باتلاق یمن عمیقتر و سهمگین تر از آنچه مینمود

Share Button

سون تسو: ” و بنا بر این، آنها که در جنگ ماهرند، دشمن را بمیدان خود میکشند و نه اینکه بمیدان آنها کشانده شوند.” … ” شکست ناپذیری در دفاع است و احتمال پیروزی در حمله.” ….” آشفتگی ظاهری، نتیجه انظباط داخلیِ عالی است؛ هراسان بودن ظاهری، نشانه تهور است؛ ضعف ظاهری نشانه قدرت است.” … ” هر گز به طعمه ایی که در دسترس است نزدیک نشو!” هنر جنگ *

 آرایش و موازنه نیرو در منطقه بطور بنیادی بزیان ایران بهم خورده است

سلیمانی در یمن

و سرانجام ایران بمیدان عربستان سعودی کشیده شد. دشمن را در سرزمین خودش در موقعیت دفاعی یافت. دشمن را آشفته حال، ترسیده و زبون یافت. و بالاخره طعمه را نزدیک و آنرا آسان بلعیدنی.”

با چنین محاسباتی بود که رژیم ایران؛  شیعیان حوثی که حد اکثر ۳۰% جمعیت یمن را تشکیل میدهند، به کودتایی که پیروزی آن فقط بظاهر قطعی بنظرمیرسید واداشت. رژیم ایران طعمه را سهل الصید یافته، دست در دست دیکتاتور سابق یمن علی عبدالله صالح که بمدت ۳۵ سال دست او در دست آمریکا و متحد منطقه ایی آن بوده بود گذارد. در دست کسی که زندگی خود را مدیون شاه عربستان میدانست و پسر بزرگش احمد علی صالح، فرمانده سابق گارد رئیس جمهوری بعنوان سفیر(عزل شده ی) یمن در امارات در دست فرمانراوایان آن امارات گرفتار بود.

نظامیگران سپاه بر تنِ سردار قاسم سلیمانی شنل ناپلئونی پوشیدند و بر سراو کلاه ناپلئونی گذاردند، اورا با شاخ گاو به مصاف فرستادند و هرگز تصور نکردند که این ناپلئون ولایت زده ممکنست درتله، بچنگ دشمن بیفتند و به چهره رقت انگیزی چون گروهبان گارسیای ایران اسلامی آنان تبدیل شده، موجب خفت گردد نه موجب سرافرازی.

سایت العربیه بنقل  BBC  عربی از حضور سردار قاسم سلیمانی در یمن خبر میدهد. من قبلاً در یاداشتهای قبلی ام پیرامون نبرد کرکوک و  جنگ یمن، احتمال گرفتار شدن نظامیان ایران از جمله خود سلیمانی را در تله پیش پایشان در تکریت یا یمن دور از ذهن ندانسته بودم. البته با خواندن خبر العرییه  و با تکیه بر آنهم به صحت چنین امری چندان باور نمیکنم هرچند همچنان این احتمال را بر اساس نشانه های قابل اتکای دیگری که ذیلاً توضیح خواهم داد، بسیار محتمل میدانم.

پاکستان درواکنش به اعلام مشارکتش در ائتلاف عربی به رهبری عربستان پس از حمله ائتلاف به یمن، واکنش منفی نشان داده و چنان مشارکتی در آن ائتلاف را انکار کرد. دو روز بعد،  فرماندهی نیروهای ائتلاف اعلام کرد که بمبارانهای یمن را برای دو ساعت متوقف کرده است تا پاکستان بتواند قریب ۵۰۰ نفر اتباع خود را از آن کشور جنگ زده خارج کند. با خواندن این خبر من معنی عدم مشارکت پاکستان در نیروی ائتلاف را دریافتم. ۱۰ ساعتی  از خزوج اتباع پاکستان نگذشته بود که آن کشوراعلام کرد در این ائتلاف نظامی شرکت خواهد کرد و در جهت اجرای این مشارکت، یک هیئت بلند پایه نظامی خود را دیروز ۳۰ مارس به ریاض فرستاد.  رهبری این هیئت را وزیر دفاع، خواجه آصف، و وزیر خارجه پاکستان بعهده دارند. آصف در گفتگو با تلویزیون کانال یک لاهور گفت” پادشاهی عربستان همچون یک برادر بزرگتر به پاکستان کمک کرده است و پاکستان هم درصورت هرگونه تهدیدی از پادشاهی سعودی پشتیبانی خواهد کرد.”

