Archive for: November 2016

حماسه حلب: ۳

Share Button

این برای چهارمین روز متوالی است که روسیه پس از یک وقفه، که عنوان آنرا وقفه انساندوستانه بمبارانها نهاده بود بمبارانها را از سر میگیرد.{ ساده نباید بود! روسیه از آن جهت این توقف موقتی در بمبارانها را اعلام کرد که اولاً میدانست تروریسم غذایی و دارویی علیه مردم حلب همچنان پا برجاست و کارساز و به فرسودن انرژی مدافعین شرق حلب ادامه میدهد و از سوی دیگر روسیه، رژیم اسد و متحدین آنها برای شروع موج جدیدی از حملات هوایی و زمینی نیاز به رسیدن ملزومات جنگی و اردنانسی و تجدید قوا و آرایش داشتند. ح ت}

……………

۳ یا چهار سال پیش که سرکوب و کشتار مردم سوریه توسط رژیم اسد شدت یافته و انعکاس جهانی یافته بود، یک خبرنگار ترک از بی عکس العملی و انفعال جامعه خود، ترکیه نسبت به این کشتارها چنان برآشفته شده بود که تیتر یک مقاله انتقادی خود را ” من از تعلق داشتن به ملتی که بدان تعلق دارم احساس شرم میکنم!”  گذارده بود جزئیات مقاله یادم نیست و لینک آنرا هم ندارم. تیتر مقاله چنان اثر گذار بود که در حافظه من ماند و تا آنجا که به محتوای یادداشت مربوط میشد نویسنده نوشته بود که اگر یکصدم آنچه رژیم اسد بر سر مردم خودش آورد اسرائیل با نیروهای حماس و مردم غزه میکرد، حیابانهای ترکیه پر از تظاهرکنندگان شبانه روزی میشد.

همین چندی پیش یک کاروان دریایی دیگری، منتها این بار از سوی تعدادی زن مقیم اروپا . آسیا براه افتاد تا محاصره غزه را بشکند، محاصره ایی که فقط برای ممانعت از ارسال و تحویل تجهیزات جنگی بکار برده میشود** و نه جلو گیری از مواد غذائی و داروئی که هم ار راه مصر میرسد و هم از گذرگاههای مرزی اسرائیل!

آیا هیچ رخ داده است تا کسی از این جمعیت کاروان راه انداز برای غزه و سازمان حماس و حامیان منطقه ایی و اروپایی آنها؛ که بنظر من سرشان به مسکو، تهران و ستاد حماس میرسد بپرسد چرا برای رساندن کمکهای انساندوستانه به حلب اقدام نمیکنند؟ که محاصره اشان نه برای جلوگیری از رسیدن ساز و برگ جنگی بدانها که بحثی از آن درمیان نیست بلکه برای جلوگیری از رسیدن؛ دارو، غذا و نیازهای اولیه به مردم آن شهر میباشد. شهری که زیر بمبارانهای بی سابقه شبانه روزی روسها و رژیم اسد به ویرانه تبدیل گردیده و بیشتر مراکز درمانی و پزشکی آن حتی آنهایی که در زیر زمینها و پناهگاها سرهم بندی شده بودند با بمبهای بونکرکوب که تا عمق چند ده متری زیر سطح زمین را ویران میکنند تخریب شده و بسیاری از کارکنان درمانی و پزشکی  آن مراکز کشته شده اند*.

این پرسش بجاست اگر انسان از خود و از ارباب جراید و نیروهای حقوق بشری و مدعیان دموکراسی خواهی بپرسد اگر آمریکا  یا اسرائیل،  مردم غزه یا جنوب لبنان را یکصدم و شاید یکهزارم این بمبارانها بمباران میکردند در دنیا چه خبر میشد.

قریب یک هفته پیش بشار اسد بازهم افسار پاره ‍‍کرد ‍‍ و التیماتوم داد. او ۲۴ ساعت به مدافعان شرق حلب مهلت داد تا سلاحهای خود را برزمین بگذارند و شهر را ترک کنند*** والی ارتش و نیروی هوایی رژیم و متحدانش، آنجا را به گورستان انها تبدیل میکنند. اما پس از گذشت چند روز بیشتر از مهلت ۲۴ ساعته او، نهار نت امروز به نقل از آژانس خبری فرانسه از ضد حمله های موضعی مدفعان قهرمان حلب خبر میدهد. بنظر من با رجوع به معنای جای افتاده واژه “قهرمان”، مقاومت مدافعان حلب مرز معنایی این واژه را شکسته است و به سطحی فرای قهرمانی بلکه حماسه آفرینی بمعنای تاریخی و مقایسه مصادیق تاریخی حماسه رسیده است. رژیم بشار اسد و روسیه طی این چند روز به تهدید خود بطور کامل عمل کردند ولی حماسه سازان حلب هم به پیمان خود دایر بر تسلیم ناپذیری.

و اما در این میان، این ما قلم بدستان و مدعیان دموکراسی خواهی هستیم که باید از کشیدن بار عنوان صاحب قلم و مدعی حقوق بشر و دموکراسی احساس شرم کنیم زیرا به تعهدی که این عناوین برای ما ایجاد میکنند در قبال جنایات رژیم اسد و پشتیانان روسی و ایرانی آن عمل نکرده ائیم و اضافه کنم، تا آنجا که بما خارج نشینان مدعی دموکراسیخواهی و.. مربوط میشود، اگر یکهزارم این جنایات را اسرائیل نسبت به مردم غزه مرتکب شده بود، تمام خیابانهای شهرای اروپا و آمریکا و اقیانوسیه را شبانه روز با تظاهرات خود قُرُق کرده بودیم!
نهارنت لبنان پیرامون تشدید بمباران حلب به نقل از آژانس خبری فرانسه مینویسد: “سوریه بر بمباران پیکارجویان حلب افزود.”

هواپیماهای جنگی و توپخانه سوریه و هم پیمان روسی آن با شروع موج جدید تهاجمی خود علیه پیکارجویان ضد رژیم، منطقه تحت کنترل آنها را در بامداد جمعه  در هم کوبیدند.

این برای چهارمین روز متوالی است که روسیه پس از یک وقفه، که عنوان آنرا وقفه انساندوستانه بمبارانها نهاده بود بمبارانها را از سر میگیرد.{ ساده نباید بود! روسیه از آن جهت این توقف موقتی در بمبارانها را اعلام کرد که اولاً میدانست تروریسم غذایی و دارویی علیه مردم حلب همچنان پا برجاست و کارساز و به فرسودن انرژی مدافعین شرق حلب ادامه میدهد و از سوی دیگر روسیه، رژیم اسد و متحدین آنها برای شروع موج جدیدی از حملات هوایی و زمینی نیاز به رسیدن ملزومات جنگی و اردنانسی و تجدید قوا و آرایش داشتند. ح ت}

بنا بگزارش فرانس پرس؛ از نیمه شب دیشب تا بامداد امروز، بشکه های انفجاری و احتراقی بر سر منطقه بارید. بنا به اظهار نظر گروه گزارشگر حقوق بشری مقیم لندن که اوضاع حلب را رصد میکند، بمبارانها با حمله تعرضی نیروهای دولتی به منطقه شرقی شیخ سعید آغاز گردید که پیشرفت آن دوامی نداشت و با ضد حمله پیکارجویان دفع گردید.” پایان خلاصه گزارش نهار نت بنقل از فرانس پرس.

 آنچنانکه همه رسانه های آشنا به وضعیت جنگی در حلب نوشته و گزارش کرده اند مواد غذایی در شهر ظرف یک یا دو هفته آینده ته خواهد کشید. رژیم اسد، روسیه که تمام قدرت جنگی خود به اضافه حزب الله لبنان، عراق و فاطمیون افغان و جنگجویان شیعی پاکستان را علیه حد اکثر (بنا به گزارش اکثر گزارشگران از جنگ) ۲۰۰۰ پیکار جوی ضد رژیم بکار گرفته اند، اگر حتی به درهم شکستن مقاومت پیکارجویان حلب هم؛ با بکار بردن تروریسم گرسنگی، غذایی و دارویی موفق گردند، هم در پیشگاه تاریخ و هم در عرصه سیاسی جهان امروز، این جنگ را باخته اند.

