Archive for: March 2015

باتلاق یمن عمیقتر و سهمگین تر از آنچه مینمود

Share Button

سون تسو: ” و بنا بر این، آنها که در جنگ ماهرند، دشمن را بمیدان خود میکشند و نه اینکه بمیدان آنها کشانده شوند.” … ” شکست ناپذیری در دفاع است و احتمال پیروزی در حمله.” ….” آشفتگی ظاهری، نتیجه انظباط داخلیِ عالی است؛ هراسان بودن ظاهری، نشانه تهور است؛ ضعف ظاهری نشانه قدرت است.” … ” هر گز به طعمه ایی که در دسترس است نزدیک نشو!” هنر جنگ *

 آرایش و موازنه نیرو در منطقه بطور بنیادی بزیان ایران بهم خورده است

سلیمانی در یمن

و سرانجام ایران بمیدان عربستان سعودی کشیده شد. دشمن را در سرزمین خودش در موقعیت دفاعی یافت. دشمن را آشفته حال، ترسیده و زبون یافت. و بالاخره طعمه را نزدیک و آنرا آسان بلعیدنی.”

با چنین محاسباتی بود که رژیم ایران؛  شیعیان حوثی که حد اکثر ۳۰% جمعیت یمن را تشکیل میدهند، به کودتایی که پیروزی آن فقط بظاهر قطعی بنظرمیرسید واداشت. رژیم ایران طعمه را سهل الصید یافته، دست در دست دیکتاتور سابق یمن علی عبدالله صالح که بمدت ۳۵ سال دست او در دست آمریکا و متحد منطقه ایی آن بوده بود گذارد. در دست کسی که زندگی خود را مدیون شاه عربستان میدانست و پسر بزرگش احمد علی صالح، فرمانده سابق گارد رئیس جمهوری بعنوان سفیر(عزل شده ی) یمن در امارات در دست فرمانراوایان آن امارات گرفتار بود.

نظامیگران سپاه بر تنِ سردار قاسم سلیمانی شنل ناپلئونی پوشیدند و بر سراو کلاه ناپلئونی گذاردند، اورا با شاخ گاو به مصاف فرستادند و هرگز تصور نکردند که این ناپلئون ولایت زده ممکنست درتله، بچنگ دشمن بیفتند و به چهره رقت انگیزی چون گروهبان گارسیای ایران اسلامی آنان تبدیل شده، موجب خفت گردد نه موجب سرافرازی.

سایت العربیه بنقل  BBC  عربی از حضور سردار قاسم سلیمانی در یمن خبر میدهد. من قبلاً در یاداشتهای قبلی ام پیرامون نبرد کرکوک و  جنگ یمن، احتمال گرفتار شدن نظامیان ایران از جمله خود سلیمانی را در تله پیش پایشان در تکریت یا یمن دور از ذهن ندانسته بودم. البته با خواندن خبر العرییه  و با تکیه بر آنهم به صحت چنین امری چندان باور نمیکنم هرچند همچنان این احتمال را بر اساس نشانه های قابل اتکای دیگری که ذیلاً توضیح خواهم داد، بسیار محتمل میدانم.

پاکستان درواکنش به اعلام مشارکتش در ائتلاف عربی به رهبری عربستان پس از حمله ائتلاف به یمن، واکنش منفی نشان داده و چنان مشارکتی در آن ائتلاف را انکار کرد. دو روز بعد،  فرماندهی نیروهای ائتلاف اعلام کرد که بمبارانهای یمن را برای دو ساعت متوقف کرده است تا پاکستان بتواند قریب ۵۰۰ نفر اتباع خود را از آن کشور جنگ زده خارج کند. با خواندن این خبر من معنی عدم مشارکت پاکستان در نیروی ائتلاف را دریافتم. ۱۰ ساعتی  از خزوج اتباع پاکستان نگذشته بود که آن کشوراعلام کرد در این ائتلاف نظامی شرکت خواهد کرد و در جهت اجرای این مشارکت، یک هیئت بلند پایه نظامی خود را دیروز ۳۰ مارس به ریاض فرستاد.  رهبری این هیئت را وزیر دفاع، خواجه آصف، و وزیر خارجه پاکستان بعهده دارند. آصف در گفتگو با تلویزیون کانال یک لاهور گفت” پادشاهی عربستان همچون یک برادر بزرگتر به پاکستان کمک کرده است و پاکستان هم درصورت هرگونه تهدیدی از پادشاهی سعودی پشتیبانی خواهد کرد.”

تصمیم پاکستان برای اعزام نیرو و پیوستن به «توفان قاطعیت»

در همین حال سید حسن نصرالله دو روز قبل در یک سخنرانی تند و تیز در لبنان،  اعلام کرد که حوثیها پیروز خواهند شد و رژیم عربستان و متحدین آن با خفت و سرشکستگی شکست خواهند خورد. درهمین رابطه سردار سابق سپاه محسن رضایی ** یک نامه بسیار تهیج آمیز برای عبدالمالک الحوثی نوشته است که در آن، وی و حوثیهای شورشی را  به پایداری تا آخر فراخوانده و پیروزی آنانرا در صورت ایستادگی اشان؛ قطعی دانسته است. (خواندن نامه راـ  در زیرـ اکیداً توصیه میکنم.)

دو روز پیش یکی از همین سایتهای عربی نوشت؛ که قریب ۵۰۰۰ نفر از سپاهیان قدس، مأمورین فنی و هواپیمایی ایران و نفرات حزب الله لبنان در یمن هستند.  مقامات ایران بلافاصله بعد از پیروزی حوثی ها بر صنعا و اعلام شورای حاکم در آنجا از سوی حوثیها، یک قرارداد پرواز هواپیمایی با آنها بستند که بموجب آن ایران ۱۴ پرواز هفتگی  به صنعا خواهد داشت. امضای چنین قرادادی با این میزان پروازهفتگی(هواپیمایی ماهان)، به صنعا، پایتخت کشور بحران و جنگ زده هیچ معنایی نمیتوانست داشته باشد جز اینکه نقل و انتقالات نظامی وسیعی بین ایران و صنعا در جریان است.

با توجه به این حجم پرواز، حدس اینکه ممکنست خبر حضور ۵۰۰۰  سپاه ایران و دیگر کادرهای سیاسی و فنی و در کنار آنها جنگجویان حزب الله  در یمن صحیح باشد را قابل تصور میکرد. این تصور زمانی بیشتر قوت  میگرفت که رئیس تشخیص مصلحت نظام؛ نظامی که مسئولان آن منکر هرگونه دخالت خود در جنگ و بحران یمن هستند، به رهبر شورشیان آنجا مینویسد: ..” فرزند عاشورایی! یمن تلاش مذبوحانه و طایفه سازیهای صهیونیستی و… ، همه میدانند که ایران حتی یک عنصر نظامی هم در یمن ندارد. … ، جلسه شرم الشیخ، نمایش سلاطین در مقابل قدرت الهی بودو بزودی درخواهند یافت که ـ یدالله فوق ایدیهم ـ و… .”

عناوین بکار رفته شده  در نامه سردار محسن رضایی: رهبر عالیقدر یمن! رزمندگان اسلام! برادر عبدلمالک الحوثی! برادر انقلابی!، رهبر گرانمایه یمن! فرزند عاشورایییمن!

من سخنرانی سید حسن نصرالله و نامه سرپاسدار محسن رضایی را اینجور بازنویسی میکنم:  ای برداران! در تله ایی افتاده ائیم و افتاده ائید که جز پیروزی و یا نابودی نه راهی برای شما هست و نه راهی برای جنگجویانی که ما به یمن فرستاده ائیم، راه عقب نشینی بسته است. در صورت گرفتار شدن و تسلیم شدن، هم کمر شما میشکند و هم کمر جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان. اگر راه نجاتی هست در جنگیدن است و نه تسلیم شدن![ولی بنظر من حوثیها تسلیم خواهند شد و نمایندگان خود را برای مذاکره به کنفرانس ریاض بخدمت پادشاه عربستان خواهند فرستاد. و سرنوشت پاسداران سپاه قدس ایران و حزب الله لبنان، در ازای امتیازاتی که ایران خواهد داد به لطف و مرحمت ملک سلمان سپرده خواهد شد]

دراماتیک یمن دامنه دار تر و پیچیده تر از آنست که تصور میشد. دیروز سخنگوی نظامی ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد  که تمام بنادر و آسمان یمن را تحت کنترل در آورده است. معنای این حرف اینست که اگر ایران و حزب الله لبنان در آنجا نیرو و نفراتی دارند که بنظر من باحتمال خیلی قوی، دارند ـ چه گروهبان گارسیا وطنی ما در میان آنان باشد و چه نباشد ـ آنها دیگر راه خروج و فرار ندارند. آنها اگر تا آخر نایستند و نجنگند  ـ چیزی که مضمون ناگفته  پیام سید حسن نصرالله و سردارمحسن رضایی است ـ دستگیر شده و به خفت خواهند افتاد. آنها آزاد نخواهند شد و در صورت زنده گرفتار شدن احتمال تلویزیونی شدن آنها هم میرود و شاید  بشیوه همان شوهایی که خود جمهوری اسلامی مُبَدّع  آنها و در حقیقت کارگردان تهوع آفرین ترین نوع آنها در میهن  ما بوده است  که از آنها بسیار دیده ائیم.

باعث خوشحالی زیادی نیست ولی؛ جنگ یمن بطور بنیادی آرایش و موازنه نیرو را نه تنها در خلیج فارس بلکه در کل منطقه،  تاهم اکنون تغیر داده است. اگر تحلیلی باید بشود نقطه شروع و پیش فرض آن؛ خارج از این حکم تلخ تاریخی نمیتواند باشد. میهن ما با ائتلافی رویارو گردیده است که در یک جبهه جهانی با قدرت های فائقه جهان  در پیوند و ارتباطی ارگانیک قرار دارد و لاجرم، در نتیجه این تقابل در حاشیه دنیا گذارده  و و بدان رانده  خواهد شد.

حضور حاکمیت فعلی بر رأس قدرت در میهن ما؛  حاکمیتی که کمترین میل ترکیبی و بیشترین تنافر و نیروی دافعه را نسبت به آن بلکوک( جهانی ) دارد؛ و در درون مملکت هم از مشروعیت مردمی محروم گشته و زیر پای آن خالیست، میهن ما را روز بروز بیشتر در حاشیه تحولات توسعه آفرین جهانی قرار خواهد داد.

ائتلافی که در برابر رژیم حاکم میهن ما شکل گرفته است به قدرت فائقه منطقه؛ چه از نظر نظامی، چه سیاسی و چه اقتصادی تبدیل خواهد گردید. غرب دیگر نیازی به اِعمال تحریمهای سخت علیه ایران ندارد. رویارویی ایران با این ائتلاف، جایگزین شدن آن بجای اسرائیل بعنوان دشمن درجه اول اعراب، ورشکستگی اقتصادی آن، فقدان حمایت مردمی از آن و هزاران مشکل متراکم شده در زیرساختار نظام آن، بقیه کارهای انجام نیافته برای منهدم کردنش را انجام خواهند داد.

بنظر من شمارش معکوس برای  واگرایی رژیم  و متأسفانه شاید هم مملکت آغاز شده است و هیچ مسیحایی را یارای نجات این محتضر نیست. فقط هوشیاری سیاسی مخالفین و منتقدین رژیم برای یافتن رهیافتی از این مخمصه خطر ناک تاریخی است که میتواند با ایجاد الترناتیوی مردمی، صلحجویانه و مایل به همزیستی دوستانه با همسایگان؛ این سیرنکبت آفرین را متوقف و از فرو رفتن بیشتر مملکت در باتلاق فروپاشی  جلوگیری کند.

ولی متأسقانه تاریخ و بوِیژه سیر حوادث سوریه نشان داده است که بزرگترین هنر،این قماش دیکتاتوریها، از بین بردن  امکان شکل گیری هرگونه  گزینه و آلترناتیوی است که در صورت فاجعه بتواند تخته پاره های کشتی درهم شکسته نظام از پس آنان را به ساحل نجات برساند. ابن گونه دیکتاتوریها با تخریب زیر ساختارها و بافتمان اقتصادی و سیاسی مملکت،  شرایطی ایجاد میکنند که کسی بجز رژیم خودشان قادر به اداره  آن ممالک تحت فرمانشان نباشد. ولی این تلاش مذبوحانه؛ آنها را ماندگار نمیکند ولی آن ممالک را  در معرض نابودی و متلاشی  شدن قرار میدهد.

Ahe Art Of War Oxford University Press

p 97 – p 110

تابناک

**

بسم الله الرحمن الرحیمأُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ

برادر عبدالملک الحوثی

رهبر عالیقدر یمن

مقاومت قهرمانانه ملت پر افتخار یمن و پیروزی های شما فرزندان راستین اسلام را در مقابل متجاوزین قابیلی که با کسب مجوز هجوم از شیطان بزرگ و اسرائیل غاصب به یمن تاخته‌اند به شما تبریک می‌گویم. هرچند که دیپلماسی مقاومت در کنار فداکاری در جبهه‌های دفاع از شرف و حیثیت و حقوق مردم، امری پسندیده و بلکه جزیی از آن است ولی امروز برای آنکه جاهلان متجاوز بر سرعقل آیند مقاومت از دهانه تفنگ های غیرت و شهادت طلبی جوانان برومند یمنی می‌گذرد. با مقاومت درصحنه نبرد است که می‌زهای دیپلماسی فعال خواهد شد. بعید نیست در پی آن باشند که پس از قدرتنمایی هوایی، شما را به میز مذاکره دعوت کنند تا یمن را تجزیه وبه دویمن شمالی و جنوبی تقسیم کنند. البته شما مصالح خود را بهتر از هر کس تشخیص می‌دهید، ولی موفقیت دیپلماسیِ فردا به مقاومت امروز شما در صحنه نبرد وابسته است.

