باتلاق یمن و ماجرا جوئی صدور انقلاب اسلامی

Share Button

حوثیها هیچ چاره ایی  جز اینکه شکست خورده و سر افکنده به کوهستانهای شمالی کشور برگردند ندارند ولی مسئله اینست که موازنه قدرت، مخصوصاً از نظر روانشناسی پیکار، دیگر کاملاً به ضرر آنها بهم خورده است. ساده اندیشی است اگر تصور شود دولت عابدرابوح منصورهادی حاضر خواهد شد دیگر با آنها از یک موضع برابر حقوق مذاکره کرده و به آسانی آنها را شریک قدرت خود کند. آنها روحیه باخته و خفت زده از این ماجراجوئی به منطقه خود برمیگردند تا صورت هزینه این ماجرا جوئی را از برندگان بازی دریافت کنند. امتیازاتی که آنها باید بپردازند زیاد خواهد بود و کمترین آن، لگذ زدن به ایران اسلامی بعنوان مشوقان و متحدان دیروز خویش است. و آخرین نکته اینکه اینهم تصوری ساده لوحانه است اگر فکر کنیم شکست ایران در این ماجراجوئی بهمین سادگی تمام خواهد شد و بازخورد منطقه ای نخواهد داشت.

امریکا-السعودیة- الیمن

رئیس جمهور یمن رسماً استعفایش را پس گرفت

نهار نت لبنان به نقل ازفرانس پرس گزارش میکند که عابدرّابوح منصورهادی رئیس جمهور یمن استعفایش را پس گرفت. منصورهادی طی نامه ایی که به پارلمان نوشته و رونوشت آنرا برای خبرگزاری فرانسه ارسال کرده است، استعفای خود را پس گرفته و در آن نامه تمام اقدامات حوثیها را غیر قانونی اعلام کرده است. او که به عدن، شهر بندری در جنوب یمن رفته و در آنجا استقرار یافته، آن شهر را پایتخت جدید یمن اعلام کرده  و از اعضای کابینه و پارلمان یمن خواسته است که در اسرع وقت در آن شهر حضور یافته و به انجام  وظایف قانونی خود بپردازند.

هادی در نامه خود خطاب به نمایندگان پارلمان نوشته است: ” نجات بدهید آنچه نجات دادنی است” تا اوضاع امنیتی و اقتصادی را بحالت عادی برگردانیم. هادی همچنین خطاب به وزیران کابینه نوشته است: “در اسرع وقت به عدن  بیائید و تشکیل جلسه دهید”.

نخست وزیر؛ خالد بحاح Khalid Bahah که او نیز همزمان با هادی استعفاء داده است هنوز از طرف حوثیها در صنعا در حبس خانگی میباشد.

حوثیها که پایگاه اجتماعی اشان در مناطق کوهستانی شمال کشور است در سپتامبر گذشته به صنعا حمله کرده و آنشهر را تصرف کردند. آنها بسوی جنوب و غرب کشور که بیشتر سُنی مذهب هستند پیش رفتند. آنها در این پیشروی با مقاومت شدید قبایل سُنی و شاخه یمنی القاعده روبرو شدند.

هادی یک جنوبی است که سه دهه در شمال زندگی کرده و قبلاً وزیر دفاع و معاون رئیس جمهور بوده است. او در ۲۰۱۲ پس از سقوط علی عبدالله صالح مرد قدرتمند یمن در اثر قیام مردم که سه دهه بر یمن فرمان رانده بود، به ریاست جمهوری برگزیده شد.

پایان خبر فرانس پرس

کامنت من: حوثیهای یمن که فرقه ایی از شیعیان میباشند، پس از انقلاب اسلامی در ایران به تحریک فرمانروایان تهران در شمال یمن علیه دولت مرکزی و در جنوب عربستان، علیه حکومت سعودی به شورش مسلحانه دست زدند.  نه دولت عربستان و نه دولت یمن هیچکدام نتوانستند بطور قاطع آنها را سرکوب کنند و از سوئی بعلت چیرگی گفتمان ضد سعودی و ضد غربی در منطقه، مبارزه آنها با دولت های عربستان و یمن هم از همراهی (حد اقل) نسبی سایر بخشهای جامعه برخورد  شده بود. سرایت بهار عربی به یمن فرصتی فراهم آورد که آنها بر موج قیام ضد استبدادی مردم سوارشوند و بعلت سابقه طولانی تر مبارزه در این قیام نقش آفرین شده و برای اربابان خود در تهران هم یک نقش قابل محاسبه پروکسیکال (نیابتی) و استراتژیک بازی کنند.

اما اگر  بخواهیم بزبان سون تسو، استراتژ چین باستان، حرکت تهاجمی حوثیها و توسعه طلبی هژمونیک حکومت تهران در این کشور را بیان کنیم باید بگوئیم که حوثیها و پشتیبانان و مشوقان آنها در تهران دوچار این خطای مرگبار استراتزیک گشتند که نه از نیروی خود ارزیابی درستی داشتند و نه از عمق و گستره استراتژیکِ  نیرویی که با آن درافتاد بودند.

وقتی در سپتامبر گذشته آنها به صنعا پایتخت یمن حمله کردند و بدون روبرو شدن با کمترین مقاومتی، بتدریج صفوف خود را در پایتخت گسترش داده و ایستگاههای بازرسی خود را برقرار کردند، و پس از اینکه شایع گشت که دیکتاتور سابق یمن که دهها سال متحد(استراتژیک) سابق عربستان و آمریکا بود به آنها  در تسخیر پایتخت کمک کرده است، من تردید نکردم که هم حوثیها و هم پشتیبانان ایرانی آنها (عمدتاً سپاه قدس) در یمن به تله ای مرگبار افتاده اند. کاری که عربستان و دولت مرکزی یمن طی بیش از ۳۰ سال از انجام آن ناتوان بوده اند یعنی سرکوب قطعی این نیروی پروکسیکال ایران اسلامی،   بدست ایران و خود حوثیها برای آنها دیگر زمانش رسیده بود.