من در یادداشتی با عنوان “جنگ پیریک و آنچه در سوریه میگذرد“، مفصلتر نوشته ام که چرا رژیم اسد و متحدین آن، حتی در صورت پیروزی بازنده این جنگ بی سابقه،، نا برابر، نا متعادل و نامتقارن دوران ما هستند.

…………………………………………………………………………………………………

*

Hospital in besieged Aleppo bombed in raid

Injured boys react at a field hospital after airstrikes on the rebel held areas of Aleppo, Syria November 18, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail TPX IMAGES OF THE DAY ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH

Injured boys react at a field hospital after airstrikes on the rebel held areas of Aleppo, Syria November 18, 2016. REUTERS/Abdalrhman Ismail TPX IMAGES OF THE DAY ATTENTION EDITORS – VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH

…………………………….

**

Aljazeera

19/11-2016

According to data published by Israeli NGO Gisha, the number of exits of Palestinians via Erez Crossing fell to 11,050 in September, down from the previous month’s total of 13,447 (and compared to a monthly average in 2015 of 14,276).

The monthly average before September 2000 was more than half a million.

Similarly, there was a drop in the entrance of goods via Kerem Shalom in September – 9,731 truckloads (including fuel, petrol, and construction materials), down from 13,089 in August. Meanwhile, a mere 152 truckloads of goods exited Gaza during September (19 percent of 2005 levels).

…………………………………………………………..

***

Aljazeera

19/11-2016

East Aleppo, Syria – Syrian government forces sent a text message to residents of east Aleppo on Sunday, demanding they leave the rebel-controlled area within 24 hours or risk their lives during a major offensive.

“Our dear people living in east Aleppo, the militants kill your children and take your women,” read the text message, which declared the government’s intent to retake rebel-held districts of the city.

………………….

………….

Syria Army Steps up Bombardment of Rebel East Aleppo

Syrian aircraft and artillery pounded rebel-held areas of Aleppo early Friday as Damascus and its ally Moscow intensified a renewed offensive against the rebels.

It was the fourth straight day of bombing since Russia declared an end to a month-long humanitarian pause on Tuesday.

The more than 250,000 civilians living under siege in the rebel-held east of Syria’s second city spent the night in basements and bomb shelters after one of the most intense bombardments of the renewed offensive.

Barrel bombs and other ordnance rained down until midnight only to resume in the early hours, an AFP correspondent reported.

The bombardment came as government troops pressed an assault on the southern neighbourhood of Sheikh Said, which they briefly entered before being pushed back by rebel fighters, the Syrian Observatory for Human Rights said.

The rebels riposted by firing more than a dozen rockets into government-held areas of the city, the Britain-based monitoring group added.

At least 65 civilians have been killed since the offensive resumed on Tuesday, the Observatory said.

 بنا به اظهار نظر گروه گزارشگر حقوق بشری مقیم لندن که اوضاع را رصد میکند، بمبارانها با حمله تعرضی نیروهای دولتی به منطقه شرقی شیخ سعید آغاز گردید که پیشرفت آن دوامی نداشت و با ضد حمله پیکارجویان دفع گردید.

Once Syria’s main commercial and industrial hub, Aleppo has been devastated by fighting since the rebels overran the east of the city in 2012.

The rebels have been besieged by the army since July and aid agencies say food stocks in the sector are virtually exhausted.

The 1.2 million civilians living in government-held areas have come under repeated rocket fire by the rebels.

Source

Syrian aircraft and artillery pounded rebel-held areas of Aleppo early Friday as Damascus and its ally Moscow intensified a renewed offensive against the rebels.

It was the fourth straight day of bombing since Russia declared an end to a month-long humanitarian pause on Tuesday.

The more than 250,000 civilians living under siege in the rebel-held east of Syria’s second city spent the night in basements and bomb shelters after one of the most intense bombardments of the renewed offensive.

Barrel bombs and other ordnance rained down until midnight only to resume in the early hours, an AFP correspondent reported.

The bombardment came as government troops pressed an assault on the southern neighbourhood of Sheikh Said, which they briefly entered before being pushed back by rebel fighters, the Syrian Observatory for Human Rights said.

The rebels riposted by firing more than a dozen rockets into government-held areas of the city, the Britain-based monitoring group added.

At least 65 civilians have been killed since the offensive resumed on Tuesday, the Observatory said.

Once Syria’s main commercial and industrial hub, Aleppo has been devastated by fighting since the rebels overran the east of the city in 2012.

The rebels have been besieged by the army since July and aid agencies say food stocks in the sector are virtually exhausted.

The 1.2 million civilians living in government-held areas have come under repeated rocket fire by the rebels.

Source

 

 

 

دونالد ترامپ نماد یک گرایش جهانی و تاریخی

جنگ قیمت در بازار نفت و اقتدار بلامنازع عربستان براُپک و بازار

Share Button

عربستان راست میگوید: ” ایران را تهدید نکرده است و بقول آن شخصیت اماراتی، حتی نگفته  که میخواهد بلکه گفته میتواند تولید را تا یک یا دو میلیون دیگر بسرعت افزاییش دهد! عربستان میگوید؛ ما در صورت عدم توافق جلسات را ترک خواهیم کرد و هرچه مشتریان و بهر میزان که بخواهند تولید و صادر میکنیم. بقیه ممالک نفتی هم آزادند همین کار را بکنند! پس تهدیدی در کار نیست! رقابت در بازار است که با موشکهای بالستیک هم نمیتوان آنرا چاره کرد و موازنه اش را تغیر داد!

جنگ سیاسی نظامی در پشت صحنه جبهه جنگ قیمت نفت

الشرق الاوسط دیروز در گزارشی با عنوان؛ آیا عربستان سعودی ایران را تهدیدکرد؟ پیرامون چند و چون نشستها و مذاکرات اخیر دولتهای نفتی مقر اوپک در وین مینویسد:” .

دو هفته قبل، کمیته کارشناسان نفتی  اوپک اجلاسی دو روزه داشت که نتیجه جلسات مهم گذشته برای تعین استراتژِی بلند مدت اوپک در آینده بود.

این جلسات به آرامی پایان یافت و طی آن استراتژی بلند مدتی که حصول طرح آن بعلت عدم توافق بین عربستان و ایران بمدت دو سال به تأخیر افتاده بود تعین گردید.  .

مع الوضف، برابر اظهار نظر منابعی که در این اجلاس وین شرکت داشته اند و روئیترز با آنها گفتگو کرده است، عربستان سعودی ایران را تهدید کرده است که از بهای نفت بعنوان یک حربه سیاسی استفاده خواهد کرد.

روئیترز به اظهارات ۴ منبع که در این حلسات حضور داشته اند، اشاره میکند که گفته اند عربستان تهدید کرد که اگر  توافقی در این اجلاس صورت نگیرد تولید خود را به ۱۱ ـ ۱۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسانید.

یکی از همین منابع که در جلسات حضور داشته میگویند؛ که عربستان تهدید کرد که تولید را به ۱۱ میلیون بشکه و حتی ۱۲ میلیون بشکه در روز میرساند و قیمت بهای نفت را کاهش خواهد داد و خود را از جلسات هم کنار خواهد کشید.

وزیر انرژی سعودی از تفسیر این گزارش یا صدور بیانیه ایی رسمی در باره آن خودداری کرد. ولی روئیترز به نقل از کسی که او را یک شخصیت عالیرتبه امارات خلیج ذکر میکند، میگوید که عربستان نگفت میخواهد تولید را افزایش دهد ، بلکه گفت “میتواند” تولید را افزایش دهد. همین منبع میگوید که عربستان تهدید نکرد؛ عربستان نمیخواهد بیش از آنچه مشتریان نیاز دارند تولید کند، اگر هیچ توافقی حاصل نشود” همه تولید کنندگان نفت” میتوانندتولید خود را افزایش دهند.

