی روسی، باتوجه به وضع ویژه عراق و رابطه آن با ناتو، آمریکا و نظارت شورای امنیت بر آن، ظرف یکی  دو روز  بسته شده، آن هوپیماها برق آسا با یک هواپیمای غول پیکر باری به عراق حمل شده و بنا باشد ظرف ۳ ـ ۴ روزه آینده وارد عملیات شوند.

خطری که این سیاست مالکی برای تمام منطقه دارد در اینست که او با این اتکاء مطلق خود به ماشین جنگی؛ بیش از پیش هم از راه حل سیاسی فاصله میگیرد و هم روی جمعیت شیعه و ایران و روسیه تکیه میکند که بحران کنونی را در تمام ظرفیت جهنمی و بالقوه خود فرقه ایی (شیعه / سنی)  و جامعه را قطبی میکند. سرکوب جمعیت سنی مذهب عراق فقط برای خلافت اسلامی  اخیراً تشکیل شده به خلیفگی ابوبکر البغدادی مشروعیت و خوراک تبلیغاتی فراهم میکند و آنهم نه فقط در عراق بلکه در کل منطقه که در فرجام خود جامعه خود ایران با جمعیت (خدا میداند) ده یا ۲۰ میلیونی سُنی اش را بمیدان این نزاع دینی ایران افروخته میکشد.

فردا قرار است که مجلس شورای عراق رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس را برگزیند. در انتخابات ۲۰۰۹، کردها، مقتدا صدر و مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبر حکیم از مالکی  و ائتلاف شیعه او در برابر ایاد علاوی حمایت کردند که مالکی با تفاوت مختصری پیروز شد. دیروز الشرق الاوسط نوشت که هم حکیم و هم مقتدا صدر تهدید کرده اند که اگر خود مالکی کنار نکشد، آنها دونفر دیگر از بلوک شیعه را در برابر او نامزد خواهند کرد. با توجه به اینکه قطعاً کردها هم پشت سر مالکی نخواهند ایستاد، بنظر من اصر او و ایران که او مجدداً برای دور سوم انتخاب شود خیالی عجیب و غریب میاید چون با صف بندی گفته شده فوق، او ظاهراً شانسی برای کسب آرای لازم ندارد. از طرفی تصور اینکه او و ایران و بلوک شیعه ی  پشت سر او هم بدون اطمینان خاطر به این مصاف پارلمانی  فردا می آیند نیز قابل قبول نیست. بنا بر این میتوان گفت که در این بحران، سناریوهای آشکار نگشته  و کارت های رو نشده ایی وجود دارند که پاره ائی از آنها شاید در روزهای آینده و در جریان کشمکش پارلمانی آشکار شده و بازی خواهند گردید. ولی بنظر من یک امر محرز است و آن اینست که نوری المالکی و پشتیبانان ایرانی و روسی او بهیچ وجه خود را برای شکست و تسلیم او آماده نکرده و برآنند تا آخرین فشنگ برای حفظ قدرت  رژیم مالکی بجنگند. آنها فکر میکنند در پشت سر آنها ورطه مرگ است و جای عقب نشینی برایشان وجود ندارد.

در تأئید گمانه زنی فوق خود باید به فراز دیگری از یادداشت دیروز الشرق الاوسط اشاره کنم که نوشته بود مالکی با سماجت اصرار دارد که همین فردا(سه شنبه اول ژولای) رأی گیری پارلمانی انجام شود و ایاد علاوی برعکس اصرار دارد که رأی گیری به تعویق بیفتد. این درحالیست که با قضاوت از روی آرایش نیروی پارلمانی، انتظار میرود این دو شخص موضع معکوسی با اینکه اکنون دارند داشته باشند. حدسی که من میتوانم بزنم اینست که رژیم ایران و دولت مالکی با لابی زنی در درون مجلس، از نتیجه رأی گیری فردا اطمینان دارند. آنها احتمالاً بشیوه ۵ سال قبل با لابی زنی درون پارلمانی و در پشت حصار احزاب پارلمانی، با تطمیع، یا با تهدید تعدادی از نمایندگان و یا با مهره کاری و خرید برخی، آرای لازم را برای خود تأمین شده میدانند ولی چون به سیر حوادث اطمینان ندارند میخواهند سریعاً رأی گیری انجام شود قبل از اینکه خریده یا تهدید و یا تطمیع شدگان مفروض از تصمیم خود پشیمان گشته و برگردند. چیزی بجز این گمانه زنی در این رابطه نمیتوان گفت.

سر سختی مالکی  و امید او به حل نظامی مسئله درحالیکه موازنه استراتژیک بزیان اوست، یعنی دامنه یافتن شورش مسلحانه و غلطیدن بیشتر ایران در این باتلاق. و اگر هم فردا یا پس فردا با معجزه ایی مالکی کنار گذارده شود و تن به عزل خود بدهد، این شکست برای جبهه او، تمام ابوابجمعی و ماشین دولتی اش و ایران چنان کمر شکن خواهد بود که معلوم نیست خود او از آن جان بسلامت در ببرد و رژیم ایران نیز این ضربه مرگ را بتواند از سر خود دفع کند.

بنظر من که فکر میکنم برای تمام این بحران یک سناریوی نا آشکار و یک سناریوی آشکار  و فراتر از داعش طرح و تنظیم شده است، روزهای آینده سر شار از سورپرایز خواهند بود. ولی همچنانکه قبلاً هم یکبار نوشتم در همه این سناریوها، سورپرایزی بنام پیروزی ایران و نوری المالکی در عرصه این بحران وجود ندارد.

*

درپی تحولات اوکرائین و منزوی شدن روسیه دولت پوتین کوششهای مأیوسانه بکار برد تا برای خود پروکسیهای بین المللی فرام کند تا بتواند به نقش جهانی سابق خود ادامه دهد. ولی نه چین ؛ نه کوبا و نه حتی ونزوئلا استقبالی از ژست های دعوت کننده ولادیمیر پوتین نکردند.

http://nyti.ms/THmU01
MIDDLE EAST | ​NYT NOW
Russian Jets and Experts Sent to Iraq to Aid Army
By ROD NORDLAND JUNE 29, 2014
BAGHDAD — Iraqi government officials said Sunday that Russian experts had arrived in Iraq to help the army
get 12 new Russian warplanes into the fight against Sunni extremists, while the extremists declared their leader
the caliph, or absolute ruler, of all jihadi organizations worldwide.
The Russian move was at least an implicit rebuke to the United States, which the Iraqis believe has been too
slow to supply American F-16s and attack helicopters — although the United States is now in the process of
providing both.
“In the coming three or four days the aircraft will be in service to support our forces in the fight” against the
insurgents of the Islamic State in Iraq and Syria, said Gen. Anwar Hama Ameen, the commander of the Iraqi Air
Force, referring to five SU-25 aircraft that were flown into Iraq aboard Russian cargo planes Saturday night,
and two more expected later Sunday..  

Also on Sunday, the Islamic State in Iraq and Syria released a 34-minute audio recording of a speech by its
official spokesman, Abu Muhammad al-Adnani, who said that the insurgency’s leader, Abu Bakr al-Baghdadi,
was now the world’s caliph and as such had declared all other jihadi organizations void and under his directcontrol, according to the SITE Intelligence Group, which monitors extremists’ online presence.
The audio speech was released on an ISIS-linked Twitter feed, the group said.
ISIS’ bombastic announcement of its hegemony over the world’s Islamic extremists was little more than a
propaganda ploy, but it was indicative of its growing ambitions.
ISIS, originally formed from the broken remnants of Al Qaeda in Iraq, split with Al Qaeda last year when
that group’s leaders ordered it to leave Syria.
Since then, ISIS has battled with Qaeda-linked jihadis in Syria, as well as with non-extremist rebel forces
there, for control of the uprising against President Bashar al-Assad of Syria.
The ISIS announcement also revealed Mr. Baghdadi’s alleged real name — Ibrahim Ibn Awwad Ibn
Ibrahim Ali Ibn Muhammad al-Badri al-Hashimi al-Husayni al-Qurashi — and said he would be known as
Caliph Ibrahim for short.
A caliphate is a Muslim empire that in theory encompasses all Muslims worldwide, and is a term used to
describe empires like that of the Ottomans in Turkey in the 15th to 20th centuries, as well as those that did rule
much of the civilized world in the early days of Islam.
In present-day Baghdad, the Iraqi Air Force commander, General Ameen, said that Russian military experts
had arrived to help set up the new SU-25 warplanes, but that they would stay only a short time. The last five
Russian aircraft would arrive by Monday, he said.
Last week, President Obama ordered 300 American military advisers into the country, and the Iranians have
reportedly sent advisers from their Republican Guards’ Quds Force.
At least three United States Special Forces teams are said to have been deployed north of Baghdad in recent
days, tasked with carrying out a survey of Iraqi forces to determine their condition and needs.
This was the first report of Russian military aides in the country, although General Ameen said they were experts, not advisers.
American officials, citing intelligence reports, have said that Iran has been sending surveillance drones over
Iraq as well as supplying the government with military equipment and support.
On Thursday, Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki said the Iraqis, in an arrangement with the Russian
Ministry of Defense, had ordered a dozen SU-25s, a ground-attack fighter jet useful for close air support operation

