ایران از شرکتهای نفتی تقاضای سرمایه گذاری میکند

Share Button

برگردان از روزنامه اقتصادی« اقتصاد روز نروژ» سه شنبه ۲۰ ژولای

چند هفته پس از  تصمیم شورای امنیت برای تحریم های تازه، ایران از شرکت های نفتی دنیا  برای سرمایه گذاری جدید در نفت و گاز به ایران دعوت میشوند. 
محمد حسین موسوی زاده، مشاور شرکت نفت و گاز  نفت پارس میگوید: ما به شرکت های بین المللی خوش آمد می گوئیم، چه شرقی و چه غربی.  صنایع نفت ما نباید از همکاری محروم شوند. شرکت نفت پارس مسئول توسعه تعدادی  از میدان های نفتی در خلیج فارس است.

بسیاری یا ایران را ترک کرده اند یا برای ترک ایران تدارک میبینند. ولی به نظر موسوی زاده،  تحریم ها تأثیر چندانی ندارد چونکه شرت های خارجی حق امتیاز بهربرداری خود را به به شرکت های محلی که میتوانند واگذار کرده اند.

No Comments