تصمیم پاکستان برای اعزام نیرو و پیوستن به «توفان قاطعیت»

در همین حال سید حسن نصرالله دو روز قبل در یک سخنرانی تند و تیز در لبنان،  اعلام کرد که حوثیها پیروز خواهند شد و رژیم عربستان و متحدین آن با خفت و سرشکستگی شکست خواهند خورد. درهمین رابطه سردار سابق سپاه محسن رضایی ** یک نامه بسیار تهیج آمیز برای عبدالمالک الحوثی نوشته است که در آن، وی و حوثیهای شورشی را  به پایداری تا آخر فراخوانده و پیروزی آنانرا در صورت ایستادگی اشان؛ قطعی دانسته است. (خواندن نامه راـ  در زیرـ اکیداً توصیه میکنم.)

دو روز پیش یکی از همین سایتهای عربی نوشت؛ که قریب ۵۰۰۰ نفر از سپاهیان قدس، مأمورین فنی و هواپیمایی ایران و نفرات حزب الله لبنان در یمن هستند.  مقامات ایران بلافاصله بعد از پیروزی حوثی ها بر صنعا و اعلام شورای حاکم در آنجا از سوی حوثیها، یک قرارداد پرواز هواپیمایی با آنها بستند که بموجب آن ایران ۱۴ پرواز هفتگی  به صنعا خواهد داشت. امضای چنین قرادادی با این میزان پروازهفتگی(هواپیمایی ماهان)، به صنعا، پایتخت کشور بحران و جنگ زده هیچ معنایی نمیتوانست داشته باشد جز اینکه نقل و انتقالات نظامی وسیعی بین ایران و صنعا در جریان است.

با توجه به این حجم پرواز، حدس اینکه ممکنست خبر حضور ۵۰۰۰  سپاه ایران و دیگر کادرهای سیاسی و فنی و در کنار آنها جنگجویان حزب الله  در یمن صحیح باشد را قابل تصور میکرد. این تصور زمانی بیشتر قوت  میگرفت که رئیس تشخیص مصلحت نظام؛ نظامی که مسئولان آن منکر هرگونه دخالت خود در جنگ و بحران یمن هستند، به رهبر شورشیان آنجا مینویسد: ..” فرزند عاشورایی! یمن تلاش مذبوحانه و طایفه سازیهای صهیونیستی و… ، همه میدانند که ایران حتی یک عنصر نظامی هم در یمن ندارد. … ، جلسه شرم الشیخ، نمایش سلاطین در مقابل قدرت الهی بودو بزودی درخواهند یافت که ـ یدالله فوق ایدیهم ـ و… .”

عناوین بکار رفته شده  در نامه سردار محسن رضایی: رهبر عالیقدر یمن! رزمندگان اسلام! برادر عبدلمالک الحوثی! برادر انقلابی!، رهبر گرانمایه یمن! فرزند عاشورایییمن!