“They are coming very fast,” General Ameen said in a telephone interview, “because we need them in this
conflict against the terrorists as soon as possible.” He said the Russians would leave within around three days
after the aircraft were ready for service.
The Iraqi military used SU-25 jets extensively during the Iran-Iraq war in the 1980s, but they have not been
used in Iraq since 2002 or earlier.
Still, General Ameen said they would soon see action again. “We have pilots who have long experience in this
plane and of course we have the help of the Russian friends and the experts who came with these aircraft to
prepare them,” he said. “This will produce a very strong punishment against the terrorists in the coming days.”
Sunni jihadi fighters were reported on Sunday to have stalled a government offensive to retake the central
Iraqi city of Tikrit. Insurgents had apparently regained control of key government buildings in the center of
Tikrit, according to witnesses who reported seeing the black flag of ISIS flying over many important buildings.
The day before, Iraqi flags had been hoisted on many of them, as Iraqi troops carried out a ground assault
after a three-day operation intended to take the city and roll back the insurgents’ advance toward Baghdad.
Iraqi forces carried out repeated airstrikes, mostly using helicopters, on insurgent targets throughout the
city on Sunday for the fourth day in a row, witnesses said.
The Iraqi Army remained in control of roads leading into Tikrit — Saddam Hussein’s birthplace and alongtime stronghold of Sunni hard-liners, about 100 miles north of Baghdad — as well as the campus of
Salahuddin University in Tikrit and a military base, Camp Speicher, on the outskirts of the city.
The military’s advance, supported by tanks and helicopter gunships, was hampered by a large number of
bombs planted along the roads, a common tactic of the insurgents.
According to a security official in Tikrit, speaking on the condition of anonymity as a matter of government
policy, ISIS fighters had kidnapped six relatives of Maj. Gen. Jumaa al-Jabouri, deputy commander of Iraqi
military operations in Salahuddin Province, holding them hostage and destroying their homes in the eastern part
of the city.
What appeared to be a jumbo Russian transport aircraft, from which the SU-25 warplanes were unloaded,
was shown Saturday night on Iraqiya, the state television network, at what was believed to be an air base in Taji,
a short distance north of Baghdad.
The new aircraft “will increase and support the strength and capability of the Iraqi air forces to eliminate
terrorism,” a statement issued by the Iraqi Ministry of Defense said.
The Iraqis have sought to buy American F-16s and Apache helicopter gunships. The sale of the Apaches had
been delayed by concerns in Congress, which feared Mr. Maliki would use them to suppress his political
opponents, but the United States has now agreed to provide them.
The first two F-16s are expected to be delivered in September or October, and the first six Apaches will
arrive this fall as part of a lease. But it will take months to train the Apache pilots.
The Iraqi Air Force currently has only two propeller-driven Cessna aircraft equipped to fire guided Hellfire
missiles, which the Iraqis ran out of last week. Over the past three days, 75 new Hellfires were delivered to Iraq
by the American government.
The air force also had about 180 helicopters, many of them gunships, but six of those were destroyed in theinsurgents’ attack on Mosul, and an additional 60 were damaged.
There have also been unconfirmed reports that Iran was prepared to return some of the Iraqi warplanes that
Saddam Hussein flew to Iran in 1991 to escape American destruction. Those included 24 French F-1 Mirage
fighters and 80 Russian jets.
Duraid Adnan contributed reporting from Baghdad, an Iraqi employee of The New York Times from Tikrit and Michael R. Gordon from Washington.
A version of this article appears in print on June 30, 2014, on page A4 of the New York edition with the headline: Russian Jets and Experts Sent to Iraq
to Aid Army.
© ۲۰۱۴ The New York Times Company

سوءاستفاده جریانات انحصارطلب برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی موجب «فتنه» می‌شود

Share Button

هاشمی رفسنجانی:

سوءاستفاده جریانات انحصارطلب برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی موجب «فتنه» می‌شود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آیه «لا اکراه فی الدین» را نماد اعلای دموکراسی اسلامی دانست و گفت: فطرت تعالی‌‌خواه و تکامل‌پذیر بشر در صورت آزادی اراده و انتخاب، قطعاً سعادت و پیشرفت را انتخاب خواهد کرد.

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن بیان اینکه «دوقطبی ملّت – حکومت» منشاء ایجاد فتنه و انحراف در کشوراست، اظهار داشت: آنچه که فضای انتخابات را از حالت رقابتی خارج و جنبه ناعادلانه به آن می‌بخشد، سوءاستفاده محافل قدرت و جریانات انحصارطلب از امکانات حکومتی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه است.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: حضرت علی(ع) یمین و یسار را راه ضلال می‌داند و آنچه موجب رستگاری و نجات است میانه‌روی و راه وسط می‌خواند؛‌ امام(ره) در بیانات متعدد می‌فرمایند که «انتخابات در انحصار هیچ گروهی نیست، نه در انحصار روحانیون، نه احزاب و نه گروه‌ها، انتخابات مال مردم است، سرنوشت مردم در دست خودشان است».

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: آیه مبارکه «لا اکراه فی الدین…» نماد اعلای دموکراسی اسلامی است و باید اجازه دهیم انسان‌ها خود سرنوشت خویش را انتخاب کنند، چرا که خداوند صریحاً این توصیه را به پیامبر و امتش کرده، که راه خدا راه نوراست و  راه ضلال را،مسیر ظلمت معرفی می‌کند اما فطرت تعالی خواه و تکامل‌پذیر بشر در صورت آزادی اراده و انتخاب، قطعاً سعادت و پیشرفت را انتخاب خواهد کرد.

وی افزود: قطبی شدن انتخابات به شرط رعایت اصول رقابت سالم و عدم استفاده از امکانات حکومتی و غیرشرعی، موجب نشاط و سرزندگی فضای انتخابات و شناخته شدن شخصیت‌ها و جریانات است ولی آنچه که فضای انتخابات را از حالت رقابتی خارج و جنبه ناعادلانه به آن می‌بخشد، سوءاستفاده محافل قدرت و جریانات انحصارطلب از امکانات حکومتی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و سپهر سیاسی جامعه است و این امر است که موجبات ایجاد فتنه و انحراف را فراهم می‌کند.

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930409000730#sthash.IBTqLdgX.dpuf

کامنت من:

این سایت قطار از دست داه و تاریخ گذشته فکر میکند با قرار دادن “فتنه” در داخل گیومه، طعنه خود را به طرف مقابل زده است. این سایت از آیت الله هاهشمی رئیس تشخیص مصلحت همین نظام با عنوان  پس و پیش قیچی شده  وساده  هاشمی رفسنجانی نام میبرد که نیت خود را مبنی بر کوچک کردن هاشمی نشان میدهد در حالیکه روضه خوانان و مداحان دهن گشاد حکومتی را با لقب و القابشان مینامد. ولی این بیچاره ها نمیدانند که چنان بدنام و رسوا شده است که برخورد اهانت آمیز آنان به هاشمی برای او وجاهت مردمی بیشتری فراهم میسازد.

