«نگاهی به اظهارات وزیر اطلاعات «مصلحی

Share Button

وزیر اطلاعات خبر داد:
نفوذهای جدید سربازان گمنام امام زمان(عج) در اپوزیسیون خارج نشین

بهرام گور کو همی گور میگرفت
دیدی که برفت و گور بهرام گرفت
وزیر اطلاعات، مصلحی، در سخنرانی پیش از نماز جمعه این هفته اظهاراتی دایر بر «نفوذ جدید سربازان گمنام امام زمان در اپوزیسیون خارج نشین» کرده است. هر چقدر بگویم خواندن این سطور چقدر مرا بعنوان یک مخالف «خارج نشین» این رژیم سرا پا فاسد را خوشحال کرد، کم گفته ام. حتماً میپرسید چرا؟ در این اظهارات چه نکته شادی آوری میتواند وجود داشته باشد؟ پاسخ را سعی میکنم در زیر بدهم. ولی قبل از بیان علت خوشحالی ام از این اظهارات، باید بگویم از قریب ۲۰ سال پیش بنا بدلایل ویژه ای، فعالیت دستگاه های اطلاعلاتی رژیم را در درون باصطلاح اپوزیسیون از دور و نزدیک( البته چون یک تحلیلگر سیاسی و یک مخالف خارج نشین رژیم در همان حدی که هستم)، زیر نظر داشته ام. قریب پانزده سال پیش در یکی از همین سایت های خارج کشوری، یاداشت هایی تحت عنوان « رخنه گری، گمراه سازی و القاء گری»** نوشتم و اخیراً هم در ۴ بخش، مطلبی با عنوان « ستون پنجم رژیم…» نوشتم که با استقبال نسبتاً وسیعی مواجه شد. در رابطه با رویداد های لیبی نیزتحت عنوان « درسهای انقلاب لیبی» حد اقل در سه یا چهار بخش نوشتم: آنچه به معمر القذافی و پسرش صدر الاسلام اجازه داد تا با الدرم و بلدرمی تهدید آمیز خطاب به معترضین در شهر بنغازی بگویند« ما تا فردا در بنغازی هستیم*** و خانه بخانه همه شما معترضین را مثل موش از سورخ هایشان بیرون میکشیم و در همانجا مجازات میکنیم» بر پایه همین محاسبات غلطِ توان دستگاه اطلاعاتی آنها در سرکوب جنبش وسیع مردمی در آنجا بود. زمانی که رژیم قذافی به ناکار آمدی دستگاه اطلاعاتی اش در کنترول و سرکوب جنبش مردم پی برد به حرکت دیوانه وار حمله هوایی و به توپ بستن معترضین خیابانی مبادرت کرد که خیلی سریع نتیجه معکوس آنرا به صورت اوج گیری باز هم بیشتر جنبش دریافت کرد. بشار اسد در سوریه به همان راه رفت که قذافی در لیبی.
بهرام گورهای اطلاعاتی رژیم های قذافی و بشار اسد قربانی «گوری» شدند که به شکارآسان آن عادت کرده بودند و کارشان به باتلاقی کشیده شد که بیرون آمدن از آن دیگر برای آنها نا ممکن است. آنها تصور کردند، به همان آسانی که با کمک شبکه عنکبوتی اطلاعاتیِ رخنه گریِ اختلاف آفرینانه و القاء گری گمراه سازانه *** در بدنه اپوزیسیون خود، طی چند دهه آنها را خنثی و حتی بدتر از آن در بسیاری موارد به ابزار اطلاعاتی و تخریبی خویش تبدیل کرده بودند میتوانند یک جنبش طوفنده اجتماعی وسیاسی را که در پی بنیاد آن، آتشفشان خشم ده هامیلیونی مردم در خروشی انفجاری نهان گشته است را نیز با چند تا بیل مکانیکی مهار کرده و به کنترول خود در بیاورند. این سازمانهای اطلاعاتی کُودن ندانستند و نتوانستند درک کنند که بُرد عملیاتی دستگاه های امنیتی تا هنگامی است که این رژیمها با محافل پنهان و نیمه پنهان سیاسیِ مخفی کار روبرویند و در برخورد با یک جنبش وسیع اعتراضی نه تنها بردی ندارند بلکه خود بعلت گسترش نارضایتی مردم از یکسو دوچار ریزش شده و به نقطه آسیب تبدیل خواهند شد و از سوی دیگر بخاطر اعمال جنائی و قانون شکنی اشان آماج نفرت و اعتراض مردم قرار خواهند گرفت. دستگاه های اطلاعاتی این رژیمها و صد البته رژیم ولایی ما طی چند دهه، با متُدهای ویژه خود توانسته بودند محافل و سازمان هایی سیاسی مخالف خود را سر کار گذارده و در مواردی چهره های شناخته شده آنرا به کمینگاه مرگ کشانده آنها را بکشند ****.
