پولهای به روسیه رفته بازنمیگردند

Share Button

نویسنده در پایان اضافه میکند که ممکن است گفته شود که بهتر است همه آن سهام و آن اوراق قرضه دولتی را بفروشیم و از بازار روسیه خارج شویم. خود وی پاسخ میدهد؛ ولی این سهام و اوراق را به کی؟ بفروسیم وقتی خریداری نیست؟ معنای ساده این حرف اینست که پولهای رفته به روسیه باز نخواهند گشت و اگر روزی به روزگاری هم برگردند به نرخ روبلی برخواهند گشت که بیش از ۹۰% ارزش خود را از دست داده است زیرا تا آنجا که میتوان افق اقتصادی روسیه را رسد کرد، با توجه به تحریمها، سقوط قیمت نفت، ناکار آمدی مدیریتی و فرار سرمایه، افق  آینده وضعیت  اقتصادی آنکشور بسمت  تاریکتر شدن پیش میرود.

putinNY-1

میدانم که تیتیر قدری غلط انداز میتواند باشد و خواننده فکر کند بحث از پولهای  مملکت ما در روسیه است که راه برگشتنشان  به صندوقهای بانکهای خودمان بسته شده است. مثلی هست که میگوید همسایه را که مانده دیدی خود را مرده ببین.

بحث از دلارهای مملکت ما در روسیه نیست که مقامات کشور با بی اعتنایی راجع به آن سکوت میکنند و میزان آنها از اسناد طبقه بندی شده انرژی اتمی و سایت های هسته ایی هم ِسّری تر است؛ بحث از پول صندوق ذخیره ارزی (پشتوانه ذخیره و صندوق بازنشستگی)  نروژ است که در سالهای گذشته در روسیه، به صورت سهام  در بورس، اوراق قرضه دولتی یا اوراق بهادار دیگر سرمایه گذاری شده است و حالا قربانی تحریمهای اعمال شده به روسیه گردیده یا بحران عمیقی که روسیه را در برگرفته و فروش چنین اوراق و سهامی را  در آنجا ناممکن ساخته است.

نشریه اقتصادی  داگنز نرینگز لیو نروژ مینویسد که صندوق ذخیره ارزی کشور( که  پول حاصله از نفت را مدیریت کرده و آنرا در سراسر دنیا سرمایه گذاری میکند ـ ح ت)، امسال سودی نداشته است.  در توضیح علت این نا سود دهی او  وضعیت بحرانی اقتصاد روسیه را ذکر میکند. برابر گزارش این نشریه، فقط ظرف سه ماهه گذشته، سرمایه گذاری نروژ در بورس سهام روسیه، به میزان ۴ میلیارد کرون، یعنی ۶۰۰  میلیون  دلار زیان داشته است. و علاوه بر آن بهای اروق قرضه دولتی هم که بخش دیگری از سرمایه گذاری نروژ را جذب کرده است در همین دوره سه ماهه گذشته ۱۵%  تنزل یافته است. گزارشگر مینویسد یک علت این وضعیت تحریمهای اروپا و آمریکا هستند و علت دیگر سقوط بهای نفت است.

نویسنده در پایان اضافه میکند که ممکن است گفته شود که بهتر است همه آن سهام و آن اوراق قرضه دولتی را بفروشیم و از بازار روسیه خارج شویم. خود وی پاسخ میدهد؛ ولی این سهام و اوراق را به کی؟ بفروسیم وقتی خریداری نیست؟ معنای ساده این حرف اینست که پولهای رفته به روسیه باز نخواهند گشت و اگر روزی به روزگاری هم برگردند به نرخ روبلی برخواهند گشت که بیش از ۹۰% ارزش خود را از دست داده است زیرا تا آنجا که میتوان افق اقتصادی روسیه را رسد کرد، با توجه به تحریمها، سقوط قیمت نفت، ناکار آمدی مدیریتی و فرار سرمایه، افق  آینده وضعیت  اقتصادی آنکشور بسمت  تاریکتر شدن پیش میرود.

در حالیکه مملکت باشتاب بسوی بحران اقتصادی و انزوای جهانی پیش میرود، پوتین و باند او چنگالهای خود را بر ساختار قدرت در روسیه بیشتر و بیشتر تحکیم  و فضای سیاسی و اجتماعی را پلیسی تر میکنند بنحوی که شانس یک تحول و چرخشی در اوضاع را با گذشت هر روز کمتر میگردد.

دولت پوتین برای تحت الشعاع قرار دادن سقوط وضعیت کشور بر مداخله جوئی اش در اوکرائین بنحو خطر ناکی می افزاید و از آنهم فراتر رفته همین امروز، برابر رسانه بزرگ دنیا، یک اسکادران از جنگنده بمب افکن های آن بمعیت یک فروند تانکر سوخت رسانی هوایی، بر آسمان اروپا قدرت نمایی کرده اند. هدف از این نمایشات نظامی گرانه و چالش طلبانه، نشئه سازی ملت و عوام الناس روسیه  با دوپینگ ناسیونالیسم قلابی روسی والقای احساس ابرقدرتی در مردم و تحمیق آنان است.

W460

NATO said Wednesday it had tracked and intercepted four groups of Russian warplanes “conducting significant military manoeuvres” in European airspace over the past two days.”These sizable Russian flights represent an unusual level of air activity over European airspace,” NATO said.

نهار نت ـ لبنان

ولی این نمایشات میتوانند نمایش دهنده را در چنان وضعیتی قرار دهند که نمایش آن، به یک رویارویی جدی خطرناک و گردن گیر شده مبدل گردد.

No Comments