Archive for: March 2018

دختر کوهنورد سعودی، قله ی دیگری را فتح میکند

Share Button

و دختران ما هر روز از قله ای به تپه نازل دیگری سقوط میکنند

گلف نیوز

March 18, 2018

سایت گلف نیوز از سایتهای عربستان سعودی از صعود سیدا الندیم ، دختر کوهنورد سعودی نوشته که او قله دیگری را فتح کرده است.

او از انجمن کوهنوردی شیکاگو در آمریکا گوهی کوهنوردی خود را دریافت کرده است. او میگوید که؛ صخره نوردی، بمعنی تسلط بر خویش و اعتماد به توان خود بوده و مستلزم  تحمل شرایط سخت و احساس اتکاء بخود میباشد. روی این گفته من حساب کن! وقتی میگویم بسیاری مردان نمیتوانند آنچه را که من میکنم بکنند.

She has a certification in rock climbing from the American Mountains Guide Association in Chicago.

“Rock climbing is about self-control and self-strength. It’s about being strong, surviving in harsh conditions and being independent. Trust me when I say that a lot of men cannot do what I do,” she said

 

Yasmin Gahtani scaling a 12-metre-high rock near Briman, a 50km drive from Jeddah.

Gahtani feels that rock climbing not only keeps one healthy and fit but also teaches one to stay focused, learn to trust people, and develop problem-solving skills.

  Rock climbing is about self-control and self-strength. It’s about being strong … and being independent. Trust me when I say that a lot of men cannot do what I do.”

 – Yasmin Gahtani | Rock climbing instructor 

She is also trying to change the perception in the country that rock climbing is “manly, wild and weird”.

Many women have approached Gahtani, interested in learning the craft.

A beginning session focuses on the basics: how to move the body, use and inspection of gear and learning the terminology.

Gahtani hopes that when rock climbing is introduced to the world as a competitive sport in the 2020 Tokyo Summer Olympics, at least one of her students will be able to represent Saudi Arabia at the tournament.

Before she discovered the sport, Gahtani was leading a quiet, comfortable life as a computer programmer while also being a single mother to her two twin boys.

Because of her poor hand-eye coordination, she was never interested in conventional sports like football, basketball, or volleyball.

“I had no aim, coordination and on top of all that I was short,” she said.

One day she was on Instagram and happened upon a picture of an expatriate friend of hers rock climbing.

It peaked her interest and she started to research about the sport.

Rock climber Yasmin7

A friend of hers brought her along to a rock-climbing trip and it changed her life.

“I was hanging high above a cliff holding onto dear life. It was the scariest moment in my life, but I fell in love,” she said.

“The body immediately goes into survival mode and my instincts kicked in.”

Since then, Gahtani has travelled to 39 countries and has made numerous climbs around the world in a short span of time.

She said her best climbing experience was in Italy.

“The more you climb, the more you progress. I’m still progressing. There is no limit. Every month, old records are broken and new ones are set,” said Gahtani.

Rock climber Yasmin4

The feisty and free-spirited climber documents her trips on social media to create awareness about the sport in Saudi Arabia.

She really did not expect other women—especially Saudi women—to be interested.

“They saw my posts on social media and started asking me how they could also learn,” she said.

This pushed Gahtani to become a certified trainer and her parents encouraged her to open up a school in Jeddah.

At the moment, Gahtani is undergoing intensive training in order to do difficult climbs in the future.

“These climbs require a lot more flexibility and strength,” she said.

Yasmin during a practice session. Before she discovered the sport, Gahtan led a quiet life as a computer programmer and a single mother to her two twin boys.

In January, the Saudi General Sports Authority launched a federation for rock climbing.

Saudi Arabia has many untouched cliffs and rocks, especially in the south near Abha, and the north near Al Ula.

Given the opportunity, Gahtani believes professional rock climbers from around the world could come to Saudi Arabia to climb.

شبح هراس انگیز انتخابات عراق و خوابزدگی رهبری در ایران

Share Button

کمتر از یک ماه دیگر انتخابات پارلمانی عراق برگزار میشود. انتخابات این دوره به کابوس مرگ برای هیئت حاکمه و محافل نظامی آن تبدیل شده است. رژیم ایران طی این ،حد اقل، دو دهه اخیر توانسته است یا سعی کرده است از پیروزیهای سیاسی برون مرزی موسمی اش در عراق و لبنان و افغانستان و.. ، پوششی برای ناکامیهایش در سیاست داخلی در سرو سامان دادن به اقتصاد کشور، برطرف کردن تورم و بیکاری و و…، استفاده کند. حال انتخابات آینده عراق میرود تا در آن، مردم آنکشور پس نزدیک به ۱۵ سال آزمون حاکمیت سیاسی آخوندی مدل ایران که آنرا حتی اسلامی هم نمتوان دانست، آزادانه به پای صندوقهای رأی بروند و نمایندگان خود را که در مجلس خبرگان هم از قبل تصویه نشده اند را برگزینند.

Haidar Al-Abadi

از شوربختی سرنوشت، مردم ایران، پس از انقلاب هرگز حتی برای یکبار هم که شده،فرصت نیافتند تا زیر نظر ناظران بین المللی، حضور نیروهای نظامی ناتو و آمریکا بگویند که آیا همچنان به رژیم خمینی خود برگزیده و رفراندم یک باره ایی ساخته خویش باور دارند یا نه؟ رژیم  خمینیستی دیگر این فرصت بازبینی به مردم ایران را هرگز نداد تا اگر میخواهند در آن تصمیم خود تجدید نظر کنند و همان (آری) روز اول به این نا جمهوری نکبت آفرین، اولین و اخرین فرصتی بود که مردم توانستند بگویند: “جمهوری اسلامی آری یا نه؟“.

ولی درعراق به برکت حضور نیروهای آمریکائی و حضور سیاسی آنکشور، ناتو و حاکمیت کم یا بیش قانون در مملکت، مردم عراق فرصت اینرا دارند تا در انتخابهای اولیه خود مداوماً با هر انتخابات تازه، تجدید نظر کنند.

مردم عراق پس از ترکتازیهای فرقه ایی نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران، رفت آمدهای سلطان مآبانه سران سپاه ایران به و دیگر نمایندگان حلقه مرکزی قدرت در ایران به آنکشور، برخلاف ملت ایران این شانس را داشته اند تا طی قریب ۱۳ سال مزده قدرت گیری و حکومت روضه خوانان، هیئت چیها، تعزیه گردانان، صدقه خواران و وجوهات بگیران و لومپنهای به قدرت رسیده را از نزدیک ببینند بدون اینکه مانند ما ایرانیان، فقط در یک رفراندم، عقد ابدی و بندگی با این فرقه ها بسته باشند.

تحت چنین شرایطی است که مردم  عراق، با تجربه ۱۳ ساله، تا ۲۷ روز دیگر، به استقبال انتخاباتی میروندکه قرار است برگزار شود.

برای آنهائی که در نظام حاکم بر ایران به حق بلامنازع خود برای هرگونه مهندسی انتخاباتی عادت کرده اند و تقلب انتخاباتی برایشان به صورت یک حق مسلم در آمده است، چرخش قابل پیش بینی مردم عراق و رویگرانی آنان از ایران آخوندی و مدل سیاسی حاکم در آن، غیر قابل تصور است،  از ینرو، آنان برای این چرخش مردم نمیتوانند علل منطقی یافته و بنا براین، هر نیتجه خلاف انتظاری را از پیشا پیش نشانه دخالت آمریکا و دیگر قدرتهای خارجی معرفی میکنند.

انتخابات پیش روی عراق در ماه آینده یک شکست خُرد کننده برای حکومت ایران خواهد بود که طی دوران پسا صدام،  بسیار مغرورانه و بسیار به دفعات از نفوذ خود بر سیاست داخلی آنکشور بعنوان یک شق القمر سیاسی دادِ سخن داده و در رثای آن قصیده سرائی کرده و شکست خود در اداره امور جاری میهنمان را تحت الشعاع آن پیروزیهای صوری، تثبیت نشده و نادست یافته قرار داده است.

من تحلیل مفصلتر انتخابات پارلمانی بسیار مهم آینده عراق در ۲۶ اردیبشهت را به بعد سپرده و بعنوان مقدمه، کاربران سایت را به مطالعه یادداشت تسنیم در این زمینه، با تأکید براینکه ذهنیت مهندسی انتخاباتی رسوبیده در حاکمیت ایران بدانها اجازه نمیدهد تا این آمادگی را داشته باشند که  یک انتخاباتی ممکن است در اثر آزادی انتخاب کنندگان نتیجه ایی غیر آنکه انها میخواهند داشته باشد.

بدبختی حکومت ایران تنها اننخابات آتی عراق نیست بلکه انتخابات لبنان هم در پیش است که اگر نتیجه آن برای حزب الله بعنوان پروکسی رژیم خامنه ایی خُرد کننده نباشد بسیار سنگین خواهد بود و اینرا من به بازدید کنندگان سایت وعده میدهم.

ح تبریزیان

……………………………………..

خبرگزاری تسنیم

  • ۲۷سفند ۱۳۹۶ – ۱۴:۲۷

نقشه آمریکا برای دخالت در انتخابات عراق و روی کار آوردن مهره‌های مورد نظر

اصرار آمریکا برای حضور در انتخابات عراق به منظور حفظ شفافیت و سلامت آن هدفی جز دیکته کردن مقاصد مورد نظر و تقلب در انتخابات ندارد.

نقشه آمریکا برای دخالت در انتخابات عراق و روی کار آوردن مهره‌های مورد نظر

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری به نقل از پایگاه خبری “المراقب العراقی”، اصرار آمریکا برای حضور در انتخابات عراق به منظور حفظ شفافیت و سلامت آن هدفی جز دیکته کردن مقاصد مورد نظر و تقلب در انتخابات ندارد به گونه ای که زمینه برای روی کار آوردن مهره های مورد نظر واشنگتن فراهم شود.

ادامه دخالت های دولت آمریکا در مسائل داخلی عراق بیانگر دشمنی با ملت و دولت عراق است، تا جایی که واشنگتن اکنون سخت در تلاش برای تحمیل دیدگاههای خود بر انتخابا ت پارلمانی عراق است که قرار است ماه می آینده برگزار شود.

