دور تسلسل کور خشونت، دست آورد رژیم است!

Share Button

«بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که امشب دو تن از فرزندان ایمان و حماسه در عملیاتی بی نظیر در قلب سپاهیان و پاسداران که در حسینیه زاهدان مشغول برگزاری همایش روز پاسدار بودند بیش از صد تن از پاسدارن و سپاهیان حزب الشیطان را به درک اسفل السافلین واصل کردند»
نقل از اطلاعیه جندالله .

موجی محکوم کننده فضای خبری اطراف عملیات انتحاری جندالله، علیه نیروهای سپاه پاسداران در روز پنجشنبه گذشته بیست و چهارم تیر ماه، در مراسم همایش روز پاسدار دریکی از مساجد زاهدان را گرفته است. از خانم کلینکتون تا و وزیر خارجه اتحادیه اروپا و البته دولتمردان و مجلس نشینان خودمان را گرفته تا بیشتر سایت های خبری داخلی و خارجی فارسی زبان، همه برای برائت از عملیات تروریستی انتحاری جندالله مسابقه گذاردند.
نگارنده این سطور نه نظر خوبی نسبت به عملیات تروریستی دارد و از آن کمتر، به جنبش های جدائی طلبانه  ولی اینقدر هم ساده انگار نیست که جای علت و معلول را با هم عوض کرده و چشم به روی ستم و ترور سیستماتیک رژیم تک صدای حاکم بر میهنمان که بر اقلیت های قومی و مذهبی روا میدارد ببندد. تروریسم جندالله و عملیات تروریستی اخیر آنان علیه افراد سپاه، نتیجه تروریسم کوری است که رژیم اسلامی ما علیه مردم بلوچ و فعالین مذهبی و قومی آن روا داشته و میدارد. عبد المالک ریگی و برادرش چندی پیش با تله گذاری دستگاه اطلاعاتی، و یقیناً با پرداخت رشوه زیاد به افراد اطلاعاتی پاکستان، دستگیر و پس از محاکماتی فرمایشی و عملیات توابسازی و تلویزیونی، سریعاً به جوخه اعدام سپرده شدند. آنها جوانانی بودند که خشم اقلیت قومی و مذهبی هموطنان بلوچ و سنی مذهب ما را،  از ستمی که بر آنان روا داشته میشود بیان میکردند. هنگام محکوم کردن عملیات این جوانان، انسان باید از خود بپرسد: حکومت شیاد  و  شبه نظامی ما چه امکانی برای ابراز مسالمت آمیز مطالبات آنان و دیگر اقلیت های قومی باز گذارده است تا امروزه، بخود حق دهیم یک جانبه تروریسم برخاسته از ستم رژیم را محکوم کنیم؟ بدون اینکه، به ریشه خشم استیصال آمیز جوانان بلوچمان توجه کرده باشیم.
قریب ۶ یا ۷ سال پیش، مأمورین امنیتی دولت راستگرای ترکیه، … اوجالان، رهبر پ ک ک را در یونان ربودند و پیروز مندانه به ترکیه بردند. اوجالان مستقیم و غیر مستقیم، در عملیات تروریستی بسیاری شرکت کرده و یا آنها را فرماندهی کرده بود. پرونده تروریستی اوجالان از عبدالمالک ریگی و برادرش بسیار سنگین تر و ستم قومی حکومت ترکیه بر کردها هم ، در ترکیه نسبت به ایران اسلامی ما بسیار کمتر از آن بود که رفتار تروریستی پ ک ک را توجیه کند. دولت ترکیه بجای اعدام اوجالان او را نگاه داشت و با او به مذاکره پرداخت و از او بعنوان میانجی خود و پ ک ک استفاده کرده و میکند. این رویکرد نه تنها از تنشها کاست بلکه جانهای بسیاری را نیز از قربانی شدن نجات داد. اوجلان در سالهای اخیر با میانجی گری خود موجب گردیده، هزچند ادواری، زبان مذاکره سیاسی جای زبان مسلسل و تفگ و تروریسم را بگیرد.
جندالله نیز قبل دستگیری و اعدام برادران ریگی، چندین بار، برای مذاکره با حکام تهران، ابراز آمادگی کرد ولی هی هات! که رژیم حاکم بر میهن ما از آغاز پیدایش خود جز با زبان زور سخن نگفته  و به زبانی دیگرعادت نکرده است. این رژیم با مخالفین خود در داخل همواره اصل را، زبان زور قرار داده است و بی شک خود نیز روزی با همین زبان به کرنش درآمده و بخاک خواهد افتاد.
باند نظام امنیتی حاکم و در رأس آن سید علی خامنه ایی جایی برای مصالحه، مذاکر و تعامل با مخالفین خود چه اصلاح طلب و چه غیر اصلاح طلب باقی نگذارده است. این در حالیست که این رژیم حاضر است در صورت گرفتن تضمین امنیتی برای خویش از غرب، نه تنها تمام پروژه های هسته ایی اش را بلکه اسلام خود را نیز و درکلیتش تعطیل کند.
قریب دو دهه، حکومت ما به چین ، روسیه و امارات، ونزوئلا و بسیاری کشورهای آفریقائی ـ آسیائی ـ امریکای مرکزی درجه سوم رشوه داد تا زیر پای خودش را در مذاکره با غرب برای گرفتن چنین تضمینی سفت کند ولی موفق نشد حالا نوبت ترکیه و برزیل است تا آنها هم چند صباحی دولت درمانده مارا بدوشند.
در چنین شرایطی محکوم کردن یک جانبه عملیات تروریستی جریاناتی از قبیل جندالله و پژاک و خاموشی در باره جنایات تروریستی و سرکوب گری رژیم کمکی به تفاهم ملی ما نمیکند. بگذار رژیم هرچه میخواهد با زبان سرکوب با مخالفین خود سخن بگوید ولی ما نباید در تله محکوم کردن یکسویه خشونت عکس العملی طرف مقابل بیفتیم.
متأسفانه باید منتظر بود تا رژیم، پاسخ انفجار های انتحاری علیه نیروهای سپاه را با اعدام ها، دستگیری و سرکوب بیشتر بدهد و از آنطرف هم کِشتگاه خون و شهادت شور تازه ائی در کوره تروریسم و انتقامجوئی کور بیافریند و بر صفوف داوطلبان عملیات انتحاری بیافزود.
سیاست سرکوب رژیم چیزی جز پیام خون برای مردم و میهن ما ندارد و هرکه جز این بیندیشد در اشتباه است.

www.iranesabz.se

No Comments