روزهای مالکی وحضورایران درعراق بشماره افتاده است: بخش ۵

Share Button

سر سختی مالکی  و امید او به حل نظامی مسئله درحالیکه موازنه استراتژیک بزیان اوست، یعنی دامنه یافتن شورش مسلحانه و غلطیدن بیشتر ایران در این باتلاق. و اگر هم فردا یا پس فردا با معجزه ایی مالکی کنار گذارده شود و تن به عزل خود بدهد، این شکست برای جبهه او، تمام ابوابجمعی و ماشین دولتی اش و ایران چنان کمر شکن خواهد بود که معلوم نیست خود او از آن جان بسلامت در ببرد و رژیم ایران نیز این ضربه مرگ را بتواند از سر خود دفع کند.

سوخو

من ۴ روز پیش نوشتم که برنامه خرید ضربتی چند اسکاداران هوپیمای سوخوی روسی، پوششی برای باگرداندن هواپیماهای عراق است که صدام در حال استیصال آنها را به به ایران فرستاد. امروز نیویورک تایمز مینویسد:” گزارشهای تأئید نشده ایی وجود دارد که حاکی از آماده شدن ایران برای بازگرداندن تعدادی ازجنگنده هایی است که صدام حسین در سال ۱۹۹۱ به ایران پرواز داد تا آنها را از گزند حمله آمریکا  در امان نگاه دارد.

نیویورک تایمز در ادامه مینویسد:” ژنرال انوارحما امین، فرمانده نیروی هوایی عراق با اشاره به هواپیماهای سوخوی ۲۵ روسی که در یک هواپیمای غول پیکر روسی بار و به عراق حمل و تحویل گردیده میگوید: “در سه  تا چهار روز آینده، این هواپیماها بخدمت گرفته خواهند شد تا از نیروهای ما علیه شورشیان اسلامیستی عراق و سوریه، حمایت کنند.” انتظار میرود دو محموله دیگر در عصر یکشنبه(دیروز) تحویل گردد.” از گفته های این ژنرال فقط میتوان دریافت که خلبانی غیر از خود عراقیها پرواز این هواپیماها را بعهده خواهند داشت و ساده اندیشی است اگر تصور شود که این خلبانان استقراضی غیر از خلبانان ایرانی و سپاه باشند.

این نشریه چنین ادامه میدهد:”گفته میشود که حد اقل سه تیم از نیروهای ویژه آمریکا در اطراف بغداد مستقر شده اند تا روی نیازهای ارتش عراق و میزان آمادگی رزمی آنان ارزیابی کرده و بر اساس ارزیابی خود روی نوع نیازهای آنان تصمیم گیری کنند. برای اولین بار نیز از کمکهای نظامی روسیه به این کشور خبر میرسد. ژنرال امین میگود که آنها متخصص هستند نه مسشار نظامی.” … “مقامات آمریکایی  با استناد به منابع اطلاعاتی میگویند که ایران هواپیماهای بی سرنشین اطلاعاتی(درون) به عراق فرستاده است و به دولت عراق کمک نظامی  و تجهیزاتی میکند.  روز سه شنبه گذشته نخست وزیر عراق، نوری المالکی گفت که طی ترتیباتی با وزارت دفاع روسیه، سفارش خرید دو اسکادران سوخوی ۲۵ روسی  مخصوص آماج های جنگی زمینی که برای عملیات نزدیک به اهداف زمینی مفید هستند را داده است که سریعاً وارد عملیات خواهند شد.”

