اخوان المسلمین درپی شهیدسازی است

Share Button

چنین وضعیت و چنین موازنه نیرویی “حتی” اگر گواه عدم حقانیت سیاسی و مشروعیت ادعایی” اخوان نباشد، در کمترین معنای خود گواه اینست که اخوان در یک کشمکش سیاسی داخلی به جنگی جهادی و نابرابر دست زده است که نخستین ضرر غیر قابل جبران آن تعمیق شکاف در جامعه و ضرر سنگین تر آن شکستی پر تلفات است که به فرایند دموکراتیزاسیون جامعه لطمه جدی میزند. یکی از رهبران حزب سلفیست نور، متحد سابق اخوان، در یک مصاحبه چند روز پیش این سئوال را پیش کشیدکه؛ فرض کنیم دولت فعلی و مراجع نظامی تن به درخواست اخوان داده، محمد مُرسی را آزاد کنند و وی را به پست ریاست جمهوری باز گردانند. آیا او با وجود مخالفت میلیونی مردم بدون اینکه حمایت ارتش و نیروهای انتظامی  را با خود داشته باشد میتواند مملکت را اداره کند؟”

NSF

 Egyptian reform leader Mohammed El Baradei, center, speaks during a press conference following the meeting of the National Salvation Front, as former Egyptian presidential candidate, Hamdeen Sabahi, left, and former Egyptian Foreign Minister and presidential candidate, Amr Moussa, right, listen in Cairo, Egypt, Monday, Jan. 28, 2013 (Photo: AP)

جبهه نجات ملی، بزرگترین نیروی اپوزیسیون ضد مُرسی و اخوان در ساعات پایانی روزگذشته با صدور بیانیه ایی ضمن اظهار تأثر از کشته شدن ۷۴ تن از تظاهر کنندگان، تمام مسئولیت این کشته ها را به گردن اخوان المسلمین گذارد. این جبهه در بیانیه خود میگوید: “برای اخوان المسلمین، بخیابان آمدن میلیونها نفر درکشور علیه آن و در حمایت از نفشه راه برای گذار از وضع بحرانی کافی نبود. اخوان برای یک ماه متوالی است که هواداران خود را به تحصن در ربعا الدعاویه واقع [منطقه نصر سیتی] واداشته است و سعی در رویارویی با نیروهای انتظامی دارند. سخنرانان اخوان رسماً به هوادران خود میگویند که در وضعیت جهادی قرار گرفته اند و اگر کشته شوند به بهشت میروند. اخوان در ادامه این راه، هواداران خود را آگاهانه به تقابل با نیروهای امنیتی ترغیب میکند و در جستجوی اینست که با شهید آفرینی هرچه بیشتر حرارت کوره تشنج و درگیری با نیروهای امنیتی را همچنان داغ نگاه دارد از اینرو برای تحریک هرچه بیشتر طرفدارنش در تعداد کشته شده های هواداران خود اغراق میکند تا اوضاع را تشنج آمیز نگاه دارد. اخوان ادعا میکند که پلیس از سلاح و گلوله های واقعی علیه تظاهر کنندگان استفاده کرده است حال آنکه شاهدان عینی و وزیر کشوراین ادعا را تکذیب میکنند.

اخوان المسلمین هواداران خود را وامیدارد تا به اماکن و مراکز دولتی و نیروهای  انتظامی و نظامی حمله کنند.

جبهه نجات ملیNSF خواهان تشکیل سریع یک کمیته تحقیقاتی قضایی است تا به تحقیقات پیرامون موارد حمله همه طرفهای در مظان اتهام  پرداخته شود  و از جمله تحقیق در مورد صحت ادعای وزیر کشور. جبهه ضمناً از رئیس جمهور موقت میخواهد که به روند انتقال قدرت شتاب بخشد.

پایان خلاصه بیانه NSF

****************

کامنت من:

رسانه های بیطرف مصر از جمله الاهرام و المصری الیوم تعداد تظاهرات کننگان موافق بیانیه ژنرال السیسی را میلیونها (فقط در قاهره) و تعداد جمعیت طرفدار اخوان را صدها هزار برآورد کرده بودند با این توضیح که بخش زیادی از همین تعداد جمعیت هم جمعیت اتوبوسی بودند که از اطراف حتی از استانهای دیگر آورده شده بودند.

