حمایت گروهی از سلفیستها از قانون اساسی مصر

Share Button
از کامنت من: .. اسلام ناب آمریکایی در حال چیره شدن بر اسلام ناب محمدی آیت الله خمینی و اسلام روسی و اسلامِ مالی اقتصادی مقام عظما  است. این اسلام، هم از سابقه واعتبار معنوی و دینی بیشتری برخوردار است و هم حمایت بین المللی دارد و هم آلودگیهای پاک نشدنی آن اسلام های دیگر را ندارد. و مردم ممالک اسلامی، بی شک بازگشت این اسلام را به سریر مردمی گذشته اش خوش آمد میگویند…
المصری الیوم (قاهره)
یاسر بورهامی، نایب رهبر گروه”دعوة  سلفی” گفت که تمام اعضای این گروه  بالاجماع موافقت کرده اند تا به قانون اساسی رأی دهند و شهروندان مصری را تشویق کرد تا در رفراندم ماه ژانویه شرکت کنند.

بورهامی در یک سخنرانی در پنجشنبه گذشته، ضمن  این استدلال که گروه او بهتر از اخوان المسلیمن  میباشد گفت: “ما در خیابانها اعتبار داریم.”  او گفت که نگران است مبادا اخوان المسلمین کوشش کند تا در روند رفراندم اخلال ایجاد نماید.

بورهامی همچنین هشدار داد که پنج سناریوی احتمالی برای کار شکنی در قانون اساسی وجود دارد: ” دخالت خارجی ، انشقاق در نیروهای مسلح، فروپاشی اقتصادی تا مردم دنبال یک لقمه نان بدوند، کمبود سوخت و جنگ داخلی.”
او افزود:”در درجه اول  قبل از شروع ماراتون، ما نیازمند متوقف کردن خونریزی هستیم.”

پایان خبر

**************************

و اما کمیکو پولیتیکال کامنت من:

اولا با توجه به عرض و طول ریش این مجتهد سلفی و قطر دایره جای مهرِ نماز بر پیشانی ایشان؛ با عطف به تجارب من از اوایل انقلاب اسلامی خودمان، در من تردیدی نمی ماند که این مجتهد سلفیست نه تنها از محمد مُرسیِ کراوتی هزار بار مسلمانتراست بلکه از تمام رهبران  اخوان  المسلمین هم مسامانتر و روحانی تر می باشد.

دوما چون این شخص بنام دین، دعوت به خشونت گریزی  و مداراگری میکند و اگر اسلام دینی خشونت گریز و واقعا  رحمانی است، پس این گروه سلفیست و این رهبر آن؛ از آن سازمان توطئه چین تروریستی و آدم کُش  اخوان به اسلام نزدیکتر است.

سوما با توجه به اینکه عمده ترین گروههای سلفیست مصری در انقلاب دوم مصر، یعنی قیام ۳۰ میلیونی مردم بر علیه اسلامگرایان تحت رهبری اخوان المسلمین، در ژوئن گذشته شرکت کردند و شرکت آنها در نشستی که توسط ژنرال السیسی برای صدور بیانیه نیروهای مسلح دایر بر عزل  محمدمرسی برگزار گردید، و با توجه به بمب انفجاری اَبَرفسادِ  اخیردر درون حزب اسلامگرای “عدالت و توسعه” و دولت طیب اردوغان در ترکیه که همچنان در حال ترکش اندازی است و همین امروز هم قرار بازداشت دهها نفر دیگر در همین رابطه در آنجا صادر گردید، و با توجه به تشکیل “جبهه اسلامی” در سوریه که مخالف القاعده و جبهة النصرة و دولت امارات عراق و شامات است و همین امروز یکی از رهبران آن گفت که احتمال برخورد نظامی در آینده بین این جبهه و نیروهای القاعده وجود دارد؛ من به نتیجه رسیده ام که:

اسلام ناب آمریکایی در حال چیره شدن بر اسلام ناب محمدی آیت الله خمینی و اسلام روسی و اسلامِ مالی اقتصادی مقام عظما  است. این اسلام، هم از سابقه واعتبار معنوی و دینی بیشتری برخوردار است و هم حمایت بین المللی دارد و هم آلودگیهای پاک نشدنی آن اسلام های دیگر را ندارد. و مردم ممالک اسلامی، بی شک بازگشت این اسلام را به سریر مردمی گذشته اش خوش آمد میگویند.

