چقدر خوب بود روشنفکران ما از این شیخ سلفیست می آموختند!

Share Button

اخوان المسلمین در دسامبر ۲۰۱۳ بعنوان یک سازمان تروریستی اعلام گردید. بازوی سیاسی آن ،حزب آزادی و عدالت ،که  دارای ۳۷٫۵% کرسی  در پارلمان ۲۰۱۲  بود از محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع  که مورد پشتیبانی اخوان المسلمین بود حمایت میکرد .حزب نور، تنها حزب اسلامی نیرومند در پارلمان(جدید) ،پارلمان پس از انقلاب  بود که از خلع محمد مرسی حمایت کرد.

سلفیست شیخ

رهبر حزب سلفیست نور اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی پیش روی در مصر، با اعضای سابق حزب دموکرات ملی  (NDP)  لیست مشترک خواهند داشت او افزود این حزب با کسانی که آلوده به فساد نباشند مشکلی ندارد. [ توضیح اینکه حزب دموکرات ملی حزب سابق حسنی مبارک است .ح ـ ت]

یونس ماخیون رهبر بزرگترین حزب سلفیست مصر،گفت او با هر کسی که در فساد دست نداشته است حاضر است ائتلاف کند.

(NDP) حزب رئیس جمهور مخلوع مصر حسنی مبارک پس از انقلاب آوریل ۲۰۱۱ منحل گردید. ماخیون گفت “نور” با هیچ کسی که به اخوان المسلمین مرتبط باشد هم پیمان نخواهد گردید و هشدار داد که آن گروه (اخوان) امیدوارند درانتخابات پارلمانی آینده شرکت کنند.

اخوان المسلمین در دسامبر ۲۰۱۳ بعنوان یک سازمان تروریستی اعلام گردید. بازوی سیاسی آن ،حزب آزادی و عدالت ،که  دارای ۳۷٫۵% کرسی  در پارلمان ۲۰۱۲  بود از محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع  که مورد پشتیبانی اخوان المسلمین بود حمایت میکرد .

حزب نور، تنها حزب اسلامی نیرومند در پارلمان(جدید) ،پارلمان پس از انقلاب  بود که از خلع محمد مرسی حمایت کرد.

حزب نور ۲۷٫۸% کرسیهای پارلمان ۲۰۱۲ را در اختیار داشت.

پایان ترجمه گزارش اهرام آنلاین

کامنت من:

این را شاید بتوان شوخی تلخ تاریخ دانست که بیشتر نیروهای موسوم به مترقی، دموکرات ، چپ و ملی تا آستانه سرنگونی اخوان المسلمین که میرفت تا نظام سیاسی مصر را به یک جمهوری اسلامی ،شاید هولناکتر از جمهوری اسلامی ما تبدیل کند، مستقیم و غیر مستقیم پشت سر اخوان المسلمین و محمد مُرسی ایستاده بودند. این گروهها حتی سرنگونی آن رژیم را هم کودتا معرفی کردند حال  آنکه عزل مرسی از پشتیبانی بسیار فعال و قیام خیابانی بیش از ۵۵% مردم مصر؛ از طرف جامعه شهری و مدرنترین اقشار طبقه متوسط حمایت میشد.

در آنزمان کسی نخواست بروی خود بیاورد که آن رئیس جمهور دموکراتیک برگزیده شده ،منتخب فقط ۱۳ میلیون یعنی کمتر از ۱/۴  مصریان واجد شرایط رأی دادن بود که آنها هم با انگیزه دینی و فتوایی در انتخابات شرکت کرده بودند و بخش دیگری، شاید ۱۰ ـ ۱۵% آنهم نه آرای خود اخوان و مرسی بلکه آرای چپ هایی بود که غربگرایی رقیب مُرسی  ،احمد شفیق برایشان یک کابوس غیر انقلابی و غیر ایدئولوژیک بود.

اگر محمد مُرسی رئیس جمهور مصر شد، مدیون همان % از آرای نیروهای چپ  از یکسو و تحریم انتخابات از طرف بخش بزرگتر همین خیلی ترقیخواهان از سوی دیگر بود.

برای این نیروهای خیلی مترقی و خیلی انقلابی آنچه هیبت ناک می آمد ،نه شبکه مخوف دینی و تروریستی بنیادگرایانه اخوان المسلمین که منطقه ایی و جهانی هم بود و نه فقط مصری، بلکه یونیفرم پوشان نیروهای مسلح مصر و خطر بازگشت رژیم سابق بود که ابداً واقیعتی هم نداشت و حتی از سوی هواداران آن رژیم هم دیگر کوششی برای اعاده آن نظام نمیگردید.