قریب ۱۵ سال پیش آقای یونسی وزیر اطلاعات دولت آقای خاتمی نیز دریکی از مصاحبه های نادر خود و مقارن با سرکوب اعتراض دانشجویی ۱۸ تیر گفت: « روش ما در برخورد با اپوزیسیون ساده است. ما از پائین در آنها رخنه میکنیم، مهره های نفوذی خود را تا سطح بالای سازمانی آنها بالا کشیده و از این راه آنها را( اپوزیسیون را) کنترول میکنیم.
ولی این نفوذ و رخنه گری اطلاعاتی اگر توانست تبدیلِ اپوزیسون «خارج نشین» را برای رژیم به یک خیمه شب بازی (مانوپولاتیوـ هدایت شده) عروسکی امکان پذیر سازد نتوانست مانع پیدایش جنبش سبزی شود که به احتمال قوی چون بمب اتمی اجتماعی و سیاسی بصورت یک انفجار توده ای در زیر پایه نظام منفجر خواهد شد قبل از اینکه حکومت ولایی ما بتواند بمب اتمی خود را آزمایش کند.
آقای مصلحی!
نفوذ دستگاه اطلاعاتی شما و سایر دستگاه های اطلاعاتی موازی در این نظامِ ناجمهورتان ابداً و اصلاً پدیده تازه ایی نیست که شما میخواهید بعنوان یک تک خال «جنگ روانی» آنرا زمین بزنید. نفوذ گری اطلاعاتی در اپوزیسیون نظام از همان فردا و حتی روز ۲۲ بهمن آغاز گردید و باشتابی هر روز بیشتر از روز پیش ادامه یافت. دستگاه اطلاعاتی شما تمام آن بخش از ساواک شاهنشاهی و شبکه عظیم نفوذی های آنرا در درون نیروهای سیاسی و سیاسی/ مذهبی بشمول خود روحانیتتان حفظ کرد تا از آن برای فردای پس از انقلاب بقصد سرکوب برنامه ریزی شده رقیبانتان، چه رقبای سیاسی و چه مذهبی و در ارکان روحانیت مورد بهره برداری قرار دهد. شما با دستگیریهای ده ها هزار نفری مخالفین و دگر اندیشان، با حاکم سازی جو ترس و ترور توانستید هزاران نفر از قربانیانِ در تله گیر کرده اتان را، از طریق تهدید مستقیم جانی، زندان، تهدید های حیثیتی، تهدید های خانوادگی از جمله تهدید به تجاوز به زن و بچه های قربانیانتان، هزاران نفراز آنها را خرُد کرده به همکاری وادار ساخته و از آنها بصورت آنتنهای اطلاعاتی، روبوطها و آدمکهای اطلاعاتی ابزار تفرقه آفرینی، خط دهیِ گمراه سازی سیاسی( دیس اینفرماسیون)، شایعه سازی، چهره سازی و چهره سوزی و تخریب سیاسی و شخصیتی… ، استفاده کنید. ابزار کار شما در این راستا نه متُد و سیستم اطلاعاتی پیش رفته اتان بلکه قصاوت و آزادی عملتان در بگیر و ببند و بکُش و امکانات وسیع مادی اتان بوده است. اما شما تا به آخر ازهمه این ظرفیتها سود جسته و اینک به آخر این خط رسیده اید. دیگر شما نه با سازمانهای پراکنده و گیج و ویج سیاسی، بلکه با جنبشی توده ایی که تا عمق دستگاه های قدرتتان، در پایگاه اجتماعی اتان و حتی تا عمق زندگی خانوادگی و هم رختخوابی هایتان رخنه کرده است روبرو هستید و قانونمندانه، با ریزش مشروعیتتان این ریزش شتاب میگیرد.
