دو خبر از حزب الله لبنان: شمارش معکوس آغاز شده است

Share Button

 

توجه: دو ترجمه زیر از نهار نت لبنان قبل از رخدادهای مهم امروز لبنان انجام شده بود. ولی مطالعه آنها بعنوان درک پیش زمینه های روزهای قبل برای تحولات امروز و جاری لبنان مفید است. بنظر من مرکز ثقل بهار عرب بسرعت از مصر و سوریه به لبنان انتقال می یابد و مضمون آن حذف حزی الله از صحنه سیاسی لبنان و همچون پیش زمینه ایی برای سرنگونی رژیم ایران است.

امروز سه شنبه ۲ آوریل نیروهای سنتریست با بلوک المستقبل روی تأئید یک شخصیت تکنوکرات معرفی شده از سوی سعد حریری برای پست نخست وزیری بجای میقاتی توافق کردند. این توافق را میتوان نخستین میخ به تابوت سیاسی حزب الله در لبنان تلقی کرد.

۲ ـ دومین ضربه مرک یا دومین میخ به تابوت حزب الله ساعاتی پیش وارد شد. حزب الله و متحدین مسیحی آن ( جنبش میهنی آزاد ) میشل ائون و فالانژهای تحت رهبری فرنجیه روی تشکیل کابینه جدید نتوانستند به توافق برسند. این دو رخداد بمعنای آغاز جبهه گیری تمام نیروهای سیاسی لبنان علیه حزب الله لبنان می باشد. بنظر من رخدادهای امروز و روزهای گذشته را نه تنها بعنوان آغاز پایان کار حزب الله لبنان میتوان تصور کرد بلکه آنها را آغاز شمارش معکوس برای سقوط رژیم سوریه نیز میتوان بحساب آورد.
من اخبار بعدی رخداد های لبنان را امروز بطور تفصیلی تر منعکس خواهم کرد.
* Free Patriotic Lebanonگروه مسیحیان ارتدودوکس تحت رهبری میشل اون که متحد حزب الله وهوادار نزدیکی لبنان به سوریه است]

 

شیخ “کائوک”: دولت جدید نباید از پشت به” مقاومت” خجر بزند. ۱۴ مارس از طمع قدرت جشمانش کور شده است.
حزب الله . کائوک

 

کائوک:  دولت جدید لبنان نباید از پشت به حزب الله خنجر بزند،۱۴ مارس از شوق کسب قدرت کور شده است.


