زنده باد لبنان!

Share Button

حال در خاور میانه ما، لبنان پیش قراول برسمت شناختن و قانونی کردن ازدواج عرفی شده است یعنی ازدواج بدون تصویب و توشیعِ شیخ و آخوند و کشیش. هر چند ازاین مرحله تا زندگی آزاد زن و مرد باهم بدون تبت و ضبط راهی طولانیست،  ولی همین قانونی کردن ازدواج عرفی تا همین اندازه هم ؛ بدون استفاده از آخوند یا کشیشی که با چند ورد یا آیه به یک زوج اجازه بوسیدن  یا نوازش همدیگر را بدهد، گام بزرگی بجلو است. افسوس که در کشور آخوند زده ما که با اسلام زدگی هم تفاوت بسیار دارد، عقربه زمان بر عکس میچرند.

LEBANON-RELIGION-MARRIAGE

در اروپا و بویزه در اسکاندیناوی سه نوع همسرگیری یا زندگی زناشویی رایج است. ۱ ـ   ازدواج  سنتی که عروس داماد پس از رفتن به کلیسا  با هم ازدواج کرده و زن و شوهر شرعی و قانونی میشوند. ۲ ـ   در این نوع ازدواجها، زن و مرد ازدواج میکنند ولی بدون حضور کشیش و مراسم مذهبی فقط جشن و سرور و مرسم ثبت رسمی ازدواج برگزار میشود این نوع ازدواج غیر شرعی ولی کاملاً قانونی است. ۳ ـ همزیستی زن و شوهری  بدون اینکه ازدواج سنتی، شرعی یا عرفی بصورت ثبت در ثبت احوال رخ داده باشد.  اتفاق می افتد که زن و مردی پس از مثلاً ۱۰ یا ۱۵ سال  زندگی مشترک با هم،  تشخیص میدهند یا  بفکر می افتند رابطه زناشوعی خود را رسمی کنند یا از نظر حقوقی حساب میکنند که بهتر است رسماً ازدواج کنند. از نظر تعهد زناشویی و اخلاق خانوادگی کمترین تفاوتی بین آنکس که کشیش او را عقد کرده است و آنکس که بدون ازدواج با کسی زندگی کرده  و میکند نیست. بچه های این سه نوع خانواده ها هم کمترین تفاوتی به لحاظ حقوقی یا جایگاه اجتماعی و فرهنگی با هم ندارد.

چنین همزیستی یا زناشویی ای بیشتر در اروپای غربی و بوِیژه اسکاندیناوی، فرانسه و آلمان، هلند، بلژیک رایج بوده و کاملاً عادیست. بخاطر این ازواج ها و همزیستی های زناشویانه غیر کلیسایی هم تا کنون نه اتفاقات مهمی در ارش الهی رخ داده است و نه ستونهای دین بلرزه آفتاده اند، بلکه زناشویی و همسر گیری آسانتر گشته و از قید تکالیف اجباری سنتی آزاد گشته است.

حال در خاور میانه ما، لبنان پیش قراول برسمت شناختن و قانونی کردن ازدواج عرفی شده است یعنی ازدواج بدون تصویب و توشیعِ شیخ و آخوند و کشیش. هر چند ازاین مرحله تا زندگی آزاد زن و مرد باهم بدون تبت و ضبط راهی طولانیست،  ولی همین قانونی کردن ازدواج عرفی تا همین اندازه هم ؛ بدون استفاده از آخوند یا کشیشی که با چند ورد یا آیه به یک زوج اجازه بوسیدن  یا نوازش همدیگر را بدهد، گام بزرگی بجلو است. افسوس که در کشور آخوند زده ما که با اسلام زدگی هم تفاوت بسیار دارد، عقربه زمان بر عکس میچرند.

پایان یاداشت

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

نهارنت:

لبنان ۲۵ آوریل ۲۰۱۳

Charbel Signs First Ever Civil Marriage Conducted in Lebanon

Caretaker Interior Minister Marwan Charbel signed the civil marriage certificate of Kholoud Succariyeh and Nidal Darwish, the state-run National News Agency reported on Thursday.

“By this, Succariyeh and Darwish’s union becomes the first civil marriage registered in the records of the Directorate General for Personal Affairs in Lebanon,” the NNA noted.

Charbel, however, pointed out: “Their religions must not be changed and the couple’s marriage would follow the laws of personal affairs that their sects stipulate, awaiting issuing a code that governs optional civil marriage in the country.”

He explained that this is because there are no texts concerning divorce, inheritance and kids for “people with no religious affiliation.”

Following the spread of the news, President Michel Suleiman congratulated the couple via Twitter over the official registration of their civil marriage.

Speaking to LBCI television, Darwish described the registration as “the first victory for the civil state in Lebanon, the state we all dream of”.

He echoed calls for a state for all its citizens in Lebanon, rather than a nation fractured along sectarian lines.

“I am very happy today, and I never had any fear that my marriage to Nidal would not be legal,” Succariyeh told LBCI.

“This is Lebanon’s first historic step” towards institutionalizing civil marriage, she added.

The Lebanese Supreme Council in the Ministry of Justice took an unanimous decision in February to consider legal all civil marriages conducted in Lebanon by people that do not have any religious affiliation.

Kholoud Succariyeh and Nidal Darwish announced in January they had wed as a secular couple by having their religious sects legally struck from their family registers under an article dating from the 1936 French mandate.

Suleiman has since lobbied for a civil marriage law as a “very important step in eradicating sectarianism and solidifying national unity.”

Meanwhile, caretaker Prime Minister Najib Miqati and Grand Mufti Sheikh Mohammed Rashid Qabbani rejected it.

Qabbani issued a fatwa against moves to legalize civil marriages inside the country, where couples of different faiths have to travel abroad to tie the knot.

No Comments