سفرهای پی در پی آمریکایی‌ها به عراق و تماس با دولت

در این خصوص آمریکا همواره به منظور تسلط هرچه بیشتر بر دو بخش سیاسی  و امنیتی عراق با دولت عراق در تماس است و مسئولان آمریکایی نیز سفرهای غیرمنتظره متعددی به عراق داشته اند و مسائلی را مطرح می کنند که دولت عراق قادر به مخالفت و رد آن نیست.

در این میان ناظران مسائل عراق در مورد خطر دخالت  های آمریکا و تلاش مداوم آن برای تقلب در انتخابات و ترسیم نقشه جدید سیاسی هشدار داده و هدف از آن را فراهم کردن زمینه راه یافتن هوداران خود در در راس قدرت در عراق عنوان کردند.

اصرار آمریکا به ایفای نقش گسترده در انتخابات عراق

در همین ارتباط معاون “دونالد ترامپ” رئیس جمهور آمریکا با حیدر العبادی نخست وزیر عراق تماس گرفته و بر تلاش آمریکا برای ایفای نقش گسترده و مهم در “حمایت از انتخابات عراق” و تضمین سلامت آن تاکید کرد، حال  آنکه واشنگتن با وجود دخالت های مردمی و سیاسی گسترده عراق نیروهای خود را در خاک این کشور مستقر کرده است.

در این شرایط “عادل مانع” کارشناس سیاسی عراقی در مورد خطرات دستور کار آمریکا در آینده عراق هشدار داد و یادآور شد، تماس معاون ترامپ با العبادی دخالت آشکار و خطرناک در مسائل عراق به شمار می آید.

کمک مالی آمریکا به تبلیغات نامزدهای انتخابات عراق

وی یادآور شد، بیشتر نیروهای سیاسی عراق برای تبلیغات انتخاباتی خود به کمک  مالی آمریکا پشتگرم خواهند بود که این به نفع آمریکا بوده و تحقق طرحهای مشکوک آن را تسهیل می کند، از همین رو نیروهای ملی باید ابتکار رویارویی قاطعانه با این چالش بزرگ که آینده عراق را در معرض خطر قرار می دهد، به دست بگیرند و توطئه امریکا مبنی بر تغییر نقشه سیاسی عراق در آینده را خنثی کنند.

همچنین “صفاء الاعسم” کارشناس مسائل امنیتی عراق با اشاره به سرنگونی یک هواپیمای آمریکا در الانبار، آن را نشانه روشنی از میزان مخالفت مردمی عراق با حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در کشورشان دانست و گفت توجیه آمریکا مبنی بر مشکل فنی در هواپیمای مزبور واقعیت ندارد بلکه چه بسا یک طرف مشخص آن را سرنگون کرده باشد.

پافشاری آمریکا بر حضور در چهار استان آزاد شده از اشغال داعش

وی افزود، پافشاری آمریکا بر حضور در چهار استانی که تحت اشغال گروه تروریستی داعش بود، بسیار نگران کننده است، به ویژه اینکه واشنگتن اصرار دارد در مراکز انتخاباتی این استان ها حضور داشته باشد و این در حالی است که هواپیماهای آمریکایی به میزان زیادی در حریم هوایی عراق حضور داشته و علاوه بر این آمریکا ۱۴ پایگاه در خاک عراق در اختیار دارد تا جایی که باید گفت این وضعیت  نشانه نقشه بزرگ آمریکا است که با دقت آن را برای مرحله آینده عراق در دست بررسی دارد.

این در حالی است که دولت آمریکا پیش از این لزوم مشارکت مشاوران آمریکایی در کمیساریای عالی انتخابات عراق را خواستار شد که هدف از آن ترسیم ساختار دولت آینده عراق طبق خواسته های خود مبتنی بر ادامه حضور پایگاههای نظامی ثابت آمریکایی  در خاک عراق است.

انتهای پیام

دوران سختِ معشیتی در راه است

Share Button

پیش کامنت: رئیس اطاق بازرگانی کشور که قطعاً صاحب نظرترین آدم  برای قضاوت روی اقتصاد کشور است، تصویری بسیار تیره از اقتصاد مملکت در سال آتی بدست میدهد. او البته همه چیز را عریان نمیگوید و بیشتر سنگِ پرداخت بدهی های دولت به طلبکاران بخش خصوصی، که او نماینده آنست را به سینه میزند(۵۰ هزار میلیارد تومان). او نمیگوید که دولت؛ بازپرداخت این مبلغ نجومی از بدهیهای خود را، که هیچ معلوم هم نیست وارد چرخه تولید و کارآفرینی شود، یا چقدر از آن راه بانکهای خارجی و سفته بازیهای تجاری غیرمولد و مستغلاتی را در پیش گیرد، از کجا و کدام منبع میخواهد تأمین کند؟ آیا دولتی که دوچار کسر بودجه سنگین، مزمن و تعطیل برنامه های عمرانی است با کشیدن این مبلغ از محل استقراض یا از بانکها و بانک مرکزی یا با افزودن بر مالیات بخش مولدی که هم اکنون هم به نفس نفس افتاده استف یا فروش شرکتهای دولتی، عملا منابع مالی را از بخشی فعال به بخشی که معلوم نیست چقدر کار آفرین باشد انتقال میدهد؟

دولت روحانی در همین سال گذشته بیش از ۱٫۱ میلیارد دلار بر بودجه سپاه افزود و بهمین میزانهم بر بودجه نهادهای مذهبی، باید از دولت روحانی پرسید، در شرایط کسر بودجه و بدهی نجومی دولت چرا باید بر بودجه سپاه بیافزاید؟

دولت امسال میخواهد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را بپردازد که شامل آن ۵۰ هزار میلیارد هم میشود. این ۱۱۰ هزار میلیارد فقط خرده ایی از بدهی نجومی دولت است که مبلغ  کل آن ظاهراً از اسرار است.صد البته دولت باید بدهی خود به طلبکاران؛ از سازمان تأمین اجتماعی تا بخش خصوصی را پرداخت کند ولی نه با از این به آن جیب کردن بلکه با کاستن از هزینه نظامی و ریخت پاشهای مخرب و اختصاص مبالغ هنگفت به نهادهای مذهبی، و حوزه های علمیه.

مطلب زیر خود طولانی است و من بیش از نمینویسم ولی مطالعه دقیق با حوصله یادداشت جهان صنعت را توصیه میکنم. ح ت

………………………………………………………

رئیس اطاق بازرگانیتهران با اشاره به منازعه اقتصادی ایران ـ آمریکا:

