چشم انداز بهای نفت در سال آینده

Share Button

 از کامنت پایانی خوم: انتظار اینکه در سال پیش روی مسیحی ۲۰۱۵ بهای نفت به ۲۰$ هم برسد انتظار چندان غریبی نیست ولی انتظار اینکه این قیمت (در صورت عدم رخداد یک اتفاق پیش بینی نشده) به بالای ۷۰ دلار برسد انتظاری کاملاً خام اندیشانه است.  و از اینرو، پیش بینی تسنیم  و آقای  آقای محمد باقر نوبخت  معاون برنامه ریزی  نظارت راهبردی رئیس جمهور که از بالا رفتن قیمت تا مرز ۸۰$ در سال آینده خبر داده اند بیشتر به خوش خیالی نزدیک است تا واقع بینی. این پیش بینی های دور از واقعیت نشان میدهد که مسئولین مملکت ما تا چه اندازه از آنچه در بازار نفت دنیا میگذرد بیخبر هستند و یکی از دلایل غافلگیر شدنشان در سقوط اخیر بهای نفت و به نتیجه نرسیدن مذاکرات هم ناشی از همین توهم اندیشی ها و بیخبری هاست .

A general view shows the 166th ordinary meeting of the Organization of the Petroleum… Read More

روئیترز

۳۲ دسامبر

“ذخیره نفت خام ایالات متحده  با ۷۶۰٫۰۰۰ بشکه افزایش به ۳۸۷٫۳ میلیون بشکه رسید. این  درحالیست که برطبق ارزیابی مؤسسه  ارزیابی  نفت آمریکا(  American Petroleum Institute) و  مقایسه داده های آماری دیگر تحلیلگران این ذخایر میایستی به میزان ۱۰۰٫۰۰۰ بشکه هم کاهش میافت.

در تحقیقی که توسط موسسه فیلیپ فیوچرز(Phillip Futures) انجام گرفته است، گفته میشود که شاخص بهای نفت خام  برای دو ماهه دوم سال آینده (۲۰۱۵)، به کف  خود خواهد رسید. از جمله دلایلی که برای این نتیجه گیری آورده میشود، کاهش تولید نفت آمریکا دراثر سقوط قیمت آن و انتظار اینکه اوپک تولید خود را کاهش دهد میباشد.

تا کنون میزان عرضه نفت در بازار جهانی فزونی چشمگیری را نسبت به تقا ضا از خود نشان داده است که حتی ادامه جنگ در لیبی هم که منجر به کاهش صدور آن کشور گردیده نتوانسته  این اضافه عرضه بر تقاضا  را جبران کند.

حریق بزرگترین دپوی نفتی لیبی در صیدر طی یکهفته، که ۱.۸ میلیون بشکه نفت خام را از بین برد و  موجب خسارات وارده به  ۷ انبار بزگ دیگر و کاهش ۲۷۰٫۰۰۰ بشکه ای نفت اوپک در ماه دسامبر گردید نیز نتوانست بجز مدت کوتاهی  سبب افزایش بهای  نفت ولو مختصربشود.

دیروزسه شنبه، دولت آمریکا سرانجام در برابر  بیش از ۳ ماه فشار برای لغو ممنوعیت ۴۰ ساله نفت خام خود  تسلیم گردید، اقدامی که انتظار میرود موجب ایجاد موجی از سرازیر شدن نفت خیلی سبک تهیه شده از سنگنفت در آمریکا به بازارهای دنیا گردد.”

پایان چند فراز از گزارش روئیترز

***********************************************

قریب دو ماه قبل که سقوط قیمت نفت آغاز گردید بیشتر تحلیلگرانی که فقط نگاه میکرواکونومیک و بازاری به مسئله دارند، پیش بینی میکردند که با سقوط بهای نفت خیلی از تولید کنندگان ضعیف از گود خارج خواهند شد و حذف آنها از بازار سبب کاهش عرضه و نهایتاً افزایش قیمت نفت خواهد گردید. بسیاری از این تحلیلگران نه با منتالیتی کشورهای نفتی آشنایی دارند و نه با استیصال ارزی برخی دولتها ی نفتی و مشکل موازنه پرداختهای خارجی آنها. ابن تحلیلگران توجهی به اینکه کاهش قیمت نفت در کوتاه  و میان مدت حتی به افزایش تولید از سوی درمانده ترین کشورهای نفتیاعلت نیاز مبرم و حیاتی ارزی اشان  از یکسو وغولهای نفتی تلاش برای  سهم افزایی خویش در بازار جهانی که موجب نگاه بلند مدت و استراتژیک به بازار است، از سوی دیگر که به افزایش عرضه در کوتاه و میان مدت منجر خواهد شد ندارند. آنها مسئله ژئوپولیتیک نفتی و عمق رقابت  سیاسی امارات، عربستان، کویت و.. را با ایران و روسیه درک نکرده اند و اینکه روسیه نیز در وضعی نیست که تولید خود را کاهش دهد و تمایلی هم به از دست دادن بازار های خود ندارد. از جمله کشورهایی که طی این مدت بر تولید خویش افزوده اند بر طبق موُسسه بلومبرگ، نیجریه و عراق میباشند در حالیکه عربستان و امارت که با کاهش تولید در اوپک مخالفت کرده اند بغلت عدم تقاضای مشتریان آسیایی اشان از تولید و صادرات خود کاسته اند.

