دامگذاری انتخاباتی یا …؟

Share Button

در روزهای اخیر دو تن از چهره های برجسته اصول گرایان، آقایان مطهری و حبیبی* هر یک با زبانی متفاوت در اطرافِ امکان شرکت و یا عدم شرکت اصلاح طلبان یا اصولاً حق آنها برای شرکت در انتخابات پیش روی مجلس اسلامی اظهار نظرهایی نموده اند که میتوان آنرا نخستین حرکت تاکتیکی پیش انتخاباتی و یا واکنشی تاکتیکی به اظهارات شرط گذارنده آقایان خاتمی و تاجزاده برای مشارکت احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس دانست.
در اینکه مدیریت نظام، از رأس آن که آقای خامنه ای باشد تا ذیل که تقریباً همین تیپ آقایان باشند نگران انتخابات آینده هستند تردیدی نیست. اماً این اشتباه است اگر این نگرانی را صرفاً به نگرانی در محدوده خطر جناح یا جبهه « انحراف» ببینیم. این اشتباه است تا با هراسیدن و یا وانمودی به هراسیدگی از هیبت لولوی پوپولیسم فاشیستی باند«انحراف»، از آنسوی بام، بدامان آنچه نباید بیفتیم.
بنظر من این گونه تلقین و القاءگری یک مانور انحرافی و رد گم کننده است که طی آن و از طریق آن سعی میشود محور نگرانی را از احتمال عدم مشارکت مردم در انتخاباتی که، بعلت تقلبات گذشته و تقلیل جایگاه مجلس، دیگر جایگاه و اهمیت خود را برای مردم ما از دست داه است را، به نگرانی از برنده شدن گروه احمدی نژاد در انتخابات آینده مجلس انتقال دهد.
اهمیت تاکتیکی این انحراف آفرینی در نگاه و رفتار انتخاباتی مردم در اینست که در حالت ایجاد نگرانیِ نوع اول، مردم در تصمیم خویش به عدم شرکت خود در انتخابات آینده مجلس مصمم تر خواهند شد و حال آنکه در صورت محور قرار دادن خطر دوم یعنی خطر برنده شدن باند احمدی نژاد و شرکاء، این احتمال که نفرت و انزجار از احمدی نژاد و باند وی، بخشی ازنیروهای اجتماعیِ اصلاحات و سبزها* را به پای صندوقهای رأی بکشاند و توازن لازم را چه به لحاظ وجهه ی مشروعیتی نظام و چه به لحاظ مقابله با جبهه «انحراف» برای رقبای احمدی نژاد فراهم سازد وجود دارد.
مدیریت نظام تا آنجا به شرکت اصلاح طلبان (وبطور دوفاکتو سبزها) در انتخابات نیازمند است که: اولاً به کمک آرای آنها در یک «روندانتخاباتی»، احمدی نژاد و باند وی را تضعیف یا در صورت لزوم حذف کند تا از لزوم اعمال قهر مستقیم یا عامریت حکومتی و قانونی برای حذف وی پرهیزکند و دوماً و مهمتر از آن: چه در انظار جهانیان و چه انظار مردم خودمان، مشروعیت خود را مورد نمایش قرار دهد. مشروعیتی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم به شدت زیر سئوال رفته است.
متأسفانه اکثر تحلیلگران انتخاباتی و سیاسی، چه داخلی و چه خارجی در بحث از انتخاباتی نظیر انتخابات گذشته در کشور ما با تبعیت از الگوی مرسوم در دنیا، نسبت (درصد)شرکت کنندگان یا امتناع کنندگان از شرکت در انتخابات را مبنا گرفته و از آن پیروی میکنند حال آنکه این الگوی استاندارد برای تحلیل انتخابات ایران مطلقاً مناسب نیست. مثلاً در کشوری مثل سوئد که معمولاً میزان شرکت کنندگان در انتخابات پارلمانی بین ۶۰ تا ۷۰% در نوسان است اگر روزی بروزگاری این مشارکت به ۳۰ % هم برسد بهیچ وجه این کاهشِ شرکت مردم در روند های انتخاباتی دال بر عدم مشروعیت سیستم نیست چرا؟ چون در هر روند انتخاباتی، در هر صورت بخشی از همه ملت شامل همه گروهای اجتماعی، احزاب و سازمانهای سیاسی اقلیتها شرکت میکنند که یک میناتور بزرگ و واقعی از کل ملت است. حال آنکه در کشوری مثل ایران ما، این عدم حضور شامل یک بخش کامل از جامعه در انتخابات است یک بخش ارگانیک و آنهم مهمترین بخش جامعه و به معنای دموگرافیک (جمعیت شناسانه) آن و نه صرفاً کمی و عددی. قطع شدن یک دست و یک پا و یک گوش یک آدم در عملکرد عمومی بدن یک موجود زنده، آثار بیولوژیک، متابولیک و تا حدی فیزیو لوژیک اختلال جدی ایحاد نمیکند ولی جابجایی یا فقدان بخش مختصری از مغزِ یک انسان؛ آن بخشی که سیستم عصبی حرکتی، علامتیِ، فکری و حافظه ایی انسان را تشکیل میدهد، اگر آدم را نکُشد، کلاً ویژگی انسانی او را از او گرفته وی را به یک علیل تمام عیار فکری و حتی فیزیکی تبدیل میکند.
حذف بخش متوسط جامعه و نمایندگان فکری و سیاسی آن از عرصه حیات سیاسی یک کشور را با درصد و نسبت مشارکت عمومی مردم نمیتوان یکسان گرفت و سنجید حتی اگر این بخش غایب ۵% جامعه باشد. انتخابات های ۹۹ درصدی کشور های کمونیستی سابق و حکومت های از قبیل صدام، قذافی و یا بشار اسد از این نوع بوده و هستند.
با توضیح فوق باید بگویم اولاً این نظام، هرگز و از روز نخست مشروعیت کافی نیافت زیرا بخش بسیار موثری از جامعه مدنی و سیاسی را از هرم قدرت خود یا کاملاً حذف کرد و یا فقط آنرا موقتاً با فریب و مانور برای مدتی به مشارکت کشید و دوماً؛ مدتی که تاریخ مصرف آن نخست با دولت اصلاحات و سپس با تقلب رسمی و خشن در انتخابات ریاست جمهوری دهم به پایان عمر خود رسید.
توجه به این نکته مهم در مطالعه مانور های هرم مدیریتی نظام، برای کشاندن بخشهایی از اصلاح طلبان به روند انتخاباتی آینده با انگیزه های پیش گفته، بسیار لازم است که بدانیم: برای مدیریت نظام هیچ دشوار نیست تا با تقلب و برگزاری انتخاباتی از نوع انتخابات ریاست جمهوری دهم، جناح احمدی نژاد را حذف کند. حتی برای مدیریت نظام که به سیم آخر زده است کاری ندارد تا در صورت برنده شدن جناح احمدی نژاد هم آن ها را خفه و ازاله کند ولی مدیریت نظام میخواهد این حذف را به هزینه اصلاح طلبان و حتی الامکان در یک فرایند شبه قانونی و شبه انتخاباتی انجام دهد تا بیش از این مشروعیت اجتماعیِ (هرچند صوری) خود را هدر ندهد. استفاده از اقتدار و اختیارات قانونی رهبری و خبرگان برای حذف احمدی نژاد هزینه اش برای نظام زیاد است لذا مدیریت نظام دنبال روش کم هزینه تری برای نیل به این هدف است.
اظهارات آقای حبیبی و مطهری و احتمالاً در آینده کسان دیگری از این مجموعه را باید بر چنین زمینه ایی مورد سنجشگری قرار داد.
نکته ای را که در پایان این یاداشت، هر چند بی ربط، از یاد آوریش خود را ناگزیر میدانم و توجه سایر کنشگران سیاسی را هم، البته جسارتاً، بدان جلب میکنم اینست که در برابر مدریت تقلب آمیز حکومتی نه «اصلاحات» بلکه این،«جنبش سبز» ایستاده است. شاید همسان گیری این دو مفهوم سیاسی گاهی از روی غفلت باشد ولی این احتمال را نیز میتوان گذاشت که تلاشهایی میشود تا این دو مفهوم یا بهتر است گفته شود این دو گفتمان که دو گونه بستر حرکتی، رویکرد و راهبرد در عرصه رفتار سیاسی و عملیاتی را بیان میکنند یکسان انگاشته شده و برای جنبش اصلاحات همان شناسنامه را بنویسند که برای جنبش سبز. روی تفاوت این دو جنبش؛ جنبش اصلاحات و تفاوتهای جدی آن با جنبش سبز میتوان بحث کرد و لازمست این دو رخداد تاریخی را از هم متمایز کرد. جنبش اصلاحات متولیان خود را داشت و جنبش سبز متولیان و هوا داران خود را هرچند تلاقی نسبی آندو را در یک بستر تاریخی و در مراحلی نمیتوان نادیده گرفت.