جنگجویان حوثی صنعا را گرفتند و حکومت خود را برقرار کردند  و با زیر فشار قرار دادن رئیس جمهور و نخست وزیر آنها را وادار به استعفاء و پارلمان را تعطیل کرده و شورای انقلاب و کمیته های انقلاب خود را ساختند. آنها به بگیر و ببند دست زدند و با فریاد مرگ بر آمریکا بخیابانهای صنعا و دیگر شهرهای تحت تسلط خود ریختند و اعتراضات مردم علیه خود را در خیابانها بگلوله بستند.

باز باید به سون تسو رجوع کرده از زبان او بگویم: ” یک ژنرال ماهر آن ژنرالی است که در هنگام توانمندی با ضعیف نشاندادن خویش، حریف خود را بخود غره و مغرور کند، آنچنان  خوش خیالی و اطمینان بنفس کاذبی در او ایجاد و القاء کند که او به حرکتهای بی پروا  و خودکشی گونه  دست زند.” (هنر جنگ نقل به مضمون ـ ح ت)

پس از سلطه حوثیها بر صنعا چنان رجز خوانیهای مضحکی در محافل نظامی و سیاسی بالای جکومتی ایران راه افتاد و سایتهای وابسته به سپاه و سران نظام از فارس نیوز تا تسنیم و تابناک چنان به سرود پیروزی پرداختند که برای آدمی غیر حرفه ایی چون منهم، واقعاً این درجه از بلاهت نظامی و سیاسی حیرت انگیز بود. باور نمیکردم که سران سپاه و سیاستگذاران نظامی ایران تا این درجه از شعور نظامی و درک الفبای مانور سیاسی بی بهره باشند.

برای کشور قبیله و عشیره ایی نا توسعه یافته ایی مانند یمن، تغیر پایتخت کمترین هزینه ایی بود که نیروهای ضد حوثی یمن؛ عربستان، امارات متحده عربی، کویت و مصر و… ، میتوانستند بدهند. و کشاندن حوثیها به منطقه ایی که درآن کاملاً بیگانه اند و خالی کردن زیر پای آنها از هرگونه مشروعیت قانونی و حقوقی کمترین دستآوردی بود که آنها با این مانورهای خود کسب کردند. باز به سون تسو استناد کرده و بنقل از او میگویم: ” یک ژنرال  ماهر آن ژنرالی است که دشمن را به محلی که میخواهد و در آنجا  حضور داشته و برتری رزمی دارد بکشاند و در آنجا او را نابود کند.” تسلط موقت حوثیها بر صنعا، شرایط را برای متحد کردن همه جریانهای سیاسی و قبیله ایی یمن تحت شعار همه یمن علیه حوثیها فراهم ساخت که دست آوردی استراتژیک برای مخالفینِ  محورِ حوثیها و ایران بود. در اینجا هم بقول سون تسو: ” ژنرال ماهر آن ژنرالی است که متحدینِ حریف را از او جدا و او را منزوی و تنها کند تا شکست او آسان گردد.” و اینک این حوثیها هستند که نه تنها متحدین قلابی هم اشان آنها را ترک کرده اند بلکه با وضعیت بوجود آمده حتی حزب اصلاح (اخوان المسلمین یمن)، حزب سوسیالیست، حزب سابق رهبر سابق یمن، حکومتگران سابق یمن جنوبی و بسیاری قبایل چاره ایی ندارند تا به عابد رابو منصور هادی بپوندند کسی که متحد رسمی آمریکا، عربستان و و امارات و مصر است.

جالبست بدانیم القاعده یمن که از سوی غرب بعنوان خطرناکترین شاخه القاعده در منطقه معرفی و روی آن تبلیغ وسیع رسانه ایی شده است، در جریان هجوم حوثیها به صنعا و تصرف پایتخت، در برابر آن ابداً نایستاد، ارتش یمن در برابر آنها کمترین مقاومتی نکرد، قبایل سنی منطقه مرکزی غربی کشور هم مقاومتی نشان ندادند و.. . انسان باید کاملاً از شعور بی بهره باشد تا درک نکند، چنین شرایطی فقط  میتواند حاکی از یک تله گذاری نظامی  ـ  سیاسی باشد!

کوتاه سخن؛ حوثیها مانده اند و پشتیبانان ایرانی آنها و مسئولیت مالی و اداری شهری حداقل دو میلیونی که برای رتق و فتق امور شهری آن کمترین منابع درآمد بومی ندارند، نه منابع نفتی و نه بانک ها و بانک مرکزی در اختیار آنهاست و از سوی ساکنین شهر هم با خصومت نگریسته شده و با تظاهرات روزانه مخالفین روبرویند، مردم به آنها بچشم اشغالگران و نیروهای موقتی و  شکست خورده مینگرند.

دولت مستعجل حوثیها از سوی هیچ دولت یا مرجع بین المللی برسمیت شناخته نشد. شورای امنیت و سازمان ملل و بانکی مون؛ همچنان منصور هادی را رئیس جمهور قانونی کشور میدانند و فرستاده و میانجی سازمان ملل متحد، جمال بن عمر هم پس فرار عابدرابوح منصورهادی به جنوب کشور و برگزاری مصاحبه مطبوعاتی وی در آنجا، اعلام کرد  دیگر شرایط  تغیر کرده است و طرح گذشته برای مشارکت سیاسی دیگر اعتبار ندارد.

