نظامیان مصر: ترک قدرت را در شرایط کنونی خیانت میدانیم

Share Button


نهار نت ـ لبنان
ارتش مصر میگوید ترک قدرت در این لحظه خیانت است
یک عضو شورای عالی ارتش مصر ضمن رد درخواست عقب نشینی بی درنگ و واگذاری قدرت ، در یک کنفرانس مطبوعاتی امروز پنجشنبه گفت این کار در حکم «خیانت» است. در همین حال اعتراضات ضد نظامیان وارد هفتمین روز خود شده است.
ژنرال «ال ملا مختار» عضو شورای عالی نظامی گفت: « مردم به ما اطمینان کرده و مأموریتی را بما محول کرده اند و ما عدول از این وظیفه را خیانت میدانیم».
وی ادامه داد:« اهداف ما نه ترک قدرت است و نه باقی ماندن در قدرت، بلکه اینستکه تعهدمان را به مردم انجام دهیم».
او به خبر نگاران گفت که نخستین انتخابات پس از سقوط حسنی مبارک طبق برنامه انجام خواهد شد.
یکی دیگر از اعضای شورای علی نظامی،ممدوح شاهینه گفت که : «اگر ما قدرت را در شرایط کنونی ترک کنیم بمعنای اینست که تنها ستون بجا مانده از دولت درهم فرو ریزد».
این کنفرانس مطبوعاتی پس از درگیرهای چند روز اخیر میدان التحریر و سایر مناطق مصر که ۳۸ کشته از خود بجا گداشت رخ میدهد.
نظامیان حاکم میگویند که به انجام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر یعنی تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۲ (نیمه اول تیرماه ـم) که قدرت را به غیر نظامیان خواهند سپرد خود را متهد میداند.
…………
کامنت من:
رازگشایی از این شورش کور میلیونی دشوار نیست کافیست که نظامیان حاکم به منشاء تهیه و توزیع هزاران ماسک ضد گاز که تهیه چند روزه آن در بازار هر یک از کشورهای این دیار فرنگ هم بازار سیاه بی سابقه ایجاد میکند پی ببرند و منشاء آنرا بیابند.

Egypt Army Says Leaving Power Now Would be ‘Betrayal’
Members of Egypt’s ruling military council on Thursday rejected calls to step down immediately, saying it would amount to a “betrayal” as anti-military protests entered their seventh day.
“The people have entrusted us with a mission and if we abandon it now, it would be a betrayal of the people,” said General Mukthar al-Mulla, a member of the Supreme Council of the Armed Forces which took power when veteran president Hosni Mubarak was ousted in February.
“Our goal is not to leave power or to remain in power, but it’s to implement our commitment to the people,” Mulla told reporters.
He confirmed that the first elections since Mubarak’s ouster will go ahead on schedule on Monday.
Another member of the SCAF, Mamdouh Shahine, said that “if we leave power in the current circumstances that means the only pillar of the state will crumble.”
The news conference comes after days of clashes in Cairo’s Tahrir Square and other provinces demanding an end to military rule, that have left at least 38 people dead.
The ruling military said it was committed to holding presidential elections before the end of June 2012, which will see power transferred to a civilian authority 

No Comments