*
نقل از العربیه:
«..حبیبی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا” که دوشنبه ۱۸-۷-۲۰۱۱ منتشر شده است، در بیان ویژگی های کسانی که می توانند در داخل کشور به رقابت سیاسی بپردازند گفت: “اگر خواسته باشیم تفسیر صریح تری براساس تقسیم‌بندی های جناحی روز، مثلا در جریان اصولگرایی داشته باشیم، ممکن است عده‌ای از افرادی که منتسب به جریان اصولگرایی هستند، این تصور برایشان پیش بیاید که هرکس، به هر دلیل و میزانی با جریان اصولگرایی یعنی اصولگرایی مشهور در این جناح‌بندی‌های کشور موافقت ندارد، پس با نظام جمهوری اسلامی مساله دارد و من می‌خواهم اینجا این توضیح را دهم که ممکن است یک فرد یا تشکل،منتقد جدی جریان مشهور اصولگرایی باشد، ولی ما حق نداریم چنین افرادی را به عنوان یک فرد مخالف انقلاب و یا ضد انقلاب تلقی کنیم.”
سه ویژگی برای ضد انقلاب نبودن
او سه ویژگی را برای “ضد انقلاب نبودن” یک فرد یا یک جریان برشمرد و در این باره گفت: “گر فرد یا تشکلی اصل نظام اسلامی ، ولایت فقیه وفصل‌الخطاب بودن ولی فقیه را قبول وموضع روشن و مشخصی علیه براندازان داشته باشد، اما جریان اصولگرایی را قبول نداشته باشد معتقدم به آن فرد به هیچ وجه نمی‌توانیم انگ ضدیت با انقلاب بزنیم، بنابراین به طور طبیعی وقتی این حق را نداشته باشیم، برای چنین فردی یک حق قایل هستیم که بر مبنای آن درفعالیت‌های سیاسی کشور حضور فعال داشته باشد و تذکر مقام معظم رهبری،ناظر به این موضوع مهم است که طی آن هیچ جریان سیاسی حق ندارد سلیقه‌های رقیب خود را بدون استدلال،متهم به ضدیت با انقلاب کند.”