بنا به نظر یک منبع به روئیترز که نخواست نام خود را بگوید، همه تولید کنندگان اوپک و غیر اوپک با جمهوری اسلامی ایران که نمیخواهد تولید نفت خود را ثابت نگهدارد ندارند موافق نیستند و عراق هم از جمله همین کشورهاست.

سایت اقتصادی نروژی هگنار آنلاین نیز گزارشی از همین تهدید عربستان سعودی به افزایش سریع نفت دارد که روی تهدید عربستان تکیه کرده است.

 خبر گزاری روئیترز در گزارشی دیگر که بنظر میرسد غیر از گزارش مورد استناد الشرق الاوسط باشد، در باره تحولات نفتی و مذاکرات اخیر دولتهای عضو و غیر عضو اوپک از جمله مینویسد: “منابع آشنا نسبت به مواضع کشورهای نفتخیز اوپک به روئیترز گفتند که مجادله بین عربستان و رقیبش ایران، در اجلاس هفته گذشته اوپک علنی گردید. ریاض میگوید اگر تهران محدودیت تولید خود را نپذیرد، آنکشور میتواند تولید نفتش را بسرعت بالاببرد وموجب کاهش قیمت گردد.

هدف از نشست هفته گذشته این بود تا روی جزئیات طرح اعلام شده کاهش تولید (اوپک ح ت) تا سطح بین ۳۲٫۵۰  ـ ۳۳٫۰ میلیون بشکه  در روز با هدف بالا بردن قیمت نفت که در نشست الجزیره قبلاً روی آن توافق گردیده بود پیش از اجلاس ۳۰ نوامبر، اجلاس بعدی، بحث و توافق شود.

 جیمز ویلیامز؛ رئیس مؤسسه مشاور WTRG اقتصادی در کانزاس میگوید، قیمت نفت تمام درطول هفته گذشته سیر نزولی داشته است و این از مواضع  برخی کشورهای عضو اوپک معلوم میشود، که فقط نیمه آنهم به سطح رسانه ها کشانده میشود. این امر باعث کاهش انتظارات نسبت به امکان کاهش یا منجمد کردن تولید در آینده گردیده است.

(پایان خلاصه گزارشهای الشرق الاوسط، روئیترز و هگنار)

در تحولات مورد گزارش فوق، حد اقل ۳ نکته بسیار مهم و چند نکته کم اهمیت تر وجود دارد که در لابلای جنگ کلمات گم شده اند. اولین آن اینست که بحث از استفاده عربستان از نفت بعنوان یک حربه سیاسی و آنهم فقط علیه ایران است و نه علیه عراق، روسیه، لیبی، نیجریه که همه آنها ظرف ماههای اخیر تا توانسته اند تولید خود را افزایش داده اند. بنا به گزارشهایی که در یادداشتهای قبلی بدان اشاره کرده ام در جریان و پیش از توافق تاریخی روسیه و عربستان برای کاهش یا حد اقل متوقف کردن افزایش تولید، روسیه تا آنجا که توانست تولید خود را افزایش داد و بنوشته یکی از رسانه های  دنیا تولید آنکشور رکورد ۳۰ ساله خود را پشت سر نهاد.

طی همین مدت، با تحکیم دولت مورد حمایت جامعه بین المللی در لیبی و توافق بین شرکت نفت لیبی و آن دولت، تولید لیبی سیر افزایشی خود را آغاز کرد و آخرین میزان تولید آن کشور که به دوماه پیش مربوط میشود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده است و دور نیست که لیبی به سقف تولید قبل از سقوط رژیم قذافی یعنی ۱٫۷۰۰ هزار بشکه در روز دست یابد.

تولید عراق بجز تولید مستقل دولت خود مختار کردستان، مرز ۴ میلیون بشکه در روز را پشت سر نهاده  یا در حول و حوش آنست و همچنان رو به افزایش است.

گزارشهای فوق روی چنبه تولید، عرضه و تقاضا از منظر اقتصادی تأکید کرده اند در حالیکه جان کلام در همان یک کلام  در همین استفاده از نفت بعنوان”ابزار سیاسی”  بخوان ابزار جنگی است.

استفاده از نفت بعنوان ابزارسیاسی فقط در رابطه با ایران معنا میابد و بقیه بهانه است. حالا باید از دولتمردان ایران پرسید؛ شما که کار را با این همسایه آبی جنوبی به کارزار نظامی و سیاسی و جنگ نیابتی کشانده اید در برابر این سلاح عربستان که از بمب اتمی مورد برنامه ساخت ایران ولایی ما هم قوی تر است چه سلاحی دارید؟ آیا موشکهای جورا جور سپاه میتواند از تولید و عرضه نفت عربستان کاسته و از خفه کردن بازار نفتی ایران جلوگیری کند؟ استفاده ابزاری سیاسی از نفت حربه است که ۶ سال پیش شاهزاده متنفذ شعودی تورکی الفیصل در یک سخنرانی برای نظامیان آمریکایی و انگلیسی در یک پایگاه هوایی اطراف لندن مطرح کرد که بزرگترین نشریات دنیا هم آنرا وسیعاً منعکس کردند و من هم آنرا در همین سایت درج کردم. او گفت؛ ایران به نفت وابسته است و ما بازارش را از آن میگیریم و آنرا میچلانیم و از بازار نفت دنیا بیرونش میکنیم.  با اطمینان میتوان گفت؛ دولت سعودی بهیچ وجه در استفاده از این حربه بُرّای اقتصادی خود علیه ایران کوتاه نخواهد آمد مگر اینکه رهبری ایران از صدور انقلاب اسلامی، صدور تروریسم و آشوب آفرینی در منطقه دست بردارد و حریم امنیت ملی همسایگان را محترم شمارد همچنانکه میخواهد دیگران حریمش را رعایت کنند.

دومین نکته که باید موجب چشم روشنی مقامات مملکتی ما باشد، قرار داشتن عراق در زمره آن کشورهایی است که با موضع ایران در عدم متوقف کردن سقف تولید خود مخالف میباشند. و تردید نباید داشت که ونزوئلای ورشکست شده در این زمینه، روی دست خود عربستان هم خواهد آمد تا چه رسد عراق. از ایندو کشور گذشته روسیه است که بسیار بعید بنظر میرسد آن کشور در توافق چند ماه پیش خود با عربستان روی این مسئله، با عربستان به توافق نرسیده و در موضع عربستان قرار نگرفته و خواهان توقف افزایش تولید ایران نباشد.

 سومین نکته، در یک کلام، عربستان موفق شده است جنگ قیمت نفت را به یک جنگ سیاسی مبدل کند که در آن، ایران در یکطرف و بقیه اعضای اوپک در طرف دیگر قرار  گرفته اند که ماهیت سیاسی هم یافته و بیشتر خواهد یافت.

و اما تا آنجا که به خود قیمت نفت و بازار آن در آینده مربوط میشود، بنظر من تمام این جلسه گذاریهای اوپک جز ایزوله کرده ایران نتیجه دیگری نخواهد داشت و بعید بنظر میرسد ایران تن به متوقف کردن تولید خود بدهد زیرا که این عمل علاوه بر نتیجه منفی اقتصادی برای کشور، یک خفت زدگی سیاسی برای رژیم نیز هست. از طرف دیگر عربستان هم که بقیه دول خلیج در این مصاف در رکابش هستند، به این آسانی ها و تا حصول نتیجه ایی که میخواهد بگیرد نگیرد، از تولید خود نخواهد کاست. معنای این استدلال این نتیجه گیری است که جنگ نفت در پایان این ماه یعنی ماه نوامبر تشدید خواهد شد و قیمت آن سقوط خواهد کرد.

همه غافله نفتی منطقه و دنیا، بشمول دوستان و برداران نفتی دستگاه حاکمه ما، ایران را بجا خواهند گذارد و به میدان مسابقه تولید خواهند شتافت.