 از این گزاره های نیویرک تایمز  من اینگونه  نتیجه میگیرم: در حالیکه آمریکا به امید تشکیل یک دولت نجات ملی که نیروهای سیاسی، مذهبی و قومی گوناگون را در قدرت و مسئولیت اداره مملکت شرکت داده و برای بحران یک راه سیاسی بیابند، دولت مالکی با بیلاخ گفتن به تلاشهای آمریکا از طریق خرید هواپیماهای روسی و دریافت کمک مستشاری از آن کشور، بدون ذره ایی توجه  به توصیه های دول غربی و بیش از همه آمریکا، یکباره با چرخشی غیر منتظره (البته به ظاهر، چون قابل تصور بود)، بسوی روسها متمایل گردید و همچنان روی راهبرد خود که تشکیل دولتی با اکثریت پارلمانی (شیعه خالص و متحدین آن) و سرکوب نظامی مخالفین با استفاده از قدرت آتش هوایی تکیه دارد. روسها، ایران و خود دولت مالکی در این خیال هستند تا عراق را به محور  ایران /روسیه/حزب الله کشانده و آنرا بطور کامل از مدار غرب و دول عرب منطقه دور کنند. خطر عظیم این رویکرد بی فرجام و ماجراجویانه مالکی و همسوئی روسیه و ایران( سه دولت به استیصال افتاده)* با آن، در اینست که آنها میخواهند تاریخ و زمان را با همه تغیرات دینامیکی که  منطقه دستخوش آن گردیده است را به عقب برگردانند. حکومت مالکی تمام استراتژی حل بحران خود را بر سرکوب جنبش مردم عراق  بکمک بمباران مردم و جنبش آنان بنا نهاده است. همان رویکردی که رژیم اسد در سوریه در پیش گرفته است. در اجرای این استراتژی، چون آن نیروی رزمی زمینی قابلی که بتواند اراضی و مناطق تصرفی را از دست شورشیان خارج کند وجود ندارد، دولت مالکی تمام تکیه خود را به بمباران از هوا و گلوله باران با  توپخانه زمینی و هلیکوپترهای توپدار نهاده است.  بنظر من تصمیم بر اتخاذِ این رویکرد از مدتها قبل روی میز برنامه ریزانِ عراقی، روسی و ایرانی برای چنین روزی و چنین چالشی قرار داشته است والی چگونه میشود که قراداد خرید دو اسکاران هواپیمای جنگنده سوخوی روسی، باتوجه به وضع ویژه عراق و رابطه آن با ناتو، آمریکا و نظارت شورای امنیت بر آن، ظرف یکی  دو روز  بسته شده، آن هوپیماها برق آسا با یک هواپیمای غول پیکر باری به عراق حمل شده و بنا باشد ظرف ۳ ـ ۴ روزه آینده وارد عملیات شوند.

خطری که این سیاست مالکی برای تمام منطقه دارد در اینست که او با این اتکاء مطلق خود به ماشین جنگی؛ بیش از پیش هم از راه حل سیاسی فاصله میگیرد و هم روی جمعیت شیعه و ایران و روسیه تکیه میکند که بحران کنونی را در تمام ظرفیت جهنمی و بالقوه خود فرقه ایی (شیعه / سنی)  و جامعه را قطبی میکند. سرکوب جمعیت سنی مذهب عراق فقط برای خلافت اسلامی  اخیراً تشکیل شده به خلیفگی ابوبکر البغدادی مشروعیت و خوراک تبلیغاتی فراهم میکند و آنهم نه فقط در عراق بلکه در کل منطقه که در فرجام خود جامعه خود ایران با جمعیت (خدا میداند) ده یا ۲۰ میلیونی سُنی اش را بمیدان این نزاع دینی ایران افروخته میکشد.

فردا قرار است که مجلس شورای عراق رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس را برگزیند. در انتخابات ۲۰۰۹، کردها، مقتدا صدر و مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبر حکیم از مالکی  و ائتلاف شیعه او در برابر ایاد علاوی حمایت کردند که مالکی با تفاوت مختصری پیروز شد. دیروز الشرق الاوسط نوشت که هم حکیم و هم مقتدا صدر تهدید کرده اند که اگر خود مالکی کنار نکشد، آنها دونفر دیگر از بلوک شیعه را در برابر او نامزد خواهند کرد. با توجه به اینکه قطعاً کردها هم پشت سر مالکی نخواهند ایستاد، بنظر من اصر او و ایران که او مجدداً برای دور سوم انتخاب شود خیالی عجیب و غریب میاید چون با صف بندی گفته شده فوق، او ظاهراً شانسی برای کسب آرای لازم ندارد. از طرفی تصور اینکه او و ایران و بلوک شیعه ی  پشت سر او هم بدون اطمینان خاطر به این مصاف پارلمانی  فردا می آیند نیز قابل قبول نیست. بنا بر این میتوان گفت که در این بحران، سناریوهای آشکار نگشته  و کارت های رو نشده ایی وجود دارند که پاره ائی از آنها شاید در روزهای آینده و در جریان کشمکش پارلمانی آشکار شده و بازی خواهند گردید. ولی بنظر من یک امر محرز است و آن اینست که نوری المالکی و پشتیبانان ایرانی و روسی او بهیچ وجه خود را برای شکست و تسلیم او آماده نکرده و برآنند تا آخرین فشنگ برای حفظ قدرت  رژیم مالکی بجنگند. آنها فکر میکنند در پشت سر آنها ورطه مرگ است و جای عقب نشینی برایشان وجود ندارد.

