القاعده سوریه! یا شعبه ایی از سپاه قدس

Share Button

 صرف  عنوان القاعده بر یک جریان، مطلقاً نباید چنان آدم را طلسم کند که قدرت تعقل و تردید را چنان از شنونده بگیرد تا  بخود فرصت ندهد در اصالت موضوع شک کرده و از خود بپرسد آیا این جریانها، واقعاً القاعده ایی هستند. فقط کافیست بدانیم بدیل سازی برای سرویسهایی اطلاعاتی کشورهایی نظیر ایران و سوریه و روسیه و بشار اسدها  که از دست باز  برای گرفتن و کشتن  و آدم خریدن برخوردارند  و منابع مالی کنترول نشده در اختیار دارند هیچ کار دشواری نیست. برای سرویسهای اطلاعاتی ایران دشوار نیست که چند القاعده ایی دستگیر و یا اجیر شده را وادارد  که تا نام و سابقه خود بعنوان یک تابلوی گمراه کننده  برای موازی سازی در اختیار آنها بگذارند مضافا اینکه اقناع ایدئولوژیکی چنین و یا چرخش ایدئو لوژیک چنین افرادی هم چندان نا ممکن نیست. برای  اجرای یک چنین سناریو ایی،  نفر گیری از بین جوانان بیکار، فقیر، مذهبی و یا ماجراجو در کشورهای منطقه یا سایر کشورهای اسلامی  دشوار نیست. این کار را میتوان از طریق یک شبکه مجازی با هزینه ایی کم  هم سازمان داد. اجرای هرگونه عمل تروریستی تحت عنوان چنین شبکه های ساختگی القاعده ایی یا تروریستی، توسط  دولتها و یا دستگاهها  و کسانی که واهمه پاسخگویی و بازبینی اعمالشان را هم بعلت پشت صحنه بودن نداشته، جنایات حویش را بنام اینگونه جریانهاتی واهی میگذارند و سپس  خود  میتوانند بعنوان مدلعموم و مدعی هم ظاهر شوند دشوار نیست. 

SYRIA2

العربیه  امروز نوشت فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است:” مردم سوریه بین چکش اسد و سندان تندروهای القاعده قرار گرفته اند.” گزارش خبری زیر از BBC   نیز در همین جهت است. طبق این گزارش جهادیون ” دولت امارات اسلامی عراق و سوریه” چهار شنبه گذشته به شهر مرزی “عزاز”  در مجاور مرز ترکیه، که بمدت بیش از یکسال در کنترول ارتش آزاد سوریه بوده  حمله و آنجا را تصرف آنان خارج کرده اند. نه تنها BBCبلکه بسیاری رسانه های دیگر دنیا و منطقه از کشمکش و درگیری این جریان  افراطی منتسب به “القاعده ” در سوریه خبر میدهند.

طبق گزارش BBC، واحدهای جهادی  “دولت امارات عراق و شام” شهر “عزاز” را تسخیر و نفرات “ارتش آزاد سوریه” آنرا ترک کرده اند. جهادیون، قریب ۱۰۰ نفر از نفرات “ارتش آزاد سوریه “را  در این درگیری کشته اند و صد ها نفر را در شهر به گروگان گرفته اند حتی اعضای محاکم شرع شهر را. در شهر ریش  را اجباری و کشیدن سیگار ممنوع کرده اند.

خواننده میتواند گمانه زنی مرا  که ذیلاً شرح آنرا خواهم داد راجع به این “القاعده “ی سوری نپذیرد و آنرا تفکری دائی جان ناپلئونی بداند ولی  بنا به منطق حوادث و تجربه، من برآنم که این جریان افراطی “القاعده ایی” که اینکه جبهه جنگ را با ارتش اسد رها کرده و به جنگ با ارتش آزاد سوریه پرداخته است، یک مهندسی دقیق ستون پنجمی رژیم ایران، توسط سپاه و با حمایت اطلاعاتی روسیه و کمک دولت عراق و حزب الله لبنان میباشد. طبعاً من بعنوان یک وبلاگ نویس نمیتوانم فاکت های مشخص برای این ادعای خود که از آن بعنوان یک گمانه زنی نام میبرم بیاورم لذا به منطق رویداها رجوع میکنم.