عربستان راست میگوید: ” ایران را تهدید نکرده است و بقول آن شخصیت اماراتی، حتی نگفته  که میخواهد بلکه گفته میتواند تولید را تا یک یا دو میلیون دیگر بسرعت افزاییش دهد! عربستان میگوید؛ ما در صورت عدم توافق جلسات را ترک خواهیم کرد و هرچه مشتریان و بهر میزان که بخواهند تولید و صادر میکنیم. بقیه ممالک نفتی هم آزادند همین کار را بکنند! پس تهدیدی در کار نیست! رقابت در بازار است که با موشکهای بالستیک هم نمیتوان آنرا چاره کرد و موازنه اش را تغیر داد!

 

Did Saudi Arabia Threaten Iran in OPEC?

OPEC

Two weeks ago, OPEC experts’ committee held meetings for two days, followed by two important meetings over the last week where OPEC’s long-term strategy was approved.

The meetings ended smoothly with the agreement over the long-term strategy which has been a point of disagreement over the past two years and had been delayed due to disagreements between Saudi Arabia and Iran

However, Reuters reported sources who attended the OPEC experts’ meetings last week in Vienna, that Saudi Arabia threatened to use

oil prices as a weapon against Iran, if the latter didn’t commit to the agreemen

Reuters reported four sources who attended the meeting that the kingdom threatened to raise production between 11 and 12 million barrels per day (bpd) if an agreement wasn’t achieved

“The Saudis have threatened to raise their production to 11 million barrels per day and even 12 million BOPD, bringing oil prices down, and to withdraw from the meeting,” one OPEC source who attended the meeting said.

The Saudi Ministry of Energy didn’t comment on the matter or issue a statement to clarify the incident. But Reuters reported, what they called, a senior Gulf OPEC source saying that Saudi Arabia did not say output will rise, rather that it “could” rise.

“Saudi doesn’t threat, Saudi Arabia doesn’t produce more than the customers need,” the source said. “All oil producers could raise their production if there was no agreement, this is a fact.”

According to a source, who spoke on condition of anonymity because he is not cleared to speak on this matter publically, all OPEC and non-OPEC do not agree with Iran since the Islamic Republic doesn’t want to cap its production near current levels, including Iran.

……………………….

هگنار آنلاین

 

4. november 2016 – 15:39

Tidligere fredag ettermiddag skrev Reuters ifølge TDN Finans at Saudi-Arabia truer med en bratt økning i oljeproduksjonen.

Nyhetsbyrået viste til en Opec-kilde som sa at disputtene med Iran kom til overflaten på møtet i Opec i forrige uke, og at Saudi-Arabia «truet med å øke produksjonen til 11-12 millioner fat pr dag for å få ned prisene og trekke seg fra møtet».

Nå sier generalsekretær Barkindo i Opec ifølge Bloomberg News og TDN Finans at Saudi-Arabia ikke truet med å heve produksjonen på møtet i forrige uke.

Barkindo sier at møtet var konstruktivt.

Brentoljen (1. pos.) omsettes i skrivende stund for 45,94 dollar fatet, tilsvarende en nedgang på ۰,۴ prosent intradag. Dette er omtrent på samme nivåer som før nyheten om at Saudi-Arabia skulle ha truet med en bratt økning i oljeproduksjonen ble kjent.

 

روئیترز

Old disputes between Saudi Arabia and rival Iran resurfaced at a meeting of OPEC experts last week, with Riyadh saying it could raise oil output steeply to bring prices down if Tehran refuses to limit its supply, sources from the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) told Reuters.

The meeting was intended to work out the details of cuts ahead of the next OPEC meeting on Nov. 30 following a decision to reduce output in Algiers to 32.50-33.0 million barrels per day in order to boost prices.

“Oil prices have been down all week because we’re seeing some of the OPEC countries’ negotiating stances, half of which are in the public. That is lowering people’s expectations of a future agreement to cut or cap production,” said James Williams, president of energy consultant WTRG Economics in Arkanas.

Reuters
Fri Nov 4, 2016

Oil falls by most in a week since January on OPEC tensions

ترس از گسترش فاصله با امل، گریبان حزب الله را گرفته است

Share Button

حزب الله لبنان چگونه میخواهد یک مستأجر فقیر را با یک مستقلات دار گنده، یک کارگر روزمزد را با یک کارخانه دار، یک نزول پول خور را با یک نزول پرداز و یک ارباب را با یک رعیبت و… ، در یک حزب “حزب الله” متحد کند. این ادعای حزب الله قرنهاست که زیر بار واقعیت لایه بندیهای گوناگون اجتماعی کارش از ورشکستگی گذشته فراموش گشته است. با اینگونه ادعاهای تناقض آلود، حزب الله ثابت میکند که نه طرفدار اقشار محروم جامعه است و نه اعتنایی به بافتمان و ساختمان ملی جامعه دارد که قانومندیهای خاص خود را دارد و از فتاوی سید حسن نصرالله یا احکام فقهی تبعیت نمیکند.

flag_of_hezbollah_

روز گذشته وضعیت آرایش سیاسی در صحنه لبنان را در سایه گزینش میشل اؤن بعنوان رئیس جمهور و سعد حریری بعنوان نخست وزیر کشور توضیح دادم. در یاداشت دیروز اشاره کردم که همه نشانه ها دلالت بر انزوای حزب الله پس از این دو گزینش دارد، حتی انزوا در درون خود جامعه شیعی لبنان.

نهار نت لبنان امروز  به نقل از نشریه السفیر، اظهارات یک مقام بلند مرتبه حزب الله را درج کرده است که آن مقام ناخود آگاه مراتب نگرانی سران حزب الله  را از گسترش شکاف و فاصله بین حزب الله و سازمان املAMAL  ابراز کرده است. نهار نت مینویسد:[“یک مقام نزدیک به حزب الله به السفیر  گفت:” ائتلاف با امل و وحدت شیعیان بسیار مهمتر از هر چیز دیگریست حتی ممهمتر از کسب قدرت و نتایج و ثمرات آنست.”]

برای نشاندادن تأثیر و اهمیت موضعگیری جنبش امل که ۱۸۰ درجه با حزب الله، چه در عدم حمایتش از ریاست جمهوری میشل اؤن و چه در حمایتش از سعد حریری، دلیلی بهتر این اظهارت مقام  رهبری حزب الله که  نخواسته نامش ذکر شود نمیتوان یافت. این اظهارات علناً ترسی را که گریبان حزب الله را از تجزیه شعیان لبنان گرفته است نشان میدهد.

ولی جا دارد قبل تحلیل بیشتر شکاف بین جنبش امل AMAL و حزب الله به یک نکته نه چندان کماهمیت تری اشاره کنم که تناقض بین تأکید حزب الله  بر وحدت جامعه شیعی لبنان است که در اظهارات این شخصیت از رهبری حزب الله با السفیر مطرح میشود و در تباین و مغایرت با آن، ادعای موازی حزب الله دال بر طرفداری از وحدت ملی و پایبندی به پیمان ملی the National Pact جامعه لبنان است. در هیچ سرزمینی وحد ملی نه تنها بر اساس وحدت افراد فرقه های مذهبی در درون  فرقه خود و وحدت فرقه ها روی وحدت ملی جامعه ملی برقرار نمیشود بلکه چنین وحدتی که تفاوتهای اجتماعی اقتصادی اقشار گوناگون جامعه را که تعین کننده فابریک جامعه هستند را زیر فشار وحدت مذهبی  بکنار میراند، یاد آور مثل کوسه و ریش پهن است.

در خود جمهوری اسلامی، دو دهه است که شعار “حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله  دیگر بکنار نهاده شده و حزب جمهوری اسلامی که مدعی  نمایندگی همه اقشار جامعه بود سالهاست که منحل و فراموش شده است. و جمهوری اسلامی بعنوان مدل دولتمداری دنیی ادعای نظام تحزبی دارد. که بسیار از این دکاکین حزبی هم در پالمان عضو دارند.