پر واضح است که بخش عمده مردم در تأئید بیانیه ارتش و نقشه راه آن در پشت سر دولت انتقالی و علیه اسلامگریان ایستاده اند. نیروهای نظامی و مسلح کشور، نه صرفاً با آمریت نظامی بلکه با تمایل واقعی و از موضع دموکراسی خواهانه در کنار مردم علیه اخوان المسلمین ایستاده اند. متحدین خود اخوان المسلمین آنرا تنها گذارده یا جانب مخالفینش را گرفته اند و یا اینکه بیطرفی اختیار کرده اند.

چنین وضعیت و چنین موازنه نیرویی “حتی” اگر گواه عدم حقانیت سیاسی و مشروعیت ادعایی” اخوان نباشد، در کمترین معنای خود گواه اینست که اخوان در یک کشمکش سیاسی داخلی به جنگی جهادی و نابرابر علیه دولتی که در بدبینانه ترین قضاوت از حمایت نیمی از مردم برخوردار است دست زده است که نخستین ضرر غیر قابل جبران آن تعمیق شکاف در جامعه و ضرر سنگین تر آن شکستی پر تلفات است که به فرایند دموکراتیزاسیون جامعه لطمه جدی میزند. یکی از رهبران حزب سلفیست نور، متحد سابق اخوان، در یک مصاحبه چند روز پیش این سئوال را پیش کشید که؛ فرض کنیم دولت فعلی و مراجع نظامی تن به درخواست اخوان داده، محمد مُرسی را آزاد کنند و وی را به پست ریاست جمهوری باز گردانند. آیا او با وجود مخالفت میلیونی مردم بدون اینکه حمایت ارتش و نیروهای انتظامی  را با خود داشته باشد میتواند مملکت را اداره کند؟”

بنظر من سرسختی پرهزینه اخوان المسلمین در برابر مردم و نیروهای نظامی و انتظامی فقط یک چیز را بوضوح نشان میدهد و آن اینست که ارتش اگر قدری در حرکت خود برای عزل محمد مُرسی تأخیر کرده بود، فرصت را برای باز گرداندن اوضاع بحالت عادی برای همیشه از دست داده بود. باید در نظر داشت که برابر اطلاعات جسته و گریخته که به مطبوعات درز کرده است، اخوان و شخص مُرسی نه تنها در تبانی با حماس بوده است بلکه بطور خصوصی و پنهانی از کشورهای خارجی اسلحه خریده و در اختیار آن زندانیانی گذارده است که بکمک حماس در جریان قیام مردم علیه مبارک زندان را شکسته و و فرار کرده اند*. بسیاری از تروریستهایی که در صحرای سینا به قرارگاه های نظامی و پلیس حمله میکنند همانهایی هستند در جریان آن فرار بزرگ به کمک حماس و مرسی از زندان گریخته اند. چنین بنظر میرسد که تحقیقات مقامات امنیتی در اطراف توطئه های پنهانی اخوان در دوره ریاست جمهوری مُرسی نیز بسی بیش از آن است که انتظار میرفته است.

سرچشمه ایی را توانست بستن به بیل

چوآن چشمه پر شد نشاید گرفتن به پیل

جانسختی اخوان المسلمین فقط نشان میدهد که ارتش مصر سرِ چشمه ـ ی توطئه بزرگ علیه مصر را از طرف آن جریان اسلامگرا بموقع گرفت. ممکن است این سرسختی اخوان المسلمین به  قربانیان بیگناهی و حتی بسیار بیانجامد، ولی هیچ نتیجه گیری ایی از این اشتباه امیز تر از این نیست که بگویئم برای اجتناب از این هزینه ها ارتش نباید مُرسی را عزل میکرد. باید با یقین بدانیم که اگر مرسی عزل نمیشد چندی نمیگذشت که همه ارتش مصر و اپوزیسون دولت اخوان برای همیشه چنان “عزل” میشدند که جز نامی از آنها در تاریخ بجای نمی ماند.