اولین “صغرا” یا مقدمه ی این منطق اینست که در همان آغاز قیام مردم سوریه علیه رژیم اسد در سوریه که تقریباً فراگیر و میلیونی گشته  و فرار ژنرالها و افسران و دیگر کادر های ارتش رژیم و پیوستن آنها به ارتش آزاد سوریه  نیز به یک موج تبدیل شده بود و حمایت وسیع بین المللی از این جریان،  تردیدی در کسی باقی نمیگذاشت که رژیم اسد بزودی سقوط خواهد کرد. و حتی بسیاری از صاحبنظران جدی سیاسی و دولتمردان غربی سقوط اسد را مسئله ایی ۲  ـ ۳ ماهه  تخمین میزدند اما، در همان زمان، در تهران، مسکو و در لبنان  از سوی حزب الله، چنان  باآرامش خاطر و اطمینان بنفس از پایداری و ماندگاری رژیم سخن گفته میشد  که شنونده وا میماند که آیا اینها را چه گشته است. زیرا نه جنبش مردم سوریه از جنبش مردم مصر ضعیف تر بود و نه اسد از مبارک قوی تر.

من این اعتماد بنفس را در روزهای قبل از حمله نیروهای ائتلاف به لیبی هم  در قذافی دیده بودم و درهمان موقع نوشتم که قذافی و پسرانش از نفوذ شبکه عنکبوتی دستگاه ستون پنجمی خویش دردرون مخالفین و امکان آن برای از هم متلاشی کردن درونی و زمینه سازی برای ضربه خرد کننده بیرونی به جنبش اعتراضی مردم، مطمئن هستند.

آنچه در سوریه به رژیم اطمینان و اعتماد به نفس میداد این بود که میتواند؛ فرصتی را که قذافی به علت مداخله نیروهای خارجی فرصتش را  نیافت تا به اجرا بگذارد  بدالایل چندی در سوریه پیاده کند. مجاورت با عراق،امکانات سپاه قدس  و حضور این سپاه در منطقه، نیروهای جریانهای شیعه عراق و از اینطرف هم امکانات حزب الله در لبنان،  این امکان را به سناریو سازان ایران و روسیه میداد که به اجرای سناریوی خود در حریف سازی برای ارتش آزاد سوریه  با اامید کامل به موفقیت بپردازند.

ممکنست این سئوال پیش آید که،  پس معمای درگیری این جهادیون،اگر قلابی بوده و رژیم ساخته هستند با نیروهای رژیم را چگونه میتوان توضیح داد. پاسخ این امر ساده تر از آنست که تصور میشود. صحنه سازی درگیریهای نمایشی، ترتیب عملیات نمایشی انتجاری و منفجر کردن اتومبیلهایی با سرنشینان انتحاری و حتی به حساب دستگیر شدگان و یا کشته شدگان در این بلبشوی جنگ داخلی  کار دشواری نیست مضافاً اینکه بعلت دامنه خشونتش و فقدان یک ساختار سازمانی سراسری از طرف اپوزیسیون که بر صحنه های پیکار کنترل  کامل  و اشراف داشته باشد، کسب اطلاعات، دشوار و حتی  بسیار ناممکن وحتی اطلاعات گیری برای دستگاههای ورزیده جاسوسی غرب هم در چنین شرایطی بسیار آسان  نیست.