حوثیها هیچ چاره ایی  جز اینکه شکست خورده و سر افکنده به کوهستانهای شمالی کشور برگردند ندارند ولی مسئله اینست که موازنه قدرت، مخصوصاً از نظر روانشناسی پیکار، دیگر کاملاً به ضرر آنها بهم خورده است. ساده اندیشی است اگر تصور شود دولت منصورهادی حاضر خواهد شد دیگر با آنها از یک موضع برابر حقوق مذاکره کرده و به آسانی آنها را شریک قدرت خود کند. آنها روحیه باخته و خفت زده از این ماجراجوئی به منطقه خود برمیگردند تا صورت هزینه این ماجرا جوئی را از برندگان بازی دریافت کنند. امتیازاتی که آنها باید بپردازند زیاد خواهد بود و کمترین آن، لگذ زدن به ایران اسلامی بعنوان مشوقان و متحدان دیروز خویش است. و آخرین نکته اینکه اینهم تصوری ساده لوحانه است اگر فکر کنیم شکست ایران در این ماجراجوئی بهمین سادگی تمام خواهد شد وبازخوردِ منطقه ای نخواهد داشت.

۳ روز است سایتهای نظامی امنیتی در تهران از رجز خوانی افتاده و به مرثیه خوانی برای یمنی ها پرداخته اند و از توطئه عربستان و آمریکا و.. سخن میگویند. فکر میکنم برای تعقیب بهتر رخدادهای یمن و سیر حوادث بعدی در آنجا، خواندن نفرین نامه های سپاه و دولت  آقای روحانی کافی باشد و چیزی نماند تا من بدانها اضافه یا آنها را تحلیل کنم.

پایان مطلب

……………………..

و پس از نگارش و درج مطلب فوق ؛ نگاهی به انعکاس خبر در سایت تسنیم بیفکنیم!

تاریخ: ۰۵/اسفند/۱۳۹۳ – ۱۱:۰۰
گزارش خبری تحلیلی تسنیم/

روزهای حساس یمن و پیامدهای خطرناک سیاست‌های باج خواهانه عربستان

خبرگزاری تسنیم: یمن این روزها لحظات حساس و سرنوشت سازی را پشت سر می‌گذارد، خروج عبدربه منصور هادی از صنعاء با دخالت عربستان و تحرکات تنش آمیز وی در عدن، بر پیچیدگی اوضاع یمن افزوده و سبب افزایش نگرانی مردم یمن از عواقب این دخالت‌های ویرانگر شده است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،‌ شیوه‌ای که عبدربه منصور هادی برای خروج از صنعاء به آن پناه برد و پس از آن تحرکات سیاسی وی در عدن نشان داد که استعفای وی از قدرت تنها یک بهانه و پوششی برای اقدامات خطرناک بعدی بوده است و منصور هادی، قدرت را به راحتی رها نمی کند.

ابهامات حادثه خروج عبدربه منصور هادی جایی هیچ شکی نمی گذارد که استعفای هادی از مقام خود با اهداف خطرناکی صورت گرفته بود که مهمترین آن به گفته نیروهای انقلابی یمن، کشاندن این کشور به سمت فروپاشی در راستای خدمت به بیگانگان و در راس آن عربستان است.

انقلابیون، فرار عبدربه منصور هادی را دلیل قاطعی بر درست بودن اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیته انقلاب و در راس آن،‌اعلامیه یا بیانیه قانون اساسی دانسته‌اند.

نکته دیگر، خروج هادی از منزلش در صنعاء و ورود وی به عدن بدون اینکه کمترین آسیبی به وی برسد، دروغ بودن ادعاها و دروغ هایی را که برخی رسانه های عربی به ویژه سعودی مطرح می کردند و مدعی بودند که وی در منزلش تحت محاصره کمیته های مردمی است،‌بر ملا می کند و خروج وی نشان داد که وی تحت محاصره نبود و از لحظه استعفا تا روز فرار آزادانه میزبان بسیاری از شخصیت های سیاسی و رهبران و نمایندگان احزاب و مسئولان بین المللی از جمله جمال بن عمر نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد بوده است.

خبر یک رسانه یمنی مبنی بر اینکه عربستان در پس خروج عبدربه منصور هادی از صنعاء و ورود وی به عدن قرار دارد، مهر تایید دیگری بر دخالت های آل سعود در امور یمن زد.

الیمن الان نوشته است عربستان هفته گذشته مذاکراتی با برخی شخصیت های یمنی در خصوص چگونگی خروج منصور هادی از صنعاء  انجام داد، عربستان در مذاکرات خود با نماینده علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن، تسهیل خروج امن عبدربه منصور هادی از صنعا‌ء و ورود وی به عدن و هماهنگی با حزب الاصلاح را شرط هرگونه حمایت مالی و منطقه ای و بین المللی از یمن اعلام کرد.

هرگونه تفسیر و تحلیلی که درباره خروج منصور هادی صورت گیرد، یک حقیقت را نمی توان کتمان کرد و اینکه مطمئنا خروج وی بدون موافقت انقلابیون امکان پذیر نبوده به ویژه با توجه به اینکه خبرهایی درباره وضع جسمانی نامناسب منصور هادی منتشر شده بود.

گفته می شود از منزل عبدربه منصور هادی مبلغ دو میلیارد دلار به دست آمده که وی این مبلغ سنگین را در سفر اخیر خود به عربستان به عنوان کمک ویژه آل سعود دریافت کرده و در منزل خود مخفی کرده بود.

ادامه اقدامات  تحریک آمیز عربستان در یمن

عربستان همچنان تلاش می کند با پول و سلاح،  یمن را در راستای اهداف و مقاصد خطرناک خود مدیریت کند.

حمایت گسترده مالی و تسلیحاتی عربستان از برخی قبایل و همچنین گروه های تکفیری در یمن همچنان ادامه دارد و به تازگی،‌قبایل بنی هلال در استان شبوه در نشستی به تمجید از عربستان پرداخته و بر عمق ارتباط خود با عربستان و  دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرده اند.