رزمندگان اسلام

توجیهات و استدلال های دولتمردان عربستان در حمله به یمن، آنقدر بی‌محتوا، سست و دروغین است که هر سوی آن را بپوشانند، سوی دیگر، رسواکننده و برملاست. چه کسی می‌پذیرد که نامه یک رئیس جمهورِ مستعفی و فراری، بهانه‌ای برای حمله نظامی به یک کشور قلمداد گردد و هزاران فرد بی گناه، به خاک و خون کشیده شوند؟! مگر آنکه او از متجاوزین خواسته باشد که مردم یمن را قتل عام کنید! آن‌ها خوب می‌دانند که کشتن بی گناهان در محضر الهی و نیز در افکار عمومی جهان، جرمی نابخشودنی است. بی‌تردید نزد وجدان خود، پاسخی نخواهند داشت و در نتیجه خواهند گفت، آنچه گفته‌ایم بهانه‌ای بیش نیست آنگاه ضعف و ترس متجاوزان و روحیه پلیسی دولتمردان عربستان، در اقدام نامشروعشان بیشتر برملا خواهد شد و قطعا همین فقدانِ منطق و اقدام غیر انسانی و غیر اسلامی آنان، شکست متجاوزان و پیروزی شما را به حول و قوه الهی رقم خواهد زد؛ یعنی تجاوز ـ که بزرگ‌ترین گناه تلقی می‌شود ـ همراه با ضعف و وحشت، مشابه اقدامی است که دست پروردگان آنان یعنی داعش، با هدف قدرت نمایی، اسیران را دست و پا بسته، سر می‌برند. این گناهانِ نابخشودنی، زمانی که به نام اسلام و یا امنیت، صورت می‌گیرد، به جرم بزرگتری تبدیل می‌شود.

برادر عزیز و انقلابی، رهبر گرانمایه یمن

تاریخ نشان داده است که آینده از آن جبهه حق است. امروز جبهه مقاومت در یمن، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و بحرین در مقابل جبهه تجاوز که اسراییل و عربستان است صف آرایی کرده، مقاومت و تجاوز، ادبیات سیاسی جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. بی‌شک شما با استعانت از خداوند متعال و پیروزی خود، می‌توانید نه تنها ادبیات سیاسی جهان، بلکه مسیر و سرنوشت ملت‌ها را در خاورمیانه رقم بزنید. منطقه خاورمیانه در حال حرکت به سوی یک نظم جدید انسانی و اسلامی است. متجاوزان به این دلیل به شما حمله کرده‌اند که می‌خواهند از دخالت ملت‌ها در سرنوشت خود جلوگیری کنند. آن‌ها نمی‌خواهند ملت‌ها به استقلال و آزادی دست یابند. جرم شما این است که می‌خواهید یمن، توسط یمنی‌ها اداره شود. در سوریه، لبنان، عراق، فلسطین و بحرین هم همین صدا از ملت‌ها شنیده می‌شود. آیا دشمنان می‌توانند این خواسته‌های بحقِ ملت های منطقه را که بیش از صد سال است بدنبال آن هستند نادیده بگیرند. مطمئنا نخواهند توانست ارزش های جبهه مقاومت (آزادی و استقلال و مردمسالاری در چهارچوب اسلام) را در دل و جان ملت‌ها سرکوب کنند.

فرزند عاشورایی یمن

امروز جهان اسلام در حال بیداریِ واقعی است. تلاش مذبوحانه طایفه سازی و مذهب سازی‌های صهیونیستی ومتعصبانه جاهلی را، یارای خاموشیِ این حرکت اسلامی نیست. همه می‌دانند که ایران حتی یک عنصر نظامی هم در یمن نداشته است. البته دشمنان در پی آن هستند که با این تبلیغات، ایران حتی به درمان مجروحینِ مسلمان هم نپردازد. آن‌ها حتی از تخت های بیمارستان‌های ایران هم وحشت دارند. باید رمز و راز این ابهت و عظمت را کشف کنند. آن‌ها هم اگر برای مردمسالاری و استقلال و آزادی مبارزه کنند صلابت پیدا خواهند کرد و اگر به تجاوز ادامه دهند هر روز در دنیا و در نزد افکار عمومی ضعیف‌تر و بی‌آبرو‌تر خواهند شد. جلسه شرم الشیخ، نمایش سلاطین در مقابل قدرت الهی بود و به زودی درخواهند یافت که «یدالله فوق ایدیهم». تردیدی نیست که جبهه مقاومت بر جبهه تجاوز پیروز خواهد شد. جهان، تشنه ادبیاتِ مقاومت در مقابل تجاوز به حقوق انسان‌ها و تعدی به مرزهای رسمی کشورهاست، اطمینان داشته باشید که نه تنها در جهان اسلام، حتی در افکار عمومی جهان، طرفداران جدی وگسترده، خواهید یافت. به نفع برادران قابیلی ماست که هرچه سریع‌تر حملات را قطع کنند و به گفت وگو با شما روی آورند. تنها راه حل مشکلات کشورهای اسلامی میز گفت وگو و برادری است. با حوادث سوریه و عراق و یمن می‌خواهند جبهه اصلی را که مبارزه با رژیم اشغالگر قدس است، تغییر دهند، ولی همانطور که رزمندگان اسلام صدام را به جای خود نشاندند و از مبارزه با اسرائیل هم دست نکشیدند، امروز برادران ما در یمن و سایر مناطق نیز باید به این مهم همت گمارند.

برادر شما محسن رضایی

پاسدار انقلاب اسلامی

در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/486294/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 © www.tabnak.ir

این اتم شکافی چیزی جز یک تله تاریخی نبود

Share Button

حکومت ایران به آن هدفی که از اتمی داشتن داشت دست نیافت و در عوض از توانمندی اقتصادی افتاد و در دنیا و منطقه چنان منزوی گشت و میهن ما را هم چنان به حاشیه تحولات منطقه راند که  کشورما برای همیشه ابتکار عمل و فرادستی استراترژیک را در منطقه از دست داده  واز کاروان توسعه اقتصادی در دنیا بازمانده است. جبهه ائتلافی عرب برای مداخله در یمن نه تنها استحکام خواهد یافت بلکه  چنان به شریک استراتژیک غرب در منطقه مبدل خواهد شد که راه بازگشت ایران به جامعه جهانی؛ که غرب  محور و موتور اصلی آنست را بروی میهن ما خواهد بست.  بعید است که دولتهای نفتی خلیج فارس، که قطعاً در آینده عراق و لیبی هم بدانها خواهند پیوست به آسانی به دولت ما راه بدهند تا مجدداً به بازارهای نفتی گذشته خود دست یابد.

   نگاهی دیگر به مذاکرات هسته ایی

طرفین مذاکرات هسته ایی، با اطمینان نسبی و بیش از گذشته به امکان حصول توافقی ابراز خوشبینی میکنند. آنچه تا همین لحظه حتی از طرف ایرانی هرچند تلویحاً شنیده میشود اینستکه رهبری ایران آماده شده است تا تن به بسیاری عقب نشینی ها و دادن امیتازاتی بدهد که بیش از ده سال است که از دادن آنها ولو بقیمت ویران کردن اقتصاد مملکت، منزوی کردن کشور و دیگر تبعات فاجعه آمیزوغیر قابل جبرانِ آن شاخ  بشاخ شدن با جامعه جهانی، خود داری کرده است. در این تردیدی نیست که همه امتیازاتی که تیم مذاکره کننده ایران به طرفهای مقابل خواهد  داد با تأئید کامل رهبری نظام انجام میگردد و سر و صدای دلواپسان در این میان بیشتر از یک صحنه آرایی برای  فریب عوام، گذاردن مسئولیت بحران هسته ای بگردن دولت و در صورت عکس، به گردن مخالفین دولت و برداشتن بار اصلی و انحصاری مسئولیت از گردن مقام معظم نیست. فکر نمیکنم در این نکات بین ایرانیان آشنا به سیاست چندان تفاوت نظری نسبت به مسئله باشد.

رسانه های دنیا نیز که هریک بسهم خود پیش بینی نتیجه مثبت مذاکرات را میکنند و در این جهت انتظار می آفرینند، بیشتر از آنچه  آدمهای معمولی هم میدانند نمیدانند و فقط با ادبیات ژورنالیستی متفاوت، آنچه را جواد ظریف و یا ژان کری میگویند بازنویسی و بازگویی میکنند.

قبل از اینکه به توضیح”آن نگاه دیگر” عنوان یاداشت، بپردازم نمیتوانم از توجه دادن خواننده این سطور به نکته ایی که کمتر مورد تفسیر کسی قرار گرفته است خود داری کنم.  آن نکته اینست که در یکی از اطلاعیه ها یا اظهارات رسانه ایی شده پیرامون مذاکرات جاری، گفته شده بود که در بیانیه پایانی که در روزهای آینده انتشار خواهد یافت بخشی از توافقات حاصله علنی اعلام خواهد گردید ولی بخشی دیگر محرمانه و سری خواهد بود، واژه انگلیسی confidential ( بین خودمان) بکار برده شده بود. این نکته، باید پرسش هر ایرانی از تیم مذاکره کننده هسته ایی و دولت آقای روحانی باشد که این پنهان نگاه داشتن برخی مواد مورد توافق، برای چه کسانی است و قضیه از چه کسانی باید پنهان باشد؟ برای دولت اسرائیل و نتانیاهو؟ اوکه خود مستقیماً در جریان امر است؟ برای دولت عربستان؟ آن دولت را نیز علاوه بر اسرائیل باید به ۵+۱ افزود و گفت ۵+۱+۱+۱٫ پس! جز اینکه این پنهانکاری فقط برای  همان مردمی است که برای این حق مسلم ملی، بیش از یک دهه هورا کشیده یا عربده  کشان تکبیر گفتند و صلوات فرستادند و یا آنهایی که صفحات روزنامه و سایتهای اینترنتی  را پر از رجز خوانیهای خود کردند میباشد، تا آنها  و مردم ندانند و پی نبرند که طی بیش از ده سال ابزار ماجراجویی رهبری ایران در قماری خطر ناک و بی بُرد بوده اند.

من مطلقاً بخود اجازه نمیدهم که حتی ذره ایی هم دولت احمدی نژاد را در این نظامِ دو چهره ای دولت در دولت( دولت تدارکچی و دولت پنهان)، مقصر بدانم.آنچه احمدی نژاد کرد، فقط ارائه سیاستی بود که در جای دیگری تدوین  و به او دیکته میشد ولی او با ژستهای عوام فریب و لاتی و هوچی گرانه خود بهتر آنها را به عوام تحویل میداد ،همین و بس.

بدون یادآوری نکات فوق توضیح بقیه مطلب برایم دشوار بود والی موضوع این یادداشت نکات بدیهی فوق نیست.

بنظر من، ایران و ۵+۱+۱+۱ در آستانه توافق قرارگرفته اند و اگر هم در همین دور از مذاکرات  توافق حاصل نشود راهی برای حصول آن در آینده خواهند یافت. ولی بنظرمن علت حصول توافق در این شرایط تاریخی و سیاسی و منطقه ایی، دقیقاً  آنچه نیست که در رسانه ها انعکاس یافته یا میابد که برحسب فحوای آنها، طرف مقابل ایران امیتازات مورد نظر خود را (هرچند تا آن حد که میخواسته و در حد تسلیم شدن ایران) گرفته است. و علت، صرفاً اینهم نیست که ایران بالاخره ، پس از دست یافتن به فن آوری هسته ایی، از خیرِ به عرصه تولید صنعتی و نظامی گذاردن آن گذشته است و قید دهها میلیارد دلار هزینه و سرمایه گذاری صرف شده را میزند. بلکه علت توافق جای دیگر است.

علت توافق اینست که غرب و شرق از این چالش هسته ایی آنچه میخواسته اند به تمام و کمال گرفته اند و پس از بیش ده سال سرو کله زدن  با ایران، بطور تقریباً کامل به اهدافی که میخواسته اند رسیده اند. از نظر آنها بطوری که ذیلاً شرح خواهم داد  دیگرتاریخ مصرف این تحریمها گذشته است.

واقعیت اینست که رژیم ایران بدلیل دکترین تا بنیاد غرب ستیزش، بدلیل صدور تروریسم شیعی وغیر شیعی و هردو؛ بنام استکبار ستیزی و اسلامگرایی، بیشترین دردسر را طی ۳۶ سال گذشته برای دول غرب و منطقه داشته است. در مقایسه با داعش و القاعده، همچنانکه فرمانده پیشین نیروهای آمریکا در عراق،  ژنرال پترائوس  ده روز پیش در مصاحبه با واشنگتن پست گفت، ایران برای دنیای غرب خطرناکتر از داعش است.

این خطرناکی ایران را نباید بحساب اقتدار واقعی و قدرت رژیم ایران گذارد بلکه باید  آنرا بحساب توان رژیم، در سوء استفاده از اعتقادات دینی مردم، درعرصه سیاست جهانی و با  بهره برداری از احساسات ضد غربی پرداخت شده و جا افتاده طی چندین دهه در منطقه خاورمیانه  و آفریقا باید گذارد.

رژیم ایران از همان نخستین روز استقرارش بنا را برسوء استفاده از توده های عوام شیعی، عاشورا باوران و متنفران از فرهنگ و سیاست غربی گذارد. در واقع بمب واقعی جمهوری اسلامی، نه بمب اتمی واقعی ساخته اشده از اورانیوم؛  بلکه همین قدرت تحریک کننده و آشوب آفرینی مخرب آن و آتش افروزی فرقه گرایانه ی دینی بوده است و فقط روحانیتی که صدهها سال پیشینه، هنر و تجربه تهیج عوام را داشته  قادر به این کار میبوده است. وقتی  ژنرال پترائوس میگوید ایران خطر ناکتر از داعش است دلیل عمده این حکم، اینست که حکومت ایران یک حکومت با امکانات حقیقی و حقوقی بین المللی برسمیت شناخته شده در حد یک دولت است که هم منابع بی حد مالی در اختیار دارد هم امکانات رسانه ایی بسیار وسیع برای  بسیج و تبلیغ رسمی مخاطبین دهها میلیونی خود وهم محل استقرار جغرافیایی که به آن اجازه میدهد تا در خاک خود، آموزشهای تروریستی بدهد و… . امکاناتی که نه داعش دارد و نه القاعده و نه الشباب.