نگاهی متفاوت به سازو کار انتخاباتی در جهان سوم

Share Button

درچند مورد در ایام اخیر این نگاه جدید خود را به پدیده سازو کار انتخاباتی چنین توضیح دادم که کلاً انتخابات بمعنای مدرن کلمه یکی از شاکله های دموکراسی است. و دموکراسی مدرن خود مشخصه عمده  و مکانیسم مدیریت سیاسی و اجتماعی عصر جدید،یعنی عصر سرمایه داری است. حال هرچه این سرمایه داری پیشرفته تر، زمینه عینی دموکراسی فراهمتر است. با این پیش فرضی تصور دموکراسی با زیر ساختار های غیر سرمایه داری، مانند جنگل کاری و کشاورزی در کویر است و بی معنی. من از آنهایی نیستم که علیه استبداد ۲۵۰۰ ساله بخاطر نقض موازین دموکراسی کیفر خواست تاریخی صاادر کرده و میکنند   

 

هرالد لیبی از طرف کمسیون انتخاباتی لیبی نتیجه نهایی انتخابا ت مجلس جدید آنکشور را اعلام کرد. ارقام  و آمار ارائه شده نشان از این دارد که انتخابات اخیر مجلس  لیبی با استقبال  بسیارکم مردم روبرو شده است. بر حسب ظاهر،این استقبال کم یک نقطه ضعف بزرگ برای مجلس آینده  لیبی خواهد بود که  معمار و شالوده ریز نظام سیاسی آینده آن کشور میباشد. اما بنظر من این عدم مشارکت مردم در یک جامعه سنتی، قبیله عشیره ایی و اسلامیسم زده مانند لیبی نه تنها نقطه ضعف بلکه طبیعی و از طبیعی گذشته مفید هم هست. این نکته ای ایست که من نه با انتخابات لیبی بلکه با انتخابات تصرف شده ۸۸ ریاست جمهوری ایران البته با نتیجه ایی متفاوت بخاطر تفات لیبی و ایران، بدان رسیدم. 

در چند مورد در ایام اخیر این نگاه جدید خود را به پدیده سازو کار انتخاباتی چنین توضیح دادم که کلاً انتخابات بمعنای مدرن کلمه یکی از شاکله های دموکراسی است. و دموکراسی مدرن خود مشخصه عمده  و مکانیسم مدیریت سیاسی و اجتماعی عصر جدید،یعنی عصر سرمایه داری است. حال هرچه این سرمایه داری پیشرفته تر، زمینه عینی دموکراسی فراهمتر است. با این پیش فرضی تصور دموکراسی با زیر ساختار های غیر سرمایه داری، مانند جنگل کاری و کشاورزی در کویر است و بی معنی. من از آنهایی نیستم که علیه استبداد ۲۵۰۰ ساله بخاطر نقض موازین دموکراسی کیفر خواست تاریخی صاادر کرده و میکنند.

بنظر من این اشتباه ارزیابی یا محاسبه که  که سازو کار انتخاباتی دموکراتیک را میتوان در همه کشورها صرفنظر از بافت اقتصدای ـ اجتماعی و پیش شرطهای سیاسی مناسب در آنها بکار گرفت در ۳ ـ ۴ دهه اخیر موجب شد که  پیاده کردن تقلیدی و چشم بسته این سازو کاری که در جوامع پیشرفته نتایج درخشان داشته و به مشارکت وسیع مردمی که با نظم و سازو کارهای دموکراتیک در جوامع سرمایه داری خود عادت نموده  و از آن برای بهینه سازی و سلامت مدیریت جامعه  خودبهره گرفته اند، در جوامع عقب مانده مانند ایران پس از انقلاب، عراق پس از صدام و افغانستان پس از طالبان و مصر پس از مبارک …؛  نتایجی معکوس ببار آورد. در این کشورها انتخابات آزاد و مشارکت آزاد همگانی به روی کار آمدن جریانهای اسلامی که باد دین و شعار های دینی  را در بادبان انتخاباتی انداخته بودند، به برنده شدن اسلامگرایان و سایر شارلاتهانهای سیاسی در این مسابقه ایی منجر شد که تقلید گرانه پیاده شده بود.

در انتخاباتهای ایران پس از انقلاب، این؛ طبقه متوسط مدرن بود که به صرف مذهبی بودن نطام و کثرت عددی رأی دهنگان با انگیزه مذهبی از صندوقهای آراء فاصله میگرفت زیرا  برای او امکان حضور مستقل وجود نداشت و با این فاصله گیری خود، این اقشار  و گروههاا به رژیم امکان میدادند تا انتخاباتهای نسبتاً آزادی در چهار  چوب گفتمان و پایگاه اجتماعی خود برگزار کند. هنگامی که این طبقه متوسط مدرن با گذشت از حق خود برای ارائه بدیل مستقل خویش(مدرن و سکولار) گذشت و تصمیم گرفت با استفاده از تجربه انتخابات منجر به دولت اصلاحات خاتمی به موسوی و کروبی رأی دهد ـ دو شخصی که برنامه هایشان با بخشهای مدرن و سکولار جامعه همپوشی قابل ملاحظه ایی داشت ـ تمام سیستم انتخاباتی رژیم  و مهندسی آن  انتخابات را که مانند گذشته در چهار چوب صرف منافع فرقه ایی ، گفتمان حاکمیت دینی،  و منافع اقشار و گروههای بر آمده از آن  محدود کرده بود،  چنان بهم ریخت که منجر به کودتای انتخاباتی ۸۸ شد.

این مانور غافلگیر کننده انتخاباتی طبقه متوسط مدرن که به ابتکار گروههای مدرن ولی با دید و سابقه مذهبی و آشنا به منظومه فلکی و سیاسی مملکت رخ داد، راهی جز کودتا برای رهبری نظام باقی نگذاشت. چنین رویکرد تاکتیکی ای از این جهت در ایران موفق از آب در آمد که بعلت سطح نسبتاً بالای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، یک موازنه نسبی بین اقشار مدرن، اقتصادیات مدرن و اقشار و اقتصادیات سنتی وجود دارد. چنین زمینه ایی بود که امکان چنان مانوری را امکان پذیر ساخت و  و چه بسا در آینده هم میتواند بسازد، حد اقل در این حد که انتخاباتها را برای رژیم مشکل آفرین کند.

اما چنین تاکتیک یا مانور انتخاباتی در کشوری مانند لیبی و بنوعی افغانستان (بلافاصله پس از سقوط طالبان) و عراق (بلافاصله پس از سقوط صدام) ممکن نبود زیرا موازنه نیروی (جمعیتی)انتخاباتی در این کشورها آنچنان سنگین بنفع اسامگرایان یا دیگر جریانات سنتی و قبیله ایی بود  و هست که اگر همه بخشهای مدرن و سکولار جامعه هم بسیج و در انتخابات شرکت میکردند قادر به تغیر نتیجه بسود خود نبودند و در بهترین حالت و برای اینکه آرایشان به کاغذ باطله تبدیل نشود میبایستی آرای  انتخاباتی خود را به جناحی همپوشتر با خود، در درون همان جریانات اسلامیستی، سنتی و قبیله ایی بدهند.

در مصر در انتخابابات اول که زیر نظر اسلامیستها انجام شد، بخشهای عقب مانده جامعه که اکثریت مطلق را داشتند، دنبال اسلامیستها  افتادند و مجذوب شعارهای فرقه ایی و مذهبی آنان گشته، در انتخابات شرکت کردند. در همین حال طبقه متوسط مصر با تحریم انتخابات صحنه را کاملاً ترک و انتخابات را به میدان انحصاری اسلامیستها تبدیل کرد.

اسلامگریان که تنها بازیگر این میدان بودند از آن انتخابات برای خود چنان شناسنامه حقوقی و مشروعیت سیاسی ای ساختند که در بازار خبری و ژورنالیستی غرب هم( با یک قیاس مع الفارغ)  براحتی فروخته یا پذیرفته شد. از BBC  تا CNN و NBC از محمد مُرسی بعنوان “رئیس جمهور واجد مشروعیت انتخاباتی و دموکراتیک برگزیده شده” نام میبردند و هنوز هم نام میبرند. این رسانه ها درک نمیکنند که در یک کشور سنتی و عقب مانده صندوق انتخابات به ” عقب ماندگی، به حکومت شارلاتهای سیاسی و مذهبی به سران طوایف و قبایل” مشروعیت میدهد و نه به آن قشر یا طبقه ایی که پرچم دار و آوانگارد مدرنیته و پیشرفت است.