عبدربه منصور هادی که با فرار تامل برانگیز خود از صنعاء به عدن رفته است، پس از استقرار در این شهر جنوبی، تماس هایی را از سه کشور عربی حاشیه خلیج فارس دریافت کرد. سران این سه کشور عربی که یکی از آن ها عربستان است، در این تماس های تلفنی، از ورود منصور هادی به عدن استقبال کرده و به وی تبریک گفته اند و بر حمایت کامل خود از وی تاکید کرده اند.

منصور هادی بر پایبندی کامل خود به طرح شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد، همان پروژه ای که برای دور زدن و مهار  انقلاب مردم یمن علیه رژیم  عبدالله صالح از سوی عربستان و متحدانش اجرا شد.

منصور هادی همچنین از فعالیت مجدد خود در قامت رئیس جمهور و بررسی تشکیل دولت کوچک خبر داده و از مسئولان و کارکنان نهادهای دولتی در صنعاء خواسته است به عدن بروند واز آنجا اداره امور کشور را به پیش ببرند،‌در پیش گرفتن چنین سیاست تنش آمیز و تفرقه افکنانه ای از سوی عبدربه منصور هادی بی شک سبب تشدید بحران سیاسی یمن خواهد شد و هرگز کمکی به خروج این کشور از بن بست موجود نخواهد کرد و حتی ممکن است یمن را به پرتگاه سقوط و تجزیه سوق دهد که مسئول تمام این اوضاع نابسامان و خطرناک در درجه نخست عبدربه منصور هادی و حامیان وی در ریاض و  دیگر پایتخت های عربی حاشیه خلیج فارس هستند.

اولین واکنش رسمی عربستان به خروج هادی از صنعاء

عربستان به عنوان مهمترین حامی عبدربه منصور هادی، از خروج وی از صنعا و ورود به عدن حمایت کرد. ترکی بن محمد معاون وزارت خارجه عربستان، جنبش انقلاب در یمن را به زیان رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان دانست و مدعی شد آنچه در یمن می گذرد،‌کشورهای جهان و همسایه را تهدید می کند.

وی با بیان اینکه” ما به این چشم دوخته ایم تا جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت به نقش خود برای رسیدن به قطعنامه ای که دولت مشروع را به قدرت بازگرداند،‌عمل کند” از گام ها و اقداماتی که قرار است آل سعود بر ضد یمن انجام دهد،‌پرده برداشت.

تلاش برای استفاده ابزاری از شورای امنیت برای صدور قطعنامه ای علیه یمن که باب میل آل سعود و دیگر دولت های عربی حاشیه خلیج فارس باشد، با توجه به سخنان این مقام سعودی قابل فهم است.

عربستان با تحریک دیگر کشورهای عربی،‌آن ها را وادار به بستن سفارت های خود در صنعاء کرد، این گام که  اوج سرخوردگی و سردرگمی سعودی ها را نشان می داد در کنار تهدید به تحریم و مجازات اقتصادی با هدف اعمال فشار بر  مردم و  انقلابیون یمن صورت گرفت.

تبدیل عدن به پایتخت سیاسی و محل استقرار دولت یمن به ریاست عبدربه منصور هادی و قرار دادن آن در مقابل صنعاء از سناریوی خطرناک عربستان برای شعله ور کردن جنگ داخلی و در نهایت تجزیه یمن پرده بر می دارد که لزوم هوشیاری مردم و انقلابیون و همه گروه های سیاسی را می طلبد که با وحدت و انسجام و هوشیاری اجازه تحقق این رویای شوم را به سعودی ها ندهند، گروه های سیاسی یمنی باید با ادامه گفت و گوهای ملی با میانجی گری سازمان ملل متحد و پایبندی به توافق نامه صلح و آشتی از افتادن یمن در پرتگاه سقوط و فروپاشی جلوگیری کنند.

بیانیه مداخله جویانه شورای همکاری خلیج فارس

شورای همکاری خلیج فارس هم در بیانیه ای از خروج عبدربه منصور هادی از صنعاء استقبال کردند.

این شورا در بیانیه مداخله جویانه خود با گرفتن ژست دروغین حمایت از مردم یمن، آن ها را به حمایت از منصور هادی فرا خوانده است و بار دیگر نشان داد همچنان از موضع بالا و قیم مآبانه با مردم یمن رفتار می کند.

این در حالی است که منصور هادی در زمان حضور خود در صنعاء به بهانه های مختلف حاضر نبود فعالیت خود را با وجود درخواست کمیته های انقلاب ازسر بگیرد و بر استعفای نمایشی خود هم اصرار می کرد.

سناریوی جدید عربستان

تاکید منصور هادی بر تبعیت خود از طرح تفرقه آمیز شورای همکاری خلیج فارس و مخالفت با بیانیه قانون اساسی نشان می دهد که سناریوی جدیدی از سوی عربستان طراحی شده است تا منصور هادی آن را  اجرا کند و برخی ابعاد خطرناک آن مشخص شده است.

با نگاهی به رسانه های عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه سعودی مشخص می شود که همگی منتظر چنین لحظه ای یعنی خروج عبدربه منصور هادی بوده اند.

روزنامه های الوطن،‌ عکاظ، الریاض سعودی،الخلیج امارات و الرایه قطر و دیگر رسانه ها در مطالب جنجالی و  تنش آمیز خود همگی از خروج منصور هادی و ورود وی به عدن استقبال کرده و از اینکه وی با این کار خود به طرح ها و سیاست های شورای همکاری خلیج فارس پایبند بوده، تمجید کردند.

این رسانه ها با انجام مصاحبه های تحریک آمیز با شخصیت های همسو با عربستان در یمن و افراد مقیم خارج از این کشور به اوضاع یمن دامن می زنند. این در حالی است که این رسانه ها همواره سنگ مردم یمن را به سینه می زنند و اینگونه القا می کنند که تنها حامی آن ها،‌کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند نه دیگران .

