Archive for: August 2018

تحلیل روز: چهار شنبه دهم اِمرداد ماه

Share Button

چکیده … انتقال میدان مبارزه از سطح جمعیت خودجوش شهری و خیابانی با شعارهای عمومی و گاه سیاسی، به واحد های کاری مانند موسسات تولیدی و خدماتی که درآنجا افراد زیادی در ارتباط شغلی با هم هستند، همدیگر را میشناسند و داری مطالبات مشخصی میباشند، از مبرم ترین وظایفی است که در برابر کنشگران سیاسی قرار دارد. اعتصابی کردن اعتراضات بجای تکیه صرف به تظاهرات خیابانی از اهمیت بسیار برخوردار است.

مبارزه علیه رژیم از سطح گروههای پنهان و نیمه پنهان سیاسی به عرصه خیابانها کشیده شده و هر روز بیشتر توده ای تر میشود.

معنای این چرخش اوضاع این است که آن سازمانهای اطلاعاتی که ۴۰ سال آموزش دیده و سازماندهی شده اند تا با گروههای مخفی و نیمه مخفی مبارزه کنند در این کار کرد، تا حدود بسیار زیادی کارآیی خویش را  بعلت وسعت مبارزه مردم از دست میدهند. زیرا امری که مبارزان ضد استبداد قبلاً پنهانی برای آن تلاش می کردند، امروزه فراگیر شده و علنی و به مسئله روز مردم عادی مبدل شده است

دزدیها، اختلاسها و فسادهای افشاء شده اخیر، همراه با وخیم تر شدن وضعیت معیشتی مردم، حالت انفعالی را از آنان گرفته و بحران اقتصادی و دشواری معیشتی را به درب خانه همه ایرانیان کشانده است.

این شرایط، البته اگر همچنان ادامه یابد، به تدریج مرز بین فعالیت مخفی و مبارزه علنی زایل می شود و مخفی کاری گروهی به تدریج جایش را به کار علنی بین مردم خواهد داد. این گذار از کار مخفی به کار علنی فضای بسیار مساعدی برای فعالین سیاسی ایجاد میکند تا جسورانه تر در بین مردم کار تبلیغی و ترویجی کنند بدون اینکه شناسایی شوند. زیرا جنبش وسیع اعتراضی به آنها پوشش می دهد و آنها به راحتی در صورت گرفتار شدن میتوانند خود را در زمره افراد عادی و غیر سازمانی معترض جا بزنند. وسعت مبارزه به نیروهای امنیتی اجازه نمیدهد که هر تظاهر کننده ایی را به داغ درفش ببندند تا از آن بتوانند ارتباط سازمانی و پنهانی بیابند.

در این مرحله است که ایجاد سلولهای سیاسی بسیار ضرورت  پیدا میکند. سلولهایی که باید به مبارزه نگاهی دوربُرد تر، استراتژیک و دارای چشم اندازی وسیع، داشته باشند و نه صرفاً روزمره و تاکتیکی.

انتقال میدان مبارزه از سطح جمعیت خودجوش شهری و خیابانی با شعارهای عمومی و گاه سیاسی، به واحد های کاری مانند موسسات تولیدی و خدماتی که درآنجا افراد زیادی در ارتباط شغلی با هم هستند، همدیگر را میشناسند و داری مطالبات مشخصی میباشند، از مبرم ترین وظایفی است که در برابر کنشگران سیاسی قرار دارد. اعتصابی کردن اعتراضات بجای تکیه صرف به تظاهرات خیابانی از اهمیت بسیار برخوردار است.

باید دقت کرد که توده ایی که به خیابان می آید و شعار رادیکال «اصلاح طلب، اصولگرا! دیگه  تمومه ماجرا!» یا «مرگ بر دیکتاتور» میدهد، در صورت مواجهه با سرکوب سنگین و خشن، انگیزه مشخص و کافی برای ادامه مبارزه که متناسب با هزینه آن باشد را ندارد و این چنین رادیکالیزه کردن اعتراضات خیابانی می تواند رژیم را به سوی پاسخ سخت براند.