دبیرشورای اجرایی حزب الله ، شیخ نبیل کائوک روز یکشنبه بمناسبت یک بزرگداشت در شهر السیوانه گفت؛ هر دولت جدیدی که در لبنان بر سر کار بیاید"  میبایستی بداند که از خنجر زدن از پشت به مقاومت باید پرهیز کند"،  او بلوک رقیب ۱۴ مارس را متهم کرد که با محاسبه روی" بحران سوریه  برآنست" معادلات سیاسی در لبنان  را تغیر دهد.
او افزود”مقاومت همچنین نسبت  به وضعیت در مرز با اسرائیل که آنهم روی بحران سوریه برای تغیر معادله قدرت بنفع خود حساب کرده است هوشیار است ـ ـ  آنها در توهمات خود برای ایجاد چنین تغیراتی در حال غرق شدند.  ـ آنها   روی آن بحران برای تغیر اوضاع سیاسی در داخل لبنان شرطبندی کرده اند.”
او افزود که؛ نیروهای بلوک ۱۴ مارس، خطا آمیز بر این باورند که معادلات سیاسی در لبنان تحت تأثیر بحران سوریه قابل تغیر است و در این تصورند که درهای کشور برای هژمونی جدید آمریکا گشوده شده  وزمینه برای  ربودن قدرت توسط آنها فراهم گشته است.
او؛ نیروهای ۱۴ مارس؛ را متهم کرد که با اشتباه محاسبات  خود و تعهد سپردن به نیروهای بیگانه  روی دگر گون کردن معادلات سیاسی در کشور شرطبندی کرده اند.
او متذکر شد که؛ بلوک رقیب بر این اعتقاد است که، انتخابات آینده پارلمان، یک “فرصت استراتژیک برای این تغیر معادله  سیاسی در کشور است”  که این تصور، خوش خیالی سیاسی آنهاغ را منعکس کرده و نشان میدهد که شوق کسب قدرت آنها را کور کرده است.  نبیل کا ئؤک ۱۴ مارس را متهم کرد که سیاست ِ به تأخیر انداختن انتخابات را تعقیب میکنند تا از این راه،  با یک روش کاملاً حساب شده مردم را وادارند که؛  یا روش و نظامنامه قانونی انتخاباتی ۱۹۶۰ را قبول کنند و یا مدت نمایندگی دوره فعلی مجلس را تمدید و با این روش از تن دادن به تدوین یک آئین نامه اقانونی  جدید نتخاباتی سر باز زنند  ولی  غافل از  اینکه “معادله قدرت مقاومت، قوی تر از هر دولتی است که سر کار باشد. قانون ِدر دست بازنگری انتخاباتی لبنان، بحران سوریه، یا  احکام آمریکا  قادر به تغیر این معادله نیستند. اسرائیل نیز در انجام این هدف در سال ۲۰۰۶ ناکام ماند،” هم در یورشهای هوایی اش،هم آتشباریهای توپخانه ای اش و قتل عام هایش.
این مقام بلند پایه حزب الله  تأکید کرد که ” هر دولت جدیدی که روی کار آید،  مییاید بداند که  از خنجر زدن به پشت مقاومت باید خود داری کند” و تنش افزایی در لبنان در حکم خنجر زدن به  سوریه است.
در اشاره بیشتر به اوضاع لبنان و سوریه ؛  کائوک گفت: ” این چه انقلابی است که در سوریه دارد رخ میدهد….  که تصمیم آن در ایالات متحده گرفته میشود؟ و زخمی های آن در  نهاریوا و حیفا(اسرائیل) درمان میشوند در حالیکه  برنامه و هدف آن فتنه انگیزی است.
 کائوک در اشاره تلویحی به نقش کشورهای  عرب حوزه خلیج فاراس که از اپوزیسیون سوریه دفاع میکنند گفت: “آنچه در حال حاضر در سوریه  جریان  دارد، خواست  آمریکا ـ اسرائیل برای خنثی کردن سوریه  علیه اسرائیل در مناقشه خاور میانه از طریق ممانعت از حل بحران کنونی از راههای سیاسی است. آنها به این خاطر برای شعله ورتر کردن بحران برآن نفت پاشیده و اپوزیسیون نظامی را مسلح واز نظر ماالی تأمین میکنند. چگونه میتوان سیاست تله های مرگ گذاردن، سربریدن،  و استفاده از اتوموبیلهای انفجاری را دموکراسی خواهی نام نهاد.
پایان مطلب نهار نت
«««««««««««««««««««
کامنت من:
قطارِ شتر و قطار راه آهن هردو قطارند ولی تنها شباهتهای آنها در اینست که هردو وسیله ترانسپورت و نامشان قطار است. این یک با سوخت دیزلی یا برق کار میکند و آن یک به خس و خار صحرا و آب زنده است.
