صادق زیبا کلام: هشدار به احمدی نژاد

Share Button

 این تحلیلگر مسائل سیاسی اما معتقد است که ارسال این پیام ها به احمدی نژاد برای عدم حضور در صحنه سیاست نه تنها او را به سکوت و عقب نشینی وا نمی دارد بلکه ممکن است او را تحریک کند که جدی‌تر از قبل خود را در وسط صحنه سیاست بکشاند.
وی با بیان اینکه احمدی‌نژاد در رفتارهای سیاسی درست مقابل هاشمی رفسنجانی است گفت: در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد تا قهر کند و با پشت کردن به نظام از صحنه سیاسی دور شود. اما دیدم که هاشمی نه تنها قهر نکرد و به نظام پشت نکرد بلکه ماند و به یک بازیگر موثر در انتخابات تبدیل شد.
زیباکلام در خاتمه گفت: من معتقدم که اگر مشابه این رفتار با احمدی نژاد می شد یقینا او همان رویکردی که هاشمی پیش گرفته بود را پیش نمی گرفت و سکوت نمی کرد و بر پایه همین سابقه ای که از احمدی نژاد سراغ داریم، معتقدم که پیام های اینچنین روی او اثر گذار نیست و او اگر تصمیمی برای بازگشت به صحنه قدرت گرفته باشد تا انتها پای این تصمیم می ماند حتی به قیمت بر هم زدن میز بازی.

 صادق  زیبا کلام در گفتگو با سایت فرارو: هشدار به احمدی نژاد

د

پرونده “م.ر” عضو ارشد دولت احمدی نژاد و از متهمان پرونده فساد مالی به جریان افتاد. بهمن شریف زاده، رییس ستاد انتخاباتی “زنده باد بهار” که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با هدف حمایت از اسفندیار رحیم مشایی تشکیل شده بود هفته گذشته بازداشت شد. دیروز هم حکم بازداشت عبدالرضا داوری صادر شد.
به گفته صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیل گر مسائل سیاسی این اقدامات با هدف ارسال پیامی ویژه صورت گرفته است.
زیباکلام در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه با وجود تلاش برای واقع بینی در این رابطه سخت است که آدم دچار توهم توطئه نشود گفت: به جریان افتادن پرونده رحیمی، بازداشت شریف زاده و داوری یک علامتی و هشداری است به احمدی نژاد که شما تمام شده هستید و نباید به عرصه سیاست بازگردید.
وی افزود: این پیام از سوی جریاناتی در حال انتقال به احمدی نژاد است که تو نباید نه انتخابات ریاست جمهوری سه سال آینده فکر کنی و نه انتخابات مجلس سال آینده. جای تو در همان دانشگاه علم صنعت خوب است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در انتقال این پیام اصولگریان نقش ویژه ای دارند گفت: فعالیت های احمدی نژاد به زیان اصولگریان است. به هر حال احمدی نژاد بلاهای زیادی را سر اصولگرایان آورده است.
زیباکلام افزود: نمی توان به سادگی فراموش کرد که اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ چطور قرص و محکم از احمدی نژاد حمایت کردند و یا در انتخابات سال ۸۸ چه استوار پشت او ایستادند. بنابراین اگر بخواهم اصطلاح حسابداری به کار ببریم احمدی نژاد بیش از آنکه برای اصولگرایان دارایی محسوب شود، بدهی است.
وی تصریح کرد: به غیر از آن احمدی نژاد در حال حاضر مصیبت های دیگری هم برای اصولگرایان دارد و آن ایجاد انشقاق و دودستگی است، یک دسته اصولگریان طرفدار حضور احمدی نژاد و دسته دیگر مخالفان حضور او هستند. به هر حال از هم اکنون این صف بندی قابل مشاهده است.
به گفته او بر این اساس اصولگریان برای آنکه این دو دستگی در اردوگاهشان ایجاد نشود به دلیل مضرات احمدی نژاد برای آنها، عطای پشتوانه و بدنه اجتماعی احمدی نژاد را هم به لقایش می بخشند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی اما معتقد است که ارسال این پیام ها به احمدی نژاد برای عدم حضور در صحنه سیاست نه تنها او را به سکوت و عقب نشینی وا نمی دارد بلکه ممکن است او را تحریک کند که جدی‌تر از قبل خود را در وسط صحنه سیاست بکشاند.
وی با بیان اینکه احمدی‌نژاد در رفتارهای سیاسی درست مقابل هاشمی رفسنجانی است گفت: در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد تا قهر کند و با پشت کردن به نظام از صحنه سیاسی دور شود. اما دیدم که هاشمی نه تنها قهر نکرد و به نظام پشت نکرد بلکه ماند و به یک بازیگر موثر در انتخابات تبدیل شد.
زیباکلام در خاتمه گفت: من معتقدم که اگر مشابه این رفتار با احمدی نژاد می شد یقینا او همان رویکردی که هاشمی پیش گرفته بود را پیش نمی گرفت و سکوت نمی کرد و بر پایه همین سابقه ای که از احمدی نژاد سراغ داریم، معتقدم که پیام های اینچنین روی او اثر گذار نیست و او اگر تصمیمی برای بازگشت به صحنه قدرت گرفته باشد تا انتها پای این تصمیم می ماند حتی به قیمت بر هم زدن میز بازی.

No Comments