در انتخابا ت دوم  ریاست جمهوری مصر بیش از ۵۰% مردم ، از عقب مانده ترین اقشار اجتماعی به فتوای اخوان المسلمین یا نیروهای ماوراء چپ های توهم زده که در عمل مددکار اسلاگرایان شده بودند، در انتخابات شرکت نکردند. این عدم شرکت برکت آفرین آنها موجب برگزیده شدن شخصی شد که هرچند نظامی است ولی نماینده سکولاریسم، نوگرایی و مدرنیته در مصر است. ژنرال السیسی اگر با ۵% بجای ۵۰% هم انتخاب میشد باز بمعانی پیش آهنگی راهبردی طبقه متوسط در عرصه مدیریت سیاسی جامعه مصر بود. صد البته این درصد مشارکت کننده انتخاباتی مغایر با یک مشارکت دموکراتیک همگانی یا اکثریتی ایده آل است ولی همچنانکه گفتم صندوق انتخابات بعنوان یک مشخصه عصر مدرن و سرمایه داری مدرن به طبقه متوسط تعلق دارد. در  این زمینه سزارین بهر قیمت جایز نیست. اقشار فرو دست و عقب مانده جامعه البته میتوانند به این ساز و کار مدیریتی اقشار مدرن بپیوندند بشرطی که درچهار چوب گفتمان مدرنیته، جدایی دین، قومگرایی و قبیله سالاری و پدر سالاری از سیاست، در چنین فرایند توسعه آفرینی شرکت کنند همانجور که در دموکراسیهای بزرگ دنیا اتفاق افتاد. در آمریکا، فرانسه، هلند و آلمان و.. ،  نهاد های صنفی و حرفه ایی و احزاب سیاسی در این کشور ها، اقشار و طبقات فرومانده اجتماعی را از راه تلفیق مطالبات معیشتی آنان با اهداف راهبردی و طبقاتی خود گام بگام به میدان و فرایند  دموکراسی مدرن کشاندند بدون اینکه لحظه و ذره ایی اجازه دهند تا صندوقهای انتخاباتی به سکوی پرش شارلاتهای سیاسی برای دست یابی به قدرت تبدیل گردد که از بزرگی و کوچکی نیمسوز های جهنم تا پرو پاچه های مروارید و مرمر گونه حوریان بهشتی  برای خود و  عوام شعار انتخاباتی بسازند.

با توجه به این توضیحات،  باید گفت چه بهتر که همه مردم لیبی در انتخابات شرکت نکردند و امید که تا رسیدن به یک بلوغ سیاسی هم آن اکثریت نا بالغ بلحاظ سیاسی و طبقاتی از آمدن به پای صندوقهای رأی خود داری کنند.

بعنوان اختتام کلام راجع به اعلام خلافت اسلامی و رهبریت اسلامی از سوی داعش و خلیفه سازی ابوبکر البغدادی، باید بگویم که داعش سازان جنگ بین غرب و اسلام را به جنگ داخلی اسلامیسم تبدیل کرده اند و زهر طرف که شود کشته سود کفار است. الظواهری  بیچاره چاره ایی ندارد که برای از پا درآوردن ابوبکر البغدادی دست در دست آمریکا بگذارد و از شرکت در زدن برجهای دوقلو اعلام برائت کند!!

ELECTION 2014: Final batch of preliminary results released

By Libya Herald staff.

Tripoli, 29 June 2014:

The High National Elections Commission has released the final batch of preliminary results in those areas where voting has been possible to the House of Representatives.

HNEC chairman Emad Al-Seyah told reporters at a press conference this afternoon that these final results were the last of the tallies before a two-day auditing process reviewed the results once again. After this period HNEC’s figures would be open to scrutiny and appeals from candidates and interested parties for 15 days and only then would the final results be released, he added.

The preliminary results are:

 

Read more: http://www.libyaherald.com/2014/06/29/election-2014-final-batch-of-preliminary-results-released/#ixzz365Q0WiBH

جعبه پاندورای جنگ مذهبی میراث شوم انقلاب اسلامی ایران

ضد حمله همه جانبه ارتش “مالکی”به تکریت ناموفق ماند

Iraqi PM Maliki facing rival Shi’ite bids for premiership

Share Button

The ruling State of Law Coalition had exceeded the Thursday deadline set by the Sadrist Movement and the ISCI calling on Maliki to withdraw or face rival bids from within the Shi’ite bloc. Maliki would be unable to secure a third term in office without the backing of the country’s Shi’ites, who are increasingly concerned about the advance of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) fighters in northern and central areas of Iraq.

Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki gives a joint press conference with United Nations Secretary-General Ban Ki-Moon (unseen) in Baghdad about the situation in Iraq and Syrian on January 13, 2014 during the latter's two day visit to Iraq. UN Secretary-General Ban Ki-moon called for Iraqi leaders to address the "root causes" of a surge in bloodshed as security forces clashed with gunmen in violence-wracked Anbar province. AFP PHOTO / Ahmed Saad / POOL

Baghdad, Asharq Al-Awsat—The Shi’ite-led Iraqi National Alliance has put forward two alternative candidates to embattled Iraqi Prime Minister Nuri Al-Maliki, who is seeking to secure a controversial third term in office.

Maliki’s State of Law coalition, which won the greatest number of seats in April’s elections, is a prominent member of the Shi’ite electoral coalition, but the Sadrist Movement and the Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI) are refusing to back Maliki as the National Alliance’s candidate.

“The National Alliance has put forward Adel Abdul Mahdi and Ahmed Chalabi as candidates for the post [of prime minister],” Sadrist Al-Ahrar bloc spokesman Jawad Al-Jubouri told Asharq Al-Awsat.

The ruling State of Law Coalition had exceeded the Thursday deadline set by the Sadrist Movement and the ISCI calling on Maliki to withdraw or face rival bids from within the Shi’ite bloc. Maliki would be unable to secure a third term in office without the backing of the country’s Shi’ites, who are increasingly concerned about the advance of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) fighters in northern and central areas of Iraq.

“We feel that both [Chalabi and Abdul Mahdi] are accepted by the National Alliance and other political blocs,” Jubouri told Asharq Al-Awsat.

Adel Abdul Mahdi served as Iraqi Vice President between 2005–۲۰۱۱ and is a member of ISCI, led by Ammar Al-Hakim. While Ahmed Chalabi is a controversial figure within Iraqi politics, particularly over his role in the 2003 US invasion of Iraq. He served as interim Oil Minister in 2005 and led the de-Ba’athification campaign following the toppling of the Saddam Hussein regime.

The Sadrist Movement spokesman called on the State of Law coalition to abandon the Maliki premiership bid and put forward a substitute candidate. The Iraqi National Alliance is set to meet in the coming days to formally finalize a candidate, which is increasingly unlikely to be Maliki following his rejection of the formation of a national salvation government earlier this week.

“We recognize how difficult the situation is, but we need to work out a patriotic solution owing to the extremely critical circumstances the country is going through,” Jubouri said.

The latest wrangling within the Shi’ite-led Iraqi National Alliance comes as Grand Ayatollah Ali Sistani, the senior-most Shi’ite cleric in Iraq, called on the country’s leadership to choose a new prime minister before Tuesday, when Iraq’s new parliament is set to meet. Sistani’s call places increased pressure on the Iraqi National Alliance to decide on a final candidate.

معوقات بانکی یا سوختهای بانکی

Share Button

حالا چقدر از این معوقات نجومی راهی سوریه و بیروت شده و در آنجا بکار افتاده است که بعلت از کار افتادن اقتصاد سوریه و تغیر آب و هوای سیاسی لبنان دیگر از مهاجرت ابدی  باز نخواهند گشت و چه مقدار از این پولها برای زیارت دائمی عتبات عالیات روانه عراق داعش زده شده که با سقوط نوری المالکی در همانجا در جوار مرقد مطهر سید الشهدا بست ابدی خواهد نشست، دیگر از مسائلی هستند که تدقیق در آنها نه بداخلاقی بلکه خیانت به نظام است.

