اسد: مداخله نظامی در سوریه زلزله سیاسی ایجاد میکند

Share Button


اگر به سوریه حمله شودف زلزله سیاسی منطقه را زیرو رو خواهد کرد

خلاصه ترجمه دیلی تلگراف شنبه ۲۹ اکتبر
بشار اسد در اولین مصاحبه خود با یک خبر نگار خارجی ، پس از شروع قیام مردم سوریه علیه خود میگوید که در صورت مداخله خارجی برای تغیر رژیم او چنان زمین لرزه ایی در منطقه حادث خواهد شد که ممکنست از درون آن، نه یک بلکه ده ها افغانستان برآید.
او میگوید که سوریه مثل هیچ یک از کشورهایی که در منطقه دستخوش انقلاب شده اند، از جمله مصر، تونس، لیبی و یمن نیست. او بر این اعتقاد است که سوریه آن گسلگاِه ژئوپولتیک در منطقه است که با بهم ریختن وضع آن وضعیت تمام منطقه زیرو رومیشود. او میگوید که تقسیم سوریه به تقسیم تمام منطقه منجر خواهد شد.
او ادعا میکند که رژیم او مثل سایر دولتهای دستخوش انقلاب نیست که با سماجت در برابر مردم سرنگون شدند زیرا رژیم او بلافاصله پس از شروع اعتراضات دست به اصلاحات وسیعی زد که هم چنان ادامه دارد از جمله آزادی فعالیت احزاب و تظاهرات و… . ولی بنظر وی اصلاحات زمان میخواهد. او میگوید که اعتراضات در اثر این اصلاحات فروکش کرده است و امروز فقط مبارزه با تروریستها و القاعده جریان دارد. او میگوید نبرد در اینجا نبرد بین پان عربیسم و پان اسلامیسم است. در اشاره به مخالفین خود، به اخوان المسلمین اشاره کرده و میگوید دولت سوریه با این جریان از گذشته مبارزه کرده است و باز هم به این مبارزه ادامه خواهد داد.
*************
کامنت من:
اسد بجای نشان دادن کمترین چشم اندازی مثبتی از گشایش بسوی آینده بعنوان توجیه در قدرت بودن و مشروعیتش، ترس از اسلامیسم و القاعده را چون یک هیولایی که فقط او در سوریه قادر به مبارزه با آن و کنترول آنست به میان کشیده و سعی دارد مخاطب را متقاعد کند که در غیاب او القاعده بر سوریه و شاید هم کل منطقه مسلط خواهد شد.
او یا از اخبار منطقه بی اطلاع است یا خود را به بی اطلاعی میزند. در لیبی هم قذافی سعی داشت یا نشان دادن لو لوی القاعده و اسلامیسم ضرورت وجودی حکومت خود را به جهانیان بقبولاند. در مصر هم حسنی مبارک با همین کارت سوخته بازی کرد. ولی انتخابات اخیر تونس ، موضع گیریهای نرم شده ی اخوان المسلمین مصر، همکاری استراتژیک اخوان المسلمین سوریه با همه جریان های سکولار ضد اسد، رخداد های پس از سقوط قذافی و ظهور اسلام میانه رو در آنجا نشان داده است که هیولا سازی از اسلامگرایی در منطقه بهمان اندازه تاریخ گذشته است که امریکا و غرب ستیزی.
چندی پیش هیلاری کلینتون در اشاره به انتخابات مصر گفت: « ما نگران روی کار آمدن اخوان المسلمین در مصر نیستیم».
چند ماه پیش در آغاز شروع جنگ داخلی در لیبی و ِاِعمال منطقه پراواز ممنوع در آنجا از سوی سازمان ملل، من در یاداشتی نوشتم قذافی با رفتار و واکنش های خود سپهر سیاست و معادلات سیاسی را در منطقه دگر گون کرد و شاید هم از برخی لحاظ در دنیا را زیرا او و پسرش با تهدید به قتل عام مردم بنغازی که منجر به درخواست کمک از ناتو شد، دیو غرب را به فرشته نجات مردم در منطقه تبدیل کردند. غرب درخواب هم نمیدید که چنین فرصتی بیابد در همانجا نوشتم که حافظ الاسد این سناریو را تکمیل خواهد کرد و سقوط رژیم اسلامی ما به آن نقطه پایان خواهد گذارد.
همچنانکه میبینیم امروز مردم سوریه با درهم شکستن تابوی غرب و امریکا ستیری فریادِ استمدادشان از غرب و سازمان ملل برای اجرای منطقه پرواز ممنوع در سوریه بلند شده است.
اگر کسی نفهمد که غرب این فرصت را دیگر هرگز از دست نخواهد داد و پس از تجربه افغانستان و عراق و لیبی، امروز در کنار جبهه آزادی و دموکراسی و در کنار بسیاری از همان دشمنان سوگند خورده قدیم خود ایستاده است و اگر نفهمد که امریکا ستیزی میرود تا در منطقه به تاریخ سپرده شود، از رویدادهای سیاسی جاری در منطقه چیزی نیاموخته است.
لذا بشار اسد نیز مثل معمر القذافی با کارتهای سوخته بازی میکند. اما سئوالی که جا دارد اینجا در برابر رژیم اسلامی خودمان بگذاریم اینست که: اسد صریحاً در این مصاحبه خود را محور پان عربیسمی که علیه پان اسلامیسم است معرفی کرده و خود را سردار این جنگ صلیبی جدید نشان میدهد و صریحاً میگوید که تا به آخر به سرکوب اخوان المسلمین هم ادامه خواهد داد.. با توجه به اینکه پان عربیسم آنقدر که شیعه و ایرانی ستیز است غرب ستیز نیست، رژیم اسلامی ما چه توجیهی برای اتحاد استراتژیک با این رژیم ضد اسلامی و سکولار دارد. آبا این خود گواه شارلاتانیسم و استفاده ابزاری از دین و اسلام نیست؟
اظهارات اسد دایر بر وقوع زلزله سیاسی و.. در منطقه یاد آور داستان آخرین خلیفه اسلامی بغداد و هلاکوی مغول است. جنین شایع بود که اگر خون معتصم بالله بعنوان نماینده خدا در زمین، بر زمین ریخته شود قاتل چنین و چنان خواهد شد و زمین و زمان نیز بهم خواهد ریخت . هلاکوخان مغول پس از قدری اندیشه تدبیری اندیشید و فرمان داد تا آن خلیفه را آنقدر نمد مالی کنند که جانش گرفته شود. و به این طریق مشکل کشتن معتصم باالله حل شد. بنظر من، جنبش انقلابی مردم سوریه و غرب، آنچنان کل رژیم سوریه بشمول بشار اسد و شرکاء را نمد مالی خواهد کرد که اگر هم زلزله ایی حادث شود فقط ناشی از جشن و هلهله و پایکوبی شدید مردم آزاد شده خواهد بود!

No Comments