بیداری اسلامی در تونس به کابوس انجامید!

Share Button

پس از قریب دو سال نتش و کشاکش بین نیروهای سکولار تونس و اسلامگرایان تمامیت خواه و شریعتگرا به رهبری “النهضت” یا اخوان المسلمین این کشور، سرانجام النهضت تن به نوشیدن جام زهبر کنار رفتن و آماده شدن برای تقسیم قدرت شد. تنها جیزی که میتوان در این زمینه گفت اینست که اگر النهضت بعدها هم به همین صورت خردمندی و واقع بینی بخرج دهد میتواند جنبش اخوان المسلمین را از ورشکستی قطعی در کشوری که از همه کشور های اسلامی غیر اسلامی تر بود نجات دهد.

 در مقایسه با مصر میتوان گفت که آنچه را که در آن کشور ارتش مصر با ، نخست التیماتوم و سپس عزل محمد مرسی انجام داد، در تونس فدراسیون نیرومند اتحادیه کارگری کشور با تهدید به اعتصاب سراسری بدان رسید چون ارتش تونس ضعیفتر و غیر سیاسی تر از آنست که اراده ساقط کردن  دولت و قدرت انجام انرا داشته باشد. ولی از این نکته مهمتر،  این  استکه  بدانیم این فدراسیون اتحادیه های کارگری،  نه در یکسااله پس از انقلاب بهاری  دراتونس بلکه از زمان حکومت غربگرای حبیب بورقیبه و سلف آن همین زین العابدین بن علی پایه ریزی شده بوده است. پایه ریزی ای که مشابه آنرا، هم ما در زمان انقلاب اسلامی و پیش از آن داشتیم ولی شبکه سندیکایی  ساخته شده در زمان شاه که برغم خمودگی سیاسی اش به لحاظ ساختاری مدرن بود میتوانس بر آسانی مانند همین شبکه سندیکایی تونس به یک ارگان پر قدرت سندیکایی مبدل شود که ترمز ی برای سلطه استبداد دینی گردد ولی آن شبکه سندیکایی توسط اسلامگرایان چپ و راست از یکسو و چپ کمونیتی  از سوی دیگربا عنوان و انگیزه شورا وانجمن سازی بجای آن منهدم شد تا امروز که جای خود را به “.. خانه” کارگر ـ ی داده است که وظیفه عمده اشد ترتیب دادن مراسم عبادی و مذهبی است.

تن دادن النهضت به انحلال دولت و مجلس موسسان و آماده شدنش برای تشکیل یک کابینه بیطرف و غیر وابسته، را میتوان خاموش شدن آخرین فانوس آن چراغانی ای دانست که مقام معظم رهبری ما از آن بعنوان بیداری اسلامی نام برده و هنوز هم! میبرند.

خاموش شدن این فانوس را میتوان بعنوان درخشان تر شدن ستاره سکولاریسم  دموکراتیک در منطقه دانست که تشعشعات آن در منطقه هم چنان پرتو اکنی خواهد کرد.  

لازم بیادآوری ایست که کابینه ائتلافی اسلامیستی النهضت  تا کنون به کمک عصای دو جریان بنیاداً چپ سنتی  تونس بر سر کار مانده  و اکثریت پارلمانی یافته بود! دو جریانی که تقریباً در تمام کشورهای منطقه وجود دارند و هم اکنون در سوریه هم در کنار اسد برای نجات آن در تلاشند.

اهرام آنلاین

۲۸ سپتامبر ۷ مهر

اسلامیست های حاکم در تونس تن به کنار رفتن دادند

Ghannouchi, head of the Ennahda party, raises his finger after casting his vote in Tunis

Rached Ghannouchi, the head of the moderate Islamist Ennahda party, raises his ink-stained finger after casting his vote at a polling station in Tunis (Photo: Reuters)

پس از مذاکراتی که از هفته قبل بین دولتِ تحت رهبری اسلامیستهای تونس با اپوزیسیون سکولار(تونس) انجام شد، دولت اسلامیست حاکم پذیرفت که استعفأ داده و جای خود را به یک کابینه موقت که انتخابات جدیدی را برگزار خواهد کرد بسپارد.