در این نبرد نابرابری که اخوان بر ادامه آن اصرار دارد، کمترین شانسی برای آن وجود ندارد و حتی شهید آفرینی آنهم نمیتواند مشروعیت عاشورایی و جهادی برایش ایجاد کند زیرا دیگر جریانهای اسلامی حتی جریان فوق  افراطی جماعة الاسلامیه هم دیگر با آن نیست. سرسختی هزینه ساز اخوان فقط به ژرفش بیداری تاریخی ملت مصر نسبت به این جریان “دین کسبی و دین ابزاری” می انجامد.

ضمناً برابر خبرگزاری ترکی انادولو، .معاون دبیر کل سازمان همکاریهای اسلامی که با وزیر خارجه مصر نبیل فهمی ملاقات کرده است به وی گفته شده است که نماینگان شورای ملی حقوق بشر با رئیس جمهور معزول محمد مرسی در روز جمعه ملاقات کرده است.

*

The Turkish Anadolu news agency has quoted Ekmeleddin Ihsanoglu, secretary-general of the Organization of Islamic Cooperation (OIC), as saying that he met with Egyptian Foreign Minister Nabil Fahmy on Saturday, who told him that he and two representatives of the National Council for Human Rights visited deposed President Mohamed Morsy on Friday, but did not brief him of more details.

 

NSF mourns deaths, says ‘can’t help’ but blame the MuslimBrotherhood

NSF calls for a private investigation into the Friday, Saturday violence, and to hold
accountable all those responsible
Ahram Online , Sunday 28 Jul 2013

The National Salvation Front (NSF) expressed Saturday its ‘deepest sorrow’ for the murder of at least 74 Egyptians in clashes Friday night and early Saturday.

The NSF assured in a statement that the top priority for all the country’s institutions and political parties, regardless of their views, should be protecting the lives of Egyptians and respecting basic human rights, especially the right to live.

The group, which was the main Egyptian opposition coalition under Morsi, said that they “can’t help” but blame and condemn the Muslim Brotherhood for the deaths.

According to the NSF, the Brotherhood “has gathered its supporters in Rabaa Al-Adawiya [sit-in in Cairo’s Nasr City] for a month now and claims that confronting the armed forces and the police, attacking private and governmental institutions, and endangering the lives of the Egyptian citizens is jihad for God, and they will receive martyrdom if they [die] in these attacks.”

The NSF has also accused the Brotherhood of adopting an “inciting hostility approach” by exaggerating the numbers of deaths and injuries during the clashes. The Brotherhood, as described by the NSF, is seeking to “increase the conflicts, and cause more innocent Egyptian casualties.”

The NSF has urged for the immediate formation of an independent judicial commission to investigate the facts of the attacks, including investigation of the official statement by the Minister of Interior on Saturday along with the statements of the witnesses and injured.

“Based on reports of the committee, all those responsible must be held accountable, including the minister of interior, if it is proven that the security forces were involved in excessive use of force against protesters,” NSF declared.

Ending the statement, the NSF stated that the “leaders of the Muslim Brotherhood were not content that millions of Egyptians [on Friday] took to the streets nationwide to confirm their adherence to the roadmap, announced on 3 July,” and thus the Muslim Brotherhood will try to “exploit the current strife to fuel more conflict and refuse national reconciliation.”

The NSF has urged the security forces to be alert to the Brotherhood’s intentions and to ‘exercise the utmost restraint when dealing with protesters.”

Hamdeen Sabbahi, President of the Egyptian Popular Current party and one of three figures chosen by the NSF to initiate dialogue with the interim president and his cabinet to ensure a swift transition, has echoed the same statements via his official Twitter account.

Egypt’s General Prosecutor Hesham Barakat has opened an investigation into the overnight clashes.

Interior Minister Mohamed Ibrahim said on Saturday that the Muslim Brotherhood is “purposefully causing a crisis”, denying that the police opened fire on pro-Morsi demonstrators. However, eyewitnesses told Ahram Online that the police did in fact open fire on Morsi loyalists.