در همین گزارش BBC گفته میشود که واحد  ISIS  یا “دولت امارات اسلامی عراق و شام” به تمام خبرنگاران اروپایی بعنوان جاسوس نگریسته و در صورت مشاهده و دستگیری آنها، با آنها طبق “شرع” رفتار میکند. در همین گزارش توضیح داده میشود که شروع کشمکش بین جهادیون ” دولت امارات اسلامی عراق و سوریه” بر سر گرفتن یک عکس از یک مجروح  جهادی وابسته  به ISIS “امارتی” آغاز شده بوده است زیرا فرد مجروح میخواسته دوربین خبرنگار را بگیرد و موفق نمیشود و او به واحدهای نظامی مرتبط با خود اطلاع میدهد که آنها می آیند و با کشتن چند نفر از محافظین کلینیک، آن خبر نگار را  هم میگیرند و میبرند.

چرا باید عکس گرفتن از یک جهادی، تا این حد حساسیت ایجاد کند که  “دولت امارات اسلامی…” درگیری با ارتش اسد را ول کرده و به جنگ با ارتش آزاد که ظاهراً متحد اوست بپردازد؟ آیا این ناشی از این نمیتواند باشد که فرد جهادی مذبور در صورت افشاء هویت واقعی اش  ممکن بوده  فردی از جیش المهدی یا حزب الله لبنان و یا خود استخبارات سوریه تشخیص داده شود؟

منظور از القاعده سازی موازی توسط ایران، دولت عراق و سوریه و حزب الله بهیچ وجه این نیست که  حضور القاعده  در سوریه انکار شود بلکه فقط منظور اینست که احتمال موازی با آن القاعده واقعی  ساختن القاعده بدیل و ساختگی هم؛  که مسیر درگیریها  و مبارزه را، از رویارویی با رژیم اسد به رویارویی با جریانهای سالم اپوزیسیونی سوق دهد نیز هست. در این رابطه من فقط به یک اپیزود که  متأسفانه آنرا در موقع خود جدی نگرفتم و بدان اهمیت ندادم اشاره میکنم. قریب یکسال پیش شاید هم بیشتر با آغاز پیدا شدن سرو کله جریان “ا دولت امارت اسلامی عراق و شام” و برهبری یک عراقی که نامش یادم نیست، بین این القاعده عراقی و القاعده تابع امین الظواهری رهبری شناخته شده القاعده مشاجره رخ داد. رهبرالقاعده عراقی یعنی همین “دولت امارات اسلامی …” رسماً در آنهنگام اعلام کرد که تابع الظواهری نیست.

 صرف  عنوان القاعده بر یک جریان، مطلقاً نباید چنان آدم را طلسم کند که قدرت تعقل و تردید را چنان از شنونده بگیرد تا  بخود فرصت ندهد در اصالت موضوع شک کرده و از خود بپرسد آیا این جریانها، واقعاً القاعده ایی هستند. فقط کافیست بدانیم بدیل سازی برای سرویسهایی اطلاعاتی کشورهایی نظیر ایران و سوریه و روسیه و بشار اسدها  که از دست باز  برای گرفتن و کشتن  و آدم خریدن برخوردارند  و منابع مالی کنترول نشده در اختیار دارند هیچ کار دشواری نیست. برای سرویسهای اطلاعاتی ایران دشوار نیست که چند القاعده ایی دستگیر و یا اجیر شده را وادارد  که تا نام و سابقه خود بعنوان یک تابلوی گمراه کننده  برای موازی سازی در اختیار آنها بگذارند مضافا اینکه اقناع ایدئولوژیکی چنین و یا چرخش ایدئو لوژیک چنین افرادی هم چندان نا ممکن نیست. برای  اجرای یک چنین سناریو ایی،  نفر گیری از بین جوانان بیکار، فقیر، مذهبی و یا ماجراجو در کشورهای منطقه یا سایر کشورهای اسلامی  دشوار نیست. این کار را میتوان از طریق یک شبکه مجازی با هزینه ایی کم  هم سازمان داد. اجرای هرگونه عمل تروریستی تحت عنوان چنین شبکه های ساختگی القاعده ایی یا تروریستی، توسط  دولتها و یا دستگاهها  و کسانی که واهمه پاسخگویی و بازبینی اعمالشان را هم بعلت پشت صحنه بودن نداشته، جنایات حویش را بنام اینگونه جریانهاتی واهی میگذارند و سپس  خود  میتوانند بعنوان مدلعموم و مدعی هم ظاهر شوند دشوار نیست.

