داعش شیعی و داعش سنی در لبنان سرشاخ میشوند

Share Button

 نشریه دیلی استار لبنان از تصمیم داعش و ابوبکر البغدادی برای تأسیس شعبه خود در لبنان خبر میدهد. همین روزنامه هدف اصلی داعش را نیروهای شیعه حزب الله لبنان ذکر کرده مینویسد: ” منابعی که این خبر را داده اند به نقل از منابع امنیتی میگویند؛ ISIS یا داعش آماده میشود تا امیر نشین خود را  با عنوان دولت اسلامی بزودی در لبنان مستقر کند. دیلی استار در ادامه مینویسد:” پیکار جویان داعش از جنگجویان در شمال سوریه خواسته اند تا در لبنان بدانها بپیوندند. همین منابع افزوده اند که فرماندهی داعش آماده میشود تا کمیته نظامی خود را با وظیفه ی امور لبنان ایجاد کند. مشکل داعش در حال حاضر تعین فرماندهی این امیر حکومت اسلامی است. گفته میشود که شیخ احمد العسیر( یک شیخ ضد شیعه سلفی لبنانی که پس از درگیری با حزب الله و ارتش لبنان از یکسال پیش در منطقه نا پدید شده است. ح ت)  برای این پست مطرح است که شخصیتی بادکنکی است. این منابع اضافه کرده اند که تدارک ایجاد این امیر نشین توسط خلف الزیابی هالوس، ملقب به ابو مصیب هالوس، یک فرد سوری الاصل که در حمله و تصرف رقاء(شهری در شمال شرقی لبنان ح ت) نقش اصلی را داشته است انجام میگردد. گفته میشود که منابع سیاسی لبنان اطلاعاتی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه این شاخه در حال تأسیس داعش شروع به عضوگیری افراد انتحاری کرده است که  میخواهد از آنها عیله اجتماعات شیعیان در جنوب بیروت و مناطق جنوبی لبنان استفاده کند. پایان خلاصه ترجمه دیلی استار.(ح ت)

کامنت من: اگر این خبر صحیح باشد میتوان گفت زمانی که حزب الله لبنان در این تله افتاده است که خطوط جبهه خود را از شمال لبنان تا گولان و حومه دمشق و تا عراق و یمن گسترش داده است و منطقاً در تمام این جبهه پس از ماهها درگیری خونین باید به خستگی روحی و فیزیکی و تحلیل منابع دوچار شده باشد، نیروهای تازه نفس داعش که اگرهم مستقیماً از سوی جریانات ضد حزب الله و ضد ایران در لبنان و منطقه تقویت نشوند با سکوت رضایت آمیز آنها مواجه خواهند شد، وارد معرکه درگیری با حزب الله لبنان و پشتیبانان سپاه قدسی آنان میشوند. باید انتظار داشت که رویارویی داعش شیعه( حزب الله و سپاه قدس) و داعش سنی به یک حمام واقعی خون و مسابقه سربریدن همدیگر تبدیل گردد. در ضمن میتوان گفت به یک معنی پیش بینی مقام معظم رهبری ما دایر بر بیداری اسلامی به تحقق نهایی خود نزدیک میشود ولی اشکال ایسنت که این بیداری اسلامی یا مانند مصر، تونس، یمن و لیبی به بستر سکولاریسم افتاده است و یا به داعش علیه اسلام شیعی تبدیل گردیده است.

ISIS preparing to declare Islamic emirate in Lebanon: sources

Antoine Ghattas Saab| The Daily Star
Feb. 23, 2015 | 12:09 AM

ISIS is preparing military plans to declare an Islamic emirate in Lebanon very soon to serve as a geographical extension of the so-called “Islamic State” announced by Abu Bakr al-Baghdadi in Iraq last year, security sources said.

ISIS fighters have demanded support from the militant group in northern Syria to achieve this goal, the sources said.

They added that the ISIS command has begun preparations to set up a military organizational committee tasked with running Lebanese affairs and considering Lebanon as part of its state.

However, ISIS is facing difficulties in choosing a Lebanese commander for this mission. The reported appointment of the fugitive preacher Ahmad al-Assir for this post was merely a trial balloon, the sources said.

They added that arrangements to form an ISIS command for the Lebanon emirate were taking place under the supervision of the group commander Khalaf al-Zeyabi Halous, codenamed “Abu Musaab Halous,” a Syrian who had played a key role in the ISIS offensive to capture the Raqqa province in 2013.

Abu Musaab Halous, accompanied by a number of ISIS military commanders, recently visited the Qalamoun region on the Lebanese-Syrian border, where he met with field commanders with whom he discussed the creation of security and military formations between Qalamoun and Lebanon, the sources said.

In addition to the fact that the adventure of setting up an Islamic emirate in Lebanon has not received the green light from the powers backing ISIS, the group’s attempt expand into Lebanon might be doomed to failure, the sources added.

In the meantime, an influential party in Lebanon has received important information indicating that ISIS is bent on recruiting more suicide bombers equipped with explosives belts to target Shiite gatherings in Beirut and the southern suburbs as well as French and Western interests, while the Iranian Embassy in Beirut, which was targeted with a deadly twin suicide attack in November 2013, is still vulnerable to another assault.

As Lebanon faces growing security threats, military assistance to the Lebanese Army is expected to be stepped up to help the country stand on its feet.

The United States will provide the Lebanese Army with six Super Cobra fighter aircraft as part of the U.S. military aid to the Army, reports said. The aircraft are manufactured by the Bell military helicopter company.

Also, sources close to the military establishment said that America had agreed to sell some F-5 fighter jets to the Lebanese Army in the next five months.

This coincided with official and party security reports that terrorist organizations, at the forefront of which are ISIS and the Nusra Front, are preparing to launch attacks deep into Lebanese territory, not only from the outskirts of the northeastern town of Arsal, but also from along the eastern frontier.

Manufactured by the Northrop company, the F-5 jets, first designed in 1950s and put into operation in 1960s, are used by some Arab armies. The aircraft has a range of 1,400 km with maximum speed of 1,700 km.

The U.S. has already provided aid to the Lebanese Army including armored vehicles, machine guns and ammunition warehouses, which the military needs in its battle against militant groups on various fronts along the common border with Syria.

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on February 23, 2015, on page 3.

– See more at: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Feb-23/288379-isis-preparing-to-declare-islamic-emirate-in-lebanon-sources.ashx#sthash.m7ruUQ6m.dpuf

No Comments