دبیر کل گروه اصولگرای “جمعیت موتلفه اسلامی” اصلح طلبان را دو دسته دانست که در بیان ویژگی های آن ها اظهار داشت: “معتقدم در فعالیت‌های سیاسی که به نام اصلاح‌طلبی در این چند ساله به خصوص در انتخابات ۸۸ به بعد انجام شد،کسانی که خود را به اصلاح‌طلبی منتسب می‌کنند به ۲ دسته تقسیم شدند ،دسته اول کسانی هستند که اصولا با انتساب به اصلاح‌طلبی وارد میدان براندازی شدند و دسته‌ دوم آن هایی که مراقب بودند با انتساب به اصلاح‌طلبی وارد میدان براندازی جمهوری اسلامی نشوند، اما عده‌ای هم هستند که می‌خواهند به جریان اصلاحات منتسب باشند ونظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و فصل‌الخطاب بودن ولی فقیه را هم پذیرا باشند، اما یک رقابت جدی با جریان اصولگرا داشته باشند که من حساب این دسته دوم را با دسته اول جدا می‌دانم.”

او همچنین تاکید کرد: “عتقاد من بر این است که اصولگرایان در انتخابات نهم ریاست جمهوری با تمهیداتی که می اندیشند وارد میدان می شوند و تا جایی که من اطلاع دارم در همین راستا اصلاح‌طلبان نیز برای ورود به انتخابات نهم جلساتی برگزار کردند و دو تصمیم مهم‌شان هم این است که اولا در انتخابات شرکت کنند و دوم این‌که با فهرست و نامزدهای واحد به میدان انتخابات بیایند».”

پی نوشت:
از رجا نیوز
مجموعه جریان موسوم به اصلاح‌طلب حق فعالیت انتخاباتی ندارد مگر…
دو روز پیش علی مطهری در گفت‌وگو با یک سایت خبری در مورد شرایط حضور افراد در انتخابات مجلس نهم گفت که “به جز موسوی و کروبی بقیه اصلاح‌طلبان باید تایید صلاحیت بشوند و مشکلی برای شرکت در انتخابات نداشته باشند. مگر کسی که در ستاد انتخاباتی موسوی بوده، جرمی مرتکب شده که رد صلاحیت شود.”
به گزارش رجانیوز، مشارکت سیاسی اعضای جریان موسوم به اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس یکی از موضوع‌هایی است که در هفته‌های اخیر مطرح شده و به دلیل عملکرد این طیف در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مناقشه برانگیز شده است.
همراهی بخش عمده‌ای از این جریان با فتنه و همنوایی با ضد انقلاب در جریان تجمع‌های غیرقانونی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات که نهایتا به هتک حرمت روز عاشورا و اعلام انزجار همگانی مردم در راهپیمایی ۹ دی منجر شد، موضوعی است که از آن به عنوان عامل اصلی مجوز نداشتن این افراد برای حضور مجدد در عرصه سیاسی کشور یاد می‌شود.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان (سال ۸۸) در مورد آینده سیاسی افراد و گروه‌هایی که در جریان فتنه، بر آتش اختلاف‌ها و اغتشاش‌ها دمیدند، گفتند: «افرادی که حاضر نیستند قانون و رای اکثریت را قبول کنند و نقطه قوتی همچون انتخابات افتخارآفرین ۴۰ میلیونی را تبدیل به نقطه ضعف می‌کنند، صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست می‌دهند که از دست داده‌اند.»
در این زمینه، احزابی مانند مشارکت و سازمان مجاهدین که به عنوان طراح و تحریک کننده سناریوی براندازی نرم فعالیت می‌کردند و همچنین گروه‌هایی مانند مجمع روحانیون مبارز که به همراهی و تایید این جریان پرداختند و حوادثی مانند دعوت به آشوب خیابانی در روز ۳۰ خرداد -یک روز پس از خطبه‌های نمازجمعه تاریخی تهران به امامت رهبر انقلاب- را رقم زدند که منجر به کشته شدن تعدادی از هموطنان شد، از جمله احزاب و افرادی هستند که با توجه به سخنان صریح مقام معظم رهبری مبنی بر از دست رفتن صلاحیت سیاسی آن‌ها، شرایط حضور در انتخابات را ندارند.
از سوی دیگر، افرادی هستند که در جریان انتخابات ریاست جمهوری به فعالیت و تبلیغ برای این افراد و احزاب پرداختند اما پس از اعلام نتایج و آغاز درگیری‌های خیابانی، سکوت کردند و بدون اعلام برائت و مرزبندی با مواضع این گروه‌ها به فعالیت‌های پیشین خود مشغول شدند و اکنون به دنبال احیای فعالیت‌های سیاسی خود به منظور حضور در انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه هستند.
ممکن است برخی از این افراد برای توجیه مرزبندی نکردن خود بگویند که به طور مستقیم در آشوب‌ها و فتنه دخالت و مشارکت نداشته‌اند، بنابراین نیازی به تصریح بر مرز خود با ساختارشکنان ندارند. این در حالی است که منطق دینی و بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس،‌ به رویکرد دیگری تصریح می‌کند.
همراهی و همفکری با دشمنان، مساله‌ای است که به طور جدی در اسلام و احادیث وارد از ائمه معصومین(ع) مورد تاکید قرار گرفته، به‌طوری که حتی افرادی که روز عاشورا در کربلا نبودند و به روی امام حسین(ع) شمشمیر هم نکشیدند اما با سکوت خود، جریان یزیدی را تقویت کردند، مورد لعن واقع می‌شوند: ” فلعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به”
تشبه به دشمنان انقلاب و سکوت در برابر کسانی که به‌طور صریح خواستار براندازی نظام شدند، یکی از عوامل جری شدن عوامل فتنه بود که با سوءاستفاده از این فضای سکوت و بی تحرکی، تلاش می‌کنند تا فضا را به نفع خود تفسیر و تحلیل کنند و با تبلیغات گسترده رسانه‌ای به دنبال پیگیری اهداف خود و احیای مجدد برنامه‌های طراحی شده علیه ایران باشند.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار هشتم خرداد ماه با نمایندگان مجلس، موضوع تقوای جمعی را مورد تأکید قرار دادند و این نکته مهم را یادآوری کردند که ممکن است در یک جریان افراد خوبی نیز وجود داشته باشند اما به‌دلیل رعایت نشدن تقوای جمعی در آن جریان، کارشان به جایی برسد که مانند جریان چپ تکیه‌گاه افراد ضد دین و ضد امام حسین(ع) شوند.
بر این اساس، مجموعه متعلقین به جریان اصلاح‌طلب جزو جریان کلی فتنه شناخته می‌شوند، مگر اینکه به‌طور صریح و نه بیان اظهارات مبهم و دو پهلو، فتنه و ظلم بزرگ در حق نظام را محکوم و با آن مرزبندی کنند که در این صورت، حق فعالیت سیاسی در چارچوب‌های قانونی کشور را خواهند داشت.
اما یک تناقض جالب که گویا رسانه‌های متمایل به فتنه با آن درگیر و عمدتاً‌ مایل هستند که با سکوت از کنار آن عبور کنند، این است که افرادی که به‌عنوان اصلاح‌طلب می‌خواهند وارد فضای انتخابات شوند باید برای این سؤال پاسخ داشته باشند که چنانچه قصد فعالیت سیاسی در همان ساختاری را دارند که به آن اعتراض داشتند و به‌خاطر آن کشور را به آشوب کشیدند، آیا این شرایط و ساختار تغییر کرده است و اگر به این سؤال پاسخ شفافی ندهند، در میان بدنه باقیمانده جریان فتنه نیز پایگاه خود را از دست می‌دهند و به‌عنوان افرادی که قدرت برایشان اولویت دارد، شناخته می‌شوند.
اما راه منطقی، مرزبندی و محکوم کردن صریح فتنه و جبران اشتباه‌ها است که در این صورت، مبنای قانونی، شرعی و عقلی برای بازگشت آن‌ها ایجاد می‌کند.