بنظر من سیر حوادث در سوریه بسمتی است که دیر یا زود اگر این گمانه زنی درست باشد، القاعده قلابی در سوریه از القاعده واقعی بازشناسی و تفکیک خواهد شد و موازی سازان نیز افشاء خواهند شد.

دومین “صغرا” یا مقدمه با عطف به رخدادهای بحرانی سال گذشته در عراق، اینست که؛ با درگیری یکسال پیش مردم و جریانهای سُنی در مناطق نینوا، الانبار و .. ،  عراق با دولت مرکزی که به مسدود کردن بزرگراههای منتهی به اردن و سوریه از طرف مردم سنُی مذهب این مناطق انجام شد و موج اعتراضی که سراسر عراق را در برگرفت به حمایت بسیاری از نمایندگان پارلمانی و مقتدا صدر و رئیس مجلس از آن نیز کشید،  این پرسش طبیعی پیش می آید که آیا برای این جریان جهادی مسلح ـ دولت امارات عراق و شام ـ بهتر و مناسبتر نبود که این جنگ صلیبی ضد شیعه خود را در همان عراق شروع کند؟  بهتر نبود این جریان که اینقدر قدرت دارد که میتواند هم با ارتش آزاد سوریه و هم با رژیم اسد همزمان بجنگد با رژیم نوری المالکی که تسمه از پشت سنی مذهبان عراق و به آمریت ایران شیعی مذهب کشیده در همان کشور که زمینه  اجتماعی و توده ایی هم برای حمایت از آن وجود دارد علیه رژیم شیعه آنجا بجنگد؟

اگر کسی بتواند سیر رویدادهای نظامی شدن پیکار در سوریه را از آغا تا کنون  و روند شکل گیری این  جریان بخصوص جاهدی را با دقت مطالعه کند یافتن فاکتهای بیشتری برای گرفتن این”کبرا” یا نتیجه  ای که من گرفته و شرح دادم، از آن مقدمات دشوار نخواهد بود.

ولی آنچه من میتوان براین داده ها و گزاره ها بیافزایم اینست که به باور من؛ این جریانات قلابی که ارتش آزاد سوریه را تا حدود زیادی  فلج کرده بودند میروند تا بزودی افشا شوند.  این جریانها در پوشش مبارزه با رژیم سوریه فقط زیر پای ارتش آزاد سوریه را خالی میکردند و میکنند و بنام مبارزه جنایت میکنند تا چهره مبارزان واقعی را  به مردم و دنیا زشت نشان دهند.  جریان تروریستی”دولت امارات عراق و شام” از فرصت سرگرم شدن ارتش آزاد سوریه با ارتش رژیم، استفاده میکند در پشت جبهه آن، کنترل خود را بر مناطق آزاد شد مستقر کند. چندی پیش خبرنگار دیلی تلگراف در شهرحلب ضمن اشاره به دیوارهای مدرسه ایی که توسط  افراد جهادی همین “القاعده ” سراسر رنگی  و شعار نویسی جهادی  شده بود ، ازیکی از اهالی که عضو ارتش آزاد سوریه بوده میپرسد ؛ شما با اینها کاری ندارید ؟ طرف پاسخ میدهد که ما نمیتوانیم همزمان در دو جبهه بجنگیم. ولی حالا تکلیف ارتش ازاد سوریه روشن شده است و  و دول حامی اپوزیسیون دموکرات یا میانه روی سوریه هم مشکل را دریافته اند . از همین روی  آمریکا و فرانسه  رسماً اعلام  کردند که قصد مجهز کردن  ارتش آزاد سوریه را  به سلاحهای پیشرفته  را دارند که قطعاً  این کمکها در تحویل سلاح هم خلاصه نخواهد شد .

