بدون تردید دولت سوریه ازبمب شیمیایی استفاده کرده است: داود اوغلو

No Comments