مسئله ساختگی خرید سوخوی روسی مالکی و خیانت بزرگ هیئت حاکمه ایران

Share Button

دیگر بر ای من تردیدی باقی نمانده است که بحث بکارگیری آن سوخوهای دست دوم بلاروسی و روسی؛ بخثی کاملاً دیس اینفرماتیو و فریب آمیز برای آن خیانت برزگ ملی رژیم است. و رژیم تنها تا این اندازه در باتلاق خیانت پیش نمیرود بلکه فراتر از آن، با بکار گیری خلبانان سپاه و خدمه هوایی سپاه و زرادخانه سپاه، بر آنست تا  هزینه عملیات این هواپیماها را برای کشتار مردم عراق را هم پرداخت کند.

سوخو

با تمام توان و امکاناتمان افشاء کنیم!

در انتخابات ۴ سال  قبل ۲۰۰۹ عراق، حزب دولت قانون(حزب شیعی الدعوة سابقِ) نوری المالکی در رقابت تنگاتنگ با حزبِ  لیست العراقیهِ ایاد علاوی، (لیبرال سکولار و مخالف نفوذ ایران در عراق)  قرار داشت. حزب نوری المالکی ۸۹ کرسی و ایاد علاوی ۹۱ کرسی از ۴۴۰ کرسی مجلس عراق را بعنوان دو حزب عمده ای که مرسوماً یکی از آنها  مسئولیت تشکیل دولت را عهده دار میشدند کسب کردند. انتظار عمومی این بود که ایاد علاوی با دو کرسی بیشتر خود بعنوان برنده اول آن انتخابات، کابینه را تشکیل دهد.

تصور اینکه زمام دولت در عراق از حزبی وابسته به ایران به حزبی مخالف ایران واگذار شود، آژیر خطر را در تمام دهلیزهای قدرت حاکم در تهران بصدا درآورد. اولین واکنشی که در رسانه های حکومتی نمایان شد، طرح مطالبه غرامت جنگی از دولت آینده بود. سایت محسن رضایی (تابناک که در آنموقع نامش بازتارب بود) و سایت فارس نیوز از نخستین طرح کنندگان مطالبه غرامت جنگی  بودند. این دو سایت و محافل پشت آنها طی این ۴ سال نخست وزیری مالکی که بهترین فرصت برای طرح قضیه بود ابداً بیاد این غرامات  که از هر حق مسلمی برای ملتمان مسلم تر  و بعلاوه در یافت آن، تعهد ما به شهدای جنگ بود، نبودند ولی با پدیدار شدن شبح نخست وزیری کسی غیر از پروکسی ایران در بغداد، بیاد غرامات جنگی فراموش شده  یا بخشیده خودافتادند.

البته طرح چنین مسائلی بطور موسمی در مملکت ما و به اقتضای منافع هیئت حاکمه نه تازگی دارد و نه تعجب انگیز است ولی آنچه هم تعجب انگیز و هم غم انگیز است بی تفاوتی منتقدین  پر مدعای رژیم است که گویا بنا ندارند بجز مسائلی که غیر مستقیم خود رژیم دروازه  میدان نقد آنها را برویشان، و تا اندازه ایی نیم باز گذارده  را مطرح و از دایره آنها فراتر روند مبادا قلب نظام را بشکنند. بهر حال پس از موفقیت رژیم در مهندسی آرای مجلس عراق از طریق رشوه های کلان به نمایندگان فاسد یا تهدید و هر وسیله دیگری، ایاد علاوی نتوانست حد نصاب آرای پارلمانی لازم را  برای نخست وزیری کسب کند و مالکی مجداً تشکیل کابینه را بعهده گرفت. این گونه بازیهای پرهزینه  پنهانی رژیم  بحساب منافع ملی در شرایطی که هیچ نقد و انتقادی  در کار نیست،تنها به مسئله غرامت جنگی ختم نمیشود.

در همین دو سه روزه اخیر؛ رسانه های دنیا خبری  را انتشار دادند که با تکذیب آنی مقامات ایرانی و عراقی روبرو شد.  این خبر حاکی از تحویل بیش یکصد فروند هواپیمای جنگی و بمب افکن عراق است که بدستور صدام، در آستانه حمله آمریکا به عراق، به ایران فرستاده شدند که تا کنون در اختیار ایران بوده اند. با بالا گرفتن شورش در عراق و فرار ارتش از مقابل شورشیان،  مالکی که  مانند همتای سوری خودش از نظر مردان و نظامیان میدانی در مضیقه است، تصمیم گرفت که همان سیاست بمباران وسیع؛ تاکتیک زمین سوخته و ویرانسازی شهره ها را درپیش گیرد. مالکی برای این منظور به هواپیما نیاز داشت و برای رژیم ایران تحویل علنی آن هواپیماها خیانتی مافوق تصور تر از آن بود که جرئت انجام آنرا بخود بدهند و همین تکذیب فوری خبر خود نشان از حساسیت مسئله حتی در درون ساختار قدرت دارد تا چه رسد به درون جامعه.