دیروز معاون نخست وزیر سوریه  به خبر نگار گاردین  گفت که رژیم سوریه حاضر به آتش بس شده است او گفت بحران سوریه راه حل نظامی ندارد، نه مخالفین میتوانند  جنگ ببرند و نه حکومت. این اولین بار است که یک دولتمرد سوریه از مخالفین  رژیم با عنوانی غیر از تروریست یاد میکند. و من این اظهار نظر معاون نخست وزیر سوریه را بحساب نزدیک شدن پایان کار اسد تلقی میکنم نه چیز دیگری.

ایران هم  که مقامات آن تا کنون از به آتش کشیده شدن تمام منطقه سخن میگفتند،  با قضاوت از روی مصاحبه روحانی با NBC  اینک از موضعگیری های قاطع حمایت آمیز خود نسبت به دولت اسد پرهیز کرده و برای کمک به حل مشکل سوریه اعلام آمادگی میکند. روسیه هم برای حل مشکل پای پیش نهاده است. همه اینها را من بعنوان نشانه های شکست  راهبرد های  امتحان شده طی این دوسا ل  از سوی ائتلاف ایران، دمشق ،حزب الله و روسیه برای خفه کردن جنبش مردمی سوریه میدانم.

در چشم انداز آینده نزدیک چرخش دراماتیک اوضاع را در این کشور میبینم که نشان خواهد داد که در این گمانه زنی های “سخت فهمِ” خود چقدر محق بوده ام.

 

 

Paul Wood

 

By Paul WoodBBC News, on Turkey’s border with Syria

 

A Free Syrian Army fighter aims his weapon during a clash with government forces in Idlib, northwestern Syria.A Free Syrian Army fighter aims his weapon during a clash with government forces in Idlib, north-western Syria

The Free Syrian Army is driven out of a town on the Turkish border. Several of their men are killed, perhaps as many as 100 captured. Inside the town, there are arrests of opposition activists and citizen-journalists. Members of the Sharia court are detained.

It sounds like a description of a successful offensive by the regime. But the Free Syrian Army lost the town of Azaz to the Islamic State in Iraq and Syria, or Isis, the most hardline group linked to al-Qaeda on the rebel side. As a measure of the grip the jihadis have in Azaz, one eyewitness inside the town said no-one was smoking on the streets – tobacco is forbidden according to strict Islamist doctrine.

All of this started when a wounded fighter from Isis, or from an allied group, al-Muhajireen, was taken to the field clinic in Azaz. Doctors from a German charity have been working in the clinic for many months. The fighter was filmed by one of the German doctors, or by someone documenting their work in order to raise money back home.

Map

The wounded fighter demanded the film. He called some of his friends to come and help. FSA fighters, from a unit called the Northern Storm brigade, were guarding the field clinic. There was a confrontation. It’s claimed that two Muhajireen fighters were killed (a Tunisian and a Libyan, according to tweets from activists in Azaz). In reply, the Isis “emir” of Azaz – that is the senior jihadi commander in the area, said to be a Kuwaiti – ordered an attack. The Northern Storm brigade were put to flight.

Isis and al Muhajireen accused the man filming them – a doctor or his associate – of being journalists. That is a very dangerous accusation in Syria at the moment since the most extreme jihadi groups have taken a position that Western journalists are spies.

The jihadis seem to believe that mooted US strikes against the Syrian regime would have been aimed at them and were only postponed because Islamist fighters had successfully dispersed and hidden in new locations. They believe that Western journalists are coming into Syria now to acquire new targeting information for drone and missile strikes against them.

‘Cowardly attacks’A new posting on a jihadist forum announced that “journalists are the enemy to the mujahideen in Syria and globally”. Any Western journalists should be arrested and punished according to Sharia, the posting said.

Azaz lies near a busy border crossing between Syria and Turkey.
Azaz lies near a busy border crossing between Syria and Turkey

The fighting over Azaz seems to have evolved, accidentally, out of this set of circumstances rather than having been part of a long-planned offensive. Still, there is a long record of skirmishing between the jihadis and FSA brigades for control of the border crossings into Turkey (along with all the lucrative income from smuggling and stealing from aid shipments).