در تأئید گمانه زنی فوق خود باید به فراز دیگری از یادداشت دیروز الشرق الاوسط اشاره کنم که نوشته بود مالکی با سماجت اصرار دارد که همین فردا(سه شنبه اول ژولای) رأی گیری پارلمانی انجام شود و ایاد علاوی برعکس اصرار دارد که رأی گیری به تعویق بیفتد. این درحالیست که با قضاوت از روی آرایش نیروی پارلمانی، انتظار میرود این دو شخص موضع معکوسی با اینکه اکنون دارند داشته باشند. حدسی که من میتوانم بزنم اینست که رژیم ایران و دولت مالکی با لابی زنی در درون مجلس، از نتیجه رأی گیری فردا اطمینان دارند. آنها احتمالاً بشیوه ۵ سال قبل با لابی زنی درون پارلمانی و در پشت حصار احزاب پارلمانی، با تطمیع، یا با تهدید تعدادی از نمایندگان و یا با مهره کاری و خرید برخی، آرای لازم را برای خود تأمین شده میدانند ولی چون به سیر حوادث اطمینان ندارند میخواهند سریعاً رأی گیری انجام شود قبل از اینکه خریده یا تهدید و یا تطمیع شدگان مفروض از تصمیم خود پشیمان گشته و برگردند. چیزی بجز این گمانه زنی در این رابطه نمیتوان گفت.

سر سختی مالکی  و امید او به حل نظامی مسئله درحالیکه موازنه استراتژیک بزیان اوست، یعنی دامنه یافتن شورش مسلحانه و غلطیدن بیشتر ایران در این باتلاق. و اگر هم فردا یا پس فردا با معجزه ایی مالکی کنار گذارده شود و تن به عزل خود بدهد، این شکست برای جبهه او، تمام ابوابجمعی و ماشین دولتی اش و ایران چنان کمر شکن خواهد بود که معلوم نیست خود او از آن جان بسلامت در ببرد و رژیم ایران نیز این ضربه مرگ را بتواند از سر خود دفع کند.

بنظر من که فکر میکنم برای تمام این بحران یک سناریوی نا آشکار و یک سناریوی آشکار  و فراتر از داعش طرح و تنظیم شده است، روزهای آینده سر شار از سورپرایز خواهند بود. ولی همچنانکه قبلاً هم یکبار نوشتم در همه این سناریوها، سورپرایزی بنام پیروزی ایران و نوری المالکی در عرصه این بحران وجود ندارد.

*

درپی تحولات اوکرائین و منزوی شدن روسیه دولت پوتین کوششهای مأیوسانه بکار برد تا برای خود پروکسیهای بین المللی فرام کند تا بتواند به نقش جهانی سابق خود ادامه دهد. ولی نه چین ؛ نه کوبا و نه حتی ونزوئلا استقبالی از ژست های دعوت کننده ولادیمیر پوتین نکردند.

http://nyti.ms/THmU01
MIDDLE EAST | ​NYT NOW
Russian Jets and Experts Sent to Iraq to Aid Army
By ROD NORDLAND JUNE 29, 2014
BAGHDAD — Iraqi government officials said Sunday that Russian experts had arrived in Iraq to help the army
get 12 new Russian warplanes into the fight against Sunni extremists, while the extremists declared their leader
the caliph, or absolute ruler, of all jihadi organizations worldwide.
The Russian move was at least an implicit rebuke to the United States, which the Iraqis believe has been too
slow to supply American F-16s and attack helicopters — although the United States is now in the process of
providing both.
“In the coming three or four days the aircraft will be in service to support our forces in the fight” against the
insurgents of the Islamic State in Iraq and Syria, said Gen. Anwar Hama Ameen, the commander of the Iraqi Air
Force, referring to five SU-25 aircraft that were flown into Iraq aboard Russian cargo planes Saturday night,
and two more expected later Sunday..  

Also on Sunday, the Islamic State in Iraq and Syria released a 34-minute audio recording of a speech by its
official spokesman, Abu Muhammad al-Adnani, who said that the insurgency’s leader, Abu Bakr al-Baghdadi,
was now the world’s caliph and as such had declared all other jihadi organizations void and under his directcontrol, according to the SITE Intelligence Group, which monitors extremists’ online presence.
The audio speech was released on an ISIS-linked Twitter feed, the group said.
ISIS’ bombastic announcement of its hegemony over the world’s Islamic extremists was little more than a
propaganda ploy, but it was indicative of its growing ambitions.
ISIS, originally formed from the broken remnants of Al Qaeda in Iraq, split with Al Qaeda last year when
that group’s leaders ordered it to leave Syria.
Since then, ISIS has battled with Qaeda-linked jihadis in Syria, as well as with non-extremist rebel forces
there, for control of the uprising against President Bashar al-Assad of Syria.
The ISIS announcement also revealed Mr. Baghdadi’s alleged real name — Ibrahim Ibn Awwad Ibn
Ibrahim Ali Ibn Muhammad al-Badri al-Hashimi al-Husayni al-Qurashi — and said he would be known as
Caliph Ibrahim for short.
A caliphate is a Muslim empire that in theory encompasses all Muslims worldwide, and is a term used to
describe empires like that of the Ottomans in Turkey in the 15th to 20th centuries, as well as those that did rule
much of the civilized world in the early days of Islam.
In present-day Baghdad, the Iraqi Air Force commander, General Ameen, said that Russian military experts
had arrived to help set up the new SU-25 warplanes, but that they would stay only a short time. The last five
Russian aircraft would arrive by Monday, he said.
Last week, President Obama ordered 300 American military advisers into the country, and the Iranians have
reportedly sent advisers from their Republican Guards’ Quds Force.
At least three United States Special Forces teams are said to have been deployed north of Baghdad in recent
days, tasked with carrying out a survey of Iraqi forces to determine their condition and needs.
This was the first report of Russian military aides in the country, although General Ameen said they were experts, not advisers.
American officials, citing intelligence reports, have said that Iran has been sending surveillance drones over
Iraq as well as supplying the government with military equipment and support.
On Thursday, Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki said the Iraqis, in an arrangement with the Russian
Ministry of Defense, had ordered a dozen SU-25s, a ground-attack fighter jet useful for close air support operation

