همه گزینه ها برای سرنگونی بشار اسد مورد نظر است

Share Button


در تحلیل اوضاع منطقه در رابطه با سوریه دیدم بهتر است ترجمه کامل مقاله پائولاـ آستاتی در شرق الاوسط را که براساس مصاحبه با دو نفر از اعضای برجسته شورای ملی سوریه« SNC » تنظیم شده است را بیاورم. خواندن دقیق آنرا به همه باز دیدکنندگان توصیه میکنم. مواضع ابراز شده از سوی این دو نفر اعضای شورای ملی سوریه موضع انقلاب سوریه است، انقلابی که سرنوشت استبداد دینی در کشور ما را نیز ورق خواهد زد و به عمر حزب الله لبنان نیز پایان خواهد داد و کلاً سپهر سیاست را در منطقه و حتی فراتر از آن زیر و زبر خواهد ساخت.
ح تبریزیان
همه گزینه ها برای سرنگونی الاسد ـ قابل کاربرد است ـ شورای ملی سوریه
شنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۱۱
توسط پائولا آستیه

دیروز هزاران نفر از مردم سوریه به فراخوان اجرای منطقه پرواز ممنوع درکشور، برای حمایت از ارتش شورشی و مردم غیر نظامی که در معرض آتش باری رژیم اسد قرار دارند به خیابانهای سوریه ریختند. فراخوان «ِاِعمال منطقه پرواز ممنوع»، از طرف معترضین داخلی رژیم اسد در بسیاری محافل به عنوان درخواست صریح کمک و مداخله نظامی از خارج برای خاتمه دادن به بحرانی که از ۷ ماه پیش در سوریه آغاز شده است، تلقی گردید.
این سناریویی است که بطور واضح از سوی اعضای ( SNC ) شورای ملی سوریه، که خود را موظف به پیروی از فعالین درونمرزی میدانند و هرگز گزینه توسل به مبارزه مسلحانه را برای سرنگونی رژیم الاسد را، چه از طریق برداشتن اسلحه از سوی خود یا دعوت از نیروی نظامی خارجی منتفی ندانسته اند، تکذیب نشده است.
در این رابطه؛ سمیر نشار، یک عضو عالیرتبه شورای ملی سوریه تأکید میکند که « گزینه مداخله خارجی یا جنگ داخلی» گزینه های بسیار بدی هستند که اکثر مردم سوریه آنها را رد میکنند ولی، بدترین گزینه اینست که شاهد ادامه رژیم اسد بر سر قدرت باشیم». وی می افزاید که « آن دو گزینه قبلی یک محدوده زمانی دارند که این گزینه آخر ندارد، بویژه اینکه بشار اسد قدرت را از پدرش به ارث برد و اگر بماند، او هم آنرا به پسر خودش منتقل خواهد کرد».
تا آنجا که به امکان مداخله نظامی خارجی مربوط میشود، نشار تأکید میکند که: « ما درعصر استعمار زندگی نمیکنیم و مورد لیبی یک نقطه چرخشی برای ما است که بدون مداخله نظامی در آنجا قذافی مردم بنغازی را محو و نابود میکرد.»
پیرو اعتراضات دیروز که در آن، فعالین سیاسی و توده های تظاهرات کننده، از جامعه جهانی درخواست اعلام «منطقه پرواز ممنوع » بر فراز سوریه را کردند؛ سمیر نشار گفت:« مردم سوریه انتخاب خود را کرده اند و آنها خواهان حمایت سازمان ملل و اتحادیه عرب از خود و برای جلو گیری از کشتار سیستماتیک مردم توسط رژیم بشار اسد هستند.»
سمیر بشار که در عین حال عضو و سخنگوی «بیانیه دمشق»* نیز هست میگوید مردم سوریه خواهان اجرای یک مکانیسم باز دارنده ایی از سوی سازمان ملل برای توقف کشتاری هستند که بی وقفه و بدون ترس از هرکیفری از طرف رژیم بشاراسد و از ۷ ماه پیش جریان یافته است. او تأکید میکند که: « اگرجامعه جهانی و جهان عرب نتوانند به خواست مردم سوریه برای حمایت و دفاع از آنان پاسخ دهند، آنگاه برای مردم سوریه چاره ایی باقی نخواهد ماند جز اینکه اسلحه بدست گرفته تا از خود دفاع کنند» وی می افزاید« این، آنچیزی است که هم اکنون در برخی مناطق (در سوریه) رخ داده است. نشار میگوید SNC (شورای ملی سوریه) سرانجام، باید از تصمیم مردم سوریه پیروی کند و این آن چیزی است که هم اکنون جریان دارد.» او می اضافه میکند که SNC « در کار بررسی و تعین آن گامهایی است که باید در پرتو آنچه در عرصه مبارزه مردمی میگذرد، برداشته شود.» این فعال شورای ملی سوریه میگوید بدتر شدن باز هم بیشتر اوضاع دور از انتظار نیست، مگر اینکه بشار اسد استعفاء دهد و یا اینکه با یک کودتای نظامی سرنگون شود.
فرد دیگری از شورای ملی سوریه SNC ، موتی البطین، نیز به الشرق الاوسط میگوید که « همه گزینه ها برای سرنگونی رژیم بشار اسد مورد نظر است» او تأکید میکند که این؛ « انقلابیون (سوری ) هستند، آن کسانی که سمتگیری رویدادها را در روزهای آینده تعین خواهند کرد.»
البطین همچنین به الشرق الاوسط گفت که SNC« تلاش میکند تا آنجا که میتواند خود را با خواستهای انقلابیون ( حاضر در عرضه پیکار)، همگام و تنظیم کند» و بکوشد تا در این جهت، برای آنان شناسایی بین المللی، بعنوان نماینده مشروع مردم سوریه برای SNC تأمین کند.
