اپوزیسیون سودان متحد میشود

Share Button

سقوط رژیم اسلامی عمر البشیر یک نمونه دیگر از رژیمهایی است که با دین و بنام دین به قدرت رسیدند و فقط فاجعه آفریدند و پس از اعلام دیروز کناره گیری دولت النهضت در تونس و سقوط اخوان در مصر،. سقوط حکومت اسلامی عمر البشیر پیروزی بزرگ دیگری برای دمکراسی در منطقه است و نه تنها بخاطر تغیرات سیاسی مستقیم بلکه مضمون دیسکورسیو آن که صد ها بار مهمتر از دست آورد سیاسی آنست.

Mideast Sudan

 

 مردم در مراسم تدفین صلاح سانحوری که۳ روز پیش توسط نیروهای رژیم کشته شد، شعارهایی علیه رژیم میدهند، 

روزنامه سودان تریببون، دیروز در گزارشی خبری از متحد شدن اپوزیسیون سودان  برای سرنگونی رژیم عمر البشیر خبر داد.  نیروهای پیوسته به این ائتلاف که خود را: “نیروهای هماهنگ برای تغیر در سودان” نامگذاری کرده است و تشکیل خود را طی بیانیه ایی اعلام کرد از احزاب و جزیانهای ذیل تشکیل میگردد:   اپوزیسیونی درونی حزب حاکم کنگره ملی، اتحادیه پزشکان، حقوقدانان، دانشگاهیان خارطوم، معلمان  و NGO ها.

در حرکتی دیگر که گزارش آن در اهرام آن لاین آمده است تعدادی از اعضای ناراضی خود حزب حاکم و از جمله تعدادی از ژنرالهای بازنشسته و دولتمردان گذشته طی نامه ایی سرکوب خشن تظاهرات کنندگان روزهای اخیر را نقض غرض از استقرار حکومت اسلامی و تخطی از احکام اسلامی دانسته اند که منظور نخست از استقرار حکومت اسلامی در کشور بوده است.

در همین حال حزب کنگره مردم ( یک حزب اسلامی به رهبری حسن ترابی رهبر اسلامی معروف)، از پیوستن به این ائتلاف به بهانه اینکه اجرای شرع  و اسلام در دستور کارشان نیست خود داری کرد. 

یک حزب تند روی اسلامی بنیاد گرا هم از دولت عمر البشیر خواست که برنامه ریاضت اقتصادی خود را لغو کند.

قریب ۸ روز است که بدنبال برنامه ریاضت اقتصادی که به دو برابر شدن قیمت سوخت منجر شده است موج تطاهرات  بخشهای زیادی از کشور را فرا گرفته است  که به کشته شدن حدود ۲۰۰ نفر تا کنون منجر گردیده است. همه نشانه ها حکایت است نیرومند تر شدن جنبش اعتراضی است. ولی از سوی دیگر عمر البشیر که خود فرماندهی ارتش را نیز بعهده دارد و از طرف دادگاه بین المللی بخاطر جنایت علیه بشریت تحت تعقیب می باشد، بعید است به آسانی تن به تسلیم شدن بدهد. بسیاری از سران دولت و ارتش نیر در جنایات بزرگی شرکت داشته اند که آینده آنها را برایشان تیره نشان میدهد. لذا باید متأسفانه شاهد تشدید خشونت رژیم علیه جنبش مردم بود. 

جریان  ( حزب کنگره مردم)حسن الترابی هم دیر یا زود زیر فشار درون و بیرون، مانند اخوان المسلمین مصر که چند هفته بعد به جنبش اعتراضی مردم پیوست، به جنبش خواهد پیوست وگرنه محو خواهد شد. 

سقوط رژیم اسلامی عمر البشیر بمعنای یک نمونه دیگر از رژیمهایی است که با دین و بنام دین به قدرت رسیدند و فقط فاجعه آفریدند و پس از اعلام دیروز کناره گیری دولت النهضت در تونس و سقوط اخوان در مصر،. سقوط حکومت اسلامی عمر البشیر پیروزی بزرگ دیگری برای دمکراسی در منطقه است و نه تنها بخاطر تغیرات سیاسی مستقیم آن بلکه  بخاطرمضمون دیسکورسیو آن که صد ها بار مهمتر از دست آورد سیاسی آنست

سودان تایمز

۲۸ سپتامبر

Opposition and civil groups to coordinate action to overthrow Bashir’s

regime


September 28, 2013 (KHARTOUM) – Five days after the start of anti-austerity protests in Sudan, opposition forces, youth organisations and trade unions announced the formation of a joint body to coordinate their peaceful activities to bring down the government of president Omer Al-Bashir.

The Coordination of Sudanese Change Forces, according to a communiqué released in Khartoum on Saturday includes the opposition parties members of National Consensus Forces, trade unions of doctors, teachers, democratic lawyers, Khartoum University and the Alliance of Civil Society Organisations.

The communiqué demanded the regime to dissolve its executive and legislative bodies and to hand over the power to a transitional and inclusive government to administrate the country during an interim period.

The signatories said the death toll during the past five days reached 116 victims, adding that this bloody crackdown is consistent with the regime’s repressive policy practiced in Darfur, Blue Nile and Nuba Mountains, but also eastern and northern parts of the country since 1989.

The coordination further demanded to stop the armed conflicts in the different regions, and to lay out the basis of sustainable peace through a comprehensive reconciliation process addressing the root causes of the Sudanese crisis.

The opposition political parties demand since last year to form a national government and a transitional parliament to govern the country during an interim period where an inclusive conference is held to settle the regional conflicts and to agree on principles of a democratic government.

The government of president Omer Al-Bashir failed since the secession of South Sudan in July 2011 to hold a national conference to prepare a new constitution, as the opposition forces say no democratic regime can be founded under the rule of the National Congress Party which controls all the country’s institutions.

The Popular Congress Party of Hassan Al-Turabi disagrees with the other opposition forces on the role of religion in politics as its leader insists that an Islamic constitution should be adopted after the fall of the current regime.

A group of hard-line Islamists existing in parallel to the state’s official clerical authority called the Legitimate League of [Muslim] Clerics and Preachers in Sudan on Saturday issued a statement urging the government to remove the recent austerity measures.

The group of the rigorist Muslim scholars also called to form a new government excluding all those who reject the rule of the Islamic legislation.

(ST)

 

No Comments