Tensions have been steadily escalating. A senior FSA commander was shot dead in an argument with an Isis emir in nearby Idlib in the summer. Last week, Isis issued a fatwa declaring operation Banishment of Hypocrisy against the FSA in al-Bab and in Aleppo, both not far from Azaz.

There is a long record of skirmishing between the jihadis and FSA brigades for control of the border crossings into Turkey”

According to fliers handed out by Isis fighters, this would be an offensive targeting two FSA brigades accused of “cowardly attacks on the benevolent mujahideen”. Fighting has also broken out between the FSA and Isis in another important town, Dayr az Zawr.

Isis seems to be in control of Azaz for the moment, though Northern Storm and Liwaa al Tawheed, another FSA brigade, are massing outside. Turkish authorities have closed a nearby crossing from Syria. It will be interesting to see how Turkey reacts to the Islamic State’s dominance just across its border.

What does this mean for the Syrian revolution? In the long term, the United States and other Western governments might be more willing to support the Free Syrian Army if they see real distance between it and the jihadis. In the short term, if the rebels are fighting each other, they are not fighting the regime.

*******************************************

Daily Telegraph

Al-Qaeda linked group takes over Syrian border town

Militants affiliated with al-Qaeda have stormed and seized a key town from rebels in northern Syria, sparking war on Turkey’s border between jihadist extremists and western-backed opposition factions.

Syrian refugees

Syrian residents flee across the border into Turkey near the Syrian town of Azaz, which is under the control of fighters linked to Al-Qaeda Photo: REUTERS

By , Beirut

1:46PM BST 19 Sep 2013

Fighters from the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) have taken control of Azaz, on a crucial rebel supply route located near the border post with Turkey, killing opposing rebel fighters, arresting pro-western opposition activists and setting up sniper positions on rooftops, eye witnesses have reported.

“They have controlled Azaz and the surrounding area since Wednesday,” said Hussein Halabi, a Syrian media activist speaking from the Turkish border crossing of Bab al-Salameh, adding that rebels of the Free Syrian Army (FSA) had begun fighting back.

Gunfire and artillery rattled and boomed in the near distance as he spoke.

The seizure of the town puts al-Qaeda in control of territory immediately adjoining a Nato country for the first time, a development that will heighten fears in the West about the rapidly growing power of jihadist groups within the rebellion against the Syrian regime.

It signals a new chapter in the Syrian war, one where western aligned, more moderate, rebel factions and al-Qaeda openly battle one another for power and control of rebel-held parts of the country.

Activists in the area told the Telegraph that ISIL fighters surrounded Ahli hospital in Azaz demanding that the Nothern Storm, the ruling Free Syrian Army group there, hand over a German-Syrian doctor and nurse, who they claimed had been taking photographs of wounded ISIL fighters inside the hospital.

“The Northern Storm brigade refused to hand over the doctor. The argument escalated into a shoot-out that killed at least five of their fighters,” said one activist in the area who did not want to be named. “You cannot reason with al-Qaeda. You say no, and they shoot.”

Fighters from another FSA brigade in Aleppo, Syria’s largest city, about 20 miles south of Azaz, were sent to try to broker a truce. “Reinforcements from the Tawheed Brigade were sent to impose a ceasefire on the two sides,” said a spokesman. “There is still no ceasefire yet… Negotiations are under way.”

The relationship between ISIL – many of whose fighters are battle-hardened veterans of jihad in Iraq and Afghanistan – and other rebel factions in northern Syria has been rancorous for more than a year. Many of the original rebels against the Assad regime resent the presence of foreign jihadists in Syria, and disagree with al-Qaeda’s aim of transforming the country into an Islamic state.

An opposition sources said that the Free Syrian Army now regarded ISIL as “a direct threat” and were preparing to counter attack in an attempt to “finish them once and for all”.

But a spokesmen for the FSA was more cautious, and said the rebels would be too stretched to fight on two fronts.

