در مصر؛انقلاب ادامه دارد!

Share Button

 انقلاب مصر به رهبری مترقی ترین نیروهای سیاسی جامعه که بلوغ سیاسی شگفت انگیز خودشان را، نخست با متحد شدنشان در “جبهه نجات ملی” و و سپس، پاسخ دادنشان به فراخوان جنبش جوانان “تمرد” و سرانجام حمایتشان از دعوت ژنرال السیسی برای راهپیمایی اعتراضی یا حمایتی از ارتش، بر ای فردا جمعه، نشان دادند میرود تا به یک نقطه عطف چرخش تاریخی نه تنها در منطقه و تاریخ مصر بلکه در جهان تبدیل گردد.

تمرد4

برای کاشتن هر نوعی از سبزی کافیست تا انسان چند سانتیمتر زمین را بکند ولی برای کاشتن یک درخت گاهی یک متر هم کافی نیست. ریشه سبزی پس از یک فصل در زمین محو میشود ولی ریشه درخت عرضی و عمقی گسترش مییابد.

ملت مصر در کار کاشتن جنگل است و بعلت نوع  چالشی که با آن روبروست، چالشی که هم عمق هزار ساله تاریخی دارد و هم عمق تفکر دینی و فرهنگی، وارد پیکاری گردیده است که مشابه آنرا فقط انقلابات بورژوا دموکراتیک قرون ۱۸ و نوزده  دنیا و بویژه اروپا و آنهم نه با این ژرفا شاهد بوده اند. در آن انقلابات توده های به پا خواسته، به رهبری بورژوازی انقلابی تنها بر آن نبود تا سلاطین را برافکند و یا قدرت آنها را مشروط کند بلکه بموازات آن، بر آن بود تا دست کلیسا را نیز از قدرت سیاسی کوتاه کند.

آن توده بپاخواسته اروپای آنروز در جریان انقلاب خویش (مانند مورد فرانسه) ارتش انقلاب و یا گارد جمهوری خود را تشکیل داد ولی امروز انقلاب مصر ارتشی را بخدمت دموکراتیزاسیون جامعه گرفته است که از بسیاری جهات پیش شرطهای یک ارتش مدرن و مردمی را داشته است و دارد و با مشارکتش دراین انقلاب چنان در تارهای نسوج احساسات و عاطفه ملی نفوذ نموده که آنرا به مردمی ترین و دموکراتیک ترین ارتش حرفه ایی دوران ما تبدیل کرده است.

انقلاب مصر به رهبری مترقی ترین نیروهای سیاسی جامعه که بلوغ سیاسی شگفت انگیز خودشان را، نخست با متحد شدنشان در “جبهه نجات ملی” و و سپس، پاسخ دادنشان به فراخوان جنبش جوانان “تمرد” و سرانجام حمایتشان از دعوت ژنرال السیسی برای راهپیمایی اعتراضی یا حمایتی از ارتش، بر ای فردا جمعه، نشان دادند میرود تا به یک نقطه عطف چرخش تاریخی نه تنها در منطقه و تاریخ مصر بلکه در جهان تبدیل گردد.

فقط اگر آدم از دنیای کلیشه ایی خود بیرون بیاید میتواند عمق تحولاتی که امروز در مصر درجریان است را درک کند. امروز ژنرالهای مصر نه بر شانه توده های القاء شده و یا ساندیس خور و یا توده فتوایی جامعه، بلکه بر روی شانه آگاهترین و مترقی ترین نیروهای طبقاتی و جنبش وسیع مدنی کشور؛ جنبش زنان،  جوانان، هنرمندان و فرهنگسازان مصر، مارش انقلابی خود علیه ارتجاع دینی و دین ابزاری سیاسی آغاز کرده است.

در جنبش انقلابی مصر امروز که دست در دست ارتش خود گذارده است، این؛ گله های مردم نیستند که  گوسفندواربا شعار هایی از قبیل: “ما همه پیرو توایم خمینی گوش بفرمان توایم خمینی” و این گونه حرکات توده های تحمیق و افسون شده به خیابان می آیند. این؛ آگاه ترین بخش جامعه است که با تجربه ایی که طی دو سال از اسلامگرایان و اسلامگرایی دارد برآنست تا با اراده ایی تزلزل ناپذیر از تبدیل شدن دین به ابزار قدرت سیاسی و کلاهبرداری با استفاده افسون دینی جلو گیری کند.

زنان مصر

اگر آن زنانی که این روزها د رانبوه میلیونی خود بخیابانهای شهرهای مصر می آیند فقط خانمهای مانیکور و ماتیک زده و بی حجاب مصر  بودند، میشد گفت، اینها؛ همان نیروهای هوادار رژیم سرنگون شده مبارک هستند که حالا فرصت یافته به خیابان آمده اند. حال آنکه در انبوه میلیونی مردم مصر، این زنان و مردانی هستند که با شکل و شمایل دیندارانه و اکثراً روزه دار به خیابانها می آیند تا علیه دم و دستگاه کاسبکاری دینی اخوان المسلمین و سایر اسلامگرایان تشنه قدرت اعتراض کنند. از این بهتر نمیتوان نمونه ایی برای تجدد طلبی در بین توده عادی مردم یافت. درحالیکه فرهنگ و خلق و خوی پنهان در پشت نقاب ظاهراً مدرن آن خانم های پودر و ماتیک زده را نمیتوان براساس ظاهری آنان مدرن نامید کما اینکه در انقلاب اسلامی ما کم نبودند آن تیپ زنان مدرن نما یا مردان کراوتی که یکشبه به حاجیه خانمها و جاجی آقاهای طرفدار خمینی تبدیل شدند و ظاهر مدرنشان پنهان کننده کپک زدگی فکری و فرهنگیشان بود.

