چپها و اسلامیستهای اردن علیه حضور آمریکا در اردن

Share Button

دردناک اینست که چپ کنونی ایران که فقط تابلوهایی مندرس از آن باقی مانده است، دراین گونه موارد شهامت اینرا ندارد که از این گونه حرکتها؛ یا انتقاد کند و یا حد اقل آنها را تأئید کند تا جایگاه آن درایران امروز و فردا معلوم  و هویت ملی و طبقاتی و سیاسی آن روشن باشد. چپ امروز، در دنیا با آمریکا ستیزی ایدئولوژکش شناخته میشود نه با شجره و اصل و نسب کارگریش. رویکردی که نمیتواند مانع از تبدیل شدن آن به ابزار جنگ پنهان اسلامگرایان، ک .گ . ب (روسیه) و دستگاه های اطلاعاتی ایران با غرب و لیبرال دموکراسی غربی  نگردد! 

ترجمه و تلخیص از اهرام آنلاین

Jordan

Jordanians burn a US flag as they protested against the Syria-related deployment of US troops in the country

امروز جمعه به ابتکار چپهای اردن و جوانان آن کشور اکسیونی اعتراضی با حضور قریب ۴۰۰ نفرعلیه حضور قریب ۱۴۰ نفر از نیروهای نظامی آمریکا در خاک اردن، در پایتخت آن کشور برگزار شد که  طی آن پرچم آمریکا به آتش کشیده شد. در این اکسیون که از مسجد الحسینی پس از اجرای مراسم نماز جمعه شروع شد، تظاهرات کنندگان با شعار های “ما نمیخواهیم آمریکایی ببینیم” ـ “ارتش(عربی) اردن حافظ ماست” ـ “حضور آمریکا مغایر حاکمیت ملی است” و “آمریکا سر مار است” و..  در دوسو بحرکت در آمدند. در چند شهردیگر اردن هم تظاهرات مشابهی انجام شد. ماه قبل چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا از حضور نیروهای آمریکا در اردن پرده برداشت. انتظار میرود تعداد این نیروها در هفته های آینده به ۲۰۰ نفر برسد که حضور آنها در آنجا در رابطه با استفاده احتمالی رژیم بشار اسد از سلاحهای شیمیایی علیه مخالفین خویش است. ولی یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا احتمال دخالت نیروهای آمریکایی در سوریه را کم دانست.  بهر حال حضور این نیروها در اردن در ارتباط با بحران سوریه می باشد.

پایان گزارش خبری از اهرام آن لاین

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Barack Obama, Abdullah II

Obama delivered the warning during talks at the White House with King Abdullah II of Jordan, as he faced rising political pressure for a military intervention in the vicious Syrian civil war

تا دو دهه پیش حمایت دولت آمریکا از دیکتاتوریهایی با جهت گیری الگوی غربی در کشورهای جهان سوم یک پدیده مذموم بود. سقوط دیکتاتوریها در این کشورها که کمترین زمینه ایی برای گذار به دموکراسی نداشتند در حکم غلطیدن آنها بدامن شرق بود و راز طولانی شدن عمر دیکتاوری در این کشورها نیز در همین خطر شرق بود. ولی پس ازفروپاشی کمونیسم و بلوک شرق، آمریکا دیگر نه لزومی برای حمایت از این دیکتاتوریها میدید و نه زمینه ایی برای حفظ آن روابط نسبتاً آمرانه بین آمریکا و این دیکتاتوریها وجود داشت ولی در دنیای پس از فروپاشی کمونیسم خطر جدیدی مخصوصاً در خاور میانه نمودار شد و آنهم قدرت گیری اسلامگرایان در صورت ساقط شدن این دیکتاتوریها بود.