دوران سخت معیشتی در راه است

جهان صنعت

یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

صفحه کشاورزی و بازرگانی: گروه بازرگانی- بی ثباتی شرایط داخلی اقتصاد و همچنین فشارهای آمریکا باعث شده که روند جذب سرمایه‌گذاری منفی شود‌. از این رو کارشناسان بر این عقیده هستند که سال آینده، سال سخت اقتصادی و معیشتی خواهد بود چرا که این روزها حضور هیات‌های تجاری خارجی نیز در کشور کاهش پیدا کرده است‌. در این میان نوسانات نرخ ارز باعث شده که قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل افزایش یابد و حضور کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی نیز کمرنگ تر شده است‌. بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران در چهل و سومین نشست اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران گفت: پیش‌بینی‌ها این‌گونه است که سال ۱۳۹۷، سال سختی خواهد بود، به ویژه آنکه پایان سال ۱۳۹۶ مشکلاتی در زمینه قیمت‌گذاری ارز پدید آمد که در اقتصاد بی‌ثباتی ایجاد کرد‌. این در حالی است که مشکلات بانک‌ها و بدهی‌های دولت نیز به قوت خود باقی است‌.
وی افزود: در بودجه سال آینده۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان آن به بدهی‌های بخش خصوصی اختصاص دارد که اگر اجرا شود، راهگشا خواهد بود‌.
رشد منفی سرمایه‌گذاری
مسعود خوانساری در ادامه افول سرمایه‌گذاری را به عنوان یکی از مسایل مهم اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: از سال۱۳۹۰رشد سرمایه‌گذاری منفی شده است و این مساله از آن جهت خطرناک به نظر ‌می‌رسد که کاهش نرخ بیکاری یکی از اولویت‌های سیاستگذاران است‌. رییس اتاق تهران یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد منفی سرمایه‌گذاری را نامناسب بودن فضای کسب‌وکار عنوان کرد و ادامه داد: یکی دیگر از دلایل نیز سود بالایی است که به سپرده‌های بانکی تعلق ‌می‌گیرد‌. حال آنکه زحمتی که دولت طی چهار سال گذشته برای کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی متحمل شده بود در یک ماه اخیر تا حدودی برباد رفت و بار دیگر دولت مجوز افزایش نرخ سود را صادر کرد‌.
او سپس ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۳۹۷ دولت با هماهنگی و عقلانیت بیشتری بتواند از تک‌رقمی بودن نرخ تورم صیانت کند‌. خوانساری با بیان اینکه تجربه سیاستگذاری دستوری ارز در حدود چهار دهه اخیر بیش از ۷ ، ۸ بار تکرار شده است، ادامه داد: نمی‌دانیم به چه دلیل در سیاستگذاری ارزی، تجربیات گذشته مورد توجه قرار نمی‌گیرد‌. نتیجه هم این ‌می‌شود که اکنون عده‌ای ارز را از این سوی خیابان ‌می‌خرند و در سوی دیگر با چند صد تومان افزایش قیمت به دیگری ‌می‌فروشند‌. این مسایل روی فضای کسب‌وکار اثر ‌می‌گذارد‌.
او گفت: امیدواریم دولت در سال جدید به اصلاح ارز، حفظ تورم تک‌رقمی، اصلاح نظام بانکی، تعیین تکلیف بدهی‌ها و اصلاح حامل‌های انرژی بپردازد و این اصلاحات به سمت و سویی سوق پیدا کند که رشد سرمایه‌گذاری مثبت شود‌.
بنگاه‌ها با دولت کنار آمدند
در ادامه این نشست محمدحسین مقیمی در کسوت استاندار و رییس شورای گفت‌وگوی استان تهران سال ۱۳۹۶ را سال مهمی از منظر تحولات اقتصادی توصیف کرد و گفت: آثار اغلب تصمیمات اقتصادی که از سال ۱۳۵۹ تا سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اتخاذ شده بود، را در سال ۱۳۹۶ توانستیم تا حدود زیادی جبران کنیم‌. در عین حال عمده مصوباتی که این دولت و دو دولت قبل و البته مجلس برای تعدیل تصمیمات دوران جنگ و بازسازی تدارک دیدند، در سال ۹۶ به اجرا درآمد‌.
وی ادامه داد: در آن سال‌ها از افزایش حقوق و دستمزد و همچنین افزایش طبیعی متغیرها به ویژه ارز و دیگر موارد جلوگیری شد وآثار آنها به سال‌های بعد انتقال پیدا کرد‌. اما اجرای اغلب مصوبات معطوف به تعادل‌بخشی به احکام حقوقی کارگران، کارمندان، بازنشستگان و ایثارگران و مواردی که طی ۷، ۸ سال گذشته از تصویب دولت و مجلس گذشته بود، در ۴، ۵ سال گذشته و به ویژه در سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد‌. در واقع، دولت در این سال‌ها مصوباتی را به اجرا گذاشت که هریک از این مصوبات ‌می‌توانست یک دولت را به چالش بکشد و دچار مشکلات جدی کند‌. استاندار تهران پرداخت مطالبات ایثارگران را به عنوان یکی از این اقدامات دولت برشمرد و ادامه داد: دولت با وجود آنکه هم از جانب نزدیکان و هم از جانب منتقدانش بسیار تحت فشار بود، با صلابت در این حوزه‌ها ظاهر شد و عقب‌ماندگی‌های چند ساله را جبران کرد‌. چنان که امسال بسیاری از حساب‌های بازمانده ۲۰، ۳۰ سال گذشته تسویه شد‌. انجام این کارها به سادگی میسر نبود جز با همکاری مردم و بنگاه‌های اقتصادی‌.
مقیمی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ بنگاه‌ها بسیار خوب با دولت کنار آمدند، ادامه داد: در این سال بسیاری از واحدهایی که نیمه‌تعطیل یا تعطیل بودند با تصمیماتی که در شورای گفت‌وگو اتخاذ شد، احیا شدند‌. در عین حال با تصمیمات دولت و مجلس در این سال، راه برای گام‌های بلند دولت در بستن حساب‌ها و تسویه حساب‌های باقی مانده از سال‌های قبل باز شد‌.
او ابراز امیدواری کرد که تصمیمات و خدمات شورای گفت‌وگو که به فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی منتهی شد، در سال ۱۳۹۷ نیز تداوم پیدا کند و در عین حال قدم‌های بزرگ‌تری برای رونق اقتصادی کشور و به خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته شود‌.
بدهی دولت افزایش یافته
در ادامه این نشست نیز بررسی مشکلات مربوط به عدم وصول مطالبات بخش خصوصی، نظیر شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و پیمانکاران از دولت و نهادهای وابسته مورد توجه قرار گرفت‌. بر همین اساس معاون کسب‌وکار اتاق گفت: در سال‌های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی، بدهی دولت به فعالان اقتصادی، پیمانکاران صنعت احداث و برق، فعالان بخش دارو و تجهیزات افزایش یافته است‌. از طرفی، فشار بانک‌ها و دولت بر فعالان اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌هایی چون مالیات علی‌الحساب واردات کالا، حقوق گمرکی، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تشدید شده است‌.
او ادامه داد: شرایط حاکم بر کسب‌وکار به‌گونه‌ای شده است که عبور از یک مرحله خاص، پیش‌نیاز ورود به مرحله بعدی است چنان که برای مثال، صدور مجوز توسط بخش‌های دولتی منوط به ارائه مفاصاحساب از مرجع دیگر است و این رویه، چرخه حیات بنگاه‌ها را در مخاطره‌ای جدی قرار داده است که کاهش اشتغال و متعاقب آن کاهش امنیت اجتماعی و در عین حال عدم ایفای تعهدات تجاری را نیز به دنبال خواهد داشت‌.
پیشنهاد تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی
حاجی‌پور با اشاره به اینکه دولت تسویه بدهی‌ها به وسیله اسناد خزانه را در دستور کار قرار داده است، افزود: تسویه بدهی‌های بخش خصوصی به دولت، از طریق تهاتر با اسناد خزانه اسلامی هم شرعی بوده و هم دارای وجاهت قانونی است‌. بنابراین بازتعریف رویه تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به کلیه دستگاه‌های اجرایی با استفاده از اسناد خزانه در مدیریت بحران جاری از الزامات است‌.
معاون کسب‌وکار اتاق تهران سپس پیشنهاداتی را در این باره مطرح کرد و گفت: دولت به تمام دستگاه‌های اجرایی خود ابلاغ کند که بدهی‌های بخش خصوصی با قبول اسناد خزانه اسلامی به سادگی و سرعت قابل تهاتر است‌. پیشنهاد دیگر اینکه مقررات به نحوی تدوین شود که این تهاتر هیچ هزینه‌ای برای فعالان اقتصادی در بر نداشته باشد‌. برای مثال ضروری است که موارد تهاتر بدهی‌های مالیاتی بخش خصوصی با اسناد خزانه مشمول جریمه نشود و به موجب تبصره یک ماده ۱۴۸قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه تنزیل اسناد خزانه نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود‌.
کمبود نقدینگی
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به گزارش اخیر موسسه مکنزی از اقتصاد ایران و شرکت‌ها در سال ۱۳۹۷ گفت: گزارش اخیر این موسسه نشان ‌می‌دهد که بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌ها در سال ۱۳۹۷ کمبود نقدینگی خواهد بود‌ چنان‌که فشار ناشی از کمبود نقدینگی در شش ماهه نخست، ۱۵ درصد بیشتر خواهد شد و شش ماهه دوم به ۳۰ درصد خواهد رسید‌. از این جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت در نقدینگی بنگاه‌ها بسیار اثرگذار خواهد بود‌.
رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: اکنون وضعیت به گونه‌ای است که اگر بخش خصوصی مطالبات خود را وصول نکند مشمول جریمه ‌می‌شود اما اگر دولت بدهی بخش خصوصی را به موقع پرداخت نکند، جریمه‌ای در کار نخواهد بود‌.
بهادرانی نیز به این مساله اشاره کرد که قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مجلس، دولت را به پرداخت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی ملزم نکرده است بلکه به دولت اختیار داده شده است‌. بنابراین وصول این بدهی‌ها نیازمند پیگیری است‌. او در ادامه پیشنهاد کرد که پیشنهاداتی که معاونت کسب‌وکار اتاق تهران برای به کارگیری اسناد خزانه اسلامی مطرح کرد طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور ارائه شود‌. بر این اساس مقرر شد این نامه تهیه شده و از طریق هیات‌رییسه اتاق تهران برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال شود‌.

With ‘new mandate,’ emboldened Putin to expand Russia’s adventurism abroad

Share Button

Experts see two trends intertwining — Mr. Putins rejection of the Western-inspired reforms of his predecessor, Boris Yeltsin, and the expansion of an Russian foreign policy to mask social and economic weaknesses at home. Even now, many ordinary Russians see the authoritarian Mr. Putin as a calming presence in the aftermath of the chaotic and economically troubled Yeltsin years.

Leader dogged by poor economy, rising U.S. tensions set to cruise to fourth term

 – The Washington Times – Thursday, March 15, 2018

There’s little suspense about Sunday’s Russian presidential election, but a lot of questions — and concerns — over what Vladimir Putin might do next with another six-year term in his pocket and a string of unresolved confrontations with the West.

Across nine time zones, Russians are widely expected to give the 65-year-old former KGB officer a fourth term in office Sunday, at a time when tensions with the West have skyrocketed to levels not seen since the Cold War.

The Kremlin is at odds with the U.S. and its allies over alleged election-meddling, the nerve gas attack on an ex-Russian spy living in Britain, the future of Syria, Ukraine and Iran. In his final campaign rallies, including one in the Crimean peninsula seized by Moscow from Ukraine four years ago, Mr. Putin showed little sign of pulling back after Sunday’s vote.

“If one thought that perhaps Putin would try to de-escalate ahead of this weekend, we have only seen the opposite,” Boris Zilberman, a Russia expert at the Foundation for Defense of Democracies, said in an interview.

The sense of foreboding is shared by U.S. allies across the Atlantic.

“Given the trajectory of the last six years, the die is cast for what will happen the next six,” said Dr. Alan Mendoza, executive director of the British-based think tank the Henry Jackson Society. Mr. Putin “has sped up his meddling and pushed Russian influence even further afield. There are no signs this will change.”

While some blame the West’s inability after the Cold War to establish a new international security system that firmly included Russia — Mr. Mendoza said blame is unimportant compared to future action.

“The question,” he said, “is not, ‘What is Putin going to do?’, but how are we going to respond and push his face him down and put him back into his box?”

Experts see two trends intertwining — Mr. Putin’s rejection of the Western-inspired reforms of his predecessor, Boris Yeltsin, and the expansion of an Russian foreign policy to mask social and economic weaknesses at home. Even now, many ordinary Russians see the authoritarian Mr. Putin as a calming presence in the aftermath of the chaotic and economically troubled Yeltsin years.

“The fact of the matter is Putin’s continued adventurism abroad, brazen violations of international norms and rules, and disregard for rule of law will only ensure that the next 6 years will only be worse for the average Russian citizen.” said Mr. Zilberman.

Many ordinary Russians say the country’s precarious international standing was just one more reason to stick with Mr. Putin.

“We will withstand this onslaught,” Svetlana Andrus, a ribbon round her neck in the colors of the Russian flag, told the Reuters news agency during a rally in Moscow. “We will support our country and Vladimir Vladimirovich.”

The brazen hit job on ex-Russian spy Sergei Skripal on March 4 in the provincial British city of Salisbury could be trivial compared with more audacious actions that Moscow may be planning if Mr. Putin is “emboldened” by a victory, an American national security source with more than two decades experience working in Russia and the former Soviet Union argued.

“It’s not that Putin was exactly shackled before, but once he has the election victory behind him, it will be like a new mandate,” the source said. “He’ll be emboldened.”

Challenging Mr. Putin may require tougher steps after Sunday’s election is past, Russia watchers say.