جناب رئیس اطلاعات!
دیروز خبری در سایتها به نقل از یکی از همین سازمانها روی صفحه اینتر نت درج شده بود که شما باز در صدد تجدید ترور وسیع مخالفتان در خارج کشور هستید. اولاً من بی هیچ تردیدی اینرا هم یکی از تزریقات دیس اینفرماتیو دستگاه شما میدانم. دستگاه شما حتی دیگر توان ترور های خارج کشوری دهه ۶۰ تا ۸۰ را هم ندارد زیرا برای تروریستهای احتمالی شما فرار از منطقه ترور دیگر وجود ندارد چون اجماع جهانی از هر نظر بر علیه شماست. تزریق غیر مستقیم این شایعات نیز نشان از ضعف و فلاکت عملیاتی شما دارد نه قدرت شما! اظهارات اخیر مستقیم شما هم دایر بر اینکه در اپوزیسیون رخنه کرده ایید نیز ناشی از ته کشیدن چنته عملیاتی شماست و اینست که برای من خوشحال کننده است. به بلوف زنی افتادن شما در مورد پدیده ایی که وجود داشته است را از آنرو به فال نیک و نشانه ایی از سقوط نظام شما میدانم که این را ناشی ته کشیدن ظرفیت دستگاه شما میدانم.
جناب مصلحی!
قبل از شما ساواک شاه و قبل از ساواک او گشتاپوی هیتلری، استخبارات صدام، پلیس روسیه تزاری، اشتاسی آلمان شرقی و بسیار دستگاه مشابه همین اشتباه محاسبه شما را داشتند و فرجامشان آن شد که بی هیچ تردیدی فرجام تلخ شما در آینده نزدیک خواهد بود.
*
بهرام گور که به شکار گور عادت داشتن روزی با اسبش در تعقیب گوری به یک باتلاق کشیده شد و در آن فرو رفت.
**
Infiltration, disinformation, manupiolation
***
در مراحل آغازین جنبش مردمی ضد لیبی که از شهر بنغازی آغاز شد قذافی و پسرش چنان از کنترول خود براین خیزش مردم اطمینان داشتندکه فکر میکردند ۲۴ ساعته تکلیفش را یکسره خواهند کرد. دستگاه امنیتی قذافی در سطحی وسیع عوامل خود را بدرون جنبش اعتراضی فرستاد و از آنسو یکی از امرای ارتش قذافی مأموریت یافت که به معترضین بپیوندد. پیوستن این ژنرال به مخالفین رژیم قذافی با هورا کشی مردم اعتراضی روبرو شد و او یکروزه دررأس نخستین واحد های مسلح مردم قرار گرفت، واحد هایی که بخش وسیع هرم فرماندهی آنرا از پیش اطلاعاتچی های رژیم بعهده گرفته بودند. ولی با اوج گیری جنبش توده ایی و تجربه عملی مردم این کنه های اطلاعاتی و امنیتی امکان مانور خود سریعاً از دست دادند. ژنرال مربوطه فرار را بر قرار ترجح داده پیش قذافی برگشت و عوامل مشکوک تا حدود زیادی با رشد جنبش تصفیه شدند، هرچند هنوز تا ریشه کن شدنشان راهی طولانی در پیش است زیرا اینها نیز در طی پیکار توانستند مهارت نفوذی کسب کرده و خود را با اوضاع تطبیق دهند.
****
ترور های برون مرزی رژیم: ترورِبختیار، اویسی، قاسملو، شرفکندی، کاظم رجوی، فرخزاد و صد ها ترور دیگر با نوعی نفوذ گری همراه بوده است.

No Comments