کلا در هر مبارزه ای ، اهداف تاکتیکی باید آنچنان انتخاب شوند، که نیروی عملیاتی برای رسیدن به اهداف آن، چند برابر نیروی لازم باشند. (در درسهای بعد به مسئله استراتژی، تاکتیک و رابطه آندو خواهم پرداخت)  

در مرحله کنونی مبارزه، باید ضعیف ترین حلقه های دستگاه و سلطه استبداد را یافت و تمام فشار را روی آن متمرکز کرد تا از هم گسیخته شود. بطور مثال یکی از ضعیف ترین حلقه های قدرت رژیم در شرایط کنونی از نظر اقتصادی مسئله ارزی و سیستم بانکی آن است که مناسب ترین راهکار مبارزه در این زمینه، تشویق مردم به  بیرون کشیدن سپرده های خود از بانکها و تبدیل آن به ارز، طلا و دارایی فیزیکی است. این شعار را میتوان به یک شعار توده ایی و ملی تبدیل کرد. فلج شدن سیستم بانکی رژیم به معنی فلج شدن ماشین سرکوب آن نیز،می باشد.

بدون اینکه به تظاهرات خودجوش مردمی روزهای اخیر مانند راهپیمایی اعتراضی مردم  در کرج و منطقه شاهور اصفهان کم بها داده شود، باید گفت که اولویت فعالین سیاسی باید روی اعتراضاتی تمرکز یابد که خواست مشخصی را مطالبه می کنند و جمع مشخصی را با انگیزه پایدار میتوانند به میدان اعتراضات بکشانند. جمعی که ارتباطاتشان نه ارتباطات تصادفی خیابانی بلکه ارتباط پایدار منافع کاری وحرفه ایی مشترک است. مجتمع های کارگری و کارمندی و مال باختگان و.. .و مثالی از این دست می باشند.

طوفان بحران ارزی و فرار سرمایه از کشور در ماههای آینده به تورم دو و احتمالاً ۳ رقمی منجر خواهد گردید، و بی شک سوخت تازه ای به مبارزات کارگران و کارمندان مملکت خواهد رساند. از هم اکنون باید کوشید تا مبارزه را هرچه وسیع تر و سریعتر به اماکن کاری کشاند و زمانی که این امر محقق شود میتوان با اطمینان گفت که جنبش مردم ما در آستانه پیروزی قرار گرفته است و سرکوب آن ناممکن میباشد.

 

توجه!

در کانال تلگرامی زیر بما بپیوندید و کمک کنید تا صدای ما به تعداد بیشتری از هم میهنانمان برسد.

صدای ما، بانگِ ایران زمین ماست با پیام «ناسیونال لیبرالیسم» که راهبُرد آرمانی کارگروه کانال سیمرغ است.

ما، انتظاری ولو کمترین برای خود نداریم، نه می خواهیم حزب سیاسی شویم و نه در جستجوی شهرتیم. ما در پی گستراندن اندیشه ناسیونال لیبرالیسم تا حد یک گفتمان فراگیر ملی به عنوان مشعل آزادی میهنمان از یوغ رژیم کنونی هستیم و خود را تنها گردان این سنگر پیکار نمی دانیم. نقد ما بر رژیم نیز از این موضع می باشد که ما را دیامترال (۱۸۰ درجه ای) در نقطه مقابل رژیم قرار میدهد.

@CimorghIran

 

هشدار! هشدار هشدار!

Share Button

هشدار!

