فائزه هاشمی: دولت نشان دهد که اجرای قانون اساسی و حقوق ملت برایش در اولویت است

Share Button

واکنش فائزه هاشمی به پنج شنبه سیاه اوین: دولت حداقل موضع خود را مشخص کند

کلمه:

شنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۳
چکیده :انتظار از دولت است که اگر در این زمینه کاری از دستش بر نمی آید، که می دانیم برنمی آید، حداقل تلاش جدی درجهت روشن شدن واقعیت ها و مشخص نمودن موضع خود داشته باشد تا حتی الامکاننسبت به ادای وظیفه خود از جمله اجرای قانون اساسی در این زمینه اقدامی کرده باشد و افکار عمومی بداند که دولت نسبت به اجرای حقوق ملت، فصل سوم قانون اساسی، همت دارد و از اولویت های اوست….

فائزه هاشمی، فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی در یادداشتی کوتاه با اشاره به یورش خونین پنج شنبه گذشته به بند ۳۵۰ زندان اوین، از دولت خواسته که درجهت روشن شدن واقعیت ها تلاش کند تا نسبت به ادای وظیفه خود از جمله اجرای قانون اساسی در این زمینه و تنویر افکار عمومی اقدامی کرده باشد.

متن این یادداشت که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

زندانی های بی پناه و بی دفاع در بند ٣۵٠ زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، رییس سازمان زندانها این خبر را از اساس دروغ می داند. در تناقض با این اظهار نظر، وزیر دادگستری می گوید جراحت های مختصری بوده است. بیش از ۷۰ زندانی به طور دقیق با ذکر نام و نوع و میزان آسیب دیدگی شهادت می دهند که این برخورد وحشیانه صورت گرفته است و تعدادی از نمایندگان مجلس تفاضای تحقیق و تفحص داده اند.

تکلیف اصولگراها، البته اصولگراهای افراطی که بخش عمده حاکمیت در اختیار آنهاست، معلوم است و انتظاری از آنها نیست، زیرا متاسفانه افراطی گری سبب کور و کر شدن افراد شده و چنان تعصبی ایجاد کرده که به راحتی و بر خلاف دین و اخلاق و انسانیت و منطق و قانون حقایق را منکر می شوند و یا وارونه جلوه می دهند و از هر باطلی حمایت می کنند و در مقابل هر حقی می ایستند.

ولی انتظار از دولت است که اگر در این زمینه کاری از دستش بر نمی آید، که می دانیم برنمی آید، حداقل تلاش جدی درجهت روشن شدن واقعیت ها و مشخص نمودن موضع خود داشته باشد تا حتی الامکاننسبت به ادای وظیفه خود از جمله اجرای قانون اساسی در این زمینه اقدامی کرده باشد و افکار عمومی بداند که دولت نسبت به اجرای حقوق ملت، فصل سوم قانون اساسی، همت دارد و از اولویت های اوست.

 

No Comments