من سخنرانی سید حسن نصرالله و نامه سرپاسدار محسن رضایی را اینجور بازنویسی میکنم:  ای برداران! در تله ایی افتاده ائیم و افتاده ائید که جز پیروزی و یا نابودی نه راهی برای شما هست و نه راهی برای جنگجویانی که ما به یمن فرستاده ائیم، راه عقب نشینی بسته است. در صورت گرفتار شدن و تسلیم شدن، هم کمر شما میشکند و هم کمر جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان. اگر راه نجاتی هست در جنگیدن است و نه تسلیم شدن![ولی بنظر من حوثیها تسلیم خواهند شد و نمایندگان خود را برای مذاکره به کنفرانس ریاض بخدمت پادشاه عربستان خواهند فرستاد. و سرنوشت پاسداران سپاه قدس ایران و حزب الله لبنان، در ازای امتیازاتی که ایران خواهد داد به لطف و مرحمت ملک سلمان سپرده خواهد شد]

دراماتیک یمن دامنه دار تر و پیچیده تر از آنست که تصور میشد. دیروز سخنگوی نظامی ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد  که تمام بنادر و آسمان یمن را تحت کنترل در آورده است. معنای این حرف اینست که اگر ایران و حزب الله لبنان در آنجا نیرو و نفراتی دارند که بنظر من باحتمال خیلی قوی، دارند ـ چه گروهبان گارسیا وطنی ما در میان آنان باشد و چه نباشد ـ آنها دیگر راه خروج و فرار ندارند. آنها اگر تا آخر نایستند و نجنگند  ـ چیزی که مضمون ناگفته  پیام سید حسن نصرالله و سردارمحسن رضایی است ـ دستگیر شده و به خفت خواهند افتاد. آنها آزاد نخواهند شد و در صورت زنده گرفتار شدن احتمال تلویزیونی شدن آنها هم میرود و شاید  بشیوه همان شوهایی که خود جمهوری اسلامی مُبَدّع  آنها و در حقیقت کارگردان تهوع آفرین ترین نوع آنها در میهن  ما بوده است  که از آنها بسیار دیده ائیم.

باعث خوشحالی زیادی نیست ولی؛ جنگ یمن بطور بنیادی آرایش و موازنه نیرو را نه تنها در خلیج فارس بلکه در کل منطقه،  تاهم اکنون تغیر داده است. اگر تحلیلی باید بشود نقطه شروع و پیش فرض آن؛ خارج از این حکم تلخ تاریخی نمیتواند باشد. میهن ما با ائتلافی رویارو گردیده است که در یک جبهه جهانی با قدرت های فائقه جهان  در پیوند و ارتباطی ارگانیک قرار دارد و لاجرم، در نتیجه این تقابل در حاشیه دنیا گذارده  و و بدان رانده  خواهد شد.

حضور حاکمیت فعلی بر رأس قدرت در میهن ما؛  حاکمیتی که کمترین میل ترکیبی و بیشترین تنافر و نیروی دافعه را نسبت به آن بلکوک( جهانی ) دارد؛ و در درون مملکت هم از مشروعیت مردمی محروم گشته و زیر پای آن خالیست، میهن ما را روز بروز بیشتر در حاشیه تحولات توسعه آفرین جهانی قرار خواهد داد.

ائتلافی که در برابر رژیم حاکم میهن ما شکل گرفته است به قدرت فائقه منطقه؛ چه از نظر نظامی، چه سیاسی و چه اقتصادی تبدیل خواهد گردید. غرب دیگر نیازی به اِعمال تحریمهای سخت علیه ایران ندارد. رویارویی ایران با این ائتلاف، جایگزین شدن آن بجای اسرائیل بعنوان دشمن درجه اول اعراب، ورشکستگی اقتصادی آن، فقدان حمایت مردمی از آن و هزاران مشکل متراکم شده در زیرساختار نظام آن، بقیه کارهای انجام نیافته برای منهدم کردنش را انجام خواهند داد.

بنظر من شمارش معکوس برای  واگرایی رژیم  و متأسفانه شاید هم مملکت آغاز شده است و هیچ مسیحایی را یارای نجات این محتضر نیست. فقط هوشیاری سیاسی مخالفین و منتقدین رژیم برای یافتن رهیافتی از این مخمصه خطر ناک تاریخی است که میتواند با ایجاد الترناتیوی مردمی، صلحجویانه و مایل به همزیستی دوستانه با همسایگان؛ این سیرنکبت آفرین را متوقف و از فرو رفتن بیشتر مملکت در باتلاق فروپاشی  جلوگیری کند.

