Archive for: December 2017

دروازه های جهنم یمن ۳

Share Button

با کشته شدن صالح پس از انتشار پیامش از تلویزیون که در بخشی از آن از ائتلاف تحت رهبری سعودی خواست  تا به محاصره یمن پایان داده و بمبارانها را قطع کند، این بخش پیام او پس از کشته شدنش، فقط به توجیه و مجوزی برای تشدید بمبارانها و محاصره شدیدتری از  سابق توسط ائتلاف سعودی تبدیل خواهد شد. 

پسر رهبر کشته شده یمن طرفداران پدرش را به انتقامگیری فراخواند

روئیترز:

بنا به گزارش روئیترز بنقل از تلویزیون اخباریه سعودی، احمد علی صالح پسر رئیس جمهور سابق یمن، عبدالله صالح که لحظاتی پس از تغیر موضعش در جنگ داخلی توسط افراد مسلح حوثی کشته شد، امروز سه شنبه علیه گروه متحد ایران دعوت به انتقامجویی کرد.
احمد علی صالح گفت؛ من  از این پس رهبری نبرد را تا بیرون انداختن آخرین حوثی از یمن بعهده خواهم گرفت… خون پدر من چون حلقه ایی جهنمی از گوشهای ایران آویزان خواهد گردید! او از طرفدران پدرش خواست تا یمن را از شبه نظامیان ایرانی/حوثی پس بگیرند.
در ادامه روئیترز مینویسد که: “پیش بینی میشود احمد علی صالح، فرمانده قدرتمند گارد ویژه ریاست جمهوری که نامزد جانشینی پدرش بود و آخرین شانس خانواده برای بازپس گیری جایگاهشان است، به جانشینی پدرش برگزیده شود. از محل دیگر نزدیکان صالح که در آن ۶ روزه گذشته همراه او در نبردهای خیابانی علیه حوثی ها بودند اطلاعی در دست نیست.”(پایان بخشی از گزارش روئیترز)
دیروز وقتی تیتر کشته شدن صالح را دیدم، قبل از آنکه مطلب را بخوانم در حالتی از شوک ناشی از این خبر، فکر کردم، سعودیها او را کشتند. اصلاً بفکرم نرسید که ممکن است حوثیها به چنین خریتی دست یازند.
عربستان به بیش از آن پیامی که صالح به مردم یمن داد و از آنها دعوت کرد علیه حوثیها برخیزند، نیازی نداشت و زنده ماندنش جز سهم خواهیش از قدرت برای سعودیها فایده ای نداشت. او با آن پیام وظیفه تاریخی و سیاسی خودش را انجام داده و به لحظات آخر تاریخ مصرف خود رسیده بود.
اما رهبر حزب کنگره خلق یمن و رئیس جمهور سابق آنکشور نه به اراده  و تصمیم سعودیها بلکه بدست حوثیها پس از آنکه پیام تاریخی اش را به ملت یمن داد کشته شد.
اشتباه است اگر تصور شود با کشته شدن صالح، پایگاه اجتماعی او و متحدین قبیله ای اش جبهه عوض کرده و بسوی حوثیها خواهند رفت.
همچنانکه از پیام پسر صالح برمیاید، به احتمال قوی آنها علیه حوثیها برخواهند خواست و در این راه الزاماً در کنار ائتلاف تحت رهبری عربستان قرار خواهند گرفت.
با کشته شدن صالح پس از انتشار پیامش از تلویزیون که در بخشی از آن از ائتلاف تحت رهبری سعودی خواست  تا به محاصره یمن پایان داده و بمبارانها را قطع کند، این بخش پیام او پس از کشته شدنش، فقط به توجیه و مجوزی برای تشدید بمبارانها و محاصره شدیدتری از  سابق توسط ائتلاف سعودی تبدیل خواهد شد.

چشم انداز جنگ داخلی با کشته شدن صالح برای حوثیها و حامیان ایرانی آنها تیره تر از سابق خواهد گردید و اگر گاه بگاه اعتراضاتی هم از سوی مجامع بین المللی بخاطر محاصره کشور و بمبارانها توسط ائتلاف سعودی، علیه آن میشد، کشته شدن صالح بدست افراد حوثیها که روی آن به آوازه گری برای خود هم پرداختند، دیگر انعکاس چنین اعتراضاتی را در فضای سیاسی دنیا ضعیفتر خواهد کرد و گوشهای کمتری به این اعتراضات اعتناء خواهند کرد.

