Newsleter

Share Button

بولتن خبری  فاروم ایرانیان مقیم آمریکا. جاوی اخبار  و کامنتهای کوتاه و اطلاعاتی راجع به لابیهای جمهوری اسلامی ایران در آمریکا.

ح تبریزیا

Newsletter.jpg

iraniansforum.com 

Happy Nowruz

نوروز ۱۳۹۲ مبارک

No:26,  March 23, 2013

 

Iralco, How to make lots of money in Iran

Rouzbeh Pirouz is a major shareholder and vice president of Iralco’s board of directors. Iralco bartered with Glencore and supplied Iranian nuclear program. In 2010,Pirouz and Tehran lobbyist Namazi spoke at Harvard and promoted business opportunities in Iran

از شیر مرغ تا سانتریفوژ، کسب حلال در ایرانروزبه پیروز از مدیران و سهامداران اصلی شرکت ایرالکوست که به برنامه هسته ای رژیم کمک میکند و تحت تحریم اروپاست. پیروز یک نمونه از سرمایه داران خارج از کشور است که ضمن شراکت با مافیای اقتصادی رژیم و گرفتن سهمی ازغارت کشور، بنفع رژیم تبلیغ و فعالیت میکنند

_______________________________________________________________

Casino Bob and creation of Iran lobby

The corrupt Congressman Bob Ney and 2 Washington lobbyists were hired by Tehran agents to lift sanctions on a VIP airplane for the Iranian leader. They were also helping Trita Parsi to launch NIAC and create an anti sanction lobby in the US
این واقعه که به فیلم های جیمزباند شبیه است، از تصمیم رهبر به خرید هواپیمای تشریفاتی شروع شد. ۱۲۰ میلیون دلار به دلال و قمارباز لندنی پرداخت شد و بعد، باب نی نماینده کنگره و دو لابیست واشنگتن برای برداشتن تحریم از .روی هواپیما وارد .صحنه شدند. در همان زمان، این سه نفر با تریتا پارسی برای راه اندازی نایاک و یک لابی ضد تحریم همکاری میکردند.___________________________________________________________

 

Iranian regime has mastered the art of recycling its propagators as impartial experts and places them as advisors in European and American think tanks and governmental institutions. Rouzbeh Parsi and Mohammd Ali Shabaniare two examples who praise and promote Tehran’s political views in number of European political circles

لابی جمهوری اسلامی در اروپا

روزبه پارسی که برادر تریتا پارسی است در سفر اخیر خود به تهران با مسئولان کنونی و سابق رژیم دیدار کرد و پس از سخنرانی در یکی از موسسات تحقیقی رژیم به اروپا بازگشت تا در کنار دهها کارشناس دیگری که به کمک رژیم و محافل مماشات در نهادهای اروپائی جای گرفته اند فعالیت کند. یکی از آنها محمد علی شعبانی است.

______________________________________________________________________

پایان عوامفریبی و کنار رفتن نقاب ها

مقاله جدید گنجی، نمونه بی سابقه ای از وارونه جلوه دادن حقیقت بمنظور مشروعیت بخشیدن به اصلاح طلبی در نظام ولایت فقیه است. وی با لجن پراکنی علیه اپوزیسیون ساختار شکن، یکبار دیگر نشان میدهد که با حمایت مالی دست راستی ترین محافل آمریکائی، پرچم دروغین صلح طلبی و مبارزه ضد آمریکائی بدست گرفته و برای ماندگاری رژیم تلاش میکند.

________________________________________________________________

?Where is the “internet suitcase” promised by the State Department

The media has reported that all Iranian VPNs have been shut down by the government and most gmail and yahoo email accounts have become inaccessible.
The US State Department had allocated two million dollars for a much publicized project to provide internet and mobile access for people under dictatorships, notably Iranians

قول چمدان اینترنتی وزارت خارجه آمریکا چه شد؟

بنا بر گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، جمهوری اسلامی با مسدود کردن وی پی ان ها در ایران توانسته است در دسترسی به حسابهای کاربران یاهو .و گوگل اختلال ایجاد کند. همچنین بسیاری از هموطنان که با دور زدن موانع رژیم ازاین طریق می توانستند به سایتهای فیلتر شده دسترسی داشته باشند اکنون با اشکال مواجه شده اند.

______________________________________________

Gary Sick and Iranian regime, a case study

Since 1993 when Sick was supported by oil giants and started his advocacy for friendship with Tehran, he has remained the most constant defender of Iranian regime

 ________________________________________________________________

وکیل مدافع خیلی خوشنام رژیم

قرار است جمهوری اسلامی از هالیوود بخاطر ساختن فیلم آرگو و ارائه تصویرشیطانی از ایران، شکایت کند و این خانم فرانسوی را بعنوان وکیل برگزیده است. ایشان که همسر کارلوس تروریست معروف است وکالت تروریست ها و نژاد پرستان را بعهده میگیرد. برای معرفی چهره واقعی رژیم هیچ وکیلی بهتر از ایشان نیست

 

_________________________________________

 

Inline image 1
هموطنان عزیز، برای ادامه فعالیت های فوروم ایرانیان به کمک مالی شما نیاز داریم. پیشاپیش از حمایت شما سپاسگزاریم. 
_______________________________________________

To unsubscribe please reply with the word “Remove” in the subject line

If you find this newsletter interesting, please forward it to your mailing list

No Comments