Mr. Mendoza backed significantly harsher sanctions than those imposed after Russia’s annexation of Crimea, which analysts questioned given that Russian counter-sanctions damaged some European export industries.

“While there has been some movement, we could really squeeze their access to capital market and starve their ability to fund themselves,” he said. “It’s a weak economy and if we hit it the right way, Mr. Putin will slink back to Moscow with his tail between his legs.”

Economic woes

Economically, Mr. Putin’s third term as president was a roller-coaster ride, only turning up markedly in recent months.

In 2015 falling oil prices rattled the ruble and sent inflation soaring above 16 percent, triggering a roughly two-year recession. Western sanctions also cut into national growth, although local Russian producers rushed to fill some of the import markets.

Late last year, however, Russia’s central bank announced inflation had dipped below its target of 4 percent and that final 2017 figures showed the economy was growing again.

International economists credit the Kremlin with policies that helped stabilize the situation, but overall GDP growth also remains extremely sluggish. World Bank estimates place it around 2 percent this year and 1.8 percent per year in future years.

Everyday Russians feel the stagnation — the reason why Mr. Putin boasts about Russia’s foreign successes instead of recent economic progress.

“By continuing to focus the attention of Russians to external events and controversies Putin has not had to explain why the average Russian is worse off today than they were six years ago,” said Mr. Zilberman.

Get out the vote

Mr. Putin has towered over Russia’s political landscape for the past 18 years and polls give him a roughly 80 percent approval rating.

But this year the Kremlin grew so worried about low voter turnout that the Central Election Commission budgeted $13 million for consultancy firms to pump out flamboyant TV ads featuring everything from sex to anxiety jokes to persuade voters to cast ballots.

While official turnout for presidential elections since the Soviet Union’s collapse in 1991 has been between 64 and 69.7 percent, the parliamentary elections of 2016 saw fewer than 50 percent of voters go to the polls.

Fearful of apathy — and a field of eight candidates who pose no real challenge — Mr. Putin ditched his United Russia party, ran as an independent candidate and spent the past three months traversing the massive Russian countryside on highly choreographed campaign stops to press the flesh at factories, schools and even the occasional mosque.

Anti-corruption critic Alexei Navalny, seen as the greatest threat to Mr. Putin’s popularity, has also been banned from the race.

“What is extraordinary about Putin’s conduct this election,” said Mr. Mendoza, “for someone who looks so confident from the outside, he still pushed out Navalny and made sure he is running against the seven dwarfs. It tells you something about his belief in his ability to have a fair fight and it makes one wonder what would happen

…………………………………………………………………………………..

Bloombeg

Putin Has Committed Russia to a Risky Gamble

The next six years will show whether Russia can get away with not following any rules.
……………………………………………………………………..

اوضاع اقتصادی کشور در سال ۹۷ بدتر میشود

Share Button

جهان صنعت

شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

صفحه نگاه نخست: امیر واعظی‌آشتیانی* – در آستانه سال ۹۷ و با بسته شدن پرونده آنچه در اقتصاد سال ۹۶ بر کشور گذشت پیش‌بینی آینده اقتصادی ایران کار دشواری نیست‌. نگاهی به عملکرد دولت از سال ۹۲ تا امروز بیانگر آن است که دولت روحانی تنها کلید امیدش تورم تک‌رقمی است‌. این در حالی است که تورم تک‌رقمی در مقابل رکود هیچ سود و بازخورد مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد‌. چگونه می‌توان به کاهش تورم امیدوار بود آن هم در زمانی که رکود همچنان مویرگ‌گونه در حال رشد است‌.
کنترل رکود اقتصادی در گرو توسعه کسب‌وکار و چرخش اقتصادی مثبت است‌. در شرایطی که این گزینه‌ها در اقتصاد کشور فعال نیستند چگونه می‌توان به کاهش تورم و رکود امیدوار بود؟ در چنین شرایطی باید واردات و اقلام آن را مورد بررسی قرار داد و در مقایسه‌ای براساس آمار واقعی واردات و صادرات کشور به این نتیجه خواهیم رسید که حجم بالای واردات کالاهای مصرفی و از سویی دیگر صادرات مواد نفتی که صرفا از طرف دولت انجام شده اقتصاد را با آسیب مواجه کرده است‌.
از طرفی عدم ثبات اقتصادی موجب آشفتگی وضعیت تولید نیز شده است‌. از آنجا که تولیدکنندگان داخلی برای تامین بخشی از مواد اولیه خود ارز پرداخت می‌کنند با افزایش ۳۰ درصدی بهای ارز برای ترخیص کالای خود از گمرک مواجه شده‌اند‌. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار تعادل و منطق اقتصادی داشت‌. بنابراین اگر شرایط فعلی با همین رویه ادامه پیدا کند طبیعی است که آسیب‌های اقتصادی هر سال نسبت به گذشته بدتر شود و سال ۹۷ هم مشکلات پیچیده‌تری در انتظار اقتصاد کشور باشد‌.
شرایط فعلی موجب شده افرادی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند هیچ آینده‌ای را برای برنامه‌های تجاری و اقتصادی خود متصور نباشند و این موضوع را بارها زمانی که با تولیدکنندگان وارد گفت‌وگو شده‌ایم از زبان آنها شنیده‌ایم‌. شرایط به‌گونه‌ای است که نمی‌توان نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش‌بین بود و این موضوع به بی‌توجهی دولت در سال‌هایی بازمی‌گردد که باید اقتصاد مقاومتی را به جد مورد توجه قرار می‌داد‌.
اقتصاد کشور دچار روزمرگی شده و گویی مدیران اقتصادی کشور نه تنها براساس سلیقه شخصی خود بلکه به شکل باری به هر جهت و براساس تصور هرچه پیش آید خوش آید پیش می‌روند‌. تیم دولت نیز در طول سال‌های گذشته هماهنگی و کارآمدی کافی برای مدیریت جریان اقتصادی کشور نداشته و این موضوع خود یکی دیگر از دلایلی است که اقتصاد کشور رو به توسعه و پیشرفت حرکت نمی‌کند و در همین راستا روز‌به‌روز سبد خانوار کوچک‌تر شده و قدرت اقتصادی خانواده‌ها کاهش یافته و نقدینگی در گردش افراد نیز به شدت کمتر شده است‌.
امروز تاوان عدم برنامه‌ریزی و آینده‌نگری اقتصاد کشور را مردم می‌پردازند و ثروت کشور به دلیل سوءمدیریت، نگاه سلیقه‌ای و رفتار دستوری مدیران نابود می‌شود‌. نباید فراموش کرد که مردم مطالباتی جدی از دولت و مجلس دارند و خواهان رسیدگی به آنها هستند در حالی که این دو نهاد مهم به این موضوع کاملا بی‌توجه است و در مسیر بهبود قدم برنمی‌دارد‌.
پیچیدگی مسایل اقتصادی کشور اما در همین نقطه به پایان نمی‌رسد‌. اقتصاد و سیاست خواسته و ناخواسته دو موضوع در هم گره خورده است‌. شرایط سیاسی بین‌‌المللی نیز به نفع اقتصاد کشور نیست و ادبیات سیاسی اروپا و آمریکا با ایران تغییر کرده است که به‌طور قطع اقتصاد کشور را دچار آسیب‌هایی جدی خواهد کرد‌. البته باید باور کرد این تغییر رفتار قطعا به دلیل تصمیمات و رفتارهایی است که از داخل کشور نشات گرفته است‌.
متاسفانه سیستم اداری اقتصاد کشور ناکارآمد است و اگر دولت‌ها در طول چند سال گذشته شهامت تغییر این ساختار را داشتند و به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کردند امروز شرایطی به مراتب بهتر و مناسب‌تر بر ایران حاکم بود‌. ساختار اقتصاد کشور به‌گونه‌ای ریشه‌ای دچار مشکل است و از آنجا که نیروی انسانی وفادار و کارآمد مشغول فعالیت نیستند هر روز بر آسیب‌های اقتصادی کشور افزوده می‌شود‌.
* معاون اسبق وزارت صنعت و معدن

عربستان را از نو بشناسیم

Share Button

تمادر بنت یوسف ال ـ رماح، جانشین وزیر کار و امور اجتمعی عربستان سعودی

عرب نیوز

Thursday 15 March 2018

نیویورک: یکی از بالاترین مقامهای رسمی زنان در عربستان، روز چهار شنبه در سازمان ملل گفت: عربستان سعودی بیش از هرزمان دیگر به زنان کمک میکند تا با هر مهارتی که دارند وارد بازار کار وارد شوند، از کالج های آموزشی گرفته تا پرستاری در بیمارستانها و حمل و نقل.

تمادر بنت یوسف ال ـ رماح که ماه گذشته به سمت جانشین وزیر کار و امور اجتماعی منسوب شد، این اظهارات را خطاب به کمیسیون سالانه امور زنان (CSW) سازمان ملل ابراز کرد.

ال ـ رماح، به نمایندگان کمیسیون گفت؛ پادشاهی عربستان سعودی عقیده دارد که کارکردن یکی از حقوق زنان است. او ادامه داد:” ما یک برنامه اجرائی تهیه کرده ائیم” که به زنان قدرت اقتصادی داده و مشارکت آنهارا در محیط کاری افزایش میدهد. امروزه زنان بیش از ۵۶% فارغ التحصیلات دانشگاهی ما را تشکیل میدهند. ال ـ رماح افزود که هرساله به بیش از ۲۰۵۰۰۰ دانشجوی زن، بورسیه تحصیلی در خارج کشور داده میشود و زنان شروع به گرفتن هر چه بیشتر مشاغلی در بخش خصوصی، عمومی و دوایر دولتی کرده اند.

این سخنرانی ال ـ رماح، همزمان با اعلام برنامه چشم اندازی طرح شده از سوی محمد ابن سلمان ایراد شد که در آن افزایش مشارکت زنان در عربستان از ۲۲% کنونی به ۳۰% تا سال ۲۰۳۰ پیش بینی شده است.