ساختار عقب مانده اقتصادی، جان سختی فرهنگ و بافت سنتی جامعه و چیرگی اعتقادات سخت مذهبی درجامعه در شکل دهی به تفکر سیاسی در جوامع این گونه دیکتاتوریها زمینه ای است که سبب میشد، در صورت شل شدن تسمه دیکتاتوری فقط بنیاد گرایان اسلامی از آن سود برند که با تبدیل و تسعیر سرمایه دینی خود به  سرمایه سیاسی بر دیگر نیروهایی که دارای نفوذی کمتر و سازماندهی بسیار ضعیفتری در درون جامعه هستند  میتوانستند چیره شوند. جریانات اسلامی در کشورهای مورد بحث، در مقایسه با سایر نیروهای رقیب، بعلت برخورداری از شبکه های منظم و ریشه دار مساجد و منابر و محافل سابقه دار مذهبی از برتری قاطع برخوردارند که بدانها امکان میدهد در همان دوران گذار بنحو گاه بی بازگشتی سریعاً ابتکار سیاسی را در دست گرفته، مدیریت گذار را بعهد ه گرفته و رقبا را برای همیشه یا مدتی بس طولانی از صحنه سیاسی حذف کنند. در پیش رفته ترین کشور عربی شمال آفریقا” تونس” که به لحاظ سکولاریزاسیون  هیچ دست کمی از یونان و اسپانیا و پرتقال نداشت، پس از سقوط بن علی، جنبش “النهضت” که همان اخوان المسلمین تونسی است تقریباً قدرت را با همان ۵۰% آرای خود قبضه کرد. در مصر وضع بدتر بود.

وضع اردن که حتی در دوران پدر شاه فعلی ملک عبدلله، ملک حسین، از همه کشورهای عربی مجاور مانند مصر، سوریه و عراق بمراتب از لحاظ سیاسی باز تر بود، نیز از قاعده پیش گفته مستثناء  نبود و نیست. ملک عبدالله  پادشاه کنونی اردن دست به رفرمهایی زده است که از ظرفیت جامعه عقب مانده ایلی قبیله ایی و غیر صنعتی اردن، بسی بیشتر است. ملک عبدالله در میان گاز انبر بخش نیرومند سنتی جامعه و بخش کوچک جامعه شهری که خواهان تحولات دموکراتیک است قرار دارد. رابطه نزدیک با آمریکا برای این کشور، دریچه ای بسوی دموکراسی است نه عاملی برای تحکیم استبداد فئودالی و ایلی قبیله ایی، سلطنت هاشمی در این کشور بیش از هر قشر یا طبقه ایی نماینده جامعه شهری در حد و اندازه اردن است. ماکس وبر در مورد دوران گذار آلمان به وضیت کنونی در دوره بیسمارک صدر اعظم مقتدرآلمان میگوید بیسمارک قدرت خود را از اشرافیت زمیندار پروس میگرفت در خدمت متحد کردن آلمان و توسعه سرمایه داری قرار داد زیرا احزاب سوسیال دمواکرات و بورژوازی آلمان در آن دوران برای این مأموریت تاریخی ضعیف بودند.( نقل به مضمون)

متأسفانه از گشایشی که در فضای سیاسی اردن بوجود آمده است نه نیروهای واقعاً دموکراسی خواه و برخاسته از دل طبقه متوسط شهری بلکه اسلامیستها و چپها هستند که از این گشایش برای سرنگونی رژیم سلطنتی آن کشور استفاده میکنند. آنچه آنان در چنته سیاسی خود برای جامعه اردن دارند  همان چیزی است که ائتلاف اسلامگرایان،ملیون مصدقی و چپ در میهن ما در آستانه انقلاب اسلامی برای میهنمان داشت.