پی نوشت:

امروز صبح، یکروز پس از نگارش یادداشت فوق، ضمن دیدن صفحات نشریه الشرق الاوسط* چشمم به تحلیل عبدالرحمان الرشید از اعضای تحریریه با سابقه این نشریه با عنوان« کشته شدن صالح یمنیها را متحد میکند» افتاد. او در این یادداشت تحلیلی با شباهت کم نظیری همان نکته هایی را که من در یادداشت خود، در فوق نگاشته ام را مورد اشاره و تأکید قرار داده است. و البته تحلیلهای دیگری هم در اکثر رسانه های منطقه و دنیا هست که کم یا بیش به همین نتیجه گیری رسیده اند. برخی هم فقط پیش بینی وخیم تر شدن اوضاع را در اثر پولاریزه شدن فضای سیاسی کرده اند. هیچیک از تحلیلگرانی که من اظهار نظر هایشان را خوانده ام، به کشته شدن صالح بعنوان عاملی تقویت کننده بنفع حوثیها  اشاره نکرده اند.

…………………………………..
Ahmed Elieba , Saturday 9 Dec 2017
……………………………………

December 5, 2017

Yemen’s former president Saleh predicted his assassination

Kuwaiti daily published Ali Abdullah Saleh’s statement one day before his death

…………………………………………………

*

Saleh’s Murder Unites Yemenis

AlsharqAlawsat

Tuesday, 5 December, 2017 – 09:45
Abdulrahman Al-Rashed
Abdulrahman Al-Rashed is the former general manager of Al-Arabiya television. He is also the former editor-in-chief of Asharq Al-Awsat, and the leading Arabic weekly magazine Al-Majalla. He is also a senior columnist in the daily newspapers Al-Madina and Al-Bilad.

Had President Ali Abdullah Saleh been killed five days ago, the Saudi-led coalition and the legitimate government would have been blamed for his murder.

But, Saleh was killed by the Houthis after he had terminated his alliance with them.

By killing Saleh, the Houthis have practically become rivals to all of Yemen’s components as Saleh was their only alleged patriotic card and their political front before the Yemenis and the world.

The war map in Yemen dramatically changed the night he appeared in a televised speech announcing his acceptance of the reconciliation, and his assassination will not stop the new change he imposed.

The question now is whether the late president can manage the battle from his grave by allying with the legitimate government and confronting the Houthis? In other words, will his influence, institutions, and men who have been loyal to him, his instructions and ideas as result of his forty years of influence, carry on?What we know is that all attempts to abolish Saleh have failed in the past. Even after he was forced to quit as a result of popular protests, he continued to be a leader. Also, after the assassination attempt at al-Nahdayn mosque, everyone thought he was finished. He spent months in a military hospital in Riyadh for burn treatment.

Saleh surprised everyone after he returned, ruled Sanaa, and managed political and military battles. This is why Houthis finally decided to kill him; not to retaliate because he turned against them but because he’s capable of destroying their political project.

A few days ago, he altered the equation when he ended his alliance with the Houthis and cut the number of the legitimate government’s enemies to half, shrinking areas controlled by the armed insurgency.

Saleh abandoned the enemy camp and joined the allies camp which would have expedited Houthis’ defeat and ended the main war. But Saleh’s murder was meant to reshuffle the deck and stop the reconciliation project.

As long as we realize that Saleh’s assassination is aimed at thwarting the reconciliation, we must work to ensure its success.

What the late president did in the last four days of his life is the most important development since the war began three years ago. It will boost operations against Houthis and besiege them in their areas north of Yemen, that is, of course, if Saleh army’s commanders decided to participate in the fighting alongside ranks of the Yemeni army.

In the past few days, Saleh tried to liberate the capital, which has been occupied by the insurgents since 2014, when Houthis seized the headquarters of the First Division and the remaining military and security institutions were defeated without much resistance.

Questions today revolve around the size of Houthis’ power in Sanaa, with rumors claiming they are the strongest party and that any attempt to get them out would cause a bloody war between the two sides in the city’s historic streets. It was difficult to figure out the truth but assassinating President Saleh proved that Houthis are an influential power.