البطین میگوید که« رژیم سوریه به تنهایی مسئولیت همه پیامد های درخواست اِعمال منطقه پرواز ممنوع ** و هر چیز دیگری است، همچنانکه مسئول قتل عام مردم سوریه است.
تا آنجا که به مبارزه مقاومت مدنی درجریان، بمنظور مقابله با اِعمال خشونت و سرکوب از طرف نیروهای رژیم بشار اسد علیه مردم مربوط میشود، موتی البطین تأکید میکند که:« آنچه نیاز است اتخاذ موضع سریع است زیرا گامهای آهسته، علیه یک مستبدی که بمراتب بدتر از قذافی بدتر است کار ساز نیست… ما نمیخواهیم سناریوی لیبی در سوریه پیاده شود، ولی آگاهیم که الاسد از قدرت پائین نخواهد آمد مگر اینکه مردم سوریه آماده باشند تا خون های زیادی بدهند.
*
اِعمال منطقه پرواز ممنوع بزبان ساده یعنی مداخله بینالمللی برای کمک به مردم در تغیر رژیم اشان.
**
چندی پیش همزمان با تشکیل شورای ملی سوریه، رژیم اسد؛ احتمالاً پس از رایزنی با مقامات ایران، به ۷۷ نفر از اپوزیسیون داخل کشور اجازه داد همایشی داشته باشند. رژیم اسد کوشید تا با برپا کردن چنین اپوزیسیون تحت کنترولی از اشتهار شورای ملی سوریه که در استانبول تشکیل شده بود با عنوان اپوزیسیون درونمرزی بکاهد. ولی در شرایط انقلابی کنونی کشور، یک این چنین طرفند هایی بُرد ندارد. لذا بخشی از اپوزیسون داخل با خام کردن رژیم اسد از همین همایش هم که بسیاری از عوامل اسد در آن شرکت داشتند، سود جسته و بیانیه ایی علیه رژیم صادر کردند که به بیانیه دمشق معروف شد. برخی از امضاء کنندگان این بیانیه به خارج رفته و به شورای ملی سوریه پیوستند.
من این مقاله الشرق الاوسط را بعنوان نامه ای سرگشاده برای شورای موقت هماهنگی جنبش راه سبز امید میفرستم بویژه بعنوان واکنشی در برابر بیانیه اخیر این شورا و مصاحبه آقای امیر ارجمند با بی بی سی. زیرا بنظر من نکات ابراز شده در مقاله فوق، حامل و بیانگر وضعیت آتی میهن ما نیز هست.از اینکه زبانی شفاف و دور از الزامات ژورنالیستی بکار میبرم پیشا پیش پوزش میخواهم ولی این نحوه بیان نظر را، در آنجا که صلاح مُلک و ملت در کار است مناسب تر میدانم.
اعضای محترم شورای هماهنگی ! این ناموس گرایی سیاسی شما، قبل از اینکه گواه پایبندی شما به «استقلال طلبی» اتان باشد، قبل از آنکه گواه خشونت گریزی شما باشد نشان از ضعف شما در شکستن تابو ها یی دارد که مدتهاست تاریخ ضرورت درهم شکستن آنها سپری گشته است. اگر شما همچنان به این بکارت مقدس «استقلال» آویزان باشید یک ارگانِ فیس بوکی پنتاگون ساخته و یک شورای ملی ایرانیان ناتو ساخته، مردم به ستوه آمده میهنمان را در یک شرایط مناسب به خیابان خواهد کشاند و اقلیتهای قومی و مذهبی بجان آمده از ستم استبداد ولایی را به قیام واداشته و آنگاه بمب افکن های ناتو به دعوت آنها با رژیم مذاکره خواهند کرد.
فقط حضور فعال بمب افکن های ناتو بر فراز ایران است که کمرسپاه پاسداران ضد ایرانی و ضد مردمی و قداره بندان بسیجی و امنیتی چی های بیت رهبری را خواهد شکست و آنها را وا خواهد داشت تا پادگانها ی خود را ترک و آنها را به نمایندگان مردم تحویل دهند. غفلت شما این چنین سناریویی را محقق خواهد کرد. پس در اینجا جسارت عقلانی لازیم است تا آن «چرخشی» را که سمیر بشار عضو عالیرتبه «شورای ملی سوریه» از آن صحبت میکند دریافت ومطابق آن رفتار کرد.
شورای هماهنگی و جناب امیر ارجمند! نه جنبش سبز ما از جنبش مردم سوریه پر انرژی تر است و نه اعضای «شورای ملی سوریه » از شما کمتر استقلال طلب تر ند و نه مقام معظم رهبری ما در قصاوت ضد مردمی کمتر از بشار اسد میباشد یا ملایمتر است و نه سپاه پاسداران ما کمتر ضد مردمی تر! جنبش سبز ما نه بلحاظ دامنه و نه عمق خود و نه بار خشونت خود از جنبش مردم سوریه فراتر نیست مع الوصف تا کنون شنیده نشده است که بر خلاف مقام معظم رهبری ما، گزمه های بشار اسد به فرمان او یا با اغماض و چشم پوشی تأئید آمیز او ترتیب جوانان سوری را در بازداشتگاهایی نظر کهریزک های ما داده و سپس با آن قصاوت آنها را کشته باشند و سپس اولیای مقتولین را وادارند تا از تجاوز به فرزندان خود و کشتن آنها درگذشته و آنرا توجیه کنند!
شورای موقت هماهنگی سبز امید! جناب امیر ارجمند! اگر امروز بیدار نشوید و آن «چرخش» پیش گفته را درنیابید فردا دیر است وکمکی هم حتی به بیدار شدن سران نظام نکرده ائید.