الخمیس ۲۰ شعبان ۱۴۳۲هـ – ۲۱ یولیو ۲۰۱۱م
با تاکید بر رد صلاحیت معترضان توسط شورای نگهبان
عضو جامعه روحانیت مبارز خطاب به اصلاح طلبان گفت: در انتخابات خر داغ می کنند

دبی-العربیه.نت
جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز و از روحانیون حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که شورای نگهبان قرار است همه اصلاح طلبان را در انتخابات آینده رد صلاحیت کند گفت: “اگر از انتخابات بوی کباب بلند شد نشانه این است که خر داغ می کنند.” این سخنان شجونی در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر بحث انتخابات یکی از مباحث روز در فضای سیاسی ایران است. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و برخی دیگر از شخصیت های اصلاح طلب شرط هایی را برای مشارکت این طیف در انتخابات مطرح کرده اند از جمله آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی فعالیت احزاب و رسانه ها و برگزاری انتخابات آزاد و سالم. شجونی در مصاحبه با “فرارو” خاتمی را به خیانت متهم کرد و گفت: “آقای خاتمی که الان سخن از باز کردن فضای سیاسی جامعه می‌کند و به دنبال بازگشتن به عرصه سیاسی و انتخاباتی است باید ابتدا پاسخگوی خیانت‌های خود در قبال انقلاب باشد.” این روحانی عضو جامعه روحانیون مبارز با حمله به اصلاح طلبان اظهار داشت: “سابقه ننگینی که اصلاح طلبان از خود به جا گذاشته‌اند دیگر این حق را برای آن‌ها باقی نمی‌گذارد که حرف از مردم بزنند و از زبان آن‌ها سخن بگویند.” او افزود: “قوه قضاییه به جای اینکه این‌ها را که مدعی اصلاح طلبی هستند را محاکمه کند با بی‌حیایی صحبت از بازگشت به عرصه سیاسی می‌کنند این‌ها بوی کباب شنیدند که انتخابات نزدیک است غافل از اینکه خر داغ می‌کنند.” شجونی ادعا کرد که اگر پرونده خاتمی، موسوی و کروبی در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد دیگر برای آن ها و مدعیان اصلاح طلبی آبرویی باقی نمی‌ماند که بخواهند قدم به میدان انتخابات بگذارند. او تاکید کرد که باد به پرچم اصولگرایان می‌وزد، برای اصلاح طلبان در عرصه سیاسی دیگر جایی باقی نمانده و کسی منتظر بازگشت آن‌ها نیست. این روحانی حامی احمدی نژاد با تاکید بر رد اصلاح طلبان در انتخابات گفت: “در هر حال اگر این‌ها بازهم جسارت کنند و قدم به عرصه انتخابات بگذارند قطعا نمی‌توانند از فیلتر شورای نگهبان رد شوند و شورای نگهبان قطعا در‌‌ همان ابتدا همه کسانی که مدعی اصلاح طلبی هستند را رد صلاحیت می‌کند.” اصلاح طلبان معتقدند در انتخابات ریاست جمهوری دو سال گذشته که محمود احمدی نژاد پیروز آن اعلام شد، تقلب گسترده و سازماندهی روی داده است. از این رو دست به اعتراض زدند. برخورد نیروهای امنیتی با این اعتراض ها به کشته شدن ده ها نفر در خیابان ها و بازداشت گاه ها و زندانی شدن صدها نفر دیگر شد. بسیار از اعضای ارشد اصلاح طلب و فعالان شاخص این طیف نیز زندانی شدند.

جمیع الحقوق محفوظة لقناة العربیة © ۲۰۱۰

العربیه
……..
سایت فرا رو ۲۲ ۰۷

شروط اصلاح طلبان برای انتخابات در گفتگو با فلاحت پیشه:

هیچ یک از دو طرف نباید شرط بگذارند/ اصلاح طلبان یکی از اضلاع انتخابات‌اند

۳۰ تیر ۱۳۹۰ ساعت ۹:۵۲

«حضور حداکثری مردم در شرایطی شکل میگیرد که واقعاً همه گروههای سیاسی و احزاب و چهره های سیاسی در این انتخابات حضور پیدا کنند و اگر هم این روال ادامه پیدا کند می توان انتظار داشت که انتخابات مجلس انتخابات پرشوری باشد.»