تروریسم حکومتی(واجد حقوق و امکانات بین المللی و مناسبات دیپلماتیک) ایران، از یک عمق و عرض استراتژیکی برخوردار است که القاعده و داعش هرگز نمیتوانند  از مشابه آن برخوردار باشند.

گروههای بنیادگرا و تروریستی نظیر داعش، با گذشت زمان هرگز نمیتوانند از چنگ نفوذ و تسخیرشدگی توسط سازمانهای اطلاعاتی دولتهای زینفع  دربروند در حالیکه  یک حکومت تروریستی نظیر رژیم ایران با امکانات وسیع اطلاعاتی و مالی خود؛ به تسخیر چنین سازمانهایی، که مرور زمان آنها را رخنه پذیرمیکند میپردازد.

بنا بر این؛ خصومت ماهوی و مادر زادی با جامعه جهانی و آشوب آفرینی رژیم ایران است که همواره دغدغه غرب بوده  و هست ولی غرب و حکومتهای اقماری آن در این جبهه  نسبت به حکومت دینی ایران در موضعی بسیار ضعیف قرار دارند و از این روست که سعی کرده و میکنند بر سر موضوعی خِفت و گریبان رژیم ایران را بگیرند که بهانه آنان کاملاً وجاهت بین المللی داشته و برای مردم عادی خودشان هم قابل فهم باشد. آمریکا و متحدین آن در رویارویی با ایران سعی کرده اند، این چالشگری هسته ایی ایران را بهانه و توجیه واکنشی قرار دهند که در این ده ساله در برابر ایران  از خود نشان داده  و در انجام آن توانایی کافی هم دارند.

غرب هرگز نمیتوانست بخاطر کمکهای ایران به حماس، الشباب و حزب الله لبنان کشور ها را تحریم کرده و زیر فشار قرار دهد زیرا این نوع بهانه و دست آویز فقط بر وجهه رژیم اسلامی ایران درجهان اسلام و منطقه می افزود و راه گسترش نفوذ آنرا در منطقه و دنیاهموارتر میکرد و از آن دولتی مظلوم نواز و قلدر ستیز میساخت.

یک لحظه تصور کنیم که غرب، ایران را بخاطر دفاع از فلسطین و مخالفتش با حضور نیروهای نظامی ناتو در خلیج فارس و دریای عمان تحریم میکرد یا بخاطر کمکهای آن به مخالفین رژیمهای موسوم به انقلابی، غرب ستیز و جنبش های اسلامی! چنین تحریمهایی حتی در داخل خود آمریکا هم نه تنها طرفداران چندانی نمیافت بلکه در صورت طرح شدن  ۲۰ ـ ۳۰ میلیون مسلمان و سیاه پوستان آمریکایی را هم به نیروی پروکسیکال و هوادار ایرانِ استکبار ستیز  و مستضعف نواز در آنکشور تبدیل میکرد.

نمیتوان گفت که چالشگری و جاه طلبی هسته ایی ایران، در واکنشها و فشارهای دول غربی هیچ جایی نداشته است ولی بنظر من غرب درعین حال به این چالشگری جهان ستیزانه  رژیم ایران نیاز داشه است تا پیش زمینه های  ِاعمالِ شدیدترین فشارها، تا مرز خفگی کامل اقتصادی و انزاوی کاملتر آن در جهان و منطقه را برایش امکانپذیر سازد.

لذا با مبنا قرار دادن نکات فوق میتوان گفت که  پس از ده سال فشار و تحریم فشرده،غرب در رویکرد تحریم خود نسبت به ایران، دیگر به هدف خود رسیده است. فشار اقتصادی وادامه تحریمهای بیشتر بر ایران، دیگر کارد را فقط به مغز استخوان مردم میرساند که میتواند کاملاً نتیجه برعکس بدهد. از طرفی دیگر، غرب ایران را به چنان تنگنایی کشانده است که هم بعلت ماندگاری عوارض همین تحریمها و هم، بعلت سقوط قیمت نفت که همچنان، حد اقل برای مدتی ادامه خواهد یافت و از سوی دیگر بعلت موفق شدن در بسیج اعراب منطقه و… ، غرب دیگر به استفاده از ابزار های جدیدتری، برای ادامه فشار توجه دارد، راهکارهای جدیدی که پس از تحولات منطقه: درعراق، مصر، یمن و در آینده نه چندان دور، سوریه و لبنان، مستقیم تر و خُردکننده تر خواهند بود. بحران اقتصادی ایران ادامه خواهد یافت و شاید بسی شدید تر، هرچند تحریمها بتدریج کم خواهند شد ولی رژیم تهران دیگر بهانه ایی برای توجیه ادامه مشکلات نخواهد داشت.

تحریمهای اعمال شده بر ایران اگر هم در صورت توافق هسته برداشته شوند که (قطعاً تدریجی و نفس گیرانه برداشته خواهند شد)،هرگز ایران را به جایگاه گذشته خود نه در بازار جهانی نفت و نه در منطقه، نخواهند برگرداند.

و اما تا آنجا که به طرف ایرانی و کوتاه آمدن آن در مذاکرات هسته ایی مربوط میگردد، باید گفت؛ علت تسلیم ایران و تن دادنش به پیاده کردن بخش عمده پروژه هسته ای اش اینست که هدف عمده اش از اتمی شدن، بنظر من، هرگز؛ نه واقعاً تهدید جّدی اسرائیل و عربستان یا غرب، بلکه اُبهت و اتوریته یابی در بین توده های عوام ضدغربی مسلمانان منطقه، هم شیعه و هم سنی بوده است بنحوی که ایران شیعی و انقلابی را به مرکز توجه و کانون هدایت کننده جریانات سیاسی/ دینی در دنیاس اسلام مبدل کند، همان نقش که تقریباً روزگاری جما عبدالناصر داشت.

رژیم ایران قبل از اینکه بتواند بر برج افتخار قهر اسلامی و انقلابی علیه دنیای کفر و استکبار، تاج رهبری جهان اسلام را بر سر خود گذارد با این تسلیم هسته ایی، صندلی صعود به آن جایگاه، از زیر پایش کشیده شد. که البته با تأکید باید اضافه کنم که بنظر من از تسلیم رژیم و پایان یافتن قمارخطرناکی که مملکت ما را بسوی نابودی میبرد باید بسیار خوشحال بود.

حکومت ایران به آن هدفی که از قدرت اتمی شدن داشت دست نیافت ولی در عوض از توانمندی اقتصادی افتاد و در دنیا و منطقه چنان منزوی گشت و میهن ما را هم چنان به حاشیه تحولات منطقه راند که  کشورما دیگر برای همیشه ابتکار عمل و فرادستی استراترژیک را در منطقه از دست داده  و از کاروان توسعه اقتصادی در دنیا بازمانده است. جبهه ائتلافی عرب برای مداخله در یمن نه تنها استحکام خواهد یافت بلکه  چنان به شریک استراتژیک غرب در منطقه مبدل خواهد شد که راه بازگشت ایران به جامعه جهانی که غرب؛ محور و موتور اصلی آنست را بروی میهن ما خواهد بست.  بعید است که دولتهای نفتی خلیج فارس، که قطعاً در آینده عراق و لیبی هم بدانها خواهند پیوست به آسانی به دولت ما راه بدهند تا مجدداً به بازارهای نفتی گذشته خود دست یابد. (این توضیح را بدهم که رئیس جمهور عراق فوآد معصوم * در اجلاس دو روزه گذشته سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ در مصاحبه ایی با الشرق الاوسط در پاسخ به سئوال خبر نگار نسبت به موضعش در باره  ایجاد یک نیروی نظامی مشترک عربی گفت؛ بطور اصولی، عراق از هر ابتکاری که بتواند کمر تروریسم  و گروهای تروریستی را بشکند استقبال میکند. او گفت که جنگ علیه تروریسم، مسئله بکار گیری اشکال گوناگونی عملیات و اقدامات است که فراتر از عمل نظامی میرود. در عین حال یک نیروی مشترک عربی ضد تروریسم میتواند منبعی  مهم باشد تا به  هرکدام ازممالک عرب که نیاز داشته باشند کمک مستشاری بدهد. ما در عراق جنگجویانی داریم که میتوانند به چنین نیرویی کمک کنند.” اگر این اظهرات دوپهلوی رئیس جمهور عراق را در ظرف موقیعت زمانی بگذاریم معنای ان ایسنست که در اینده عراق میتواند یکی از این دول عربی  نیروی متحد عربی باشد. اگر عراق نخواهد به این اتحادیه بپیوندد در جهان عرب منزوی شده و در کنار ایران قرار خواهد گرفت و بنظر من، حتی رهبری شیعی کنونی عراق هم خواهان این امر نیست تا در یک کشتی در حال غرق در کنالر ایران قرار گیرد. نخست وزیر لبنان هم  تقریباً مشابه چنین مصاحبه ایی داشت.

نتیجه:

داعش را غرب یا آمریکا و اسرئیل نساخت بلکه آنرا مشخصاً دولت اسد و ایران آفریدند، ولی ظهور داعش در عراق و سوریه آن برکت آسمانی بود که به آمریکا و همپیمانان منطقه ایی اش امکان داد تا به منطقه برگردند و حضور نظامی بیابند و آنهم در پاسخ به درخواست کمک خود دولتهای منطقه.

القاعده را نیز آمریکا و متحدین آن نساختند ولی ظهور القاعده سبب شد تا فرانسه به مستعمرات سابق در آفریقا بازگشته و آمریکا در منطقه خاور میانه و خلیج فارس حضور نظامی خود را تقویت و تثبیت کند.

این آمریکا نبود که ایران اسلامی شده را به سوی اتمی شدن سوق داد، بلکه آمریکا فقط این ماجراجویی و بلند پروازی اتمی ایران را بهانه کرد تا کمر اقتصاد مملکت، که به تیول موقوفاتی رهبری نظام تبدیل شده است را خُرد کرده و شاخ انقلابیگری اسلامی آنرا بشکند. بلند پروازیهای و ماجراجوییهای رهبری مملکتمان، به عربستان کمک کرد تا بعنوان پدر بزرگ، حامی و فرمانروای بی چون و چرای ملل عرب در منطقه، به ابر قدرت نظامی و مالی  وسیاسی خاورمیانه تبدیل گردد.

آمریکا باز هم به این چنین بهانه هایی نیاز دارد و به بهانه سازان احسنت هم میگوید. حال باید دید رژیم حاکم بر میهن ما باز هم حاضر است چنین خدمات رایگانی به غرب و شرق بدهد.

فراموش کردم بگویم چین و روسیه هم به برکت این اتم شکافیها و موشک پراکنیها؛ بازار ایران را تسخیر کردند و بیش از  سه  دهه آنرا چاپیدند. آنها هم، به حق خود از این نَمَد مفت بازار ایران رسیدند تا حالا که دیگر ازآن نمد چیز زیادی باقی نمانده است و کیسه کشورهای عرب پرتر و جاذب تر است.

Asharq Al- Awsat

*  Q: The Arab League is looking into the idea of establishing a joint Arab military force. Do you support this?

In principle, Iraq is open to all ideas and initiatives that could break the back of terrorism and terrorist groups. As we said, the war on terrorism requires a multi-pronged approach that goes beyond the military side. At the same time, an Arab military force to fight terrorism could be an important resource to help any Arab state that requires military assistance. We in Iraq have fighters that we can contribute to any such force.

 

*

سیسی درمصر سنگاپورمیسازد

Share Button

مصر و امارات متحده عربی قرار داد ساخت یک پایتخت  جدید در شرق  قاهره را امضاء کردند

یک قطار برقی قرار است  این پایتخت جدید که هنوز نام آن تعین نشده است را به قاهره متصل کند. برق این شهر بطورعمده  از انرژی خورشیدی تأمین خواهد گردید. در این شهر یک فرودگاه بین المللی بزرگتر از فرودگاه لندن ساخته خواهد گردید. و برنامه های وسیعی برای گسترش توریسم نیز در دست تهیه و اجراست.

A handout picture made available on March 14, 2015 by the Egyptian presidency shows Egyptian President Abdel-Fattah El-Sisi (R) and Prime Minister and Vice President of the UAE and ruler of Dubai Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (C) listening to Egyptian investment minister Ashraf Salman (3rd-R) as they look at a scale model of the new Egyptian capital displayed at the congress hall in the Red Sea resort of Sharm El-Sheikh. (AFP Photo/Mohamed Samaaha/Egyptian Presidency HO)

A handout picture made available on March 14, 2015 by the Egyptian presidency shows Egyptian President Abdel-Fattah El-Sisi (R) and Prime Minister and Vice President of the UAE and ruler of Dubai Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (C) listening to Egyptian investment minister Ashraf Salman (3rd-R) as they look at a scale model of the new Egyptian capital displayed at the congress hall in the Red Sea resort of Sharm El-Sheikh. (AFP Photo/Mohamed Samaaha/Egyptian Presidency HO)

کشورهای ساحلی خلیج در پروژه گسترش کانال جدید موازس کانال سوئز به مصر کمک میکنند

الشرق الاوسط گزارش میدهد که مصر و امارات متحده عربی برای سرمایه گذاری در پایتخت جدید مصر که طرح آن تهیه شده است به توافق رسیدند. هدف از ساختن این پایتخت جدید که در چند ده کیلومتری قاهره ساخته خواهد شد، سبک کردن بار ترافیک و جمعیت قاهره است. این پایتخت در مساحتی بوسعت ۷۰۰ کیلومتر و باندازه سنگاپور خواهد بود. یکی از برگترین شرکتهای ساختمانی دوبی، شرکت ساختمانی عمار که مجری بزرگترین پروژه های ساختمانی و برج الخلیفه که بلند ترین برج دنیا است دردوبی بوده است، شرکت کننده عمده این پروژه غول آسا میباشد.

