از مصر نیاموختیم از تونس بیاموزیم!

Share Button

پس از مصر که به اسلامیسم “نه” گفت امروز یکشنبه ۲۶ اوکتبر نوبت مردم تونس بود که نتیجه داوری خود را پس از نزدیک به ۴سال آزمودن سیاسی احزاب اسلامیستی و چپ سنتی با ” نه” گفتن به آنها در نخستین انتخابات پارلمانی آزاد پس از انقلاب نشان دهند. مردم تونس در این انتخابات لیبرال دموکراتیسم سکولار را برگزیدند. البته تا کنون ۶۰% آراء شمارش شده است ولی بعید بنظر میرسد شمارش بقیه آرائ هم تغیر جدی در این موازنه ایجاد کند.

Beji Caid el Sebsi at the 37th G8 Summit in Deauville 006.jpg

الباجی قائد السبسی (Beji Caid el Sebsi  )

 نتیجه شمارش آرائ انتخابات پارلمانی تونس تا ساعت ۱۰ بوقت محلی نشان میدهد که شکست حزب اسلامگرای “النهضت” برهبری رشید قانوشی که در واقع اخوان المسلمین تونس است، خُرد کننده تر از آنچه پیش بینی میشد شده است. این حزب اسلامیستی با کسب ۲۶% آرای شمارش شده پس از حزب “ندای تونس” با ۳۶%  قرار گرفت که در واقع یک جبهه وسیع سکولار مرکب از: لیبرالهای ترقیخواه، لیبرالهای رژیم سابق، هواداران حزب الدستور(غربگرا، مدرن و تأسیس شده توسط حبیب بورقیبه رهبر اسقلال تونس)، برخی نیروهای چپ سکولار، بخش بزرگی از نمایندگان جنبش سندیکایی کشور می باشد.

حزب ندای تونس توسط الباجی قائد السبسی، نخست وزیر پس از انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ ضدزین العابدین بن علی (  ۲۷/ ۲۰۱۱ ـ ۲۴ /۲۰۱۱) و از یاران و دولتمردان دوران حبیب بورقیبه  تأسیس گردید. او حقوق دان و تحصیلکرده فرانسه است و در دوران زمامداری حبیب بورقیبه پستهای دولتی وزارتی و بالا داشته است.

پیروزی این جزب و تا همین درصد بر اسلامگیرایان در تونش، پیام روشن بهار عربی به مردم منطقه است. چنین اتحاد وسیعی از نیروهایی که مخرج مشترک آنها سکولاریسم و دموکراسی و ناسیونالیسم مدرن است میتواند درس بزرگی برای برای سراسر خاور میانه  و بیشتر ازهمه مردم و نیروهای سیاسی میهن ما باشد که  همچنان در  پیچ گردنه و کمرکش تاریخ ۵ ـ ۶ دهه گذشته و عاشورای ۲۸ مرداد زمینگیر مانده اند. پیروزی این حزب برای آن اصلاح طلبانی هم که برای نخستین بار سعی کردند با اختراع مفهوم (خودی ) و غیر (خودی ) مراتب وفاداری اعتقادی و سیاسی خود را به رهبری نظام و شاکله قدرت نشان دهند بیشتر از همه میتواند آموزنده باشد.

پس از مصر که به اسلامیسم “نه” گفت امروز یکشنبه ۲۶ اوکتبر نوبت مردم تونس بود که نتیجه داوری خود را پس ازنزدیک به۴ سال آزمودن سیاسی احزاب اسلامیستی و چپ سنتی با ” نه” گفتن به آنها در نخستین انتخابات پارلمانی آزاد پس از انقلاب نشان دهند. مردم تونس در این انتخابات لیبرال دموکراتیسم سکولار را برگزیدند. البته تا کنون ۶۰% آراء شمارش شده است ولی بعید بنظر میرسد شمارش بقیه آرائ هم تغیر جدی در این موازنه ایجاد کند.

در روزهای اخیر رشید قانوشی  رهبر النهضت که  گویا نشانه های شکست را احساس کرده بود، موضعی بسیار آشتی جویانه نسبت به رقبا اتخاذ کرده  بود و در یک سخنرانی گفت؛ تونس را با حاکمیت یک حزب و یک عقیده نمیتوان اداره کرد و غیر مستقیم دست خود را  نه بسوی احزاب و جرایانات خرده پای حد نصاب ساز پارلمانی، بلکه بسوی احزب نیرومند رقیب دراز کرد. در انتخابات پس از انقلاب فوریه، النهضت مقداری بالای ۴۰% آرا را کسب کرد و تا آن حد تن به ائتلاف داد که برای کسب اعتبار و حد نصاب پارلمانی کافی بود. ولی او در همین سخنرانی مورد اشاره گفت که تونس یک دموکراسی نهادینه شده نیست که بتوان آنرا با ۵۰ + ۱ کرسی پارلمانی اداره کرد و دولتی باید بر سر کار بیاید که محصول اجماعی ملی و فرا جناحی و بیسار نیرومند  با پایگاه مردمی قوی باشد. این موضع جدید رهبر اخوان المسلمین تونس این امید را  بوجود می آورد که بالاخره در یک کشور اسلامی، یک حزب اسلامی تن به کثرتگرایی سیاسی و پارلمانی میدهد.