فرارو- یک نماینده مجلس می‌گوید: «واقعیت قانون اساسی ایران چیزی غیر از این است و بر اساس همین قانون اساسی ما تاکنون بیش از ۳۰ انتخابات را برگزار کرده ایم که در بخش اعظم این انتخابات فارغ از این قبیل بحثها، نقدها و مسایل تندی بوده است که اکنون مطرح می شود، لذا من معتقدم که کارها باید در روال عادی خود صورت گیرد به این معنا که نه کسی شرط برای حضور خود یا شرط برای حضور دیگران در انتخابات بگذارد.»

همزمان با نزدیک شدن به ایام انتخابات، شاهد افزایش اظهارنظر و موضع گیری چهره های سیاسی کشور درباره حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان و شروط آنها برای شرکت در انتخابات هستیم.

اخیراً «سید محمد خاتمی» در دیدار با اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز با بیان این موضوع که اساس نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر انتخابات آزاد است، شرکت در انتخابات آزاد را حق همه دانسته و عنوان کرده که برای فراهم شدن این مهم فضای سیاسی کشور باید باز شود و زندانیان سیاسی آزاد شوند.

خاتمی با بیان اینکه صرف اعتراض نباید باعث محدود کردن حضور کسی در انتخابات شود خواسته است که شرایط حضور آزادانه همه احزاب و گروهها برای معرفی نامزد و داشتن نماینده مهیا شود.

خبرنگار فرارو درباره حضور مجدد اصلاح طلبان در عرصه رقابتهای انتخاباتی و سیاسی کشور گفتگویی با «حشمت الله فلاحت پیشه» نماینده مجلس شورای اسلامی و از عضو حزب مؤتلفه اسلامی انجام داده که در ادامه می خوانید.

فلاحت پیشه در ابتدا با بیان اینکه اصولاً شرط گذاشتن برای حضور در انتخابات از سوی هیچ یک از دو طرف صحیح نیست گفت: «با وجود شرایط ناگواری که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در کشور شکل گرفت، مطرح کردن شرط به عقیده من به معنای آن است که هنوز انتخابات در یک شرایط نرمال قابل شکل گیری نیست.»

وی ادامه داد: «اما واقعیت قانون اساسی ایران چیزی غیر از این است و بر اساس همین قانون اساسی ما تاکنون بیش از ۳۰ انتخابات را برگزار کرده ایم که در بخش اعظم این انتخابات فارغ از این قبیل بحثها، نقدها و مسایل تندی بوده است که اکنون مطرح می شود، لذا من معتقدم که کارها باید در روال عادی خود صورت گیرد به این معنا که نه کسی شرط برای حضور خود یا شرط برای حضور دیگران در انتخابات بگذارد.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه کلیت نظام، نظرش بر حضور حداکثری مردم در انتخابات است افزود: «حضور حداکثری مردم در شرایطی شکل می گیرد که واقعاً همه گروههای سیاسی و احزاب و چهره های سیاسی در این انتخابات حضور پیدا کنند و اگر هم این روال ادامه پیدا کند می توان انتظار داشت که انتخابات مجلس انتخابات پرشوری باشد.»

فلاحت پیشه درباره این استدلال اصلاح طلبان که لازمه حضور در انتخابات حذف محدودیتهای موجود برای فعالیت احزاب و تشکلها و آزادی زندانیان سیاسی آنهاست گفت: «این قبیل مطالبات باید از کانالهای خاص خودش مطرح شود، نه اینکه در میان افکار عمومی جامعه مطرح شود که نتیجه آن تبدیل شدن این قبیل مسائل به بحثهای سیاسی است تا یک بحث عملی.»

وی افزود: «به اعتقاد من اصلاح طلبان ارتباطاتشان با مسئولین و سران نظام قطع نشده است و آنها می توانند از طریق همین کانالهای ارتباطی که هست مسائل را دنبال کنند. کشاندن موضوع به عرصه رسانه ها پیش از اینکه در عرصه مذاکره و مراوده این مسائل حل شود، تنها باعث تقویت فضای التهابی می شود و ما از نتیجه گیری در این رابطه باز بمانیم.»

فلاحت پیشه مشکل دیگر اصلاح طلبان را طیفی از همکاران سابق آنها که اکنون در خارج از کشور به سر می برند و بخشی از آنها کلیت نظام را قبول ندارند، دانست و گفت: «آنان بدنبال ایجاد یک فضای افراطی در داخل کشور هستند و عمدتاً فضای غالب در خارج از کشور هم فضای تحریم انتخابات است و تلاششان بر این است که این اختلافات را به سطح افکار عمومی بکشانند و مسائل را به گونه ای طراحی کنند که رسیدن به نتیجه ممکن نباشد.»

وی ادامه داد: «در داخل کشور من حداقل با همکارانم که در مجلس شورای اسلامی هستم و با آنها ارتباط دارم، می بینم که اکثر اینها خواستار تحریم انتخابات نیستند. درست است که خواسته هایی دارند اما مایل به شرکت در انتخابات هستند. اگر همین فضا را ما در جریان اصلاح طلب حاکم کنیم به نظر من نظام به صورت معمول حتماً شرایط لازمه را برای آنها فراهم می کند که این گروهها در عرصه انتخابات بتوانند شرکت داشته باشند.»