توماس کوهن دانشمند آمریکایی واضع تئوری “تغیر پارادایم . پارادیمها”، آنچه را که من در این دو مثال ساده گفتم بصورت فلسفه علم، در مورد تغیرات فازی و پارادایمیک علمی و جهشهای آن میگوید. امروز دیگر مفهوم تغیر پارادایم در عرصه علوم سیاسی و اجتماعی با تحولات سریعی که در دنیا در حال رخ دادن است کار بردی بیش از کاربرد آن مفهوم در عرصه علوم فیزیک و بیوتکنیک و.. ، دارد. پس از فروپاشی نظام کمونیستی، جهان دستخوش یک تغیر پارادایم شد. امپریالیسم خوانی و آمریکا ستیزی و تعارف لنینی از دولت و سرمایه داری جای خود را در ادبیات سیاسی معاصر از دست داد و مفاهیم و دیسکورسهای نوین دیگری جای آنها را گرفته است و جهان با وضعیتی جدید روبروست که قدرتهای غربی در رأاس آن آمریکا نقش تازه ایی در آن یافته اند. این تغیر پارادایمیک در دو ساله گذشته به نمایانترین وجهی در بهار عربی خود را نشان داده است. اگر شیخ کائوک میدانست که؛ اگر هنوز کوبیدن به طبل آمریکا ستیزی خوش آهنگ است و شنونده ایی در جهان امروز دارد، اخوان المسلمین مصر و حتی اسلامیستهای ترکیه در این زمینه از حزب الله لبنان و رژیم ایران؛ هم ماهر تر، هم سابقه دار تر و هم اصیل تر هستند.
پس از مداخله دول غربی در لیبی؛ غرب، بویژه آمریکا در منطقه خاورمیانه نقشی تازه بخود گرفته و با جهره ایی نو وارد سیاست منطقه شده است. امروز  دیگرخبری از شعار های ضد آمریکایی در مناطقی که مردم آنجا علیه استبداد برخواسته اند نیست که هیچ، تلاش برای نزدیک نشان دادن خود به آمریکا به یک ژست دموکرات مآبانه  و لیبرال منشانه هم تبیدل گردیده است. در چنین شرایطی حزب الله لبنان هنوز روی سرمایه هیچ و پوچ شده آمریکا ستیزی برای حقانیت و مشروعیت دادن به خود و” محور مقاومت” همچنان اصرار دارد. حزب الله چنان حقانیتی برای خود و سوریه بعنوان مقاومت قائل است که ذره ایی نمیتواند تصور اینرا داشته باشد که اولاً “مقاومت“دیگر برای مردم منطقه افسون کننده نیست و اگر هم باشد؛ مردم منطقه قبل از اینکه حزب الله و دولت  بشاراسد را محور آن بدانند، آنها را محور نفوذ ایران شیعی و نو تزاریسم روسی پوتین  برای مطامع خود میدانند.
رجز خوانی کائوک؛ هم میتواند مایه خوشحالی باشد، بجهت اینکه آدم درمی یابد که با این تصورت اوهام انگیز و هزیان گونه، این جریان زودتر از آنچه تصور میرود مضمحل خواهد شد و هم میتواند مایه نگرانی باشد زیرا این توهم اندیشی ممکن است به اشتباه محاسبات استراتژیک و برافروختن یک نزاع داخلی جدید در لبنان منجر شود که پای کشور ماهم مستقیماً بدان آن کشانده شود و چنان کشتار فرقه ایی راه بیفتد که جراحات آن برای سالیان طولانی باقی بماند. از روی حرفهای کائوک من بیش از گذشته متقاعد شدم که این جریان کنترول خود را بر سیر رویدادهای منطقه بطور کامل از دست داده و از درک ژرفای تغیراتی که در این منطقه در شرف وقع است غافل  است و بر خلاف تصور آنهم، معادله قدرت در لبنان بسود جریان ۱۴ مارس، آمریکا و حتی اسرائیل مدتهاست که بهم خورده است. تا همین چندی پیش حزب الله از قدرت و توان قاطع رژیم اسد برای سرکوب “تروریستهای سوری” حرف میزدنند ولی از صحبتهای های دیروز کائوک اینطور استنباط میشود که حزب الله دیگر خود را برای سوریه پس از اسد آماده میکند. منتها حزب الله هنوز نمیخواهد یک لحظه فکر کند که اگر محاسبات  او در مورد پایایی رژیم اسد اشتباده بوده است، محاسباتش راجع به پایایی خودش هم؛ میتواند حتی چند بار بیشتر اشتباه آمیز باشد. من حرف همیشگی خود را تکرار میکنم. رژیم سوریه رفتنی است و بدنبال آن حزب الله از هم خواهد پاشید و جریان “امل” به رهبری نبی بری، خیلی سریع برای نجات خود و شیعیان لبنان از غلطیدن به ورطه یک جنگ داخلی، با رقیبان امروزی حزب الله و تقسیم ارثیه آن به توافق خواهد رسید. و غرب و دولت محافظه کار منطقه هم با چنین تغیراتی مخالفتی ندارند
پایان خبر اول
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
خبر دوم از تنش بین حزبالله با جریان رقیب [ امروز عصر ترجمه تکمیل و کامنت خودم هم نوشته خواهد شد. فقط مختصر بگویم از دیگاه راد تقسیم قدرت فقط بین مسیحیان و مسلمانان یعنی فرق مذهبی میتوان انجام گیرد و نه جریان های سیاسی بر اساس پایگاه اجتماعی