نباید ساده لوح بود و تصور کرد این تکذیبها و انکارگریها بدون هیچ زمینه و اقدام عملی  رخ داده است. مضافاً اینکه فاش کننده قضیه  بازگرداندن هواپیما های روسی عراق در ایران را، نخست رسانه های  آمریکایی افشاء کردند.

دیروز نوری از مالکی در یک مصاحبه با بخش عربی بی بی سی گفت؛ در مورد خرید هواپیما از آمریکا ما فریب آمریکایی ها را خوردیم و آنها در این زمینه دفع الوقت کردند و ما امروز ناچار شدیم و ناچار می بینیم چند فروند هواپیمای جنگنده بمب افکن دست دوم سوخوی از روسیه و  بلاروس بخریم او افزود که با وارد عمل شدن این هواپیماها  در دو سه روز آینده جذر و مد جنگ تغیر خواهد کرد و ارتش به پیروزهای بزرگی دست خواهد یافت!

هنگامی که من این سخنان هذیان آلود مالکی را  دایر بر اینکه ارتش او،  بزودی با  بکار گیری این چند فروند هواپمیایی که هنوز نه کادر پرواز و نه خدمه فنی دارند و نه ملزومات جنگی آنها به این آسانی دست یافتنی هستند، ظرف چند روز موازنه جبهه ها را (که البت جبهه ایی هم در کار نیست چون یکطرف فرار میکند و طرف دیگر هم قدم بقدم پیشروی میکند)، بهم خواهد زد، همه حرفهایی او را هذیان ناشی از   شوک  پیشروی و ضربه صاعقه آسای نیروهای انقلابی عراق تلقی کردم که همین تصور را هم در یاداشت قبلی منعکس کردم.

با شنیدن مجدد شایعه بازگرداندن هواپیماهای رژیم صدام به دولت مالکی، دریافتم که حد اقل در عمده ترین بخش قضاوتم در این زمینه،  تا آنجا که به [بکار گیری چند تا شکاری سوخوی روسی و تغیر موازنه میدان جنگ، و.. ، خام شده ام] در اشتباه بوده ام ، دریافتم که نوری المالکی ، رژیم ایران و دولت روسیه معامله برق آسای این چند سوخوی قراضه دست دوم را با این عجله جفت و چور نکرده اند تا با کمک آنها مخالفین را بکوبند بلکه این چند سوخوی، یا احتمالًا میگ روسی  فقط پوششی صحنه آرایانه هستند تا عملیات واقعی پرواز هواپیماهای بازگردانده شده از طرف ایران به رژیم نوری المالکی را  پوشش دهند. تا عملیات بمباران شهرها و مردم و مخالفین مالکی را، کار همان  چند هواپیماهای قراضه  ضربتی خریدارای شده  و ۴۸ ساعته بکارانداخته شده توسط اجنه یا سربازان امام زمان را پوشش دهند تا خیانت رژیم را در تحویل این هواپیماها به عراق، بعنوان ناز شصت حمله عراق به میهنمان و ویران سازی مملکتمان را از دید ملت بپوشانند.

دیگر بر ای من تردیدی باقی نمانده است که بحث بکارگیری آن سوخوهای دست دوم بلاروسی و روسی؛ بخثی کاملاً دیس اینفرماتیو و فریب آمیز برای این خیانت برزگ ملی رژیم است. و رژیم تنها تا این اندازه در باتلاق خیانت پیش نمیرود بلکه فراتر از آن، با بکار گیری خلبانان سپاه و خدمه هوایی سپاه  و زرادخانه سپاه، بر آنست تا  هزینه عملیات این هواپیماها را برای کشتار مردم عراق را هم  از خزانه ملت ایران پرداخت کند.

افشاء این خیانت رژیم یک وظیفه اخلاقی هر ایرانی است. نگذاریم به هزینه ما ملت ایران، مردم عراق بمباران و سرکوب شوند! اجازه ندهیم تا این هواپیماهایی که مجموعه بهای آنها اقلاً قطره ای از آن غرامت  سنگین  چند هزار میلیارد دلاری فراموش شده جنگی میتواند باشد که حق مسلم ملت ماست، بعنوان پاداش به رژیم فاسد مالکی تحویل گردد چونکه سر سپرده بیت رهبری است!

No Comments