این عضو حزب مؤتلفه با بیان اینکه انتخابات نوعی تازه کردن فضای کشور از نظر سیاسی است و برای سلامتی نظام مفید است افزود: «لازمه این تجدید نفس آن است که کلیت نظام، و نه صرفاً یک طیف خاص، درگیر انتخابات شوند. چیزی که من در مواضع مسئولین نظام می بینم هم این است که امکان باز شدن فضای سیاسی هست و اصلاح طلبان هم باید از تحلیلهای مبتنی بر تحریم دور شوند. اگر دو طرف اصل مشارکت حداکثری را بپذیرند آنگاه سایر امکانات و کانالها هم مهیا می شود.»

فلاحت پیشه در این خصوص که حضور جریان اصلاح طلب در انتخابات تا چه حد می تواند تاثیر تعیین کننده ای در میزان مشارکت مردم داشته باشد گفت: «اصلاح طلبان کسانی هستند که در قالب همان تقسیم سنتی چپ و راست حداقل اگر نگوییم یکی از دو ضلع، یکی از سه ضلع انتخابات بوده اند و الان هم به نظر من حضورشان موثر است و تاثیر لازمه را در مشارکت مردم دارد.»

کد مطلب: ۸۴۴۸۱

آدرس مطلب: http://www.fararu.com/vdceze8v.jh8evi9bbj.html

پایگاه خبری تحلیلی فرارو http://www.fararu.com
…………
رادیو فردا:
ایران / سیاسی
رد شرایط اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس نهم از سوی اصولگرایان

نشست روز پنجشنبه جامعه روحانیت مبارز که آیت الله مهدوی کنی، رییس مجلس خبرگان، در آن سخنرانی کرد.
۱۳۹۰/۰۴/۳۰
شخصیت‌ها و رسانه‌های وابسته به اصولگرایان طرفدار آیت‌الله علی‌خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تازه‌ترین موضعگیری‌های خود شروط اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات نهم مجلس را رد کرده‌اند و همزمان گزارش‌هایی در زمینه جدایی حامیان دولت از اصولگرایان منتشر شده است.

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز پنجشنبه در حاشیه همایش جامعه روحانیت مبارز به خبرنگاران گفت که «اصولگرایان انشاءالله با لیست واحد در انتخابات حضور پیدا کنند و تلاش جامعتین- جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین- نیز همین است.»

وی با رد شرایط اصلاح‌طلبان برای بررسی شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «نظام برای خودش شروط را از قبل تعیین کرده است. ما ملتزم به آن هستیم و نیازی به شروط دیگران نیست.»

محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران از دی ماه سال گذشته تا کنون بارها تأکید کرده که برای شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات، احزاب باید در فعالیت‌های خود آزاد باشند، محدودیت‌های رسانه‌ای و حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی باید برداشته شود و زندانیان سیاسی پس از حوادث ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نیز آزاد شوند.

شرایط آقای خاتمی با استقبال برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب روبه‌رو شده و آنها در هفته‌های اخیر بر تحقق آنها برای بررسی احتمال شرکت در انتخابات تأکید کرده‌اند.

با این حال در واکنش به این شروط، شخصیت‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان حملات دامنه‌داری علیه رئیس‌جمهور پیشین صورت دادند، تا جایی که آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در واکنش به آن گفت: «می‌‌گویند اگر ما بخواهیم وارد شویم، شرایطی دارد. واقعاً باید گفت وقاحت حد و مرزی ندارد. مردم شما را قبول ندارند. چه کسی به شما رأی می‌دهد؟»

اصولگرایان می‌گویند تنها اصلاح‌طلبانی حق شرکت در انتخابات دارند که از اقدامات خود توبه کنند و با «فتنه» و «سران فتنه» مرزبندی روشنی داشته باشند.

در همین زمینه، حسن غفوری‌فرد، عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته است: «اصلاح‌طلبان از الان بدانند نظام شرطی را از طرف آنها برای شرکت در انتخابات نمی‌پذیرد.»

وی در گفت‌وگو با شماره روز پنجشنبه روزنامه «روزگار» با بیان اینکه اصلاح‌طلبان «در موقعیتی نیستند که برای نظام شرط تعیین کنند» افزوده است: «کسی نمی‌تواند برای نظام شرط تعیین کند بلکه همه باید افتخار کنند و خوشحال باشند که نظام به آنها اجازه داده در انتخابات شرکت کنند.»

وی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، محمد خاتمی را جزو «ساکتین فتنه ۸۸» دسته‌بندی کرده و گفته است: «خاتمی همچنان موضع صریحی در برابر فتنه نمی‌‌گیرد از این رو باید موضع خود را به صورت روشن در برابر فتنه اعلام کند.»

محمد کاظم انبارلویی، رئیس مرکز سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی، نیز از شورای نگهبان خواسته است تا صلاحیت نامزدها را با توجه به مرزبندی آنها با «جریان فتنه» مورد توجه قرار دهد.

وی با ادعای اینکه «شرایط برای برگزاری یک انتخابات باشکوه آماده است» گفته که «برخی از اصلاح‌‌طلبان به خاطر بی‌‌انضباطی‌‌های سیاسی و حمایت خارجی صلاحیت‌‌های خود را از دست دادند و مشروعیت سیاسی خود را زیر سؤال بردند.»

همچنین آیت‌الله مهدوی کنی که ریاست مجلس خبرگان را برعهده دارد از اصولگرایان خواست تا از موازی کاری با تشکل شکل یافته از سوی «جامعتین» خوددداری کنند و موضع واحدی درباره انتخابات داشته باشند.

وی می‌گوید که «کار ما مورد تأیید اصولگرایان و مقام معظم رهبری است.»

به نظر می‌رسد انتقاد رئیس مجلس خبرگان جمهوری اسلامی به تشکیل «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» است که در روزهای اخیر زمزمه تشکیل آن اوج گرفته است.