In the past, Sanaa was Saleh’s stronghold and Houthis could only enter and occupy after his approval. But, ever since they entered the capital, they seized arms’ warehouses, bought loyalties and laid plans for the day when they clash with their ally Saleh, and perhaps assassinate him and take control of the capital.

The new reality is critical, dangerous, and requires Yemeni army and the coalition forces to enter Sanaa and work with Saleh’s forces that are in shock. The people of Sanaa and forces of late Saleh have a great interest in going to war to restore their city from Houthis.

In his televised speech, the late president called for lifting the siege, including resuming military and civil navigation in the airport for the first time since the beginning of the war and reopening crossings for aid convoys and trade activity. It is not possible to do so after Saleh’s assassination without entering into a new alliance with Saleh’s forces and deterring Houthis in Sanaa.

If the reconciled parties agree on managing Sanaa, it will be reconstructed faster and restore its role as the administrative capital of the country, after most governmental institutions had been moved to Aden as a temporary alternative capital.

People of Sanaa, leaders of the General People’s Congress and commanders of Saleh’s forces must realize the importance of change which Saleh adopted and was killed for. They must defend his decision and project.

What about the savage wolves, i.e. Houthis? They succeeded in getting rid of Saleh, their new enemy, and disrupting his plan. Yet, practically, they’re finished as decision makers in this big war.

Their hope to influence the shape of the governing political system is over. The Houthis went from being partners in governance to murderers of Saleh.

This is a crime they cannot justify, and by losing Saleh, they became nothing more than Iran’s militias against Yemenis.

……………………………………………………

Gulf News

Published: 12:56 December 6, 2017

AP

After Saleh’s death what comes next for Yemen?

While Al Houthis could gain in the short term they have lost important manpower by angering Saleh supporters

 AP
During his three decades as president, Saleh built an extensive network of allies among tribes, the military and his political party. His sons and nephews commanded the main military branches.
…………………………………………………………….
DECEMBER 11, 2017

U.S.-backed Syrian forces, Iraqi army coordinate at border: SDF

………………………………………………………..

..

دروازه های جهنم یمن ۲

Share Button

ساعتی پیش سایت نشریه الاهرام، اهرام آنلاین به نقل از روئیترز نوشت که نیروی هوائی ائتلاف تحت رهبری سعودی در حمایت از نیروهای علی عبدالله صالح شب گذشته مواضع حوثیها را در صنعا در هم کوبید.

در هم کوبیدن مواضع نیروهای حوثی در صنعا امر تازه ایی نیست ولی درج این خبر از سوی نشریه رسمی مصر که خود بخشی از ائتلاف عربی است، هم از اهمیت قضیه حکایت میکند و هم نزدیکی شتابناک صالح به ائتلاف عربی تحت رهبری سعودی را نشان میدهد.

اهرام آنلاین از جمله مینویسد:”برابر رسانه های محلی، شب گذشته(یکشنبه) هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری سعودی در پشتیبانی از نیروهای صالح مواضع حوثیها را در صنعا بمباران کردند.”

…………………………….

پی نوشت*

در آخرین گزارش خبری، گزارشگران بلومبرگ مینویسند که حوثیها از حمله موشکی به نیروگاه هسته ایی اماراتی و همچنین از تجدید نظر علی عبدالله  صالح در روابطش با حوثیها خبر دادند که خبر اول از سوی امارت متحدهدعربی تکذیب شد و امارت اعلام کرد که در دفاع از مرزهای هوائی خود کنترل کامل  دارد و دفاع هوائی آن از پس هر حمله هوائی برمیآیند. در رابطه با دومین خبر معلوم شد که حوثیها با هک سایت “حزب کنگره خلق” این خبر را در آن گذارده اند. نتیجه گیری تحلیلگران بلومبرگ اینست که این رفتارهای حوثیها ناشی از استیصال آنهاست. تیتر گزارش تحلیلی/خبری بلومبرگ چنین است: “حوثیها در یمن زیر فشار هستند و امارات متحده ادعای آنها را دایر برشلیک موشک به امارت تکذیب میکند”.