پایان خبر

**************************************************************

آرشیو برای رفراندم

جبهه سلفی رفراندم قانون اساسی را بایکوت کرد

Salafist Front to boycott constitutional referendum

Conservative group argues that amended constitution is illegitimate
Ahram Online, Saturday 21 Dec 2013
salafist

The Salafist Front has announced that it will boycott the national referendum on the draft constitution due next month — a move that puts it at odds with the Salafist Call and its political arm, the Nour Party. 

One of the largest Salafist associations in the Middle East, the front released a statement on Saturday saying that the amendments made to the national charter by the outgoing 50-member committee do not express the will of all Egyptians.

It also said that all political arrangements that followed the ouster of former Islamist president Mohamed Morsi are “illegitimate and punishable.”

The Salafist Call, another leading Salafist group, has taken the opposite stance. The group and its Nour Party have publically called for a yes vote in the January referendum on the charter.

Many non-Islamist political groups argued that the 2012 constitution was not representative of all layers of Egyptian society and limited many freedoms. The constitution was suspended in July when Islamist president Mohamed Morsi was ousted from power.

 

 

حزب سوسیال دموکرات مصر به رفراندم آری میگوید

Egyptian Social Democratic Party will vote ‘Yes’ in constitution referendum
Lead liberal party will vote yes to the constitution, despite reservations on some articles and the late intervention of the military on select wording
Ahram Online, Sunday 22 Dec 2013
picture

Mohamed Abou El-Ghar (front), head of Egyptian Social Democratic Party, gestures before a vote at the Shura Council in Cairo December 1, 2013 (Photo: Reuters)

 

The Egyptian Social Democratic Party’s high council decided Saturday to give its approval for the draft constitution after an internal vote where 75 percent of members agreed on a Yes vote.High council members agreed on writing a petition on articles in the draft constitution they don’t approve of. These include provisions allowing for military trails of civilians, among others. The petition will also demand that the new protest law be altered.

The controversial new protest law requires protest organisers to inform authorities three days in advance of staging demonstrations, and imposes heavy jail terms and fines on individials who break the law. Activists Alaa Abdel-Fattah, Ahmed Maher, Ahmed Douma and Mohamed Adel are currently detained and face trial on charges of violating the law.

The party is scheduled to hold a press conference Sunday to announce that it will vote for the constitution. The press conference will also shed light on the circumstances surrounding the voting of the 50-Member Committee tasked with amending the 2012 Constitution.

Mohamed Abu-Ghar, head of the party and a member of the constitution drafting committee, said in a TV interview last week that the wording of the text was changed after the committee had approved the final draft.

In the interview, Abul-Ghar said the issue was brought to his attention two days after the final vote, when the Supreme Council of the Armed Forces invited the panel to dinner, distributing a “neater” version of the constitution that was to be submitted to the interim president and that also included the expression “civilian government” instead of “civilian rule.”

“We were almost leaving, so no one opened the draft except Bishop Antonious [who] made a fuss about it, and we were all shocked,” Abul-Ghar said, explaining that committee head Amr Moussa brushed off their concerns, but they still “left unhappy with what happened.”

Abul-Ghar was invited to report the issue and make it public.

“But honestly, the majority of us did not want to make a fuss out of it,” he said. “So as not to affect the positive voting on the constitution.”

A national referendum on the constitution is scheduled for 14-15 January.

 

Salafi leader urges citizens to approve new constitution

Yasser Borhamy, vice president of the Salafi Daawa, said that all members of his group have unanimously agreed to vote for the constitution and encourage citizens to participate in the January referendum.
At a lecture on Thursday, Borhamy argued the Salafi Daawa is better than the Muslim Brotherhood. “We have credibility in the street,” he said. He also warned that the MB will try to disrupt the referendum.
Borhamy also warned of four possible scenarios in case the constitution is rejected. “Foreign intervention, division of the armed forces, economic collapse where people would fight for a loaf of bread not diesel fuel, and civil war,” he said.
“We did not get everything we wanted in the draft constitution, but we got most of it,” he said “We need to stop bleeding first before we can run a marathon.
Edited translation from Al-Masry Al-Youm
 

No Comments