ایران با اینهمه طلا چه میخواهد بکند؟

Share Button

طلاGold behind Quasi Tripling of Turkish Exports to Iran in 2012

بنا به آمار گمرگ ترکیه صدور طلا به ایران ظرف این دو سال چند برایر شده است. قریب یک سال پیش تایمز مالی طی گزارش که وسیعاً هم انعکاس یافت در این رابطه این سئوال را مطرح کرد که: “ایران با اینهمه طلا چه میخواهد بکند؟” ایران نمیتواند این طلا ها را وارد بورس های دنیا کند و آنها را به ارز قوی تبدیل کند زیرا تحریم است و دسترسی به بورسها ندارد . دولت مجبور است این طلا ها را به سکه تبدیل کرده به مردم و یا به زرگرها بفروشد که هیچیک مشکل ارزی ایران را حل نخواهد کرد.
فاجعه زمانی بیشتر خواهد شد که بعلت بیرون آمدن اقتصاد دنیا از بحران کنونی که نشانه های آن هم اکنون هویداست قیمت طلا سقوط کند. مشاهده گزارش خبری نهار نت لبنان پیرامون خرید هنگفت طلا توسط ایران از ترکیه انگیزه این کامنت کوتاه بود. طبق این گزارش میزان واردات طلا از ترکیه به بیش از ۹ میلیارد دلار در سال گذشته بالغ شده است. قبلاً در این زمینه زیاد نوشته ام و چیزی تازه ایی ندارم به آنها اضافه کنم فقط تکرار میکنم که دولت با خرید طلا و تبدیل آن به سکه و فروش آن سکه ها به مردم فقط کلاه مردم را برمیدارد. در این تلاطم تورم ۵۰%ی بعلت افزایش نسبی قیمت سکه، خریداران متوجه کاهش ارزش واقعی و مطلق آن نمیشوند چون در هر حال قیمت سکه مثل هر چیز دیگری افزایش نشان میدهد

اینهم لینک گزارش نها نت

http://www.naharnet.com/stories/en/70359-gold-behind-quasi-tripling-of-turkish-exports-to-iran-in-2012

No Comments