“We are having meetings to try to understand why ISIL want to kill us. They are trying to attack our revolution, to kill the dream of liberty just like the Syrian regime is,” said Louay al-Mokdad. “We don’t enough resources to attack them, but at the same time we have to protect our people.”

Al-Qaeda had been attempting to avoid repeating the mistakes it made during the Iraq war, where its efforts to impose a hard-line interpretation of Islam on the country’s Sunni population prompted a backlash. “Sahwat” or “Awakening Councils” were established to fight against them.

In Syria, ISIL and Jabhat al-Nusra, another al-Qaeda affiliated branch had focused on humanitarian programmes in rebel-held parts of the country, trying to win the population over by supplying people with bread, gas and electricity.

But in recent months, local residents have said, the group has been overplaying its hand. Hardcore foreign jihadists who have flooded into Syria have not shown the same patience as the home-grown Islamists, imposing strict Sharia religious law on rebel areas.

There have been grim accounts of beheadings and people shot dead for minor infractions of the jihadists’ decrees.

“It’s terrible. I wanted to raise the Syrian opposition flag outside my coffee shop but my family stopped me because they fear I will be killed by al-Qaeda,” said one resident of Aleppo. “Only their black flag is allowed now.”

ISIL appears also to have launched a campaign to assassinate senior rebel commanders sympathetic to the West. Three rebel leaders were gunned down in the rebel held parts of Latakia province, three senior figures of the large Islamist rebel brigade Ahrar al-Sham were killed, and the group has voiced death threats against Sheikh Abu Salah, an FSA personality in Idlib province.

The extremist group openly declared war on two mainstream rebel groups last week in what it labelled operation “cleansing evil”.

As a result, a resident of Idlib province told the Daily Telegraph, the FSA had decided to hit back. “There was meeting of military commanders in northern Idlib, and they declared that ISIS has to give up control of all the area along the border with Turkey.

“If they don’t leave willingly, the FSA will make them leave by force. All the FSA commanders are on high .alert, expecting clashes this week.”

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

افزوده برای مطالات بیشتر

۲۲ سپتامبرنهارنت لبنان

Qaida-Affiliated Groups Clash in Syria as Suicide Bomb Hits

.Police Post

 

by Naharnet Newsdesk ۲ hours ago

W460

Members of two al-Qaida-affiliated rebel groups have clashed in Syria’s northeastern Hasakeh province, with one group seizing the local headquarters of the other, a Syrian NGO said on Sunday.

Fighters from the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS), an Iraqi al-Qaida branch that has expanded into Syria, attacked the headquarters of al-Nusra Front in Shadadi, the Syrian Observatory for Human Rights said.

“ISIS fighters on Saturday attacked the Nusra Front regional headquarters in Shadadi, taking control of the headquarters and seizing weapons and oil production equipment,” the group said.

The two sides clashed, but the Observatory said al-Nusra had relatively few fighters at the headquarters because they are currently battling Kurdish forces elsewhere in the region.

Al-Nusra Front has pledged allegiance to al-Qaida chief Ayman al-Zawahiri, but its leader rejected an ISIS merger bid.

The two groups have fought alongside each other, however, and it was unclear whether the clashes were caused by a local dispute or a sign of broader tensions.

Elsewhere, ISIS fighters have clashed with members of more moderate brigades belonging to the Free Syrian Army.

ISIS and al-Nusra share a similar ideology, and some of the latter’s fighters joined ISIS when it expanded into Syria.

Elsewhere, an ISIS fighter blew himself up in a car bomb that targeted a police post outside the capital Damascus, the Observatory said.

The attack, on the main road between Damascus and Homs, wounded several people but only the bomber was reported killed, the Observatory said.

State news agency SANA said the bomber was killed by army gunfire and that the car exploded before reaching its target.

Nearby, state media said Syrian troops had advanced in the northern Damascus district of Barzeh, where the army has been battling rebels for months.

The Observatory reported at least two regime air raids on the neighborhood, but there was no immediate information on casualties.

 

 

 

 

No Comments