اصلاحات در سوریه همچنان ادامه دارد!

Share Button


ارتش بشار اسد مأمور اجرای اصلاحات اوست که به سرعت در حال اجراست .در نتیجه این اصلاحات تا بحال قریب ۳ هزار نفر بدست نیروهای مجری اصلاحات اسد کشته شده اند و فقط دیروز در «روزجمعه ی درخواست منطقه پرواز ممنوع و محافظت شده» حدود ۴۰ نفر از تظاهر کنندگان بدست نیروهای اسد کنندگان کشته شدند و۱۷ نفرهم از ارتشیان بدرجه شهادت نائل آمدند علاوه برآن بنا به گزارش النهار بیروت ۲ زره پوش رژیم هم توسط نیروهای مردمی منهدم شد. در رخدادی دیگر وزرای ۲۲ کشور عربی مراتب نگرانی خود را از کشتار مردم غیر نظامی در سوریه اعلام و از دولت سوریه خواستند تا مانع کشتار مردم شود، این اعتراض دسته جمعی وزاری عرب را نباید یک ژست ساده دیپلماتیک حساب کرد بلکه باید آنرا نشانه ایی از بی اعتباری محتوم و منجر به سقوط رژیم اسد تلقی کرد . یک موسسه اینترنتی آمریکا نیز اعلام کرد که دولت سوریه سیستمهای پیچیده بلوکه کردن اینترنت را تهیه کرده است تا مانع ارتباط مخالفین خود شود. روز پنجشنبه گذشته، قبل از کشتار مردم حمص و حما سایر شهرها، دولت سوریه یک تظاهرات «خود جوش» چند ده هزار نفری در دفاع از رژیم اسد ترتیب داد .
سئوال اینست آیا رژیم بشار اسد بهتر نیست بجای راه اندازی این گونه تظاهرات «خودجوش» بقصد نمایش محبوبیت و مشروعیت خود یک بار هم قانونی و فارغ از کشت و کشتار و تهدید اجازه دهد تا مخالفین هم آزادنه به خیابان بیایند تا جهانیان بتوانند با چشمهای خود ببینند که رژیم اسد چقدر محبوبیت و مشروعیت دارد و مخالفین چقدر؟ این دست و پا زدن های بشار اسد نشان از یک چیز دارد و آنهم اینست که او از اوضاع واقعی و توازن واقعی و استراتژیک قوای خود و مخالفینش و فضای روحی و روانی حاکم بر عرصه کارزار کنونی هیچ برآورد تقریبی ای هم ندارد تا چه رسد دقیق. او کور کورانه برای بقاء میجنگد و در پشت سر او حزب الله و جمهوری اسلامی ما ایستاده است لذا سقوط رژیم اسد سقوط حتمی حکومت ما و انحلال حزب الله را در پی خواهد داشت.

No Comments