All options available to oust al-Assad – Syrian National Council
Saturday 29 October 2011
By Paula Astatih

Beirut, Asharq Al-Awsat – Thousands of Syrians took to the streets yesterday to call for the international community to impose a no-fly zone above the country to protect the Syrian rebel army and unarmed Syrian civilians from being targeted by the aerial weaponry of the al-Assad regime. This call for the imposition of a no-fly zone is being read in some circles as a first step towards the Syrian revolutionaries explicitly calling for foreign military intervention to put an end to the Syrian crisis which began almost 7 months ago. This is a scenario that was not explicitly denied by members of the Syrian National Council [SNC], who stressed that the SNC is seeking to adhere to the demands made by the Syrian activists on the ground, and did not rule out resorting to the military option to confront the al-Assad regime, whether this is with regards to calling for foreign military intervention or taking up arms themselves.
In this regard, Samir Nashar, a senior member of the SNC, stressed that “the options of military intervention or civil war are both extremely bad options and something that most Syrians reject, however the worst option would see Bashar al-Assad remaining in power.” He added that “the first two options have a time frame, whilst the last option does not, especially as Bashar al-Assad inherited power from his father, and will bequeath power to his son if he remains.”
As for the unpopularity of foreign military intervene, Nashar stressed that “we are not living in the age of colonialism, and the Libyan example remains a milestone in front of us, for without military intervention there Gaddafi would have exterminated the people of Benghazi.”
Following yesterday’s protests in which Syrian activists and demonstrators called for the international community to impose a no-fly zone above Syria, Nashar said that “the Syrian people have made their choice, and they want protection from the United Nations [UN] and the Arab States from the systematic killings being carried out by the al-Assad regime.”
Samir Nashar, who is also a member and spokesman for the Damascus Declaration, said “the [Syrian] people are calling for any UN mechanism to stop the killings after a 7 month absence of any deterrence to limit the scale of the massacres [being carried out by the al-Assad regime].” He stressed that “if the international community and the Arab world fail to meet these demands and protect civilians, then the Syrian people will have no choice but to take up arms to protect themselves” adding “this is something that is already happening in many areas [in Syria].”
Nashar also that the SNC “in the end, must adhere to the choice of the Syrian people, and this is currently what is taking place” adding that the SNC “will identify what steps must be taken in light of the facts and developments on the ground.” The SNC activist also said that he expected things to get even worse, unless al-Assad resigns or there is a military coup against him.
For his part, another SNC member, Moti al-Batin told Asharq Al-Awsat that “all options are available to oust the [al-Assad] regime” stressing that “the [Syrian] revolutionaries are the ones who will determine the direction in which things will develop during the coming days.”
Al-Batin also told Asharq Al-Awsat that the SNC is working “to adhere, as much as possible, to the demands of the Syrian revolutionaries [on the ground]” and that it is working “to win foreign recognition of the SNC as the legitimate representative of the Syrian people.”
Al-Batin said that “the Syrian regime alone will solely be responsible for the consequences of the demands for [the imposition of] a no-fly zone or anything else, as it is responsible for the massacring of the Syrian people.”
As for the campaign of civil disobedience that has been taking place to confront the systematic violence and suppression being carried out by the al-Assad regime against the people of Syria, Moti al-Batin stressed that “what is required are quick positions, for slow-paced measures will not work against a tyrant who is worse than Gaddafi…we do not want to see the Libyan scenario being played out in Syria, but we are aware that al-Assad will not step down until after the Syrian people have paid a high price in blood.”
 

Balatarin

No Comments