در مصر در حال دگرگونی کنونی امروز، حرکت اعتراضی توده عادی مردم را که نمیخواهند سازمانهای و نهاد های دینی بنام دین تکلیف دنیای آنها را تعین کنند، ولو اینکه زنان شرکت کننده با مقنعه و و مردان  ریش و پشم در این جنبش شرکت کنند را میتوان با قاطعیت” مدرن و تجدد خواهانه” نامید زیرا تجدد خواهی دین ستیزی نیست بلکه جدا کردن دین از دنیا و در درجه اول از دنیای سیاست است.

پس از اعلام حمایت جنبش تمرد از فراخوان ژنرال السیسی؛ نهاد ریاست جمهوری هم از مردم خواست که فردا به حمایت از ارتش به خیابانها بیایند. پس از این دو؛ فدراسیون کل اتحادیه های کارگری مصر هم که ۵ میلیون عضو دارد از اعضای خود خواست تا در پشتیبانی از دعوت السیسی برای فردا جمعه به خیایانها آمده در تظاهرات ضد تروریستی شرکت کنند. تنها سه جریان این حرکت را تأئید نکرده اند یکی حزب سلفیست نور است و دیگری “سوسیالیستهای انقلابی” و “جنبش ۶ آوریل” است. تکلیف اولی روشن است و لی دومی را میتوان بعنوان” سازمان فدائیان خلق اکثریت” مصر تلقی کرد که متأسفانه در جریان انتخابات ریاست جمهوری هم از محمد مژرسی  در برابر احمد شفیق حمای کردند.

من متعاقباً ذیل همین پست اخبار کوتاه و حمایتی از راهپیمایی فردا را منعکس میکنم. انتظار اینست که تظاهرات فردا از تظاهرات ۳۰ ژوئن گسترده تر شود. چند کانال تلویزیونی مصر تمام برنامه های خود را قطع کرده اند تا به تظارهات فردا پوشش بدهند.

************************

افزوده ها به ترتیب زمان:

سخنگوی ارتش: دعوت السیسی ادامه انقلاب ۳۰ ژوئن است.

احمد علی؛ سخنگوی ارتش در صفحه فیسبوک نیروهای مسلح نوشت: ” دعوت وزیر دفاع، عبدل فتاح السیسی برای راهپیمایی جمعه، ادامه انقلاب شکوهمند ۳۰ ژوئن را به نمایش میگذارد  که مشروعیت خود را  از خلق بزرگ مصر گرفت.”

در بیانیه ارتش گفته میشود: “دعوت  از مردم برای راهپیمایی صبح جمعه یاد آور صحنه انقلاب تاریخی مردم است که آنها همواره جهانیان را با آرمانهای اصیل و مشروع  خود برای تغیر و دموکراسی از مجاری صلح آمیز شگفت زده کرده اند… هرچند برخی تلاش زیادی بکار بردند تا عکس اینرا نشان دهند.”

 علی در ادامه مینویسد :” آشتی ملی تنها راه برای مصر است تا از این برهه حساس تاریخی بگذرد.” او در عین حال علیه ” انحراف از اعتراضات مسالمت آمیز فردا جمعه”  هشدار داد. … او تأکید کرد که: “خشونت و تروریسم با قاطعیت  پاسخ داده خواهد شد.”

Military spokesperson: Sisi’s call to continue 30 June revolution

Thu, 25/07/2013 – 16:48

  Defense Minister Abdel Fattah al-Sisi’s call for a rally in Tahrir Square Friday represents a “continuation…of the glorious revolution of 30 June, which derived its legitimacy from the great Egyptian people,” military spokesperson Ahmed Ali said on his official Facebook page.
“The call for a [rally] on Friday morning comes to recall the historical revolutionary scene of the people of Egypt, who have always dazzled the world with their genius and their legitimate aspirations for change, reform and democracy through peaceful means…after some exerted great efforts to prove the opposite to the world,” the statement read.

Ali denied claims by Muslim Brotherhood leaders that Sisi’s Wednesday speech represented a “threat.”

“The commander-in-chief of the armed forces…did not bear a threat to particular political parties, but came as a national initiative to combat violence and terrorism,” he claimed.

Ali said terrorism threatened “the gains of the revolution and security.”

“The commander-in-chief of the armed forces’ call came to complete the efforts of the institution of the presidency for national reconciliation and transitional justice to implement the future map, which is one of the achievements of the glorious revolution of 30 June.”

Ali claimed reconciliation represented “the only way for Egypt to pass this sensitive stage.”

The military spokesperson meanwhile warned against “deviation away from peaceful protests” on Friday, with both pro and anti-Morsy protesters planning mass rallie across Egypt.

Violence or terrorism would be “confronted with decisiveness and strength,” Ali stressed.

 

No Comments