این سرمایه گذاری عظیم  بخشی از سرمایه گذاری هایی است که در جریان کنفرانس توسعه اقتصادی مصر( Egypt Economic Development Conference (EEDC) ) که دوهفته پیش در شرم الشیخ برگزار شد، روی آن توافق گردیده است. هزینه این شهر جدید، ۴۵میلیارد دلار تخمین زده میشود و  ۱٫۵ میلیون  فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. این کنفرانس تا کنون موفق شده تا  مبلغ ۱۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی را ثبت کند. دیگر پروژه غول آسایی که قرار است اجرا شود، ایجاد یک کانال کشتی رانی جدید، موازی با کانال سوئز است که هرچند عظمت آن باندازه این شهر جدید نیست ولی اهمیت اقتصادی آن نیز کم نیست. این کانال جدید که طول آن ۱۹۳ کیلومتر خواهد بود، توقف کشتیهای گذرنده از کانال سوئز را از ۱۱ ساعت به ۳ ساعت تقلیل خواهد داد. با ایجاد این کانال، گذرگاه آبی سوئز که اینک عمدتاً یکطرف است دو طرف خواهد شد.  درآمد سالیانه این کانال جدید ۵ میلیارد دلار پیش بینی میشود. محب مامیش، رئیس کانال سوئز میگوید پروژه های جانبی برای این  کانال بیش از خود آن است. هدف اینست که منطقه اطراف این کانال به یک مرکز بزرگ صنعتی در منطقه تبدیل شود که در  آن از جمله صنایع اتوموبیل سازی، پتروشیمیایی،. شیشه سازی  و دیگر صنایع ایجاد شود.

یک قطار برقی قرار است  این پایتخت جدید، که هنوز نام آن تعین نشده است را به قاهره متصل کند.  برق این شهر بطورعمده  از انرژی خورشیدی تأمین خواهد گردید. در این شهر یک فرودگاه بین المللی بزرگتر از فرودگاه لندن ساخته خواهد گردید. و برنامه های وسیعی برای گسترش توریسم نیز در دست تهیه و اجراست.

پایان خلاصه گزارش الشرق الاوسط. علاقمندان میتوانند اصل مطلب را به انگلیسی در زیر بخوانند.

 

center;”>Egypt, UAE ink deal to build brand new capital east of Cairo

A handout picture made available on March 14, 2015 by the Egyptian presidency shows Egyptian President Abdel-Fattah El-Sisi (R) and Prime Minister and Vice President of the UAE and ruler of Dubai Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (C) listening to Egyptian investment minister Ashraf Salman (3rd-R) as they look at a scale model of the new Egyptian capital displayed at the congress hall in the Red Sea resort of Sharm El-Sheikh. (AFP Photo/Mohamed Samaaha/Egyptian Presidency HO)

 

Gulf countries support new Suez Canal expansion project

A handout picture made available on March 14, 2015 by the Egyptian presidency shows Egyptian President Abdel-Fattah El-Sisi (R) and Prime Minister and Vice President of the UAE and ruler of Dubai Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (C) listening to Egyptian investment minister Ashraf Salman (3rd-R) as they look at a scale model of the new Egyptian capital displayed at the congress hall in the Red Sea resort of Sharm El-Sheikh. (AFP Photo/Mohamed Samaaha/Egyptian Presidency HO)

Sharm El-Sheikh, Asharq Al-Awsat—Egypt and the United Arab Emirates on Saturday signed a deal to build Egypt’s new administrative capital, east of the existing capital Cairo.

The agreement to build the new, as-yet unnamed capital was signed between Egypt’s Ministry of Housing and Capital City Partners, a group of investors led by Mohamed Alabbar, the chairman of Dubai real-estate giant Emaar Properties, famous for developing some of the UAE’s most iconic real estate projects, including the Burj Khalifa, the world’s tallest building.

The deal comes as part of the Egypt Economic Development Conference (EEDC) currently taking place in the Red Sea resort city of Sharm El-Sheikh. The Egyptian government is hoping through the conference to attract much-needed investments from Gulf and global partners, in order to fulfil future development plans, among them plans to build the new capital.

The new city will take up 270 square miles (700 square kilometers)—roughly the size of Singapore—and should take seven years to build, Egypt’s Housing Minister Mustafa Madbouli said on Saturday while showing President Abdel-Fattah El-Sisi and the UAE’s Vice President and Prime Minister, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a model of the proposed city.

He added that the new capital, which will cost around 45 billion US dollars to build, should create around 1.5 million new job opportunities and would be a “sustainable city,” relying heavily on solar power and using an electric-powered train to connect it with Cairo.

Plans for the city also include an airport larger than London’s Heathrow, a large central park, schools, hotels and residential spaces for more than 7 million inhabitants.

This should take pressure off the existing capital Cairo, currently buckling under the strain of an estimated 20 million inhabitants—predicted to double by 2040—and a host of outdated and crumbling infrastructure.

Gulf countries have thus far promised a total of 12 billion dollars in direct central bank deposits to Egypt during the conference, which has now attracted more than 115 billion dollars in commitments from global investors.

Among them are investments for the Suez Canal region, which is seeking to benefit from new expansion plans announced last year to build a new canal parallel to the existing one.

The current canal only allows for one-way traffic along its 120-mile-long (193-kilometer-long) tract, except occasionally during less busier periods. The new proposed 45-mile-long (72-kilometer-long) parallel canal should allow 46 ships to cross the channel simultaneously and reduce waiting times for ships from 11 to three hours.

Speaking at the EEDC during an open session on the new canal on Saturday evening, Mohab Mamish, the head of the Suez Canal Development Authority, said once complete the new project should help treble the canal’s yearly revenues, currently standing at around 5 billion dollars each year.

He spoke to Asharq Al-Awsat shortly after the session and thanked Egypt’s Gulf partners Saudi Arabia, the UAE and Kuwait for supporting the project.

Speaking of Gulf investments for slated tourism and manufacturing facilities planned for the Suez Canal region, he said: “Everyone is coordinating to invest in these areas because they are now on the up and represent lucrative opportunities due to the canal’s central geographical location with respect to the entire world.”

“Through this region you can access not only global markets but also the domestic Egyptian market, which is a large one,” he added.

Mamish said Egypt hoped to transform the Suez Canal region into a major manufacturing hub, which will include building car assembly plants as well as glass and petrochemical manufacturing facilities.

Speaking to Asharq Al-Awsat on Saturday, veteran Egyptian statesman and former Arab League secretary general Amr Moussa said the conference had been a great success and had “exceeded all expectations.”

“The important thing now is to build on this and make the best use of the funds pledged . . . and by this I mean what comes after the conference, whereby the Egyptian Investment Ministry should work with renewed energy in order to direct these investments to benefit the Egyptian people.”

Sawsan Abu Husain contributed additional reporting.

رویارویی دوائتلاف: اسلامیسسم وکمونیسم باغرب واتحادیه عرب

Share Button

پیش نوشتار: عکس زیر تظاهرات مشترک کمونیستها و اسلامیستها را در یکی از کشورهای عربی نشان میدهد. این عکس نیازی به تفسیر ندارد تا آرایش سیاسی نطامی جدیدی که در جغرافیای سیاسی (ژئوپولیتیک و ژئو استراتژیک) منطقه رخ میدهد را تبین کند ولی درج این عکس در سایت سپاه، نیز خود بهترین بیان ایجاد محور ائتلافی کمونیستها و اسلامیستها  در برابر محور ائتلاف غرب و ائتلاف کشورهای عربی برهبری عربستان است. این عکس نشان میدهد که باقیمانده شبکه چپ سابق روسی همچنان با کمک مالی ایران در جبهه واحدی با اسلامگرایان قرار دارند و برای آنها اولویت با پیروزی اسلام نوع ایرانی بر غرب و دولتهای متمایل بدان است. 

تجاوز نظامی عربستان/ لحظه‌ به لحظه با یمن

تونس یمن

فارس نیوز(ارگان نیمه رسمی سپاه)

تجاوز نظامی عربستان/ لحظه‌ به لحظه با یمن
«محمد علی الحوثی»: تهدید بودن انصارالله برای عربستان دروغ است/ارتش یمن کنترل شهر «بیحان» را به دست گرفت/تظاهرات در تونس علیه تجاوز عربستان به یمن.

چهارمین روز تجاوز عربستان سعودی به یمن در حالی آغاز شد که صبح امروز انفجارهای مهیبی در شرق صنعا به گوش رسید و ضدهوایی‌های ارتش یمن همچنان در حال هدف‌گیری جنگنده‌های متجاوزند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، بامداد پنج‌شنبه هفته گذشته سفیر عربستان در آمریکا از آغاز عملیات «توفان قاطع» برای تجاوز نظامی به حریم یمن خبر داد و اعلام کرد که این عملیات بامداد پنجشنبه ساعت ۲۴ به وقت عربستان سعودی با دستور ملک سلمان شاه این کشور آغاز شده است.

۱۰ کشور در این تجاوز نظامی مشارکت دارند که شامل اعضای شورای همکاری خلیج فارس‌ به جز کشور عمان، به علاوه ترکیه، اردن، مصر و سودان است.

..

نگاهی به یمن،اسلام وکمونیسم ازاندیشه تاعمل

Share Button

بی هیچ تردیدی پیکار عربستان برای خفه کردن نطفه تهدید در یمن، نه فقط پیکار آن کشور، بلکه پیکار همه ملل منطقه برای آزادی، ترقی واقعی سیاسی و اجتماعی است زیرا در پس شورش یمن، حتی اگرحوثیهای آنجا مظلوم هم بوده  وحق شورش هم داشته باشند، رژیم ایران قرار دارد و این شورش در خدمت تحکیم رژیم ایران و گفتمان فرقه گرایانه آنست نه در خدمت توسعه و ترقی و آزادی مردم قبایل حوثی و یمن.( حوصله کرده تا آخر بخوانید!)

کاپیتان گرسیا و سردار ایرانی

از آغاز تاریخ تا امروز فلسفه که بنیادش بر تعقل و دین که بنیادش برمتافیزیک یعنی دنیای ورای مادی و طبعیت میباشد، هیچ یک از مسائل مشخص فراروی بشر را حل نکرده اند. اما خدمت اولی، گسترش دادن افق فکری بشر از دنیای پیرامونی حیوانی او به فراسوی هستی و هستایی او بوده است و خدمت دومی که بر بنیاد متافیزیک قرار داشته، آفرینش یک کانون و پایگاه روانی و روحی و یک نظامی اخلاقی بوده است که در آنجایی که کارکرد درست  و طبیعی خود را داشته  از احساس بیکسی و تنهایی انسان کاسته و برای او باید و نشایدهای اخلاقی ایجاد کرده است تا انسانها همدیگر را تکه پاره نکرده، نکُشند و نخورند.

در دوران معاصر، کمونیسم بعنوان نوعی فلسفه که هم، کل هستی را توضیح میداد وهم برای زندگی زمینی انسان نسخه حاضر و آماده داشت توسط کمونیستهای روسی در روسیه تزاری پیاده شد. و در پایان دهه ۷۰ مسیحی، اسلام نیز که بهمان  سبک و سیاق  کمونیسم نسخه حاضر و آماده و حتی جامعتر و فراگیرتری برای زندگی زمینی مردم داشت در ایران شاهنشاهی پیاده شد. آن یک در روسیه و این یک در ایران پیاده شدند؛ تا این  دولتها و ملتهای تحت فرمانشان را از قطار تاریخ پیاده کرده و در دنیا شر بپا کنند ومدینه های وهمی و ناساختنی را خود بسازند، اما تغیر دائمی شرایط و چربشِ دائمی و فزاینده  منافع گروهی و شخصی، بیدار شدن شهوت قدرت و ثروت در گروهای زینفع تازه بقدرت رسیده و متولیان آن آئینها بود که از درون دینامسیم و پویش آن دیسکورسها سر بر میکشید و خود را بر کل سیر تحقق و تحول آنها چیره میکرد.  سیر پویای زندگی با احکام جزمی و آئینی شده آن مکاتب در تناقض بنیادی بود و بنا بر این  نه آن کمونیستها و مسلمانان را به آئین نخستینشان  پایبند نگاه میداشت و نه جامعه متحول در این دو سرزمین میتوانستند  در آن قالب از پیش ریخته شده پولادین خود را جای دهند.

نتیجه ی چنین تناقضی بین یک دکترین سیاسی آئینی( ایدئولوژیزه) شده با الزامات عملی یک زندگی متحول، وقتی در روسیه پیاده شد، کمونیسم برژنفی از آن حاصل گشت و وقتی اسلام سیاسی در بهمن ۵۷ در میهن ما ایران مستقر گردید نتیجه اش همین حکومت اسلامی کنونی برهبری مقام معظم است . آن اولی اوج تکامل خود را در باندهای گریلایی کلمبیایی کاکوئین فروش و حکومت پادگانی کره شمالی و کاپیتال/کمونیسم چینی و مافیاکراسی پوتین متعین و متحقق کرد و این یک در لومپنکراسی دینی  یا رجاله سالاری حاکم بر ایران به رهبری مقام عظما  تا در سیر تحّققی خود، داعش در عراق و سوریه،  بوکوحرام در نیجریه و الشباب و القاعده و… ، خود را برون زاید. آن گروه نخست هنوز خود را کمونیست میدانند و این دومی ها هم، هنوز خود را مسلمان لذا میتوان با قطعت گفت؛ کمونیسم همان است که در کره شمالی امروز و اتحاد شوروی دیروز بود و اسلام سیاسی هم همین داعش و القاعده در شکل دولتی نشده و جمهوری اسلامی در شکل دولتی آن میباشد.

پارادوکس قضیه اینست که اگر بگوییم اولیها کمونیست نیستند چون با احکام و آیات کلاسیک کمونیستی مطابقت ندارند، درست نگفته ائیم زیرابافتمان و نسوج فکری اینها همگی ازهمان عنصر ارثی( ژنتیکی) کمونیسم سر و تن برآورده است و اگر بگوئیم کمونیست هستند میبینیم که بین اینکه اینها میگویند با آنچه پیامبران کمونیسم گفته اند از زمین تا آسمان تفاوت است.