حال همین تحلیلگران فکر میکنند اوپک در نشست آتی خود از تولید خویش خواهد کاست، آنها نمیدانند اوپک دیگر یعنی عربستان و امارات؛ و بقیه اعضاء فرصت و سهمی برای اظهار نظر ندارند و کلاً دیگر اوپکی وجود ندارد مگر عربستان، قطر، امارات، بحرین و عراق. برای این اوپک کوچک شده جدید، درآوردن همان مختصر بازار باقیمانده از دست ایران و ونزوئلا وروسیه؛ از آن چنان اهمیت  استراترژیکی  برخوردار هست که  در صورت لزوم،  این جنگ قیمت و جنگ جاری بر سر تقسیم بازار را تا رسیدن به هدف نهائی سیاسی  و ژئو استراتژیکشان که خُرد کردن ایران، روسیه و ونزوئلا هست را ادامه دهند. برای عربستان خوردن چند ده میلیارد دلار از کیسه ارزی برای چند سال، هزینه ایی بمراتب کمتر از هزینه رویاروئی نظامی و سیاسی با ایران دارد.

بنظرمن این؛  میزانِ کاهش بهای نفت نیست که حرف نهایی را میزند و زمان برگشت قیمت به بالا را تعین میکند بلکه در درجه اول و تا آنجا که به تولید کشورهای اوپکِ (باید گفت سابق) مربوط میگردد تجدید آرایش ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک نفتی در منطقه و دنیاست که تعین کننده سرنوشت جنگ قیمت است.

آنروز که ایران، روسیه و ونزوئلا به زائده و نیروی حاشیه ایی بازار نفتی دنیا تبدیل شوند و آنروز که دایناسورهای نفتی تنها میدانداران حق تصمیم در عرصه اصلی  بازار نفت گردند؛ فقط آنگاه قیمت نفت به آرامش بازاری خواهد رسید و در آن موقع هم، نه انحصار کارتلی؛ مانند اوپک سابق، بلکه ویژگی  تولید کالائی شدن نفت بر حسب هزینه استخراج  و سهولت صدور و کیفیت آن تعین کننده  قیمت در بازار جهانی خواهد بود. در این جبهه برتری مطلق از آن کمپانیهای بزرگ نفتی غرب و مخصوصاً آمریکا بعلت نوآریهای فنی اشان  از یکسو و دولتهای عربستان، کویت، قطر و امارات، بحرین و عراق بعلت وفور منابع و دسترسی اشان به فن آوریهای جدید از جمله تکنیکهای بازیافتی، با پمپاژ کردن آب یا گاز به چاه های فرسوده از سوی دیگر خواهد بود.

انتظار اینکه در سال پیش روی مسیحی ۲۰۱۵ بهای نفت به ۲۰$ هم برسد انتظار چندان غریبی نیست ولی انتظار اینکه این قیمت (در صورت عدم رخداد یک اتفاق پیش بینی نشده) به بالای ۷۰ دلار برسد انتظاری کاملاً خام اندیشانه است. و از اینرو پیش بینی تسنیم  و آقای  آقای محمد باقر نوبخت  معاون برنامه ریزی  نظارت راهبردی رئیس جمهور که از بالا رفتن قیمت تا مرز ۸۰$ در سال آینده خبر داده اند بیشتر به خوش خیالی نزدیک است تا واقع بینی. این پیش بینی های دور از واقعیت نشان میدهد که مسئولین مملکت ما تا چه اندازه از آنچه در بازار نفت دنیا میگذرد بیخبر هستند و یکی از دلایل غافلگیر شدنشان در سقوط اخیر بهای نفت و به نتیجه نرسیدن مذاکرات هم ناشی از همین توهم اندیشی ها و بیخبری هاست .

سه ساعت پس از اتمام و درج این یا دداشت به صفحه قیمت نفت و نرخ روبل روسیه در برابر دلار در صفحه سایت  CNBC نگاه میکنم که لحظه بلحظه تغیرات را منعکس میکند. نفت برنت به ۵۶٫۱۲$ و نفت وست تکزاس به ۵۳٫۱۰ دلار رسیده و روبل روسیه  به سقوط خود در شیبی تند، با بیش از ۱۵% سقوط  ارزش ظرف دو روز،  به هر ۶۰ روبل در برابر هر یک دلار رسیده است این نرخ، دو روز پیش حدود ۵۳ روبل برای هر دلار بود. وضع ریال ایران به هیچوجه از روبل روسی بهتر که نیست هیچ بلکه بدتر هم هست منتها آن کنترل آهنینی که دولت، بانک مرکزی و ارگانهای امنیتی ایران روی بازار ارز در کشور دارند،  روسیه بعلت غافلگیر شدنش، هم با تحریمها و هم سقوط نفت بر بازار ارز خود ندارد ولی در این راستا حرکت میکند البته اگر موفق شود.

تا جائیکه به ریال مربوط میشود نرخ مهندسی شده، دستوری و تماماً تحت کنترل بانک مرکزی  زودتر از آنچه تصور میرود به دیوار مهیب مضیقه ارزی و صندوق خالی خواهد خورد و بحران جهشی دلار نه در بازار شدیاً تحت کنترل و مهندسی شده منوچهری و فردوسی بلکه از جای دیگر بروز کرده و چهره عبوس خود را نشان خواهد داد.

 

Reuters

31 Dec

U.S. crude inventories rose by 760,000 barrels last week to 387.3 million, according to industry group the American Petroleum Institute, compared with analysts’ expectations for a decrease of around 100,000 barrels.

In a research note by Phillip Futures, it said that benchmark crude prices could bottom out in the second quarter of 2015. Among the reasons cited were U.S. crude output being curtailed by low oil prices and the Organization of the

Petroleum Exporting Countries (OPEC) likely cutting production in its next meeting.

For now, global supplies are seen as overwhelming demand even with fighting in Libya cutting crude output there.

The Obama administration on Tuesday bowed to months of growing pressure over a 40-year-old ban on exports of most domestic crude, taking two steps expected to unleash a wave of ultra-light shale oil onto global markets.

No Comments