Saudi-led coalition provides air support for Yemen’s Saleh

Reuters , Sunday 3 Dec 2017

Saudi-coalition strikes Yemen

Smoke rises during the battle between former Yemeni President Ali Abdullah Saleh’s supporters and the Houthi fighters in Sanaa, Yemen December 2, 2017 (Photo: Reuters)
 
 Aircraft from the Saudi-led coalition bombed Houthi positions in Sanaa overnight on Sunday, residents and local media said, aiming to shore up supporters of formerYemeni president Ali Abdullah Saleh as they battle the Iran-

aligned Houthi group

Saleh announced on Saturday he was ready to turn a “new page” in ties with the Saudi-led coalition fighting in Yemen if it stopped attacks on Yemeni citizens, in a move that could pave the way to end nearly three years of war.

The apparent shift in position came as Saleh’s supporters battled Houthi fighters in Hadda, a district in southern Sanaa where members of Saleh’s family, including his nephew Tareq, live. It was the fourth day of clashes sparked by what Saleh’s General People’s Congress (GPC) called an attempt to seize a main mosque in the city.

The fighting has killed dozens of people and wounded hundreds, according to the International Committee of the Red Cross, and raised concern of further casualties among civilians.

The clashes had added a new layer to an already complex situation in Yemen, one of the poorest countries in the Middle East, where a proxy war between the Iran-aligned Houthis and the Saudi-backed Hadi has caused one of the worst humanitarian crises in recent times.

Saleh’s announcement was welcomed by the Saudi-led coalition, which has struggled to achieve any progress against the Houthi-Saleh alliance that had controlled most of northern Yemen since 2015 and forced President Abd-Rabbu Mansour Hadi to flee into exile.

The Saudi-owned al-Arabiya television said coalition aircraft pounded Houthi outposts in southern Sanaa, but gave no details on casualties. Residents reported at least five air strikes shook the highlands of the area.

Inside the city, residents said that Houthi fighters seized television studios of Yemen Today, a news channel owned by Saleh, after clashes that damaged the building. Residents said 20 employees were trapped inside the building.

Saleh had on Saturday issued his message to the Saudi-led coalition in a speech broadcast from the studios.

Yemen descended into violence in late 2014 when the Houthis, a group that hails from the Zaidi branch of Shi’ite Islam, marched on Sanaa and seized control of the government.

The group, backed by government troops loyal to Saleh, resumed its march south and attacked Hadi’s interim capital in Aden, forcing Hadi to flee and inviting the Saudi-led alliance to join the fighting.

Yemen’s war has killed more than 10,000 people since 2015, displaced more than two million people, caused a cholera outbreak infecting nearly one million people and led the country to the brink of famine.

…………………………………………………………….

*

Bloomberg

Updated on 

Houthis Under Pressure in Yemen as U.A.E. Denies Missile Claims

…………………………………………….

reuters

DECEMBER 3, 2017

Saudi-led air strikes support Yemen’s Saleh as he shifts against Houthis

دروازه های جهنم یمن بروی رژیم گشوده میشود

Share Button

با اشاره به آموزه سون تسو، در بالا، تکرار میکنم که اثرات روانی از هم پاشیدن ائتلاف حوثیها و صالح بسرعت روی تمام فضای سیاسی جبهه آنان اثر گذارده و این از هم گسیختگی، تنها به گُسست اردوی صالح  از حوثیها هم محدود نمیشود بلکه به جدائی قبایل متحد با هر دو طرف نیز منجر خواهدشد و فراتر از این، بسیاری قبایل متحد یا حامی حوثیها و صالح در منطقه  هم با استشمام بوی شکست حوثیها و صالح بسوی بیعت با ائتلاف تحت رهبری عربستان روی خواهند آورد.

Ali Abdullah Saleh

Photographer: Mohammed Huwais/AFP via Getty Images

سون تسو، ژنرال و استراتژ نامدار چین پیش از میلاد میگوید، برای شکست دادن ارتش دشمن، باید متحدین او را از او جدا کرد. بنظر من در این حکم کاملاً منطقی در بسیاری مواقع، بیش از آنچه نیروی کمی یک متحد حائز اهمیت باشد تأثیرات روانی جدا شدن یا پیوستن یک متحد  در روحیه آفرینی یا روحیه زدائی رزمی روی یک جبهه یا ارتش مهم میباشد.