اگر رژیم دینی ایران را آخوندی، روحانی، دینی و اسلامی درنظر بگیریم می بینیم قد و قواره اینها که آمده اند با آن آخوندهایی که واقعاً روحانی بودند و در میان مردم اصول فقهی را تعلیم داده و تفسیر میکردند، درس زُهد و اخلاق میدادند، از مداراگری و صبر(حلم)  بخشش و گذشت سخن میگفتند، از نان خشک و جوین خوردن علی و یا جنایی بودن گرفتن زیور پای یک زن یهودی* توسط یک مسلمان نزدیک به محمد حرف میزدند، از گذران محمد با چند دانه خرما  برای سیر کردن شکمش در روز حرف میزدند، از پشت کردن به دنیای مادی و فانی ودل به دنیای باقی سپردن، از آزاد بودن زنان  و حتی کمونیستها تحت نظام قُدسی حکومت اسلامی حرف میزدند در دفاع از مستضعفین و جهاد با مستکبرین، روضه ها  و مدیحه ها  میخواندند و.. ، ابداً مطابقتی ندارد.

این آخوندهای بنام دین و اسلام بقدرت رسیده، حتی دیگر با قیامت هم کاری ندارند و خودشان در این دنیا به نیابت از طرف خدا، جهنم و بهشت درست کرده و بر حسب رابطه یا ضابطه خاص خویش پاداش یا کیفر میدهند. حواله دادن گنه کاران به سید الشهدا و روز قیامت و باز و خواست  در روز محشرجای خود را به حواله دادن آنان به معامله خودشان و داغ و درفش سپاه و دانشگاه توابسازی اوین داده است.  اجر و پاداش اخروی،عوض دادن و گرفتن نیکوکاران از باب الحوایج  نیز بجای حواله شدن  و حواله دادن به اولیاء و انبیاء به خزانه  قابلِ غارت مملکت و ثروت ملی  داده میشود.

در حقیقت بین آن احکام امید بخش و زیبای کتابی و موعظه بافانه زیبا و انسانی  و متعالی و این چهره کریه فساد و جنایت و بدکرداری و قابل لمس، تناقضی نیست. بحث این نیست که آنها و اینها کمونیست یا مسلمان هستند یا نیستند. بلکه واقعیت اینست که شوروی برژنفی تحقق تاریخی آن آئینی بود که مارکس تدوین و تئوریزه اش کرد، انگلس آنرا پرداخت، لنین آنرا روسی و مائو آنرا چینی، انورخوجه آنرا آلبانیایی، کیم ایل سون آنرا کره ایی، حفیظ الله امین آنرا افغانی و زیاد باره آنرا سومالیایی کرد، و بقیه دنباله و سلسله این تبار: تروریست/ کمونیست کلمبیایی، بریگاد سرخیهای ایتالیایی، بادرماینهوف آلمانی و چریکهای فدایی خلق ایران و حزب  تماماًروسی توده ایران، همه و همه آن فلسفه و دکترین سیاسی مارکسیستی را بر حسب زائقه گروهی  و دسته بندی خود تفسیر و تعبیر کرده، با منافع خود تطبیق داده و در سر زمین خود به اجرا گذاردند.

نه تناقضی بمعنای منطق تکامل تاریخی در این بدسرنوشتی این دو آئین وجود دارد و نه پارادوکسی در بین است این عجوزه و عفریته امروزی همان ستاره خوشگلی و جذاب دیروزی است.

ولی این عدم تناقض مانع ایجاد مشکل برای چون منی که میخواهم از حکومت ایران نام ببرم نمیگردد.

در گِل، حیران میمانم که این رژیم را آخوندی بنامم که میدانم؛ هم هست و هم نیست. اسلامی بنامم، که میدانم هم هست و هم نیست. ایرانی بنامم میدانم هم هست و هم نیست.

واقعیت دردناک اینست که این رژیم، همه اینها  هم هست  و هم نیست. این رژیم بخشی از ذات درهم و بهم پیجیده جامعه دین و آخوند زده ماست. این رژیم در حقیقت فشرده و غربال شده تمام آن چرک و کثافت و نخاله ی تاریخی و سیاسی و فرهنگی است که در ذات جامعه ما و هر جامعه دیگری وجود داشته و  دارد ولی در جوامع دیگر، بدلیل سرزندگی و توسعه اجتماعی اشان؛ شرایط ظهور و برآمدن نیافته و یا نمی یابند. مانند تکه پاره ابرهای پراکنده ایی که فقط تحت شرایط معینی بارانی میشوند و همیشه همه ابرها بارانزا نیستند از کنار تاریخ میگذرند.

این مقدمه طولانی را برای این آوردم که نتیجه بگیرم:

رژیم کمونیستی/برژنفی شوروی که دردهه ۶۰ و هفتاد، َنَفسِ انقلابیگری اش گرفته شده  و ریه هایش از کار افتاده بودند، دیگر با دستگاههای تنفسی  پیروزیهای صوری برون مرزی  نظیر گسترش جنگهای  باصطلاح آزادیبخش که در حقیقت اسارتبخش بودند؛ مانند جنگ های هندوچین و آفریقا و خاور میانه  و دستاورد های نمایشی تسخیر فضا، به قیمت ازهم پاشیدگی اقتصاد امپراطوری کماندویی کمونیسم اتحاد شوری نفس میکشید و استنشاق میکرد. شیفتگان جهان شرق و دشمنان جهان غرب کاری با این نداشتند که نظام کمونیستی و دولتهای برآمده از جنبشهای رهایی بخش ضد امپریالیستی چقدر سفره مردم خود را رنگین تر کرده اند ـ و هنوز کار هم ندارند ـ چقدر برای مردمانشان امکانات تحصیلی و شغلی آفریده اند چقدر وارد بازار جهانی شده و  چقدر استفاده از نیروی کار و منابع انسانی را  جایگزین استحصال منابع طبیعی و زیر زمینی خود کرده اند.

برای شرق شیفتگان و غرب ستیزان، میزان و معیار پیشرفت تحمیل هزینه به غرب مهم بود؛ تعداد کشته شدگان سربازان و مردم ممالک امپریالیستی در جنگها ازآدیبخش، میزان سرزمنهای آزاد شده، تعداد حکومت های غربگرای سرنگون شده بود و افزایش کشورهای شرق گرا و ضد امپریالیست و.. ، معیار ترقیخواهی و  وباور به عکس آن واپسگرایی بودند.

نظامِ ورشکسته، فاسد و کماندویی شووری و احزاب کمونیستی وابسته بدان؛ با غرور آفرینی در اطراف  این جبهه جهانی مصنوعاً ساخته و به دنیا تحمیل شده تحت عناوین: نیروهای مترقی و دموکراتیک و دول ارتجایی، جبهه صلح و ترقی  و جبهه امپریالیسم جهانی، جبهه سوسیالیسم جهانی و جبهه کاپیتالیسم و.. ،   ارزشگذاری و  معیارسازیهایی کرده  بودند که آن ارزشها و مفاهیم مربوطه بدانها به ذهنیت بخش بزرگی از مردم سراسر جهان تبدیل شده بودند و میباشند که مبطلا اشدگان به آن نظامهای ارزشی را به موضع گیری، برحسب این مرزبندهای  کاملاً نادرست میکشاند. با اتکاء به همین معیار های من در آوردی، دل مردم را چنان با ناپیروزیهای پیروزی نمایانه خوش میکردند  که انها تیرگی افق سیاسی برابر خویش را نمیتوانستند ببینند.

امروزه رژیم حاکم بر تهران را که سردرگمم، آنرا آخوندی، ولایی اسلامی یا ایرانی بنامم، دقیقاً همان نسخه پس از جنگ اتحاد شوروی را در منطقه و میهنان پیاده میکند. بجای توسعه برنامه ریزی شده صنایع، ایجاد اشتغال  و بهسازی محیط زیست و.. ، دنبال جاهطلبیهای اتمی و فضایی است که با ظرفیت و زیر ساخت اقتصادی مملکت کمترین تناسبی ندارد؛ در پی اتمی شدن، موشکی شدن و قدرت منطقه ایی  و جهانی شدن است که اینها نیز با ظرفیت آن تناسبی ندارد لذا رژیم مجبور میشود کاستی این کم ظرفیتی و ضعف زیرساختاری توان نظامی خود را با برانگیختن احسسات مذهبی شیعی و فرقه گرایانه وابزاری کردن دین و مذهب عبا و عمامه در داخل کشور و منطقه پُر کند، غافل از اینکه توان نظامی استراتژیک و جایگاه ژئواستراتژیک آن نمیتوانند با جهادی و استشهادی کردن مردم و برافروختن آتش فرقه گرایی شیعی ـ سنی جبران شوند، زیرا سوخت و انرژی انگیزش مذهبی و فرقه ایی، تاریخ مصرف محدودی دارد و آنچه پایدار و قابل اتکاست پیشرفت اقتصاد، فرهنگ ملی است که احساسات پایدار میهن پرستانه می آفریند.

رژیم برای استتار کردن شکستها و ناکامی هایش به ماجراجویی سیاسی در منطقه و در آنسوی منطقه نیاز دارد. رژیم در اجرای این سیاسیت ماجاجویانه است که در یمن به تحریک و فتنه آفرینی دست زده است و با بن بست قرار گرفتن در آنجا  کشتی مملکت را بسوی صخره های مهیبی میراند که در هم شکستن و غرق شدنش قطعی اشت.

من با قطعیت میگویم برخلاف تبلیغات رسانه های وابسته به رژیم ، شورش حوثیهای یمن شکست خواهد خورد. تمام دنیا در پشت سر رئیس جمهور قانونی یمن منصور هادی ایستاده و از عملیات “ طوفان قاطع” و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان  در این رویارویی پشتیبانی میکند. همین امروز دیوید کامرون پشتیبانی کامل دولت خود را از عربستان و عملیات “طوفان قاطع” آن اعلام کرد. فرانسه نیز از این عملیات دفاع میکند. در منطقه علاوه بر کشورهای عرب منطقه، ترکیه و پاکستان نیز از این عملیات دفاع کرده ند.

امروز و فردا، در شرم الشیخ(مصر) اجلاس بسیار مهم سران اتحادیه عرب برای تأسیس “پیمان نظامی واکنش سریع” در منطقه برای رویارویی با تهدیدات منطقه ایی تشکیل میگردد. در مرکز این پیمان، مصر با ۹۰ میلیون جمعیت و عربستان با ۷۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی و روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت، ( + و سایر دول حاشیه خلیج هم با ۸۰۰ میلیارد دلار ارزی و باتولید روزانه ۷ میلیون بشکه)، قرار دارند. این اتحادیه نظامی درحقیقت ادامه پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یعنی ناتو است.

ایران  خمینی وخامنه ایی و آخوند زده، برسر آنست تا با این اتحادیه؛ بحساب و هزینه ملت ایران و از طریق برانگیختن شیعیان تحریک و آلت دست شده، در بیفتد.

رژیم با رجزخانی پیرامون پیشروی حوثیها در یمن، باندهای شیعه در عراق ، حزب الله در لبنان، موشک و فشفشه  پراکنی سپاه در خلیج فارس و ماورای آن، شق القمر سپاه قدس و ناپلئون سازی از گروهبان گارسیای ایران ولایی، سردار قاسم سلیمانی، و قالب کردن پروژه اتمی خود بعنوان یک پروژه ملی، به چشم ملت خاک میپاشد.

سخن آخر: آرایش سیاسی دنیای پس از فروپاشی کمونیسم، بویژه پس از بهار عربی و انقلابات مصر و تونس، ( وتغیرات در شرف وقوع در سوریه، لیبی، عراق و لبنان) و دیگر تحولات در کل منطقه  تحول اساسی یافته است. آمریکا و اسرائیل ستیزی که تا پیش از این تغیر اساسی(پارادایمیک) که برای برخی قشرهای اجتماعی و نحله های سیاسی خریدار داشت؛ دیگر امروزه  نه تنها ملاک ترقی خواهی و میهن پرستی نیستند بلکه نشانه عقب ماندگی سیاسی و تبدیل به رله  و ترانسفورموتور سیاسی شدن برای بلوک ایران ولایی، روسیه پوتینی و سوریه بشار اسدی و .. ، میباشد.

پیکار جاری عربستان برای خفه کردن نطفه تهدید در یمن ، نه فقط  صرفاً پیکار آن کشور، بلکه پیکار همه ملل منطقه برای آزادی، ترقی واقعی سیاسی و اجتماعی است زیرا در پس شورش یمن، حتی اگرحوثیهای آنجا مظلوم هم بوده  وحق شورش هم داشته باشند، رژیم ایران قرار دارد و این شورش در خدمت تحکیم رژیم ایران و گفتمان فرقه گرایانه آنست نه در خدمت توسعه و ترقی و آزادی مردم قبایل حوثی و یمن و افتخاری برای مردم ایران.

پیروزی (محال) گروهبان گارسیای ایرانی و سپاه قدس آن در یمن و عراق، سردار سلیمانی نه پیروزی ملت ایران بلکه ضربه ایی به تلاش مردم ما برای آزادی خودشان از چنگ این رژیم است. جنگ نیابتی در یمن و عراق و.. از سوی رژیم، نه جنگ ملت ایران با دشمن بلکه گرم کردن تنور مشروعیت باندهای مافیایی حاکم بر میهن ماست.

دول عرب حتی اگر دوست تاریخی ملت ما هم نباشند، در این برهه تاریخی و در این جبهه که در منطقه بین ایران خامنه ایی و دول و ملل منطقه گشوده شده است، در راستای منافع بلند مدت مردم ایران عمل میکنند.

در عملیات نظامی عربستان  در یمن، بین منافع مردم ما و ملل عرب همپوشی کامل و ۱۰۰%ی استراتژیک وجود دارد.

آن نیروهایی که سعی میکنند، بین رژیم حاکم بر میهنمان  و ایران بعنوان میهن ما؛ بین منافع ملی ما و منافع رژیم علامت تساوی گذارند و پیروزیهای رژیم را در فراسوی مرزها یا در زمینه مذاکرات هسته ایی، پیروزی ملت بزرگ ایران به ذهن مردم القاء کنند، نقشی مخرب تا حد خیانت آمیز مرتکب میگردند.

تحولات یمن نقطه چرخشی تاریخی در سیاست و ژئوپولتیک منطقه است با بُردی جهانی. ما حق اشتباه کردن در این برهه حساس و سرنوشتد سازِ تاریخی را نداریم!