تراژدی قضیه به اینجا ختم نمیشود بلکه در اینست که چپ اردنی تظاهراتش را از مسجد شیعیان و پس از مراسم نماز جمعه شروع میکند و در پیوند با اسلامگرایان به آتش زدن پرچم آمریکا میپردازد در حالیکه ارتباط اردن با آمریکا و حضور همین تعداد اندک نیروهای آمریکایی در آنجا بسهم خود فقط تضمینی برای همین آزادیهای نیم بند در برابر سلطه استبداد طالبانی در این جامعه قبیله ایی است. هیچ یک از آن نیروهایی که امروز پرچم آمریکا را در اردن به آتش کشیدند پیامی جز استبداد دینی برای جامعه اردن ندارند. در بحرین نیم میلیونی هم جز این نیست. ولی جای خوشوقتی است که در این تظاهرات، فقط ۴۰۰ نفر شرکت داشته اند که نشان میدهد که جامعه متعارف اردن از چپهای حقوق بگیر از ایران خیلی جلوتر و مترقی تر هستند. بدین دلیل میگویم چپهای حقوق بگیر از ایران که چندی پیش همین نشریه الاهرام* خبر از این داد که حکومت ایران چپهای مصری را ساپورت میکند و این امر تعجبی هم ندارد؛ چون برای حکومت ایران، حفظ فضای آمریکا ستیزی ایدئولوژیک، در منطقه مهم است  ونه این که از چه راه و با چه جریانی این فضا داغ نگاه داشته شده و کوره آن با چه نوع سوختی گداخته میشود.

دردناک اینست که چپ کنونی ایران که فقط تابلوهایی مندرس از آن باقی مانده است، دراین گونه موارد شهامت اینرا ندارد که از این گونه حرکتها؛ یا انتقاد کند و یا حد اقل آنها را تأئید کند تا جایگاه آن درایران امروز و فردا معلوم  و هویت ملی و طبقاتی و سیاسی آن روشن باشد. چپ امروز، در دنیا با آمریکا ستیزی ایدئولوژکش شناخته میشود نه با شجره و اصل و نسب کارگریش. رویکردی که نمیتواند مانع از تبدیل شدن آن به ابزار جنگ پنهان اسلامگرایان، ک .گ . ب (روسیه) و دستگاه های اطلاعاتی ایران با غرب و لیبرال دموکراسی غربی  نگردد.

* گزارش اهرام آنلاین در همین زمینه

http://iranesabz.se/?p=12224

Jordanians torch US flag to protest troop deployment

AFP , Friday 26 Apr 2013

 A Jordanian protester burns a representation of a U.S. flag near al-Husseini Mosque, during a protest against the deployment of American military forces to Jordan, in downtown Amman, Friday, April 26, 2013 (Photo: AP)

Jordanian protesters torched a US flag at a demonstration in Amman Friday against an American troop deployment in Jordan in connection with the war in neighbouring Syria as hundreds also rallied in other cities.

An AFP photographer said about 400 people took to the streets of the old city of Amman after weekly Muslim prayers chanting: “We don’t want to see American” soldiers in our country.

The demonstrators set off from the Al-Husseini mosque in a protest organised by opposition leftist parties and youth groups, carrying signs that read: “The (Jordanian) Arab army protects us” and “US presence undermines national sovereignty.”

Some demonstrators set on fire a US flag before the rally broke off into two groups, one heading towards the royal palace that overlooks downtown Amman, while the other marched on the main square outside city hall.

Similar protests were held in the northern city of Irbid and in Zarqa, east of the capital, a stronghold of Islamists, where demonstrators chanted: “America is the head of the snake” and “Syria free, free. America out”, witnesses said.

Earlier this month US Defence Minister Chuck Hagel revealed that some 150 US military specialists have been deployed in Jordan since last year and that he had ordered a US Army headquarters team to bolster the mission, bringing the total American presence to more than 200 troops.

Syrian President Bashar al-Assad, whose regime has been battling rebels trying to oust him from power since March 2011, warned in an interview this month that the war in his country could spread to Jordan, which he accused of allowing rebels free movement across the border.

But on Thursday a US Defence official played down chances of military action over Syria, despite an assessment from US spy agencies that the Syrian regime likely used chemical agents in the conflict.

No Comments