حزب الله لبنان چگونه میخواهد یک مستأجر فقیر را با یک مستقلات دار گنده، یک کارگر روزمزد را با یک کارخانه دار، یک نزول پول خور را با یک نزول پرداز و یک ارباب را با یک رعیبت و… ، در یک حزب “حزب الله” متحد کند. این ادعای حزب الله قرنهاست که زیر بار واقعیت لایه بندیهای گوناگون اجتماعی کارش از ورشکستگی گذشته فراموش گشته است.

با اینگونه ادعاهای تناقض آلود، حزب الله ثابت میکند که نه طرفدار اقشار محروم جامعه است و نه اعتنایی به بافتمان و ساختمان ملی جامعه دارد که قانومندیهای خاص خود را دارد و از فتاوی سید حسن نصرالله یا احکام فقهی شیعی تبعیت نمیکند.

نهار نت در ادامه گزارش خود از اظهارات این مقام حزب الله، مینویسد:” همین منبع که نخواست نامش ذکر شود، میگوید که سخنگوی پارلمان، نبی بری یک شخصیت کلیدی در حکومت است، و او باید مسائل مورد دلنگرانی را جدی مورد نظر و تعامل قرار دهد، اگر آنها  میخواهند دولتی تشکیل دهند که بر شالوده عمیق پیمان ملی ملی گذارده شود.”

این مقام حزب الله از یکسو از پیمان ملی the National Pact سخن میگوید و از شالوده عمیق دولتی که باید بر اساس آن پیمان ملی تشکیل گردد حرف میزند، و از سوی دیگر از تأئید نخست وزیری که قبلاً در چهارچوب همان پیمان ملی سمتش مورد وفاق اکثریت قرار گرفته بوده است خودداری میکند و بجای همراه شدن با دیگر احزاب لبنانی در تأئید نخست وزیری  که روی گزینش آن توافق شده است، انتظاراتش را از نبی بری مطرح میکند که دولت در شرف تشکیل شدن، چه باید باشد و چه نباشد و نبی بری بعنوان یک شخصیت کلیدی چه باید بکند چه نکند.

به هذیان گویی افتادن رهبران حزب الله چیزی نیست مگر بازتاب ورشکستگی و انزوای آن در صحنه سیاسی لبنان که مقدمه فرو پاشی آنست.

Report: Hizbullah Keen for AMAL Alliance and Shiites Unity

by Naharnet

04/11-2016

Hizbullah believes that an alliance with the AMAL Movement and the unity of the Shiites ranks is more valuable than anything else, even power, As Safir daily reported on Friday.

A source close to Hizbullah told the daily that a “coalition with AMAL and the unity of the Shiites is more important than anything else, even more important than power and its gains.”

The source stressed on condition of anonymity that “Speaker Nabih Berri is a key partner in the government, and those concerned must deal seriously with his demands if they want the new government to be formed in a sound manner based on the National Pact.”

According to As Safir, the comments of the Hizbullah source came in a bid to show respect for Berri’s stance after he had rejected the nomination of President Michel Aoun for the post. The party believes that there is an “existential alliance between the two parties gaining top priority at this stage.”

Aoun was elected on Monday as Lebanon’s 13th president, which ended around two and a half years of presidential and political vacuum.

Berri was against nominating Aoun for the post, but he received crucial support from Hizbullah and the Lebanese Forces.

Newly designated PM Saad Hariri was the key support that contributed to the election of Aoun.

Hariri’s nomination and Aoun’s election have raised hopes that Lebanon can begin tackling challenges including a stagnant economy, a moribund political class and the influx of more than a million Syrian refugees.

In a sign that Hariri’s task ahead might not be easy, Hizbullah’s MPs declined to endorse him for the prime minister post, even though his nomination was all-but-assured.

Hariri is likely to struggle with his government’s policy statement, which will have to make reference to Israel, as well as the war in Syria, both potential flashpoints with Hizbullah.

The process of forming a government could take months, with horsetrading likely to revolve around the distribution of key posts like the interior, defense and energy ministries

در لبنان رؤیا به کابوس تبدیل میشود

Share Button

رهبری ایران و سید حسن نصرالله، فقط با رئیس جمهور شدن میشل اؤن سور پرایز نشده اند بلکه با شکستن و شقه شدن جنبش شیعی لبنان نیز به سرگیجه افتاده اند. نبی بری رهبر جنبش امل است، امل جنبشی است که دو یا سه دهه قبل از حزب الله بعنوان سازمان و جنبش سیاسی شعیان لبنان وجود داشته است و طی ۳۰ سال گذشته از متحدین پر و پا قرص حزب الله بوده است. جدایی این جنبش از حزب الله در فرایند گزینش نخست وزیر، در بین کل جنبش شیعی لبنان زلزله خواهد افکند. مهمتر از ضربه نخست وزیر شدن سعد حریری، کسی که حزب الله پدرش را همراه به ۲۲ نفر دیگر ترور کرده است، شکافیست که اکنون با حمایت نبی بری از نخست وزیری حریری، بین جنبش امل و حزب الله بوجود آمده و در آینده قطعاً ژرفش خواهد یافت

(عکس صفحه اول: وسط میشل اؤن،سمت چپ او سعد حریری وسمت راست او نبی بری)

در لبنان خبری نبود فقط خر داغ میکردند!

W460

سعد حریری نخست وزیرجدید لبنان، نخست وزیرسابق، فرزند رفیق حریری نخست وزیرِترورشده لبنان بدست حزب الله.

۲ سرتیتر امروزِ نهارنت لبنان که قطعاً در دیگر رسانه های منطقه نیز بشکلی بهمین ترتیب خواهند آمد اینست: ۱ ـ حزب الله از نامزدی سعدحریری برای نخست وزیری لبنان خود داری کرد ۲: ـ سعدحریری دولت وحدت ملی را تشکیل و روی بازبودن درها بروی همه بلوکها تأکید میکند.

۳ روز پیش وقتی پس از بیش از ۲٫۵ سال بحران سیاسی که در لبنان بعلت عدم توافق حزب/فرقه های سیاسی لبنان روی پست ریاست جمهوری خلع قدرت ایجاد کرده و برگزاری انتخابات پارلمانی و تشکیل دولت هم به تبعیت از آن به انسداد دوچار شده بود، سرانجام  یکهفته پیش روی رئیس جمهوری ژنرال میشل اون بنیانگذار جنبش آزاد میهنی بین احزاب فرقه ایی حاکم بر لبنان توافق حاصل گردید. رسانه های رسمی ایران و دولتمردان حاکم بر ایران ضمن تبریک به انتخاب میشل اون آن انتخابرا پیروزی حزب الله لبنان، یعنی غیر مستقیم پیروزی ایران در صحنه قدرت سیاسی لبنان ذکر کردند. دلیل این امر این بود که میشل اؤن متحد حزب الله در لبنان بوده است و بهمین دلیل حزب الله از طریق اهرم فشار پارلمانی نماینگان خود، مدت دو نیم سال مانع تعین رئیس جمهوری غیر از متحد خود، یعنی میشل اؤن گردیده بود.

سعد حریری دُشمن اصلی حزب الله و مخالف دخالت ایران در لبنان و متحد عربستان، ۵ ـ ۶ ماه پیش با یک چرخش سیاسی ۱۸۰ درجه، از کاندیداتوری میشل اؤن حمایت کرد، یعنی حمایت از متحد استراتژیک خصم خود حزب الله! و جالب اینکه عربستان هم بعنوان حمایت کننده سعد حریری از ابتکار او در نامزدی میشل اؤن پشتیبانی نمود.

