دو عکسی که همه چیز را میگویند

Share Button

هرچه زیر پای اخوان المسلمین در میان جامعه خالی تر میشود، این گروه بیشتر ماهیت شیادی و شارلاتانیسم دینی خود را نشان میدهد و حالا تمام کارتهای خود روی شهید سازی گذارده است. ولی فکر نمیکنم کسی به کشته هایی که آنها عالماً و عامداً بعنوان آخرین شانش خود بدان چنگ میندازند و از جمعیت افسون شده هوادار خود هم مایه میگذارد بگرید. به این عکس زیر نگاه کنید بقدر کافی گویاست:

قرآن

دیروز میلیونها مصری به دعوات ژنرال السیسی برای ایستادگی در برابر تروریسم پاسخ مثبت دادند و خیابانهای شهرهای مصر را بصورت کنسروی از هوده های در هم فشرده درآوردند. اخوان هم هر چه در توان داشت جمعیت اتوبئسی را از اطراف و اکناف به قاهره کشاند که خبرگزاریها ها آنرا صد ها هزاری ذکر کردند. به عکس زیر هم از جمعیت ضد اسلامگرایان نگاه کنید.

تحریر11
توضیح اینکه موج دوم انقلاب در تونس هم اکنون آغاز شده است و مضمون آن مخالفت با اخوان المسلمین تونس (النهضت) است که رهبری دولت ائتلافی را دارد.
دیروز نخستین جرقه های موج دوم انقلاب در لیبی هم با تظاهرات صدها نفر علیه اخوان در شهر بنغازی زده شد. این تظاهرات که باید انتظار گسترش آنرا داشت بخاطر ترور یکی از چهره های انقلابی خوشنام ضد قذافی برگزار شد. در این تظاهرات دو تن از شخصیتهای دولتی و پارلمانی هم شرکت کردند.

No Comments