محمد راد نفر دوم پارلمانی حزبالله لبنان:  وتویی برای کسی که به اردوگاه  میهنی

باشد نخواهد بود.

دومین شخصیت پارلمانی حزب الله محمد راد که خود را”اردوگاه میهنی”لبنان میخواند گفت اگر کسی از حزب”میهن پرستان آزاد”*برای پست ریاست جمهوری لبنان کاندید شود، آنرا وتو نخواهد کرد.
RaadRaad on Next PM: No Veto on Anyone Who Belongs to Patriotic CampMP Mohammed Raad, head of Hizbullah’s Loyalty to Resistancers.”
او دیروز ( دوشنبه)  گفت که ائتلاف تحت رهبری حزب الله،  برای مطالعه  همه گزینه ها  و انتخابها روی  یک نخست وزیر  پیشنهادی جدید آماده است و بحثی از وتو تا آنجا که به اردوی “میهنی” مربوط میشود در میان نیست.
 راد افزود: “هرگونه قانون انتخاباتی جدید میبایستی تضمین کننده حضور همه مردم لبنان  در نمایندگیهای آنان بوده و  تضمین کنننده  تقسیم واقعی قدرت بین مسیحیان و مسلمانان باشد* .
این  فرد از رهبری حزبالله، گفت که “شفافیت” در مورد کابینه جدید لازم است زیرا کشور ما نیازمند تحکیم همبستگی و تأکید بر معادله موازین ملی و ارتش مردمی مقاومت ** است.
 راد گفت که نخست وزیر جدید باید از خطای ذهنی و چشمی در ملاحظه امور ملی اجتناب کرده و ازگردن گذاشتن به  هرگونه  احکام دیگران اجتناب کند.
او افزود که مرکز ثقل فشار ی که اعراب و غرب به دولت (نجیب میقاتی) وارد  و آن دولت را در محاصره قرا ر داده بودند، با فایده ای که  از تشکیل این دولت حاصل شده بود قابل مقایسه نیست زیرا این دولت، لبنان را از تبدیل شدن به صحنه حریقی که در اطراف لبنان و کشورهای همسایه بر افروخته شده  و ممکن بود شهرها، و روستاهای بسیاری را به درگیری های داخلی سوریه بکشاند برکنار داشت.
 راد خاطر نشان کرد که اگر بجای میقاتی کسی دیگری در این شرایط قدرت را در دست میداشت، سوریه تا کنون به یک طرف معرکه بحران سوریه تبدیل گردیده بود. او این سئوالها را مطرح میکند: ” چه هدفی در پشت سرانباشت اسلحه در شمال کشور نهفته است؟ و دلیل پشت سر اعزام لطف الله II  و دیگر کشتی ها (حامل سلاح به لبنان)چیست؟”
محمد راد افزود : “از همان لحظه ایی که این دولت تشکیل شد، خواست مکرر عزل و استعفایش پیش کشیده شد و ما گفتیم که حد اکثر کوششمان را برای دوام آن تا مقطع پایان دوره پارلمان فعلی بکار خواهیم برد  و این؛ آنچه بود که اتفاق افتاد.”
استعفای دولت میقاتی در ۲۲ مارس وضعیت سیاسی لبنان را بیش از همیشه پیچیده و بحرانی  کرده است که نشانه های آن خود را بصورت درخواست بلوک ۸ مارس برای تشکیل دولت نجات ملی و مخالفت ۱۴ مارس  با آن  و درخواست تشکیل یک دولت  بیطرف  بجای  آن، خود را نشان داده است.

Miqati’s resignation on March 22 further complicated the political crisis in Lebanon after signs began appearing that the Hizbullah-led March 8 forces are seeking a national salvation cabinet while the March 14 opposition alliance wants a neutral government.

در لحظه پایانی ترجمه این دو مطلب و کامنت گذاری بر انها متوجه شدم که تحولات جدیدی در لبنان رخ داده است از جمله اختلاف نظر در درون جبهه ۸ مارس و…. .

امروز سه شنبه ۲ آوریل نیروهای سنتریست با بلوک المستقبل روی تأئید یک شخصیت تکنوکرات معرفی شده از سوی سعد حریری برای پست نخست وزیری بجای میقاتی توافق کردند. این توافق را میتوان نخستین میخ به تابوت سیاسی حزب الله در لبنان تلقی کرد.
۲ ـ دومین ضربه مرک یا دومین میخ به تابوت حزب الله ساعاتی پیش وارد شد. حزب الله و متحدین مسیحی آن ( جنبش میهنی آزاد ) میشل ائون و فالانژهای تحت رهبری فرنجیه روی تشکیل کابینه جدید نتوانستند به توافق برسند. این دو رخداد بمعنای آغاز جبهه گیری تمام نیروهای سیاسی لبنان علیه حزب الله لبنان می باشد. بنظر من رخدادهای امروز و روزهای گذشته را نه تنها بعنوان آغاز پایان کار حزب الله لبنان میتوان تصور کرد بلکه آنها را آغاز شمارش معکوس برای سقوط رژیم سوریه نیز میتوان بحساب آورد.
من اخبار بعدی رخداد های لبنان را امروز بطور تفصیلی تر منعکس خواهم کرد.
* Free Patriotic Lebanonگروه مسیحیان ارتدودوکس تحت رهبری میشل اون که متحد حزب الله وهوادار نزدیکی لبنان به سوریه است]

 

No Comments