متهم اول در بروز درگیری های قبیله ای در برخی مناطق یمن،‌عربستان و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند که هرگونه تحول و تغییر در یمن بر خلاف سیاست ها و مطامع خود را بر نمی تابند و متاسفانه از اهرم اقتصادی هم برای تحمیل سیاست ها و خواسته های خود بر یمنی ها سوء‌استفاده می کنند.

علی البخیتی از تحلیلگران یمنی،‌اخوانی ها و علی محسن الاحمر را در پس بیانیه اخیر عبدربه منصور هادی پس از خروج از صنعاء دانسته است. به گفته وی،‌منصور هادی با درخواست برای بازگشت اوضاع به پیش از ۲۱ سپتامبر و زیر پا گذاشتن توافق نامه صلح و مشارکت،گویی خواستار بازگشت علی محسن الاحمر و باسندوه شده است در حالی که این خواسته ها، خواسته هیچ یک از گروه های سیاسی دیگر به استثنای اخوان  المسلمین نبوده است.

اخباری درباره نقش راجح بادی سخنگوی دولت مستعفی و سردبیر روزنامه اخوانی الصحوه در آماده کردن بیانیه  اخیر عبدربه منصور هادی هنگام ورود به عدن منتشر شده است،‌مفاهیم این بیانیه و حضور راجح بادی در عدن و ارتباط نزدیک وی با علی محسن و حمید الاحمر را تقویت می کند.

ادامه دخالت‌های آمریکا در یمن

علاوه بر عربستان،‌ آمریکا نیز به دخالت های خود در یمن ادامه می دهد،‌این کشور هم همگام با عربستان در چارچوب افزایش فشار بر مردم و  انقلابیون، سفارت خود را در صنعاء‌ بست. مردم یمن هم با برگزاری تظاهراتی در صنعاء و مناطق دیگر، دخالت های آمریکا و عربستان در امور داخلی خود را محکوم کرده اند.

بازگشت مرد سرکوبگر از عربستان به عدن

رسانه ها گزارش داده اند که این ژنرال فراری به همراه برخی مقامات سعودی وارد شهر عدن شده است تا عبدربه منصور هادی را برای دست زدن به اقدامات علیه انقلابیون تحریک کند.

محسن الاحمر با یک هواپیمای خصوصی سعودی به همراه برخی مقامات سازمان اطلاعات و نظامیان ارشد سعودی وارد عدن شده است.

این در حالی است علی البخیتی از تحلیلگران یمنی تلاش برای بازگرداندن علی محسن الاحمر را یادآوری کننده خاطرات تلخ مردم جنوب یمن و فاجعه ای که در تابستان ۱۹۹۴ برایشان اتفاق افتاد، دانسته  و به عبدربه منصور هادی درباره آوردن علی محسن الاحمر و میدان دادن به وی هشدار داده بود.

علی محسن  الاحمر در دوران حضورش در قدرت با اقدامات و عملکرد اشتباه و مستبدانه خود هزینه های سنگینی را بر مردم یمن تحمیل کرد. الاحمر پس از انقلاب سپتامبر به عربستان گریخت.

عربستان برای فرماندهی جنگ در استان های جنوبی یمن ضد استان های شمالی و جنبش انصارالله با چراغ سبز و حمایت مستقیم آمریکا تلاش می کند.

حتی خبرهایی منتشر شده است مبنی بر اینکه رهبران برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وارد عدن شده اند تا عبدربه منصور هادی را به صرف نظر کردن از استعفا و اعلام صنعاء به عنوان پایتخت اشغالی و عدن به عنوان پایتخت جدید وادار کنند که در عمل شاهد ازسرگیری فعالیت عبدربه منصور هادی به عنوان رئیس جمهور و تلاش های وی برای تشکیل دولت در عدن هستیم.

سرنوشت گفت‌وگوهای سیاسی

عبدربه منصور هادی با تکمیل گفت‌وگوهای سیاسی در صنعاء مخالفت کرده و خواستار انتقال محل آن از پایتخت یمن به بهانه نبود امنیت شده است. اقدامی که بی شک به دستور شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته است و کارشکنی آشکار سعودی ها در برابر حل سیاسی بحران یمن را نشان می دهد. این در حالی است که گروه های دیگر از جمله انصارالله بر ضرورت ادامه گفت و گوهای سیاسی در صنعاء تاکید می کنند. انصارالله، خروج عبدربه منصور هادی از صنعاء و پشت کردن وی به توافقات گذشته و تحرکات تنش آمیز وی در عدن را دلیلی برای سلب مشروعیت از وی دانسته است.

عبدربه منصور هادی با تاکید بر پایبندی خود به طرح شورای همکاری خلیج فارس، توافق نامه صلح و مشارکت را زیر پا گذاشت، در حالی که این توافق نامه از طریق جمال بن عمر نماینده ویژه سازمان ملل متحد به تایید این سازمان هم رسیده بود.

خروج سئوال برانگیز عبدربه منصور هادی از پایتخت یمن در حالی صورت گرفت که روند مذاکرات گروه های سیاسی در صنعاء با میانجی گری جمال بن عمر نماینده سازمان ملل متحد به خوبی پیش می رفت و شرکت کنندگان در این گفت و گوها به توافقی درباره باقی ماندن پارلمان و تشکیل مجلس الشعب دست یافته بودند

جمال بن عمر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و فرستاده وی به یمن صبح جمعه گذشته از دستیابی طرف های یمنی به توافق مهم در راه حل بحران یمن درباره شکل قوه قانونگذاری در مرحله انتقالی و ادامه فعالیت مجلس نمایندگان و تشکیل مجلس الشعب انتقالی با حضور تمام گروه های سیاسی که نماینده ای در مجلس کنونی ندارند، خبر داده بود.