خلبانان عربستانی و اماراتی به نیابت از سوی صلح و ثبات و توسعه سیاسی، با چشم انداز   دموکردسی و ترقی، توسعه  …،در یمن مواضع شورشیان حوثی را میکوبند و تنها حرفی که ما ایرانیان میهن و آزادی دوست در این زمینه میتوانیم داشته باشیم اینست: طراحان و فرماندهان “طوفان قاطع”! ـ  ما متشکریم! قلب ما با شماست اگر چه خودمان نمیتوانیم با شما باشیم!

خبر بعدی:

بنوشته نهارنت امروز، قریب ۵۰۰۰ نفر افراد سپاهی ایران وو حزب الله لبنان و شیعان عراق در یمن هستند که در عمیلات نظامی بنفع حوثیها شرکت دارند

“According to estimates, there are 5,000 Iranians, (members of the pro-Tehran Lebanese movement) Hezbollah and Iraqi militia on the ground in Yemen,” he added.

۳ militias quit Iraqi siege of Daesh over US air rol

Share Button

Al Rashid airbase, Iraq: Three major militia groups pulled out of the fight against the Daesh in Tikrit on Thursday, immediately depriving the Iraqi government of thousands of their fighters on the ground even as US warplanes readied for an expected second day of air strikes th

Move deprives Iraqi government of thousands of fighters for ground operationyemen4

Iraqi Prime Minister Haider Al Abadi (C) looking at a map as he visits the commanders of Iraq’s government forces at Speicher military base, near the northern Iraqi city of Tikrit.

Al Rashid airbase, Iraq: Three major militia groups pulled out of the fight against the Daesh in Tikrit on Thursday, immediately depriving the Iraqi government of thousands of their fighters on the ground even as US warplanes readied for an expected second day of air strikes there.

The militia groups, some of which had Iranian advisers with them until recently, pulled out of the Tikrit fight in protest of the US military air strikes, which began late on Wednesday night, insisting that the Americans were not needed to defeat the extremists in Tikrit.

A fourth Shiite militia group said it would remain in the battle in Tikrit, but vowed to attack foreign members of the US-led coalition, raising the possibility that it might turn anti-aircraft fire against US planes from what had been Iraqi fighting positions.

US military leaders were likely to welcome the withdrawal of the groups, so long as enough Iraqi fighters remain to keep the pressure on the Daesh’s holdouts. Before starting the air strikes, US officials demanded that Iranian officials and the militias closest to them to stand aside, and had expressed concerns about sectarian abuses in areas controlled by the militias.

But too great or abrupt a withdrawal by militia forces, analysts said, could complicate the entire Iraqi counteroffensive. Even with the militias involved, officials said the current pro-government force would not be large enough to help take Mosul back from the Daesh.

Together, the four Shiite groups that were pulling out represent more than a third of the 30,000 fighters on the government side in the offensive against the Daesh, analysts said.

“We don’t trust the American-led coalition in combating ISIS [Daesh],” said Naeem Al Uboudi, the spokesman for Asaib Ahl Al Haq, one of the three groups that said they would withdraw from the front line around Tikrit. “In the past they have targeted our security forces and dropped aid to ISIS [Daesh] by mistake,” he said.

One of the leaders of the biggest militias in the fight, the Badr Organisation, also criticised the American role and said his group, too, might pull out.

“We don’t need the American-led coalition to participate in Tikrit. Tikrit is an easy battle; we can win it ourselves,” said Mueen Al Kadhumi, who is one of the Shiite militia group’s top commanders.

“We have not yet decided if we will pull out or not,” he said. The Badr Organisation’s leader, Hadi Al Ameri, was shown on Iraqi Television leading the ground fight in Tikrit on Thursday.

The office of Prime Minister Haider Al Abadi announced Thursday night that he went personally to Tikrit, presumably to persuade Al Ameri to keep his fighters in the field.

Potentially catastrophic

The Badr Organisation fields the largest cohesive ground force in the conflict, and its withdrawal from Tikrit would be potentially catastrophic, according to Wafiq Al Hashimi, head of the Iraqi Group for Strategic Studies.

“Dr Abadi rushed into this decision to liberate Tikrit with the Americans without taking time to work out a compromise among all these groups and the Americans, most of whom have a lot of disputes with the Americans,” Al Hashimi said.

Meanwhile, another Iranian-aligned Shiite militia group reacted with defiance and threats against the Americans.

“We are staying in Tikrit; we are not leaving and we are going to target the American-led coalition in Tikrit and their creation, ISIS [Daesh],” said Akram Al Kabi, the leader of the Al Nujabaa Brigade, a powerful militia that has previously sent fighters to Syria on behalf of the Bashar Al Assad government.

The US air strikes in Tikrit began late on Wednesday night and continued for eight-and-a-half hours, subsiding at dawn on Thursday, when Iraq’s handful of Russian-made fighter jets took over from this base on the outskirts of Baghdad and further bombed Tikrit in a succession of daytime raids.

The other groups that announced they would boycott the Tikrit operation were Qatab Hizbullah, which like Ashaib Ahl al-Haq is closely aligned and supported by Iran, and the Peace Brigade, the latest name for a militia made of up followers of the Shiite cleric Moktada Al Sadr, previously known as the Mahdi Army.

Hakim Al Zamily, one of the leaders of the Sadr group, said his group had warned it would pull out of the Tikrit fight if the Americans were brought in. “We don’t trust the Americans, they have targeted our forces many times in so-called mistakes,” he said.

Still bitter

Sadr, whose troops fought bitter battles against the Americans during much of the Iraq war, said his group was pulling out because, in his words, “the participation of the so-called international alliance is to protect ISIS [Daesh], on the one hand, and to confiscate the achievements of the Iraqis, on the other hand.”

Since March 2, Daesh forces in Tikrit have been under attack by the Iraqi militias, collectively known as the Popular Mobilisation Committees, and regular Iraqi military forces, together numbering more than 30,000 fighters.

Still, a much smaller force of Daesh fighters has been able to hold them off in a few areas of the city for almost four weeks. In recent days, despite the claims of self-sufficiency made by militia commanders, Iraqi military officials said US air strikes were needed to break the deadlock.

The militias who were withdrawing did not say they were quitting their positions in the Tikrit area altogether, or in adjoining areas of Salahuddin province, just returning to their nearby bases and boycotting the front-line advance.

By 10am on Thursday, the Iraqi jets had carried out four waves of attacks on Tikrit, consisting of up to five jets each from this base, taking over from the US bombers in the coalition.

As the Tikrit operation continued through Thursday, Staff Gen. Anwer Hamid, the commander of the Iraqi air force, said that for operational reasons, US aircraft would concentrate on night bombing runs, and the Iraqis would continue their daytime sorties.

“Their role in this fighting is very important to us,” he said. “They have a high number of aircraft and they have good capabilities, they can really help us,” he said.

While the Americans and their coalition partners have hundreds of aircraft at their disposal, the Iraqi air force mainly has a dozen Russian-made Sukhoi Su-25 attack jets.

Long battle

The American-led military coalition has been carrying out air strikes against the Daesh since last summer in Kurdistan and around Mosul in northern Iraq, as well as in Syria, but had not joined the Tikrit offensive previously. The coalition has advisers and trainers in Iraq, but unlike the Iranians, it has not so far as is known sent them to front-line positions with Iraqi ground forces, at least in part because those forces have been dominated by irregular militiamen in the wake of last summer’s near collapse of the regular Iraqi army.

A news release issued by the US military command late Wednesday said that “Iraqi security forces have ISIL [Daesh] in Tikrit encircled. Renewed efforts on the ground supported by the coalition are aimed at dislodging ISIL [Daesh] fighting elements from Tikrit and once again placing the town under the government of Iraq control.”

The US statement made no mention of the Shiite militia forces, but stressed that the coalition would “continue supporting the Iraqi security forces and the government of Iraq.”

The deputy governor of Salahuddin province, Ammar Hikmat, said that some of the remaining Daesh fighters were seen trying to swim across the Tigris River, but that some 150 fighters remained surrounded in a former palace of Saddam Hussein and in the centre of Tikrit.

An Iraqi military official in Salahuddin, speaking on condition of anonymity as a matter of official policy, said that 73 Daesh fighters had been killed in the US bombing raids on the palace, while another seven were killed trying to flee across the Tigris River.

 

 

 

ناوگان مصر بسوی خلیج عدن در حرکت است

نیروی دریایی وهوائی مصردرعملیات نظامی یمن شرکت میکند

Share Button

سودان و اردن نیز بامداد امروز تآئید کردند که از عملیات تحت رهبری عربستان حمایت میکنند و قطر و کویت بحرین و امارات متحده نیز به این عملیات پیوستند و در همانحال عربستان میگوید که پاکستان و مراکش نیز بدانها ملحق خواهند گردید. بنا به اظهار دبیرکل اتحادیه عرب، در اجلاس وزرای خارجه کشورهای این اتحادیه، که امروز پنجشنبه در مصر گردهم آمده بودند، موافقت کردند تا یک نیروی نظامی مشترکی برای مقابله با تهدیدات منطقه ایی (بخوان ایران . ح ت)، که امنیت منطقه را تهدید میکند تشکیل دهند.

ناوهای مصر

 

In this Sunday, Oct. 21, 2012, photo released by the Egyptian Presidency, Egyptian warships carry out maneuvers during a military drill dubbed Naval Victory 45, in the Mediterranean sea off the coast of Alexandria, Egypt (Photo: AP)

 دفتر ریاست جمهوری مصر: نیروی دریایی و هوائی مصر در عملیات نظامی یمن شرکت میکنند.

دفتر ریاست جمهوری مصر امروز پنجشنبه در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که نیروی هوایی و دریایی آنکشور در عملیات نظامی در یمن مشارکت خواهد کرد تا به اعاده قدرت قانونی و مشروع در آنکشور کمک کند.”

پس از آنکه جنگجویان شیعه زیدی به عدن، در جنوب کشور حمله کرده و رئیس جمهور را که در آنجا پناه  گرفته بود مجبور به فرار از کشور کردند، عربستان سعودی و متحدین منطقه ایی آن در بامداد امروز پنجشنبه،علیه مواضع شورشیان حوثی درصنعا پایتخت یمن به حمله هوایی مبادرت کردند.  عبد ربه هادی منصور رئیس جمهور یمن از یکماه پیش که از حفاظتگاه حوثیها گریخته بود در عدن شهر جنوبی و بندری یمن پناه گرفته بود.

برابر بیانیه رسمی دفتر ریاست جمهوری مصر؛ مشارکت نظامی مصر” از طریق برخی واحدهای نیروی هوایی و دریایی اش” با این هدف انجام میگیرد که از عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، که هدفشان اعاده حاکمیت قانونی و مشروع رهبری آنکشور است حمایت کند.

در بیانیه گفته میشود: ” بر مبنای پایبندی مصر به ادای مسئولیت در برابر امنیت ملل عربی  و منطقه دریای سرخ و دولتهای اطراف خلیج این تکلیف در برابر مصر قرار گرفته است تا به مسئولیت خود عمل کند.”

در این بیانیه همچنین گفته میشود؛ اقدام مصر در پاسخ به در خواستهای مردم برای ایجاد ثبات و حفظ هویت عربی یمن انجام میگردد.”

وزارت خارجه مصر  در اوایل صبح امروز پنجشنبه اعلام کرده بود که مصر در کارِ تدارک ” پشتیبانی سیاسی و نظامی”  از عملیات نظامی تحت رهبری عربستان است.

سودان و اردن نیز بامداد امروز تآئید کردند که از عملیات تحت رهبری عربستان حمایت میکنند و قطر و کویت بحرین و امارات متحده نیز به این عملیات پیوستند و در همانحال عربستان میگوید که پاکستان و مراکش نیز بدانها ملحق خواهند گردید.

بنا به اظهار دبیرکل اتحادیه عرب، در اجلاس وزرای خارجه کشورهای این اتحادیه، که امروز پنجشنبه در مصر گردهم آمده بودند، موافقت کردند تا یک نیروی نظامی مشترکی برای مقابله با تهدیدات منطقه ایی (بخوان ایران . ح ت)، که امنیت منطقه را تهدید میکند تشکیل دهند.

پایان ترجمه گزارش  کامل اهرام آنلاین

*********************************************

کامنت من: چند نکته مهم:

تظاهرات  امروز در شهر تعز یمن بنفع “عملیات طوفان قاطع” عربستان.

۱ ـ بحث از شرکت قریب ۲۰۰ فروند هواپیمای جنگنده بمب افکن اف ۱۶ است که تفاوت های آن با سوخوها و میگهای روسی مثل تفاوت بین پیکان عصر هویدا با مرسدس بنز دوران آنجلا مَرکِل است. این ۲۰۰ فروند هواپیمای نیروهای ائتلاف، از سوی ایستگاه های ماهواره ایی و هواپیماهای تجسسی و راداری آمریکا و متحدین اروپایی آن کمک اطلاعاتی میگیرند. همه اینها فقط گوشه ایی از آن چیزیست که من به تکرار از آن بعنوان “ عمق و عرض استراتژیک” نام میبرم. به این معنا، در افتادن با چنین نیرویی یعنی با دنیای غرب در تمامیتش و تمام متحدین منطقه ایی آن در افتادن!

۲ ـ فقط کودکان میتوانند باور کنند که  این عملیات مشترک نظامی که در آن بیش از نیروهای ده دولت خلیج شرکت دارند ظرف ۳ روز تدارک و هماهنگ شده است. چنین عملیاتی به بارها وبارها مانور و تمرین مشترک جنگی و فرماندهی ستادی مشترک نیاز دارد تا بتواند به چنین حمله ایی مبادرت کند و این آمادگی چیزی نیست که ظرف چند روزه این بحران فراهم شده باشد و ندیدن این مسئله از سوی نظامیان ایران یعنی ژنرالی گروهبان گارسیایی که در فیلم معروف زورو دیده ایئم. و این تأئیدی  برتوضیحات و تذکرات من در یادداشتهای این دو ماهه ام راجع به اوضاع یمن میباشد که  در آنها توضیح داده بودم  که محافل نظامی ایران باشتاب و ابلهانه به درون یک “تله و باتلاق بی بازگشت” کشانده میشوند.