برای ساده باوران سیاسی و آنهایی که مانند سران جمهوری اسلامی با استشمام دودِ کباب، سر از پا نشناخته به میدان خر داغ کنی میدوند، این یک پیروزی سیاسی برای حزب الله لبنان و رژیم ایران بود. پس از حمایت سعد حریری از میشل اؤن، به ترتیب؛ حزب نیروهای لبنان به رهبری سمیر جعجع، از دیگر دشمنان قسم خورده حزب الله و مخالف دخالت ایران در لبنان و جنبلات  رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه و رهبر دروزیها که او هم مخالف حزب الله و مخالف دخالت ایران در لبنان است، به موج حمایت از ریاست جمهوری میشل اؤن پیوستند. بدنبال اینها، دیگر احزاب و بلوکهای مسیحی رقیب حزب جنبش آزاد میهنی(مسیحی مارونی)، نیز که هیچکدام نظر خوشی نسبت به حزب الله و ایران ندارند و خود تا چندی پیش مدعی پست ریاست جمهوری بودند، یک به یک از ریاست جمهوری میشل اؤن، متحد حزب الله، حمایت کردند.

با رئیس جمهور شدن میشل اؤن حزب الله در حقیقت چوب مانور اشتباه آمیز خود را میخورد و در حالی که از ضربه این چوب از درد بخود می پیچد نمیتواند علناً فریاد  کند که ای ملت! ما مخالف رئیس جمهور شدن میشل اؤن بودیم و  هستیم! دفاع ما از او به این علت بود که فکر میکردیم دیگران او را برای همیشه تحریم میکنند و روی این تحریم می ایستند و ما به یگانه تکیه گاه او تبدیل میشویم!

حزب الله  میداند چه گافی داده است ولی سرکردگان سیاسی ایران که هنوز در خلسه عقد دائمی میشل اؤن با حزب الله هستند از آن خلسه مکیف کننده خارج نشده اند و نمیدانند که حالا دیگر میشل اؤن، ریاست جمهوری خود بر لبنان را نه مدیون حزب الله، متحد قدیمی خود بلکه مدیونِ مخالفین حزب الله و مخالفین ایران در  لبنان ست. دولتمردان ایران هرگز از خود نپرسیدند چطور شد که یکباره همه مخالفین ما و حزب الله از کاندیدای مورد حمایت ما و حزب الله حمایت کردند!

یکی از شرایط حمایت کنندگان از میشل اؤن برای پست ریاست جمهوری، واگذار شدن پست نخست وزیری به سعد حریریرهبر بلوک المستقبل، دشمن قسم خورده حزب الله و ایران و متحد درجه اول عربستان در لبنان بود.

قبل از مراسم اعطای پست ریاست جمهوری به میشل اؤن، حزب الله لبنان بزبانهای مختلف اعلام کرد که در مقابل نخست وزیر شدن سعد حریری خواهد ایستاد و همچنانکه نهارنت امروز گزارش میدهد بلوک حزب الله از نامزدی او برغم همه توافقات از پیش انجام گرفته خود داری کرد.

نهار نت مینویسد: “نماینده بلوک وفاداران به مقاومت(بلوک حزب الله)، از نخست وزیری سعد حریری حمایت نکرد، در حالیکه رهبر بلوک توسعه و آزادی، سخنگوی پارلمان(رئیس)، نبی بری ضمن حمایت از نخست وزیری حریری گفت؛ حالا وقت “بازپرداخت بدهی”، به حریری است.”

رهبری ایران و سید حسن نصرالله، فقط با رئیس جمهور شدن میشل اؤن سور پرایز نشده اند بلکه با شکستن و شقه شدن جنبش شیعی لبنان نیز به سرگیجه افتاده اند. نبی بری رهبر جنبش امل است، امل جنبشی است که دو یا سه دهه قبل از حزب الله بعنوان سازمان و جنبش سیاسی شعیان لبنان وجود داشته است و طی ۳۰ سال گذشته از متحدین پر و پا قرص حزب الله بوده است. جدایی این جنبش از حزب الله در فرایند گزینش نخست وزیر، در بین کل جنبش شیعی لبنان زلزله خواهد افکند. مهمتر از ضربه نخست وزیر شدن سعد حریری، کسی که حزب الله پدرش را همراه به ۲۲ نفر دیگر ترور کرده است، شکافیست که اکنون با حمایت نبی بری از نخست وزیری حریری، بین جنبش امل و حزب الله بوجود آمده و در آینده قطعاً ژرفش خواهد یافت.

در لبنان خبری نبود فقط خر داغ میکردند!

………………………

Naharnet

29/11-2016

Geagea Says New Govt. Bickering a ‘Veiled Attempt to Target LF-FPM Alliance

…………………………………………………………

Hizbullah’s Loyalty to the Resistance bloc did not name ex-PM Saad Hariri for the premiership, while head of the Development and Liberation bloc Speaker Nabih Berri said it is time to “pay back the debt” to Hariri as his bloc named him prime minister during the binding parliamentary consultations on Thursday with newly elected President General Michel Aoun.

Speaking on behalf of the bloc, MP Mohammed Raad said: “We did not name anyone for the post of prime minister

phasizes Openness to all Blocs

W460

Newly designated Prime Minster Saad Hariri announced after his designation that he will begin his national duty with openness to all political blocs even those that abstained from naming him, as he assured that he will form a national unity government.

“President of the Republic General Michel Aoun honored me by asking me to form the government. I accepted, and would like to thank him for his confidence and the confidence of the deputies who honored me with this national assignment. I will be open to all parliamentary blocs, including those who did not name me, in accordance with our constitution and our democratic values,” said Hariri from Baabda Palace.

“On this particular day, we must underscore on the extraordinary effort exerted by Prime Minister Tammam Salam, in a difficult and sensitive phase, to protect the country’s unity, legitimacy, institutions, state, coexistence and civil peace in our country,” he added.

“I look forward to starting the consultations to form a national unity government that overcomes political divisions,” he went on to say.

“It is a new term. I have great hope -in this positive moment that ends the suffering of the country and its citizens that lasted for two and a half years of vacancy and paralysis- to form a government quickly, that will work on an electoral law that secures just representation and oversees the completion of the parliamentary elections on schedule,” the PM added.

“It is a new term. I hope to form a government that keeps pace with the new term and enables us all to join efforts to address the socio-economic, economic, environmental, security and political crises suffered by the Lebanese people.”

Hariri concluded as saying: “We owe it to the Lebanese to start working as soon as possible to protect our country from the flames burning around it, to reinforce its immunity in the face of terrorism, to help it deal with the difficulty of the refugees issue, to restore hope and confidence to our young men and women in a better future, and restore the confidence of the Arabs and the world in Lebanon, its message, institutions, economy and tourism and investing in it.

It is a new term, and this is my promise to the Lebanese”.

————–.

Hizbullah Refrains from Naming Hariri for Premiership, Berri Says ‘Time to Pay Back the Debt’

W460

Hizbullah’s Loyalty to the Resistance bloc did not name ex-PM Saad Hariri for the premiership, while head of the Development and Liberation bloc Speaker Nabih Berri said it is time to “pay back the debt” to Hariri as his bloc named him prime minister during the binding parliamentary consultations on Thursday with newly elected President General Michel Aoun.

Speaking on behalf of the bloc, MP Mohammed Raad said: “We did not name anyone for the post of prime minister.”

Independent MPs including Nicolas Fattoush, Robert Ghanem, Dory Chamoun, Ahmed Fatfat, Mohammed al-Safadi, Serge Tor Sarkisian, Emile Rahme said after their separate meetings with Aoun that they named al-Mustaqbal Movement chief Saad Hariri for the post.

Head of the Liberals Party, Chamoun said: “It is normal that I name my friend Hariri for the post. It is my duty to put myself at the disposal of the President.”

Mustaqbal MP Ahmed Fatfat who had asked to make the consultation alone away from his Mustabqal bloc, said: “I have named Hariri for the premiership, and I wish success for this era. The oath of office was excellent.”

Asked about the reason that made him want to make the consultation alone, he said: “I did not want to embarrass the bloc with my previous stances.”

The Development and Liberation bloc of Speaker Nabih Berri, Armenian MPs bloc and al-Jamaa al-Islamiya bloc all have named Hariri.

“It is time that we return the debt. We name Hariri for the post of premiership,” said Berri speaking on behalf of the bloc.

