صادق زیباکلام: حل مسائل در گرو رفع حصر، آزادی زندانیان و برگزاری انتخابات مناسب است

Share Button

 

 از کامنت من: “ممکنست رژیم موفق شود”جریان انحراف ” را هم؛ مانند فتنه لیبرالها در آغاز انقلاب، فتنه سبز، فتنه بنی صدر، فتنه اصلاحات، فتنه منتظری از سر خود واکند، ولی نمیتواند مانع از ظهور احمدی نژادهای جدیدی در درون خیمه ساختار قدرت بشود. احمدی نژادهایی که بوی حلوای نظام را شنیده اند و به معامله با مخالفین نظام فکر میکنند و نه حفظ کیان ولایت سید علی خامنه ایی. با قطعیت میتوان گفت با تضعیف رژیم و کاهش وجاهت و اقتدار “رهبر” از هر گوشه و کنار نظام و از درون همان سپاه و بسیجش احمدی نژادهای جدیدی با تجریبات بیشتری سر بلند خواهند کرد که حذف کردن همه آنها از عهده رژیم ساخته نخواهد بود. زیرا برای چنین خروجی علیه دستگاه حاکم زمینه نیرومند عینی وجود دارد.”

**************************************************

چکیده :با رفع حصر می توان بخش بزرگی از جامعه را که تصور می شد می توان حذفش کرد و یا نادیده گرفت، به عرصه باز گرداند وگرنه بدون همکاری و کمک گرفتن از همه نیروها، چرخه معیوب گرانی و شرایط بد اقتصادی و تهدیدات بین المللی و فساد و مشکلات اجتماعی و غیره، همه به قوت خود باقی خواهد...

کلمه – صابر سعیدی:

صادق زیباکلام گفت: حماسه سیاسی با آشتی ملی ممکن است و راه آشتی ملی، حل مسایل باقی مانده از انتخابات ۸۸، رفع حصر آقایان موسوی و کروبی، آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات خوب است.

این استاد دانشگاه در گفتگو با کلمه، با اشاره به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد افزود: حصر را باید بخشی از شرایط کلی کشور بدانیم که بعد از رویدادهای انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ در کشور به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها به دنبال هر مبارزه انتخاباتی، ناملایماتی هم به وجود می آید ولی پس از مدتی مجددا ثبات و شرایط عادی سیاسی به وجود می آید، ادامه داد: پس از انتخابات ۴ سال پیش، بغض و کینه های به وجود آمده که همچنان ادامه دارد. این بغض در ابتدا بین اصلاح طلبان و اصولگرایان بود، اما به تدریج این بغض درون جبهه اصولگرایان هم پیش آمده، به نحوی که دو گروه سنتی و جریان دولت و اگر جبهه پایداری را هم حساب کنیم، سه دسته در بین اصولگرایان به وجود آمده است.

زیباکلام با تاکید بر اینکه هنوز سایه تلخی ها و ناکامی های انتخابات ۸۸ همچون حبس زندانیان سیاسی و حصر موسوی و کروبی بر جامعه و سیاست ایران سنگینی می کند، تصریح کرد: اینکه برخی اصولگرایان می گویند در صورت کاندیداتوری خاتمی، او باید رد صلاحیت شود هم نشانه دیگری از سایه انتخابات ۸۸ بر سر جامعه است. چرا که دلایل آنها به مسایل ۴ سال اخیر و مواضع خاتمی باز می گردد.

وی با اشاره به اینکه همه این مسایل نشان می دهد که پیشبرد منطقی امور نیاز به تنش زدایی داخلی و حل مسایل باقی مانده از ۴ سال اخیر دارد، به موضوع “حماسه سیاسی” که از سوی رهبری عنوان شده پرداخت و گفت: تحقق این هدف در گرو آشتی ملی است که با رفع حصر، آزادی زندانیان و برگزاری یک انتخابات خوب و مناسب محقق می شود. اینها عناصری است که کشور را به حالت طبیعی باز می گرداند و امید و نشاط به جامعه می آورد. وگرنه اینکه انتخاباتی برگزار شود و بدون حل این مسایل، کاندیدای اصولگرایی را با هر کمکی که شده با ۱۵-۱۰ میلیون رای رئیس جمهورش کنند، چیزی را حل نخواهد کرد.

وی افزود: با رفع حصر می توان بخش بزرگی از جامعه را که تصور می شد می توان حذفش کرد و یا نادیده گرفت، به عرصه باز گرداند وگرنه بدون همکاری و کمک گرفتن از همه نیروها، چرخه معیوب گرانی و شرایط بد اقتصادی و تهدیدات بین المللی و فساد و مشکلات اجتماعی و غیره، همه به قوت خود باقی خواهد ماند.

این تحلیلگر سیاسی سپس به موضوع انتخابات و گفتمان جاری بین کاندیداهای جریان حاکم پرداخت و گفت: نکته جالب در صحبت های یک دو جین کاندیدای اصولگرا این است که هیچ کدام از آنها حرف هایی که در ۴ سال گذشته روی آنها مانور می دادند را در مواضع و شعارهای انتخاباتی شان مطرح نمی کنند. دیگر حرفی از بیداری اسلامی و ستیز با آمریکا و دستاوردهای علمی و عقب نشینی غرب و بحث هسته ای و امثال این حرف ها در میان حرف هایشان شنیده نمی شود. چون خودشان هم می دانند که مساله کشور و مردم اینها نیست.