مقامات سعودی محدویتهای اجتماعی زنان را کاسته اند. آنها میتوانند بمناسبتهای ورزشی در سالنها و استادیومهای ورزشی حضور یابند و اجازه یافته اند تا رانندگی کنند. پادشاهی سعودی هرچه بیشتر آغوش خود را برای قرائتی مداراگرانه تر و باز تر از اسلام میگشاید. ال ـ رماح ادامه داد؛ ولی در حالیکه  تغیرات مترقیانه در وضعیت زنان در سعودی شتاب گرفته است، وضعیت زنان فلسطینی در مناطق اشغالیِ غزه و ساحل غربی همچنان درجا زده است.

ال ـ رماح، در زیر طاق گنبدی سالن کنفرانس خطاب به حضار گفت؛ زنان فلسطینی مانند زنان  دیگر در سراسر دنیا، حق دارند تا فعالیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته باشند ولی تحقق این اهداف تحت شرایط استعماری و محاصره کنونی تحمیل شده توسط اسرائیل بعنوان قدرت اشغالگر امکانپذیر نیست.

کمسیون امور زنان سازمان ملل، با قریب ۶۰۰۰ نماینده مرکب از فعالین جنبش زنان و فعالین این بزرگترین رخداد سال برای بهتر کزدن زندگی زنان و دختران بویژه در ممالک در حال توسعه در این همایش شرکت کرده اند. پایان ترجمه گزارش عرب نیوز

…………………………………………………………..

کامنت من:

اولاً آنچه انگیزه من در ترجمه این یادداشت بود قبل از محتوا و موضوع آن، عکسِ خود این خانم جانشین وزیر کار عربستان بود. سر و شکل اورا که البته تنها مورد نیست با زنان در دستگاه دولت خودمان مقایسه کنیم. با این تفاوت که شل شدگی حجاب یا روسری این خانم، سیاست دولت عربستان در تقابل با سنتی بودن جامعه است در حالیکه سفت شدن حجاب در میهن ما سیاست رسمی دولت و شل شدن آن واکنش زنان میهنمان است. حکومت عربستان تلاش میکند تا بافت و سازه بتونیزه فرهنگ سنتی جامعه را بشکند و زنان را بعنوان نیروی رزمی خود بمیدان تحول اجتماعی بکشاند و حکومت ایران سعی میکند با چوب و چماق و در صورت لزوم، جوخه های اعدام بافت و سازه جامعه ستیز منسوخ و سنتی قرنهای گذشته را به پیکر نیمه جان جامعه ما، بزور تحمیل کند.

اما نکته ایی که درخلال ترجمه متوجه آن شدم مناسبت روز جهانی زن با شرکت این نماینده زن سعودی در ان کنفرانس است. یعنی همان روزی که بمناستبش  بسیاری از زنان و دختران میهنمان کتک خوردند  و بازداشت شدند.

نمی دانم  در این تعداد ۶۰۰۰ نماینده شرکت کننده  مورد اشاره فوق، آیا از سوی ایران کسی رفته است یانه. اگر رفته است با چه قیافه ایی رفته و چطور خجالت نکشیده در چنان کنفرانس مهم سالیانه ای برای آزادی زنان شرکت کند در حالیکه گزمه های دولتی که او نمایندگی آنرا دارد، با زنان میهنمان در چنین روزی چنان کردند.

سومین نکته: وقتی امریکا به عراق حمله کرد و رژیم استبدادی و بن بست تاریخی آفرین صدام را سرنگون کرد، روشنفکران سیاسی ما که فرصتی برای حمله به آمریکا یافته بودند و برخی هم بعنوان کرشمه پنهانی برای رژیم، مقاله ها در باره بلبشوئی که متعاقب سرنگونی صدام شد و ظهور داعش و القاعده و … ، نوشتند.

مردم عراق در ماه می (اردیبهشهت) پیش روی، بپای صندوقهای رآی میروند تا نمایندگان خود را آزادانه انتخاب کنند. کمتر کسی توانسته است تا کنون به مکانیسم و سازوکارهای آزاد این انتخاباتهای پسا صدامی ایراد بگیرد و اگر ایرادهایی هست که کم هم نیستند، در درجه اول ناشی از شرایط اجتماعی و بافتمان ایلی، قبیله ایی و فرقه ایی عراق است و درثانی دخالتهای مخرب ایران که میکوشد در تمام منطقه بشمول عراق از جمعیتهای شیعی چه اقلیت و چه اکثریت ارتش شبه نظامی سیاسی  مشابه حزب الله لبنان برای خود درست کند.

مردم عراق خواب چنین انتخابات آزادی را تحت حاکمیت صدام نمیتوانستند ببیند و ما ایرانیان هم تحت حکومت فعلی، که انتخاباتی به آزادی انتخابات امروزه عراق داشته باشیم و این از برکت همان حمله ای است که به سقوط صدام منتهی شد.

در افغانستان هم جز این نیست و آنچه میتوان از هم اکنون در افق سیاسی این دو کشور دید اینست که قانونگرایی و آزادی در آنها نهادینه میشود و این امواج تروریستی و فرقه بازی در آن دو کشور سرکوب میشوند.

تروریسم را آمریکا وارد عراق نکرد بلکه رژیمی که با مشت آهنین همه تضادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را سرکوب کرده بود، این تضادها را بسی شدت یافته تر برای هر حکومتی که در آینده هم جای آنها را میگیرفت به ارث مینهاد.

سخن اینجاست که آن روشنفکرانی که آنروز و تا امروز هم بخاطر ان حمله به آمریکا میتازند، آنقدر دوچار اختگی سیاسی بودند و هستند که حتی یک کلام راجع به نتایج مثبت آن حمله و سرنگونی صدام چیزی نگفتند.

غرض از آوردن نمونه عراق، اینست که از آن اخته ـ گان سیاسی که “ارتجاع عرب و رژیم ارتجاعی سعودی” ترجیح بند تحلیلهایشان بود، پرسش شود که آیا تحولاتی که امروز در عربستان میگذرد، جای آن ندارد و یا نداشت تا قدری از دستآوردهای مثبت آن بگویند و با رژیم در تابو سازی از عربستان همداستان نشوند؟ و برای تروریستهای حوثی و بحرینی اشک نریزند؟

وقتی اردوغان اخوان لمسلمینی، شیاد کراواتی، در ترکیه قدرت را بدست گرفت بسیاری از مذهبیون باصطلاح اصلاحطلب ما زبان به تحسین او گشودند و بیاد دارم که  آقای  احمد زید آبادی که هنوز به زندان نیافته بود و مورد احترام کامل من میباشد، در مقاله ایی نوشت که حالا دیگر مردم با چهره واقعی، رحمانی و مدرن اسلام آشنا میشوند. امروز که آن چهره سالوسی مدرن نما و شالگرد گلبدین حکمتیار  افغانی قیافه طالبانی خود را نشان میدهد کمتر کسی از آن ستایشگران دیروزش حاضرند او را در کسوت سرکوبگر آزادیهای مدنی  و سیاسی در ترکیه امروز به نقد بکشند.

سئوال آخر: آیا میتوان روزی شاهد ظهور زنی با شکل و قیافه و حجاب فوق نه در پستهای درجه دو و وزارتی صوری بلکه در پستی مانند وزارت کار و امور اجتماعی ما در کنفرانسی بمناست ۸ مارس در سالن سازمان ملل حضور یابد و از جایگاه زنان و نه از حقوق حکومت بر زنان دفاع کند؟ این را اضافه کنم که اشارات به روز جهانی زن در رسانه های وابسته به عربستان و از زبان دولتمردان آن، به این مورد فوق محدود نمیشود و یکی از نمونه های آنرا در زیر درج کرده ام .

 و اما انتقادی هم به سخنان خانم تمادار بنت یوسف ال ـ راماح. ایشان مسلوب الحقوقی اجتماعی و سیاسی  زنان فلسطین را به اسرائیل نسبت میدهد در حالیکه این حقوق زنان نه توسط اسرائیل بلکه توسط همان حکومتهای مرد سالار در غزه و ساحل غربی و اردوگاههای فلسطینی توسط  حماس و گروههای اسلامی اِعمال میشود و اسرائیل از خدا میخواهد که زنان فلسطینی از حقوق فمینیستی خود برخوردار شوند زیرا این بمعنای مدرن و سکولار شدن این جوامع است که اسرائیل براحتی میتواند با انها تعامل کند و به قائله یکصد ساله عرب و اسرائیل پایان دهد. 

 

ArabNews

Saudi woman minister tells UN of female jobs bonanza in Kingdom

Tamadar bint Yousef Al-Ramah

NEW YORK: Saudi Arabia is helping ever-more women into the workplace, with everything from college places to schemes for nurseries and transport, one of the Kingdom’s highest-ranking female officials told the UN on Wednesday.
Tamadar bint Yousef Al-Ramah, who was appointed as deputy minister of labor and social development last month, addressed the Commission on the Status of Women (CSW) meeting in New York — a major annual women’s rights gathering
“The Kingdom of Saudi Arabia believes work is a woman’s right,” Al-Ramah told delegates. “We have put in place a program that supports the economic empowerment of women and increases her participation in the workplace.”
Women now make up 56 percent of Saudi university graduates, she said. Some 205,000 female students receive grants to study abroad each year and women are bagging more jobs in private, public and government institutions, Al-Ramah said

The speech came as Crown Prince Mohammed bin Salman implements the Vision 2030 reform agenda, which aims to raised the participation of women in the Saudi workforce from 22 percent to 30 percent by 2030.
Saudi officials are also loosening social restrictions on women, who can now attend sports events and will be allowed to drive cars from June as the Kingdom embraces a more open and tolerant interpretation of Islam.
But while there have been fast-paced changes in Saudi, the situation for women in the occupied West Bank and Gaza is one of stalled progress, Al-Ramah said under the UN General Assembly hall’s domed roof.
“Palestinian women, similar to other women around the world, have the right to practice economic political and social activities, and this is impossible under the policy of blockade and colonialism practiced by Israel, the occupying power,” Al-Ramah told delegates.
The UN’s CSW gathering brings together some 6,000 envoys, campaigners, and activists for the world’s largest annual events on making life better for women and girls, particularly those in developing countries