مفهوم شناسی ادبیات حکومتی

همچنانکه در جمهوری اسلامی  دو عرصه قدرت؛ یکی صوری و یکی واقعی وجود دارد که نخستنین آن قدرت جمهوریت و نماد آن ریاست جمهور (مانند شیر علم دروسط  پرچم عصر آن خدا بیامرز ) و دیگری  قدرت ولایی  و جایگاه ولایت که  نماد آن مقام عظما است  که برای ملت از شیر هم شیر ترمیباشد، در عرصه ادبیات حاکم هم  دو نوع مفهومشناسی یا مفهوم سازی یا بهتر است بگویم عنوان سازی و عنوان گذاری داریم.

وقتی مقامات با مردم یا مخالفین سخن میگویند کاربرد عبارات پائین تنه ایی تا آنجا عادی میشود که رئیس سپاه پاسداران سردار جعفری با تهدید  و طعنه به مخالفین و منتقدین میفرماید: ما هم بطری میسازیم و هم آنرا خوب استعمال میکنیم! ولی البته این ملایمترین بیان آنچه است که  از سوی این بزرگان در عمل استعمال میشود چون تجربه کهریزک نشان داد که در آنجا که هوس برداران بیدار شود، نه تنها  بطری بلکه آلات معظم خود را نیز به قربانیان خویش استعمال می کنند. در آنجا که به منتقدین مربوط شود ابایی از اینکه در ملاء عام  و با صدای بلند حتی دختر رئیس تشخیص مصلحت نظام را “فاحشه” بنامند ابایی ندارند که  اینهم  خود، از مصالح نظام است.

اما در این نظام مقدسِ اللهی، وقتی پای مقربان درگاه در میان باشد فساد اخلاق و بی اخلاقی نیز “بد اخلاقی” نام میگیرد تا مبادا از همان اصطلاحاتی در مورد خواص استفاده شود که در مورد عوام و منتقدین نظام استفاده میگردد. دیپلمات مسلمان و ولایتمدار ایران در یک استخر عمومی در کشور برزیل دست در لنگ و پاچه دختر ۵ ساله میکند که بمعنای حتمی و قطعی اینست که اگر این دیپلمات در جای خلوتی همین دختر بچه را گیر می آورد اسباب معظم خود را تا ته به آن کودک بیچاره میچپاند و نام این فعل از طرف مقامات که در عرف دنیا بچه بازی  و پدوفیلیسم است از طرف رسانه های مؤدب ما کودک آزاری نام میگیرد تو گویی شخص مورد اشاره پدری است که گوش بچه اش را بعنون تنبیه پیچانده است.

در دیار امام زمانی ما چاپیدن خزانه مملکت نیز اختلاس و شکنجه زندانیان تعزیز نام میگیرد وقس علیهذا.

از جمله  این عنوانگذاریهای دوگانه یکی هم بالا کشیدن پول بانکها و سوخت رفتن مطالبات آنهاست که نام اسلامی آن “معوقات بانکی“گذارده شده است و تا ابد الدهر  و ظهور حضرت هم اگر خبری از این هزاران میلیارد پول ملا خور شده بانکهای مملکت که هر روز هم حجیمتر میشود  و در واقع نه پول خود بانکها بلکه سپرده های مردم عادی؛ صندوقهای بیمه عمومی و بازنشستگی زحمتکشان این مملکت است، همچنان این دزدی از اموال مردم نامش معوقات بانکی خواهد بود و لا غیر!

قریب ۵ سال پیش نخستین کسی بودم که این مطلب را که برای اولین بار در مجلس از زبان یکی از نمایندگان مطرح شده بود در سایت”مرحوم” خود بنام “سبز در سوئد” که هک شد، مطرح کردم و قضیه چنین شروع شد:

نماینده ایی در مجلس در سخنرانی خود گفت چرا دولت کاری برای این معوقات ۱۰ میلیارد دلاری نمیکند. آنزمانها که هنوز  تورم ۴۰  ـ ۵۰% ی دلار را از ۹۰۰ تومان به ۳ ـ ۴ هزارتومان نرسانده بود؛ مقامات، ارقام و اعداد کلان را با دلار بیان میکردند که با نرخ کنونی دلار، آن ده میلیارد یعنی ۳۵ هزار میلیارد و با بهره و یا تورم بالای ۲۵% یعنی حداقل ۴۳  هزارمیلیارد تومان.

در فردای آنروز نماینده دیگری بلند شد و گفت این معوقات ۱۰ میلیارد دلار نیست و ۲۰ میلیارد دلار است و بعد از آنهم برای مدتی سرو صدای قضیه خوابید تو گویی مسئله امنیتی شده است ولی چون مسئله به سرنوشت بانکها مربوط میشد مسکوت گذاری مسئله برای همیشه عملی نبود لذا گاه و بیگاه سرباز میکند.

در آنروزگار، سایتی و روزنامه ای هم بود که بعداً مثل سایت مظلوم من به تیر غیب امام زمان دوچار شد و نامش “سرمایه” بود. این روزنامه در چند مورد نوشت این معوقات ۳۰ ـ ۳۵ میلیارد دلاری چرا پیگیری نمیشود و.. .

خلاصه کنم هرگاه بحث این معوقات مطرح میشد، با گران شدن دلار و تنزل تومان یا ریال، دیگر هرگز اتفاق نیفتاد که این معوقات با دلار ذکر شود و فقط به تومان بیان میشد. تا اینکه این پولهای دزدیده شده و معوقات نام یافته به زبان رسمی به ۸۰ میلیارد تومان و بزبان بازار که زبان واقعی است به قریب ۳۰ هزار میلیارد یعنی دو برابر در آمد ناشی از نفت سالیانه کنونی رسید. اگر بخواهیم یک بهره مرکب ۲۰% هم روی آن بکشیم چیزی حدود بین ۷۵۰ ـ تا ۸۵۰ هزار میلیارد تومان [ ۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰] میشود. ولی این فقط در صورتی است که این معوقات در همان سطح ۸۰ میلیارد دلار مانده باشد که بد بختانه از بخت بد این ملت بدبخت!  بنا به گزارش امروز سایت نیمه حکومتی تابناک این مبلغ  ممکنست به ۳۵۰ هزار میلیارد هم رسیده باشد.  البته در این مملکت امام زمانی هیچ کس رقم دقیق و واقعی آنرا نمی داند لذا اسطرلاب اندازان با رصد ستاره های بانکی در افلاک اقتصادی مملکت؛ این رقم را بین ۸۰ تا ۳۵۰  رسد کرده اند. یعنی بزبان بازاری و با احتساب بهره ۲۰% ی  سقفی تا حد ۲۰۰۰ هزار میلیارد. ۲۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان میشود.

حالا چقدر از این معوقات نجومی راهی سوریه و بیروت شده و در آنجا بکار افتاده است که بعلت از کار افتادن اقتصاد سوریه و تغیر آب و هوای سیاسی لبنان دیگر از مهاجرت ابدی  باز نخواهند گشت و چه مقدار از این پولها برای زیارت دائمی عتبات عالیات روانه عراق داعش زده شده که با سقوط نوری المالکی در همانجا در جوار مرقد مطهر سید الشهدا بست ابدی خواهد نشست، دیگر از مسائلی هستند که تدقیق در آنها نه بداخلاقی بلکه خیانت به نظام است.

با پوزش از طولانی شدن پیش کامنت ؛ اینهم شما و گزارش تابناک که انصافاً

بعضی وقتهاهم این گونه مسائل را بهتر از بقیه مینویسد.