زیباکلام افزود: در موقع انتخابات معلوم می شود که آنها هم می دانند مسایل اصلی ما بی ثباتی سیاسی، ناهنچاری های اجتماعی و وضع وحشتناک اقتصادی است. چیزی که اصولگرایان ۴ سال به آن نمی پرداهتند و حالا در آستانه انتخابات یادشان اتفاده است که اینها مسایل مردم است.

وی در خاتمه گفت: حل این مسایل اساسی هم در گرو آشتی ملی است که مستلزم حل مسایل ۴ سال گذشته، رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری انتخابات مناسب است.

پایان مطلب

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

کامنت من:

آنچه آقای زیبا کلام هنوز متوجه نیستند اینست که امروز دیگر مانند ۴ سال پیش جنبش اصلاح طلبی و یا سبز دیگر همه نارا ضیان و منتقدین حاکمیت را تشکیل نمیدهند بلکه بخش وسیعی از جامعه، دیگر با این رژیم سر آشتی ندارد تا رژیم  در صورت آمادگی هم، با کوتاه آمدن خود، آشتی ملی را بجریان بیندازد. رژیم نمیتواند به صرف آزاد کردن میر حسین و کروبی و سایر فعالین اصلاح طلب و سبز و انتخابات”خوب” دل خوش دارد که با جامعه(ملت) آشتی کرده است یا میتواند بکند. اگر این بخش از مردم که رژیم را در کلیت آن نمیخواهد و وزنشان هم روز بروز سنگینتر میشود، تحت فشار معیشتی و بی دورنمایی، راضی شوند در انتخابات پیش روی هم، در صورت بمیدان آمدن یکی از چهره های شاخص اصلاح طلبی بمیدان بیایند، اینرا  نباید به این تعبیر کرد که مردم(منظورم از مردم در درجه اول بخش متوسط جامعه است)* حاضر به آشتی با نظام و رهبری آن شده اند. آزادی سران جنش سبز و رفع حصر میر حسین و کروبی “کف خواستهای” مردم است و اگر سقف آنرا مطرح نمیکنند دلیلش قانع شدن به این حد اقل نیست بلکه موازنه نیرو در حال حاضر بدانها اجازه نمیدهد. ولی این موازنه نیرو در حال تغیر است و دیر یا زود خود را نشان خواهد داد. هرچه این تغیر به تأخیر بیفتند فاصله ملت و حاکمیت بیشتر و بیشتر میشود و وضعیت انفجاری تر میشود تا رهبری حاکمیت در موقعیتی مانند بشار اسد قرار گیرد که جز کشتار و ادامه آن دیگر چاره ایی برایش نمانده باشد.

نتیجه اینکه اگر آشتی ملی فراگیر نباشد، اگر با کمیته ایی حقیقت یاب به سبک آنچه در آفریقای جنوبی به ابتکار اسقف دستموند توتو، پس از سقوط آپارتائید راه افتاد نباشد و اگر مدیریت این آشتی ملی بدست نیروهایی که مورد وثوق جامعه و مورد ستم واقع شده در طول این ۳۴ سال نباشد، چنین آشتی ملی ای هر گز جواب نخواهد داد و با کمترین گشایشی در فضای سیاسی کشور این نیروها چون سمندر از خاکستر برخواهند خواست و تمام حق ضایع شده این ۳۴ ساله خود را، و جبران ظلمی که به مملکت طی این مدت رفته است را مطالبه خواهند کرد.

ممکنست رژیم موفق شود”جریان انحراف ” را هم؛ مانند فتنه لیبرالها در آغاز انقلاب، فتنه سبز، فتنه بنی صدر، فتنه اصلاحات، فتنه منتظری را از سر خود واکند، ولی نمیتواند مانع از ظهور احمدی نژادهای جدیدی در درون خیمه ساختار قدرت بشود. احمدی نژادهایی که بوی حلوای نظام را شنیده اند و به معامله با مخالفین نظام فکر میکنند و نه حفظ کیان ولایت سید علی خامنه ایی. با قطعیت میتوان گفت با تضعیف رژیم و کاهش وجاهت و اقتدار “رهبر” از هر گوشه و کنار نظام و از درون همان سپاه و بسیجش احمدی نژادهای جدیدی با تجریبات بیشتری سر بلند خواهند کرد که حذف کردن همه آنها از عهده رژیم ساخته نخواهد بود. زیرا برای چنین خروجی علیه دستگاه حاکم زمینه نیرومند عینی وجود دارد.

* هنگامی که از ملت صحبت میکنم من به معنای جامعه شناسی تاریخ “طبقه متوسط و شهری را” استخوانبندی ملت میدانم و نه توده رعایای باقی مانده از دوران ایلی عشایری و نظام فتودالی. مفهوم ملت، با شهر نشینی مدرن و اقتصاد مدرن شکل گرفت و نباید آنرا با شلختگی نوشتاری و یا گفتاری با رعایای دروان پیش سرمایه داری یکسان گرفت.

No Comments