امروز صبح فراخوانی برای تظاهرات سراسری برای امروز در شبکه اجتماعی تلگرام ظاهر شد که در آن از مردم خواسته شده است، امروز پنجشنبه در سراسر کشور به خیابانها بیایند و علیه رژیم تظاهرات کنند.
اعتراضات مردم در ماههای اخیر تا کنون همه محلی بوده اند و به ابتکار نیروی محلی که کم یا بیش، امکانات ارتباطی اجتماعی را برای بسیج مردم داشته اند راه اندازی شده اند.
این اعتراضات عمدتاً بر محور یک یا چند شعار مطالباتی مشخص مانند اعتراض به گرانی، اعتراض به بالا کشیده شدن سپرده های مردم، کمبود آب و مشکل آبی یا دیگر مسائل زیست محیطی که همه برای مردم قابل لمس میباشد صورت گرفته و اکثراً هم خود انگیخته و خود به خودی بوده اند که این امر به آن اعتراضات مصونیت امنیتی داده است. هرچند در برخی از این اعتراضات شعارهای سیاسیِ خارج ظرفیت سازمانی و کَمّی این اجتماعات اعتراضی هم داده شده است.
ولی صدور چنین اعلامیه ها یا اطلاعیه هایی که فوقاً بدان اشاره شد از سوی مرکزی بی هویت و بی شناسنامه سیاسی یا مدنی یا حتی فراخوان جریانهای بد سابقه یا بی اعتبار سیاسی نه تنها می تواند خطر آفرین باشد بلکه ممکن است کاملاً کار خود نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رِژیم برای کشاندن توده های ناراضی از نظام به یک رویارویی نابرابر و فاقد آمادگی خیابانی باشد که میتواند به فاجعه منجر گردد.
البته جنبش اعتراضی مردم میهنمان که تاکنون بطور محلی و حول شعارهای کاملا ملموس انجام شده است این کاستی بزرگ را دارد که فاقد رهبری ملی است. ولی جای خالی این رهبری ملی و کاستی بزرگ را بهیچ وجه نباید چنین اعلامیه ها و فراخوانهایی بگیرند و پر کنند. فراخوان هایی که می تواند کار یک خارج نشین عاری از احساس مسئولیت، عوامل مشکوک یا ماجراجویان سیاسی که نه از اعتراض خیابانی چیزی می دانند و نه در برابر عدم کامیابی آن احساس مسئولیت میکنند باشد.
وظیفه کنش گران سیاسی آگاه و مسئول است که اولاً اینگونه اقدامات ماجراجویانه و عاری از مسئولیت را افشا کنند و از پخش وباز تکثیر چنین اطلاعیه ها و فراخوان هایی هم اکیداً خودداری کنند.
پخش این هشدار، چه با امضاء چه بی امضا و نام تلگرامی یک وظیفه خطیر ملی است در بازپخش آن کوتاهی نکنید!

@CimorghIran

توجه!

در کانال تلگرامی زیر بما بپیوندید و کمک کنید تا صدای ما به تعداد بیشتری از هم میهنانمان برسد.

صدای ما، بانگِ ایران زمین ماست با پیام «ناسیونال لیبرالیسم» که راهبُرد آرمانی کارگروه کانال سیمرغ است.

ما، انتظاری ولو کمترین برای خود نداریم، نه می خواهیم حزب سیاسی شویم و نه در جستجوی شهرتیم. ما در پی گستراندن اندیشه ناسیونال لیبرالیسم تا حد یک گفتمان فراگیر ملی به عنوان مشعل آزادی میهنمان از یوغ رژیم کنونی هستیم و خود را تنها گردان این سنگر پیکار نمی دانیم. نقد ما بر رژیم نیز از این موضع می باشد که ما را دیامترال (۱۸۰ درجه ای) در نقطه مقابل رژیم قرار میدهد.

@CimorghIran

بمناسبت چهلمین زادروز ستاره در خاک خفته، ستار بهشتی

Share Button

توضیح: این یادنامه۴ سال پیش در دومین سالگرد شکنجه کُش شدن ستاربهشتی نگاشته و تنظیم شده است که بمناسبت پنجمین سالگرد قتلِ آن زنده یاد به روز میگردد!