…………………………………………………………………

ArabNews

Saturday 10 March

New initiative prepares Saudi women to enter workforce

On International Women’s Day, the International Youth Foundation (IYF), J.P. Morgan, and Hilton together with Saudi social enterprise, Alf Khair, announced the launch of a new employability initiative to prepare unemployed young Saudi women with skills training and job placement in the retail, hospitality, and other promising sectors.
“Through our global partner network, IYF proudly draws on the rich experience of organizations such as Alf Khair,” said Bill Reese, IYF CEO. “Their local knowledge and networks allow us, J.P. Morgan, and Hilton to more effectively achieve our goal of preparing young Saudi women to access quality employment.”
The initiative will offer work readiness training using IYF’s proven Passport to Success (PTS) curriculum. The skills learned in these interactive sessions include time management and problem solving and will serve these young women throughout their careers and lives. Participants then will be placed in jobs with established employers in the retail and hospitality sectors, where they will receive three to four weeks of job-specific technical training plus mentoring from within the hiring company.
In Saudi Arabia, 60 percent of young women are unemployed, compared to 17 percent of young men. The government of Saudi Arabia has prioritized increasing young women’s employment, and associated regulatory changes have prompted a greater willingness by companies to hire young women.
Bader Alamoudi, senior country manager, J.P. Morgan Saudi Arabia, said: “Woman are an important part of any competitive workforce.  At J.P. Morgan in Riyadh, more than 35 percent of our employees are women. We are proud to support this innovative program to help young Saudi women enter the labor market in industries that can offer good jobs.”
To ensure success on the ground in Riyadh, the initiative has engaged local partner Alf Khair. This social enterprise will recruit and pre-screen participants, prepare them for job interviews, provide an orientation on the sectors and employer expectations, and offer one-on-one follow-up support once young women have secured employment.
“Hilton’s future depends on resilient and thriving societies and that starts with investing in young people. Hilton has been continually recognized as a leading employer in Saudi Arabia and employs 209 female team members in the country, including 158 Saudi nationals,” said Rudi Jagersbacher, president Middle East, Africa and Turkey, Hilton.

دلار کمیاب شد!

Share Button

دلار کمیاب شد!

بله! سایت اقتصادی جهان صنعت مینویسد: “دلار در بازار ارز تهران کمیاب شد” یا بهتر گفته شود نایاب گردید. چنین بنظر میرسد که اقدام رعد آسای فرمانده پلیس تهران بزرگ، سردار رحیمی در کاستن ۵۰۰ تومانی دلار و ۸۰۰ تومانی یورو فقط چند ساعت دوام نیاورده است. البته مدتهاست که “دلار نداریم!” پاسخ صرافان بازار ارز تهران به مشتریان است، هرچند در پس پرده همان بازار  و در همان ساعاتی که این سردار در جمع خبرنگاران از ارزان سازی ۵۰۰ تومانی دلار داد سخن میدهد، دلار به ۴۸۰۰ تومان خرید و فروش میشود.

ولی مسئله اینست که این آخرین مرحله سناریوی تلخ بحران ارزی نیست، وضع پولی، ارزی و مالی مملکت و بانکهای آن چنان پیچیده شده و در بحران فرورفته است که هر داروئی برای درمان آن نوشته میشود و هر تدبیری برای تسکین آن انجام میشود، چنان پیامدهای جانبی غیر قابل پیش بینی ای دیگری میتوانند داشته باشند که اوضاع را بسیار خراب تر از قبل کنند. مانند کسی که در باتلاقی گیر افتاده و آهسته آهسته فرو میرود ولی هر تقلای او برای بیرون آمدنش هم فقط به فرو رفتن بیشتر او کمک میکند. و بهمبن دلیل است که دولت و بانک مرکزی در برابر بحران مزمن ارزی کاملا فلج شده اند.

باتلاق بحران ارزی کشور یک بیماری همه سویه است که تمامی پیکر اقتصادی و نظام  بانکی و مالی مملکت را مورد حمله قرار داده است و این حکومت کاری برای آن نمیتواند بکند. اگر رسماً نرخ ارز را بالا ببرد تورم افسار پاره میکند و دویت را در برابر موج مطالبه افزایش حقوق و دستمزد قرار میهد زیرا که اقشار حقوق بگیر در آخرین حد تحمل دشواری معیشتی هستند و اگر نرخ آنرا  مانند روزهای اخیر مصنوعاً پائین نگه دارد، ذخیره ارزی برای شارژ بازار که ندارد هیچ، این امر خود موجب هجوم تقاضا بیشتر و خروج بیشتر ارز از آن بازار مصنوعیِ “دلار زیر قیمت” میگردد و از سوی دیگر، این بحران ارزی بکام آن تجار صادرکننده ای شیرن میشود که با زد و بند های گمرکی میتوانند بخش عمده بهای جنسهای صادراتی خود را در همان خارج به دلار یا یورو دریافت کرده و در همان جا به متقاضیاتی که سرمایه های میلیونی خود را میخواهند از مملکت خارج کنند بفروشند.

از مرزهای گل و گشاد کشور که براحتی از آنها کالا، بشمول کالاهای یارانه ایی یا ارزان صادر میشود تا در ترکیه، عراق، افغانستان و ارمنستان آذربایجان به دلار تبدیل شوند چیزی نمیگویم.

تنها صادر کنندگان نیستند که در زیر پوشش کار تجارتی به کلان صرافی مبدل شده اند بلکه وارد کنندگان هم با استفاده از فساد و ارتشاء فراگیری که در بانکها و وزارت بازرگانی و صنایع وجود دارد حواله های ارزی کلان میگیرند که معادل مابه ازای آنها کالا وارد نمشود و بخشی از این وارادات صوری است و مابه التفاوت حواله ارزی در همان کشور مبداء به حساب این تجار، در بانکهای خارجی گذارده میشود.

چشم انداز سقوط مدام ریال در برابر ارزهای خارجی، هشداری هم به آن ایرانیهایی است که پس اندازها یا سرمایه های راکد خود را از خارج به داخل میفرستند زیرا همین بهره های ۲۰%ی بانکی هم در آینده پاسخ  تنزل سرمایه ریالی شده آنها را در برابر نرخ های آتی ارز نمیدهد و خطرحبس شدن سپرده ها و سرمایه های آنان در داخل کشور نیز خطری جدیست.

خلاصه کلام بحران ارزی با سپری شدن عید هم برطرف نخواهدشد زیرا که ریشه ساختاری دارد و ریال ایران سرانجام و سرنوشتی جز تبدیل شدن به پزوی ونزوئلائی یعنی بی ارزش شدن کامل ندارد.

پایان یادداشت

حبیب تبریزیان

……………………………………………………………..

دلار کمیاب شد!

جهان صنعت
  سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
صفحه اقتصاد: روز گذشته نه در بازار آزاد و نه در صرافی‌های چهارراه استانبول و میدان فردوسی تهران، دلار یافت نمی‌شد و صرافی‌های بانکی نیز فقط به افرادی که مجوز صرافی دارند، دلار را به قیمت ۴۷۹۰ تومان می‌فروشند.
دیروز هیچ یک از صرافی‌ها به مردم عادی یا مسافر حتی با ارائه پاسپورت و ویزا هم دلار و یورو نمی‌فروختند. این در حالی بود که دلالان میدان فردوسی که در اطراف این میدان ارزهای خارجی در دست دارند، دلار را ۴۸۰۰ تومان می‌فروختند. البته تعداد زیادی از همین افراد نیز دلاری برای فروش نداشتند.
صرافی‌ یکی از بانک‌ها در پایین‌تر از میدان فردوسی فقط به افرادی که مجوز صرافی دارند، دلار به قیمت ۴۷۹۰ تومان می‌فروخت. جلوی این صرافی حجم زیادی از افرادی که برای خرید دلار و یورو صف کشیده بودند، دیده می‌شد.
در این میان تعدادی از صراف‌ها نیز از نبود دلار برای عرضه گلایه داشتند. همچنین افرادی که در میدان فردوسی کیف به دست، ارزهای خارجی می‌فروختند، یورو را ۵۹۰۰ تومان برای فروش قیمت‌گذاری کرده‌اند. تابلوی صرافی‌های اطراف میدان فردوسی نیز قیمت فروش دلار آمریکا را ۴۸۰۰ تومان و قیمت خرید این ارز ۴۷۹۰ تومان نشان می‌داد اما تمام این صرافی‌ها همانطور که گفته شد، نه دلاری برای فروش داشتند و نه یورو!
قیمت خرید یورو نیز روی تابلوی صرافی‌ها ۵۷۸۴ تومان و قیمت فروش آن ۵۷۹۹ تومان بود. همچنین پوند انگلیس ۶۷۰۰ تومان برای خرید و ۶۸۵۰ تومان برای فروش قیمت‌گذاری شده است.
صرافی‌های میدان فردوسی در پاسخ به اینکه چرا دلار یا یورو عرضه نمی‌کنند، تنها یک کلمه جواب می‌دادند: «نداریم.»

جائی که بیشرفی لُنگ میاندازد

Share Button

همیشه فکر میکنم در توضیح نوشتاری مسائل از یک حد توانائی قابل قبولی برخوردارم ولی با خواندن این گزاراشات و دیدن این ویدئو دانستم که کار بیشرفی گاهی بدانجا کشیده میشود که نه من، حتی شکسپیر و سوفوکلس و هومر هم در توصیف آن وامیمانند. این رژیم کمونیست کُش، چگونه بطور ابزاری میتواند از این جنازه های سیاسی چپ نما استفاده کند! از تحقیر طبقه کارگر ایران گذشته، این نمایش، درجه فاحشگی سیاسی سران خانه کارگر را نشان میدهد.

افتتاحیه اجلاس WFTU در تهران

برگزارکنندگان کنفرانس فدراسیونهای اتحادیه کارگری (کمونیستی در تهران)

روز پیش در سایت ایلنا به خبر اظهارات رئیس فدراسیون اتحادیه کارگری سوریه در  کنفرانس فدراسیون اتحادیه های کارگری  تهران برخوردم. تمام سایتهای داخلی را زیرو رو کردم تا خبری راجه به خود این کنفرانس بیابم ولی هرچه گشتم کمتر یافتم.

امروز صبخ باز در همان سایت خبرگزاری ایلنا چشمم به خبر اظهارات فردی که ادعا شده بود از اتحادیه های کارگزی هند است برخوردم و حدس زدم این برادر هندی باند خانه کارگر هم برای سورچرانی حکومتی چنان کنفرانسی باید امده باشد.

