موج دوم بهار عرب. بخش ۳

Share Button

انقلاب دوم به روایت تصویرها و کلیپ های ویدئویی! انقلاب دوم مصر با خود پیام دگرگونی فرهنگی و سرود پیروزی عقلانیت و مدنیت را بر دین ابزاری دارد! انعکاس دادن این رخداد بزرگ و دوران ساز  منطقه ایی یک وظیفه است. اخبار پیکار مردم مصر علیه شارلاتانیسم دینی را منعکس کنید! پیروزی مردم مصر بر دکاکین دینی پیروزی همه ملل مسلمان خاورمیانه است.
این عکسها و کلیپ ها خود بقدر کافی گویا هستند نیازی به نوشته و تحلیل نیست! محمد مُرسی در ساعات پایانی امروز مجدداً از اپوزیسون خواست تا با او به  گفتگو بنشیند! ولی او دیر بفکر چنین مصالحه ایی افتاده است!میدان التحریر و اطراف اتحادیه جایی که کاخ ریاست جمهوری قرار دارد دیگر گنجایش جمعیت ندارند. در اکثر شهرهای برزگ مصر همین وضع برقرار است! گزارشات این صفحه تا فردا دائماً به روز خواهد شد.

خس و خاشاک سراسر مصر را گرفته است!  ای رهبرِ ام القراء اسلام مددی!


تا بحال ۳ نفر کشته شده اند.

***********

الجماعتة الاسلامیه

سازمان جماعة الاسلامییه مصر که با القاعده مرتبط میباشد، طی بیانیه ایی اعلام کرد که به افراد خود دستور داده است که از توصل به خشونت خود داری کننتد. این سازمان علت حمل سلاح توسط افراد خود را  دفاع از خود  بخاطرحمله مردم به ریش دارها ذکر کرده است.(به نفل از اهرام آنلاین امروز)

***************

بیانیه “جبهه نجات ملی” عمده ترین نیروی اپوزیسیون مصر:

 جبهه نجات ملی پس از اعتراضات امروز ضد مُرسی میگود که مردم خواست خود را به کرسی مینشانند

“جبهه نجات ملی ” عمده ترین نیروی اپوزیسوین ضد اخوان المسلمین و رژیم مُرسی، با صدور بیانیه ایی با عنو.ان  ” بیانیه  انقلاب” بمناسبت اعتراضات امروز مردم مصر علیه محمد مُرسی، نوشت:

” بنام مردم مصر با همه گرایشایتشان؛ جبهه نجات ملی اعلام میکند که امروز؛ مردم حکم عزل مرسی و اخوان المسلمین را توشیع و تصویب کردند. مردم مصر به انقلاب خود ادامه خواهند داد و  اراده خود را که در میادین شهرهای مصر، نمایان شد را به کرسی مینشانند.” “جبهه نحات ملی به ملت مصر اطمینان دارد و یقین دارد که آنها گذار مسالمت آمیز انقلابی را تا به آخر ادامه خواهند داد. …”

  بیانیه  می افزاید: ” ما همچنین از همه نیروهای سیاسی و همه شهروندان میخواهیم که همچنان مسالمت جو باقی  بمانند… و در برخورد با دولت شکست خورده اخوان تا سرنگونی این تشکیلات استبدادی خویشتن داری خود را حفظ کنند .

 

موج دوم بهار عرب 7

 

 

موج دوم بهار عرب 6

 

 

موج دوم5

 

این خبرهم برای تغیر ذائقه بد نیست: ارتش اعلام کرد که  هلی کوپتر های ان برای حفاظت از امینت تظاهر کنندان  بر فراز میادین قاهره پرواز میکنند و ضمناً ارتش مرزهای کشور  را زیر نظر گرفته است!

موج دوم 4
Protesters opposing Egyptian President Mohamed Mursi shout slogans against him and Brotherhood members during a protest at Tahrir Square in Cairo June 30, 2013 (Photo: Reuters)

No Comments