۳ ـ قریب دو ماه پیش ژنرال السیسی ایده خود دایر بر تشکیل یک نیروی نظامی مشترک عربی  را بمیان کشید و در امروز وزاری خارجه اتحادیه عرب در شرم الشیخ گرد  آمده اند تا ازجمله، راجع به آن بحث کنند؛ که قبل از اینکه حتی کنفرانس اتحادیه عرب رسماً اجلاس خود را آغاز کند بنا به اطلاعیه نبیل ال اعرابی دبیر کل این اتحادیه، روی تشکیل این چنین اتحادیه ای همین امروز توفق شده است.

۴ ـ عطف به مورد ۳، قریب یکسال پیش نشریه نیویورک تایمز در یک مقاله بسیار اساسی، دکترین امنیتی و نظامی جدید کاخ سفید را تشریح کرده بود. بموجب این دکترین از آن ببعد، آمریکا در هیچ جنگ منطقه ایی با نیروهای زمینی خود دیگر شرکت نخواهد کرد و بجای استفاده از نیروهای خود کوشش خواهد کرد تا با تجهیز و هدایت نیروهای منطقه ایی و محلی بحرانهای منطقه ایی را مدیریت کند. ما در عراق، سوریه، و افغانستان و امروزهم در یمن شاهد نمود عملی و اجرائی این دکترین نظامی هستیم. بنا بر این بنظر من این بلوک نظامی عربی جدیدالتأسیس، به بزرگترین قدرت منطقه ایی تبدیل خواهد شد که در آن عربستان و دولت مصر حرف آخر را خواهند زد.

۵ ـ بنظر من نیرویی که برای سرکوب حوثیها بسیج شده است بی شباهیت به حرکت یک لشگر زرهی با پشتیبانی هوایی و هلی کوپترهای توپدار برای دستگیری چند دزد مسلح که صندوق یک فروشگاه  یا رستوران را زده اند نیست. این نیرویی که برای سرکوب شورش حوثی بحرکت در آمده است دهها برابر و حتی شاید صدها برابر از آنچه برای سرکوب چنین شورشی لازمست میباشد.  توجه کنیم که حتی پیشروی سریع حوثیها و تصرف سریع پایتخت، صنعا،  توسط آنها و پیشروی سریع اشان بسوی عدن و تصرف تعز تا حد فراری دادن رئیس جمهور؛ مشکوک تر و سئوال برانگیزتر از آنست که بتوان بآسانی آنرا پذیرفت. بنظر من همه این پیشرویها ها فقط  ناشی ازعقب نشینی تاکتیکی و حساب شده بقصد کشیدن حوثیهای کوهستانی شمال به شهرهای جنوبی از جمله صنعا بوده است که در آنجا، آنها با بیشترین مقاومت مردمی( سنی و شهر نشین) روبرو میشوند و کمترین آمادگی و تمرین رزمی را برای حفظ شهرهای متصرفی دارند و کمک سپاه قدس هم در این زمینه بی معنا و نتیجه است.

۶ ـ  امروز رسانه های دنیا از جمله نیویورک تایمز و بی بی سی انگلیسی تا آنجا که من دیدم، از کنار گذاردن و کنار کشیدن نیروهای شبه نظامی شیعه از عملیات آزاد سازی تکریت گزارش دادند. قبل از آن دو رسانه؛ رسانه های دیگر دنیا، نیروهای آماده برای آزاد سازی تکریت را مرکب از: ۳۰۰۰ نیروی نظامی ارتش و پلیس عراق، ۱۸۰۰۰ شبه نظامیان شیعه و فقط ۱۰۰۰ نفر نیروهای قبایل محلی سُنی  گزارش کرده بودند. رهبری عملیات آزاد سازی طبق قرار میبایستی بعهده  سپاه بدر به رهبری هادی ال امیری گذارده شده باشد.  قرار بود طراحی و فرماندهی عملیات نظامی؛ در پشت صحنه، بعهده سردار قاسم سلیمانی باشد. رسانه های درون مرزی وابسته به حلقه مرکزی حاکمیت و سپاه که نحت تأثیر  تبلیغات خودشان، جوگیر شده بودند، چنان تصویر ناپلئونی از سردار قاسم سلیمانی ساخته و شنل و کلاه قایق وار ناپلئونی مرصعی برایش دوخته و ساخته بودند که تنها چیزی که ظاهراً باقی مانده بود تا محقق شود، فقط پیروزی قطعی و حتمی این سردار در نبرد آزادی کرکوک بود تا پس از فتح آن شهر وبیلاخ گفتن به همه نیروهای رقیب، مانند بازگشت ناپلئون پس از فتح مصر، برای جهش به سکوی ریاست جمهوری، پیروزمندانه چون قهرمان ملی بکشور باز گردد.

رسانه های مورد اشاره از آزادسازی تکریت توسط شبه نظامیان شیعه و بدون کمترین کمکی از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا سخن میرانند و ال امیری  فرمانده سپاه بدر، تا انجا پیش رفت که فرماندهی ارتش عراق را به ترسو بودن متهم کرد زیرا آن فرمانده گفته بود که بدون کمک هوایی آمریکا آزادی کرکوک مقدور نیست.

تکریت ظرف یک روز وعده داده شده که آزاد نشد هیچ موعد وعده آزاد سازی ۷۲ ساعته  داده شده بعدی آنهم  از سوی سپاه قدس و بدر، سپری  شد بدون اینکه سپاه بدر  و شبه نظامیان آن بتوانند بدرون شهر رخنه کند.

این نیروهای استشهادی شیعه بهانه آوردندکه تمام شهر بمب گذاری شده است ولی هرگز نگفتند وقتی آنها بدرون شهر نرفته اند و تا کنون حتی یک مین یا بمب هم زیر پای آنها منفجر نشده است چگونه و  از کجا فهمیده اند که درودیوار و اسفالتهای شهر هم بمب و مین گذاری شده است؟

باید گفت ترس و بزدلی را توجیه بسیار است. ولی اگر این برادران جای خود را هنوز خیس نکرده اند شب دراز است و قلندر بیدار و خواهیم دید.

بهر صورت تا اینجای عملیات آزاد سازی تکریت؛ از ناپلئون ایرانی فقط یک گروهبان گارسیا ( در فیلم زور) ساخت که این نقش کمیکال واگذار شده به او، احتمالاً در عملیات بعدی در یمن و در ادامه؛ در همین تکریت بخوبی بنمایش گذارده خواهد شد و آنچنان که آوازه آن در کوچه بازار بپیچد وکمترین منفذی برای فرار از حقیقت و توجیه وادادگی باقی نمانده باشد.

۷ ـ اشاره من به عملیات تکریت و وادادگی نیروهای استشهادی شبه نظامی شیعه در آنجا و بیکفایت از آب درآمدن سپاه قدس و ناپلئول ایرانی(ولایی)، از این لحاظ است که شکست غیر قابل پنهان داشتن این نیروها در تکریت، همزمان با شکست قطعاً افتضاح آمیز حوثیها ( با پشتیابنی سپاه قدس از آنها)  و مجموعه تحولات سیاسی  نظامی دیگری که در شرف رخ دادن دیگر، که میتوان برگشت اوضاع در سوریه را هم بدانها افزود، چنان ضربه روانی و حیثیتی  به سپاه پاسداران و کل نیروهای مسلح ایران وارد خواهد ساخت که از شدت درد آن قد راست نکنند و آنچنانکه دیگر جایی برای رجز خوانی برای آنها در پیش مردم خودمان و منطقه باقی  نگذارد.

در کنار این تحولات برشمرده تحولات دیگری نیز در جریان است که هر یک بسهم خود ضربه روانی و مادی دیگری بر اعتماد بنفس کاذبی است که رژیم تهران به رهبری خامنه ایی با آن تا کنون زنده مانده است.

در یک کلام بنطر من اوضاع در کال منطقه در حال چرخش بنیادی است و نتیجه نهایی این چرخش برای ملت بزرگ ایران میمون و برای رژیم استبدادی دینی حاکم بر آن فاجعه بار خواهد بود.

بکوشیم تا همراهان این چرخش اوضاع منطقه بسوی جلو باشیم نه دون کیشوت وار با این چرخش شکوهمند مقابله کنیم و افسون شده، با اورادِ میهن پرستی قلابی، آخوندیزه و ولایی شده در کنار این  رژیم ضد میهن، ضد مملکت و ملت قرار گیریم. ملت ایران و میهن ما دشمنی بدتر و خطر ناکتر و ایران ویران کُن تر از همین رژیم به رهبری شخص خامنه ایی ندارد.

BREAKING: Egypt navy and air force taking part in military

intervention in Yemen: Presidency

Egypt
File Photo: Egyptian US-made F16 fighter jet (Photo: courtesy of the Egyptian Defence Ministry)
 Ahram Online , Thursday 26 Mar 2015

Egypt’s presidency announced on Thursday that its navy and air force were participating in the military operation in Yemen in an attempt to restore “legitimacy and stability” in the country, a statement rea

Saudi Arabia carried out airstrikes against alleged Houthi rebel sites in the Yemeni capital Sanaa on the night of Wednesday to Thursday.

The Egyptian foreign ministry said on Thursday that Egypt is “providing political and military support” for an operation launched by Saudi Arabia and its Gulf Arab allies against Houthi fighters in Yemen.

Shia Houthi rebels stormed the southern coastal city of Aden on Wednesday.

Houthi fighters took over control of the Yemeni capital Sanaa in September, causing the Yemeni president Abd-Rabbu Mansour Hadi to flee to Aden last month.

More to follow

یمن باتلاقی بازگشت ناپدیربرای ماجراجویان سپاه

Share Button

بنظرمن هدف از دامگذاری و کشاندن ایران به باتلاق یمن بسی بیش از سرکوب حوثیها است. روزها و حتی ساعات آینده نشان خواهد داد که این ساعقه ای که با قدرتی میلیاردها کیلوواتی بر آسمان سیاسی منطقه زده است، به کجا اصابت خواهد کرد و کجا را هدف گرفته است.  

باتلاق یمن برای ایران و حوثیها بازگشت ناپذیر میگردد

هنر جنگ* سون تسو: ” تمام جنگها بر فریب استوارند.  یک ژنرال ماهر بایستی درهنر صحنه سازیهای متضاد( dissimulation  & simulation) گمراه کننده استاد  باشد. او باید بتواند صحنه ای بسازد تا دشمن خود را سردرگم کرده، او را فریب داده و نسبت به آرایش جنگی و هدف نهایی خود گمراه سازد. هنگامیکه  او در اوج توانمندی خویش است، خود را ضعیف نشان دهد؛ هنگامیکه نزدیک است خود را بسیار دور نمایانده و هنگامیکه دور است خود را نزدیک نشان دهد. او باید مانند یک روح در زیر نورِ ستارگان بی صدا حرکت کند و درتاریک محو باشد. هدف نخست او باید مغز فرماندهی دشمن باشد. باید دانست که ایجاد یک وضعیت پیروزی آفرین  محصول خلاقیت و ابتکار است. سون تسو بر این عقیده بود که  مقدم ترین شرط شروع هر نبردی حمله به مغز دشمن دشمن است.”*

بنظر من عملیاتی که در یمن از دیشب آغاز شده است دقیقاً در کادر آموزه آن استراتژِ نامدار۵ قرن پیش از میلاد چینی است. و درست، نقطه عکسِ  آن آموزه، هیاهوی پیروزمندانه محافل نظامی ایران و رسانه های وابسته  بدانها در روزهای اخیر است. در این چند روز گذشته صفحه سایتهای تسنیم، فارس نیوز، تابناک . .. ، با اخبار پیشروی نیروهای حوثی، فرار عبده رابو هادی منصور؛دستگیری سران ارتش او، زرد شدن شلوارهای سران سعودی و دیگر سران عرب منطقه و.. است.

محافل نظامی ایران بر این تصور بودند که با بالا گرفتن سروصدای تهدید داعش و القاعده، الشباب و بوکو حرام، آنها  نیز میتوانند با فرصت جویی، بدون برخورد با واکنش دیگر بازیگران سیاسی منطقه و دنیا، در پس ژست مبارزه با القاعده و تروریسم در یمن، باندهای تروریستی پروکسیکال خود؛ حوثیهای یمن را در ربودن قدرت سیاسی  در آنکشور یاری دهند. ذکر همه این رجز خوانیهای ابلهانه ای که  از فردای تصرف صنعا توسط حوثیها، در محافل حکومتی ایران شروع شد بیش از آنست که در این یادداشت بگنجد. لذا من فقط به ذکر لطیفه حسین شریعتمداری در ارتباط با قدرت گیری و پیروزیهای حوثیها و شلوار زرد کردن سران عرب اکتفا میکنم:

فارس نیوز

لطیفه شریعتمداری درباره فرار منصور هادی

واقعیات صحنه نشان داد که ریاض در عرصه سیاسی و میدانی ناتوان بوده و حتی با ابزارهای نظامی نیز قدرت رویارویی با جنبش مردمی انصارالله را ندارد.

خبرگزاری فارس: لطیفه شریعتمداری درباره فرار منصور هادی

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی فارس درباره تصرف شهر عدن آخرین پایگاه تحت کنترل طرفداران منصور هادی توسط انصارالله و فرار وی به جیبوتی گفت: برخی دولت های دیکتاتور از جمله عربستان سعودی گنده گویی های فراوانی در رابطه با جنبش مردمی انصارالله کردند و حتی هشدار دادند که می خواهند به عدن حمله کرده و منصور هادی را یاری کنند، اما واقعیات صحنه نشان داد که ریاض در عرصه سیاسی و میدانی ناتوان بوده و حتی با ابزارهای نظامی نیز قدرت رویارویی با جنبش مردمی انصارالله را ندارد.

شریعتمداری گفت: ماجرای آن سر و صداهای توخالی سعودی ها و رخدادهای عرصه واقعی مشابه این داستان است که فرد لاف زنی با مراجعه به پیشنماز مسجد محل خود به وی گفت اگر وسط جنگل مشغول نماز باشم و یک شیر قوی پنجه به من حمله کند، باید به نماز ادامه دهم یا می توانم نماز را شکسته و کار شیر را یکسره کنم؟ پیشنماز که با خلقیات وی آشنا بود، گفت: اگر شیر را دیدی و وضویت باطل نشد، می توانی به نماز ادامه دهی!