علیرضا زاکانی، نماینده مجلس و دبیرکل جمعیت اصولگرای رهپویان انقلاب اسلامی، نیز با اشاره به انتخابات مجلس گفته که «شرایط پیش روی ما بسیار پیچیده است» و باید «در صحنه پیچیده کنونی حضور داشته باشیم به این دلیل که عده‌‌ای قصد دارند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند تا علیه انقلاب اسلامی بایستند.»

انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز ۱۲ اسفندماه سال جاری برگزار شود و در حالی که حضور اصلاح‌طلبان در این انتخابات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اختلاف میان اصولگرایان حامی رهبر ایران و رئیس‌جمهور به موضوعی جدی در صحنه سیاسی ایران تبدیل شده است.

رسانه‌های ایران در روزهای اخیر اشاره کرده‌اند که اصولگرایان برای رسیدن به وحدت میان خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و تشکیل قریب‌الوقوع «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» که خارج از دایره راست سنتی است احتمالاً شکاف میان اصولگرایان را عمیق‌تر خواهد کرد.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس روز چهارشنبه منتشر کرده است، در این جبهه افرادی از همکاران قبلی دولت‌های نهم و دهم، برخی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، برخی از اعضای قرارگاه عمار و افرادی چون حجت‌الاسلام آقا تهرانی، غلامحسین الهام، صادق محصولی، رسایی، علی اصغر زارعی، کوچک‌زاده، کوثری و روح‌الله حسینیان حضور دارند.

از سوی دیگر اصولگرایان در ماه‌های اخیر حملات دامنه‌داری علیه محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان وی که از آنها به عنوان «جریان انحرافی» نام می‌برند آغاز کرده‌اند و به نظر می‌رسد که این طیف نیز از جبهه اصولگرایان خارج شده‌اند.

«جریان انحرافی» متهم است که با استفاده از رانت‌های دولتی و سازماندهی نیروهای خود در نقاط مختلف کشور درصدد است تا حداقل ۱۵۰ کرسی مجلس را در اختیار گیرد.

……
فارس نیوز
.گروه سیاسی / حوزه احزاب و تشکل ها ۹۰/۰۴/۳۰ – ۱۲:۱۱شماره:۹۰۰۴۳۰۰۰۹۱

غفوری‌فرد در گفت‌وگو با فارس:
اصلاح‌طلبانی که در برابر فتنه موضع نمی‌گیرند حق کاندیداتوری ندارند
خبرگزاری فارس: عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تأکید کرد: اصلاح‌طلبانی که همچنان در برابر فتنه موضع نمی‌گیرند، نمی‌توانند در نظام اسلامی مشارکت داشته باشند و کاندیدای انتخابات شوند.

حسن عفوری‌فرد عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه و جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به لزوم ارائه یک لیست واحد از سوی اصولگرایان برای انتخابات، با تأیید این مطلب به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت که اصولگرایان همه تلاش خود را برای ارائه یک لیست واحد در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهند کرد.

وی در ادامه محور و اولویت اصولگرایان برای تعیین مصادیق انتخاباتی را التزام عملی به ولایت فقیه، اعلام کرد و افزود: کسانی که می‌ خواهند در انتخابات شرکت کنند، باید در ابتدا اعتقادشان را به ولایت فقیه به اثبات رسانده باشند.

غفوری‌فرد موضع‌گیری در برابر فتنه ۸۸ و مردمی بودن را از دیگر شاخص‌های‌ کاندیداهای انتخابات مجلس نهم برشمرد و تاکید کرد: بین اصلاح‌طلبان هستد کسانی که در برابر فتنه موضع خوبی نگرفتند که البته ممکن است از این دست افراد بین جریان اصولگرایی هم باشند که باید همگی در برابر فتنه اعلام برائت کنند تا فرصت کار کردن در نظام را به دست آورند.

وی درباره چگونگی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس باتوجه به همراهی اغلب آنها در فتنه ۸۸ نیز گفت که این‌ها (اصلاح طلبان) باید موضع صریح و شفافی نسبت به فتنه ۸۸ بگیرند تا بتوانند درون نظام اسلامی کار و در انتخابات فعالیت کنند.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم درخصوص آن دسته از اصلاح‌طلبانی که همچنان با فتنه ۸۸ مرزبندی ندارند، اظهار داشت: این دست از افراد حتماً نمی‌توانند در نظام اسلامی مشارکت داشته باشند و کاندیدای انتخابات شوند.

وی در پایان همچنین با اشاره به مواضع خاتمی، وی را جزو ساکتین در برابر فتنه ۸۸ دسته‌بندی کرد و گفت: خاتمی همچنان موضع صریحی در برابر فتنه نمی‌گیرد از این رو باید موضع خود را به صورت روشن در برابر فتنه اعلام کند.
انتهای پیام/ک*
………….
فارس نیوز

غفوری‌فرد در گفت‌وگو با فارس:
اصلاح‌طلبانی که در برابر فتنه موضع نمی‌گیرند حق کاندیداتوری ندارند
خبرگزاری فارس: عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تأکید کرد: اصلاح‌طلبانی که همچنان در برابر فتنه موضع نمی‌گیرند، نمی‌توانند در نظام اسلامی مشارکت داشته باشند و کاندیدای انتخابات شوند.

حسن عفوری‌فرد عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه و جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به لزوم ارائه یک لیست واحد از سوی اصولگرایان برای انتخابات، با تأیید این مطلب به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت که اصولگرایان همه تلاش خود را برای ارائه یک لیست واحد در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهند کرد.

وی در ادامه محور و اولویت اصولگرایان برای تعیین مصادیق انتخاباتی را التزام عملی به ولایت فقیه، اعلام کرد و افزود: کسانی که می‌ خواهند در انتخابات شرکت کنند، باید در ابتدا اعتقادشان را به ولایت فقیه به اثبات رسانده باشند.