در روزهای اخیر، بویژه دیروز و امروز، رسانه های منطقه و برخی رسانه های مهم دنیا راجع به پیدایش تنش، تا حد درگیری مسلحانهِ منتهی به کشتار، بین نیروهای حوثی و متحد آنها، رئیس جمهور سابق یمن و حزب او (حزب کنگره خلق)*  گزارشهای متعددی داشته اند.

انتشار گزارش این درگیریها در سایت معتبر بلومبرگ که فارغ  از گرایشهای جانبدارانه و اطلاع رسانی جهت دار است، مرا واداشت تا به موضوع بپردازم.

بلومبرگ مینویسد:

“علی عبدالله صالح امروز، شنبه، طی یک سخنرانی گفت مردم یمن باید ” از جمهوریشان دفاع کنند” و در برابر حوثیها که در ائتلاف با او، بخشهایی از کشور را در کنترل دارند بایستند. او همچنین از عربستان خواست تا به حملات هوائی و محاصره کشور پایان دهد.

از سوی دیگر ائتلاف تحت رهبری عربستان،  از رئیس جمهور سابق یمن خواست تا علیه شورشیان شیعی یمن برخیزد. این ائتلاف طی بیانیه ایی از مردم یمن بشمول اعضای حزب کنگره خلق(حزب صالح) خواست تا برای شکست حوثیها متحدشوند. اعلامیه ائتلاف سعودی می افزاید: “در دست گرفتن ابتکار عمل از سوی اعضای حزب کنگره خلق و همبستگی آنها با مردم یمن، امکان خواهد داد تا یمن از شّرِ شیاطین فرقه گرای  شبه نظامیان تروریست ایرانی آزاد شود.”

دیگر رسانه ها، از کشته شدن دهها تن از حوثیها و اعضای حزب کنگره خلق در درگیریهای نظامی بین آنها خبر داده اند.

بلومبرگ در ادامه گزارش خبری خود مینویسد:” از هم گسیختگی ائتلاف حوثیها و صالح ضربه ایست به شورشیان مورد حمایت ایران  و بنفع ائتلاف تحت رهبری عربستان تمام میشود که میکوشد تا موقعیت دولت پرزیدنت عبد رابو منصور را تثبیت کند.

جنگ بین طرفداران صالح و شورشیان حوثی طی ۳ روز گذشته تشدید شده است و طرفین درگیری همدیگر را به تجاوزگری متهم کرده اند. رهبر حوثیها، عبدل مالک حوثی در یک سخنرانی که از تلویزیون ال مسیره پخش گردید، سخنرانی صالح را ” خیانت به کشور و دشنه از پشت  توصیف کرد.” پایان گزارش بلومبرگ

نیویورک تایمز بخشی از بیانیه دفتر سیاسی حوثیها را که در آن علی عبدالله صالح متهم به خیانت شده است را درج کرده که چنین است:” این امر نه غریب و نه شگفت آور است که صالح به مشارکت سیاسی پشت میکند، ائتلافی که او هرگز بدان اعتقاد نداشته است.

بیاد دارم که در همان اوان شورش حوثیها و حمایت صالح از آن، یک تحلیلگر عرب در یکی از رسانه های منطقه نوشت که صالح هرگز با حوثیها که ۳ بار با آنها جنگیده است نخواهد ماند.

کامنت من:

به اقتضای شکاکیت خود، احتمالی ۱ ـ ۲ %ی برای صحنه سازی و ساختگی  بودن این درگیریها بقصد گمراه سازی میگذارم ولی با چشم پوشی از چنین احتمال کمی، با اشاره به آموزه سون تسو، در بالا، تکرار میکنم که اثرات روانی از هم پاشیدن ائتلاف حوثیها و صالح بسرعت روی تمام فضای سیاسی جبهه آنان اثر گذارده و این ازهم گسیختگی، تنها به گُسست اردوی صالح  از حوثیها هم محدود نمیشود بلکه به جدائی قبایل متحد با هر دو طرف نیز منجر خواهدشد و فراتر از این، بسیاری قبایل متحد یا حامی حوثیها و صالح در منطقه  هم با استشمام بوی شکست  ائتلاف حوثیها و صالح، بسوی بیعت با ائتلاف در حال پیروزی تحت رهبری عربستان روی خواهند آورد.

این ازهم گسیختگی به تمام مردم  منطقه تحت کنترل حوثیها و صالح هم این پیام را میدهد که شکست این جبهه نه تنها حتمی بلکه نزدیک هم میباشد.