انتهای پیام/

. حال پس از حمله دیشب ائتلاف ضد حوثی من این لطفه را چنین باز نویسی میکنم: شخصی بقصد گربه کُشی بیرون رفت ولی از حیث خوش خیالی و شور بختی به پلنگی حمله کرد که انرا گربه پنداشته بود. ساعتی بعد از آن نگون بخت، فقط شلوارِ سراسر زرد شده وی باقی مانده بود.

طبق گزارش رسانه های منطقه نیروهای ائتلاف در عملیات “طوفان قاطع” از کشورهای زیر تشکیل میگردد:

۱ ـ  مراکش: ۶ جت جنگنده

۲ ـ حمایت ناوگانی مصر

۳ـ سودان ۳ هواپیمای جنگنده شکاری

۴ ـ اردن ۶ جنگنده

۵ـ کویت ۱۵ جنگ جنگی

۶ ـ پاکستان در حال مطالعه پاسخ به درخواست پیوستن به ائتلاف از طرف عربستان است

۷ ـ قطر ۱۵ جت جنگنده

۸ ـ بحرین ۱۵ جت جنگی

۹ ـ امارات متحده عربی ۳۰ جت جنگی

۱۰ ـ و بالاخره عربستان با ۱۰۰ جنگنده بمب افکن و .۱۵۰٫۰۰۰ سرباز

در همان آغاز حمله، مصر پشتیبانی خود را از این عملیات اعلام داشت و وزیر دفاع عربستان اعلام کرد که این حمله، در رایزنی کامل با آمریکا و برخورداری از کمک اطلاعاتی/ ماهواره ایی  آنکشور انجام گردیده است  علاوه بر آمریکا، ترکیه انگلیس و فرانسه هم از عملیات نظامی علیه حوثی ها تا اعاده حاکمیت دولت قانونی در کشور به رهبر هادی منصور اعلام پشتیبانی کرده اند.

شرکت نزدیک به ۲۰۰ فروند هواپیمای جنگی در این عملیات و تمرکز نیروئی ۱۵۰٫۰۰۰ نفری در پشت دروازه های یمن (اگر فقط نیروهای عربستان را بحساب بیاوریم)، اعلام سراسر خاکِ یمن و مناطق ساحلی و بندری آن بعنوان منطقه پرواز و کشتیرانی ممنوع در درجه اول به این معناست که واحد های نظامی ایران بشمول نفرات و واحدهای  سپاه قدس و هواپیمایی ماهان که قرارداد ۱۴ پرواز هفتگی به صنعا را با حوثیها منعقد کرده بود، و.. ، در این منطقه گرفتار میمانند. چه بر سر آنها خواهد آمد به لطف  و ترحم پادشاه عربستان و هادی منصور و میزان باج دهی بعدی رهبری ایران بستگی دارد. ولی اگر تصور شود که این میزان تمرکز و بسیج نیرو هدفش تنها سرکوب حوثیهاست تصوری اشتباه است. اگر تصور شود نیروهای ائتلاف در ارزیابی فرجام عملیاتی که آغاز کرده اند دوچار اشتباه هستند تصوری اشتباه است. اگر تصور شود آمریکا پس از دو دهه درگیری در منطقه در ارزیابی اوضاع اشتباه کرده و بیگدار به آب زده است، تصوری اشتباه است. و اگر تصور شود که عملیات یمن برای گرفتار کردن نیروهای سپاه ایران و قدس بدون همزمانی با عملیات تکریت و تعرض نیروهای ضد بشار اسد در سوریه، و بدون در نظر داشتن زمان مذارکرات نهایی هسته ایی و همزمان با تحولات در بازار نفت رخ میدهد  نیز تصوری اشتباه است. بنظرمن هدف از دامگذاری و کشاندن ایران به باتلاق یمن بسی بیش از سرکوب حوثیها است. روزها و حتی ساعات آینده نشان خواهد داد که این ساعقه ای که با قدرتی میلیاردها کیلوواتی بر آسمان سیاسی منطقه زده است، به کجا اصابت خواهد کرد و کجا را هدف گرفته است.

*

ص ۴۱

Sun Tzu The Art Of war

Oxford University Press

اخبار و تحلیلهای یمن همچنان تعقیب شده و در  ذیل  این پست انتشار می یابند

***********************************************

آخرین خبرها:

خلیج نیوز: ۴ فروند رزمناو مصر از کانال سوئز گذشته راهی باب المندب در دهانه دریای سرخ (ناحیه جنوبی یمن) شدند.

خلیج نیوز و اهرام آنلاین: دبیراتحادیه عرب  نبیل ال اعرابی  امروز پنجشنبه  پشتیبانی کامل خود را  از ” توفان قاطع” اعلام کرد.  اتحادیه عرب  برای پایان هفته در شرم الشیج تشکیل جلسه خواهد داد  تا به پیشنهاد عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در مورد لزوم تشکیل یک اتحادیه نظامی بین العربی که هم به تهدیدهای که منطقه را بمخاطره میاندازند و هم علیه تروریسم واکنش نشان دهد  به مذاکره بپردازند. این پیشنهاد را از چند ماه السیسی بمناسبتهای مختلف تکرار کرده است. (کامنت من: هدف واقعی از تشکیل چنین نیرویی جز مهار کردن ایران نیست.)

العربیه انگلیسی:  بعنوان نشانه ایی از حمایت کامل مصر از عملیات نظامی تحت رهبری عربستان علیه  حوثیها در یمن، وزیر خارجه مصر سامیه شوکری در آستانه تشکیل کنفرانس سران اتحادیه عرب  در شرم الشیخ گفت: کشورش حاضر است  در صورت لزوم نیروی زمینی به یمن اعزام کند.

این اظهارات را،  شوکری  پس از نشست مشورتی وزاری خارجه عرب در آستانه تشکیل کنفرانس بیان کرد.

اهرام آنلاین:  تلویزیون العربیه  گزارش داد که دولت پادشاهی عربستان با اعزام ۱۵۰٫۰۰۰ نفر  نیروی نظامی و ۱۰۰ فروند هواپیما به عملیات “طوفان قاطع” کمک نموده است و مصر، اردن، سودان و پاکستان هم اعلام آمادگی کرده اند که برای عمیلات زمینی نیرو اعزام کنند.

عادل ال جوبیر،  سفیر عربستان در واشنگتن در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت:” این عملیات برای دفاع از یمن و حکومت قانونی یمن است تا از سیطره یابی جریان  رادیکال حوثی بر کشور جلو گیری کند.”

ال جوبیر گفت که ائتلاف علاوه بر مشارکت ده کشور عضو، “شورای همکاری خلیج” GCC از مساعدت دیگر کشور های غیر عضو نیز بهره مند است.

او گفت” ما یک ائتلاف از ده کشور هستیم که در این عملیات برای جلوگیری از افتادن کشور بدست حوثیها شرکت کرده ائیم.”

 

 

دروازه های جهنم به روی رژیم ایران و حوثیها گشوده شد

Share Button

تا آنجا که به نیروی آزادی دوست میهنمان یا آنها که مدعی آزادی و صلح دوستی هستند مربوط میگردد، هرگونه واکنشی جز حمایت قاطع از این اقدام قانونی دول عربی  در دفاع از دولت قانونی هادی منصور خطایی نابخشودنی است. اقدام عربستان و دیگر دول حاشیه خلیج فارسمان نه تنها تباینی با تلاش آزادیخواهانانه مردم میهنمان ندارد بلکه در همان جهت میباشد. مردم ایران باید روزی سرانجام گریبان خود را از چنگ ماجرا جوئیهای رژیم آزاد کنند و با همسایگان کشورمان از در دوستی در آیند و به صدور انقلاب اسلامی و تروریسم به منطقهد نه! بگویند.

امارات متحده عربی، کویت، بحرین، اردن، جنگنده های خود را علیه حوثیها به حال آماده باش در میآورند

عکسی از رسیدن جنگنده های اف ۱۶ امارات به اردن  در ۸ فوریه امسال (برای حمله به داعش ح ت)

دروازه های جهنم بروی حوثیهای یمن، ماجراجویان سپاه و محافل نظامی ایران گشوده شد.

سرانجام آنچه  پس از ماجراجوی حساب نشده و جاه طلبانه رژیم تهران و حوثیهیای یمن میبایستی در انتظارش میبودیم اتفاق افتاد. رژیم  تا بیخ گلو در بحران فرورفته  حاکم بر میهن ما که در تمام عرصه های ملی و سرو سامان دادن به اقتصاد مملکت، تأمین امینت برای شهر وندان و گشودن یا نشان دادن روزنه ایی از امید به فردا در مملکت عاجز مانده است دیوانه وار کوشش دارد این شکستها را با پیروزیهای برون مرزی که  غرور آفرینی کاذب و خررنگ کننده آن میتواند بدبختیهای رژیم ساخته را از اذهان مردم زدوده و فکر بحران داخلی را به محاق غفلت و فراموشی بسپارد، جبران کند. ولی از شور بختی آن و ملت ما این طعمه های خیالی برون مرزی چیزی بیش از طعمه ها و تله های مرگ نیستند که متأسفانه مردم هزینه آنرا میپردازند.

سرانجام نیمه شب دیشب نیروی هوایی عربستان به مواضع تروریستهای مورد پشتیبانی رژیم خامنه ایی و سپاه قدس آن حمله و کل خاک یمن را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد. دولت مصر به رهبری فیل مارشال عبدلفتاح السیسی پشتیبانی خود را از این اقدام، در دفاع از دولت قانونی هادی منصور اعلام کرد.

برای یک روزنامه خوان ساده هم باید روشن میبود و باشد که عمق وعرض توان استرتژیک دولت قانونی یمن به ریاست جمهوری هادی منصور نه استان و شهر جنوبی عدن بلکه ناوگان ایالات متحده در خلیج فارس و دریای عمان  و متحدین ناتو یی آن از یکسو و کل جامعه عرب بشمول دولت عربستان و مصر و اردن و امارات و قطر و.. از سوی دیگر میباشد. نیروی های تروریست حوسی و ششلول بندهای سپاه قدس رژیم تهران نه ارزیابی درستی از این عمق و عرض استراتژیک حکومت یمن داشتند و نه از نیروهای خودشان. از اینرو میتوان گفت هم سپاه قدس ایران و هم حوثیهای یمن از دروازه جهنمی گذشته اند که بازگشت از آن دیگر برایشان ممکن نیست.

تا آنجا که به نیروی آزادی دوست میهنمان یا آنها که مدعی آزادی و صلح دوستی هستند مربوط میگردد، هرگونه واکنشی جز حمایت قاطع از این اقدام قانونی دول عربی  در دفاع از دولت قانونی هادی منصور خطایی نابخشودنی است. اقدام عربستان و دیگر دول حاشیه خلیج فارسمان نه تنها تباینی با تلاش آزادیخواهانانه مردم میهنمان ندارد بلکه در همان جهت میباشد. مردم ایران باید روزی سرانجام گریبان خود را از چنگ ماجرا جوئیهای رژیم آزاد کنند و با همسایگان کشورمان از در دوستی در آیند و به صدور انقلاب اسلامی و تروریسم به منطقهد نه! بگویند.

من در ساعات آینده تحلیل جامع تر خود از این تحول بسیار مهم در عرصه سیاسی و نظامی یمن رخ داده است را نوشته و  انتشار خواهم داد. امید که کاربران کرامی هم از بازتاب آن که در این مقطع حساس  درسرنوشت مملکت میتواند تأثر گذار باشد دریغ نورزند.

ملک سلمان فرمان آغاز عملیات “توفان قاطع” را صادر کرد

yemen.s war

آخرین به روز شدن: پنج شنبه ۵ جمادی الثانی ۱۴۳۶هـ – ۲۶ مارس ۲۰۱۵
پنج شنبه  ۲۶ مارس ۲۰۱۵

ریاض-العربیه.نت

به فرمان خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز عملیات “توفان قاطع” برابر با ساعت ۱۲ نیمه شب به وقت ریاض علیه حوثی ها آغاز شد.
بر اساس عملیات “توفان قاطع” که ۱۰ کشور از جمله شماری از کشورهای خلیجی در آن شرکت دارند، آسمان یمن منطقه ممنوعه اعلام شده است.
کشور پادشاهی عربی سعودی از مشارکت جامعه بین المللی در این عملیات که هدف های خود را در دقایق اولیه محقق ساخته استقبال کرده است.

مصر پشتیبانی نظامی از ائتلاف حامی مشروعیت در یمن را اعلام کرد

دبی-العربیه.نت، فارسی
 پنج شنبه ۵ جمادی الثانی ۱۴۳۶هـ – ۲۶ مارس ۲۰۱۵

جمهوری عربی مصر بر اساس مسئولیت های تاریخی خود در قبال امنیت ملی عربی و نیز امنیت منطقه خلیج عربی، پشتیبانی نظامی و سیاسی از اقدام ائتلاف متشکل از کشورهای حامی مشروعیت در یمن را که به درخواست رئیس جمهوری قانونی این کشور صورت گرفته، اعلام کرد.

مصر طی بیانیه ای که در ساعات اولیه بامداد پنجشنبه صادر شد اعلام داشت که در طول هفته های گذشته با نگرانی تمام وخامت شدید اوضاع سیاسی و امنیتی در کشور برادر یمن، نابودی ارگان های قانونی آن و گسترش اقدامات خشونت آمیز و تروریستی را در این کشور زیر نظر داشته است. مصر همواره مخالفت کامل خود با آن را اعلام داشته و خواهان اجرای نتایج گفتگوی ملی و احترام به مشروعیت بوده است.

در این بیانیه آمده است که در حال حاضر هماهنگی با کشور برادر، پادشاهی عربی سعودی ادامه دارد تا ترتیبات لازم برای مشارکت نیروهای هوایی، دریایی و در صورت ضرورت زمینی مصر در چارچوب ائتلاف اتخاذ شود. این اقدام به منظور دفاع از امنیت و ثبات یمن و حفظ تمامیت ارضی این کشور و حمایت از امنیت سایر کشورهای عربی برادر صورت می گیرد.