**********************

Sattar beheshti salgard.jpg

۶ سال از قتل ناجوانمردانه ستار بهشتی در یکی شکنجه گاههای رژیم میگذزد. امروز، او در گور سرد خویش خوابیده است و قاتلین او همچنان آزادند و میکوشند با چنین قتلهای دیگری، با اسید پاشی بروی زنان میهنمان، با اعدام و بگیر و ببنند از مردم  میهنمان، از فرزندان این سرزمین اهورایی زهر چشم بگیرند تا امکان طغیان آنها را از بین ببرند. اما چه ابلهانه، آنها در این باور خوش خیالانه خویش کبک وار مانده اند.

کلیپ ویدئویی زیر، سخنرانی نرگس محمدی را که در مراسم  دومین سالگرد کشتنش توسط دوستانش بر مزارش برگزار گردیده را نشان میدهد، این سخنرانی شجاعانه خانم نسرین محمدی بازتابی از آن خشم فروخورده سراسری  است که در زیر سطح آرامش قبرستانی میهنمان نیرو میگیرد و دیر یا زود  چون آتش فشانی میهیب خرمن  بیداد این رژیم  را خاکستر خواهد کرد .

********************************************************

سخنرانی افشاگرانه و شجاعانه نوریزاد در این مراسم نیز بسیار دیدنی و شنیدنی است

*****************************************

من نیز قطعه شعری را که بیاد ستار سروده ام در زیر درج میکنم. ستار، آنکه چون شهابی درخشید و سریع از آسمان میهن ما گذشت ومحو شد، آن چنان سریع که نتوانستیم آنرا بخوبی ببینیم و از فروغ صداقت و عشقش به میهنمان تجدید انرژی کنیم ولی خاطره او، چون اخگر همیشه تابنده ایی وجدان انسانی جامعه ما را بیدار نگاه خواهد داشت.

هردم ستاره ایی به زمین میشکند و باز

این آسمانِ غمزده غرق از ستاره هاست

سیاوش کسرایی

**************************

به ستار و ستاره های میهنم!

ستار! ای ستاره میهن من!

تو آن پر فروغ ستاره، بر آسمان زاد گاه منی

تو آن بیشمار آه برنکشیده، فرو خورده،

بغض  در گلو شکسته ی خلقهای سرزمین منی

تو پتک کاوه به سندان ظلم و نهیب خشم  اهورا به اهرمنی

تو بودی  آن شراره ز کوره خورشید

که فتادست به خرمن بیداد شیخ اهرمنی

تو ازتبار ایزد  و انسانخدای سرزمین منی

اگر که برنتافت، ترا خدای ستم

غمین مباش  چونکه فتادست شررت، به کاخ ظلم چنین اهرمنی

غریوِ زدردِ تو در زیر تازیانه های ستم

درهم شکست سکوت مرگ  را

چو تندری زخشم

به سرسرای قصرِ چنین اهرمنی.

آتش فشان خشم خلق، چو خون سیاوش به تشت میجوشد

تا که برکند ازبن، بساطِ بیدادِ چنین اهرمنی

اگر که مادر تو تا ابد سیه پوش است

تف به این سرنوشت تلخ،

که سپرد سرزمین اهورا به اهرمنی

ستار!

ای شهاب زود گذشته در آسمان این روزگار تیره و تلخ

غمگین مباش که حتی در آن گور تارک و سرد

توچون بیشمار هزاران هزارستارهِ برزمین کشیده دیگر،

چراغ پر فروغ  و  جاودانه، برفراز المپِ* سرزمین منی

حبیب تبریزیان

۲ نوامبر ۲۰۱۴

* کوه افسانه ایی مانند قاف ما در یونان باستان که انسانخدایانی چون پرومته در آنجا بوده اند. پرومته آتش و نور را از زئوس می رباید تا به انسانها در زمین رسانده زندگی تاریک آنها را روشن و گرم کند. زئوس او را بخاطر این خدمت به انسان، به کیفری ابدی محکوم میکند. او را در قله های قفقاز به صخره ای میبندد و به عقابی فرمان میدهد که هر روزه جگر اورا در آن صخره تفتان، نوک زده بخورد. 

شعر سروده شده با صدای خودم. تقدیم به مادر ستار! برای شنیدن شعر فایل زیر را داونلود نمائید!


…..