ولی در اشاره به نوشته بلومبرگ که این جدائی را یک ضربه برای برای شورشیان حوثی مورد حمایت ایران نامیده است باید گفت، این ضربه فقط برای شورشیان حوثی تحت حمایت ایران نیست بلکه یک ضربه خردکننده برای خود رژیم ایران است سرمایه بسیار عظیمی روی شورش حوثیها نهاده و تا مرحله نزدیک به جنگ با سعودی در حمایت خود از حوثیها پیش رفته است و میلیاردها دلار کمک مالی و تسلیحاتی به حوثیها داده و بخشاً بخاطر این حمایت از شورشیان حوثی انگ صدور تروریسم را هم بر خود خریده است که نتیجه آن اعمال سختگیریهای تحریمی غرب بوده است.

این از هم گسیختگی یک درس بزرگ جانبی هم در شناخت ماهیت چنین ائتلافهایی دارد و  آنهم اینست که در قاموس حکومت اسلامی مُدل ایران، ائتلاف و مشارکت سیاسی، مفهوم و معنائی ندارد بلکه فقط رهبری و رهروی، اطاعت یا آمریت وجود دارد. اگر ائتلافی هم در چهار چوب این گفتمان بوجود آید فقط مقطعی و مصلحتی است و عاری از جوهر اعتماد آفرینی میباشد چون روحیه هژمونیستی از یکسو و تقیه یا اطاعت از سوی دیگر در سرشت گفتمان اسلام حکومتی است. در این گفتمان جائی برای احترام و حرمت به اندیشه و اعتقاد دیگری وجود ندارد و اگر هست نمایشی و گذرا و ابزاری است

پس لرزه های سیاسی شکست حوثیهای یمن برای رژیم ایران در تمام منطقه، هم در عراق و هم لبنان خود را نشان خواهد داد.

………………………………….

The NewYorkTimes

Dec. 3, 2017

…………………………………..

The Gaurdian

Yemen’s rebel alliance disintegrates as rivals fight for control of Sana’a

Iran-backed Houthi rebels battle forces loyal to former president as UN calls for end to Saudi-led coalition’s blockade

………………………….

Gulf News

Published: 17:30 December 2, 2017

Saleh’s revolt could doom Al Houthis in Yemen

Al Houthis lose control of key military posts, ministries and provinces in northern Yemen

*

 (General People’s Congress (GPC

Bloomberg

2 December 2017

Arab Coalition Joins Saleh in Call Against Houthis in Yemen

The Saudi-led Arab coalition has backed calls by former Yemeni President Ali Abdullah Saleh to rise against Shiite Houthi rebels.

The coalition urged all Yemenis, including members of Saleh’s General People’s Congress party, to unite to defeat

the Houthis, according to a statement on the state-run Saudi Press Agency.

“Restoring initiative by the members of the General People’s Congress party and their alliance with Yemeni people

will allow Yemen to get rid of the evils of the sectarian Iranian terrorist militias,” the coalition said in the statement.

“This follows a speech by Saleh earlier on Saturday in which he said Yemeni people must “defend their republic

against the Houthis, who control parts of the country in a coalition with him. He urged the Saudis, who back the

former government, to stop their air strikes and lift all blockades.

A breakup of Saleh’s alliance with the Houthis would be a blow to the Iran-backed Shiite rebels and benefit the

Saudi Arabia-led coalition in its attempts to reinstate the government of ousted elected President Abdurabu Mansur .Hadi

Fighting between Saleh’s supporters and Houthi rebels intensified over the past three days as both sides exchanged

accusations of aggression. Houthi rebel leader Abdulmalik al-Houthi described Saleh’s call as “treason to the country and a stab in the back” in a speech broadcast on al-Masirah TV on Saturday.

Saudi Arabia intercepted a ballistic missile fired from Yemen Friday, which it said was a threat to regional and international security.

Escalating violence could drive Yemen, a nation only reunited in 1990, to completely disintegrate, becoming a failed

state perched south of the world’s biggest oil exporter and a major maritime artery

……………………………………………..

“It is not strange or surprising that Saleh turns his back on a partnership he never believed in,” the group’s political bureau said in a statement. “The priority has been and still is to confront the forces of aggression.”

.