بر گرفته از سایت تابناک

یک نماینده مجلس در گفت و گو با تابناک
متأسفانه این کار، بدعتی در بانک‌ها شده و گویا‌ خود قوا و دستگاه‌های نظارتی نیز تمایلی برای پیگیری موضوع ندارند، دلیل این کار هم مشخص نیست و کسی نمی‌داند چرا قوه قضاییه‌‌ یا دستگاه‌های نظارتی، کاری برای معوقات نمی‌کنند و یا چه زمانی شروع به برخورد با اینها خواهد شد!
کد خبر: ۴۱۱۷۳۹

تاریخ انتشار:۰۷ تیر ۱۳۹۳ – ۱۸:۵۴-۲۸ June 2014

بدهکاران بانکیمعوقات بانکی، یکی از معضلات سیستم بانکی کشور است و عدد و رقم دقیق آن و میزان بدهی اشخاص و اینکه پول دست چه کسانی است، به درستی مشخص نیست؛ اما بنا بر آخرین اعلام، میزان معوقات بانکی از ۸۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

به گزارش «تابناک»، با اینکه از سال قبل رئیس جمهور دستور رسیدگی به پرونده ویژه‌خواران و رانت‌خواران را داده بود، دستگاهای اجرایی تا‌کنون کاری در این زمینه انجام نداده‌اند و دستگاه‌های نظارتی نیز کارنامه روشنی در این باره ندارند؛ جالب آنکه بخشی از این معوقات نیز مربوط به ‌دستگاه‌های اجرایی و برخی شرکت‌های دولتی است که از بانک‌ها، وام‌‌های کلان گرفته‌اند.

بنا بر آخرین اخبار، بررسی درصد تغییرات میزان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی نیز در آخرین آمارها، بیانگر کاهش ۱۷ درصدی در آذرماه ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن است، حال آنکه رقم بدهی این شرکت‌ها و مؤسسات در تیرماه با رشد ۴۰ درصد به ۱۹ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان رسیده بود که در ادامه با کاهش شتاب رشد بر میزان آن به نسبت کمتری افزوده شد، به گونه‌ای که درصد تغییرات این بخش از بدهی‌ها به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۴۰ درصد در تیرماه به ۳۴٫۹ درصد در مرداد،۲۲٫۹ در شهریور،۲۰٫۵ در مهر، منفی ۱۷٫۳ در آبان و به منفی ۱۷ درصد در آذر ماه کاهش یافته است.

بنا بر این گزارش، در آخرین محاسبات اعلام شده، رقم بدهی بانک‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی، ۱۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان در آذر ماه ۹۲ بوده است.

محمد باقری بناب در این زمینه می‌گوید: اگر همه معوقاتی ‌که از هشت سال گذشته در کشور روی هم انباشته شده و برخی فساد‌هایی ‌که در این زمینه ‌‌روی داده‌، به این ارقام بیفزاییم، کل معوقات‌ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است، ولی آنچه‌ اکنون مطرح است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ این مبلغ، شامل وام‌هایی است که ‌بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داده‌اند. البته از این میزان، مبلغ چشمگیری نیز مربوط به خود بدهی بخش‌های دولتی از جمله سایپا و ایران خودرو به بانک‌ها می‌شود‌ که این موضوع جای بررسی ‌دارد و ‌مشخص نیست‌‌، این شرکتها دولتی هستند و یا خصوصی!

گویا برخی از این دست‌ شرکت‌ها درباره این موضوع گردن کلفتی می‌کنند و عملا بانک‌ها هم نمی‌توانند به واسطه پشتوانه‌های قوی که این شرکت‌ها دارند، معوقات خود را از اینها بگیرند؛ برای نمونه، درباره این خودرو گاهی با تهدید ‌می‌‌گویند‌، اگر این پول‌ها را پس بگیرند، شاید مسائل اجتماعی روی دهد و ملاحظاتی هم که در این باره‌‌ می‌شود، باعث‌ باز‌نگشتن سرمایه به بانک‌ها‌ ‌شود.

بنابراین، دولت باید در این مورد ‌خود پیشگام شده و مبالغ عقب افتاده را به بانک‌ها پس دهد و پس از آن به سراغ افرادی رود که بدهکار بانکی هستند.

این نماینده مجلس گفت: متأسفانه بانک‌ها برای اینکه بتوانند موارد پیش آمده را به نوعی مخدوش کنند،‌ برخی از وام‌ها را به بدهکاران بانکی می‌‌دهند و گاه دیده شده‌ که حتی ‌وام‌های پرداختی به این بدهکاران، بیش از دو برابر مبلغ بدهی نیز بوده است.

وی در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها ‌چنین کاری می‌کنند، گفت: بانک‌ها ‌با این کار و پرداخت وام به بدهکاران بزرگ، زمان معوقات را ‌عقب می‌برند؛ به این شکل که شخص وام‌گیرنده‌ با گرفتن وام، نخست اقدام به باز‌پرداخت معوقه قبلی می‌کند و تا رسیدن زمان سرسید معوقه بعدی فرصت برای خود می‌خرد.

این نماینده مجلس گفت: متأسفانه این کار، بدعتی در بانک‌ها شده و گویا‌ خود قوا و دستگاه‌های نظارتی نیز تمایلی برای پیگیری موضوع ندارند، دلیل این کار هم مشخص نیست و کسی نمی‌داند چرا قوه قضاییه‌‌ یا دستگاه‌های نظارتی، کاری برای معوقات نمی‌کنند و یا چه زمانی شروع به برخورد با اینها خواهد شد!

پایان یادداشت

*****************************************

برای مطالعه بیشتر از خبر آنلاین

بزرگترین بدهکار به بانک مرکزی ۱۹هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان بدهی دارد

اقتصاد > اقتصاد کلان – ایسنا نوشت:

از تیرماه تا آذر ماه سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان کاهش و رقم بدهی موسسات و شرکت های دولتی به این بانک نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

آخرین آمار و ارقام بانک مرکزی از تغییرات متغیرهای پولی و اعتباری نشان می‌دهد که رقم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۸ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان در تیر ماه ۱۳۹۲ که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۰ درصد افزایش یافته بود به حدود ۱۶ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان با کاهش ۵٫۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.

این در حالی است که در شش ماهه میانی سال گذشته رقم بدهی های دولت به بانک مرکزی که در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته بود همواره نسبت به ماه های مشابه سال‌های قبل گاهی با شیب کمتر و یا گاهی با شیب بیشتر کاهشی بوده است.

بر این اساس میزان بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل به غیر از تیر ماه که با ۲۰ درصد رشد همراه بود، در مرداد ۵٫۴ درصد، شهریور۱۱ درصد، مهر ۲۱٫۲ درصد،ابان ۶٫۵ درصد و آذر ماه ۵٫۹ درصد کاهش یافته است.

اما مروری بر میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در تابستان و پاییز ۹۲ نشانی از کاهش ندارد و تنها شیب روند افزایشی کم یا زیاد شده است به گونه‌ای که میزان آن از ۶۲ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان در تیرماه به ۶۸ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان در آذر ماه ۹۲ افزایش یافته است.

بنابر گزارش‌های بانک مرکزی بدهی بانک ها به این بانک در تیرماه ۹۲ ،۳۶٫۷ درصد، مرداد۳۵٫۹ درصد،شهریور ۳۸٫۳ درصد، مهر ۳۶٫۱ درصد،آبان ۳۶٫۲ درصد و آذر ماه ۳۴٫۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.

بررسی درصد تغییرات میزان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز در آخرین آمارها بیانگر کاهش۱۷ درصدی در آذرماه ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن است. این در حالی است که رقم بدهی این شرکت‌ها و موسسات در تیرماه با رشد ۴۰ درصد به ۱۹ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان رسیده بود که در ادامه با کاهش شتاب رشد بر میزان آن به نسبت کمتری اضافه شد به گونه‌ای که درصد تغییرات این بخش از بدهی‌ها به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۴۰ درصد در تیرماه به ۳۴٫۹ درصد در مرداد،۲۲٫۹ شهریور،۲۰٫۵ مهر، منفی ۱۷٫۳ آبان و به منفی ۱۷ درصد در آذر ماه کاهش یافته است.

بنابراین گزارش در آخرین محاسبات اعلام شده رقم بدهی بانک ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی ۱۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان در آذر ماه ۹۲ بوده است.