To a question by reporters whether the bloc plans to cooperate in the future, Berri said: “If there wer no intentions to cooperate we would not have named Hariri.”

The binding parliamentary consultations for the designation of a new premier kicked off on Wednesday at the presidential palace in Baabda.

By the end of Wednesday’s consultations, Hariri had received 86 votes out of 126 possible ones.

On Monday, Aoun was elected president of the republic. His election ended a presidential void that lasted around two and a half years. His chances were largely boosted by a key endorsement from Hariri in mid-October.

Analysts have warned that Aoun’s election will not be a “magic wand” for Lebanon, which has seen longstanding political divisions exacerbated by the war in neighboring Syria and has struggled to deal with an influx of more than a million Syrian refugees.

In addition to pledges of economic growth and security, Aoun said in his oath of office that Lebanon must work to ensure Syrian refugees “can return quickly” to their country.

Aoun also pledged to endorse an “independent foreign policy” and to protect Lebanon from “the fires burning across the region.”

SourceNaharnet

 

 

 

مسئله بچه بازی در فرهنگ حوزوی امر تازه ایی نیست!

Share Button

پس از افشای بچه بازی قاری معروف قرآن مورد توجه مقام معظنم رهبری سعید طوسی، اینک یک بسیجی سابق، مورد دیگری از این امر در بسیج و آنهم در جبهه ها، بهنگام جنگ فاش میبسازد که مشتی از نمونه خروار ناپیدای این پدیده در فضا جوانسالانه بیسج است.

اگر انسان با مسئله امیال جنسی و محرکه های ی آن در انسان متعارف مخصوصاً در سنین بلوغ برخوردی واقع بینانه داشته باشد، اخبار رواج این پدیده بخصوصاَ در محیطهای مذهبی و در آنجا که بنام اخلاق دنیی بر این تمایل طبیعی پرده پنهانکاری کشیده میشود  و  میل جنسی و ابراز آن تابو میشود، برایش غیر عادی نخواهد بود.

رواج پدیده بچه بازی که با تغیر عنوان آن به کودک آزاری در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی عمق انحرافی آن پنهانسازی و شناعت آن رقیق میشود، در درجه اول ریشه در بسته بودن فضای ارتباطی محیطهای مذهبی دارد، امری که راه را برای تجاوزات جنسی افراد صاحب اتوریته مانند فرماندهان نظامی، معلمینی مانند همین سعید طوسی، یا مدرسین حوزوی باز میکند و شرم و آبروداری مانع افشای عمل شنیع فاعلین این عمل میشود.

این پدیده منطقاً در طبقه متوسط فرهنگی که کودکانشان از سرگرمیهای فکری، هنری، فرهنگی، ورزشی و میحط بالنسبه بازخانوادگی برخوردارند بمراتب کمتر است. میحط بسته و مردانه بیسج و حوزه های علوم دنیی از این نظر بیشترین زمینه را برای رواج و شیوع بچه بازی دارند. ح ت.

…………………….

افشاگری درباره آزار جنسی کودکان از کلاس قرآن به جبهه جنگ عراق و ایران رسید

دبی- العربیه فارسی

سه شنبه ۱ صفر ۱۴۳۸هـ – ۱ نوامبر ۲۰۱۶م

پس از اتهام سعید طوسی معلم قرآن نزدیک به رهبر ایران به آزار جنسی نوجوانان و پرونده مدارس فوتبال اینک یک شهروند قمی در اقدامی مدعی شده در زمانی که نوجوانی ۱۴ ساله بوده و به عنوان داوطلب به جبهه جنگ عراق و ایران رفته مورد تجاوز جنسی قرارگرفته است.

به گزارش روزنامه “کیهان لندن” این مرد در روزهای گذشته با انتشار عکسی از خود در خط مقدم جبهه حکم شکایت از فرد متجاوز و عدم پیگیری مسئولان قوه قضائیه را پس از گذشت دو دهه از پایان جنگ، رسانه‌ای کرده است.

این فرد با پوشیدن یک کفن نمادین که بر روی آن نوشته شده «اشتباه کردم در ۱۴ سالگی به جنگ رفتم»، بنری با این مضمون به دست گرفته است: «۱۴ ساله بودم که در جبهه مورد آزار جنسی قرار گرفتم. آن زمان مدیر کل بی‌لیاقت اطلاعات کجا بود؟!»

«تجاوز به بسیجیان نوجوان»

کارگاه آموزشی شهروندیار نیز در این باره نوشته که قبلاً جسته و گریخته بارها از تجاوز و تعرض به بسیجیان نوجوان در جبهه‌ها شنیده بودیم ولی این برای نخستین‌بار است که به صورت علنی یک قربانی تجاوز در جبهه، موضوع را افشاءمی‌کند.

کارگاه اظهار امیدواری کرده که با فشارافکارعمومی دستگاه قضایی و کل حاکمیت ایران تن به بررسی و پیگیری موضوعی که آن را مهم توصیف کرده و افزوده «موضوعی که ده‌ها و صدها قربانی دارد و حدود سه دهه است که هیچ کس و هیچ نهادی به شکایت آنها رسیدگی نمی‌کند!»

در ادامه این گزارش آمده «در برخی موارد نوجوانان قربانی را به رگبار گلوله بستند تا هم از افشای جنایت‌شان جلوگیری شود و هم قتلشان به گردن دشمن (نیروهای عراقی) بیفتد و با پوشش شهید موضوع جمع گردد.»

اما این گزارش هیچ منبعی را برای این مطلب ذکر نکرده کما اینکه دادگاهی برای سعید طوسی تشکیل نشده تا در صورت بیگناه بودن بتواند از خود دفاع کند و به شاکیان نیز فرصت داده شود تا ادعای خود را با ارایه مدارک اثبات کنند.

کارشناسان بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران که خود را پاسدار اخلاق وعفت و پاکی معرفی می‌کند در شرایط حرج و محظور قرار گرفته زیرا این ناهنجاری‌ها در امکانی مانند کلاس‌های دولتی قرآن و جبهه‌های جنگ باصطلاح “مقدس” به وقع پیوسته است، در حالی حاکمیت مشروعیت خود را به آنها منسوب می‌کند.

تاج زاده: نقش ایران در سرکوب مردم سوریه و ظهور داعش فاجعه آمیز بود

Share Button

تاج زاده گفته “یک نوع نژادپرستی پشت این استدلال که اگر در دمشق و حلب نجنگیم، در شهرهای ایران باید بجنگیم وجود دارد”، و افزوده: به اسم دفاع از حرم حضرت زینب، بیشترین قربانی را داده‌ایم و درعین‌حال بیشترین ناامنی را متوجه کربلا و نجف و سامره و حتی مشهد مقدس کرده‌ایم”.

در رابطه به نقش نظامى روسیه در سوریه و نحوه تعامل مسکو با نیروهاى ایرانى تاج زاده گفته که ” تدارکاتچی و پیاده‌نظام روسیه شده‌ایم”

دبی-العربیه.نت، فارسی

مصطفی تاج زاده، از شخصیتهاى بارز اصلاح طلبان و عضو شوراى مرکزى جبهه مشارکت، خواستار خروج نیروهاى نظامى ایران از سوریه شده و گفته ایران به کمک نظامیان رفت تا با بخش دیگری از مردم سوریه بجنگند و این آغاز فاجعه بود”.

تاج زاده در مصاحبه اى با دوهفته‌نامه “روبرو” چاپ تهران، شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵گفت: ” نصرالله برای بسیاری از اعراب به رهبر فرقه‌ اقلیت شیعه تبدیل شده است که دارد با اکثریت مسلمانان می‌جنگد”.

این فعال اصلاح طلب، که خرداد ما گذشته بعد از تحمل هفت سال زندان آزاد شد، در این مصاحبه تاکید کرده که ایران اکنون متهم به کشتار مردم سوریه و دنبال‌کردن گرایش فرقه‌ای شده‌ایم، اعتبارمان لطمه دیده است و روزبه‌روز در باتلاق سوریه بیشتر فرو می‌رویم”.