این گام مهم به گفته بن عمر یک توافق سیاسی به شمار می رفت که می توانست زمینه را برای رسیدن به توافق فراگیر همواره کند،  این توافق می توانست به خروج یمن از بن بست سیاسی کنونی کمک کند، اما خروج منصور هادی ضربه بزرگی به این مذاکرات وارد کرد.

هنوز مسائل دیگری وجود دارد که باید در میز گفت و گوها حل و فصل شود که مربوط به وضع نهاد ریاست جمهوری و دولت و نیز تضمین های سیاسی و امنیتی لازم برای اجرای توافق بر اساس طرح زمان بندی مشخص است .

تنها راهی که عبدربه منصور هادی باید در پیش بگیرد، حفظ اعتدال و بی طرفی در خصوص همه گروه های سیاسی و عدم جانبداری از یک گروه سیاسی خاص، پاپیبندی به طرح صلح و مشارکت و داشتن نقش رهبری و میانجی گرانه برای ادامه گفت و گوهای سیاسی در یمن است. منصور هادی باید بداند که دنباله روی از دستورات دیکته شده کشورهای  عضو شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان در نهایت به زیان وی و مردم یمن تمام خواهد شد،‌زیرا عربستان اصولا با هرگونه مشارکت انصارالله در قدرت در یمن مخالفت می ورزد و هرگز نمی تواند دولتی را که همسو با سیاست هایش نباشد، در این کشور تحمل کند.

عباس غالب دیگر تحلیلگر یمنی بر ضرورت غلبه زبان عقل و منطق و بازگشت به میز گفت گوها تاکید می کند.

طرف های یمنی باید با توجه به شرایط حساس کشورشان، جدیت و حسن نیت و انعطاف پذیری بیشتری را از خود نشان دهند تا به توافق فراگیری دست یابند . این طرف ها باید به هدف نهایی روند سیاسی که پاسخی به مطالبات مردم یمن در داشتن امنیت و ثبات زندگی عزتمندانه و تشکیل دولت جدید بر اساس حقوق شهروندی برابر و حاکمیت قانون و منطق است،‌ بیندیشند.

همه گروه ها و شخصیت های یمنی باید همواره منافع یمن و یمنی ها را به دور از منافع حزبی و گروهی درنظر بگیرند، سازمان ملل متحد هم اعلام کرده است همچنان به تلاش های خود برای ادامه گفت و گوهای سیاسی و نزدیک کردن دیدگاه های گروه های مختلف یمنی با هدف دستیابی به راه حل سریع برای دور کردن یمن از پرتگاه فروپاشی و سقوط ادامه خواهد داد.

مردم یمن بهای سیاست‌های ماجراجویانه و مداخله جویانه عربستان را می‌پردازند

شکی نیست که مردم یمن امروز بهای اشتباهاتی را می پردازند که حکام این کشور در طول سال های گذشته مرتکب شده اند، مردم یمن هنوز اقدام کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در اخراج یک میلیون مهاجر یمنی را فراموش نمی کنند که پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن همچنان یمن را رها نمی کند. چند ماه پیش نیز عربستان هزاران کارگر یمنی را اخراج کرد.

امروز نیز یمن در بحرانی که نتیجه اشتباهات سیاسی حکومت عبدربه منصور هادی است،‌غرق شده است.

تهدید رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس به محاصره و تحریم های اقتصادی علیه یمن و خارج کردن سفیر و بستن سفارت در حالی است که مردم یمن همانند گذشته باید در صورت همراه نشدن با سیاست ها و خواسته های رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس، بهای این اقدامات باج خواهانه را بپردازند.

البته گروه ها و طرف های یمنی همسو با عربستان هیچ گاه از تحریم ها و فشارهای اقتصادی عربستان متضرر نشده اند و مردم یمن متضرر اصلی هستند.

آیا زمان آن نرسیده است که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در شیوه و نوع تعامل خود با یمن تجدید نظر کرده و حتی برای یک بار هم که شده ادعای حمایت از مردم یمن را در عمل اثبات کنند نه اینکه این مردم را با سلاح تحریم اقتصادی مجازات کنند. این رژیم ها به جای قیمومیت بر یمنی ها و تحریک برخی طیف ها و تسلیح آن ها در راستای ایجاد هرج و مرج و بی ثباتی در یمن، بهتر است به خواسته های مردم یمن در داشتن زندگی کریمانه و مستقلانه در فضایی از برادری و برابری و صلح احترام بگذارند.

رژیم های عربی همواره ادعا می کنند در طرح های توسعه بزرگ در یمن سرمایه گذاری کرده اند، اما مردم یمن در عمل بهره ای از این طرح های ادعایی نبرده اند و دلارهای نفتی به جای هزینه شدن در طرح های اقتصادی بیشتر به جیب سران برخی قبایل و شخصیت های سیاسی همسو با آل سعود سرازیر شده است.

مردم یمن از رژیم های عربی انتظار دارد به جای بیانیه‌های ظاهری و فریبکارانه که مدعی حمایت از مردم یمن می شوند، از اهرم فشارهای اقتصادی و تنگ کردن عرصه بر آن‌ها و اخراج کارگرانشان و تحریک گروه ها و قبایل علیه یکدیگر در راستای اهداف شوم خود دست بردارند و اجازه دهند مردم یمن با همه گروه ها و طیف های سیاسی، مستقل و به دور از هرگونه فشار و تهدید و تحریک، برای آینده کشورشان تصمیم گیری کنند. احترام به حقوق مردم و حاکمیت یمن و حسن همجواری مهمترین خواسته مردم یمن از رژیم‌های عربی حاشیه خلیج فارس است.

