مهندسی انتخابات از پیش از انتخابات شروع شده است

Share Button

چکیده :اردشیر امیرارجمند سخنگوی شورای هماهنگی سبز امید در گفت و گو با شبکه آنلاین ۲۵ خرداد با انتقاد از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی گفته است که حکم حکومتی جایگاه حقوقی ندارد. وی می گوید: مهندسی انتخابات قبل از انتخابات صورت گرفته و نبود رقابت یک انتخابات را از معنای خود خارج می کند. امیرارجمند معتقد است با حذف کاندیدای اصلی اصلاح طلبان و جنبش سبز نظام انتخابات را از معنای خود خارج کرده است. …

جمعه, ۳ خرداد, ۱۳۹۲

اردشیر امیرارجمند سخنگوی شورای هماهنگی سبز امید در گفت و گو با شبکه آنلاین ۲۵ خرداد با انتقاد از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، با اشاره به درخواست های صورت گرفته برای حکم حکومتی، گفته است که حکم حکومتی جایگاه حقوقی ندارد.

وی می گوید: مهندسی انتخابات قبل از انتخابات صورت گرفته و نبود رقابت یک انتخابات را از معنای خود خارج می کند. امیرارجمند معتقد است با حذف کاندیدای اصلی اصلاح طلبان و جنبش سبز نظام انتخابات را از معنای خود خارج کرده است.

 

No Comments