فردا که نتیجه نهایی انتخابات انتشار می یابد بهتر میتوان به ارزیابی این انتخابات بسیار مهم  برای منطقه پرداخت.

ناگفته نگذارم که تا پایان همین سال مسیحی قرار است در مصر هم انتخابات پارلمانی برگزار شود و رئیس جمهور عببدالفتاح السیسی چند روز پیش اظهار کرد که برای مشارکت سیاسی آن بخش از اخوان المسلمین که در تشنج و خشونت آفرینی شرکت نداشته و حاضر است سازو کارهای قانونی را بپذیرد مانعی وجود ندارد.

رقابت آزاد احزاب اسلامیستی در مصر و تونس و در آینده عراق بروشنی نشان خواهد داد که مردم این کشورهای اسلامی تا چه حد حاضرند حضور احزاب سیاسی ـ مذهبی را در صحنه سیاسی و مدیریت کشور خود بپذیرند. توضیح اینکه در این انتخابات ۱۰۰ حزب سیاسی شرکت داشته اند که خود این تعداد زیاد احزاب نشانده عدم بلوغ جامعه سیاسی تونس است.

آخرین نتیجه شمارش تا ساعت ۶ صبح امروز دوشنبه:

Embedded image permalink

حزب لیبرال ندای تونس  ۳۸٫۲۸%

حزب النهضت ۳۱٫۳۳%  (در انتخابات قبلی ۴۴٫۷%)

بلوک چپ ۵٫۵۲%

حزب کنگره برای جمهوری ۱٫۸۴% (حزب رئیس جمهور فعلی منصف مرزوقی که در ائتلاف با النهضت و با حدود ۵% اراء در انتخابات قبل رئیس جمهور شد)

تیتر الاهرام مصر در رابطه با انتخابات تونس

Tunisians vote for new parliament, hope for full democracy

Tunisiaunisians queue outside a polling station in La Marsa, Tunisia, Sunday Oct. 26, 2014

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

******************************************

BBC

Are women’s rights being respected?

According to ISIE, 49% of newly-registered voters are women. And the 26 January 2014 constitution introduced – for the first time in the Arab world – parity between men and women in elections.

The law stipulates that women should comprise 50% of all electoral lists and there must be an equal number of lists headed by women and men.

Supporters of Tunisian leader of Popular Front party Hamma Hammami attend his electoral campaign in Sousse south of Tunis, Tunisia, 16 October 2014.Some 49% of newly-registered voters are women

Tunisian women take a ‘step backwards’

line

Who is likely to win?

Tunisia’s election process means that no party is likely to win a majority of seats in the renamed National Assembly. However, political observers agree – in the absence of opinion polls, which are banned during the campaign – that the favourites are the Islamist Ennahda Movement and their secular opponents, the liberal Nidaa Tounes (Tunisia’s Call).

A number of other parties are in contention, including the centre-ground secular Congress for the Republic (CPR) and secular Democratic Forum for Labour and Liberty (FDTL or Ettakatol) and those led by former officials of Ben Ali’s regime.

Most candidates claim to have the economy at the heart of their campaign, realising that poverty and unemployment were the main factors that triggered the 14 January revolution in 2011.

supporters of two leading partiesSupporters of two most popular parties: liberal Nidaa Tounes (L) and Islamist Ennahda Movement (R)
line

Which are the main parties, groups?

Ennahda won 89 of 217 seats in 2011 and led a coalition government with CPR and FDTL. While expressing its willingness to form a coalition with any political party, Ennahda does not hide its ambition to dominate the political scene again after losing power in January following street protests.

Nidaa Tounes wants to rally nationalist and liberal supporters to weaken the position of Ennahda. It was founded by Beji Caid Essebsi, a former transitional prime minister, and enjoys the support of the Tunisian General Labour Union and some business groups. Nidaa says it will not contemplate any coalition with Ennahda until that groups “clarifies” its relationship with the Muslim Brotherhood across the Middle East and North Africa.

Congress for the Republic (CPR) is led by interim President Marzouki and won 29 seats in 2011.

Democratic Forum for Labour and Liberties was founded in 1994 by National Constituent Assembly Speaker Mustapha Ben Djaafar. It won 20 seats in 2011.

Popular Front is a coalition of five left-wing and Baathist parties led by Hamma Hammami. It played an important role in mobilising street protests to bring down two Ennahda-led governments. The Front parties, however, do not seem to have significant electoral support.

Tunisian leader of Popular Front party and its presidential candidate Hamma Hammami (C) with supporters during a parliamentary election campaign rally in Sousse south of Tunis ,Tunisia 16 October 2014.

Hamma Hammami (C) with supporters of Popular Front party

No Comments