The Muslim Brotherhood, the group from which deposed President Morsi hails, has claimed that the police used live ammunition in an attempt to disperse the nearly month-long sit-in, which started on 28 June and has become open-ended since Morsi’s ouster on 3 July.

The Brotherhood stated that they would continue to protest until Morsi is reinstated despite the rising death toll, refusing to acknowledge the army’s roadmap, which was declared after Morsi’s overthrow.

The armed forces’ roadmap, which defines the ongoing transitional period and ends after the coming presidential elections, saw Morsi ousted and replaced by Head of the High Constitutional Court Adly Mansour

Morsi has been held incommunicado since his overthrow.

Millions took to the streets across Egypt on Friday to respond to Defense Minister’s Abdel Fattah El-Sisi’s calls to mandate the army and police to crackdown on “violence and terrorism.” Concurrently, hundreds of thousands of Morsi’s supporters also voiced support for Morsi.

Clashes erupted in Alexandria on Friday and in Cairo’s Nasr City the early hours of Saturday,leaving scores of deaths, most of whom were supporters of Morsi.

**********************************

*

Egyptian Homeland Security: Brotherhood and allies bought arms from abroad

Sat, 27/07/2013 – 14:16

  
bein al-sarayat<br /><br />

 The Giza Prosecution has received a copy of the investigations conducted by Egyptian Homeland Security into the clashes that took place between supporters and opponents of President Mohamed Morsy in the districts of Bein al-Sarayat and al-Bahr al-Aazam, as well as on Giza Bridge, which left 36 people dead and 500 others injured.
The investigations revealed that the leaders of the Muslim Brotherhood and their allies, who are being detained for 15 days pending investigation, are implicated in murder and attempted murder of citizens, that they have funded their supporters to take the country into a “dark tunnel,” and that they provided them with weapons to kill innocent people, all within a plan to reinstate the deposed regime.
Judicial sources told Al-Masry Al-Youm that prosecutors will go to al-Aqrab prison to face the defendants with evidence on 30 June, the date their incarceration could be renewed.
Investigations also revealed that the defendants paid masked and armed terrorists to take positions on roofs of buildings near Cairo University and Giza Bridge and shoot at citizens, pointing out that this was part of a plan called “Plight to Overthrow of the Regime.”
Egyptian Homeland Security is investigating further the role that former Minister of Supply Bassem Ouda played in the events of the al-Bahr al-Aazam and al-Mahatta streets, as a preliminary investigation showed that he took part in a march from al-Nahda Square to al-Bahr al-Aazam Street, then the armed elements stood on Giza Bridge and started shooting citizens in the eyes and the chest.
Investigations also showed that those “extremist” elements killed the two citizens whose bodies were found in the al-Orman public park, which confirms that jihadists were behind those killings.
Egyptian Homeland Security said that members of the Guidance Bureau and the Freedom and Justice Party, with their allies who are jailed in the al-Aqrab prison, sent the groups that filled al-Nahda Square and Giza Bridge to control these vital areas, which prompted the residents of al-Bahr al-Aazam, Bein al-Sarayat, and al-Mahatta to resist them.
It added that millions of pounds were paid by the defendants to purchase weapons from abroad, and that they paid their supporters to carry out their plan to reinstate the former regime, which was confirmed when Hazem Abu Ismail was arrested at his home in Dokki with LE1.25 million in cash in his possession.
Investigations also found out that the defendants told their supporters this was a jihad in the name of God, and for the victory of Islam, and that the Brotherhood’s plan was aimed to distort the military and paralyze the country with the bloodshed that it had planned.
The detainees are Hazem Abu Ismail, leader of the Salafi al-Raya Party, Helmy al-Gazzar, a leading figure of the Freedom and Justice Party, Abdel Moneim Abdel Maqsoud, the lawyer for the Muslim Brotherhood, and former MP Mohamed al-Omda.
Prosecutors ordered the seizure of their bank accounts, and banned them from accessing their funds.
Also banned from accessing their funds are Saad al-Katatny, head of the Freedom and Justice Party, and Rashad Baioumy, deputy supreme guide of the Muslim Brotherhood, who were released pending investigation into the Bein al-Sarayat case.

 

No Comments