 

 

داعش از نگاه یک رسانه حکومتی ایران

Share Button

روزنامه حکومتی “حمایت” تحلیلی از داعش دارد که اگر با توجه به موضع این روزنامه خوانده شود تا حد زیادی زاویه نگاه حکومت ایران را، ورای ژست های ظاهری دیپلماتیک و رسمی نشان میدهد. چیزی برای افزودن به این یادداشت یا کامنتی بر آن ندارم جز اینکه بگویم من گزارش این دیدار را که با عنوان “نوری المالکی ضرورت تغیرات سیاسی را پذیرفت”، از گلف نیوز را دو روز پیش در این سایت درج کردم. اگر بخواهم کامنتی بر این نشت که بین جان کری در  وسط؛ وزیر خارجه اردن نفر اول ازسمت راست؛ وزیر خارجه عربستان بعد از او و وزیر خارجه امارات متحده عربی در سمت چپ عکس زیر ، بگذارم ایسنت که برای نخستین بار است که عکسهای وزیر خارجه عربستان و وزیر خارجه امارات متحده عربی را در لباسی غیر از لباس رسمی  میبینم. پوشش کراواتی آنها را در این عکس بازتابی از آنچه میدانم که در منطقه در جریان است. کراوات اینها را در مقابل پیراهن های یقه آخوندی مقامات رسمی وزارت خارجه مملکت و دستمال عربی به شانه آویخته مقام معظم رهبری را که آدم را یاد جیگرکی ها می اندازد بگذاریم تا سمت و سوی تغیر در دیار خویش را بهتر درک کنیم.

مرجعیت درباره طرح بیگانگان برای تجزیه عراق هشدار داد  

هدایای  انگلیس و آمریکا به داعش

گروه بین الملل- آمریکا و انگلیس در حالی سعی دارند با ادعای حمایت از عراق در برابر داعش مداخلات جدیدی را در این کشور رقم بزنند که مجموع تحرکات این کشورها در منطقه نشانگر حمایت‌های گسترده آنها از داعش و تروریسم در منطقه است چنانکه اوباما رسما ۵۰۰ میلیون دلار برای این کار اختصاص داده است.
آمریکایی‌ها و البته انگلیسی‌ها در روزهای اخیر تلاش بسیاری کرده‌اند تا خود را حامی این کشور در مبارزه با تروریسم معرفی نمایند و در این راه نیز مقامات خود را به این کشور اعزام کرده‌اند. این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که آنها همزمان هدایای گسترده‌ای را برای تروریست های بعثی – تکفیری ( موسوم به داعش ) اختصاص داده‌اند که نشانگر نقش گسترده این کشورها در بحران عراق و منطقه است.
در اقدامی که حمایت تسلیحاتی و مالی از تروریست ها است رئیس جمهور آمریکا از کنگره این کشور خواسته با تخصیص بودجه ۵۰۰ میلیون دلاری برای تجهیز و آموزش معارضان سوریه موافقت کنند.  این بودجه در حالی اختصاص یافته که آنچه معارضان سوریه عنوان می گردد، همان تروریست‌هایی هستند که در عراق به نام داعش کشتار می‌کنند.
لازم به ذکر است در قبال تحرکات آمریکا علیه سوریه، نماینده روسیه در سازمان ملل بار دیگر تاکید کرد که این کشور هر نوع قطعنامه‌ای را که شامل تهدید به اعمال تحریم دولت سوریه و یا استفاده از بند هفتم منشور سازمان ملل باشد وتو خواهد کرد.
بعد دیگر حمایت‌های آمریکا از تروریست‌ها را در اقدامات صورت گرفته علیه حزب الله می توان مشاهده کرد.  کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اصلاحیه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن نهادها و موسسات مالی بین‌المللی که در کار تأمین مالی حزب الله فعالیت دارند تحت تحریم قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است در روزهای اخیر تروریست ها تحت حمایت آمریکا و عربستان بحران‌های امنیتی را در لبنان ایجاد کرده‌اند. منابع لبنانی اعلام کردند که بیروت در نظر دارد اتباع عربستان سعودی را که خواستار سفر به لبنان هستند، ملزم به اخذ روادید از سفارت این کشور در ریاض کند.
در همین حال آیت الله عبد المهدی الکربلائی، نماینده مرجعیت شیعه عراق در شهر کربلا در نماز جمعه این شهر در صحن حرم امام حسین(ع) تاکید کرد که مرجعیت عراق نسبت به طرح‌های پنهانی درباره تجزیه عراق هشدار داد و تصریح کرد که چنین طرح‌هایی مورد تایید رژیم صهیونیستی است.
آیت الله عبد المهدی الکربلائی گفت: در شرایط کنونی که کشور و ملت عزیزمان در آن به سر می‌برد، طرح‌هایی برای تجزیه و تقسیم عراق وجود دارد و ما می‌شنویم که رئیس رژیم صهیونیستی آن‌را مورد تائید قرار می دهد.نماینده آیت الله سیستانی با انتقاد از کسانی که به دنبال تجزیه عراق هستند، اظهار داشت که نباید برخی فکر کنند تجزیه و تقسیم عراق راه حل بحران است. راه حل حفظ وحدت عراق و توافق در این باره امکان پذیر است.
نقش منفی آمریکا در عراق زمانی آشکارتر می شود که نشریات غربی نیز نتوانسته‌اند بر جنایات آمریکا و انگلیس سرپوش گذارند. پایگاه خبری تحلیلی گلوبال ریسرچ در تحلیلی از اوضاع جاری در عراق و بحران «داعش» در این کشور، آن را بر خلاف تبلیغات رسانه‌ای که آن را جنگ داخی معرفی می‌کند، طرح محرمانه آمریکا برای تجزیه عراق دانست.این پایگاه تحلیلی افزود: اتفاقات عراق آن‌طور که دولت آمریکا ترویج می‌کند، جنگ شیعه و سنی هم نیست. دولت آمریکا یکی از عوامل اصلی پشت پرده این بحران است.
به نوشته گلوبال ریسرچ، موضع آمریکا در حمایت از گروهک «داعش» در عراق برآمده از اهداف بلندمدتی است که مهم‌ترین آن، کنار زدن دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق و تقسیم عراق به سه کشور کوچکتر است.
در همین چارچوب دنی پاتریک ولچ ،کارشناس ارشد آمریکایی در گفت وگو با پرس تی وی، تصریح کرد : داعشی ها عمال فاشیستی آمریکا در منطقه هستند تا با الگوی قدیمی منطقه آمریکای لاتین، اهداف آمریکا از طریق آنها تحقق پیدا کند. آمریکا می خواهد دولت نوری المالکی سرنگون شود اما می خواهد غول داعش و القاعده در چراغ جادو بماند و هرگاه خواست از آن استفاده کند.»وقتی این گروهها به‌جای آمریکا کاری را انجام می دهند، آمریکا این امکان را برای خودش حفظ می کند که دست داشتن در اقدامات این گروهها را انکار کند و در نتیجه ، دستان خودش را پاک و تمیز جلوه بدهد. آمریکا برای این منظور، از طریق عربستان سعودی از این گروهها حمایت مالی می کندو در شبکه بانکی ، امکان جابجایی پول برای آنها را فراهم می کند.

تئاتر فمینیستی در مصر

Share Button

مصر امروز از پنجره هنر تئاتر

از مکالمات تئاترش چیززیادی نفهمیدم ولی بااین حال یک چیزهایی را از آن میتوان فهمید

مسئله ساختگی خرید سوخوی روسی مالکی و خیانت بزرگ هیئت حاکمه ایران

Share Button

دیگر بر ای من تردیدی باقی نمانده است که بحث بکارگیری آن سوخوهای دست دوم بلاروسی و روسی؛ بخثی کاملاً دیس اینفرماتیو و فریب آمیز برای آن خیانت برزگ ملی رژیم است. و رژیم تنها تا این اندازه در باتلاق خیانت پیش نمیرود بلکه فراتر از آن، با بکار گیری خلبانان سپاه و خدمه هوایی سپاه و زرادخانه سپاه، بر آنست تا  هزینه عملیات این هواپیماها را برای کشتار مردم عراق را هم پرداخت کند.

سوخو

با تمام توان و امکاناتمان افشاء کنیم!