بنا به اظهار نظر یکی ازبلند پایگان حزب حاکم، این مذاکرات معطوف به پایان دادن بحرانی بود که چندین هفته است گریبان دولت ائتلافی اسلامیستی و جریانهای سکولار را گرفته و خطر توقف و پس زدن گذار به دموکراسی را در این کشور شمالی آفریقا بوجود آورده بوده است.

 سه هفته میانجیگری فدراسیون نیرومند اتحادیه های کارگری ( UGTT) بین اپوزیسیون و حرب حاکم النهضت (اخوان المسلمین تونس. ح ت) نتیجه داده و به رضایت ائتلاف حاکم به کنار رفتن منجر گردید. طبق توافق انجام شده استعفای دولت راه را برای تشکیل یک کابینه بیطرف و غیر حزبی  که تاریخ انتخابات (هم مجلس تدوین قانون اساسی و هم ریاست جمهوری. ح ت) جدید را تعین میکند، هموار خواهد کرد.

 لطفی زیتون، یکی از رهبران النهضت: ” گفت که النهضت طرح استفای دولت و برگزاری انتخابات را برای برون رفت کشور از بحران پذیرفته و مذاکرات بین طرفین، از دوشنبه یا سه شنبه آینده برای اجرای آن مجددا از سر گرفته میشود. یک منبع دیگر نیز از موافقت النهضت  با انحلال دولت خبر داده است.

از زمان سرنگونی دیکتاتور تونس، زین العابدین بن علی در ۲۰۱۱ ، بدنبال اعتراضات خیابانی علیه فرمانروایی او، تونس درجبهه های مختلف با  با  سلطه اسلامگرایان در گیر پیکار است.

اپوزیسیون ؛ النهضت را متهم میکند میخواهد موازین اسلامی خود  را به یکی از سکولارترین مللِ جهان اسلام تحمیل کند.

با این وجود  مرحله گذار در  تونس در مقایسه با مصر که در آنجا ارتش رئیس جمهور را برکنار کرد و در لیبی که در آنجا  حکومت مرکزی همچنان میکوشید تا گروههای مسلح رقیب را تحت کنترول در آورد، تا کنون بطور کلی مسالمت آمیز بوده است.

بحران تونس در ماه ژولای با کشته شدن یکی از رهبران اپوزیسیون  توسط اسلامیستها به قتل رسید آغاز شد که منجر به خیابان آمدن اپوزیسیون علیه دولت النهضت که خواهان برکناری دولت آن بودند گردید.

پایان گزراش خبری اهرام ان لاین
شنبه ۲۸ سپتامبر

***************************************************************************

Government Reportedly Agrees to Resign After Talks Begin

 

Rached Ghannouchi, January 2012. Image credit: Tunisia Live

28 September 2013 11:49 am | Tristan Dreisbach | 0

Rached Ghannouchi, January 2012. Image credit: Tunisia Live

The Tunisian government has reportedly agreed to begin direct talks with opposition parties in the coming days and will announce its commitment to resign, according to reports from several media outlets.

Radio station Mosaique FM reported late Friday that several leaders of the governing Ennahdha party, including party head Rached Ghannouchi, affirmed that the talks would begin this coming week.

“The dialogue will start on Monday or Tuesday,” Ennahdha representative Lotfi Zitoun told Reuters. “Ennahdha has accepted the plan without conditions to get the country out of the political crisis.”

The government will formally announce its commitment to resign when talks begin, according to Mosaique.

It is currently unclear whether the ruling coalition has accepted in full the roadmap proposal for dialogue advanced by the country’s largest labor union and three other civil society groups. Ennahdha had previously stated that it accepted the initiative in principle, but the union had demanded that it accepted the details of the plan.

The union’s roadmap includes a three-week deadline for the government’s resignation after direct talks begin.

Tunisia has been locked in a political stalemate since the assassination opposition politician Mohamed Brahmi on July 25

– See more at: http://www.tunisia-live.net/2013/09/28/government-reportedly-agrees-to-resign-after-talks-begin/#sthash.s9srEpB5.dpuf

No Comments