سقوط آزاد روبل روسیه و پرسشی راجع به سپرده های روبلی دولت ما؟

Share Button

اگر فقظ ظرف ۱۰ ماهه گذشته روبل روسی ۲۸% ارزش خود را از دست داده است بمعنای اینست که سپرده های ایران در روسیه به ازای هر یک میلیارد دلار ۲۸۰ میلیون دلار کاهش ارزش داشته و آنهم فقط ظرف ۱۰ ماه گذشته. با توجه به اینکه روند سقوط ارزش روبل همچنان ادامه دارد، دولت روحانی باید به مردم توضیح دهد چه تدابیری برای خارج کردن سپرده های ایران از بانکهای روسیه دارد. و اگر هم ایران پولی در نزد بانکهای روسی ندارد وظیفه دولت است برای اطمینان دادن به مردم و بازار پولی بگوید که بانک مرکزی ذخیره روبلی نزد خود، و سپرده روبلی نزد بانکهای روسی ندارد. وظیفه نمایندگان مجلس و رسانه ها است که پیش از اینکه  ما با زیانهای میلیارد دلاری روبرو غافلگیرانه مواجه شویم، از این باتلاق پولی و ارزی روسی بیرون بیائیم.

داگنز ایندوستری(سوئد)

سقوط آزاد روبل

روبل روسیه که زیر فشار مداوم سقوط قیمت جهانی نفت قرار دارد مانند سنگی از آسمان بازار پولی در حال سقوط است. روبل در مبادله امروز بازاربه یک رکورد کاهش جدید رسیده و مرز ۴۲٫۲۲ روبل در برابر یک دلار را پشت سر نهاد.  از آغاز امسال تا کنون روبل نسبت به دلار ۲۸% ارزش خود را از دست داده است.تضعیف

تضعیف روبل نه تنها به سقوط بهای جهانی نفت بستگی دارد بلکه مناقشه اوکرائین هم برای آن مزید برعلت گردیده است.  علاوه بر این دو عامل، تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا هم، امکان دسترسی شرکتهای بزرگ روسی به منابع مالی دنیا را در حد خفگی مالی قطع کرده اند.

بانک مرکزی روسیه، بمنظور حمایت از نرخ برابری روبل در برابر دلار ، با تزریغ دلار به بازار به خرید آن مبادرت کرده و طی فقط همین ماه اکتبر، ۱۸ میلیارد دلار وارد باز کرده و به ازای آن روبل خریده است.

برخی ناظران بر این عقیده اند که، برای روبل هنوز شانس بازیابی ارزش وجود دارد مشروط بر اینکه مذاکرات گاز با اوکرائین که قرار است در چهار شنبه آینده از سرگرفته شود به نتیجه رسیده و انتخابات پارلمانی پایان هفته گذشته نیز به ثبات اوضاع کمک کند.

پایان گزارش داگنز ایندوستری به نقل از تلگرام بیروی سوئد.

**************************************************************

کامنت من

این  ناظرانی که فکر میکنند اگر مذاکرات گاز به نتیجه برسد و اگر انتخابات یکشنبه گذشته به تثبیت اوضاع منطقه و به برقراری روابط عادی بین روسیه و اوکرائین  منجر شود اوضاع روبراه خواهد شد و روبل نفس تازه خواهد کرد؛ نمی دانند که  نه تنها بازار جهانی سرمایه بلکه خود سرمایه داران روسی هم اعتماد خود را به اقتصاد روسیه و امکان تثبیت نرخ روبل از دست داده اند و از سر گیری مرتب صدور گاز به اوکرائین هم نمیتواند مانع روند فرار سرمایه را از روسیه بگردد. دیر یا زود سرو کله جمشید بسم الله های ارزی در بازار ارزی روسیه هم  پیدا خواهد شد و بانک مرکزی آنکشور ناچار خواهد گردید مبادله آزاد ارز را محدود و حتی ممنوع کند که این امر بمعنای گسترش بیشتر سفته بازی و قاچاق ارزی، فرار سرمایه،  فساد و زد و بند خواهد بود که نتیجه آن ازبین رفتن شانس روسیه برای پیوستگی ارگانیک به بازار جهانی  میباشد.

در آغاز بحران اوکرائین من چند بار در چند یاداشت نوشتم اگر مردم روسیه پوتین را پائین نکشند او روسیه را با خود پائین خواهد کشید و بنظر من روسیه به این سمت در حرکت است.

و اما مسئله سقوط روبل تنها مسئله روسیه نیست بلکه مسئله دولت ما هم هست. دولت احمدی نژاد و بانک مرکزی تحت کنترل مستقیم او در آغاز بستن حسابهای ارزی ایران  در اروپا، امریکا، اقیانوسیه و جنوب شرقی آسیا، سراسیمه مقادیر متنابهی دلار  را، ازجمله به روبل تبدیل و به بانکهای روسیه سپردند. هنگام آنست که مقامات بانک مرکزی و دولت روحانی راجع به سپرده های “روبلی” ایران نزد بانک مرکزی روسیه  به مردم گزارش بدهند.

اگر فقظ ظرف ۱۰ ماهه گذشته روبل روسی ۲۸% ارزش خود را از دست داده است بمعنای اینست که سپرده های ایران در روسیه به ازای هر یک میلیارد دلار ۲۸۰ میلیون دلار کاهش ارزش داشته و آنهم فقط ظرف ۱۰ ماه گذشته. با توجه به اینکه روند سقوط ارزش روبل همچنان ادامه دارد، دولت روحانی باید به مردم توضیح دهد چه تدابیری برای خارج کردن سپرده های ایران از بانکهای روسیه دارد. و اگر هم ایران پولی در نزد بانکهای روسی ندارد وظیفه دولت است برای اطمینان دادن به مردم و بازار پولی بگوید که بانک مرکزی ذخیره روبلی نزد خود، و سپرده روبلی نزد بانکهای روسی ندارد. وظیفه نمایندگان مجلس و رسانه ها است که پیش از اینکه  ما با زیانهای میلیارد دلاری روبرو غافلگیرانه مواجه شویم، از این باتلاق پولی و ارزی روسی بیرون بیائیم.

Rubeln faller som en sten

Foto: Alexander Zemlianichenko

Dagens Industri

Publicerad 2014-10-27 16:20

Den ryska rubeln sjunker som en sten på valutamarknaden, pressad av ett fortsatt tryck nedåt på världsmarknadspriset på råolja. Ett bekräftat ryskt kreditbetyg från Standard & Poor’s hjälper inte.

I eftermiddagshandeln har rubeln fallit till en ny historisk bottennivå på ۴۲:۲۲ rubel per dollar. Sedan årsskiftet har valutan därmed tappat 28 procent mot dollarn.

Utöver oljepriset hänger rubelns försvagning samman med Ukraina-konflikten och EU:s och USA:s sanktioner, som stryper ryska storföretags möjlighet till finansiering i västvärlden.

Centralbanken i Moskva stödköper rubel för att hejda raset. Banken antas bara sedan början av oktober ha gjort stödköp för över 18 miljarder dollar (cirka 130 miljarder kronor).

En del bedömare ser utrymme för en återhämtning för rubeln, om samtalen om ett gasavtal med Ukraina tar fart när de återupptas på onsdag och om resultatet av helgens val i Ukraina kan stabilisera läget i regionen.

No Comments