شکست پوتینیسم در انتخابات اوکرائین

Share Button

با قضاوت از میزان استقبال مردم از انتخابات امروز اوکرائین تا ظهر، شواهد زیادتری بچشم میخورد که  که اوکرائین بسوی یک مشارکت انتخاباتی بیسابقه پیش میرود.  OPORA  ارگان نظارت  بر انتخابات اعلام کرد که تا ظهر امروز ۲۵% در انتخابات شرکت کرده اند که تبعاً کمترین میزان شرکت کننده در در مناطق جنوبی و شرقی کشور است که در آنجا جدایی طلبان طرفدار روسیه بنوعی مسلطند ولی در همان منطقه هم میزان شرکت کننده ۲۲% بوده است.

باید توجه داشت در این مناطق در شرایطی همین ۲۲%  ددر انتخابات شرکت کرده اند که مردم آنجا زیر تهدید نیروهای شبه نظامی و افراطی طرفدرا روسیه هستند که در آنجا جو وحشت ایجاد کرده اند همین امروز قریب ۲ هزار نفر از هوارداران جدایی طلب و طرفدران روسیه بسوی خانه “رینات آخماتوف”، سرمایه دار بزرگ طرفدار حکومت مرکزی باد شعار های “اخماتوف خائن به مردم”  است حرکت کردند. 

با توجه به اینکه کریمه از که هنوز بلحاظ آماری بخشی از کشور چند میلیون واجد شرایط  رأی دارد که عملاً  نمیتوانند رأی بدهند، میزان ۲۵% شکرت بمقیاس سراسری ، تا هم اکنون یک شکست خُرد کننده برای کرملین و جدایی طلبان جنوب و شرق اوکرائین است.

طبق آخرین گزارش تا ساعت ۳ بعد از ظهر قریب ۴۰% از واجدین شرایط رأی خود را به صندوقها ریخته اند. در شهر دونتسک که ۲۲ حوزه رأی گیری دارد تنها حوزه ایی که فعال بوده و تعداد آرای اخذ شده را گزارش کرده است ، در آن ۹٫۱۱% از مردم شرکت داشته اند. 

تظاهرات خودجوش بسوی خانه مسکونی میلیاردر معروف اوکرائین که طی بیانیه ای قاطعانه از حکومت مرکزی و انتخابات دفاع کرده بود

Part of a group of some 2,000 people, including armed Kremlin-backed gunmen, march towards billionaire Rinat Akhmetov’s house in Donetsk. Akhmetov has recently forcefully come out against the separatist movement in the Donbas, which includes Donetsk andLuhansk oblasts. The crowd chanted “Akhmetov is an enemy of the people.”

و اینهم پایان تظاهرات خود جوش که به محاصره خانه قینات آخماتوف منتهی شد

 

 

OPORA shows 25 percent national turnout by noon on May 25

2:32 p.m

 More evidence emerged that Ukraine may be heading for a record voter turnout in the May 25 presidential election.OPORA, the election watchdog, says that 25 percent of voters turned out by noon, with the lowest turnout naturally in the separatist-infiltrated eastern regions. But that quarter of the nation still had 22 percent turnout, OPORA said.

ب

No Comments