“They are coming very fast,” General Ameen said in a telephone interview, “because we need them in this
conflict against the terrorists as soon as possible.” He said the Russians would leave within around three days
after the aircraft were ready for service.
The Iraqi military used SU-25 jets extensively during the Iran-Iraq war in the 1980s, but they have not been
used in Iraq since 2002 or earlier.
Still, General Ameen said they would soon see action again. “We have pilots who have long experience in this
plane and of course we have the help of the Russian friends and the experts who came with these aircraft to
prepare them,” he said. “This will produce a very strong punishment against the terrorists in the coming days.”
Sunni jihadi fighters were reported on Sunday to have stalled a government offensive to retake the central
Iraqi city of Tikrit. Insurgents had apparently regained control of key government buildings in the center of
Tikrit, according to witnesses who reported seeing the black flag of ISIS flying over many important buildings.
The day before, Iraqi flags had been hoisted on many of them, as Iraqi troops carried out a ground assault
after a three-day operation intended to take the city and roll back the insurgents’ advance toward Baghdad.
Iraqi forces carried out repeated airstrikes, mostly using helicopters, on insurgent targets throughout the
city on Sunday for the fourth day in a row, witnesses said.
The Iraqi Army remained in control of roads leading into Tikrit — Saddam Hussein’s birthplace and alongtime stronghold of Sunni hard-liners, about 100 miles north of Baghdad — as well as the campus of
Salahuddin University in Tikrit and a military base, Camp Speicher, on the outskirts of the city.
The military’s advance, supported by tanks and helicopter gunships, was hampered by a large number of
bombs planted along the roads, a common tactic of the insurgents.
According to a security official in Tikrit, speaking on the condition of anonymity as a matter of government
policy, ISIS fighters had kidnapped six relatives of Maj. Gen. Jumaa al-Jabouri, deputy commander of Iraqi
military operations in Salahuddin Province, holding them hostage and destroying their homes in the eastern part
of the city.
What appeared to be a jumbo Russian transport aircraft, from which the SU-25 warplanes were unloaded,
was shown Saturday night on Iraqiya, the state television network, at what was believed to be an air base in Taji,
a short distance north of Baghdad.
The new aircraft “will increase and support the strength and capability of the Iraqi air forces to eliminate
terrorism,” a statement issued by the Iraqi Ministry of Defense said.
The Iraqis have sought to buy American F-16s and Apache helicopter gunships. The sale of the Apaches had
been delayed by concerns in Congress, which feared Mr. Maliki would use them to suppress his political
opponents, but the United States has now agreed to provide them.
The first two F-16s are expected to be delivered in September or October, and the first six Apaches will
arrive this fall as part of a lease. But it will take months to train the Apache pilots.
The Iraqi Air Force currently has only two propeller-driven Cessna aircraft equipped to fire guided Hellfire
missiles, which the Iraqis ran out of last week. Over the past three days, 75 new Hellfires were delivered to Iraq
by the American government.
The air force also had about 180 helicopters, many of them gunships, but six of those were destroyed in theinsurgents’ attack on Mosul, and an additional 60 were damaged.
There have also been unconfirmed reports that Iran was prepared to return some of the Iraqi warplanes that
Saddam Hussein flew to Iran in 1991 to escape American destruction. Those included 24 French F-1 Mirage
fighters and 80 Russian jets.
Duraid Adnan contributed reporting from Baghdad, an Iraqi employee of The New York Times from Tikrit and Michael R. Gordon from Washington.
A version of this article appears in print on June 30, 2014, on page A4 of the New York edition with the headline: Russian Jets and Experts Sent to Iraq
to Aid Army.
© ۲۰۱۴ The New York Times Company

No Comments