ولی متأسقانه تاریخ و بوِیژه سیر حوادث سوریه نشان داده است که بزرگترین هنر،این قماش دیکتاتوریها، از بین بردن  امکان شکل گیری هرگونه  گزینه و آلترناتیوی است که در صورت فاجعه بتواند تخته پاره های کشتی درهم شکسته نظام از پس آنان را به ساحل نجات برساند. ابن گونه دیکتاتوریها با تخریب زیر ساختارها و بافتمان اقتصادی و سیاسی مملکت،  شرایطی ایجاد میکنند که کسی بجز رژیم خودشان قادر به اداره  آن ممالک تحت فرمانشان نباشد. ولی این تلاش مذبوحانه؛ آنها را ماندگار نمیکند ولی آن ممالک را  در معرض نابودی و متلاشی  شدن قرار میدهد.

Ahe Art Of War Oxford University Press

p 97 – p 110

تابناک

**

بسم الله الرحمن الرحیمأُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ

برادر عبدالملک الحوثی

رهبر عالیقدر یمن

مقاومت قهرمانانه ملت پر افتخار یمن و پیروزی های شما فرزندان راستین اسلام را در مقابل متجاوزین قابیلی که با کسب مجوز هجوم از شیطان بزرگ و اسرائیل غاصب به یمن تاخته‌اند به شما تبریک می‌گویم. هرچند که دیپلماسی مقاومت در کنار فداکاری در جبهه‌های دفاع از شرف و حیثیت و حقوق مردم، امری پسندیده و بلکه جزیی از آن است ولی امروز برای آنکه جاهلان متجاوز بر سرعقل آیند مقاومت از دهانه تفنگ های غیرت و شهادت طلبی جوانان برومند یمنی می‌گذرد. با مقاومت درصحنه نبرد است که می‌زهای دیپلماسی فعال خواهد شد. بعید نیست در پی آن باشند که پس از قدرتنمایی هوایی، شما را به میز مذاکره دعوت کنند تا یمن را تجزیه وبه دویمن شمالی و جنوبی تقسیم کنند. البته شما مصالح خود را بهتر از هر کس تشخیص می‌دهید، ولی موفقیت دیپلماسیِ فردا به مقاومت امروز شما در صحنه نبرد وابسته است.

رزمندگان اسلام

توجیهات و استدلال های دولتمردان عربستان در حمله به یمن، آنقدر بی‌محتوا، سست و دروغین است که هر سوی آن را بپوشانند، سوی دیگر، رسواکننده و برملاست. چه کسی می‌پذیرد که نامه یک رئیس جمهورِ مستعفی و فراری، بهانه‌ای برای حمله نظامی به یک کشور قلمداد گردد و هزاران فرد بی گناه، به خاک و خون کشیده شوند؟! مگر آنکه او از متجاوزین خواسته باشد که مردم یمن را قتل عام کنید! آن‌ها خوب می‌دانند که کشتن بی گناهان در محضر الهی و نیز در افکار عمومی جهان، جرمی نابخشودنی است. بی‌تردید نزد وجدان خود، پاسخی نخواهند داشت و در نتیجه خواهند گفت، آنچه گفته‌ایم بهانه‌ای بیش نیست آنگاه ضعف و ترس متجاوزان و روحیه پلیسی دولتمردان عربستان، در اقدام نامشروعشان بیشتر برملا خواهد شد و قطعا همین فقدانِ منطق و اقدام غیر انسانی و غیر اسلامی آنان، شکست متجاوزان و پیروزی شما را به حول و قوه الهی رقم خواهد زد؛ یعنی تجاوز ـ که بزرگ‌ترین گناه تلقی می‌شود ـ همراه با ضعف و وحشت، مشابه اقدامی است که دست پروردگان آنان یعنی داعش، با هدف قدرت نمایی، اسیران را دست و پا بسته، سر می‌برند. این گناهانِ نابخشودنی، زمانی که به نام اسلام و یا امنیت، صورت می‌گیرد، به جرم بزرگتری تبدیل می‌شود.