ولی ظاهراً برگزاری این باصطلاح کنفرانس با چنان افتضاحب روبرو بوده است که روی برگزاری آن مهر فوق محرمانه و سری زده شده است.

در آخرین لحظه ایی که داشتم کامپیوتر را خاموش میکردم چشمم به عکسی از یک جمع ۴ـ ۵ نفره افتاد که عکس علیرضا محجوب رئیس خانه کارگر در آن میان جلب توجهم را کرد.

کلیک کردم و دیدم بله خودشه! کنفرانس مزبور است. ولی حتی کلمه ایی کتبی را جع به این افتضاح که بتوان آنرا بعنوان یک سند کپی و درج کرد نیست.  نخست سرودی خوانده شد، درحالیکه سردمداران انقلاب، کوره اتمی هسته ایی و موشکی هم روی سکو نمایش داده میشد. بعد یک میز کنفرانس بزرگ و تعداد (بگفته یکی از برگزار کنندگان) ۲۵ نفر.

از این کنفرانس، که از همه آن فقط اظهارات دو نفر از شرکت کنندگان در آن با درز گرفتن اصل مسئله کنفرانس آورده شده بود صحبت دیگری نبود و در این کلیپ ویدوئی غیر قابل لینک شدن، از ترجمه دو نماینده سیاه پوست که حرف زدند نه تنها خبری نبود بلکه صدای آنها را هم سایلنت کرده بودند مبادا کلام بحقی از زبان آنان خارج شود.

در عوض در آن دو نوشته کوتاه راجع به اظهارات نماینده سوریه و یکی از هند، با ادبیاتی استالینستی به امپریالیسم آمریکا و در یک مورد اروپا  تاخته شده بود و در دفاع از کارگران ایران در برابر تحریمهای امپریالیسم سخن رانده شده بود.

این برنامه به یک تفسیر و تحلیل کاملاً روانشناسانه سیاسی و روانشناسی ورشکستگی حیثیتی نیاز دارد که چند صفحه  برای آن کافی نیست. فقط در اشاره به معرفی آن برگزار کننده از کنفراس بگویم ایشان که با موهای اطو کشیده و وازلین زده این جلسه را معرفی میکرد هنگام  گفتن واژه امپرالیسم چنان زبانش گرفت و حروف را قاطی ادا میکند که معلوم میشود این فرصت طلب برای اولین بار است که با این واژه آشنا شده و انرا بکار میبرد. تلفظ او هم کمک و هم تراتژیک است. سخنان رئیس خانه کارگر محجوب هم که همه این فدراسیونهای را خانه کارگر کشورشان میخواند جالب است.

من ضمن خواهش جدی از دوستانی که این مطلب را به حسن نظر میخوانند برای انعکاس هرچه بیشتر این مطلب، بهر وسیله ایی میتوانند، خواهش دارم این سئوال را در سطحی وسیع پیش بکشند که چرا: دولت، وزارت کار و خانه کارگر که وجود اتحادیه کارگری را برای کارگران میهنمان هتک حرمت نظام و اسلام میدانند، چگونه بعنوان نمایندگان کارگران ایران از اتحادیه کارگری  و فدراسیونهای اتحادیه های کارگری جهانی دعوت میکنند تا در چنین کنفرانسی در ایران اسلامی که ضد اتحادیه و فدراسیون کارگری است شرکت کنند و دوماً بگویند چه نمایندگانی از چه کشورهایی در این نمایش افتضاح آمیز شرکت کرده اند که خود رژیم آنرا سانسور کرده است.

حتماً کلیپ ویدئویی:

افتتاحیه اجلاس WFTU در تهران

() را ببینید و اظهارات این دو نماینده از سوریه و هند را هم بخوانید!

در ویکی پدیا دنبال این سازمان گشتم به این توضیح رسیدم که پیشینه این سازمان به نقشش بعنوان یک سازمان پوششی جلودار شوروی Soviet front organization میرسد و وابسته به حزب کمونیست شوروی. آش وابستگی این سازمان به شوروی چنان شور بوده است که نه تنها اتحادیه های ممالک غربی زودهنگام آنرا در همان سال ۱۹۴۹ ترک کرده بوده اند بلکه حتی چین و یوگسلاوی هم بعدها انرا ترک کرده اند.

همیشه فکر میکنم در توضیح نوشتاری مسائل از یک حد توانائی قابل قبولی برخوردارم ولی با خواند این گزاراشات و دیدن این ویدئو دانستم که کار بیشرفی گاهی بدانجا کشیده میشود که نه من، حتی شکسپیر و سوفوکلس و هومر هم در توصیف آن وامیمانند. این رژیم کمونیست کُش، چگونه بطور ابزاری میتواند از این جنازه های سیاسی چپ نما استفاده کند! از تحقیر طبقه کارگر ایران گذشته، این نمایش، درجه فاحشگی سیاسی سران خانه کارگر را نشان میدهد.

حبیب تبریزیان

……………………………………………………..

ایلنا

 

رئیس اتحادیه کارگری سوریه در گفت‌وگو با ایلنا:

در مسیر مقابله با تحریم‌ها در کنار کارگران ایرانی هستیم

در مسیر مقابله با تحریم‌ها در کنار کارگران ایرانی هستیم

مقام ارشد اتحادیه کارگری سوریه گفت که اتحاد میان ایران و سوریه بر پایه صداقت و منافع دو کشور و منطقه است.

جمال خدیر (رئیس فدراسیون کارگری سوریه) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: مواضع تهران در قبال منطقه و بحران‌های خاورمیانه به ویژه در قبال امپریالیسم آمریکا بسیار مهم و قابل توجه است.

وی با اشاره به حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه، گفت: حضور واشنگتن در منطقه برخلاف منافع ملت‌ها است و کل برنامه‌ها و نقشه‌ها و تلاش‌های این کشور در جهت خدمت به عزیز کرده‌اش اسرائیل و علیه فلسطین است.

وی با اشاره به برگزاری نشست فدراسیون اتحادیه‌های جهانی کارگری در تهران، گفت: برگزاری چنین نشستی در تهران پیام مهمی را به منطقه ارسال می‌کند به ویژه آنکه ایران در قضیه فلسطین و سوریه نقشی فعالانه داشته است و یکی از حامیان سوریه است و نقش مهمی را در بحران جنگ سوریه ایفا کرد.

خدیر با بیان اینکه ایران متحدی قوی و قدرتمند برای سوریه است، تاکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که صدای حقیقی مردم سوریه شنیده شود، دشمنان ما، دشمنان مردم سوریه و دشمنان ملت‌ها همواره تلاش می‌کنند که بگویند در سوریه جنگ داخلی برپا است اما تاکید می‌کنیم که در سوریه جنگ ملی برقرار است که یک طرف آن رهبر، ملت و ارتش سوریه و در طرف مقابل گروه‌های تروریستی و کشورهای حامی آنها قرار دارند. این حقیقت امر است و جنگ طائفه‌ای و داخلی در سوریه صحت ندارد.

وی با اشاره به اینکه حمایت و برادری و همراهی خود را با برادرانمان در ایران اعلام می‌کنیم، افزود: ترامپ احمق هر روز تلاش می‌کند توافق هسته‌ای ایران را نابود کند اما می‌بینید که همه کشورهای جهان با رئیس‌جمهور آمریکا در این زمینه مخالفت کردند.

این مقام کارگری سوریه گفت: همواره در کنار کارگران ایرانی هستیم که در تلاش برای ساخت ایران و رسیدن به اهدافشان در این کشور و همچنین مقابله با تحریم‌های اقتصادی هستند چرا که ما خودمان طعم تحریم را چشیده‌ایم.

وی در پایان تاکید کرد که اتحاد میان ایران و سوریه بر پایه صداقت و منافع دو کشور و منطقه است.

………………………

ایلنا

 

فعال کارگری هند در گفت وگو با ایلنا؛

دریافتی پایین، امنیت شغلی شکننده و مشکلات زنان، چالش‌های جهانی کارگران است

دریافتی پایین، امنیت شغلی شکننده و مشکلات زنان، چالش‌های جهانی کارگران است

یک مقام اتحادیه‌های کارگری هند بر این باور است که طبقه کارگران در جهان امروز با بحران عمیقی مواجه است که از جمله دلایل آن نفوذ امپریالیسم و کاپیتالیسم است.

«اوگورا باشا» نماینده فدراسیون کارگری هند در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: طبقه کارگر در کشورهای مختلف جهان به دلیل نفوذ امپریالیسم و کاپیتالیسم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و ما تلاش می‌کنیم راه‌حل‌هایی را در راستای تسهیل روند کاری این طبقه فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه کارگران در ایران بسیار توانمند هستند، تاکید کرد: طبقه کارگران در ایران اگرچه همانند این قشر در کشورهای دیگر جهان با مشکلاتی مواجه است، اما نباید فراموش کرد که کارگران در ایران بسیار مبارز و فعال هستند.

این مقام کارگری در هند با برشمردن مشکلاتی که طبقه کارگر در جهان با آن مواجه است، تاکید کرد: طبقه کارگر با مشکلات عدیده ای همچون درآمد پایین، امنیت شغلی شکننده و همچنین مشکلات زنان کارگر مواجه هستند و ما هرساله در نشستی مشترک گردهم می آییم تا این مشکلات را حل کنیم و نحوه پاسخگویی به مطالبات این طبقه از جامعه را بررسی کنیم.

 وی در ادامه افزود: نخستین دستور کار ما اتخاذ تصمیماتی در زمینه کارگران و مشکلاتی که این طبقه از جامعه با آن مواجه هستند، برای یک سال آینده است چرا که امروزه به دلیل نفوذ امپریالیسم و کاپیتالیسم کارگران در بحران عمیقی قرار دارند.

وی تاکید کرد: برای مقابله با این بحران باید اقداماتی اتخاذ و به حقوق کارگران احترام گذاشته شود و خواسته‌ها و مطالبات آنها برآورده شود.

……………………………………………………………………

ایلنا

مقام اتحادیه‌ کارگری ترینیداد و توباگو در گفت‌وگو با ایلنا؛

خصوصی‌سازی و افزایش هزینه‌های زندگی مشکل مشترک همه کارگران جهان است

خصوصی‌سازی و افزایش هزینه‌های زندگی مشکل مشترک همه کارگران جهان است

یک مقام اتحادیه کارگری ترنیداد و توباگو بر این باور است که در نتیجه بحران‌های ناشی از کاپیتالیسم، طبقه کارگری با مشکلات بسیاری مواجه است.