رئیس جمهور سابق یمن رسماً استعفای خود را پس گرفت

خبرگزاری تسنیم: رئیس جمهوری مستعفی یمن ضمن درخواست از پارلمان درباره موافقت با پس گرفتن استعفایش قصد دارد که عدن را به عنوان محل اداره اوضاع قرار دهد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،‌شبکه المیادین گزارش داد: عبد ربه منصور هادی به پارلمان اطلاع داده است از استعفای خود منصرف شده است و همچنین خواستار حمایت پارلمان از وی برای اجرای دستاوردهای گفت‌وگوهای ملی شد.

المیادین اعلام کرد: رئیس جمهوری مستعفی عبد ربه منصور هادی به مجلس نمایندگان یمن اعلام کرده است که از استعفای خود منصرف شده است و علت استعفای خود را حفظ منافع عالی یمن و خطرناک بودن شرایط و اضطراری بودن اوضاع دانسته است.

خبرنگار المیادین گزارش داد: عبد ربه منصور هادی در نامه خود به پارلمان خواهان حمایت از وی و همسویی شده است و جنبش انصارالله یمن را به یورش به صنعا با زور سلاح در۲۱ سپتامبر گذشته و تخریب دستاوردهای سیاسی و قانون اساسی متهم کرده است.

هادی از مجلس خواسته است که با انصراف وی از استعفایش موافقت کند و مدعی شده است که یمن در معرض توطئه بزرگی که وحدت و امنیت و حاکمیت آن را در معرض خطر قرار داده است، قرار دارد.

المیادین اعلام کرد: این نامه ساعاتی پس از استقبال و حمایت شورای همکاری خلیج فارس از بازگشت هادی و حمایت از خروج وی از صنعا صورت می‌گیرد و پس از اینکه هفت حزب بزرگ در پایتخت از تلاش برای انتقال به عدن و دیدار با رئیس جمهوری یمن برای حمایت از وی سخن می‌گویند.

خبرنگار المیادین تأکید کرد: برخی اطلاعات حاکی است که عبد ربه منصور هادی با استعفای دولت مخالف و خواستار انتقال به مقر جدید طی ساعات آینده است.

این با توجه به درخواست کمیته‌های انقلابی یمن از دولت برای از سرگیری فعالیت‌های خود به عنوان دولت پیشبرد امور تا زمان تشکیل دولت انتقالی، دشوار و به‌مفهوم دو دستگی حقیقی در دولت است به ویژه آنکه ۱۶ وزیر با دعوت کمیته انقلابی موافقت کرده‌اند.

المیادین به نقل از منابع نزدیک به رئیس جمهوری مستعفی یمن اعلام کرد که وی امکان اعلام عدن به عنوان پایتخت موقت برای اداره امور از این شهر را بررسی می‌کند.

انتهای پیام/۱

 

Aide: Yemen President Retracts Resignation

by Naharnet Newsdesk ۴۹ minutes ago

W460

Yemeni President Abedrabbo Mansour Hadi has retracted his resignation after escaping house arrest in the militia-controlled capital, an aide said on Tuesday.

The embattled leader had tendered his resignation last month after the Shiite militia, known as Huthis, seized the presidential palace and besieged his residence in Sanaa.

On Saturday he made a surprise escape and resurfaced in Aden, the capital of the formerly independent south Yemen, where he resumed his duties and said all measures taken by the Huthis were “null and illegitimate”.

An aide to Hadi said he had sent a letter withdrawing the resignation to Yemen’s parliament, which had never met to formally accept it.

“I have withdrawn my resignation which I tendered to your esteemed parliament,” Hadi wrote in the letter, a copy of which was seen by AFP.

In the letter, Hadi urged lawmakers to cooperate with him to “salvage the salvageable and to normalise the security and economic situation in all provinces”.

Hadi also called on government ministers to “head immediately to Aden to convene,” the presidential aide said.

Prime Minister Khalid Bahah had tendered his resignation at the same time as Hadi. He remains under house arrest in Sanaa along with other ministers and officials.

The Huthis, whose power base is in the mainly Shiite northern highlands, overran Sanaa unopposed in September.

They have pushed their advance south and west into mainly Sunni areas, where they have met with fierce resistance from tribesmen and Yemen’s powerful branch of al-Qaida.

Hadi is a southerner who spent nearly three decades in the north, serving as defence minister and vice president. He became president in 2012 after longtime strongman Ali Abdullah Saleh was forced from power by a year-long uprising.

………………………………..

Iran ‘Contributed’ to Collapse of Yemen Government, Says Kerry

 

W460

by Naharnet Newsdesk ۵۴ minutes ago

Iran’s support for Shiite rebels in Yemen “contributed” to the militia’s takeover of the Yemeni capital and the collapse of the government, top U.S. diplomat John Kerry said Tuesday.

Speaking to U.S. lawmakers, Kerry agreed Tehran’s support for the Huthi militia was “critical” in shoring up the rebels.

Asked whether the Yemeni government collapsed because of Iran’s support for the Huthi, Kerry replied: “I think it contributed to it .. without any question whatsoever.”

“But I do know that the Iranians were surprised by the events that took place and are hoping to see a national dialogue” take place,” Kerry told the Senate appropriations committee, at the start of two days of intense budget hearings.

Kerry met Sunday and Monday in Geneva with his Iranian counterpart Mohammad Javad Zarif for talks on Tehran’s nuclear program, but acknowledged he had had “brief conversations” on other topics.

Yemen’s Gulf neighbors have rejected the sidelining of the Western-backed President Abedrabbo Mansour Hadi as a “coup,” while the U.N. Security Council has urged the militia to withdraw its forces from government institutions.

An aide to Hadi said Tuesday the embattled leader has retracted his resignation after escaping house arrest in the militia-controlled capital, Sanaa, at the weekend.

Hadi had tendered his resignation last month after the Shiite militia seized the presidential palace and besieged his residence in Sanaa.

Kerry revealed he planned to meet on Friday with leaders of the Gulf Cooperation Council in London to discuss the crisis in Yemen among other issues.