برادر عزیز و انقلابی، رهبر گرانمایه یمن

تاریخ نشان داده است که آینده از آن جبهه حق است. امروز جبهه مقاومت در یمن، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و بحرین در مقابل جبهه تجاوز که اسراییل و عربستان است صف آرایی کرده، مقاومت و تجاوز، ادبیات سیاسی جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. بی‌شک شما با استعانت از خداوند متعال و پیروزی خود، می‌توانید نه تنها ادبیات سیاسی جهان، بلکه مسیر و سرنوشت ملت‌ها را در خاورمیانه رقم بزنید. منطقه خاورمیانه در حال حرکت به سوی یک نظم جدید انسانی و اسلامی است. متجاوزان به این دلیل به شما حمله کرده‌اند که می‌خواهند از دخالت ملت‌ها در سرنوشت خود جلوگیری کنند. آن‌ها نمی‌خواهند ملت‌ها به استقلال و آزادی دست یابند. جرم شما این است که می‌خواهید یمن، توسط یمنی‌ها اداره شود. در سوریه، لبنان، عراق، فلسطین و بحرین هم همین صدا از ملت‌ها شنیده می‌شود. آیا دشمنان می‌توانند این خواسته‌های بحقِ ملت های منطقه را که بیش از صد سال است بدنبال آن هستند نادیده بگیرند. مطمئنا نخواهند توانست ارزش های جبهه مقاومت (آزادی و استقلال و مردمسالاری در چهارچوب اسلام) را در دل و جان ملت‌ها سرکوب کنند.

فرزند عاشورایی یمن

امروز جهان اسلام در حال بیداریِ واقعی است. تلاش مذبوحانه طایفه سازی و مذهب سازی‌های صهیونیستی ومتعصبانه جاهلی را، یارای خاموشیِ این حرکت اسلامی نیست. همه می‌دانند که ایران حتی یک عنصر نظامی هم در یمن نداشته است. البته دشمنان در پی آن هستند که با این تبلیغات، ایران حتی به درمان مجروحینِ مسلمان هم نپردازد. آن‌ها حتی از تخت های بیمارستان‌های ایران هم وحشت دارند. باید رمز و راز این ابهت و عظمت را کشف کنند. آن‌ها هم اگر برای مردمسالاری و استقلال و آزادی مبارزه کنند صلابت پیدا خواهند کرد و اگر به تجاوز ادامه دهند هر روز در دنیا و در نزد افکار عمومی ضعیف‌تر و بی‌آبرو‌تر خواهند شد. جلسه شرم الشیخ، نمایش سلاطین در مقابل قدرت الهی بود و به زودی درخواهند یافت که «یدالله فوق ایدیهم». تردیدی نیست که جبهه مقاومت بر جبهه تجاوز پیروز خواهد شد. جهان، تشنه ادبیاتِ مقاومت در مقابل تجاوز به حقوق انسان‌ها و تعدی به مرزهای رسمی کشورهاست، اطمینان داشته باشید که نه تنها در جهان اسلام، حتی در افکار عمومی جهان، طرفداران جدی وگسترده، خواهید یافت. به نفع برادران قابیلی ماست که هرچه سریع‌تر حملات را قطع کنند و به گفت وگو با شما روی آورند. تنها راه حل مشکلات کشورهای اسلامی میز گفت وگو و برادری است. با حوادث سوریه و عراق و یمن می‌خواهند جبهه اصلی را که مبارزه با رژیم اشغالگر قدس است، تغییر دهند، ولی همانطور که رزمندگان اسلام صدام را به جای خود نشاندند و از مبارزه با اسرائیل هم دست نکشیدند، امروز برادران ما در یمن و سایر مناطق نیز باید به این مهم همت گمارند.

برادر شما محسن رضایی

پاسدار انقلاب اسلامی

در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/486294/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 © www.tabnak.ir

No Comments