ایران در باطلاق سوریه

تاج زاده گفته “یک نوع نژادپرستی پشت این استدلال که اگر در دمشق و حلب نجنگیم، در شهرهای ایران باید بجنگیم وجود دارد”، و افزوده: به اسم دفاع از حرم حضرت زینب، بیشترین قربانی را داده‌ایم و درعین‌حال بیشترین ناامنی را متوجه کربلا و نجف و سامره و حتی مشهد مقدس کرده‌ایم”.

در رابطه به نقش نظامى روسیه در سوریه و نحوه تعامل مسکو با نیروهاى ایرانى تاج زاده گفته که ” تدارکاتچی و پیاده‌نظام روسیه شده‌ایم”.

این شخصیت اصلاح طلب به اظهارات حسن شیخ‌الاسلام، سفیر اسبق ایران در سوریه، اشاره کرده که گفته بود “مهم‌ترین توصیه جمهوری اسلامی ‌به اسد در شروع تظاهرات مردمی نیز ‌این بود که نباید ارتش پاسخ اعتراضات را با اسلحه و گلوله ‌دهد؛ بلکه معترضان را باید با باطوم و گاز اشک‌آور پراکنده کرد”.

به اعتقاد تاج زاده “این اولین خطای جمهوری اسلامی ‌بود که به جای تشویق اسد به پایان‌ دادن تک‌صدایی و اصلاح سریع‌ امور و تلاش برای جلب مشارکت معترضان در عرصه سیاست و قدرت، بی‌اعتنایی به آنان و پراکنده‌ کردنشان را توصیه کرد”.

به ‌گفته وى “وجه غالب اعتراض‌ها در اوایل، مردمی ‌بود و ماهیتی آزادی‌خواهانه، عدالت‌طلبانه و مشارکت‌جویانه داشت… رژیم بعث، مستبد و فاسد بود و اجازه نفس‌کشیدن به کسی را نمی‌داد. مردم نیز خواهان آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد بودند و تحت تأثیر بهار عربی به خیابان‌ها ریختند؛ اما به‌ جای آنکه رژیم به خواسته‌ها، حقوق و منافع آنان توجه کند، سرکوبشان کرد”.

آقاى تاج زاده در ادامه افزوده: “اشتباه دومِ اقتدارگراهای ایرانی این بود که پس از شدت‌ گرفتن بحران، به ‌جای یافتن راه‌حل سیاسی، راه‌حل نظامی را در دستور کار قرار دادند و به اعزام نیرو و مستشار پرداختند و حتی رزمندگانی از عراق و لبنان و بعدها افغانستان و پاکستان را به سوریه اعزام کردند. از آنجا که اکثر قریب‌ به‌ اتفاق این نیروها شیعه بودند، به این تصور دامن زدند که گویی نزاع‌ها در سوریه ماهیتی فرقه‌ای و مذهبی دارد”.

به گفته وى “یکی از تناقض‌های اقتدارگراها این است که اعتراض ها علیه قذافی را تأیید کردند و آن را انقلاب خواندند اما درباره سوریه گفتند فتنه است. همین موضع بهانه بزرگی به مخالفان ایران داد تا بگویند تنها تفاوت اسد با قذافی این است که اولی علوی است و دومی سنی و متأسفانه در تأیید فرقه‌ای بودن رفتار جمهوری اسلامی از آن سوء استفاده زیادی کردند”.

“اگر در حلب و دمشق نجنگیم در اهواز و همدان می‌جنگیم”

تاج زاده در ادامه گفته: ” استدلال دوم که بعدها بر سر زبان ها افتاد این بود که اگر در حلب و دمشق نجنگیم باید مثلاً در اهواز و همدان بجنگیم. برهان سوم هم این‌ بود که ما از حرم اهل‌بیت دفاع می‌کنیم. به این ترتیب کوشیدند وجهه ای انقلابی، ملی و نیز شیعی به یک چالش سیاسی و اقتصادی بدهند. حالا ببینیم این سه دلیل چقدر واقعی است و چقدر در عمل معطوف به نتیجه بوده است. در مورد دفاع از مقاومت به‌ جرئت می‌گویم که اسرائیل در طول حیات ۷۰ ساله‌اش هیچ‌گاه به‌اندازه امروز از همسایگانش آسوده خاطر نبوده و از جنگ‌های داخلی در منطقه سوءاستفاده نکرده است”.

آقاى تاج زاده تأکید کرده که دخالت ایران در سوریه کاملا به نفع اسرائیل بود و گفت ” قرار بود دخالت ما در سوریه مقاومت را تقویت کند اما در عمل بیشترین سود را به اسرائیل رسانده و جنایت‌ها و توسعه طلبی‌هایش را تحت الشعاع نزاع خونین شیعیان و سنی‌ها قرار داده است. حتما می دانید که تا پیش از درگیری ها در سوریه عرب‌ها چند قهرمان داشتند سید حسن نصرالله یکی از آنها بود. امروز اما نصرالله برای بسیاری از اعراب به رهبر فرقه‌ اقلیت شیعه تبدیل شده است که دارد با اکثریت مسلمانان می‌جنگد”.

تاج زاده از شیوه عمل ایران در سوریه به شدت انتقاد کرده و گفت: “به جای دخالت سیاسی برای جلوگیری از تشدید بحران و جلوگیری از ویرانی سوریه و مرگ صدها هزار نفر در آن کشور، خود به صورت نظامی وارد معرکه شد و مدیریت سیاسی این بحران را رها کرد. به بیان روشن، دولت و وزارت خارجه بحران را رها کردند و جان بر کفان نیروی قدس به کمک نظامیان سوریه رفتند. انحراف بزرگ از اینجا شروع شد”.

ایران به قدرت یابی داعش کمک کرد

به گفته تاج زاده “برخی اقدام‌های جمهوری اسلامی‌ در چند سال گذشته، به‌ویژه درباره سوریه اشتباه بوده‌اند و به قدرت‌یابی داعش کمک کرده‌اند”.

این شخصیب اصلاح طلب افزود: “ما هرچه بیشتر در سوریه حضور نظامی داشته باشیم، بیشتر آسیب می‌بینیم و نه‌تنها به منافع و حتی در درازمدت به امنیت ملی خود، بلکه به موقعیت شیعیان و نیز وجهه‌ مسلمانان در جهان لطمه می‌زنیم و موجب دیرپایی داعش می‌شویم. ما باید از سوریه خارج شویم”.

تاج زاده تاکید کرد: “روزهای نخستِ اعتراضات، داعشی در کار نبود. قشرهای مختلف مردم سوریه بودند و آزادی می‌خواستند. با جلب مشارکت معترضانِ مسالمت‌جو، زمینه ظهور و بروز داعش فراهم نمی‌شد. اولین اشتباه ایران و اسد، فتنه ‌نامیدن تظاهرات مردم و تلاش برای قلع ‌و قمع‌ کردن معترضان بود. هرچه پیش رفتیم، بیشتر در این باتلاق فرو رفتیم. امروز می‌گویند اگر نیرو نفرستیم، دولت اسد سقوط می‌کند و شیعه کشی به راه می‌افتد؛ اما هرچه بیشتر نیرو بفرستیم، بر دامنه جنگ می‌افزاییم و خصومت و کینه میان مسلمانان را افزایش می‌دهیم”.

نیروهاى ایران تدارکاتچی و پیاده‌نظام روس‌ها

تاج زاده خطای دیگر ایران را ” دادن پایگاه به روسیه” عنوان کرد و گفت که این مساله ایران به سطح ” تدارکاتچی و پیاده‌نظام ” روسیه تنزل داده است.

به اعتقاد این عضو شوراى مرکزى جبهه مشارکت، ” جمهوری اسلامی ‌در برجام با آمریکا و در قضیه سوریه با روسیه سازش داشته” و افزود “آنان می‌کوشند نه شرقی – نه غربی ما را به «هم شرقی – هم غربی!» تبدیل کنند”.