«اوزی وارویک» مقام اتحادیه کارگری ترینیداد و توباگو در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر فضای طبقه کارگری در جهان، گفت: «زمانی که شما تجاوزهای امپریالیسم به حقوق طبقات کارگری را می‌بینید و بحران‌های ناشی از کاپیتالیسم را مشاهده می‌کنید، درمی‌یابید که پرداخت اساسی به مسائل و مشکلات مربوط به طبقه کارگری امری حیاتی و مهم است.»

وی افزود: «زمانی که تجاوز به حقوق کشورهای مستقلی مانند کوبا، ونزوئلا و فلسطین را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که پرداختن به مساله کارگری در شرایط کنونی بسیار اهمیت دارد چرا که در نتیجه این مقاومت‌ها این طبقات کارگری هستند که متحمل فشارها و مشکلات بسیاری می‌شوند.»

وارویک با اشاره به اینکه مبارزات جهانی علیه امپریالیسم باید با شدت و قدرت بیشتری ادامه پیدا کند، تاکید کرد: «فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه و نهادی متفاوت از دیگر نهادها است که تمرکز خود را بر حل مشکلات و مسائل مربوط به کارگری قرار داده است و ما اکنون با یک سری مبارزات جهانی علیه امپریالیسم مواجه هستیم.»

وی افزود: «من معتقدم فدراسیون توانسته است به اهدافی که تعیین کرده است، برسد و در مسیر تحقق خواسته‌هایش حرکت می‌کند.»

این مقام کارگری توباگو یادآور شد: «زمانی که ما مسیر حرکت کاپیتالیسم جهانی را می‌بینیم، درمیابیم که اهداف فدراسیون قابل تحقق است و باید به آن دسترسی پیدا کنیم و تحقق این خواسته‌ها موفقیت و پیروزی قابل توجهی برای طبقه کارگری محسوب می‌شود.»

وی همچنین گفت: «زمانی که مبارزات جنبش‌های طبقه کارگری و آنچه در ترینیداد و توباگو در این باره گذشته است را می‌بینید، درمی‌یابید که مسائلی چون خصوصی‌سازی و افزایش هزینه‌های زندگی و امنیت اجتماعی مسائل و مشکلات مشترک طبقه کارگری در سراسر جهان است و حل این موضوع نیازمند اتحادی جهانی است.»

سرداری که دلار را ۵۰۰ تومان ارزان کرد!

Share Button

ولی این سردار که میتواند با یک حمله رعد آسا در طرح رعد پلیس کمر قیمت دلار و یورو را بشکند و میتواند ۶۰ باند سرقت و صدها خرده فروش مواد مخدر و مال خر و قاچاق دیگر را منهدم کرده و در این رابطه صدها مجرم را دستگیر کند، اولاً نمیگوید با کلان قاچاقچیان یا بقول احمدی نژاد، برادران قاچاقچی چه کرده است؟ با کلان دزدانی که میلیاردها دلار اختلاس و کارهبرداری کرده اند چه کرده است؟

دستگیری ۶۱۹ سارق ، مال‌خر و خرده‌فروش/درخواست پلیس از دستگاه قضا

بنا بنوشته ایلنا سردار رحیمی فرمانده پلیس تهران بزرگ در جمع خبرنگاران از  جمله: “در خصوص بازار ارز نیز گفت: چندی پیش میزان عطش مردم برای خرید ارز بیشتر شده بود که این باعث افزایش قیمت بازار ارز بود و با ورود پلیس و دستگیری دلالان ارز، دلار  ۵۰۰  تومان و یورو ۸۰۰ تومان کاهش داشت امیدواریم با اقدامات بانک مرکزی زمینه خوبی در زمینه ارز ایجاد شود.

این سردار چندی پیش و قبل از اینکه متهم کشتن چند تن از نیروهای انتظامی با راندن اتوبوس بمیان آنها، گفت این متهم قبل از عید اعدام میشود. و این اقلاض یکهفته قبل از تشکیل اولین جلسه دادگاه بود.

و اما او در این مصاحبه با خبرنگاران تنها از ارزان کردن ۵۰۰ تومانی دلار بلکه از ارزان کردن ۸۰۰ تومانی یورو توسط پلیس نیز داد سخن داد.

باید از دولتمردان و مقامات عالیه اقتصادی  مملکت پرسید وقتی سرداری میتواند یکروزه نرخ دلار را ۵۰۰ تومان و یورو را ۸۰۰ تومان ارزان کند؛ دیگر شما چه کاره هستید و چه برای گفتن دارید؟

Bildresultat för ‫نیروهای ویژه انتظامی‬‎

این سردار همچنین خبر از دستگیری صدها نفر دله دزد، خّرده فروش مواد مخدر، مال خر و باندهای جعل اسناد  طی عملیات رعد خبرداد.

ولی این سردار که میتواند با یک حمله رعد آسا در طرح رعد پلیس کمر قیمت دلار و یورو را بشکند و میتواند ۶۰ باند سرقت و صدها خرده فروش مواد مخدر و مال خر و قاچاق دیگر را منهدم کرده و در این رابطه صدها مجرم را دستگیر کند، اولاً نمیگوید با کلان قاچاقچیان یا بقول احمدی نژاد، برادران قاچاقچی چه کرده است؟ با کلان دزدانی که میلیاردها دلار اختلاس و کارهبرداری کرده اند چه کرده است؟

این سردار رعد آفرین نمیگوید که بفرض اگر امروز  همه دزدان و قاچاقچیان تهران بیایند و با گردن های افراشته بگویند ما دزد و قاچاقچی هستیم  ما را بگیرید! آیا دستگاه پلیس، قضائی و زندانهای مملکت قادر به رسیدگی به پرونده های این موج رو به افزایش خُرده بزهکاری خیل (معلوم نیست) دهها یا شاید هم صدها هزاری بزهکار در میهنمان که معلولِ فساد خانه کرده در شالکه هرم قدرت سیاسی و خانه زاد هیئت حاکمه است هستند؟

این سردار، چون خود با این و ازین گروههای اجتماعی برآمده است، برایش جنبه اجتماعی و آسیب شناختیهای اجتماعی این جرائیم و مجرمان مهم نیست بلکه شاهکار دستگیری و منهدم کردن آنها مهم است.

این سردار فقط به بگیر و ببندِ دله دزدها و نه کلان دزدها؛ به خرده فروشها و معتادان فکر میکند و نه آنهایی که کامیونی تریاک و هروئین را از افغانستان به تهران و سایر شهرهای میهنمان میرسانند. برای او فکر کردن به آنها، مانند تیغه جاقوئی است که غلاف یا دسته خود را ببرد.

وقتی فرمانده پلیس تهران بزرگ با این نمایش قدرتمآبانه از بگیر و ببند این صدها خرده مجرم حرف میزند، دانسته یا نادانسته شونده یا خواننده را از این نکته بسیار مهم که چرا! چرا باید اینهمه مجرم و تبه کار و باندهای تبهکاری فقط در یک شهر، پایتخت مملکت وجود داشته باشد؟ آیا این نشاندهنده مریضی عمیق جامعه نیست؟ و آیا رئیس پلیس بودن یک چنین فرد خشونت گرا و بیمایه ایی، خود نشاندهنده بیماری روانی جامعه و بیش از ان بیماری نظام حاکم برجامعه نیست؟

بسوی روز جهانی کارگر با شعار متحد شویم!

Share Button

کمتر از دو ماه به روز جهانی کارگر، اول ماه می مصادف با ۱۱ اردیبهشت، باقی مانده است. طبقه کارگر میهنمان در شرایطی به استقبال این روز میرود که اولاً خودِ مناسبت این روز، توسط رژیم و عوملش در درون جامعه کارگری، سرقت شده و از این روزِ رزم  و پیکار برای بهبود شرایط کار و معیشت کارگران، روز دعا و ثناگویی برای مقام عظما و بیعتگیریهای زورکی از زحمتکشان میهنمان برای این نظام ضدکارگری ساخته شده است. نظامی که بهشت اختلاسگران و رانتخواران بوده و هست.  در اثر سیاست های ضدکارگری این نظام، هم اقتصاد مملکت در آستانه فرو پاشی کامل قرارگرفته و هم به تبع آن، هیولای بیکاری با همه عوارض هولناکش بر ته مانده سفره جامعه کارگری میهنمان چنگ انداخته است.

لزومی به برشمردن بیشتر مصائب جامعه کارگری میهنمان نمیبینم زیرا دهشتناکی این مصائب عریان تر از آنند که لزومی به بازگوئی آنها باشد.

چون در زیر فایل ویدئویی دومین سخرانی خود را در آموزشکده توانا درج کرده ام، از توضیح نوشتاری بیشتر خود داری کرده و آنرا به نوشتارهای مستقلی که در آینده و در همین ستون درج خواهم کرد واگذار میکنم. فقط به اختصار میگویم! دوستان کارگر و فعالین جنبش کارگری در میهنمان! امسال بعلت تشدید غیر قابل تحمل فشارهای معیشتی، افشای بیشتر اختلاسگریها و اتخاذ سیاستهای ضد کارگری بیشتر از سوی رژیم؛ روز جهانی کارگر در میهن ما نمود و جلوه رزمی ترِ بمراتب بیشتری نسبت به سالهای گذشته خواهد داشت از اینرو گسترش هربحث مفیدی که بتواند به طرح مطالبات کارگران در این روز بیانجامد یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی است. جامعه ما در شرایط ضعف کُش شدن طبقه کارگر، قادر نخواهد بود هیچ مسئله دیگری را بشمول؛ افسردگی عمومی،فساد فراگیر، فرارمغز ها و بیکاری وسیع تحصیلکردگان، اعتیاد و تن فروشی فراگیر و… ، را حل کند. اگر میخواهیم به آزادی و دموکراسی برسیم باید تا میتوانیم به تقویت مبارزه کارگران میهنمان کمک کنیم. انعکاس مطالبات و مبارزات آنها و ابراز همبستگی با آنها به هرنحوه ممکن گامی درست در این جهت میباشد.

حبیب تبریزیان.