غفوری‌فرد موضع‌گیری در برابر فتنه ۸۸ و مردمی بودن را از دیگر شاخص‌های‌ کاندیداهای انتخابات مجلس نهم برشمرد و تاکید کرد: بین اصلاح‌طلبان هستد کسانی که در برابر فتنه موضع خوبی نگرفتند که البته ممکن است از این دست افراد بین جریان اصولگرایی هم باشند که باید همگی در برابر فتنه اعلام برائت کنند تا فرصت کار کردن در نظام را به دست آورند.

وی درباره چگونگی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس باتوجه به همراهی اغلب آنها در فتنه ۸۸ نیز گفت که این‌ها (اصلاح طلبان) باید موضع صریح و شفافی نسبت به فتنه ۸۸ بگیرند تا بتوانند درون نظام اسلامی کار و در انتخابات فعالیت کنند.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم درخصوص آن دسته از اصلاح‌طلبانی که همچنان با فتنه ۸۸ مرزبندی ندارند، اظهار داشت: این دست از افراد حتماً نمی‌توانند در نظام اسلامی مشارکت داشته باشند و کاندیدای انتخابات شوند.

وی در پایان همچنین با اشاره به مواضع خاتمی، وی را جزو ساکتین در برابر فتنه ۸۸ دسته‌بندی کرد و گفت: خاتمی همچنان موضع صریحی در برابر فتنه نمی‌گیرد از این رو باید موضع خود را به صورت روشن در برابر فتنه اعلام کند.

……………..

حجت‌الاسلام صالح در گفت‌و‌گو با فارس:
شرط‌گذاری اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات یک لطیفه سیاسی است
خبرگزاری فارس: مدیر سابق سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: تعیین شرط توسط اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات یک لطیفه سیاسی است که صرفا جنبه شعاری و مظلوم نمایی دارد.

حجت‌الاسلام سید محسن صالح در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، به شاخص‌های اصولگرایان برای شرکت در انتخابات آینده مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: اصولگرایی به عنوان یک فرهنگ مطرح است و در چند سال اخیر نیزاحیای مجدد شده است؛ از این رو نمی‌توان گفت اصولگرایی یک جریان سیاسی و یا یک حزب یا جبهه سیاسی است.

وی تصریح کرد: اصولگرایی یک فرهنگ دارای گفتمان مستقل و ریشه‌دار است که می‌توان ریشه‌های آن را از بدو پیروزی انقلاب اسلامی پیگیری کرد.

مسئول اداره روحانیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: عدالت محوری، تبعیت از ولایت مطلقه فقیه، استکبار ستیزی، ساده زیستی، تبعیت از راه‌ امام(ره) و مقام معظم رهبری و پیروی از قانون اساسی برخی از اصولی هستند که در منشور اصولگرایی نیز توسط جامعتین تدوین شده و مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید داشته‌اند.

وی با بیان اینکه التزام عملی افرادی که مدعی اصولگرایی هستند به این مبانی مهمترین مؤلفه برای اصولگرایان است،‌ افزود: متأسفانه در مقام گفتار و بیان صحبت‌های بسیاری در خصوص پایبندی به مؤلفه‌های اصولگرایی صورت می‌گیرد اما متأسفانه در عمل در نقطه مقابل فرمایشات مقم معظم رهبری گام برداشته می‌شود.

حجت‌الاسلام صالح با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره تأکید می‌کنند که اختلاف بین سران قوا باید به حداقل برسد و آنها نباید به اختلافات دامن بزنند، افزود: متأسفانه می‌بینیم روش، منش و گفتار عده‌ای به گونه‌ای است که به آتش اختلاف دامن می‌زنند.

وی همچنین به بحث التزام به قانون اشاره کرد و گفت: بعضا افرادی که ادعای اصولگرایی دارند اگر بینند جایی قانون علیه و یا در برابر آنها موضع گیری کرده تمام مجاری قانونی را کنار می‌نهند و شروع به هوچی گری و ملتهب کردن فضای جامعه می‌کنند و به جای اینکه از طریق مجاری قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند از طریق رسانه‌ها شروع به جوسازی علیه نهادهای قانونی می‌کنند.

مسئول مرکز اسناد روحانیت با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد التزام عملی و گردن نهادن به این اصول که همه به آن اذعان دارند در بین برخی از اصولگرایان کمرنگ شده است، یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات جریان اصولگرایی باید بیش از پیش به آن مبانی که بر اساس آنها شکل گرفته پایبند باشد و به دور از هوا و هوس و مطامع دنیایی در مسیر آن اصول گام بردارند.

وی در ادامه گفت‌وگوی خود به تعیین شرط توسط اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات آینده مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: تعیین شرط برای نظام را می‌توان به یک لطیفه سیاسی تعبیر کرد؛ هیچ شخصی حق ندارد برای نظامی که این همه خون پای آن ریخته شده شرط بگذارد و به تعبیری خود را در جایگاهی قرار دهد که نظام بخواهد با او هماهنگ باشد.

حجت‌الاسلام صالح تصریح کرد: افراد در هر جناح سیاسی که به اصول اساسی نظام که ولایت مطلقه فقیه، قانون اساسی، اسلام، دین، نظام جمهوری اسلامی، راه امام(ره) است پایبند، معتقد و التزام عملی داشته و در پیشینه سیاسی آنها کاملاً این مباحث روشن باشد می‌توانند در عرصه سیاسی کشور حضور داشته باشند؛ اما اگر قرار باشد که دست پیش بگیرند که پس نیفتند و در قالب شرط گذاری بخواهند برای نظام ناز کنند در واقع در جایگاهی نیستند که اینگونه با نظام برخورد کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: البته این شرط‌گذاری برای نظام بیشتر جنبه شعاری و مظلوم نمایی دارد که نباید خیلی به آن توجه کرد.
انتهای پیام/

No Comments