The United States closed down its embassy in Yemen earlier this month, along with France and Britain, amid growing concerns about insecurity in the country.

The Huthis, whose power base is in the mainly Shiite northern highlands, overran Sanaa unopposed five months ago.

They have pushed their advance south and west into mainly Sunni areas, where they have met with fierce resistance from tribesmen and Yemen’s powerful branch of al-Qaida.

——————————————————–

The child soldiers of Yemen

Lured by money and a sense of purpose, a growing number of young boys are being recruited by Yemen’s warring factions.

Priyanka Gupta |  | Middle EastYemenChild rightsWar & ConflictUN

Young boys are usually recruited from within the locality, lured by money and a sense of purpose in fighting for the community [Reuters]

Sanaa, one of the oldest cities of the world, is now a patchwork of many checkpoints. Last September, the heavily fortified Yemeni capital fell to Houthi fighters, and in just six months the rebels dissolved the assembly and took over the government.

Yemen’s two power centres

As the world reacted with concern and foreign embassies in the capital closed in a hurry, Yemen seemed to be devolving into a brutal power struggle between the Houthis in Sanaa and a UN-backed president in Aden.

Many of the foot soldiers of this conflict, guarding turf along the battle lines, are children. Young boys between 14 and 16 are often seen with rifles and handguns strapped to their sides, protecting the recently seized streets of Sanaa.

These young boys are usually recruited from within the locality, lured by money and a sense of purpose in fighting for the community.

Yemeni activists say they earn 500 Yemeni rials ($2) a day, along with a hot meal, in return for a day in the sun and vigils at night.

“You will find them at every checkpoint, every area in Sanaa, near the parliament, near the cabinet. We have never seen these young boys before January when Houthis took over the [presidential] palace,” Nasim al-Moulki, coordinator of the Child Protection Initiative, a quasi-governmental body in Yemen, told Al Jazeera.

The recruitment of children by armed groups is broadly prevalent, and in some cases a reality perpetuated even by the nation’s army. In 2011, child soldiers were recruited by the Yemeni Armed Forces and pro-government fighters against the Houthis in the north during the popular uprising against former President Ali Abdullah Saleh.

“The recruitment of young children grew since the beginning of war in Saada in 2004. Children were enlisted by the army, different tribes and armed groups. In 2011, there was clear recruitment by everyone – especially by the military and the tribes,” a Yemeni child rights activist, Omklthom Mohammed Alshami, told Al Jazeera.


RELATED: Yemen crisis explained


Lack of access, coupled with a precarious security situation and a fear of reprisal among locals from armed groups, have made it difficult for monitoring groups to put an exact figure on the number of children involved in armed conflict in Yemen.

“The number of Houthi fighters is more realistically closer to 20,000 to 30,000, of which a rough guesstimate of 30 to 40 percent are under 18, and 15 to 25 percent under 16,” Yemen analyst Hisham al-Omeisy told Al Jazeera.

Last year, the United Nations verified the recruitment of more than 100 children, some as young as six. Almost half of them were inducted during recruitment drives at mosques and markets by Salafists from southern provinces in the fight against the Houthis.

“You see it when you drive around the country or in Sanaa, very young boys with weapons manning checkpoints. That is wrong. Children should be in school,” Julien Harneis, the UNICEF representative in Yemen, told Al Jazeera.

Child soldiers are also initiated into regional conflicts by other armed groups, such as al-Qaeda in the Arabian Peninsula and its affiliate, Ansar Al Sharia, with money and the promise of  glory in death.

۲۰۱۳ report by the UN secretary-general on Children and Armed Conflict in Yemen says there are reports of young boys being recruited by Ansar Al Sharia with the clear purpose of sexual exploitation. These cases are largely under-reported because of the social stigma attached to it. The report also highlights the use of drugs to sedate children, noting they have been forced into the battlefield.

The prospect of a steady source of income for families wracked by poverty has led many young boys to drop out of school and join these armed groups. Often, they work at checkpoints, manage kitchens or are embedded as spies.

Yemen is the poorest country in the Middle East, with ۴۵ percent of the population going to bed hungry every day. Poverty, lack of education, family retribution and a deeply entrenched sense of masculinity and filial duty, activists say, all contribute to the militarisation of young children.

Source: UNICEF/World Bank
For international agencies like the UN, 2014 came with a promise of hope when an action plan was finally set in motion in partnership with the Yemeni government to end the recruitment of children.
A dialogue with the Houthi leadership to release child soldiers and reintegrate them began two years ago. However, given the present political uncertainty and an upsurge in nationwide violence, progress on this front seems tenuous.
Leila Zerrougui, the UN special representative for children and armed conflict, told Al Jazeera that in the past year, there have been reports of a rise in the recruitment of children, notably by Houthi forces and other local militias, while the Yemeni armed forces have continued to enlist children.
“Throughout 2014, the UN maintained its engagement, but there was no follow-up from Houthis in the past few months. A commitment to protect children followed by constructive engagement means that when a crisis strikes, children will continue to be protected. I call on the armed group to honour its commitment and to shield children from the impact of conflict,” Zerrougui said.

But pro-Houthi political activist Hussain al-Bukhaiti says Yemen’s capital is safe because of the young boys guarding it. He says they are part of “popular committees” formed by locals, especially in tribal areas, where families – in keeping with Yemeni tradition – send their children to protect their neighbourhoods. He insists that only trained fighters are sent to conflict zones, and denies that Houthis pay the children for their service.

“These international agencies are just telling lies… We consider boys who are 15 to 16, as adults. It is part of the American propaganda. Most of the agencies are from the West and supported by the Gulf countries,” Bukhaiti told Al Jazeera. “Everything they say depends on their relationship with the US.”

Follow Priyanka Gupta on Twitter: @priyankagind

Source: Al Jazeera

————–

No Comments