در انتخابات ۴ سال  قبل ۲۰۰۹ عراق، حزب دولت قانون(حزب شیعی الدعوة سابقِ) نوری المالکی در رقابت تنگاتنگ با حزبِ  لیست العراقیهِ ایاد علاوی، (لیبرال سکولار و مخالف نفوذ ایران در عراق)  قرار داشت. حزب نوری المالکی ۸۹ کرسی و ایاد علاوی ۹۱ کرسی از ۴۴۰ کرسی مجلس عراق را بعنوان دو حزب عمده ای که مرسوماً یکی از آنها  مسئولیت تشکیل دولت را عهده دار میشدند کسب کردند. انتظار عمومی این بود که ایاد علاوی با دو کرسی بیشتر خود بعنوان برنده اول آن انتخابات، کابینه را تشکیل دهد.

تصور اینکه زمام دولت در عراق از حزبی وابسته به ایران به حزبی مخالف ایران واگذار شود، آژیر خطر را در تمام دهلیزهای قدرت حاکم در تهران بصدا درآورد. اولین واکنشی که در رسانه های حکومتی نمایان شد، طرح مطالبه غرامت جنگی از دولت آینده بود. سایت محسن رضایی (تابناک که در آنموقع نامش بازتارب بود) و سایت فارس نیوز از نخستین طرح کنندگان مطالبه غرامت جنگی  بودند. این دو سایت و محافل پشت آنها طی این ۴ سال نخست وزیری مالکی که بهترین فرصت برای طرح قضیه بود ابداً بیاد این غرامات  که از هر حق مسلمی برای ملتمان مسلم تر  و بعلاوه در یافت آن، تعهد ما به شهدای جنگ بود، نبودند ولی با پدیدار شدن شبح نخست وزیری کسی غیر از پروکسی ایران در بغداد، بیاد غرامات جنگی فراموش شده  یا بخشیده خودافتادند.

البته طرح چنین مسائلی بطور موسمی در مملکت ما و به اقتضای منافع هیئت حاکمه نه تازگی دارد و نه تعجب انگیز است ولی آنچه هم تعجب انگیز و هم غم انگیز است بی تفاوتی منتقدین  پر مدعای رژیم است که گویا بنا ندارند بجز مسائلی که غیر مستقیم خود رژیم دروازه  میدان نقد آنها را برویشان، و تا اندازه ایی نیم باز گذارده  را مطرح و از دایره آنها فراتر روند مبادا قلب نظام را بشکنند. بهر حال پس از موفقیت رژیم در مهندسی آرای مجلس عراق از طریق رشوه های کلان به نمایندگان فاسد یا تهدید و هر وسیله دیگری، ایاد علاوی نتوانست حد نصاب آرای پارلمانی لازم را  برای نخست وزیری کسب کند و مالکی مجداً تشکیل کابینه را بعهده گرفت. این گونه بازیهای پرهزینه  پنهانی رژیم  بحساب منافع ملی در شرایطی که هیچ نقد و انتقادی  در کار نیست،تنها به مسئله غرامت جنگی ختم نمیشود.

در همین دو سه روزه اخیر؛ رسانه های دنیا خبری  را انتشار دادند که با تکذیب آنی مقامات ایرانی و عراقی روبرو شد.  این خبر حاکی از تحویل بیش یکصد فروند هواپیمای جنگی و بمب افکن عراق است که بدستور صدام، در آستانه حمله آمریکا به عراق، به ایران فرستاده شدند که تا کنون در اختیار ایران بوده اند. با بالا گرفتن شورش در عراق و فرار ارتش از مقابل شورشیان،  مالکی که  مانند همتای سوری خودش از نظر مردان و نظامیان میدانی در مضیقه است، تصمیم گرفت که همان سیاست بمباران وسیع؛ تاکتیک زمین سوخته و ویرانسازی شهره ها را درپیش گیرد. مالکی برای این منظور به هواپیما نیاز داشت و برای رژیم ایران تحویل علنی آن هواپیماها خیانتی مافوق تصور تر از آن بود که جرئت انجام آنرا بخود بدهند و همین تکذیب فوری خبر خود نشان از حساسیت مسئله حتی در درون ساختار قدرت دارد تا چه رسد به درون جامعه.

نباید ساده لوح بود و تصور کرد این تکذیبها و انکارگریها بدون هیچ زمینه و اقدام عملی  رخ داده است. مضافاً اینکه فاش کننده قضیه  بازگرداندن هواپیما های روسی عراق در ایران را، نخست رسانه های  آمریکایی افشاء کردند.

دیروز نوری از مالکی در یک مصاحبه با بخش عربی بی بی سی گفت؛ در مورد خرید هواپیما از آمریکا ما فریب آمریکایی ها را خوردیم و آنها در این زمینه دفع الوقت کردند و ما امروز ناچار شدیم و ناچار می بینیم چند فروند هواپیمای جنگنده بمب افکن دست دوم سوخوی از روسیه و  بلاروس بخریم او افزود که با وارد عمل شدن این هواپیماها  در دو سه روز آینده جذر و مد جنگ تغیر خواهد کرد و ارتش به پیروزهای بزرگی دست خواهد یافت!

هنگامی که من این سخنان هذیان آلود مالکی را  دایر بر اینکه ارتش او،  بزودی با  بکار گیری این چند فروند هواپمیایی که هنوز نه کادر پرواز و نه خدمه فنی دارند و نه ملزومات جنگی آنها به این آسانی دست یافتنی هستند، ظرف چند روز موازنه جبهه ها را (که البت جبهه ایی هم در کار نیست چون یکطرف فرار میکند و طرف دیگر هم قدم بقدم پیشروی میکند)، بهم خواهد زد، همه حرفهایی او را هذیان ناشی از   شوک  پیشروی و ضربه صاعقه آسای نیروهای انقلابی عراق تلقی کردم که همین تصور را هم در یاداشت قبلی منعکس کردم.

با شنیدن مجدد شایعه بازگرداندن هواپیماهای رژیم صدام به دولت مالکی، دریافتم که حد اقل در عمده ترین بخش قضاوتم در این زمینه،  تا آنجا که به [بکار گیری چند تا شکاری سوخوی روسی و تغیر موازنه میدان جنگ، و.. ، خام شده ام] در اشتباه بوده ام ، دریافتم که نوری المالکی ، رژیم ایران و دولت روسیه معامله برق آسای این چند سوخوی قراضه دست دوم را با این عجله جفت و چور نکرده اند تا با کمک آنها مخالفین را بکوبند بلکه این چند سوخوی، یا احتمالًا میگ روسی  فقط پوششی صحنه آرایانه هستند تا عملیات واقعی پرواز هواپیماهای بازگردانده شده از طرف ایران به رژیم نوری المالکی را  پوشش دهند. تا عملیات بمباران شهرها و مردم و مخالفین مالکی را، کار همان  چند هواپیماهای قراضه  ضربتی خریدارای شده  و ۴۸ ساعته بکارانداخته شده توسط اجنه یا سربازان امام زمان را پوشش دهند تا خیانت رژیم را در تحویل این هواپیماها به عراق، بعنوان ناز شصت حمله عراق به میهنمان و ویران سازی مملکتمان را از دید ملت بپوشانند.

دیگر بر ای من تردیدی باقی نمانده است که بحث بکارگیری آن سوخوهای دست دوم بلاروسی و روسی؛ بخثی کاملاً دیس اینفرماتیو و فریب آمیز برای این خیانت برزگ ملی رژیم است. و رژیم تنها تا این اندازه در باتلاق خیانت پیش نمیرود بلکه فراتر از آن، با بکار گیری خلبانان سپاه و خدمه هوایی سپاه  و زرادخانه سپاه، بر آنست تا  هزینه عملیات این هواپیماها را برای کشتار مردم عراق را هم  از خزانه ملت ایران پرداخت کند.

افشاء این خیانت رژیم یک وظیفه اخلاقی هر ایرانی است. نگذاریم به هزینه ما ملت ایران، مردم عراق بمباران و سرکوب شوند! اجازه ندهیم تا این هواپیماهایی که مجموعه بهای آنها اقلاً قطره ای از آن غرامت  سنگین  چند هزار میلیارد دلاری فراموش شده جنگی میتواند باشد که حق مسلم ملت ماست، بعنوان پاداش به رژیم فاسد مالکی تحویل گردد چونکه سر سپرده بیت رهبری است!