در آنهنگام که همه این نیروهای ماورای انقلابی و بسیار مترقی کمر به حمایت اخوان المسلمین، علیه بقایای نظام سابق بسته بودند و تحت تأثیر دوپینگ ایدئولوژیک، فریادهای اعدامخواهی آنان در میدان التحریر مصر طنین افکن بود،  همین حزب خیلی ارتجاعی سلفیست نور که از مشرب اسلام عربستانی و شاه آن دیار،ملک عبدالله پیروی میکرد در کنار نیروهای لیبرال و جنبش وسیع توده ایی مردم و نظامیان مصر قرار گرفت تا خطرِ مهیب اخوان المسلمین را نه تنها از سر مصر و مصریان بلکه از سر منطقه، جهان اسلام و دنیا دور کند.

برای اینکه به ِستُرگی تصمیم حزب اسلامی سلفیست نور و اهمیت اقدام ژنرالهای مصری به رهبری عبدلفتاح السیسی  در آن لحظه تاریخی پی ببریم کافیست برای یک لحظه فکر کنیم؛ اگر اخوان المسلمین و محمد مُرسی در مصر  در رأس قدرت باقی مانده بودند مصر، منطقه و دنیای ما امروز در کجا ایستاده  و با چه فاجعه ایی روبرو بود؟

د ر آن روزها من نوشتم: ـ پارادوکسالت ؛ امروز  در مصرپرچم دموکراسی بر روی شانه ژنرالها و پرچم ارتجاع روی شانه نیروهای مترقی قرار گرفته است.

غم انگیز این بود و هنوز هم هست که این مسئله که حد اقل برای ما ایرانیان افعی گزیده باید روشنتر از آفتاب باشد ،تا امروز هم برای بسیاری از ماها همچنان حل نشده باقی مانده است. سایت سبز کلمه و نشریه اصلاح طلب اعتماد از خونین شدن سنگفرشهای خیابانهای قاهره و اسکندریه در جریان تظاهرات این روزها بمناسبت سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱  و کشته شدن ۸ تن در این حرکتهای خیابانی خشونت بار مینالند حتی بدون اینکه بدانند در آنجا چه گذشته است و چه میگذرد و هدف از این ماجرا سازیها چه بوده است بدون اینکه بدانند دستهای پلیدی در کارند تا بهر بهانه و با هرانگیزه دموکراسی نوپا و جا نیافتاده  مصر را در برابر مردم قراردهند، در کارند تا اِعمال قهر و خشونت را به دولت کنونی آن سرزمین تحمیل کنند تا  بتوانند ادعای گذشته خود را بکرسی بنشانند که این رژیم، نظامی و برآمده از کودتای نظامی و بنا بر این سرکوبگر است.

زیاده است اگر گفته شود که ریخته شدن حتی یک قطره خون هم بخاطر طرح مطالبات سیاسی و یا مراسمی از این نوع جایز و توچیه پذیر نیست ولی اینکه فقط نیروهای حکومتی را در چنین رابطه ای هم محکوم کنیم بدون اینکه به دست های پشت پرده، به واکنشهای عصبی و کنترل نشده افراد، به خبث طینت یا اغراض شخصی افراد کم بها دهیم نیز آب به آسیاب آن  نیروهائیست که بهیچ وجه خواهان پیروزی دموکراسی در مصر نیستند. انتقامجویانی که قافیه را باخته اند و رویای قدرت طلبی اشان به کابوس انجامیده است.

آرزو میکردم که ای کاش سیاستورزان و اندیشه وران سیاسی مملکت ما کمی از درک این شیخ سلفیستف یونس ماخیون، را برخوردار بودند. اما دریغ و؛ هی هات! و هی هات!

 

Younes Makhioun

Younes Makhioun, leader of the country’s largest Salafist party (Photo: Reuters)

The Nour Party would appear on the same electoral list as former members of the National Democratic Party (NDP), as long as they are not implicated in corruption, its leader has said.

Younes Makhioun, leader of the country’s largest Salafist party, said he would “not mind” an alliance with anyone who is “not involved in violence.”

NDP, the party of ousted president Hosni Mubarak, was dissolved by a court order in April 2011.

Makhioun said Nour would not have an alliance with anyone associated with the Muslim Brotherhood, and warned that “sympathisers” of the group were hoping to run in the upcoming parliamentary election.

The Muslim Brotherhood was designated as terrorist organisation in December 2013. Its political arm, the Freedom and Justice Party, which secured 37.5 percent of the seats in the 2012 parliament, was dissolved by a court ruling in 2014.

The Nour Party was the only Islamist party to support the ouster of Mohamed Morsi, who hails from the Muslim Brotherhood.

Makhioun said his party was seeking strong representation in the new parliament.

Nour Party secured 27.8 percent of the seats in the 2012 parliament.

No Comments